Ý DÂN

Kính thưa đồng bào! CPQGVNLT do 3 thế ḥê Vịêt Nam thành ḷ̣âp với ṃ̣uc đích pḥuc ṿu đất nước và đồng bào. Chúng tôi luôn chân thành lắng nghe ý dân là căn b̉an c̉ua Chính Ph̉u QGVNLT. Trân trọng kính mời đồng bào và nhử̃ng nhà ái quốc tham gia ý kiến, k̉ê c̉a vịêc không đồng ý với những vịêc làm c̉ua Chính Ph̉u. Nhưng xin ngắn g̣on và với tinh thần xây dựng, tôn tṛong nhau. Chúng tôi xin dành quyền xóa b̉o những ý kiến thiếu trách nhịêm và kém văn hóa hoặc dùng đ̉ê thóa ṃa nhau. Trân trọng.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Dear compatriots! Provisional National Government of Vietnam by three generations of Vietnam established with the purpose of serving the country and the people. We sincerely listen to the people is the basis of Provisional Government of VN. Invite people and patriots consulted, including not agree with the actions of the government. But please be brief and constructive spirit, respect each other. We would like to reserve the right to delete these comments irresponsible and ornate cream or used to slander. Appreciate.

Jan. 26, 2022

phle

Những ai mà, vì miếng ăn, đã không ủng hộ chế độ cộng hòa thì thôi (điển hình một số nhỏ các youtuber - rất dễ tìm thấy, qua các cờ-lip chúng vẫn lưu lại để tiếp "kiếm chác") lại tuyên truyền nói xấu về những người lính cộng hòa đã hy sinh bỏ mình vì dân
vì nước, các thành phần này cpqgvnlt nên đặc biệt chú ý ...

Jan. 26, 2022

phle

Những ai mà, vì miếng ăn, đã không ủng hộ chế độ cộng hòa thì thôi (điển hình một số nhỏ youtuber - rất dễ tìm thấy, qua các cờ-lip chúng vẫn lư lại để tiếp "kiếm chác"), lại tuyên truyền nói xấu về những người lính cộng hòa đã hy sinh bỏ mình vì dân vì
nước, các thành phần này cpqgvnlt nên đặc biệt chú ý ...

Jan. 5, 2022

Phuoc le

Dân ngoại bang khi du lịch sang VN đã cho rằng trong một xứ cs mà vẫn thấy đầy dẫy các cửa hàng tư nhân, nhưng họ không biết là biết bao người nghèo phải cầu cứu việt kiều thông qua các người sinh sống bằng nghề làm youtube, cho cuộc sống thường nhựt của
họ, đặc biệt cho bệnh phí vì quá cao đối với họ (sống còn hơn kiểu "giật gấu vá vai thì lấy tiền đâu để lo chữa bệnh?). Cpqgvnlt nên vạch trần điều này thông qua các đài ngoại quốc - một nạn mà nhà cầm quyền nước sở tại phải lo, vì đây là trách nhiệm của chính
những người lãnh đạo. Vì nước, vì dân kiểu gì mà lạ vậy? Chỉ chủ yếu lo cho giới giàu, còn giới nghèo để ai lo đây? Để chó lo cho à? Và nếu không có nghề youtube, thì tỷ số nghèo lại càng cao ! Nhà cầm quyền VN quảng lý, điều hành đất nước kiểu gì lạ vậy :
2 thái cực cực nổi bật – hạng giàu sụ như P. N. Vượng và hạng nghèo "rớt mộng tơi" lê lếch đầu đường xó chợ với thân tàn tật để kiếm sống !

Jan. 5, 2022

phuoc Le

Dân ngoại bang khi du lịch sang VN đã cho rằng trong một xứ cs mà vẫn thấy đầy dẫy các cửa hàng tư nhân, nhưng họ không biết là biết bao người nghèo phải cầu cứu việt kiều thông qua các người sinh sống bằng nghề làm youtube, cho cuộc sống thường nhựt của
họ, đặc biệt cho bệnh phí vì quá cao đối với họ (sống còn hơn kiểu "giật gấu vá vai thì lấy đâi mà có tiền để lo chữa bệnh?). Cpqgvnlt nên vạch trần điều này thông qua các đài ngoại quốc - một nạn mà nhà cầm quyền nước sở tại phải lo, vì đây là trách nhiệm
của chính những người lãnh đạo. Vì nước, vì dân kiểu gì mà lạ vậy? Chỉ chủ yếu lo cho giới giàu, còn giới nghèo để ai lo đây? Để chó lo cho à? Và nếu không có nghề youtube, thì tỷ số nghèo lại càng cao ! Nhà cầm quyền VN quảng lý điều hành đất nước kiểu gì
vậy : 2 thái cực cực nổi bật : hạng giàu sụ như P. N. Vượng và hạng nghèo "rớt mộng tơi" lê lếch đầu đường xó chợ với thân tàn tật để kiếm sống !

Jan. 5, 2022

Phuoc le

Mời quý vị, các bạn xem trang mạng sau của tờ “ENPRESSWIRE" :

HEXAGON MONUMENT - EIN Presswire - EIN News

https://www.einnews.com › pr_news › hexagon-monu...

Jun. 17, 2021 — HEXAGON MONUMENT BUILT BY IMPERIAL DUKE PRESIDENT ĐÀO MINH QUÂN AND HIS COMRADES ....

Vì sao bọn cs lại đã dám phản bác sự hiện hữu của thực thể - cpqgvnlt - một cách tùy tiện, ngu xuẩn trên trang WIKIPEDIA, nhưng lại không dám làm trên trang báo điện tử "EINPRESSWIRE"? Thật đơn giản - WIKI thiên cộng, chẳng khác bọn truyền thông bất lương [Việt,
Mỹ]. XÁC SUẤT PHẢN BIỆN CỦA CS TRÊN WIKI LÀ 100%; NHƯNG TRÊN EINPRESSWIRE LẠI TRÁI NGHỊCH HOÀN TOÀN – LÀ 0% ! VÌ "EINPRESSWIRE" có điều lệ hẳn hòi : Hẳn quý vị, các bạn biết rằng cs, bọn "tép riêu", đã bêu phá cpqgvnlt, cho rằng đây chỉ là một tổ chức, kèm
theo những lời châm chích, phản biện ngu ngốc; ngược hẳn, báo điện tử này đã, sau khi xem xét kỷ lưởng về nội dung mà cpqgvnlt muốn truyền tải đến công dân VN - sự thắng kiện tại tòa án môi trường quốc tế của một tập thể thuộc một chính phủ lư vong thực thụ
chớ không một tổ chức - đã bằng lòng cho lên tin này, vì nội dung bản tin của cpqgvnlt thỏa mản các điều lệ về sự đăng tải.


{ Các điều kiện trong mục "Guidelines" ("các điều lệ" [phải theo]), chung cùng cho người ta thấy :

* Điều kiện chủ yếu của báo này là tin buộc phải trung thực 100%

* Điều kiện phụ yếu là không được có những lời bêu rếu, thóa mạ người khác}

Dec. 6, 2021

phle

Vì sao bọn lếu láo an ninh cộng sản đã chống phá được cpqgvnlt trên trang WIKI, nhưng lại HOÀN TOÀN bất lực trên trang báo điện tử "EINPRESSWIRE? Thật đơn giản - WIKI thiên cộng, chẳng khác bọn truyền thông bất lương [Việt, Mỹ]. (Youtube thiên cộng đã

xóa, nhưng tôi lại ghi ra đây hầu qúy vị nhận thức về thực danh cùng sự thắng kiện TC/VN thực có của cpqgvnlt),

XÁC SUẤT PHẢN BIỆN CỦA CS TRÊN WIKI LÀ 100%; VÀ TRÊN EINPRESSWIRE LÀ 0%, BẤT CHẤP CÓ HAY KHÔNG 2 ĐIỀU SAU : ĐÚT LÓT HAY MỊ BAN BIÊN TẬP !** Vì sao báo điện tử trên lại đã bằng lòng nhận truyền tải thông tin báo chí [...] của CPQGVNLT? HEXAGON MONUMENT - EIN Presswire - EIN News https://www.einnews.com › pr_news › hexagon-monu...

Jun. 17, 2021 — HEXAGON MONUMENT BUILT BY IMPERIAL DUKE PRESIDENT ĐÀO MINH QUÂN AND HIS COMRADES ....

"EINPRESSWIRE" có điều lệ hẳn hòi ; hãy xem các điều kiện trong hai điều lệ 2 & 4 "cốt lỏi" trong mục "Our Guidelines [các điều lệ hướng dẫn]" :

+ Legally Accurate (chính xác về mặt pháp lý) : EIN Presswire requires a case number (đòi hỏi số hồ sơ vụ kiện), court of record (hồ sơ lưu trữ; cần biết rằng hồ sơ kiện TC & VN sau này là bổ túc cho hồ sơ kiện trước, đã sẵn nằm tại tòa án), complaint number
(số hồ sơ kiện được cấp lúc nhập tòa), ...

+ Press releases about legal cases and political matters are not interpretations of legal proceedings (thông tin báo chí liên hệ các vấn đề pháp lý hay chính trị không thể là sự diễn giải [bình luận] về các diển tiến của các vụ xử kiện) :

(a) all claims

Nov. 2, 2021

HA LE

Ai không ưa thích, không màn đến sự giải quyết vấn nạn của quê hương mình thì cpqgvlt cũng chẳng cần họ, những người "uốn nước mà không biết nhớ nguồn", tự cho là đầy đủ khi phải sống nhờ ở đất khách quê người ! Hãy nhìn lịch sử dân Do Thái, dân Ấn Độ,
... họ cùng đoàn kết một lòng chống ách đô hộ họ ... Bàn về tiểu sử của ông Đào Minh Quân lảnh đạo cpqgvnlt - phải công bằng mà nói, người như ông ta hoàn toàn không khó để được vinh thăng lên cấp tướng thời đó, nếu đã không xảy ra sự sụp đổ của miền Nam.
Ai khác mà có sự đa tài như vậy thì hãy chứng minh cho quốc dân được nhờ để họ ủng hộ ! Hãy đừng lố bịch phô trương chức tá tướng này kia, danh tước tiến sỷ này nọ. Cấp bực tướng tá ông ĐMQ thừa khả năng, tước tiến sỷ ông ta cũng thừa (phát triển "Bios", được
mời làm giám đốc thì nếu không thuộc đẳng cấp tiến sỷ thì là gì? Tiến sỷ, kỷ sư ra trường hàng tá; với số điểm từ 70% trở lên là có học vị này; có gì là đặc biệt ! Có sáng chế ra được cái gì không mới là đáng nói !).


* 1989, ông ĐMQ từ bỏ sự nghiệp, và bắt đầu dấn thân vào con đường cứu nước. Sau khi nhận được thông báo của Thượng nghị sỷ tiểu bang Utah xác nhận là sẽ không có sự vinh danh HCM - do nhà cầm quyền cs đã không để họ so dấu vân tay để biết hư thực - ông ĐMQ
đã khởi xướng việc "Đạp mặt HCM" với phương châm "Dẹp cộng chết hết cộng sống" ! Chính vì lý lẻ này mà việc TCDY đã ra đời, kêu gọi sự tỉnh thức của quốc dân ...

Sep. 20, 2021

phle

Vì sao bọn lếu láo an ninh cộng sản đã chống phá được cpqgvnlt trên trang WIKI, nhưng lại HOÀN TOÀN bất lực trên trang báo điện tử "EINPRESSWIRE? Thật đơn giản - WIKI thiên cộng, chẳng khác bọn truyền thông bất lương [Việt, Mỹ]. (Youtube thiên cộng đã
xóa, nhưng tôi lại ghi ra đây hầu qúy vị nhận thức về thực danh cùng sự thắng kiện TC/VN thực có của cpqgvnlt),

XÁC SUẤT PHẢN BIỆN CỦA CS TRÊN WIKI LÀ 100%; VÀ TRÊN EINPRESSWIRE LÀ 0%, BẤT CHẤP CÓ HAY KHÔNG 2 ĐIỀU SAU : ĐÚT LÓT HAY MỊ BAN BIÊN TẬP !

** Vì sao báo điện tử trên lại đã bằng lòng nhận truyền tải thông tin báo chí [...] của CPQGVNLT? HEXAGON MONUMENT - EIN Presswire - EIN News https://www.einnews.com › pr_news › hexagon-monu...

Jun. 17, 2021 — HEXAGON MONUMENT BUILT BY IMPERIAL DUKE PRESIDENT ĐÀO MINH QUÂN AND HIS COMRADES ....

"EINPRESSWIRE" có điều lệ hẳn hòi ; hãy xem các điều kiện trong hai điều lệ 2 & 4 "cốt lỏi" trong mục "Our Guidelines [các điều lệ hướng dẫn]" :

+ Legally Accurate (chính xác về mặt pháp lý) : EIN Presswire requires a case number (đòi hỏi số hồ sơ vụ kiện), court of record (hồ sơ lưu trữ; cần biết rằng hồ sơ kiện TC & VN sau này là bổ túc cho hồ sơ kiện trước, đã sẵn nằm tại tòa án), complaint number
(số hồ sơ kiện được cấp lúc nhập tòa), ...

+ Press releases about legal cases and political matters are not interpretations of legal proceedings (thông tin báo chí liên hệ các vấn đề pháp lý hay chính trị không thể là sự diễn giải [bình luận] về các diển tiến của các vụ xử kiện) :

(tiếp dưới)

Sep. 20, 2021

Phle

(tiếp trên) :

(a) all claims about events surrounding a court case need to be attributed to court documents;


mọi sự khẳng định về các diễn biến quanh một vụ kiện [pháp lý] cần phải được quy từ các giấy tờ tòa án mà ra [ý nói không thể "xàm ngôn", khuyếch lác kiểu cs, vì điều lệ buộc phải có ("need to”) nêu xuất xứ là từ giấy tờ (bất chấp văn kiện, tài liệu, ...) tòa
án (ví dụ như sự thông tin từ ban TTCL về sự kiện Tòa có kêu gọi trung tướng Huệ Lâm lên gặp họ liên hệ vụ kiện TC & Vn xhcn/cs phải được chứng minh là thực có - nếu cpqgvnlt muốn truyền tin này qua “E. wire”).

(b) until a case is decided, events cannot be interpreted, but only detail what court documents allege. các diễn biến [tình huốn] không thể được diễn giải [ý nói "phăng" lên một cách tùy tiện] cho đến khi có sự phán quyết [của tòa], nhưng chỉ được nêu [hàm
ý : cùng lắm là nêu] chi tiết các điều mà toà tình nghi (“ENPRESSWIRE"đã bằng lòng thông tin về vụ TUYÊN BỐ THẮNG KIỆN phía cpqgvnlt – quý vị cũng thấy được DÒNG CHỮ "IMPERIAL DUKE ĐÀO MINH QUÂN WON US $38 TRILLION LAWSUIT AGAINST THE CCP" kèm hình cờ-lip
2 tướng Huệ Lâm & Flynn).* Ngoài ra báo điện tử "EINPRESSWIRE" có tới 5 điều kiện, cùng hướng chung là "không được có ý hại phạm đến bất cứ một cá nhân hay một tập thể" (Điều lệ 3 & 4). Như vậy bọn chó cs tưởng rằng đã bêu phá đựợc cpqgvnlt qua Wiki, thì cũng làm được qua trang báo
"E. WIRE". Nhưng chúng đã phải tự khóa mỏm chỉ vì chúng không thể thoả mản các điều kiện của báo điện tử này.

Jul. 11, 2021

phleXÔNG HƠI TRỊ VI-RÚT CÔ-RÔ-NA - phương pháp đặc thù hiệu quả 100% :

Theo Đông y, cách diệt gió "độc" (gió sinh bệnh) đã thâm nhập cơ thể, là qua sự xuất mồ hôi bằng uống nước rể cây nấu. Phương pháp sau đáng tin cậy; mời quý đồng hương xem qua cờ-lip sau : "Một việt kiều Đức bị nhiễm COVIC19, đã tự chữa khỏi bằng cách làm này,
chuyện có thật 100% - Lê Vinh" https://youtu.be/SMRQEtBMkqg * Việc cho thêm các giọt dầu xanh để gia tăng hiệu lực ắt hẳn do tính xông tỏa lên đầu của nó, nên giúp tận diệt vi-rút vùng mủi lẫn miệng. Theo Đông y, người ta cũng phải dùng loại rể, lá có tính
đặc trị lại cùng có tính xông tỏa trong trường hợp con bệnh bị gió "độc" hòa cùng chất "đàm máu" (Tây y họ không ý thức hay tin cái này) "chạy" lên cả đầu (đã có trường hợp tử vong vì chứng này, Tây y họ không hiểu vì sao con bệnh không "cao máu" mà lại bị
"ngủm củ tỏi" !)

Jul. 11, 2021

phleXÔNG HƠI TRỊ CON VI-RÚT CÔ-RÔ-NA - phương pháp đặc thù sau, hiệu quả 100% :

theo Đông y, cách diệt gió "độc" (gió sinh bệnh) đã thâm nhập cơ thể, là qua sự xuất mồ hôi bằng uống nước rể cây nấu. Phương pháp sau đáng tin cậy - mời quý đồng hương xem qua cờ-lip sau :

"Một việt kiều Đức bị nhiễm COVIC19, đã tự chữa khỏi bằng cách làm này, chuyện có thật 100% - Lê Vinh" (https://youtu.be/SMRQEtBMkqg)

* Việc cho thêm các giọt dầu xanh để gia tăng hiệu lực ắt hẳng do tính xông tỏa lên đầu của nó, nên giúp tận diệt vi-rút vùng mủi lẫn miệng. Theo Đông y, người ta cũng phải dùng loại rể, lá có tính đặc trị lại cùng có tính xông tỏa trong trường hợp con bệnh
bị gió "độc" hòa cùng chất "đàm máu" (Tây y họ không ý thức hay tin cái này) "chạy" lên cả đầu (đã có trường hợp tử vong vì chứng này, Tây y họ không hiểu vì sao con bệnh không "cao máu" mà lại bị "ngủm củ tỏi" !)

Jul. 9, 2021

Phuoc Le

* Ai có y giúp tiền (bằng cách kích lên chữ "Donate") cho bất cứ chổ nào, nếu các bạn thuộc phía chính nghĩa, không theo bọn đã cố tình xé các hiệp định [...], thì các bạn cần xét kỷ trước.


Ngay các kênh du-tiub, hay kênh nhạc, cũng không thiếu gì thứ "cs con" làm để "kiếm chác" - bọn này ăn tiền thông qua lượng người xem - ủng hộ kênh chúng là "đút" tiền cho chúng ăn ! Ví dụ điển hình : kênh youtube "Hoàng Nam - Challenge Me - Hãy thách thức
Tôi", nó đã có phát biểu "... chống trả giặc từ phương Nam, ...".

Jun. 23, 2021

phle

ĐỂ NGĂN NGỪA HAY TRỊ CON C-19, MỜI QUÝ VỊ, CÓ BÀI THUỐC :

"TỨ-ĐOẠN-GIAO" bàị thuốc này có xuất xứ từ một vị Cao Tăng Thiền Sư VÀ THÔNG QUA Ô ĐÀO MINH QUÂN [CPQGVNLT] MÀ NGƯỜI TA ĐƯỢC BIẾT ! Hỗn hợp gồm 4 vị dược thảo tất cả - sả, gừng, nghệ, hành, dưới dạng bột. Mỗi ngày, qúy vị, các bạn pha trong nước ấm, hỗn hợp
bao gồm 4 thứ này, một muỗng cỡ như muỗng cà phê, chọ mỗi thứ (4 "muổng cà phê" tất cả, mỗi thứ một muổng). Dùng trong mỗi ngày, lúc bụng rổng, trước bữa ăn. Có thể pha với đường và muối để có vị gần với vị "nước chanh muối" cho dễ uống (nhưng bạn nào cao
máu thì đành phải tránh muối tối đa, đặt biệt dưới dạng loãng !).

* Các thứ này có bán dưới dạng bột tại VN. Ở xứ ngoài, các bạn đặt mua, ví dụ từ trang mạng Amazon.com

* Có một nơi bán garlic (hành [loại củ nhỏ có múi]), ginger (gừng), turmeric, duới dạng bột : iHerb.com - iHerb® - Official Site (nhưng nơi này không có bán bột sả).

Bột sả (lemongrass powder) các bạn đặt mua nơi khác (hãy mua thứ có gán từ "organic" [sự trồng trọt thuần túy thiên nhiên, không có sự can thiệp của hóa chất hay chất kích thích nào]); ví dụ qua các nơi :


- Single Origin Organic Lemongrass Powder www.cinnamontreeorganics.com › products › organic-l…

- Natrevibe Botanicals Organic Lemongrass Powder …

* "Nghệ" mà được đề cập đến trong bài thuốc "TĐG" là từ củ nghiền ra [grounded turmeric root; turmeric powder], nó có màu vàng (nghệ củ [turmerc root] mọc dưới đất từ cây nghệ [turmeric plant]). Bán qua các mạng, ví dụ từ iHerb.

Jun. 23, 2021

phle

(phần sau tiếp phần ngay phía trên)

* chú ý : qúy vị, các bạn đừng lầm lẫn từ "turmeric" (nghệ) với từ "curry" (cà-ri); từ "curry" dùng để chỉ một tổng hợp các chất gia vị, có turmeric là chính (với cái màu vàng đặc trưng của nó). Do đó chớ mua lầm bột cà-ri (curry powder), cũng màu vàng ! Và
hãy cũng đừng lầm 2 từ "turmeric" (nghệ, một tổng hợp các chất) và "curcumin" (một trong các chất của nghệ) với nhau - vì cũng có bán Curcumin ! Cái cần mua là bột nghệ (turmeric powder) chớ không phải curcumin, curry.


* "Nghệ" mà được đề cập đến trong bài thuốc "TĐG" là từ củ nghiền ra [grounded turmeric root; turmeric powder], nó có màu vàng (nghệ củ [turmerc root] mọc dưới đất từ cây nghệ [turmeric plant]). Được thấy qua các đường mạng, ví dụ từ iHerb.

* Bạn Hãy Nên Xét Giá Từ Các Nơi Khác Nữa; bạn đánh lên Google "turmeric sale" thì tha hồ mà chọn nơi mua.

https://ca.iherb.com/pr/Jiva-Organics-Organic-Turmeric-Powder-1-lb-454-g/102968 https://ca.iherb.com/pr/Pure-Indian-Foods-Organic-Turmeric-Root-Ground-7-5-oz-212-g/79387 https://ca.iherb.com/pr/Frontier-Natural-Products-Organic-Ground-Turmeric-Root-16-oz-453-g/30918
https://ca.iherb.com/pr/McCormick-Gourmet-Organic-Ground-Turmeric-1-37oz-38-g/101488

May. 17, 2021

Phuoc Le

THÔNG BÁO ! THÔNG BÁO QUÝ ĐỒNG HƯƠNG, AI CÓ TƯ DUY "TỈNH THỨC" !"Comment" : Tin về vụ thắng kiện $38 ngàn tỷ thông qua bài báo "QUAN MINH DAO – The New York Age Newspaper" có link (https://youtu.be/DvrzsDX1fhM) trực tiếp dẫn đến nó, đã bị Ém bởi Du-Tiub. Ai mà có muốn đọc tin này, hãy làm theo đúng cách gián tiếp sau :

* Để tìm trang WEB trên, hãy dùng "Google" và đánh lên dòng tựa "QUAN MINH DAO – The New York Age Newspaper" hay dùng "Microsoft Bing" và đánh lên dòng tựa "new york daily dao minh quan". TUY NHIÊN SAU KHI THẤY TỰA TRÊN HIỆN RA VÀ KÍCH TRÊN NÓ, QUÝ VỊ CẦN

PHẢI TIẾP KÍCH NGAY TRÊN DÒNG CHỮ : "LENIENCY POLICY PRESS RELEASE" THÌ MỚI ĐỌC ĐƯỢC BẢN TIN.


* TUY NHIÊN, qua Google, khi quý vị thấy tựa nói trên hiện ra với các dòng theo ngay dưới, hoàn toàn không liên hệ gì với đề tài này (!), hãy cứ việc kích lên tựa

trang WEB, "QUAN MINH DAO – The New York Age Newspaper", và tiếp kích - NGAY TRÊN dòng chữ "LENIENCY POLICY PRESS RELEASE" !


* * Vì "Comment" trên đã bị Du-Tiub xóa, nên tôi dùng trang "Hộp Thơ Dân ý" này để truyền tải. Ai mà muốn thử copy và paste nó trong phần "Comments-Ý Kiến" của BẤT CỨ cờ-lip nào thì cũng không kết quả. Nói rộng ra, youtuber nào mà nói "xấu" Vn xhcn, sẽ bị cảnh
cáo (chỉ khi bị lộ !) trước khi kênh bị vô hiệu hóa !

May. 17, 2021

Phuoc Le

Quý vị nên thỉnh thoảng "nhìn đến" các ban điều hành các tôn giáo ...; ngay như trong Hội Tòa Thánh La Mã" đã xảy ra các vụ "lấy đạo tạo đời" ...

May. 16, 2021

Phuoc Le

* CHỪNG NÀO KHÔNG CÒN CẢNH SỐNG LÊ LẾT CÁC VỈA HÈ, TRÚ DUỚI CÁC GẦM CẦU, NẰM LA LIỆT "NGOÀI" BỆNH VIỆN ĐÀNH CHỜ CHẾT, PHỤ NỮ BỊ DỤ DỖ VÌ NGHÈO ĐÓI, ĐỂ RỒI BỎ MÌNH NƠI ĐẤT KHÁCH, TÌNH TRẠNG "GÁI GỌI", CẢNH CÁC NGƯỜI KHỐN ĐỐN TRONG SỰ SỐNG PHẢI CHỊU NỢ "CẮT
CỔ" TỪ GIỚI XÃ HỘI "ĐEN", TÌNH TRẠNG CÁC TRẺ NHỎ PHẢI BÁN VÉ SỐ TRÊN KHẮP CÁC NẺO PHỐ, BĂNG CẦU "KHỈ" QUA SÔNG, TỤM NĂM TỤM BA TRONG CÁC BỌC NI-LÔNG, ... THÌ CHỪNG ĐÓ CHÍNH PHỦ XHCN/CS MỚI ĐÁNG TỒN TẠI. MỘT XÃ HỘI MÀ ĐỂ NẢY SINH RA 2 TẦNG LỚP CỰC ĐOAN - GIÀU
SỤ BẠC TỶ SO VỚI NGHÈO TẬN BA XU - ĐIỀU NÀY CHỨNG TỎ ĐƯỜNG HƯỚNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ĐÓ CÒN KHUYẾT ĐIỂM NẶNG : CÁI THẾ GIỚI TƯ BẢN TỰ NÓ CŨNG CHƯA PHẢI LÀ TỐT HẲN, NHƯNG ÍT RA NÓ CŨNG HƠN HẲN CÁI THẾ GIỚI CS/XHCN . * ... ÔNG ĐMQ ĐỀ RA THUYẾT "TÂN DÂN CHỦ" ĐỂ
ÁP DỤNG CHO VN, TRƯỚC KHI TRUYỀN RA THẾ GIỚI PHƯƠNG TÂY . THUYẾT NÀY NHẰM MỤC ĐÍCH XÓA BỎ TỐI ĐA CÁC BẤT CÔNG TRONG XÃ HỘI ...

May. 16, 2021

Phuoc Le

* CHỪNG NÀO KHÔNG CÒN CẢNH SỐNG LÊ LẾT CÁC VỈA HÈ, TRÚ DUỚI CÁC GẦM CẦU, NẰM LA LIỆT "NGOÀI" BỆNH VIỆN ĐÀNH CHỜ CHẾT, PHỤ NỮ BỊ DỤ DỖ VÌ NGHÈO ĐÓI, ĐỂ RỒI BỎ MÌNH NƠI ĐẤT KHÁCH, TÌNH TRẠNG "GÁI GỌI", CẢNH CÁC NGƯỜI KHỐN ĐỐN TRONG SỰ SỐNG PHẢI CHỊU NỢ "CẮT
CỔ" TỪ GIỚI XÃ HỘI "ĐEN", TÌNH TRẠNG CÁC TRẺ NHỎ PHẢI BÁN VÉ SỐ TRÊN KHẮP CÁC NẺO PHỐ, BĂNG CẦU "KHỈ" QUA SÔNG, TỤM NĂM TỤM BA TRONG CÁC BỌC NI-LÔNG, ... THÌ CHỪNG ĐÓ CHÍNH PHỦ XHCN/CS MỚI ĐÁNG TỒN TẠI. MỘT XÃ HỘI MÀ ĐỂ NẢY SINH RA 2 TẦNG LỚP CỰC ĐOAN - GIÀU
SỤ BẠC TỶ SO VỚI NGHÈO TẬN BA XU - ĐIỀU NÀY CHỨNG TỎ ĐƯỜNG HƯỚNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ĐÓ CÒN KHUYẾT ĐIỂM NẶNG : CÁI THẾ GIỚI TƯ BẢN TỰ NÓ CŨNG CHƯA PHẢI LÀ TỐT HẲN, NHƯNG ÍT RA NÓ CŨNG HƠN HẲN CÁI THẾ GIỚI CS/XHCN . * ... ÔNG ĐMQ ĐỀ RA THUYẾT "TÂN DÂN CHỦ" ĐỂ
ÁP DỤNG CHO VN, TRƯỚC KHI TRUYỀN RA THẾ GIỚI PHƯƠNG TÂY . THUYẾT NÀY NHẰM MỤC ĐÍCH XÓA BỎ TỐI ĐA CÁC BẤT CÔNG TRONG XÃ HỘI ...

May. 15, 2021

Ha Le

* LUẬN BÀN :

VÌ SAO CPQGVNLT CÓ CÁI THẾ CỰC MẠNH TRONG HIỆN TẠI, KHÁC VỚI BAO NĂM VỀ TRƯỚC? VÌ NAY "NỀN MÓNG" CỦA CPQGVNLT ĐƯỢC LẬP TRÊN CẢ 4 "TRỤ THÉP" : EU [khối cộng đồng Châu Âu], Mỹ, "TÀI CHÍNH" [$38 tỷ], "DÂN TÌNH" [Nam + Bắc ["chiêu hồi"] !!!!! KHÔNG CÁCH NÀO MÀ
VN xhcn/cs đủ sức tiếp tồn tại ...

May. 14, 2021

phle

ĐỂ NGĂN NGỪA HAY TRỊ CON C-19, MỜI QUÝ VỊ, CÁC BẠN DÙNG BÀI THUỐC :

"TỨ-ĐOẠN-GIAO" (cản trở sự kết hợp, làm đứt đoạn sự kết tập của các con cô-rô-na, khi chúng thâm nhập được cơ thể; do đó vô hiệu hóa sự gây tạo bệnh từ chúng và làm chúng dễ bị tấn công bởi hệ miễn nhiểm); bàị thuốc này có xuất xứ từ một vị Cao Tăng Thiền Sư
VÀ THÔNG QUA Ô ĐÀO MINH QUÂN [CPQGVNLT] MÀ NGƯỜI TA ĐƯỢC BIẾT ! Hỗn hợp gồm 4 vị dược thảo tất cả - sả, gừng, nghệ, dưới dạng bột. Mỗi ngày, qúy vị, các bạn pha trong nước ấm, hỗn hợp bao gồm 4 thứ này, một muỗng cỡ như muỗng cà phê, chọ mỗi thứ (4 "muổng
cà phê" tất cả, mỗi thứ một muổng). Dùng trong mỗi ngày, lúc bụng rổng, trước bữa ăn. Có thể pha với đường và muối để có vị gần với vị "nước chanh muối" cho dễ uống (nhưng bạn nào cao máu thì đành phải tránh muối tối đa, đặt biệt dưới dạng loãng !). Các thứ
này có bán dưới dạng bột tại VN. Ở xứ ngoài, ví dụ từ trang mạng Amazon.com ...

* Có một nơi bán garlic (hành [loại củ nhỏ có múi]), ginger (gừng), turmeric, duới dạng bột : iHerb.com - iHerb® - Official Site (nhưng nơi này không có bán bột sả). Bột sả (lemongrass powder) các bạn hãy mua thứ có gán từ "organic" [sự trồng trọt thuần túy
thiên nhiên, không có sự can thiệp của hóa chất hay chất kích thích nào]; ví dụ, Single Origin Organic Lemongrass Powder (www.cinnamontreeorganics.com › products › organic- …) / Natrevibe Botanicals Organic Lemongrass Powder … (tiep phan ghi sau ...)

May. 14, 2021

phle

* chú ý : qúy vị, các bạn đừng lầm lẫn từ "turmeric" (nghệ) với từ "curry" (cà-ri); từ "curry" dùng để chỉ một tổng hợp các chất gia vị, có turmeric là chính (với cái màu vàng đặc trưng của nó). Do đó chớ mua lầm bột cà-ri (curry powder), cũng màu vàng
! Và hãy cũng đừng lầm 2 từ "turmeric" (nghệ, một tổng hợp các chất) và "curcumin" (một trong các chất của nghệ) với nhau - vì cũng có bán Curcumin ! Cái cần mua là bột nghệ (turmeric powder) chớ không phải curcumin, curry.


* "Nghệ" mà được đề cập đến trong bài thuốc "TĐG" là từ củ nghiền ra [grounded turmeric root; turmeric powder], nó có màu vàng (nghệ củ [turmerc root] mọc dưới đất từ cây nghệ [turmeric plant]). Được thấy qua các đường mạng, ví dụ từ iHerb.

* Bạn Hãy Nên Xét Giá Từ Các Nơi Khác Nữa; bạn đánh lên Google "turmeric sale" thì tha hồ mà chọn nơi mua.

https://ca.iherb.com/pr/Jiva-Organics-Organic-Turmeric-Powder-1-lb-454-g/102968 https://ca.iherb.com/pr/Pure-Indian-Foods-Organic-Turmeric-Root-Ground-7-5-oz-212-g/79387 https://ca.iherb.com/pr/Frontier-Natural-Products-Organic-Ground-Turmeric-Root-16-oz-453-g/30918
https://ca.iherb.com/pr/McCormick-Gourmet-Organic-Ground-Turmeric-1-37oz-38-g/101488

May. 14, 2021

HA LE

XIN ĐỒNG BÀO, AI CÓ TƯ DUY TỈNH THỨC, LƯU Ý : CÁC LINKS VỀ PHÁP THÍ DO NGƯỜI CÓ TÊN "CAO VĂN HIỆP" DƯỚI ĐÂY GHI RA, CHÚNG CÓ XUẤT XỨ TỪ CHÍNH QUYỀN XHCN/CS HÀ-NỘI :

" TA KHÔNG THẸN VỚI LƯƠNG TÂM, KHÔNG MU CẦU TƯ ...

http://ttdl.hanoi.gov.vn › documents › CHIA+SẺ...."

* 2 TỪ "HANOI.GOV" CÓ CHỦ ĐÍCH - PHÁP THÍ MÀ LẠI PHẢI THÔNG QUA SỰ GIỚI THIỆU CỦA MỘT THỰC THỂ CHÍNH TRỊ LÀ SAO? VÀ “C. V. HIỆP” NÀY NHƯ VẬY DO CHÍNH QUYỀN HÀ NỘI "TIẾN CỬ" LÀM "THẦY ĐẠO" !


MỘT CHÍNH QUYỀN HỦ BẠI, MÀ LẠI CHO TRUYỀN RA CÁC PHÁP NHÀ PHẬT ! CHẲNG KHÁC MỘT THẰNG ĐẠO ĐỨC GIẢ CHO TRUYỀN NHỮNG BÀI CÔNG DÂN GIÁO DỤC CỦA CÁC BẬC THẦY THIỆN LƯƠNG ! NẾU KHÔNG LÀ MỤC ĐÍCH "RU NGŨ" DÂN, LÀM HỌ AN PHẬN VỚI KIẾP SỐNG THA NHÂN, CHỊU SỰ BÓC LỘT,
ĐÀN ÁP CỦA CÁI GỌI LÀ "NHÀ NƯỚC XHCN", THÌ LÀ MỤC ĐÍCH NÀO KHÁC ĐÂY? LẤY ĐẠO TẠO ĐỜI HAY SAO ĐÂY? ĐÃ CƯỚP ĐẤT NGƯỜI TA THÌ NAY PHẢI TRẢ LẠI, RỒI MỚI HÃY NÓI TỚI CHUYỆN TRUYỀN BÁ ĐẠO LÝ !


* LÝ TƯỞNG CỦA ĐỆ III CỘNG HÒA LÀ “ĐỜI ĐẠO SONG TU”; LÝ TƯỞNG CỦA XHCN/CS LÀ “ĐỜI ĐẠO VÔ TU” !

May. 14, 2021

HA LE

CPQGVNLT SAU NÀY NÊN CHÚ Ý XEM XÉT CÁC NHÀ TRUYỀN ĐẠO, XEM MỤC ĐÍCH HỌ CÓ THỰC LÀ TRUYỀN ĐẠO KHÔNG HAY CÓ Ý GIÁN TIẾP TUYÊN TRUYỀN VIỆC GÌ KHÔNG ... ! NẾU CỎ, HỌ PHẢI LẤY TƯ CÁCH MỘT CƯ-SỸ, TÁCH BIỆT KHỎI ĐÁM ĐÔNG SÙNG ĐẠO, ĐÃ ĐẶT NIỀM TIN NƠI HỌ ...

May. 14, 2021

Phuoc Le

THÔNG BÁO ! THÔNG BÁO QUÝ ĐỒNG HƯƠNG, AI CÓ TƯ DUY "TỈNH THỨC" !

"comment" : Tin về vụ thắng kiện $38 ngàn tỷ thông qua bài báo "QUAN MINH DAO – The New York Age Newspaper" có link (https://youtu.be/DvrzsDX1fhM) trực tiếp dẫn đến nó, đã bị Ém bởi Du-Tiub. Ai mà có muốn đọc tin này, hãy làm theo đúng cách gián tiếp sau :
* Để tìm trang WEB trên, hãy dùng "Google" và đánh lên dòng tựa "QUAN MINH DAO – The New York Age Newspaper" hay dùng "Microsoft Bing" và đánh lên dòng tựa "new york daily dao minh quan". TUY NHIÊN SAU KHI THẤY TỰA TRÊN HIỆN RA VÀ KÍCH TRÊN NÓ, QUÝ VỊ CẦN
PHẢI TIẾP KÍCH NGAY TRÊN DÒNG CHỮ : "LENIENCY POLICY PRESS RELEASE" THÌ MỚI ĐỌC ĐƯỢC BẢN TIN. * TUY NHIÊN, qua Google, khi quý vị thấy tựa nói trên hiện ra với các dòng theo ngay dưới, hoàn toàn không liên hệ gì với đề tài này (!), hãy cứ việc kích lên tựa
trang WEB, "QUAN MINH DAO – The New York Age Newspaper", và tiếp kích - NGAY TRÊN dòng chữ "LENIENCY POLICY PRESS RELEASE" ! * * Vì "Comment" trên đã bị Du-Tiub xóa, nên tôi dùng trang "Hộp Thơ Dân ý" này để truyền tải. Ai mà muốn thử copy và paste nó trong
phần "Comments-Ý Kiến" của BẤT CỨ cờ-lip nào thì cũng không kết quả. Nói rộng ra, youtuber nào mà nói xấu Vn xhcn, sẽ bị cảnh cáo (chỉ khi bị lộ !) trước khi kênh bị vô hiệu hóa.

May. 13, 2021

phle

PNGVN – ANNOUNCEMENT CORRESPONDENCE : “ [VN] IMPOUNDING unlawful VC property ”


CPQGVNLT - SỰ VỤ VĂN THƯ : V/V TỊCH THU TÀI SẢN CỦA CSVN PHẠM PHÁP

https://youtu.be/19vvZS_Um8s

DẦU CHO KHÔNG ĐÀI NÀO MUỐN LOAN TIN SỰ THẤT BẠI CỦA TC+VNXHCN TRONG VỤ KIỆN TOÀN PHẦN [...] CỦA CPQGVNLT :

14/4/2021 ĐÁNH DẤU SỰ CHẤM HẾT CHO CSVN. NẾU HỌ KHÔNG CHỊU BÀN GIAO CHÍNH QUYỀN CHO CPQGVNLT, ĐIỀU NÀY SẼ TẤT YẾU KÉO THEO SỰ TRUY NÃ 5 TÊN CS ĐẦU SỎ CS [...]

May. 13, 2021

phle

DẪN TRÍCH BÀI BÁO "The New York Age Newspaper" VỀ SỰ THẮNG KIỆN [ ... ] CỦA Ô ĐMQ - "TRÙM KHẮC TINH" CỦA 2 ĐẢNG, TQ CSCN & VN XHCN :

[ 2021-05-01 · Tag : QUAN MINH DAO. LENIENCY POLICY PRESS RELEASE. May 1, 2021 News Desk. Oklahoma, USA: The INTERNATIONAL ENVIRONMENT COURT in the United States gave the judgment for case number ENC201215

Oklahoma, USA : The INTERNATIONAL ENVIRONMENT COURT in the United States gave the judgment for case number ENC201215 that the Provisional National Government of Vietnam – Republic of Vietnam the Third (PNGVN – 3rd RVN) won with the amount of 38 trillion US
dollars against Communist China and the Vietnamese Communist Party . . .

May. 13, 2021

phuoc Le

MỜI QÚY VỊ, CÁC BẠN XEM QUA TRANG WEB SAU : "QUAN MINH DAO – The New York Age Newspaper"

https://thenewyorkage.com/tag/quan-minh-dao

(VỀ SỰ THẮNG KIỆN [ ... ] CỦA Ô ĐMQ)

* Để tìm trang WEB trên, hãy dùng "Google" và đánh lên dòng tựa "QUAN MINH DAO – The New York Age Newspaper" hay dùng "Microsoft Bing" và đánh lên dòng tựa "new york daily dao minh quan".


TUY NHIÊN KHI THẤY HIỆN RA VÀ KÍCH TRÊN NÓ, QUÝ VỊ PHẢI TIẾP KÍCH NGAY TRÊN DÒNG CHỮ : "LENIENCY POLICY PRESS RELEASE" THÌ MỚI ĐỌC ĐƯỢC NGUYÊN BÀI BÁO !

Apr. 22, 2021

Ha Le

Nghĩ bàn về ngày phán quyết ... - mặt tâm linh "huyền bí" :

Tin từ tòa án môi trường quốc tế - sự phán quyết cpqgvnlt thắng kiện xảy ra ngày 14-4-2021. Cái mặt số thật "đặc biệt" này - số 4 và 1 và cặp [2;2] (2+2 = 4) - chứng xác một sự kiện suông sẻ từ Đầu đến Cuối mở ra trước mắt cho cpqgvnlt ... Chúng ta hãy quay
nhìn lại thời điểm mà ông Đào Minh Quân đã nhận lãnh chức vụ Tổng Thống Đệ III Cộng Hòa đã xảy ra lúc 11 AM ngày 11-11, toàn là cặp 11 cả, đằng đuôi cũng như đằng đầu. Số nhà mấy người "Đầu Sỏ" Vn xhcn/cs có số "1" đứng đầu; nhưng về mặt số học huyền bí thì
"bộ số 1" so với số đơn lẻ "1" cho thấy điều gì, nếu không là "lực" áp đảo tứ bề ... ? Cái án lệnh từ toà án quốc tế đã được hạ ký ngày 14/4/2021 - chỉ chệch đi một ngày, một tháng - nếu sớm hơn thì "còn nhiều vấn đề lắm", xét về mặt "huyền bí" ... Như vậy,
ngày xảy ra cái án lệnh này, "chính là do thiên cơ" an bày ... VN xhcn/cs "Te Tua" thực sự rồi ... Cái đoạn đường đầy "gai góc" ông ĐMQ đã vượt hẳn, nay chỉ còn là đoạn đường "bằng phẳng" mà ông ta buộc phải bỏ ra "chút" công sức "cuốc bộ" ...

Ai mà còn chống phá cpqgvnlt, thì quả là xuẩn ngốc - giấy trắng mực đen chứng bởi con mộc thì còn "nước cờ" nào mà chống? Toàn thể dân quân cán chính cs đừng có ngoan cố dại dột mà tiếp ủng hộ Đảng nữa, hãy lo "bỏ chạy" cho an toàn tính mạng (các bạn đã làm
nghịch lòng Trời nên nền "đế chế" các bạn mới bị gặp phải thảm họa ...!) !

Feb. 29, 2020

Ha Le

Hiến pháp nói rằng : "Kể từ ngày HP được công bố, ai mạ lỵ cpqgvlt, thì sẽ bị nghiêm trị". Nhưng cũng cần bao gồm luôn ai đã duy trì, cố tình không xóa bỏ các cờ-lip mạ lỵ từ quá khứ, vì các cờ-lip loại này, dù xuất hiện trước hay sau cũng đều có tác động
như nhau !

Feb. 29, 2020

Ha Le

... Hiến pháp cần nên có điều lệ nam nữ phải thi qua điều luật gia-đình (về sự đối xử của cha mẹ đối với con cái, của chồng đối với vợ) để được cấp giấy hôn thú, hầu tránh sự bạo hành một cách vô ý thức sau này. Và cũng cần có điều luật liên hệ tài sản
đôi bên khi ly dị trong hôn nhân dù chính thức ngắn hạn, hầu tránh sự trục lợi từ một trong hai phía.

Oct. 22, 2019

Ha Le

DẤU CHẤM HỎI LỚN LÀ VÌ SAO CÓ NHỮNG CÁ NHÂN LÚC ĐẦU ỦNG HỘ HOẶC GIÁN TIẾP HOẶC TRỰC TIẾP CPQGVNLT, CHỈ MỘT THỜI GIAN "NGẮN", SAU ĐÓ LẠI - DỒN DẬP - HOẶC GIÁN TIẾP HOẶC TRỰC TIẾP HẠ UY TÍN CPQGVNLT BẰNG CÁCH DỐC CÔNG DỐC SỨC, HOẶC TỰ LAI-SIM HOẶC CHO "RẢI"
ĐẦY CÁC CỜ-LIP GHI LẠI LỜI PHÁT BIỂU CHỐNG CPQGVNLT TỪ CÁC CÁ NHÂN "THẦY ĐỜI" VỚI LÝ LẺ NÔNG CẠN, NẾU KHÔNG MUỐN NÓI LÀ NGU XUẨN ? TỰ NHIÊN CÂU TRẢ LỜI CHẮC HẲN [95%] PHẢI LÀ HỌ THUỘC MỘT TRONG 2 THÀNH PHẦN SAU : THỨ "GHEN ĂN TỨC Ở" HAY THỨ "VIỆT GIAN TRÁ
HÌNH". NẾU CHỊU XÉT KỶ CHO CHUẨN XÁC ..., THÌ NGƯỜI TA CŨNG KHÔNG KHÓ MÀ NGHI VẤN ĐƯỢC, VỚI XÁC SUẤT SAI TRẬT CỰC THẤP, AI CÓ LÀ VIỆT GIAN TRÁ HÌNH HAY KHÔNG.


... QUẢ THẬT, TỪ THỜI ĐỆ I CỘNG HÒA, CHÍNH QUYỀN ĐÃ CÓ THÀNH CÔNG RẤT LỚN KHI PHANH PHUI RA AI LÀ "CS NẰM VÙNG", NÓI RỎ HƠN, AI LÀM VIỆC CHO CS - VÀ CÁC KINH NGHIỆM NÀY ĐƯỢC CHUYỂN ĐẠT SANG CÁC THẾ HỆ KẾ TIẾP ...

Sep. 16, 2019

phuoc le

MỘT CHIẾN SỈ HẢI QUÂN ĐÃ ĐIỆN THOẠI CÁM ƠN Ô. LTK ... . MỜI QÚY VỊ XA GẦN XEM "6 Hải cảnh lùa chấp pháp VN – Chiếm Tư Chính TQ rơi "chữ vàng" [YOUTUBE]

Jun. 3, 2019

phuoc le

CPQGVNLT HÃY ĐỪNG QUÊN RA TAY CỨU GIÚP "GÁI NGHÀNH" !

Jun. 3, 2019

Ha Le

Test

Mar. 17, 2019

phuoc le

CỜ-LIP "Venezuela Vỡ Òa Trong Niềm Vui - Mỹ Ngậm Đắng Nuốt Cay - Chuyện Quanh Ta" [“Venezuaela people burst into joy – the Americans being mortified – Stories around us”] MÀ VÔ-TÌNH MỸ XEM QUA, THÌ BIẾT BỘ MẶT ĐẠO ĐỨC GIẢ CỦA CS VN LÀ ĐẾN CỞ NÀO !

Mar. 17, 2019

phuoc le

CỜ-LIP "Venezuela Vỡ Òa Trong Niềm Vui - Mỹ Ngậm Đắng Nuốt Cay - Chuyện Quanh Ta" MÀ VÔ-TÌNH MỸ XEM QUA, THÌ BIẾT BỘ MẶT ĐẠO ĐỨC GIẢ CỦA CS VN LÀ ĐẾN CỞ NÀO !

Feb. 24, 2019

phuoc le

CPQGVNLT HÃY ĐỪNG QUÊN RA TAY CỨU GIÚP "GÁI NGHÀNH", NHỮNG NGỪỜI NÀY KHÔNG NHỮNG KHỔ VỀ VẬT CHẤT MÀ CÒN KHỔ VỀ CẢ TINH THẦN (TỰ NHIÊN LÀ BỎ NGOÀI TRƯỜNG HỢP NHỮNG NGƯỜI NÀO MUỐN LÀM ĐỂ CÓ THỂ ĐÁP ỨNG TỐI ĐA NHU CẦU VẬT CHẤT, SỰ TIÊU XÀI NHƯ "NƯỚC" CỦA
HỌ) .

Jan. 7, 2019

Ha Le

Kính thưa TT ĐMQ cùng các vị trong cpqgvnlt,

Xin kính gửi đôi dòng tâm sự về 2 mặt lý trí & tâm can trong tình đời -

Con người, dù Nam hay Nữ, đều nằm trong khuôn khổ này, khác nhau là ở chố mặt nào đậm nét hơn, và do đó sinh ra sự "du di", hoặc ít hoặc nhiều từ mỗi cá nhân trong sư giao tiếp, cư xử - bỏ ngoài trường hợp những "tay buôn thần bán thánh", "lừa thầy phản bạn"
luôn chỉ có khuynh hướng hành sự ác đạo, phi nhân, không nghĩ tới sự người khác. Hãy lấy ví dụ - ông Tr. TT Mỹ : một người cương trực, nhưng đượm tình cảm. Qúy vị có lẻ biết về việc ông ta, thời còn là doanh nhân, đã can thiệp giúp đở cho người lạ hoắc với
ông ta, và mới đây hơn, khi một thanh niên [VN] kỹ sư, vì thất nghiệp đã như mầt lý trí, trèo qua tường rào tòa Nhà Trắng - khi bị chặn bắt, thì anh ta nói là " ông Tr. là bạn tôi" - và khi nghe trình báo điều này, thì ông ta đã cho thả anh ta ra. Ông Tr.
là ... như vậy - một người thẳng thừng trong công việc, có tình cảm trong sự xử lý với thế nhân. Thưa qúy vị, theo thiển ý tôi, nếu qúy vị, trong những lúc tiếp xúc với các vị "quan trọng" của chính phủ Tr., mà có những lời "nói thẳng", quá bộc trực, thì e
mất lòng, và e vô tình dẫn đến sự trì trệ giao tiếp. Ngoài ra, ô. Tr. có điểm này - ông ta không muốn hành động theo nguyên tắc kỷ cương, nói nôm na là theo luật "nhà binh" - điều mà giới truyền thông Mỹ thỉnh thoảng đề cập đến. ... Nếu về mặt tâm lý, qúy
vị có thể thích hợp hơn được, thì, theo thiển ý tôi, các sự giao tiếp sẽ trở nên thông thoả.

Dec. 15, 2018

phuoc leKính thưa cpqgvnlt, cùng quốc dân đồng bào,

Mai này, mấy thằng ngu nào đã đánh phá cpqgvnlt, dầu không là Việt-gian, cần phải bị lôi cổ ra TÒA ÁN NHÂN DÂN của ĐỆ III CỘNG HÒA - "không nói một hai gì cả" ! Đã ngu không biết câm mỏm đi, mà còn muốn gieo truyền cái ngu xúi giục những kẻ nhẹ dạ nghe theo,
hại dân hại nước, thì không tha thứ được, vì bọn này chẳng khác là Việt-gian là bao - đây là tội phản quốc, không hơn không kém. Tống cổ bọn này đi xây những công trình công cộng để chuộc tội kéo dài sự thống khổ của dân dưới sự kềm kẹp của cs. Chúng mà không
làm thì phải nộp phạt để trả tiền công cho những người lao động thay chúng - không chịu nữa thì đừng có trở về nước - đơn giản vậy thôi ! Hành động Việt gian hoàn toàn KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN TRONG NỀN ĐỆ III CỘNH HÒA.

Dec. 10, 2018

Ha Le

... NGÀY ĐỆ TAM CỘNG HÒA TRỞ LẠI, ĐỀ NGHỊ CPQGVNLT LẬP RA TRANG BÁO "CHÍNH THỨC" CỦA NỀN CỘNG HÒA VÀ TRƯNG RA - MÃI, LẬP ĐI LẬP LẠI - HÌNH ẢNH NHỮNG THẰNG NGU VÀ VIỆT GIAN ĐÃ ĐÁNH PHÁ CPQGVNLT LÊN - CỨ MỖI DỊP LỄ NÀO QUAN TRỌNG NHỨT, ĐỂ QUỐC DÂN CÙNG BIẾT
MÀ KINH NGHIỆM VÀ CẢNH GIÁC. CÙNG LÚC TRANG BÁO NÀY CÓ THỂ PHẢN BIỆN NHỮNG PHÓNG VIÊN NÀO, HOẶC NGU XUẨN HOẶC THIÊN CỘNG, LỢI DỤNG "TIẾNG NÓI TỰ DO CỦA BÁO CHÍ" , CỐ TÌNH BÊU RẾU HAY TUYÊN TRUYỀN CS, LÀM ẢNH HƯỞNG XẨU HAY THẬM CHÍ HẠI ĐẾN ĐẤT NƯỚC, NHƯ NHỮNG
TÊN CS NẰM VÙNG, HAY NHỮNG TÊN TRUYỀN THÔNG BẤT LƯƠNG Ở CÁC XỨ TỰ DO. NHƯ VẬY, ÍT NHỨT TẠO ĐƯỢC SỰ CÂN BẰNG, "VÔ THƯỞNG VÔ PHẠT" TRONG ĐA SỐ Ý KIẾN NHỮNG AI KÉM SUY XÉT HAY NGÂY NGÔ DỄ TIN NHỮNG LỜI VÔ CĂN CỨ ( NHỨT LÀ PHÁI NỮ, NHƯ ... TRƯỜNG HỢP - tôi xin
trưng ra một ví dụ rất điển hình là có một gia đình mà bà con có lắm người phục vụ cho chế độ VNCH, từ cấp nhỏ đến cấp sĩ quan, chỉ vì ... có đôi ba người nghe qua tên khùng "thần sấm sét Huy Đức" và cho nó là ... hay (!), mà đã không ủng hộ cpqgvnlt, vì cho
là "bịp bợm" [dầu rằng họ KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC VÌ SAO CÓ ĐIỆN VĂN TỪ J. MATTIS ...]). Với những hạng người có suy xét ngu xuẩn lại cộng thêm tính cố chấp, nên ĐỀ NGHỊ SAU NÀY, QÚY VỊ NÊU LÊN HÌNH ẢNH NHỮNG KẺ PHÁ HOẠI VÀ NHỮNG ĐIỀU MÀ CHÚNG NÓI, CỨ HÀNG MỖI
DỊP NGÀY LỄ QUAN TRỌNG NÀO ĐÓ !

Nov. 20, 2018

phuoc le

Mời cpqgvnlt cùng bà con xa gần xem clip : "Đoàn Huy Chương, Châu Tâm, Lê Văn Thương, Ai láo, ai thật??? Bạn tự nhận định nhé"

Nov. 20, 2018

phuoc le

BỔ TÚC vì ghi thiếu sót :

Kính mời TT Đào Minh Quân cùng qúy vị nghe qua lời phản biện cùng ý kiến của anh Đoàn Huy Chương về thượng úy Lê Thương (khởi từ khoảng 2/3 đoạn phần sau clip)' qua clip "Bước đường gian truân của một cựu sĩ quan quân đội csvn khi rời bỏ đảng".


Lê Thương có thực sự ủng hộ VNCH ? Qúy vị hãy xét xem sự hư thực ra sao.

Kính cáo

Nov. 20, 2018

phuoc le

Kính mời TT Đào Minh Quân cùng qúy vị nghe qua lời phản biện cùng ý kiến của anh Đoàn Huy Chương về thượng úy Lê Thương (khởi từ khoảng 2/3 đoạn phần sau clip). Lê Thương có thực sự ủng hộ VNCH ?


Qúy vị hãy xét xem sự hư thực ra sao.

Kính cáo

Nov. 19, 2018

Ha Le

Kính thưa TT Đào Minh Quân cùng qúy vị trong cpqgvnlt

Qua kinh nghiệm thực tiển mà tôi có được qua các cơ hội tiếp xúc , thì tôi thấy là nhiều người Việt (gốc Việt hay Tàu), họ không biết cpqgvnlt là ai. Do đó, ở VN thì ắt hẳn cũng tương tự, e nhiều hơn !

Có lẻ rằng nếu qúy vị phát triển hơn các "Chương Trình Cà Phê Dí Dỏm" (mà qúy vị đang cho ra mắt) thành các chương trình giải trí mang tính chất những màn kịch thì quần chúng trong nội địa sẽ "ào ào" biết về cpqgvnlt, chỉ vì giới bình dân (chiếm đa số trong
Vn) - và có thể nói chung là người Vn - thường thích ca kịch (kịch hài hay không cũng có số view cực cao, cấp triệu, hay hàng chục triệu). Kiều bào có ủng hộ hay "tiêu cực" trong việc tcdy, hoặc vì lý do nay, lý do kia, cũng chẳng đáng kể lắm, vì số chẳng
là bao, so với hàng mấy chục triệu trong nước. Theo thiển ý tôi, tập trung truyền rao cpqgvnlt, “câu view" trong nội địa là chủ yếu.

Oct. 19, 2018

Ha Le

Kính thưa thủ tướng,

Chính những người lai-sim hoặc nói xấu hoặc vô tình, cố tình hạ uy tín cpqgvnlt là các vật cản làm trì đốn sự tăng tiến phiếu. Thủ tướng hãy đừng từ bỏ bất cứ cơ hội nào, mà có thể tạo thuận lợi, thời cơ, hoặc trong hiện tại, hoặc trong tương lai, cho cpqgvnlt.
Như vậy, bọn Việt gian sẽ không vô tình được hưởng lợi. Ngoài ra, cơ hội dù nhỏ hay to, đều tạo "vốn" tốt cho bước thăng tiến của cpqgvnlt; và các cơ hội này, đồng loạt sẽ tạo được lực đẩy hoặc quan trọng hoặc mạnh cho sự tiến của cpqgvnlt.


Và kính xin đề nghị thủ tướng cùng các thành viên trong cpqgvnlt - ngày mà nền ĐỆ TAM CỘNG HÒA ra đời trên đất nước VN - phạt án treo thẻ căn cước một thời gian, lâu hay không lâu tùy ảnh hưởng tác hại của từng tên Việt gian lai-sim phá hoại, để cảnh cáo chúng
và để cho quốc tế biết là dù là người tiếp tay cho cs, cũng lảnh án nào đó - hầu họ ý thức hơn về tác hại của những tên cs "nằm vùng".

Kính cáo

Sep. 30, 2018

phuoc le

Kinh thua thu tuong va dong nhiem trong cpqgvnlt,Cac to chuc "chinh phu" ma ong TTLai neu ra co so luong nguoi theo qua it, that hoan toan khong dang de tam - neu chinh phu My thay dieu nay - thi chac han ho se cho day la mot su kien co tinh cach nhut thoi, khong hon khong kem !


Mot khi ma quy vi quy duoc

dong dao dan hon nua, thi tinh chat tam thoi cua cac to chuc se lo ra.Kinh cao !

Sep. 30, 2018

phuoc le

Kinh thua thu tuong va dong nhiem trong cpqgvnlt,

Cac to chuc "chinh phu" ma ong TTLai neu ra co so luong nguoi theo qua it, that hoan toan khong dang de tam - neu chinh phu My thay dieu nay - thi chac han ho se cho day la mot su kien co tinh cach nhut thoi, khong hon khong kem ! Mot khi ma quy vi quy duoc
dong dao dan hon nua, thi tinh chat tam thoi cua cac to chuc se lo ra.

Kinh cao !

Sep. 30, 2018

phuoc le

Kinh thua thu tuong va dong nhiem trong cpqgvnlt,

Viec keu goi cac to chuc hop nhut voi nhau, theo thien y toi, thi chi vo ich thoi, giong nhu su keu goi ton trong nhan quyen da va dang xay ra bay lau nay. Cac "nguoi duoi [to chuc]" ma con khong chiu ngoi lai voi nhau, ma con khong chiu bo quan diem hon thua,
thi lam sao ho co the "ngoi cung ban" voi "nguoi tren [cpqgvnlt]" ? Ngoai do, ong TTlai con khong muon nhin nhan cpqgvnlt, dau rang ong ta chac chan da thay su khac biet giua cac co-lip cua cpqgvnlt so voi cac co-lip cua cac to chuc, mot nguoi co tam tu nhu
o. TT lai [dau sao o. ta khong la bac "Thanh" !] ma con nhu vay, thi cac nguoi cua cac to chuc khac se ... chang bao gio lam khac hon ong ta ! (... va cung tien day ... ong Thuong Toa nay cung can thay rang ho cung se chang bao gio "ngoi lai voi nhau" dau,
dau ong co keu goi may di nua !) Theo thien y cua toi, quy vi hay chi can xuc tien manh viec quy tu dan ve mot moi - qua su tich cuc luu hanh the tin dung - da so dan se ung ho quy vi, va ngay cac nguoi kem suy xet da nghe theo su "ban ra" cua nguoi khac ve
cpqgvnlt, ho se thay thuc luc cua quy vi va su kem hieu biet hay co tinh [intentional] khong muon hieu thuc tinh cua cpqgvnlt [ong TT TT Lai - mot nguoi co long yeu nuoc cao ma ... khong hieu sao lai hanh dong vay !].

Kinh cao

Sep. 30, 2018

Ha Le

Kinh thua thu tuong va dong nhiem trong cpqgvnlt,

Quy vi hay xet ve viec lien ket phieu tcdy voi su tuy chon yeu cau cap the tin dung hay khong va nguoc lai, trong don dien cac du kien cho the tin dung, quy vi hay lien ket voi viec co chap nhan mot che do CH lanh dao boi tong thong DMQ hay khong - va quy vi
hay cho mot su chon lua "vo thuong vo phat -neutral" - trong don dien cua the tin dung - hau cho dan chung noi dia khong phai e ngai khi muon dung den the tin dung ! Chac han ra ai ai cung phai hieu la trong mot che do doc tai thi that kho ma noi huyech toet
ra y nghi cua minh. Voi mot quan diem chinh tri trung lap, thi nha nuoc cs khong the co y chong bang duoc. Ve su loi lac cua the tin dung doi voi su luu thong tien te tai Vn, thi chac chan se co thanh cong lon, nhung, theo thien y cua toi, thi no phai la ban
dap cho su chap nhan cpqgvnlt. Y kien the tin dung rat tuyet, quy vi can cho xuc tien manh thong qua nhung nguoi co tai an noi - day la ban dap rat manh cho su tro ve chap chanh nen de III CH cua thu tuong.

Kinh cao

Sep. 14, 2018

Ha Le

Kinh thua thu tuong

Ngay11 /11 la thoi diem rat la tot, thu tuong hay dung doi sang ngay khac. Ca ngay lan thang di doi nhau kieu vay rat la tuyet - 4 con so 1 trung phung nhau, that khong gi hon ! Thu tuong hay lay ngay thoi diem nay lam ngay dang quang - con thoi diem cs bi
giai the thi chi co Troi biet - nhung cai tot truoc mat thi thu tuong hay nam ngay lay co hoi 'ngan nam mot thuo'. Thu tuong dung doi, du chi la mot ngay. Day la thien y cua toi, nghi sao noi vay, khong co y thuc giuc thu tuong nhan trong nhiem dai dien cho
nuoc VN !

Kinh chuc thu tuong cung toan the trong cpqgvnlt chong vanh dat duoc y nguyen !

Aug. 6, 2018

phuoc le

Kính thưa thủ tướng và đồng nhiệm trong CPQGVNLT

Theo thiển ý tôi thì cpqgvnlt tuy độ lượng nhưng nên tỏ thái độ cứng rắn, khi cần, của một cấp lảnh đạo. Tôi thấy lời tuyên bố truy nã những đầu sỏ, nhưng lại thiếu lời cảnh cáo những Việt gian "lai sim" đánh phá cpqgvnlt, như lúc trước. Theo tôi, đây là yếu
tố tâm lý quan trọng để chứng tỏ cho dân thấy được sự khác biệt giữa một tổ chức chính phủ thực thụ so với bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào khác; điều này sẽ kích thích sự tăng tiến ủng hộ của dân cho cpqgvnlt. Đặc biệt giới bình dân, điều này quan trọng hơn
mặt giấy tờ [license], vì họ cảm xúc qua lời ăn tiếng nói hơn là qua suy xét, lý luận. License là yếu tố cốt lỏi, nhưng nó rồi cũng mờ dần trong tâm tư người bình dân. Phải có một cái gì gây ấn tượng mạnh và duy trì cái ấn tượng này hầu dân, nhứt là giới bình
dân để nung đúc tiếp sự ủng hộ của họ. Một vị tướng lâm trận, dầu độ lượng mấy đi nữa, cũng nên có một vẻ "cương" ngoài mặt, hầu tạo sự nể phục và kiêng dè cho đối phương. Nếu thủ tướng không phản ứng mạnh lại, hay ít nhứt có một phản ứng nào đó, thì e dân
tình sẽ có ý nghĩ là cpqgvnlt ngang hàng với các tổ chức khác (dầu rằng về mặt lý, họ công nhận không phải vậy). Mà hành động của con người do cả 2 yếu tố - lý trí và con tim (qua đây, vụ bắt cóc TXT, xét về gốc, đã chạm phải thủ tướng Đức - một người Đàn
Bà - nên vì đó - theo tôi - mà nó càng bị "ghim" mạnh !). Số lá phiếu trì kéo lúc sau này, có lẻ vì điều trên?

Kính cáo

Aug. 4, 2018

Ha Le

Kính thưa thủ tướng cùng đồng nhiệm trong cpqgvnlt

Xét về toàn số phiếu mà cpqgvnlt nhận được, thì đây chỉ là con số rất tương đối, nó hoàn toàn không phản ảnh một tổng số to lớn hơn nhiều - nếu như không hiện hửu các thành phần sau :

a) không tin là cpqgvnlt giải thể được cộng sản nên không màng nghĩ tới phiếu. Chính điều này cản họ trong việc trưng cầu dân ý.

b) không phân biệt được cpqgvnlt là tổ chức có thực lực, nên đã vô tình ủng hộ tổ chức khác, dầu phải ủng hộ bằng tài chính (điển hình Việt Tân)

c) nghĩ là cpqgvnlt là tổ chức không ra gì cả, vì nghe theo các lời lẻ bôi bát của các Việt gian (cộng sản nằm vùng hay Việt gian) hay các người hành động như Việt gian (đánh phá chỉ vì lý do không được hay ít được ai ủng hộ). Bọn phá hoại gồm đủ thành phần,
và dù chúng dùng toàn lý lẻ yếu kém, nhưng mấy ai chịu suy xét để phân biệt hư thực !

d) không dám ủng hộ vì đang sống ở VN, do sợ bị bắt bớ

e) số cộng sản "chiêu hồi" không dám bầu ra mặt, mà chỉ nằm chờ thời

5 thành phần này, đâu đã được tính trong tổng số phiếu trưng cầu dân ý ! Tổng số phiếu đến được thùng phiếu như vậy chỉ mang tính tượng trưng. Giả định không gì cản trở số người trong 5 thành phần này, thì số phiếu sẽ đến mức cở nào ? Chỉ cần một người trong
gia đình bầu phiếu là toàn bộ số người còn lại cũng bầu phiếu theo !

Theo thiển ý tôi, tôi nghĩ rằng LHQ cần được biết về cái thực tế này, dù số lá phiếu đến được thùng phiếu sẽ là bao nhiêu.


Kính cáo

Jul. 31, 2018

phuoc le

Kinh thua thu tuong cung dong nhiem trong cpqgvnlt :

Trong clip sau day :

"Sự thật về tổ chức Chính Phủ lâm thời của ông Đào Minh Quân"

Toi ghi ra cac"comments" nhu :

1) 6 ĐIỀU SAU CHỨNG TỎ CPQGVNLT THỰC SỰ ĐƯỢC CHÍNH QUYỀN HOA KỲ ỦNG HỘ

2) NHẮN TIN VỀ SỰ TRƯNG CẦU DÂN Ý

3) XET HOI VE TAI LIEU NAO MA TEN HUY DUC DUA VAO DO MA NOI CPQGVNLT KHONG THE NAO CO THUC TINH

4) THACH THUC TEN NAY TRUNG RA DUOC BAT CU GIAY TO NAO TU BAT CU MOT TO CHUC KHAC

....

NHUNG DEU BI XOA, MOI NGAY, VA NGAY NAO TOI CUNG "PASTE" TRO LAI CAC COMMENTS NAY . AI "CO TINH" XOA, TOI LAY LAM LA, NHUNG CO XOA THI CHUNG CUNG SE CU HIEN RA . TRONG CLIP NAO MA TEN NAY BEU REU THI DEU CO HIEN RA CAC COMMENTS TREN, CUNG LAI BI XOA, NHUNG
KHONG HOAN TOAN NHU TRONG CLIP TREN. CHO NEN TOI RAT NGHI NGO TEN NAY LA VIET GIAN "CHINH HIEU", KHONG PHAI NHU NHUNG TEN VIET GIAN KHAC THUONG CHI BEU REU VI TU DUY KEM COI, BI NGUOI KHAC LOI CUON.

Jul. 29, 2018

Ha Le

Kinh thua thu tuong cung dong nhiem trong cpqgvnlt,

Qua clip youtube sau la :

Tin bao cua mot nguoi - lam trong viec chuyen theo doi cac nguoi o vn lien he voi cac to chuc chong cong o hai ngoai - cho that TT Thich thong Lai :

"Trần Đại Quang gửi tâm thư CẦU XIN hoà thượng Thích Đông Lai lãnh đạo người dân đứng lên LẬT ĐỔ CS"

Jul. 20, 2018

Ha Le

Kinh xin Thủ Tuớng cùng đồng nhiệm nhớ xem qua cờ-lip, NGHE TRỌN CHO ĐẾN CUỐI CỜ-LIP :

" Lá thư của ĐẠI TÁ công an gửi HT THÍCH THÔNG LAI gây CHẤN ĐỘNG nội bộ Đảng cộng sản "

Jul. 20, 2018

Ha LeXin mời qúy thủ tướng cùng qúy vị trong CPQGVNLT và qúy đồng bào xa gần xem qua cờ-lip cực kỳ chấn động và rất quan trọng sau :


" Lá thư của ĐẠI TÁ công an gửi HT THÍCH THÔNG LAI gây CHẤN ĐỘNG nội bộ Đảng cộng sản "

Jul. 18, 2018

phuoc leKính thưa thủ tướng cùng đồng nhiệm :

Những ai mạ lỵ, bôi nhọ cpqgvnlt qua kinh youtube, qúy vị nên cho tên họ vào " SỔ ĐEN ", vì chính đây là những thành phần tích cực tìm cách cản trở bước tiến giải thể Cs ! Qúy vị đừng nên rộng lượng với những thành phần ngoan cố, đã được cho biết rõ ràng tính
chính thực của cpqgvnlt qua biết bao video clips mà vẫn tiếp bêu rếu, mạ lị, cố tình lờ đi ! Điển hình trong clip sau :

"GÓC NHÌN KHẢI ĐÀO: Đào Minh Quân và Lisa Phạm sẽ bị đưa về VN xử?"

Jul. 13, 2018

phuoc le

Kinh thua thu tuong cung dong nhiem trong cpqgvnlt,

Nhung nguoi lam hay lien he voi co quan nha nuoc Cs, voi so tai san to lon, neu khong chung minh duoc xuat xu cua chung, thi so tai san phai bi niem phong trong mot thoi gian xac dinh, cho den luc chung minh duoc - neu khong thi phai bi tich thu it nhut 90%.
Moi day co tin mot can bo Cs vua duoc nha nuoc Gia Na Dai chap nhan - toi that khong hieu duoc vi sao ho khong dieu tra ve tai san ket su cua nguoi nay !

Quy vi hay xem qua clip video sau, moi ra hoi dau thang 7/2018 :

" Chấn động : Đường dây rửa tiền của TBT Trọng tại Ba Lan đã bị bại lộ, BCA vào cuộc điều tra "

Kinh cao

Jul. 5, 2018

Ha Le

Kinh thua thu tuong cung dong nhiem :

Clip youtube sau [VOA] hoan toan mang tinh thien cong ; co nguoi cho la VOA gia mao, cuop lay logo mi dan ?

"TIN NGÀY 5/7/2018 B.IỂU T.ÌN.H p.hản đối L.UẬT Đ.ẶC KH.U đại biể.u Q.UỐC H.ỘI và các NGHỆ SĨ nói gì ?"

Jul. 4, 2018

Ha Le

Kính thưa thủ tướng :

Qua cờ-lip :

"Tin vui: HT Thích Thông Lai thông báo TIN VUI cho 90tr người dân VN được biết về việc LẬT ĐỔ CSVN"

có đề cập đến việc bà vợ của một tướng quân đội hỏi TT Th.Th. Lai về việc nếu làm một cuộc đảo chánh thì có sự bảo đảm gì cho ông ta là sẽ không bị "chiếu cố" [vì là Cs] bởi chính phủ mới sau này không?

Kính xin thủ tướng đề cập thẳng đến việc này nhơn bài nói chuyện kế tiếp sau này, và nếu có thể, với tựa đề bao hàm ý bài, hầu họ có thể dễ dàng tìm thấy câu trả lời.

Kính cáo

Jun. 13, 2018

Ha Le

Nhung nguoi nao, to chuc nao ma doi VN cai thien nhan quyen -

VO ICH !

Vi cong san dong nghia voi su cha dap nhan quyen ! Ban chat cua mot thang luu manh ma doi cai hoa ? VO ICH ! Tiep giao voi thang luu manh thi tu chuoc hoa vao than . Tay Duc da "lanh cuoc" ma cac nuoc khac van de CS du vao G7 ? That qua la "cuong" ngay tho
!

" Đá quá cứng thì phải lấy búa tạ mà đập - đơn giản ! Mài dủa mãi vô ích thôi ! "

Jun. 13, 2018

Ha Le

Nhung nguoi nao ma tin rang "PHONG CHONG THAM NHUNG LA LAY LAI LONG TIN CUA DAN" -

VO ICH !

Dau co danh tham nhung thi luon van hien huu tham nhung - vi cong san dong nghia voi tham nhung, vi doc tai va tham nhung luon di doi voi nhau ! DO DO KHONG NEN NGAY THO, "CU LAN", MA NGHI RANG HY VONG THAM NHUNG SE BI NGHIEM TRI BOI NHA NUOC DANG TRI CONG
SAN ! CAI GUT CUA VAN DE LA PHAI DANH THAM NHUNG TU CAI GOC : NHA NUOC DOC TAI DOC TRI CONG SAN - CO NGHIA PHAI BUNG GOC CHE DO CONG SAN !

Jun. 5, 2018

phuoc le

Ngày trở lại VN của cpqgvnlt, xin đề nghị trừng phạt bất cứ ai đã tiếp tay, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp với cộng sản trong việc cố ý cản trở sự giải thể chế độ này.

Jun. 3, 2018

phuoc le

Xin đề nghị trừng phạt ban điều hành facebook vì đã tiếp tay CS bằng lệ phí kinh doanh thật nặng ngày trở lại VN của cpqgvnlt !

Jun. 3, 2018

Ha Le

Kính thưa thủ tướng cùng đồng nhiệm,

Theo thiển ý tôi, các vị hãy nhổ neo con thuyền cứu quốc lúc gió Tây nổi lên đỉnh điểm hầu nó trợ vượt


đại dương bớt nhọc sức hơn - nó sẽ gia tốc con thuyền hoặc ít hoặc nhiều khi thuyền thuận theo chiều gió cuốn

kính cáo

Jun. 3, 2018

Ha Le

Kính thưa thủ tướng cùng đồng nhiệm,

Theo thiển ý tôi, các vị hãy nhổ neo con thuyền lúc gió Tây nổi lên đỉnh điểm hầu nó trợ vượt đại dương bớt nhọc sức hơn - nó sẽ gia tốc con thuyền hoặc ít hoặc nhiều khi thuyền thuận theo chiều gió cuốn .

kính cáo

May. 12, 2018

Ha Le

Kính thưa thủ tướng cùng đồng nhiệm trong cpqgvnlt :

Việc kinh doanh bằng cách phá thiên nhiên để làm giàu và giúp vào sự tồn tại của chế độ được thấy qua clip sau :


(trích từ cờ-lip du-tiu-bi " Tập trận chung lớn nhất Mỹ - Phi dưới thời tổng thống Durterte" [phần cận giữa cờ-lip])

“… Nhiều khu vực tại VN lâu nay bị chính phủ, cơ quan chức năng đưa vào ziện quy hoạch với mục tiêu được nói là zành cho phát triển, nhưng zốt cuộc thì bị phát hiện là zao cho các nhóm gọi là lợi íc. Tài nguyên quốc za bổng chốc trở thànhg tài sản ziêng của
những thế lực cấu kết với chính phủ và ... [Chính phủ cùng các nhóm lợi ích xẻ thịch tài nguyên quốc gia] ...”

May. 12, 2018

Ha LeKính thưa thủ tướng cùng đồng nhiệm trong cpqgvnlt :

Việc kinh doanh bằng cách phá thiên nhiên để làm giàu và giúp vào sự tồn tại của chế độ được thấy qua clip sau :“… Nhiều khu vực tại VN lâu nay bị chính phủ, cơ quan chức năng đưa vào ziện quy hoạch với mục tiêu được nói là zành cho phát triển, nhưng zốt cuộc thì bị phát hiện là zao cho các nhóm gọi là lợi íc. Tài nguyên quốc za bổng chốc trở thànhg tài sản ziêng của
những thế lực cấu kết với chính phủ và ...” (trích từ cờ-lip du-tiu-bi " Tập trận chung lớn nhất Mỹ - Phi dưới thời tổng thống Durterte" [phần cận giữa cờ-lip] … Chính phủ cùng các nhóm lợi ích xẻ thịch tài nguyên quốc gia ...)

Mar. 25, 2018

phuoc le

Kinh thua thu tuong cung dong nhiem trong cpqgvnlt,

Co nhung ca nhan truoc kia, qua song truc tuyen, ho hao dan chu, chong cong, xem ra kich liet - va co mot dieu dang noi la ... truoc kia, luc ma cpqgvnlt chua co anh huong manh nhu luc bay gio, nhung ca nhan nay da khong da dong gi den cpqgvnlt . Nhung nay,
luc ma cai thuc luc cua chinh phu nay duoc the hien ro roi, thong qua 2 tin nhan dang ke - bai phat ngon cua o. L. Stack, thanh vien trong chinh phu HK, va clip " ... the can cuoc ... cpqgvnlt" - thi nhung ca nhan nay bat dau noi xau cpqgvnlt. Dien hinh clip
youtube "Sự thật về tiềm lực của Tổng Thống Đào Minh Quân và công cuộc Đệ Tam Cộng Hòa giải phóng VN?" cua ong "Học giả Ngô Kỷ" [ Học giả gi ma dat van de vi sao cplt theo My, ma khong thay cai qua khu ...! ] . Nhung nguoi nay rat dang nghi ngo thuoc phe viet
gian, han gian ! ... Va chi co "Hoc gia" ["Hoc gia hang bet"] Ngo ky nay moi noi rang " ... can gi phai co My dung "sau lung" trong viec dau tranh" ! Nhung ke ngoc lai chong pha beu reu cpqgvnlt qua song truc tuyen, qua that, da gay tao su nghi ngo trong gioi
dan chat phat hay kem tu duy chinh tri, va do do can tro buoc duong cua cpqgvnlt. HO CAN PHAI "DUOC" CHO DI "HOC TAP CAI TAO", NGAY NAO MA NEN CONG HOA DUOC THANH LAP, DE NAN CAO CAI TU TUONG THAP KEM CUA HO . NEU HO KHONG THUC SU LA VIET GIAN, THI CAI LOI
TUYEN TRUYEN NGONG CUONG CUA HO CUNG CO TAC DONG XAU, CHANG KHAC GI HANH DONG CUA BON VIET GIAN !

Mar. 21, 2018

Ha Le

Ngay ve cua CPQGVNLT can ke roi -

Chuc thu tuong cung chinh phu tien manh va tien vung tren buoc duong giai the cs va dua nuoc nha tro lai nen Cong Hoa, cung binh dinh duoc ca nuoc V.N. .

Mar. 21, 2018

phuoc le

Kinh thua thu tuong,

Co nhung phu nu Vn khong nhung bi ep song o Tau, ma con ca cac noi khac, dien hinh Ma Lai, Dai Loan ... Ho bi tuoc het giay to de khong tro ve VN duoc. Kinh xin thu tuong chu y den viec nay va co bien phap thich nghi de nhung nuoc lien he nay buoc phai cho
trinh dien tat ca cong dan VN nao ma da nam trong dieu kien goi la "khong giay to tuy than" ! !

Mar. 21, 2018

Ha Le

Kinh thua thu tuong cung dong nhiem

Ngay thu tuong cung chinh phu tro ve can ke roi. Nay toi xin ghi ra day tron loi phan doan thoi vao dau thap nien 80 cua ong Luong Sy Hang, mot vi "to" thien su, ten goi "ong Tam" vao thoi do, qua loi thuat lai cua ong chu toi : " Cs Nga se tan ra, buc tuong
Ba Linh se sup do, va nuoc VN se chia .... ba : Cong hoa, Cs, va Trung Lap ! ! Va dieu nay se khong xa " .

Viet ra day doi dong tam tu, hau thu tuong cung dong nhiem hay chuan bi cho su giai phong toan bo VN, khong chi rieng cho mien Nam, khi ma dieu nay thuan thien ly, co troi.

Mar. 21, 2018

phuoc le

Kinh thua thu tuong cung dong nhiem,

Theo thien y toi thi :

Nhung nguoi danh pha, thoa ma, beu reu, cong kich cpqgvnlt phai ra truoc toa chinh phu va toa an nhan dan de duoc phan xet ve cai toi nghiem trong nay. Vi CHINH ho da tao su ngo vuc trong long dan ve chinh phu, can tro viec giai the CS, va nhu vay duy tri su
thong kho cua dan. Nhung luc ma toi co dip tiep xuc voi hoac nguoi than, hoac nguoi la, thi khi toi noi voi ho ve cp nay, thi toi thay it nhut la 50% ho noi nhung dieu tuong tu nhu sau " ban len internet thi biet ho noi ve o. DMQ nhu the nao ... toi khong
the lam ..." ! Nhung thanh phan bat hao lien he, vi co da tam pha hoai nen Cong Hoa thi phai XAY DAP de chuoc toi : lao dong cuong bach, xay dap cau cong cho nha nuoc CH, neu khong lam thi phai "boi thuong cho nha nuoc" so tien lon it nhut la vai chuc nghin
$, hay "di an com tu va lao dong trong tu". Neu khong thi KHONG duoc cap the can cuoc. DAC BIET NHUNG TEN CHONG PHA TRUC TUYEN - VI RANG SU LAN TRUYEN ANH HUONG NHIEU HON NHUNG TEN BEU REU QUA CAC "COMMENTS" . Nhung nguoi vi mieng com, manh ao ma buoc phai
noi xau thi khong ban toi noi day.

Mar. 15, 2018

phuoc le

Kinh thua thu tuong cung dong nhiem,

Nhung thanh phan boi bac CPQGVNLT, dien hinh nhung nhu MTLinh, P. Hung, ... can phai lap cong chuoc toi truoc khi duoc cap the can cuoc vi : NHUNG NGUOI NAY DA CAN TRO , GAY TAO SU HOAI NGHI TRONG DAN CHUNG TRONG SU BAU CU . NHU VAY TOI NAY LA NGHIEM TRONG
VI HO DA LAM LAY LAN SU TUYEN TRUYEN CUA HO VA NHU VAY CAN TRO THOI GIAN TRONG TIEN TRINH GIAI THE CS. TOI NANG CO VAY THI KHONG THE DUOC THONG QUA ! Va biet dau ho la Viet gian (N.P.Hung) hay Han gian (M.T.Linh) tra hinh ? !

Mar. 15, 2018

phuoc le

Kinh thua thu tuong cung dong nhiem,

Nhung nguoi ma da co ly tuong THIEN CONG, du ho khong la cs, ma lai di reu rao benh vuc che do cs tren internet, thi ho KHONG THE LA CONG DAN CUA NEN CONG HOA DAN CHU, vi ly tuong chinh tri cua ho DA CO CAI GOC, CAI MAM MONG CS. Nhu vay, voi nhung nguoi thuoc
thanh phan thien cong, nen dan chu cong hoa tu nhien se khong thich hop voi ho vi rang " NEU BAN THIEN CONG, CO NGHIA GIUA 2 CHE DO, BAN THICH CHE DO CS HON " va nhu vay ban can "buoc phai" tim den noi nao phu hop voi ly tuong chinh tri cua ban !

Mar. 15, 2018

phuoc le

Kinh thua thu tuong cung dong nhiem,

Ngay ma the che Cong Hoa da duoc thanh lap tai nuoc nha (trong tuong lai qua gan sap toi day !) :

Nhung nguoi ung ho hay thien che do C.S. bang cach noi xau che do Cong Hoa va lai lam dieu nay truoc cong dan V.N, dau ho lam dieu nay trong khi dang song o nuoc ngoai, thi, thua thu tuong cung dong nhiem, ho KHONG DU TU CACH CUA MOT CONG DAN VN CONG HOA -
va do do quyen cong dan cua ho phai bi gioi han TOI DA. Dat nuoc VN la mot dat nuoc nho nen su lung lac rao truyen thuyet cs co co hoi lay lan sang nhung nguoi thieu hieu biet, "noi dau nghe do", kem suy luan, phan xet nong can, hoi hot - ngay ca trong tang
lop tri thuc cung hien huu so nguoi ngay ngo kieu nay. Do do ma thu tuong va dong nhiem nen co bien phap thich hop doi voi hang nguoi beu reu, khich bac nen C.H. TREN INTERNET . Ly do vi rang " neu ban benh vuc, ung ho che do CS thi KHONG THE CO MOT CO SO
NAO - CA VE MAT TINH LAN LY - BAN CO THE SONG DUOI MOT CHE DO MA BAN THAY KHONG PHU HOP VOI BAN VE NEN TANG XA HOI ! Thua thu tuong va dong nhiem, mien Nam Cali vua qua da co quyet dinh la tu nay tro di, khong chap nhan nhung nguoi thien cong, lam viec trong
chinh quyen. Day la mot dieu that hay, " VI BAN DANG DUOC PHEP SONG O MOT NUOC TU DO MA LAI NOI XAU CHINH SACH DAN CHU CUA HO VA UNG HO CHINH SACH DANG CUA BAN, THI DIEU NAY HOAN TOAN KHONG THE CHAP NHAN DUOC. BAN CAN PHAI "DUOC" TRUC XUAT VE NOI NAO PHU HOP
VOI LY TUONG CHINH TRI CUA BAN " !

Website Mar. 9, 2018

CAO VĂN HIỆP

Thực chẳng dám cuồng ngôn, ngạo mạn!

Xuất phát từ tâm mong muốn sẻ chia ĐIỀU NGAY, LẼ THẬT.

Dẫu biết chỉ là cái nhìn ĐOẢN KIẾN, còn nhiều khiếm khuyết, thiếu sót;

Lấy HỮU NGÔN để nói cái VÔ NGÔN, là đã sai ngay từ đầu;

càng nói là SAI càng thêm SAI!

TA KHÔNG THẸN VỚI LƯƠNG TÂM,

KHÔNG MƯU CẦU TƯ LỢI,

THÌ ĐÂU CÓ CHI PHẢI SỢ ĐÚNG KHÔNG NÀO!

PHÁP THÍ thắng mọi thí!

....

https://drive.google.com/open?id=1VaAkV1Et5ldX-LFzuR3ZT5cMfckm1E_h

...

https://drive.google.com/open?id=1rJzD0NBRvGWBDdjY-XvXtakbSe1zaY-Y

...

https://drive.google.com/open?id=1iDMYVy0K-3Tit37_C02ij3CL06Cnf3iD

....

(Không phải link virus đâu ạ)!

HÃY CÙNG TÔI TRUYỀN LỬA, XÓA ĐI MÀN ĐÊM VÔ MINH!

Feb. 27, 2018

phuoc le

Kinh thua thu tuong cung dong nhiem trong cpqgvnlt,

Trong clip "Hãy nghiên cứu Mỹ và 28 nước có ủng hộ Đào Minh Quân hay không? (Trọn bộ 1,2)-040817", o. L.H.Sanh viet :

Cái trò hề của tên Việt gian Đào Mương Kinh tự sướng và một đám Cộng nô giả dối tự mượn hoặc mướn người Mỹ nào đó đóng vài trò đảng viên đảng Cộng Hoà tới cái rạp nhỏ xíu Sài Gòn performing Art nói vài câu xã giao khen tặng bâng quơ rồi vội vàng bước xuống
sân khấu. Nếu đảng viên thật họ chịu tới cái rạp nhỏ xíu của VN nầy sao...Máy video thì quay xa tít thò lò như đồ chơi con nít để không cho thấy rõ mặt. Trò chơi này chỉ có thể gạt được người trong nước chớ gạt được ai ở hãi ngoại này mà bày đặt la lối nổ
như pháo lép vậy.

..Mấy ông đảng viên Cộng Hòa này chờ cho tới khi 28 năm khi mà DMQ bị thiên hạ chửi và bị vạch mặt là tên lừa đảo và dơ bẩn thì mới lên nói mấy câu, không biết có hơi trễ không vậy...?

Toi nghi ngo ong nay la Han gian -

Thua thu tuong hay than trong hon khi nap nguoi co bang cap cao vao chinh phu.

Jan. 17, 2018

phuoc le

Kinh thua thu tuong cung dong nhiem trong cpqgvnlt,Neu quy vi co tai kien ve vu Formosa, theo thien y cua toi, thi co le can co su hop tac cua mot nguoi My hau tranh duoc su thien vi, phan biet chung toc, neu co. Tren doi nay, viec gi cung co the xay ra ngoai su tien lieu. Va nguoi goc My nay can co tai an
noi, phan bien luu loat trong phien toa.

Kinh cao

Jan. 17, 2018

phuoc le

Kinh thua thu tuong cung dong nhiem trong cpqgvnlt,

Neu quy vi co tai kien ve vu Formosa, theo thien y cua toi, thi co le can co su hop tac cua mot nguoi My hau tranh duoc su thien vi, phan biet chung toc, neu co. Tren doi nay, viec gi cung co the xay ra ngoai su tien lieu. Va nguoi goc My nay can co tai an
noi, phan bien luu loat trong phien toa.

Kinh cao

Jan. 14, 2018

phuoc le

Kinh thua thu tuong va dong nhiem,

Vu Formosa la mot cai hoa di truyen cho cac the he tiep sau cua toan bo cac sinh vat lien he tu loai ca cua tom cho den con nguoi song quanh do, va tham chi den nhung nguoi ngoai quoc va dong bao hai ngoai thong qua su xuat cang ! Tinh chat cac gene di truyen
da bi tham nhiem cac hoa chat doc hai, thi cac mat tai hai ve suc khoe e khong nho ! Nhu vay chi tai hoa mot vung ma lai anh huong tran lan ! Chung ta hay nhin lai cai hau qua cua bom nguyen tu tha xuong o Nhat thoi the chien - hau qua that tai hai ! Hau qua
Formosa dau khong se nhu vay, nhung day cung la tao ra mot anh huong di truyen xau xa ve mat nao do cho suc the chat con nguoi khi an phai cac loai hai san da bi nhiem hoa chat doc hai .


Vu hai hoa nay khong the nao chap nhan vu bu dap chi vai tram trieu ! Day chi la boi thuong "hinh thuc", boi thuong "cho co" ! Chung ta hay nhin xem trong mot vu tai nan xe co da tao ra su thuong tat, thi co phai la nguoi chu xe se phai cap duong cho ke bi
nan suot ca doi khong? Vay vu Formosa cung phai duoc bu dap sao cho co ly, vi anh huong den su kinh doanh, thu nhap cung suc khoe cua dan tu the he nay qua the he khac.

Kinh xin thu tuong va dong nhiem tai kien vu nay ! Be lu cuong tham phai tra gia sao cho thich hop; ong chanh an co mat tri khong, khi bat don kien tu cpqgvlt ?

Jan. 14, 2018

phuoc le

Kinh thua thu tuong cung dong nhiem trong cpqgvnlt,

Qua clip youtube "Hãy nghiên cứu Mỹ và 28 nước có ủng hộ Đào Minh Quân hay không? (Trọn bộ 1,2)-040817" ong bs LHSanh [trong phan "COMMENTS"] da cho biet la vu kien Formosa da khong ket qua . Dieu nay that la vo ly - su bu dap nam tram trieu ma ong chanh an
da chap nhan cho la phai, cua phia nha nuoc cs, toi nghi ngo co su thien vi han hoi - neu phia chinh quyen cs da khong "luong lach cua sau". Vi thuc te cho thay so tien bu dap kieu tren, neu tinh ra binh quan cho moi dau nguoi trong tong so dan ca ba tinh
lien he vu tai hoa nay, thi se la bao nhieu? Chac chi duoc vai $ cho moi nguoi ! Va neu tinh luon ca so thai nhi trong bung cac ba me dang cho ngay ra doi thi at han so tien ma moi ca nhan nhan duoc lai phai bi cat xen xuong nua ! Nhu vay voi vai $ cho moi
dau nguoi, thi se song duoc bao lau ? - chi duoc vai bua com, gao mi ! Trong khi neu khong xay ra vu nay, thi dan ca ba tinh se co thu nhap dai dai den ca doi con chau, tu the he nay sang the he khac ! That het suc vo ly ve su phan quyet cua ong chanh an nay
! Ong ta co ngu hay khong ? Hay Ong ta co thien vi hay khong ? Hay ong ta hanh dong theo mot ap luc nao do? Kinh xin thu tuong va dong nhiem hay can nhac, chuan bi ky hon, neu quy vi tai kien lan sau. That toi khong the tuong tuong noi ve su phan quyet nay
- vi du ong ta la nguoi chu [owner] bi thiet hai trong vu tai hoa Formosa, thi ong ta co chiu su boi thuong nam tram trieu khong ?!

Dec. 11, 2017

Ha le

Kinh thua thu tuong cung dong nhiem :

Quan diem cung rang cua o. Tr. doi voi TC that loi lac cho cong viec cua CPQGVNLT . Chi co mot dieu la cai hang say dem loi cho dat nuoc o. t, co the lam o. ta vo tinh quen mat van de lien he "co hoi" giua cac nuoc dong minh cs mot khi ma thoi co cho phep .
Luc ma Trieu Tien thanh cong ... thi truc cac nuoc cs se ra sao va dang cs VN co se tro lai voi TC khong ? Luc do thi My se khong con nhu hien tai nhu o. ta nghi ! Tuc ngu co cau "Gian qua hay vui qua se mat khon" ! Va neu o. ta khong tiep duoc nhiem ky toi,
va neu mot ong "Obama thu 2" thay the, thi toi thay se khong co gi la good ca ! Theo thien y toi, neu viec giai the co the duoc giai quyet trong nhiem ky o. ta thi thuan loi hon lam .

Toi nghi rang TTien se tiep tuc thu bom vi toi e rang loi HU DOA cua ho ve viec tan cong Guam se can tro MY tan cong ho - va viec nay se dan den ket qua ma o. Tr giao luu voi VN se tro nen vo hieu qua trong tuong lai gan thoi (Choi voi thang luu manh - lai
cuc ky doi choi ve duong loi chinh tri, e roi se "trang tay" thoi).

Dec. 3, 2017

Phuoc Le

Kinh thua thu tuong cung dong nhiem :

Toi thay khong co ly khi nuoc My cho phep nhung nguoi co tu tuong cong san song trong nuoc ho, mot nuoc dan chu - nhut la thoi gian nay voi su ra doi cua dinh luat Magnitsky !

Trong trang mang youtube : "Đào minh Quân trở lại và phản ứng từ công luận người Việt!" ten Viet My Atlanta nay hoa ra la ... mot thang VIET GIAN ! - vi sau khi toi tung ra loi thoa ma nhung nguoi cho la "thu tuong tu xung" va tung ra loi "hay dua ra chung
cu dung co beu reu mat day nhu vay" thi ten nay da phan hoi lai ve toi nhu sau "Bọn phản động mà cần phải bêu rếu à? dân Việt Nam quá hiểu bọn bay từ lâu rồi, sau lần này là kick out nhé !"

Thua thu tuong cung dong nhiem,

Nhung nguoi voi tu tuong cs, mac xit thi muon doi chang bao gio ho se tu chuyen bien tu tuong ho - dien hinh Trinh Xuan Thanh sau khi da qua Duc va da song mot thoi gian o day, ma VAN con noi {voi "nguoi buon gio"] : " chu nghia CS khong co gi sai trai ..."
(do do ma "nguoi buon gio" da tu choi su giup anh ta sau do).

Kinh xin thu tuong hay than trong va dung qua rong luong voi nhung typ nguoi nay ngay nao ma thu tuong tro ve dat nuoc - ngay ma toi tin chac la se den !

Kinh cao

Nov. 30, 2017

Ha le

Trich dan loi phat bieu cua -

Thanh Hung :

" Đào Minh Quân là công cụ của tàu cộng tiếp nối sự nghiệp của Hồ chí Minh . DMQ là con cờ tàu cộng để ru ngũ người dân trong việc Trưng Cầu Dân Ý "

?? ! !

Loi ban : Hoa Ky xem Tau cong la ke thu so mot - Hoa Ky lai cong nhan CPLT va cho phep ho lap quan doi ngay tren dat nuoc ho . Ngoai do chinh quyen nuoc nay biet rat ro ve moi hoat dong trong bo may nha nuoc cs VN . Nhu vay, chung to loi le cua ten Thanh Hung
nay khong khac gi loi le cua mot thang XI NGOC ! Chung ta hay xem clip youtube cua doan xe o. DMQ den phong phieu de tinh ve so phieu da dat duoc (clip thang 4 vua qua) duoi su ho tong cua polit My de biet rang My da ung ho viec trung cau dan y . Tu nhien
, van de chinh tri nao cung co nhieu uan khuc; van de Vn nam tren ban co chinh tri quoc te, khong phai la viec don gian chi lien he giua hai nuoc My - Vn . Do vay ma doi hoi thoi gian . Van de o. DMQ yeu cau su trung cau dan y toi da nham muc dich tac dong
len truong quoc te (cong dong EU) thuc day ho ung ho o. ta tro ve nuoc tai lap nen De III Cong Hoa . DAN CO UNG HO MANH THI QUOC TE MOI MAU MAN TRONG VIEC GIUP DO DUOC (XET LAI HIEP DINH BA LE) . VA DE CO THE CHUNG MINH SU UNG HO MANH ME NAY, DIEU DE DANG
NHUT LA MOI NGUOI DAN UNG HO MOT LA PHIEU CHO CPQGVNLT . Nay, chi co CPQGVNLT co duoc so phieu dat cap trieu - ma khong mot to chuc nao khac co duoc (ho cung lam la co duoc vai chuc ngan chu ky).

Nov. 28, 2017

Thanh Hung

Đào Minh Quân là công cụ của tàu cộng tiếp nối sự nghiệp của Hồ chí Minh .DMQ là con cờ tàu cộng để ru ngũ người dân trong việc Trưng Cầu Dân Ý.

Nov. 19, 2017

Phuoc Le

Kinh thua thu tuong cung dong nhiem trong ban noi cac cpqgvnlt

Lien he viec o. Tr. ban giao voi nha nuoc xhcn - toi khong hieu y dinh dai lau cua ong ta ra lam sao - co the rang o. ta mo duong cho su tai lap cua the che CH neu VN se khong "hoan toan" ung ho My nhu thoi truoc, dao chinh nam 63 (!) ; hoac neu luc nao do
sau nay ma VN lai tro mat, than TC nhu truoc. Truong hop ma o. ta thay "choi" duoc voi nha nuoc xhcn qua cac giao keo ky ket tao them nhieu cong an viec lam cho nuoc o. ta, thi theo thien y, toi thay day chi la cai loi nhut thoi; sau nay, chi can khoang mot
thap nien la VN xhcn se vung manh ve kinh te va luc do nuoc My se khong nhut thiet la nguoi ban dong chi huong cua ho ... ma TC va gian tiep, bac Han - ke thu nguy hiem hien dai cua o. Tr. - nuoc My - va ca cac nuoc lang gieng. Nhu vay thang loi lon hien dai
rat co the se la that bai lon trong tuong lai. Toi nghi rang chac han o. ta khong the khong thay su viec nay - khi ma tam tri o. ta qua chu y vao viec nang cao nen kinh te cua My. Nhung neu o. ta vi qua "say sua" voi men ruou "America first" ma vo tinh khong
tien lieu dieu nay thi se ra sao ? Van biet rang nuoc My co day du phuong tien vu khi, nhung Bac Han va TC dang tren da tien trien ... "Choi" voi thang luu manh thi khong som cung muon, mat trang tay thoi - o. ta chac han da nghi den dieu nay va chac han da
co nhung phuong sach doi pho - nhung o. ta co chac la duoc tiep nam giu chuc lanh dao them mot nhiem ky ... ?

Jul. 12, 2017

Huong Trieu

Kinh goi CPQGVNLT,

Chung toi hien dang song o Uc Dai Loi (Australia) rat co long tin voi CPQGVNLT. Chung toi rat muon dung la phieu cua minh de bau cho TT Dao Minh Quan . Mac du da duoc hoi dap thac mac cua minh, nhung chung toi van khong biet cach bau cho TT. Xin qui vi goi
cho chung toi so dien thoai hoac form de bau qua mang, Thanh that cam on!

Kinh chuc suc khoe TT DMQ va moi an lanh cho CPQGVNLT trong giai doan kho khan nay!

Please reply to us as soon as possible.

Thanks again!

Jul. 1, 2017

Ha Le

TOI DA CO MOT GIAC CHIEM BAO - TAM LINH HAY BINH THUONG ? TOI KHONG BIET DUOC, NHUNG CUNG GHI RA DAY CHO BA CON XEM : MOT DEM KIA TOI CHIEM BAO THAY MAY VI DONG NHIEM TRONG CPQGVNLT TRO CHUYEN, CUOI NOI, TRONG MOT CAN PHONG, VA TRONG TAY HO CAM LY RUOU
HAY NUOC GI DO ; THOAT CHI DOI BA PHUT SAU, MOT CANH KHAC HIEN RA : TOI THAY MOT CHIEC JEEP LAT MUI VOI 4 NGUOI NGOI – NHUNG ... CHIEC JEEPNAY CHI DAI ... 2 TAC VA NGANG CO (1+1/2) TAC ! LUC DO LA DEN DO [RED LIGHT] , VA CAC XE QUANH CHIEC JEEP VOC DANG “DO
CHOI [TOY]” NAY, DEU CO KICH THUOC BINH THUONG. 4 NGUOI NGOI TREN JEEP CUNG NHO TUONG UNG . TREN XE TOI NHAN RA NGUOI CAM LAI CHINH LA O. CHANH VAN PHONG NGUYEN DUC THANG; BA NGUOI CON LAI TOI KHONG BIET LA AI, VI LUC DO TOI DANG CHU Y VAO NGUOI CAM LAI –
NHUNG TOI THAY LOANG THOANG HINH NHU LA MOT NU VA 2 NAM . CHIEC JEEP LAC MUI VOI KICH THUOC MON “DO CHOI [TOY] NAY NAM NGAY CANH CAI BANH XE TO LON CUA MOT XE NHA BINH [LOAI NHU TRUCK, DUNG DE DI CHUYEN BINH LINH] - VOI KICH THUOC [BINH THUONG] RO LA RAT AP
DAO CHIEC JEEP NAY ! TOI KHA GIAT MINH TRONG TAM VA TU HOI SAO CHIEC JEEP LAI O NGAY CANH BANH XE “KHONG LO” CUA CHIEC XE NHA BINH NAY ?


VI MOT KHI CHUYEN SANG DEN XANH THI CHIEC JEEP SE BI NGHIEN NAT BEP DI ! NHUNG ... NHUNG, TU TUONG KHA KHIEP DO VUA XET QUA TRI TOI, THI TOI LIEN THAY CHIEC JEEP LUON LACH LE LANG QUA CAC XE DANG NGUNG [DEN DO] ; VA TRONG DAU TOI, TOI LAI THAN PHUC TAI LUON
LACH LE LANG CUA NGUOI CAM LAI . XIN XEM TIEP PHAN SAU ...

Jul. 1, 2017

Ha LeDOI DONG TAM TU VE CPQGVNLT

TOI DA CO MOT GIAC CHIEM BAO - TAM LINH HAY BINH THUONG ?

TOI KHONG BIET DUOC, NHUNG CUNG GHI RA DAY CHO BA CON XEM :

MOT DEM KIA TOI CHIEM BAO THAY MAY VI DONG NHIEM TRO CHUYEN, CUOI NOI, TRONG MOT CAN PHONG, VA TRONG TAY HO CAM LY RUOU HAY NUOC GI DO ; THOAT CHI DOI BA PHUT SAU, MOT CANH KHAC HIEN RA : TOI THAY MOT CHIEC JEEP LAT MUI VOI 4 NGUOI NGOI – NHUNG ... CHIEC JEEP
NAY CHI DAI ... 2 TAC VA NGANG CO (1+1/2) TAC !

LUC DO LA DEN DO [RED LIGHT] , VA CAC XE QUANH CHIEC JEEP VOC DANG “DO CHOI [TOY]” NAY, DEU CO KICH THUOC BINH THUONG. 4 NGUOI NGOI TREN JEEP CUNG NHO TUONG UNG . TREN XE TOI NHAN RA NGUOI CAM LAI CHINH LA O. CHANH VAN PHONG NGUYEN DUC THANG; BA NGUOI CON LAI
TOI KHONG BIET LA AI, VI LUC DO TOI DANG CHU Y VAO NGUOI CAM LAI – NHUNG TOI THAY LOANG THOANG HINH NHU LA MOT NU VA 2 NAM . CHIEC JEEP LAC MUI VOI KICH THUOC MON “DO CHOI [TOY] NAY NAM NGAY CANH CAI BANH XE TO LON CUA MOT XE NHA BINH [LOAI NHU TRUCK, DUNG
DE DI CHUYEN BINH LINH] - VOI KICH THUOC [BINH THUONG] RO LA RAT AP DAO CHIEC JEEP NAY ! TOI KHA GIAT MINH TRONG TAM VA TU HOI SAO CHIEC JEEP LAI O NGAY CANH BANH XE “KHONG LO” CUA CHIEC XE NHA BINH NAY ?
VI MOT KHI CHUYEN SANG DEN XANH THI CHIEC JEEP SE BI NGHIEN NAT BEP DI ! NHUNG ... NHUNG, TU TUONG KHA KHIEP DO VUA XET QUA TRI TOI, THI TOI LIEN THAY CHIEC JEEP LUON LACH LE LANG QUA CAC XE DANG NGUNG [DEN DO] ; VA TRONG DAU TOI, TOI LAI THAN PHUC TAI LUON
LACH LE LANG CUA NGUOI CAM LAI ... [TIEP SAU] :

Jul. 1, 2017

Ha Le

NHUNG TOI CUNG LAI TU HOI NEU DEN CHUYEN XANH BAT NGO THI CA DAM NGUOI NGOI TREN XE SE “DI DOI NHA MA” CUNG VOI CHIEC JEEP ! NHUNG Y NGHI NAY CUNG VUA THOANG QUA NHU TU TUONG TREN, THI TOI THAY CHIEC JEEP DA VUOT TOI HANG DAU CAC XE ! !

GIAC CHIEM BAO LIEN CHAM DUT . NGAY (RIGHT) NGAY HOM SAU TOI THAY THONG TIN TREN MANG INTERNET CUA BO THONG TIN CPQGVNLT CHO BIET LA CHINH PHU HK VUA MOI “BAT DEN XANH” CHO CPQGVNLT THANH LAP QUAN DOI TREN DAT HOA KY.

NHU VAY, NEU LA GIAC MONG TAM LINH THI TOI NGHI NHU SAU [ DE ... CO THE PHU HOP VOI TIN TU BO THONG TIN NOI TREN] :

CHIEC XE NHA BINH TO LON TUONG TRUNG CHO QUAN DOI CUA MOT NUOC?

CHIEC JEEP NHO BE TUONG TRUNG CHO MOT QUAN DOI BE?

CHIEC JEEP LUON LACH LE LANG TOI HANG DAU TRONG LUC DEN VAN CON DANG DO, TUONG TRUNG CHO QUAN DOI NHO BE NAY HIEN HUU VA RA MAT TRONG TUONG LAI RAT GAN VA CO TAM QUAN TRONG THUC SU TREN CHINH TRUONG QUOC TE?

O. THANG CAM LAI XE, VA LUONG LACH LE LANG XE – CHO THAY O. TA LA DAI DIEN CUA QUAN DOI NHO BE CUA CPQGVNLT VA SE RA MAT TRONG THOI GIAN RAT GAN ?

DOI DONG TAM TU GOI VE NHUNG NGUOI UNG HO CPQGVNLT TRONG VIEC GIAI THE CHE DO CS. CUNG KINH CHUC QUY DONG NHIEM CUA CPQGVNLT THANH CONG SOM VA MY MAN.

Jun. 19, 2017

Ha Le

DE NGHI CPQGVNLT LEN DANH SACH VA LUU TRU TEN VA HINH ANH CUA BAT CU NHUNG AI –DU CO LIVE STREAM HAY KHONG, NHUT LA NHUNG NGUOI PHAN BOI – CO Y DINH CAN TRO HAY PHA HOAI TIEN TRINH GIAI THE CHINH THE C.S. , HAU SAU NAY CO THE TIEN BE THEO DOI HAY


TIEN HANH VIEC LIEN HE DIEU TRA NEU CAN . NHUNG NGUOI NAY CO THE SE DUY TRI MAM MONG PHA ROI BEN TRONG CON NGUOI CUA HO VA CHO CO HOI THUAN LOI DE CHIEU DU NHUNG NGUOI NHE DA THEO HO. SAU NAY, DU BEN NGOAI HO CO VE HOAN THIEN, BEN TRONG HO CO THE VAN NHU TRUOC
.

Jun. 19, 2017

Ha Le

DE NGHI CPQGVNLT LEN DANH SACH VA LUU TRU TEN VA HINH ANH CUA BAT CU NHUNG AI – DU CO LIVE STREAM HAY KHONG, NHUT LA NHUNG NGUOI PHAN BOI – CO Y DINH CAN TRO HAY PHA HOAI TIEN TRINH GIAI THE CHINH THE C.S. , HAU SAU NAY CO THE TIEN BE THEO DOI HAY TIEN
HANH VIEC LIEN HE DIEU TRA NEU CAN . NHUNG NGUOI NAY CO THE SE DUY TRI MAM MONG PHA ROI BEN TRONG CON NGUOI CUA HO VA CHO CO HOI THUAN LOI DE CHIEU DU NHUNG NGUOI NHE DA THEO HO. SAU NAY, DU BEN NGOAI HO CO VE HOAN THIEN, BEN TRONG HO CO THE VAN NHU TRUOC
.

May. 22, 2017

PHUOC LE

CAC UY BAN VE NHAN QUYEN CU NGOI DO MA TRONG CHO VA YEU CAU HAY DOI HOI PHIA CS, CHI MAT THOI GIAN VA LAI VO ICH THOI. TOI NGHI RANG TOT HON HET HO CAN BIET RANG BAN CHAT CUA THANG CHOP BU CS CHI LA BAN CHAT CUA MOT THANG XAO QUYET , LUON TIM CACH "NHU
CON MOI NGAY THO" LAM RA VE NHU CO THIEN CHI QUA CAC HANH DONG "NHO GIOT" MUC DICH DUY NHUT LA DE TRUC LOI VE MAT NGOAI GIAO - VA MOT KHI DAT DUOC ROI, MOT KHI DA DUOC "NHAP CUOC " ROI, THI NO SE LAI TRO MAT , CHI VI BAN CHAT NO LA MOT THANG LUU MANH . CAC
NHA NHAN QUYEN ROI SE BI "HO TO" THOI . "CHOI BAI" VOI THANG LUU MANH SE BI MAT "TRANG TAY" ! THUONG LUONG VOI THANG LUU MANH, MOT PHAI RA MOT, HAI PHAI RA HAI - PHAI DUT KHOAT VE THOI DIEM LAN DIEU KIEN . NEU NO LAM KHIEM KHUYET, CA DUT THI TOT HON NEN XE
TO "GIAO KEO" !~

May. 19, 2017

PHUOC LE

CHINH THE CS PHAI DUOC THAY THE HOAN TOAN KHONG CO VIEC CAI SUA HAY KHONG CAI SUA .

May. 19, 2017

PHUOC LE

LOI NHAN GOI CHO NHUNG NGUOI "NHE DA" [DIEN HINH CAC PHONG VIEN NHA BAO] DA TIN VAO THIEN Y CUA CS TU KHI CHUNG HUA HEN SE DAN DA THUC THI NHAN QUYEN -


DUNG NGHE NHUNG GI CS NOI, HAY NHIN KY NHUNG GI CHUNG LAM : CAM TU, DANH DAP, CUOP BOC, DAN AP - NHUNG DIEU NAY HIEN DANG XAY RA . DUNG NOI DEN CHUYEN XA XOI ĐƯỜNG LỐI MỚI của Đảng CSVN DANG DE RA [CLIP YOUTUBE] ; ĐAY CHI LA MOT CHIEU BAI TAM THUONG HAU KEO
DAI THOI GIAN DE CHUNG CO CO HOI GO ROI DAN SU TRUNG PHAT CUA NHOM NUOC DAN CHU . DIEN HINH SU VIEC HUA HEN CAI THIEN TRONG SU CHA DAP NHAN QUYEN DA KHONG NHUNG KHONG DI DEN DAU, MA CON BAT NGO TRO NEN TRAM TRONG. CHUNG DA "DU" O. OBAMA QUA CHIEU BAI HUA HEN
VA HANH DONG "NHO GIOT" HAU TAO CAM TUONG CHO NHUNG NGUOI NHE DA [DIEN HINH UY BAN BAO VE NHAN QUYEN] LA CHUNG TU TU ROI CUNG HANH DONG THEO Y MUON CUA HO [HOA KY]. NGOAI DO, CHUNG SE DE DANG TRO MAT BAT CU LUC NAO, MOT KHI MA CHUNG DA "LAT NGUOC" DUOC "THE
CO" TRONG NGOAI GIAO.

May. 19, 2017

PHUOC LE

XIN DAN THIEN Y SAU :

DE NGHI CPQGVNLT YEU CAU NHUNG NHA AI QUOC DA TUNG BI TU CS, CO TAM CO NHU LUAT SU CU HUY HA VU (NHUNG GAT RA HAN MOT BEN NHUNG NGUOI NHU "DIEU CAY", TYP NGUOI KEM SUY XET, CHI MUON CANH TAN CHE DO CS, KHONG MUON "DON" TAN CAI GOC CHU THUYET MAC- CONG) CUNG
HOP BAN TRONG BO AN NINH NOI CAC CHINH PHU HK . TOI NGHI RANG TIENG NOI CUA NHUNG NGUOI NAY SE GAY DUOC AN TUONG MANH ; TOI NGHI RANG MY SE RAT CHIU NGHE VI KHONG AI HIEU CS HON NHUNG NGUOI CS CO TRI TUE, NHUNG DA ROI BO VA LEN AN CS .

May. 4, 2017

PHUOC LE

CHO TOI NGAY NAY, 04/MAY, SO LA PHIEU LA 1+1/2 TRIEU LA PHIEU, NHU VAY LA TRONG VONG CO 2 THANG. BO THONG TIN CPQGVNLT CHO BIET BA CON HAY TIEP TUC BAU CU. VOI 5000000 LA PHIEU, THEO Y TOI THI SE KHONG CAN CHO DOI CAC CUOC HOP TU HOI DONG NOI CAC QUOC
TE QUYET DINH, VI SO LUONG 5 TRIEU LA QUA LON, CHANG KHAC NAO TAC DONG CUA MOT CUOC TONG BIEU TINH. BA CON HAY XEM, 1 TRIEU RUOI TRONG 2 THANG, THI 5 TRIEU TRONG KHOANG 1/2 NAM AT SE DAT DUOC. ... VA CHINH PHU CUA CAI GOI LA NHA NUOC XHCN BUOC PHAI RUT LUI
DUOI SUC EP CUA QUOC TE VA LONG QUOC DAN. "BAT CHIEN TU NHIEN THANH" - AT HAN LA VAY. CHUNG TA CHI VIEC BO PHIEU "PHE RE". HOA KY CHI TRONG CHO THOI CO THAT THUAN LOI LA CHO CS "VE VUONG TRO LAI" VOI NON TAI BEO VA DOI DEP RAU. CAC NUOC HO CAN MOT LY DO THAT
CHINH DANG, MOT BANG CHUNG THAT CU THE; 5 TRIEU LA AT HAN LA CAU TRA LOI.

May. 3, 2017

Ha le

NHUNG VU VIEC CHA DAP NHAN QUYEN CHUA DU DE QUOC TE CAN THIEP VAO VIEC TRUAT PHE NPTRONG. SU VIEC TO CAO VN VI PHAM HIEP DINH PARIS DA DUOC DUA RA TRUOC DAY VAI NAM DA KHONG KET QUA. DO VAY SO 1 TRIEU LA PHIEU SE KEO CAC NUOC TRO LAI TREN BAN QUOC TE DE
NHIN LAI HIEP DINH PARIS.

HK KHONG BAO GIO DE TC LAY TR SA VA H SA. NHUNG BANG CACH NAO? PHAI NHO VAO MOT CHINH PHU VN CHINH NGHIA, LA CPQGVNLT ! VA DE CHINH PHU NAY DUOC SU UNG HO MOT CACH CU THE TU PHIA QUOC TE, THI DAY : 1 TRIEU LA PHIEU HON + SU CHA DAP NHAN QUYEN TRAM TRONG . DAY
LA 2 BANG CHUNG XAC THUC RANG QUOC DAN MUON DEP BO CHE DO CS. CAI CPQGVNLT NAY DA PHAI TRAI QUA SONG GIO BAO BUNG : THOI O. OBAMA, O. DA TIN TUONG LA SU GIAO THUONG VOI CS SE THANH CONG MY MAN ... NAY MAY MAN LA THOI O. TRUMP, MOT NGUOI DAM NOI DAM LAM, BIET
RO BO MAT C.S. LA BO MAT CUA MOT THANG NGOAN CO, BIP BOM, DEU GIA VA NHAM HIEM. VA DE TRANH BI “DU VO VONG TREO” CUA CS, THI O. TA SE PHAI LAM SAO NEU LA KHONG BUOC CHINH THE CS NAY PHAI DUOC THAY THE ? TOI TIN LA MY SE DUA O. DMQ TRO VE NUOC QUA SU BANG LONG
CUA HOI DONG QUOC TE DE CHAP CHANH QUOC SU CUA NEN DE III CONG HOA . LUAT MAGNITSKY RA DOI VA KE TIEP LA SO LA PHIEU .... DAY RO RANG LA KHOI DIEM DANH DAU NGAY TAN CUA CHINH THE CS.

Apr. 27, 2017

Ha le

Toi tin 100/100 khong ai bieu tinh theo kieu bao dong cua o. VVTha ta het. Dung noi dau xa, gio nay co ai bieu tinh xach dong thang toi nha o. ta nhu loi ong ta da ho het vai ngay truoc, dau ? Ong ta da ho hao bo phieu cho o. dmq nay lai truc tiep boi
nho va lai gian tiep tao co hoi cho bon Viet gian truc loi, ong ta lam mot dieu tot, 2 dieu xau ! No good ! Toi thay cai loi dau tranh bao dong cua ong ta co sac thai bat thuong, vi ai doi nao lai di dot chinh xe cua minh de lam nghen giao thong ? thay vo
do, vi du, rai dinh nhon tren mat duong khi chay xe, roi dzot, khong hon a? Xa dau mo phia sau xe, xe thang cong an nao ruot theo thi quang diem quet lua cho phut chay, khong hon a ? Dot tai san cua minh thi thay ro truoc mat la minh bo lo la, do la chua noi
co ai lam theo minh khong, nhut la dan VN dong tien rat kho kiem ! Cong an chi can dem xe xit nuoc vai phut la dep duoc ngay, vi dau phai la cai nha bi chay dau? Ngoai do o. VVtha neu tu thieu, thi at han se khong tieng vang, vi ong ta khong co ten tuoi !
Dau phai nhu vu o. Thich Q. Duc thoi 63 dau? O. ta la mot nguoi rat dang kinh, nhung o. ta chi vi bat dong chinh kien va chi vi ban chat thien tinh cam, nong dan lam can, nen da tinh toan sai lam, theo toi nghi. Tu thieu tuc la het co hoi dau tranh, va thang
c.s. loai bo duoc mot thanh phan dau tranh dang gom mot cach het suc thuan loi.

Apr. 25, 2017

Michael NguyenMong linh hon cua cha toi, Nguyen Van Rop cuu chien binh Cong Hoa, an nghi noi chin suoi. Rat tiet cha toi khong the chung kien Viet Nam Cong Hoa tro lai.

Apr. 25, 2017

Ha le

BAT CU AI HAY TO CHUC NAO CHO TO CHUC D.M.Q. LA TO CHUC LUA DAO, THI TAI SAO HO KHONG KIEN O. TA RA TOA DE NGAN CHAN SU LUA DAO NAY ? NGOAI DO, HO CON DUOC TIEN $ NEU THANG KIEN, VI O. D.M.Q. DA LA TRIEU PHU. VUA DUOC TIEN XAI, VUA GIUP DAN KHOI BI O.
TA LUA DAO, VAY SAO HO KHONG LAM ? HO HET CO LOI GI ? HO HET SE CHANG DI DEN DAU, DU LA HO HET TO CAO HAY HO HET DAU TRANH . PHAI LAM, PHAI THUC HANH ! CPQGVNLT LAM RO RANG, CO LICENSE RO RANG, CO VAN PHONG HOP RO RANG, CO CAC CUOC KINH LY HO TONG BOI POLIT,
VOI BIEU NGU "CPQGVNLT" TRUONG CAO CHO BA CON THAY RO RANG, DA VA DANG TON TAI SUOT CA 25 NAM DAI, DO DO DAN MOI TIN MA BAU 1000000 LA PHIEU CHI TRONG VON VEN KHONG TOI 2 THANG (SO PHIEU VAN DANG TANG VOT - 26/04/2017).

VAY PHAI LAM CHO DAN THAY. DU HO TO CAO O. TA LA THU LAU CA BIP BOM HAY DU HO CHO LA O. TA BAT TAI VO TUONG, THI PHAI LAM CHO DAN THAY, CHO CU HO HET MAI SE DI TOI DAU ? ! NEU HO KHONG LAM DUOC, THI DIEU NAY CHUNG TO HANH DONG CUA HO LA HANH DONG BOI NHO, PHA
HOAI; VA NHU VAY HO CHANG KHAC VIET GIAN LA BAO, VI DA TAO RA SU HO NGHI TRONG QUAN CHUNG, SU CHIA CACH NOI DIA !

Apr. 25, 2017

Ha le

BAT CU AI HAY TO CHUC NAO CHO TO CHUC D.M.Q. LA TO CHUC LUA DAO, THI TAI SAO HO KHONG KIEN O. TA RA TOA DE NGAN CHAN SU LUA DAO NAY ? NGOAI DO, HO CON DUOC TIEN $ NEU THANG KIEN, VI O. D.M.Q. DA LA TRIEU PHU. VUA DUOC TIEN XAI, VUA GIUP DAN KHOI BI O.
TA LUA DAO, VAY SAO HO KHONG LAM ? HO HET CO LOI GI ? HO HET SE CHANG DI DEN DAU, DU LA HO HET TO CAO HAY HO HET DAU TRANH. PHAI LAM, PHAI THUC HANH ! CPQGVNLT LAM RO RANG, CO LICENSE RO RANG, CO VAN PHONG HOP RO RANG, CO CAC CUOC KINH LY HO TONG BOI POLIT,
VOI BIEU NGU "CPQGVNLT" TRUONG CAO CHO BA CON THAY RO RANG, DA VA DANG TON TAI SUOT CA 25 NAM DAI, DO DO DAN MOI TIN MA BAU 1000000 LA PHIEU CHI TRONG VON VEN KHONG TOI 2 THANG (SO PHIEU VAN DANG TANG VOT - 26/04/2017).

VAY PHAI LAM CHO DAN THAY. DU HO TO CAO O. TA LA THU LAU CA BIP BOM HAY DU HO CHO LA O. TA BAT TAI VO TUONG, THI PHAI LAM CHO DAN THAY, CHO CU HO HET MAI SE DI TOI DAU ? ! NEU HO KHONG LAM DUOC, THI DIEU NAY CHUNG TO HANH DONG CUA HO LA HANH DONG CO TINH BOI
NHO !

Apr. 25, 2017

PHUOC LE

QUA CLIP " KIEP LAM NAIL- HUYNH " Y KIEN THA BONG BONG RAT HAY . DUA THEO Y KIEN NAY, TOI GOI Y PHAT TRIEN NO RA THANH PHONG DIEU GIAY MAU VANG BA SOC DO TUNG BAY TREN BAU TROI, ROI CAT DAY CHO NO SA XUONG BAT CU NOI NAO MA GIO CUON NO DI . CON DIEU LUC
BAY CAO THI RAT KHO, NEU KHONG MUON NOI LA VO PHUONG, MA BIET DUOC NO XUAT PHAT THU NOI NAO . MA NEU THAY SAP CO NGUY CO BI LO, THI CHI CAN CAT DAY LA CON DIEU TRO THANH VO CHU. PHONG DIEU BAT CU LUC NAO VA GIAI PHONG NO BAT CU LUC NAO, DEM KHUYA KHOAC HAY
RANG BINH MINH ROI GIAI PHONG NO, HAY NGAY GIUA BAN NGAY BAN MAT, CUNG CHANG THANG CS NAO BIET CHUNG DUOC PHONG TU DAU VI DAY DIEU LA DAY CHI MAY, DUNG DUOI DUONG NHIN LEN THI KHONG CACH NAO THAY . HAY DUNG DAY CHI MAY MAU TRANG, SE CHANG AI THAY DUOC, CHI
MAT CON CHIM QUA (EAGLE) MAY RA MOI THAY DUOC, VI DAY CHI MAU TRANG (WHITE SEWING THREAD) "TANG BIEN" TRONG KHONG TRUNG . DU VOI ONG DOM CUNG KHONG CACH NAO BIET DUOC XUAT XU CON DIEU, MOT KHI NO DA BAY CAO, VI DU THU VAT CAN TRO CAI NHIN CUA TOAN CHIEU DAI
SOI DAY DIEU.

SO DIEU GIAI PHONG SE SA XUONG CAY CO, MAT DUONG, HAY BI VUONG MAC TREN CAC CANH CAY, TREN CAC TOA NHA, CONG SO, TUM LUM MOI NOI, CHO MAY THANG C.S. "DI LUOM MET NGHI" CA NGAY . LIEN TUC CHOI PHONG MOT CACH LEN LUT, MOI LUC, MOI NOI, BAT CU LUC NAO CHO CHET
TIET CAI KHONG KHI CO DO SAO VANG CS.

... VA CUNG DE "DIEN" LAI CAI CANH CAC SACH NGUY TRAN NGAP TREN CAC DUONG PHO THOI 75, DE DANH DAU CAI DIEM NAY LA DEN PHIEN CHE DO C.S. SUP DO.

Apr. 24, 2017

PHUOC LE

HANH DONG MOT CACH CUC MANH DONG NHU O. VQTHUAN VA VVTHA THI CHI CO NUOC "AN COM TU". TOI THAY HANH DONG KIEU "VO BIEN" NHU VAY CHI VO ICH THOI. HO HET KEU GAO DAN BIEU TINH THI DA CO CAC VIET KIEU NHI LISA PHAM ... DAM TRACH. CHA LY CON BI 'AN COM TU'
DAU DUOC CAC GIAO DAN UNG HO BAO BOC. O. VVTHA DAU CO "VAY CANH" GI DAU? TU DUNG RA HO HET MANH DONG CUC DOAN NHU VQT THI CUNG "LANH DU" THOI. TOI NGHI HOAT DONG NAO MA CO ANH HUONG LAN RA, THI BUOC PHAI CO "VAY CANH", ANH HUONG LAN CANG LON RONG, THI "VAY
CANH" CANG PHAI NHIEU VA MANH. THOI XUA HANH DONG KIEU O. VVTHA CON PHAI TIEU, CHO DUNG NOI THOI NAY ! ONG VVTHA DANG KINH, NHUNG VI CAI THAT BAI CUA ONG VA CAI KEM HIEU BIET CUA ONG MA ONG VO TINH BOI NHO CPQGVNLT , VA VO TINH TAO SU TRUC LOI TU BE LU VIET
GIAN NHU MA TIEU LINH, MOI TUNG RA CAI CLIP NOI XAU VE O. D.M.Q. !

Apr. 24, 2017

Ha le

Kinh thua thu tuong,

Kinh thua CPQGVNLT,

TOI HOAN TOAN KHONG TIN LA DAN SE NGHE THEO Y KIEN O. VVTHA VI :

1) ONG KHONG LA NGUOI CO TIENG. NGAY NHU CHA LY, MA SO NGUOI BIEU TINH KHONG DANG KE LA BAO.

2) TU TRUOC DEN NAY CHUA CO AI DA DAM BAO DONG TRONG CAC CUOC BIEU TINH

3) SU BAO DONG CHI DA XAY RA TRONG CAC CUOC DAN AP DAT DAI KHI CO SU XAM PHAM CU THE, RO RANG DEN MANG SONG. AI CUNG CO GIA DINH, AI CUNG THIEU THON, NEN NEU CO SU BAO DONG THEO Y KIEN O. THA, THI HO KHONG THAY CO GI BAO DAM CHO HO ...

4) SO NGUOI CO TIEN CUA THI CHANG BAO GIO HO BIEU TINH BAO DONG, BIEU TINH KHONG BAO DONG CON CHUA BIET HO LAM CHUA NUA .

THUA THU TUONG CUNG CAC DONG NHIEM TRONG CPQGVNLT,

TOI THAY O. THA YEU CAU NHUNG DIEU HOAN TUONG. DE BIET MOT NGUOI NAO DO, CO KHAM NOI MOT CONG VIEC NAO DO HAY KHONG, AI CUNG PHAI XET QUA CAI QUA KHU CUA ANH TA, XEM ANH TA DA LAM DUOC NHUNG GI VA PHONG DINH ANH TA CO KHA NANG LAM HON KHONG? XET QUA CAC CUOC
BIEU TINH TU TRUOC DEN NAY THI RO CHUA THAY MOT CUOC BIEU TINH NAO CO THE TIEN DUOC DEN MOT MUC KHA CHAP (60%) NHU MOT CUOC BIEU TINH KIEU NHU O. VVTHA DE NGHI. DOI HOI CAI GI QUA SUC LAM CUA DAI DA SO DAN THI TOI E RANG CHANG DI DEN DAU. THEO TOI, Y KIEN
CUA "KIEP LAM NAIL- HUYNH" LA "TREO CO VANG, KHONG RA KHOI NHA DE THANH PHO CO KHONG KHI CHET TRONG NGAY LE CS" LA RAT HAY . LAM KIEU NAY DAN SE THAY AN TOAN CHO HO, CHO GIA DINH HO, MA LAI CUNG CO TAC DONG MANH TRUOC MAT CONG DONG QUOC TE.

Apr. 24, 2017

PHUOC LE

MUNG THU TUONG DAO MINH QUAN CUNG CAC ANH CHI EM TRONG CPQGVNLT DA BUOC DUOC MOT BUOC RAT DAI VO CUNG QUAN TRONG TRONG TIEN TRINH GIAI THE CHINH THE CONG SAN TAI QUE HUONG . CHINH PHU DANG TREN DA THANG LOI RO RANG .

CPQGVNLT. ....TT. DAO. MINH. QUAN ....MUON NAM.....MUON. NAM. ...👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

Apr. 24, 2017

Ha le

Kinh thua thu tuong,

Kinh thua CPQGVNLT,

VAN CO NAY DA LAT NGUA . DAN TINH UNG HO CPLT CO TAM RO LON . THEO THIEN NGHI CUA TOI, NAY SU HOI DAP HAY KHONG HOI DAP CUA BAT CU TO CHUC DAU TRANH DAN CHU NAO KHAC, KHONG LA DIEU QUAN TRONG NUA . DUOC THI CANG HAY, KHONG DUOC THI CHANG ANH HUONG GI DEN CONG
CUOC GIAI THE MA CPLT DAM TRACH. BUOC TIEP THEO NGHIENG HAN VE MAT CHINH TRI, VI SO PHIEU DOI HOI DA DAT DUOC. NHUNG DAM BIEU TINH TU NHUNG CA NHAN DON LE KHONG CON QUAN TRONG NUA, VI TONG SO NGUOI LOI KEO TU NHUNG CA NHAN NAY DUOI HAN HAI TRAM NGHIN NGUOI,
CHO THAY SO NGUOI UNG HO HO THAT KHONG DANG KE SO VOI SO LA PHIEU MA CPLT DA NHAN DUOC . SO NGUOI NAY BUOC PHAI CUNG TREO CO VANG THEO SO UNG HO CPLT , VI DU GI DI NUA HO CUNG MUON THOAT KHOI ACH CONG NO. BUOC TIEP THEO NAY TT CUNG CPLT NEN TO CHUC CAC CUOC
RA MAT, NOI CHUYEN CUNG QUAN CHUNG CANG NHIEU CANG TOT . SU KIEN NAY DE THUC DAY MANH ME SU TREO CO VANG, VI SAU NGAY 29 NAY, QUAN CHUNG THAY RO DUOC HOAT DONG CUA CPLT, KHONG CON UP MO NHU TRUOC ! ... MON HANG NAO DI CHANG NUA, MUON DUOC QUAN CHUNG TIEP NHAN
MANH ME, CAN PHAI THONG QUA MOT HINH THUC MARKETING TAI GIOI, DU LA MON HANG CO TINH CHAT NAO DI NUA . NHUNG MON HANG "THE CHE TU DO" CUA CPLT LA MON HANG THAT VA VUOT HAN CAC MON HANG TUONG TU CUA BAT CU TO CHUC NAO KHAC ! CHIEN LUOT NAY LA CHIEN LUOT TAM
LY , PHAI DUOC DAM TRACH BOI CAC THONG NGON VIEN TAI GIOI VOI LONG YEU NUOC CAO DE BAO DAM CHAT LUONG CAC CUOC NOI CHUYEN VOI QUAN CHUNG .

KINH CAO

Apr. 23, 2017

Ha le

Kinh thua thu tuong,Kinh thua CPQGVNLT,THEO THIEN Y CUA TOI, TOI NGHI Y KIEN CUA " KIEP LAM NAIL- HUYNH " THONG QUA CLIP HOP BAO CUA CPLT [TUYEN BO DA DUOC TREN 1 TRIEU LA PHIEU] LA HOP LY VI NGAY VU O. VVTHA HAY VU DONG TAM LA 2 VU NOI BAT MA CHANG CO MOT MONG NAO UNG HO YEM TRO NHU THU TUONG DA
NOI.

Apr. 23, 2017

PHUOC LE

Kinh thua thu tuong,

Kinh thua CPQGVNLT,

Nhung nguoi ngoan co nhu Ngoc Hanh, M.T.Linh ... toi nghi rang rat nhieu nguoi, da so dang ke, cong kich ho (vi xet qua phan "Comments" thi hau nhu toan la su cong kich), nhung BTTCPLT hay Phat ngon vien CPLT can thinh thoang noi luot qua su bi oi cua cac nguoi
nay de dong bao quoc dan nao it theo doi tin tuc duoc biet su an noi "re tien" cua ho.

Apr. 23, 2017

ha le

Kinh thua thu tuong,

Kinh thua CPQGVNLT,

Neu co the duoc, toi xin de nghi cac phat ngon vien cua CPQGVNLT cho quoc dan biet tren the can cuoc cua mot nguoi da co bo phieu se co dau hieu dac trung nao do, de cho nguoi ta biet rang cuoc bo phieu nay la toi quan trong, no chung minh ai la nguoi da hay
da khong lam tron trach nhiem cua mot cong dan. Toi da that BTTCPQGVNLT cho thay hinh cua the can cuoc, nhung qua nho, khong dap vo mat thien ha, khong co diem nao de lam cho ho chu y. Hinh the can cuoc nay rat quan trong, no co kha nang dep tan it nhieu cau
hoi tu nhung nguoi hoai nghi ve tinh hien thuc cua cpqgvnlt. Hinh the can cuoc nay can phai duoc phong to len trong cuoc trien lam toi day va trinh bay o mot goc man hinh trong moi clip cua cac phat ngon vien, hau de nhac nho thien ha cai tinh hien thuc ro
rang cua cplt nay. Moi day, tren youtube hien len bua bai doi ba cai clip cplt tu phat - toi tin chac rang ho se khong co gi de trinh bay cho thien ha thay !

Apr. 23, 2017

PHUOC LE

Kinh thua thu tuong,

Kinh thua CPQGVNLT,

Rat nhieu nguoi khong chiu hieu la bat cu mot van de chinh tri tam co lon nao cung phai doi hoi thoi gian rat lau. Ho khong thay rang ban co chinh tri nao lien he nhieu doi thu se khong nhu cai chi lien he co doi ba doi thu, dau ho la mot nha dau tranh day
nhiet huyet (nhu V.V. Tha) hay mot nha tu xung ta day la tri thuc cao hay mot dan binh thuong (so nguoi hieu biet nhu T.T. Vo thi rat it).


Do do, toi de nghi trong cac bai cua phat ngon vien, yeu cau ho giai thich ve dieu nay de dan khong nan long va nhut la de tin vao duong loi cua CPLT . Toi biet nhieu nguoi cho la "tao lao" vi ho cho rang ho da theo doi lau roi ma chang thay bien chuyen nao
!

Apr. 23, 2017

PHUOC LE

Kinh thua thu tuong

Kinh thua CPQGVNLT

Con nguoi thuong song thien ve tinh cam nhieu hon ly tri. Toi xin de nghi trong so nguoi ma bo thong tin cua CPQGVNLT se thu nap nay mai lam phat ngon vien, co nhung nguoi co cac dac diem sau : an noi luu loat co tinh co ly, bien minh gioi, doi chat le (co
ban chat cua mot luat su, dien hinh nhu Tr. tr. Vo ), biet giai tri nguoi nghe, co tinh hai huoc it nhieu (co ban chat mot nghe si), co chat giong co cam tinh (nhu H.Q. Huy), co long yeu nuoc dang ke, co giong khoe thuan nam hay thuan nu (khong giong lai cai
phia nam gioi, hay "vit duc" phia nu gioi, nghe mat cam tinh !)

Nhu thu tuong, cung hoi dong CPQGVNLT hay ai khac cung deu thay rang cac clips cua ca sy, nghe sy, so nguoi vao xem len ca may tram nghin moi thang; va chi mot nha dien gia gioi moi cuon hut duoc nguoi nghe theo !

Apr. 23, 2017

ha le

Kinh thua thu tuong

Kinh thua hoi dong CPQGVNLT

Hau buoc so nguoi hai ngoai khong he biet nghi toi que huong, cung so nguoi khong tin can o su nhiet tam cua CPQGVNLT va so nguoi ngo ngech, ngoc ngac tin o kha nang cua nhung nha dau tranh khac, va ca so Viet gian va so nguoi ghanh ty tu cho minh co kha nang
giai the cong san, toi xin de nghi thien y nhu sau :

Neu o. Trump khong chap nhan so phieu gan mot trieu hay co bat ky doi hoi nao khac them, thi toi xin de nghi CPQGVNLT trinh o. trump y kien sau : " Nay dat nuoc VN da hoa binh, lai nua neu o. ta cho la so phieu khong dang ke thi xin de nghi o. ta cho "chieu
hoi" tat ca nguoi VN tro ve que huong, vi ... khong thay quy vi chong doi manh me chinh quyen C.S. va vi ... truoc het ong phai lo cho dan ong ta.


Den luc nay, khi nuoc ngap toi chan roi, thi, thua thu tuong, cung CPQGVNLT, xem cai dam nguoi tren phan ung ra sao? Hay cho ho mot bai hoc de ho biet rang khong mot to chuc nao ngoai CPLT nay co kha nang cuu ho duoc. Toi nghi, den luc nay day, ho buoc phai
ung phieu cho thu tuong khong ai khac hon, chi vi so 800000 la phieu la mot so to lon trong co 2 thang.

Neu o. Trump chap nhan su tuyen bo nhu tren, du la tam thoi de xet tinh quoc dan VN, hay du la that, thi dang nao so phieu se buoc phai tang vot len xa han con so 1 trieu la trong thoi gian rat ngan thoi ! Da so con nguoi la vay, doi den luc sap nguy co thi
moi chiu vung day : dien hinh Dong Tam bao dong. Ho muon trong cai gi khac ?!

Apr. 19, 2017

PHUOC LE

Kinh thua thu tuong,

Kinh thua cpqgvnlt,

Su bau cu can duoc xem la mot trach nhiem cua moi cong dan. Moi gia dinh can phai co it nhut mot so nguoi nao do, xem nhu dai dien, di bau cu, neu nhu co truong hop bat kha khang nao do ma so nguoi con lai khong di bau duoc. Noi toi song, toi duoc biet la co
nguoi no da di thua kien vu dung xe nhung da bi quan toa noi nhu sau : " Ban da khong di bau cu, thi toi khong the thu ly don trinh cua ban; ban da khong thi hanh trach nhiem cong dan cua ban" . Day la su that 100%. Ngoai do, bo mot la phieu la dieu toi thieu
ma moi cong dan VN can lam trong cong cuoc giai the c.s. . Tru ra so nguoi kem suy nghi, khong thay rang ban co chinh tri luon doi hoi thoi gian co khi rat lau (cu lap di lap lai mot luan dieu " ... ca may chuc nam co thay gi dau ...") thi van co mot so rat
lon, chi ngoi i ra, khong muon dong tay chan, chi muon huong thu, bo ngoai tai viec the su, tru viec tim ve VN an choi luc nay, luc kia ! Nhu vay, ngay nao ma chinh the c.s. khong con nua, thong qua so phieu bau cu, thi viec nay do su dong gop cua nhung cong
dan biet nghi ve dat nuoc. Dat nuoc mat, ma khong co mot chut gi goi la co gang lo cho cong cuoc giai the, thi thu hoi cai quyen cong dan cua so nguoi khong bau cu, co the duoc xet ngang voi quyen cong dan cua nhung nguoi da bau khong?

Apr. 15, 2017

Tam h HUYNH

Toi muon ung ho CPQGVNLT lam the nao toi duoc ghi danh xin cam on

Apr. 6, 2017

PHUOC LE

Chinh sach "Dap mat HCM" ap dung cho ca dan trong nuoc, lan kieu bao rat la hay, vi no co kha nang sang loc rat cao nhung thanh phan chong cs khoi nhung thanh phan ung ho c.s. . Qua su "Dap mat HCM" nguoi ta co the thay ai la nhung nha dau tranh that hay
dang nghi, dien hinh nhu Hoang Quoc Huy, Ma Tieu Linh ... [da noi nhung dieu rat tieu cuc ve cplt] ! Toi hoan toan ung ho chinh sach nay de vach mat nhung ten viet gian, dao duc gia; khong mot chinh the dan chu nao co the dung chua ho : thich the che nao thi
hay song voi the che do.

Apr. 4, 2017

ha le

Kinh thua Thu Tuong,

Kinh thua CPQGVNLT,

Toi xin de nghi rang nhung nguoi co tinh [Viet gian] boi nho, hay nhung nguoi dau tranh dan chu gia mao boi nho CPLT deu phai bi trung tri thich dang xet theo tung truong hop, de tranh su lung lac, su chia re quan chung tu ho, trong tuong lai. Tat ca nhung
nguoi nay can phai duoc vo danh sach "den" cua ban an ninh noi chinh va luu tru, neu khong, sau nay luc chinh the C.S. bi giai the, ho se tro co, quay nguoc 180 do, de xoa dau tich, va ai biet duoc, ho rat co the se tim cach nay kia de quay roi xa hoi (de
neu dieu nay xay ra thi bo mat dao duc gia cua chung se bi "lat tay" de dang).

Mar. 22, 2017

Ha Le

Thong bao : ca 2 links

http://www.cpqgvnlt.com/membership.html va “ PHIẾU TRƯNG CẦU DÂN Ý 16.17.18/2/2017 – CHÍNH PHỦ QUỐC ...”

toi vua duoc cho biet la "Khong vao duoc" "Error". Tren may cua toi thi chi co link thu hai ("Phieu trung cau dan y") la vao duoc, nhung khong hieu sao nguoi ta tra loi toi qua phan "Comments" [tren youtube] la khong vao duoc. Con link dau thi van la "Error"
toi duoc cho biet tu hai phan "Comments" [cua hai noi youtube khac]; nen toi tam ngung rao truyen. Truoc do thi link dau tien "... membership" tren may toi thi vao duoc, nay thi ghi "Error - file not found".

Mar. 22, 2017

Ha Le

Toi da tim thay cai link moi roi " PHIẾU TRƯNG CẦU DÂN Ý 16.17.18/2/2017 – CHÍNH PHỦ QUỐC ...“ thay the cho cai link cu truoc roi ...

Kinh cao

Mar. 21, 2017

Ha Le

Toi rao truyen cai link "www.cpqgvnlt.com/membership.html" va ghi la ba con chi can click len no thi trang web se hien ra; nhung duoc cho biet la cai link nay khong con nua [ "ERROR - Not Found" ] . Khong hieu vi sao?

Mar. 19, 2017

Ha Le

Neu nhung nguoi nhu linh muc Nguyen Van Ly hop tac voi CPQGVNLT thi su giai the C.S. se xay ra duoc mau chong hon. Phan duoi la su suy nghi cua toi ve cuoc bieu tinh lanh dao boi ong N.V.L., tu nhien co nhung nguoi khong cung y voi toi. Toi chi ghi ra
day, hy vong rang tat ca nhung nha dau tranh dan chu bang cac cuoc bieu tinh on hoa cung dong long hop tac voi cpqgvnlt, vi chinh phu nay dai dien cho nen Cong hoa VN truoc day, va lai duoc Hoa Ky cong nhan.

Mar. 19, 2017

Ha LeBieu tinh rat la hay ! Co dieu la ong nay lai khong hop tac voi cpqgvnlt, mot chinh phu dai dien cho nen Cong hoa truoc day, da duoc Hoa Ky va cac nuoc chau Au cong nhan va ung ho. Chi vi quan diem cua ong ta la phai can it nhut vai chuc nam hanh dong tu cac
bac thang thap de moi co the tien dan len cao duoc ... Ong ta khong chiu thay la co nhung truong hop ngoai le; dau oc va cai nhin cua ong ta cu khang khang go bo trong khuon kho thong thuong. Ong ta khong chiu thay la ong ta khong duoc Hoa Ky va cac nuoc khac
TRUC TIEP ung ho nhu ho da ung ho ong D.M.Q. Nguoi ta co cau “ Nhat than, nhi the, tam tai. O. D.M.Q. thuoc dien “the luc” ; neu tat ca cac nha hoat dong dan chu hop tac voi o. D.M.Q. thi chac chan su giai the C.S. se rat la mau chong. Mot so khong muon hop
tac, vi tu cho minh la hay, la gioi, thi chung ta hay tu dat ra cau hoi sau : “ Gia thiet la khong co cai cpqgvnlt hay “thu tuong” D.M.Q. thi co ai dam nghi den su sup do cua chinh the C.S. V.N., mot chinh the ton tai ca may chuc nam nay ? Toi nghi rang la
khong vi ba ly do sau : 1) khong phai chi co mot ong Cha dung ra bieu tinh 2) voi ong Cha nay, C.S. dau co lo so gi dau, vi ho da bo tu ong ta truoc day 3) ong Cha nay dau co tam co lon, dung noi den tam co quoc te nhu ong Gandhi; ong ta dau co loi keo duoc
hang tram nghin, hang trieu nguoi xuong duong dau?

Mar. 19, 2017

Ha Le

Hanh dong dau tranh cua mot nha hoat dong dan chu, du co nhiet huyet den dau di nua, ma neu ho thieu hay khong co the luc thi phai noi la kho (difficult) neu khong muon noi la rat kho de co the dat duoc mot ket qua to lon, tam co quoc te. Giai the C.S.
dau phai chi khoi khoi bieu tinh la duoc? Giai Nobel hoa binh ma ong ta co duoc, nhu vai nha dau tranh dan chu khac truoc day, khong co mot su lien he quan trong nao ca trong viec giai the C.S.. Tu truoc den nay nhieu cuoc bieu tinh xuong duong roi, ma tong
thong tien nhiem Obama van da giao tiep voi C.S., ho khong thay dieu nay sao ? Bieu tinh la cai ngon, the luc chinh tri la cai goc. Ban co chinh tri toi quan trong; bieu tinh giup vo su thang loi ve chinh tri, nhung tu no, bieu tinh khong giai quyet duoc gi
ca, tru truong hop vo so nguoi xuong duong nhu trong truong hop cua ong Gandhi, nha hoat dong ton giao noi tieng the gioi. Do vay ma cac nha lanh dao ton giao can hop tac voi cpqgvnlt, mot chinh phu dai dien cho che do nen Cong hoa truoc day, de xuc tien duoc
viec giai the C.S., neu ho Khong co kha nang loi keo duoc vo so dan xuong duong.

Mar. 8, 2017

Ha Le

Ngay nao ma chinh the C.S. sup do :

Bat cu ai ton tho ten toi do the gioi H.C.M. hay ngoan co thien cong, can phai bi DAY RA CON DAO de ho hoan toan khong con co hoi de lan truyen ca xau xa cua ho qua nhung nguoi kem hieu biet. Va muon tro ve song trong cong dong, thi ho phai lap cong chuoc toi
bang cach lam viec cho nhung cong trinh cong cong voi thoi gian hoac hoac dai hon, hoac ngan hon, xet tuy truong hop anh huong xau ma ca nhan da hoac co the tao ra. Hoac ho phai bi truc xuat ve mien Bac C.S. (neu dat nuoc chia hai). Mot chinh the Dan Chu khong
chap nhan bat cu cai gi co the anh huong xau den su ton tai cua no, dau rang chinh the nay ton trong cac quyen can ban cua con nguoi. Moi anh huong nao ma co the anh huong xau den su ton tai cua nen mong dan chu can phai bi sa thai, ngan cam.

Mar. 8, 2017

Ha Le

Nhung viet gian boi nho cpqgvnlt truoc cong dong VN, dien hinh nhu Dũng Phi Hổ hay nhung viet gian ton tho toi do the gioi nhu Nguyễn Phương Hùng la nhung thanh phan bung bo chu nghia cong san, chung hoan toan thien cong. Chung tao su ngo vuc, chia re
trong cong dong VN trong su dau tranh dan chu . Dau rang voi so nguoi y thuc duoc ve cai tu tuong khiem khuyet cua chung, van co mot so nguoi, vi thieu suy xet (nhu dan que hay kem trinh do suy luan) co the nghi la chung noi co ly ! Nhung nguoi nay can phai
duoc ban an ninh noi chinh len list, dac biet theo gioi ; va ngay nao ma chinh the C.S. bi giai the, de nghi thu tuong cung CPLTQGVN co bien phap cung ran, thang tay, voi nhung nguoi nay hau tranh cai anh huong xau xa cua chung lay lan ra cac nguoi khac. Bat
cu cai gi lien he, du gian tiep voi chinh the C.S. can phai triet de ngan cam de tranh su mat cong ra tay tru khu cai hau hoan co the xay ra.

Mar. 7, 2017

Ha Le

Nhung nha hoat dong dan chu doc lap, chi muon tu rieng minh hanh su, "viec nha ai nay lo", hay xem cai hau qua bet bac cua o. Vu Quang Thuan ... ! Cac ban khong nam quyen hanh trong tay, thi ket qua se di den dau ? Nguoi co thuc luc, thuc quyen lai co
tam lan tam cao nhu o. DMQ thi vi sao cac ban khong muon hop tac ? Cac ban chi muon ho het de roi vo tu, ra tu mai nhu o. VQT a va mot so nhung nguoi khac? Thua cac ban, cac ban rat dang kinh phuc vi tinh que huong cua cac ban rat la cao, nhung chac han ai
cung ro biet la "Nhat than, nhi the, tam tai" ; khong than ai tam co quoc te, khong mot the luc trong tay, khong mot tai khoang nhu nha nuoc C.S., thi cac ban se dat duoc ket qua nao dang ke trong viec giai the C.S. khong? Do la chua noi cac ban phai tra gia
dat do bang nhieu nam het vo tu lai ra tu ! Cac ban cung thay do, cuoc bieu tinh do Cha NVL so nguoi la bao nhieu va ket qua ma Cha NVL dat duoc co thuc su dang ke trong viec giai the C.S. khong ? Chac han ai cung biet la hoi dong nhan quyen the gioi trong
cho het nam nay den nam no thien chi cua C.S., va den nay la ca may chuc nam roi ! Va moi day co tin la ho trong cho xem nam toi day, C.S. co thuc su se co gang nhu ho noi khong ,,, ! CS. se choi tro hanh dong nhan quyen kieu "nho giot" de ... "nhu moi" muc
dich keo dai thoi gian thuong thao va tiep truc loi duoc chung nao hay chung nay . Dau oc bon luu manh la vay !

Mar. 7, 2017

Ha Le

Kinh thua thu tuong

Kinh thua CPQGVNLTNhung nguoi hay to chuc nao ma tu cho minh la co thuc luc, kha nang trong viec hoat dong tu do dan chu, khong muon cong tac voi CPLT vi bat cu ly do gi, toi neu ra y kien CP hay dung truc tiep can thiep neu ho bi C.S. bat bo . Day la mot bai hoc cho ho, de
ho nhan ra rang tu minh ho, ho se chang dat duoc ket qua gi quan trong trong viec giai the C.S. . Dien hinh hai linh mục Phan Văn Lợi và linh mục Nguyễn Văn Lý, theo toi thay, tinh yeu que huong rat cao, nhung ho thieu su khon ngoan trong viec giai phong dat
nuoc. Viec ho [da ] noi : " ... Thành lập một tổ chức nhỏ, hoạt động, từng bước xây dựng uy tín, để lớn dần, lớn dần,… (10-20-30 năm). " chung to ho hoan toan khong co tinh sang tao, khong co tinh ung bien thich nghi voi hoan canh, chi biet hanh dong theo
le loi khuon thuoc : 20 nam, 30 nam ... ma khong quyen hanh trong tay, khong co mot vu khi nao, thi thu hoi, keo dai cho den bao gio? Ho co ngay tho khong ? ?


Chua noi la ho khong thay cai tam quan trong hang dau la CPLT duoc cac nuoc chinh thuc ung ho. Khong thay dieu nay hay co tinh khong thay ? Neu khong thay, ma cu khang khang nghi rang chi duong loi hoat dong cua ho la dung dan, thi, thua thu tuong, hay de cho
ho lam. Neu may man cho ho duoc luat Magnitsky can thiep thi tot, neu kem hon thi at han ho se nam nha tu mot thoi gian. Nhung nha dan chu nao ma khong muon hop tac thi ... ho can thay rang cai y chi gan thep cua ho chua du de giai phong dat nuoc !Mar. 6, 2017

Ha Le

O. Trump da tuyen bo la nhung nguoi ngoai quoc chong lai chinh sach HK thi hay tro ve nuoc, la phai. Co nhieu nguoi Viet gian dang song o my, DIEN HINH LA ONG Nguyễn Phương Hùng (nha bao 72 tuoi), bung bo C.S., ton tho HCM hay - bat cu Viet gian nao khac
dang song o My, de nghi ba con tay chay su hien dien cua ho ! SONG O MOT NUOC DAN CHU LAI BUNG BO C.S. THI HOAN TOAN KHONG THE CHAP NHAN DUOC VE TINH LAN LY !

Mar. 6, 2017

NGUYEN THI ANH

Thưa thủ tướng, xin ngài lập hồ sơ kiện tập đoàn TH True Milk nữa. Vì môi trường

http://vnntimes.com/bi-ve-nghia-dia-bo-khong-lo-cua-th-true-milk-va-tham-canh-vui-minh-trong-o-nhiem-s131092.html

Mar. 2, 2017

Ha Le

Luan ban ve thai do phan biet ngon ngu 2 mien Nam Bac cua mot so nguoi nao do ...

Ngon ngu dung de noi len dieu ma nguoi ta muon noi. Ngon ngu VN mang sac tinh cua dan toc VN. Va co su khac biet phan nao trong cac tu ngu giua 2 mien Nam, Bac, ngay ca giua cac vung trong mien Nam, lan trong mien Bac. Ngon ngu chi la phuong tien ma nho vao
do con nguoi moi co the dien dat tu tuong, dieu ma ho muon noi. Song cung ben nhau thi tu nhien co su anh huong lan nhau ve ngon ngu, tu phat bieu. ... Dau rang cac tu ngu tu phia mien Bac co nhung tu nghe co phan “du ton”, nhung phia mien Nam lai co nhung
tu nghe co phan “con do”. ... Mot su bo sung ve tu ngu cua 2 mien Nam Bac thi han la dieu hay ho, vi nho do ma ngon ngu VN duoc them phong phu. Nho su phong phu nay ma san sinh ra cac bai viet chuan xac va day mau sac trong su dien dat tu tuong. Qua that,
tu xua den nay, ca 2 mien Nam Bac deu hien huu cac tac pham tuyet voi, cac dong tho tuyet ky ... Tu ngu cang phong phu, thi tu tuong cang duoc pho dien, trinh bay mot cach dung dan va hap dan. Hay xet tu ngu “manh dong” cua mien Bac va tu ngu “cuc doan” cua
mien Nam; co truong hop 2 tu nay cung noi len mot y, nhung cung co it truong hop ma 2 tu nay khong hoan toan thay the cho nhau duoc, ma phai them mot hai tu nua moi co the dien dat duoc cung mot y. ... Va dan mien Bac dau phai toan la dan C.S. ? Lai nua, o
bat cu vung nao tren trai dat, cung deu co dan “lanh” va dan “dau trau mat ngua” !


(phan duoi tiep theo ...)

Mar. 2, 2017

Ha Le

(tiep phan tren ...)

Nhung nguoi chong Cong ma khong muon nghe bat cu mot tu ngu nao phat xuat tu mien Bac, ly do chi vi ho song thien ve tinh cam hon ly tri. Ho can phai de ly tri dan dat tu tuong cua ho, vi tinh cam mang ban chat thien vi, lam cho ho khong thay sang suot van
de. ... Chong Cong cuc doan la rat hay trong truong hop chong nhung tay C.S. ngoan co, vi chi co loi chong nay moi dep bo duoc chung. Nhung doi voi nhung thanh phan bi buoc phai chap hanh luat C.S. vi mieng com, manh ao cua gia dinh ho hay nhung thanh phan
chi thien cong phan nao thi chung ta hay nen thong cam, nang do, giai thich thay vi “vo dua ca nam” ma xet; “gian mat khon” la vay. Chung ta thich co nhieu ban be hay thich co nhieu nguoi thu ghet ?

Mar. 2, 2017

Ha Le

Kinh thua TT cung CPQGVNLT,

Qua 4 dieu sau :

1) cho chi den nay van co su im bat tu phia C.S. khong muon co cuoc doi thoai voi thu tuong;

2) clip "Cấp báo lúc nửa đêm : Vũ Quang Thuận bị Việt Cộng bắt cóc" de cap ve su bat coc VQThuan vua moi xay ra truoc day;

3) clip “Đoàn Thuỳ Dương | Lãnh đạo Đảng CSVN đã thực sự chuẩn bị trốn chạy“ de cap den loi tiet lo “toi mat” cua mot nhan vat nuoc ngoai [Na uy] thuoc bo noi cac chinh phu, cho biet la chop bu C.S. da chuan bi dao tau ...

4) clip "Công An cảnh báo người dân khi đi biểu tình vào ngày 05 tháng 03 sắp tới" de cap den loi canh bao cua mot cong an “chieu hoi” cho biet truoc la "cuoc bieu tinh nao, tu nam xua den nay, cung buoc phai co cuoc bao dong dan ap";

Nhu vay, e rang co xac suat rat cao (90%) la C.S. se ra tay rat quyet liet, thang thua chung bat can nghi toi vi chung da co phi co chuc san de dao tau !


Su doi thay ve hanh dong cua chung e rang se khong bao gio xay ra truoc vien canh quyen lan tai bi tuot doat han, hai dieu toi quan trong cua tap doan lanh dao C.S. !

Feb. 25, 2017

nguyen dung

https://waymy0778.wordpress.com/2017/02/25/thong-bao-2/comment-page-1/#comment-73Hảy dẹp bỏ ngay bản thông báo có màu sắc csvn...Vì sao trên trang của CPQGVNLT lại xuất hiện lời lẻ của cs...? Nào là kích động nào là lôi kéo !!!!...CPQGVNLT là cs ?

Feb. 25, 2017

Ha Le

Cac to chuc khac nen hop tac duoi ngon co giai phong cua DMQ, vi ho chang duoc cac nuoc nao ung ho, tro giup trong su dau tranh, thi lam sao ho co the thanh cong duoc? Muon thanh cong trong viec giai the C.S. thi buoc phai co Tai lan Nhan luc [quan doi],
va de co ca hai yeu to nay, thi phai co su "chong lung" tu cac nuoc dan chu !

Feb. 21, 2017

Ha Le

Qua clip [ Vũ Quang Thuận - QUYẾT ĐỊNH CHƠI BÀI NGỬA & MONG MUỐN HỢP TÁC với chính quyền +sản - 17-2-2017 ] :


Chinh sach the hien mot buoc lui va lai mong muon hop tac voi C.S. cua Vu Quang Thuan, toi e la sai lam. T.T. Obama va de tu Ted Olsius cua ong ta da lam duoc gi neu khong la da tao ra co hoi cho C.S. keo dai thoi gian truc loi ? Su dan ap dan toc cua C.S.
co tien trien gi dau tu nam 2013 hay chi dan leo thang, den noi dao luat Magnistky buoc phai ra doi ? Doi voi C.S. la khong the co chuyen hop tac, vi hop tac la tao co hoi cho che do C.S. co co hoi de troi day bat cu luc nao. V.Q.T. tu cho la mot nha chinh
tri tai gioi va tu cho la " co the thong minh hon ca o. Trump " ma sao khong thay cai su bat loi to lon nay ? De nghi Thu Tuong D.M.Q. cung CPLTQGVN chu y, xem xet qua clip tren.

Feb. 18, 2017

Ha Le

Trong clip "hoi nghi Dien Hong" phan thu thau su trinh bay truoc micro cua thu tuong rat la hay va dep ve ca canh quay (den (light) xanh, do (red), chieu len mat TT va canh vat, am vang micro tot dep, tieng noi TT phat ra ro rang va khoe khoang) lan noi
dung bai dien van (cac phan khac thi hong (defective) ve ky thuat, canh quay qua ong kinh thi kem hap dan) . Ve clip "Trung cau dan y" neu chi (only) co 2 phan sau : phan dien van noi tren va ban van "trung cau dan y" voi cai link "... membership ..." lien
he, thi rat la hay. Viec nay se kich thich nguoi xem va nhon co hoi nay, cho ho su hieu biet ve tam va tam cua thu tuong, dac biet Ket Qua Hien Tai; dac biet cho nhung nguoi khong co khuynh huong theo doi bat ky chuong trinh nao hay dieu nao tren internet,
nhung typ nguoi chi thinh thoang len internet.

Feb. 18, 2017

Ha Le

Cho tuong lai sau nay ...

Gioi phu nu, con tre, can duoc dac biet bao ve, che cho ve tinh than lan ca tinh mang. Moi su dan ap duoi bat cu hinh thuc nao phai bi trung tri mot cach nghiem ngat, thich dang. Va nhung nguoi thua hanh nhiem vu lien quan, phai la nhung nguoi co tam lan co
tam bai tru cac te nan cua xa hoi, dac biet lien he den viec tren.

Feb. 18, 2017

Ha Le

Cho tuong lai sau nay ...

Cac bang dang xa hoi "den" can phai bi triet de bai tru; cac su len loi qua cac "cua hau" phai bi "khoa chac" (firmly blocked), khong tao co hoi cho chung truc loi. Can phai co cac ban giam sat "dac biet" o moi diem tu cac cap phuong, quan, tinh, thanh voi
cac nhan vien luan phien thay doi nhau tu bat ky diem nao qua diem khac trong mot vung gioi han xac dinh nao do (mien sao thuan loi cho su di chuyen cua nhan vien thua hanh cong vu, hau tranh su phan nan tu ho; va do do anh huong den y chi, tinh than trong
cong vu !); viec nay de tranh su "hoi lo", di "cua hau" cua nhung ke bat chinh.

Feb. 18, 2017

Ha Le

Ve loi ban cua Solomon ...

Toi nghi rang nhung dieu ma anh chang nay noi ve viec “ung cu chuc tong thong qua som” chi ap dung trong truong hop tong quat. Truong hop thu tuong la truong hop ngoai le, vi thu tuong chinh do H.K. de bat, du la thong qua su dong y cua cac tuong lanh va dong
bao. De bat, yeu cau, co nghia la ung ho dai lau ... Cho nen, neu thieu su ung ho cua cac dang phai, thi, theo toi, chang phai la quang trong; nhung cai quan trong o day la so luong quoc dan ung ho. Mot khi co du tuc so can thiet ung ho thu tuong trong viec
giai the C.S. nhu thu tuong da de cap truoc day ... , thi, toi nghi, H.K. se “to ra chinh thuc duoc phep' truoc cong dong quoc te, cong nhan chuc tong thong ma thu tuong ung cu qua su trung cau dan y. Cho nen su ung cu tong thong cua thu tuong qua su trung
cau dan y la cai ban dap can thiet de duoc toan dan ung ho mot khi ve nuoc. Theo toi, dang nao thu tuong cung thanh cong trong viec nay, du lam truoc hay lam sau, vi khong co dang phai nao co tam co va the luc nhu CPLTQGVN; va trong cac dang phai, chac han
chi co dang Viet Tan la duoc biet den nhieu nhut ! Con ban ve cac nha hoat dong dan chu thi chac han chi co rat it nguoi co duoc nhung su hoat dong co tam dang ke, duoc cong chung biet; Nguyen Huu Chanh, Vu quang thuan ... Cho nen, toi nghi rang, vi thoi gian
qua ngan, nen cac clip chu de "trung cau dan y" voi cac tua de khac hay giong nhau can nen co mat nhieu tren internet, vi toi thuong chi thay cac clips voi chu de khac !

Feb. 18, 2017

Ha Le

Kinh thua thu tuong,

Thu tuong co cai the cuc ky quan trong duoi con mat ong tt Hk, khong nhu cai the cua thu tuong truoc do voi o. Ob. vi hai ong nay co cai nhin ve dau hoa hoan toan doi khang nhau. O. Tr. coi dau hoa la cuc ky quan trong (ong ta da noi len dieu nay trong mot
cuoc phong van cua nha bao...). Ngoai ra, o Tr. thuoc dong mau kinh doanh "banh u di, banh di lai"; va hinh tuong guong mat o. Tr. cho thay day la mot typ nguoi thuc te, doi hoi su cu the, ro rang, khong nhu typ nguoi co tuong mat nhu o. Ob. . Do vay, o. Tr.
la cai bat loi rat lon cho C.S., het thai do "du day" luong leo ... Va nhu vay thu tuong co duoc mot thoi co het suc thuan tien - chac chan o. Tr. thay duoc o thu tuong mot nguoi dong hanh ung y, ly tuong, va nguoc lai thay o C.S. mot nguoi quay roi va gay
bat loi cho cong viec cua ong ta. Do do, theo y toi, thu tuong, co le khong can thiet trao tang ho tron het cac bonds ... vi thu tuong dang o cai the "ap dao". Voi nguoi co dau oc kinh doanh, theo toi nghi, thi mien sao co loi lac ro rang la "dep" roi. ...
Neu thu tuong tang them bonds nua thi cai loi lac se tro nen "hoa mat"; dieu nay cuc ky tot dep, loi lac cho thu tuong, nhung khong biet rang co can thiet khong? That ra ma noi, chi nguoi trong cuoc - thu tuong - moi xet duoc moi khia canh cua van de ... Y
kien toi chi co tinh tong quat khong hon, khong kem.

Feb. 15, 2017

nguyen dung

Thất vọng,ko nghe dc TT nói ở Lstream 16.2.17 ,dù đã đề nghị mail thẳng đến TT,quanminhdao@gmail.com vào ngày 5.2.17..Thất vọng quá!!!

Feb. 14, 2017

Ha Le

Nhung nha lanh dao ton giao can phai duoc tra tu do truoc het, vi ngoai long can dam trong viec hoat dong dan chu cua ho, ho con la nhung nha lanh dao tinh than cua dan chung huong nhung nguoi nay song mot cuoc song co loi ich cho xa hoi, dat nuoc !

Feb. 14, 2017

Ha Le

Kinh thua thu tuong cung CPLTQGVN,

Ve viec ten cau tac tho phi HCM :

Co le rat nhieu nguoi dan mien Bac, ho van khong tin ten han gian nay goc Tau, cho du thu tuong noi khoa hoc chung minh dieu nay. Vi ADN la cai gi qua xa la voi ho, e rang khi thu tuong noi "ADN" ho tuong la thu tuong noi cai gi hoan toan khong lien quan den
goc HCM ! Toi co doc qua cac "comments" tu cac clips "Lisa Pham", thi thay noi dien hinh nhu " chung toi theo chi, nhung o Ho co lam gi dau ...". Va qua cac clips cua nha hoat dong dan chu VQT, thi tuong HCM van ngoi "chinh inh" voi hoa qua, noi ban ong ta
! Mot nguoi chong doi chinh sach C.S., nhung van ... khong muon ky "dap mat H.C.M" ! Thanh ra, co le viec "ky dap mat H.C.M" (song song voi viec thinh cau dan y) rat tot cho nhung ai hieu biet ADN la gi, hau de xuc tien viec giai the C.S.; nhung chi can viec
thinh cau dan y, "khong dung cham gi den viec Ky dap mat H.C.M. (khong muon ky thi thoi)" thi van cung duoc su ung ho cua nhung nguoi mien Bac nao ma khong he biet den ADN la cai gi gi va do do nghi ngo rang HCM ... co goc VN ! Ca 2 viec "Ky dap mat ten cau
tac HCM" va viec "thinh cau dan y" co le gan quan trong ngang nhau trong viec giai the C.S.

Feb. 14, 2017

Ha Le

Kinh thua thu tuong cung cpltqgvn :

So dan mien Nam ho biet ve thu tuong hon han lam la so dan mien Bac. Vi 3 ly do : a) thong tin bi bung bit b) Vu Quang Thuan thuong xuyen len phat song c) V.Q.T noi map mo ve thu tuong, ve chinh sach cua thu tuong nen rat co the dan mien Bac se khong chiu tim
hieu ve thu tuong hon ... Vi vay, neu co su hien huu cua nhung bai dien van huong nhieu ve dan mien bac, dan va quan, thi chac chan ho se ung ho chinh sach "lay lai dat to, khong lam kho dan". Cac bai tren song cua thu tuong huong ve dan mien Nam hon dan mien
Bac; cac bai cua nha hoat dong dan chu (?) V.Q.T. lai huong ve dan mien Bac hon dan mien Nam.

Ngoai van de nay, khong biet rang neu co su de cap mot lan nua, den viec "Ky dap mat ten cau tac Han gian HCM" [khong bat buoc, ai muon thi ky] (song song voi viec thinh cau dan y) thi se co the thuan loi hon hay khong trong viec giai the C.S. ...

Feb. 14, 2017

Ha Le

Dan mien Nam hinh nhu ung ho va biet ve thu tuong, co le do cac du kien lich su tu thap nien 90. Dan mien Bac, thi hau nhu khong biet gi, va co le ho chi biet ve Vu Quang Thuan ... Cai bat loi day la VQT noi rang dang C.S. sau khi duoc cai hoa, dieu chinh
theo huong dan chu, thi su hien huu cua no se co sao dau ! Cai diem then chot o day la 2 cai tu "Cong san" goi len cai ban chat loi thoi va dan ap. Cho nen mot dang C.S. duoi bat cu hinh thuc nao [cap tien, dan chu, ...] can phai triet tieu va cam tiet hoat
dong dau trong mot nuoc voi the che dan chu; muc dich de khong tao co hoi cho cac phan tu xau loi dung de mi dan o bat cu thoi diem nao ma chung thay co the truc loi ... va roi tu day cai chu nghia CS goc lai co the troi day. Cho nen, noi rong ra, bat cu dieu
gi, cai gi, lien he den 2 tu "C.S" phai triet de bi cam pho bay ra, de tranh hau hoan pha roi va tuyen truyen. Tu do trong mot nuoc dan chu can phai co mot gioi han ro rang; bat cu hoat dong nao ma co the anh huong nghiem trong cai chinh the dan chu, va lam
"tuot doc", suy thoai tu tuong, tinh than dan trong mot nuoc dan chu, thi phai bi cam tiet (xi ke, ma tuy, ta giao [satan giao], ton giao bien chat [vu isis, vu "Church of scientology"], hoat dong co xuy cach mang mi dan, su doi bai luan ly, nguoc trai thien
nhien [dong tinh luyen ai] ... .

Feb. 13, 2017

Ha Le

CLIP "Nguyễn Phú Trọng ra lệnh đàn áp, đánh đổ máu các linh mục và bà con ngư dân kiện Formosa" voi cac bo mat cong an danh dap Cha xu.

Feb. 5, 2017

Ha Le

Toi biet C.S. co nhung nguoi tot, luong tam. Ben canh do, chi la be lu ngu lau dot ben, chi muon bung bo cai chu nghia mac-lenin cu rich; thu tuong D.M.Q. rat kien nhan, bo cong suc co gang chuyen hoa so nhung nguoi nay. Nhung thanh phan "cung cua" ngoan
co sau nhieu lan chi bao khong duoc, phai bi "dao thai", day ra con dao ! Luon co nhung tay vao tu ra kham ca may lan va van cu pham toi ac !

Feb. 5, 2017

Ha Le

Vi sao 2 ong Obama va Ted Olsius da khu kho tin vo thien chi cai sua cua C.S. ? Hoa ra la ten hoat dong dan chu Viet Gian ca si Mai Khoi da duoc C.S. cho di tiep xuc voi ong Obama ... Quy vi hay xem qua clip " Phỏng vấn ông Đặng Chí Hùng về sự kiện ca
sĩ Mai Khôi" thi se biet ngay. Nhung xui thay cho be lu sau bo CS, nay khong con la thoi cua o. Obama ngay tho nua, va o. Ted olsius " tu cho minh la nha ngoai giao chuyen nghiep" nay se khong the con cai loi phat bieu ngu ngoc " CS dang cai sua" ! Khong co
lua bip duoc nhung nguoi co mau buon ban trong nguoi, dac biet la tay kinh doanh sung so, day dang kinh nghiem nhu tay Trump dau !

Feb. 5, 2017

Ha Le

De nghi cpltqgvn co hanh dong thich dang voi nhung nha hoat dong dan chu gia mao. CLIP : " Vừa được tôn vinh Giải Nhân Quyền (2016), Trần Ngọc Anh đã bị tố cáo", clip nay phanh phui tinh cach hoat dong dan chu hu thuc cua ten nay !

Jan. 26, 2017

Ha Le

Clip thu tuong live stream voi dong bao that la quan trong trong viec chieu hoi cac dang vien c.s. Voi nhung nguoi da boi nho nhung nha hoat dong dan chu neu ho cho (wait) cho den luc thu tuong ve nuoc moi quy hang thi de nghi thu tuong co chinh sach lap
cong chuoc toi voi nhung hang nguoi nay, vi cac hanh dong bi oi cua ho. Kinh cao.

Jan. 26, 2017

Ha Le

De nghi Thu tuong Dao Minh Quan ra ung cu tong thong sau nay. Ong Trump ra lam tong thong voi tuoi tren 70, thi co sao dau? Tinh than minh man va suc khoe thu tuong van binh thuong thi du suc de dam nhiem chuc vu cao quy nay. Toi thay thu tuong ngoai 50
hon la 60. Neu thu tuong dung Wheat Germ (ban o cac health food stores) thi thu tuong ngoai viec co suc khoe (do vitamin E lam tang luong oxygen cho te bao), thu tuong lai co sac mat cua nguoi ngoai 40 (!), do boi tinh that dac biet cua Wheat Germ, ngoai viec
vit. E gop phan lam "tuoi mat" cac te bao. Nhan Sam la chat dac sac thu hai trong viec "duong hoa" toan bo co the, vi nhan sam co tinh duong rat manh (NHUNG KY khi dau bung, vi bat cu ly do nao [dau bung vi trung tieu chay, dau bung do mau ton dong qua chan
thuong, dau bung kinh, dau bung do van dong co bung nhieu ...] khong duoc dung; neu dung thi cang dau du ! Chac han vi no se lam nghen tac it nhieu cac duong kinh huyet chinh chay qua vung bung qua tac dong kich sinh luc [duong luc] cua no). Neu Thu tuong
dung no thi thu tuong hay can than ve tinh chat nhan sam vi tren thi truong khong it loai pha tron hay gia mao.

Jan. 22, 2017

Ha Le

Sap co cuoc bieu tinh lon, ngay 17 thang hai do nha hoat dong dan chu N.V.T. de xuong. Va co le su can thiep ngay bang vu luc se can thiet va thuan loi neu co su can tro, bat bo cac nguoi bieu tinh tu phia C.S..

Mot tinh huong dac biet de canh cao nha cam quyen C.S. neu khong de cuoc bieu tinh xay ra theo thoi tinh ...

Jan. 8, 2017

Ha Le

Nhung Viet gian hanh hung tho bao cac nguoi hoat dong dan chu, dien hinh nhu (typically) 2 vu hanh hung anh Ho Nhat Thanh (bi danh hoi dong) va anh Nguyen Van Thanh (bi dap vo mat den noi sung hup !) qua hai chuong trinh youtube "Một nhà hoạt động VN bị
hành hung sau khi Mỹ thông qua luật Magnitsky " & "Tuyên truyền phản động nơi công cộng, Nguyễn Văn Thạnh bị người dân đập cho một trận", phai bi nghiem khac trung tri ngay nao ma chinh the CS sup do.

Jan. 3, 2017

Ha Le

Nam 2017 nay khoi dau cho nam cua o. Trump, mot nguoi voi lap truong manh, dut khoat trong cac thuong luong. ... Toi nghi day la mot co hoi dac biet tot de CPLT cho dan chung biet nhieu hon ve su hien huu cua minh tu truoc den nay.

Jan. 3, 2017

Ha Le

Neu CPLT rao tai su viec nao ma co the lam cho quan chung chu y nhieu (vi du chuon trinh "Dai hoi bien dong day song" vua qua) o can pho P.L.T. thi ... rat hay ! Quan chung se un un keo den, vi ai cung muon co co hoi giai tri thoa thich !

Jan. 3, 2017

Ha Le

Quan "Bun cha Huong Lien" (chuong trinh youtube Vu Quang Thuan) noi tieng duoc biet den qua viec o. Obama da toi an tai quan nay. Va quan cung da treo hinh o. ta. Neu su bieu tinh thay bieu ngu "Da Dao C.S." bang bieu ngu, vi du, " Thay bang chinh the
tu do dan chu - nhu chinh the Obama - hinh Obama " thi nha cam quyen C.S. at kho chong doi. Nhung neu co su phan ung manh me thi o. Obama se thay ro rang HON bo mat C.S. vi ong ta co phan ngay tho, truoc do da tiep tuc tiep kien C.S. cu tin la ho co thien
chi; va H.K. va the gioi tu do se biet RO HON ve C.S. thay vi ... cho (wait) cho den luc vo so ["toan the" !] dan VN dung len thi moi ra tay ! O V.N. may ai co "kha nang" lam chuyen nay ?

Jan. 3, 2017

Ha Le

Toi vua moi duoc biet qua chuong trinh youtube " An com quoc gia tho ma C.S. " cua Jenny Tran la co ta de nghi dan Houston - Texas "tay chay" Supermarket "Viet-Hoa" vi to lich 2017 CO IN HINH LA CO DO (red) SAO VANG (ngay phia duoi to lich).


(Toi da comment vo trang web nay, de nghi co ta bao cho thu tuong D.M.Q., nhung lai khong chac co ta se doc qua !)

Bao tin nay hau thu tuong va cplt xet.

Kinh cao.

Dec. 27, 2016

Ha Le

Nhung nguoi nhu o. giao su Tran Dinh Ngoc vi kieu ngao nen da khong thay rang mot nguoi nhu o. D.M.Q. neu co co hoi, thi chac chan rang se co bang thac sy hay tien den cap tuong hoan toan khong kho khan. Nen nho rang, luc o. ta mang cap bac thieu uy, chinh
luc do che do Cong hoa ra tan. Ca ba yeu to thien thoi, dia loi, nhon hoa khong hien huu luc do, thi lay dau ma o. D.M.Q. tien len duoc ? Muon xet kha nang mot nguoi, thi dieu kien can va du la phai xet kha nang tiem tang cua nguoi do trong moi hoan canh,
dieu kien. Hay nghe qua loi dien trinh cua o. tuong Quach the Hung noi ve o. D.M.Q. ... Su dac biet khon ngoan, thong minh cua o. D.M.Q. va long yeu dan cua ong da duoc the hien ngay nhung ngay ong ta song trong nha tu CS. Mot nguoi khon ngoan, thong minh
nhu vay thi tu nhien duoc nguoi ta bau len / yeu cau lam thu tuong thoi ! Ma "nguoi ta" nay la ai? CHU YEU la cac bac tuong, ta, va cac dau oc dang ke (important) cua chinh quyen HK, ngoai tang lop dan chung que huong VN. Con o. giao su - tien si hay khong
- thi do la dieu khong quan trong lam. Dieu rat quan trong dang noi la ong ta co da duoc ung ho nhieu va ung ho kieu nhu (same way) o. D.M.Q. khong ?? Chac chan la khong, vi ong nay ta co da lam gi trong suot hai thap nien qua ! O. ta lai chi lo dien ra sau
nay, ho hao chong CS. Dung nhu o. Tran Ngoc Duong noi, o. GS T.D.N. nay lam gi trong suot hai thap nien qua, ma chang co ai biet den, roi tu nhien cho "no chien trong" (beat the drum) ao ao?

Dec. 27, 2016

Ha Le

O. Tran Tien noi rat la dung (right) : "Mỗi một năm trì trệ là một năm chúng ta rơi vào cái bẩy của đám CS già. Chúng mong chờ chúng ta chết hết thì con cháu chúng mới an hưởng được khối của cải cướp giật bóc lột từ nhân dân. Càng chờ đợi thì càng rơi
vào âm mưu của chúng." Con chau cua kieu bao hai ngoai thi dan roi khong con biet ve que huong vi tinh chat "lai can" cua chung do song o nuoc ngoai, con con chau song o VN thi hau nhu khong lam gi duoc trong viec chong cong san vi su dan ap, bat bo. Cho nen
su hien dien cua mot CPLT kha nang va hop phap la khan thiet va toi quan trong cho toan dan Viet. Voi CS la khong the ban bac ngoai giao mai mai (forever), cang ban bac thi chung cang lan luot, lam toi nua. Do la chua noi chung loi dung thoi co ban bac de
tiep tuc ham hai dan. Mot hon da qua cung (hard rock) dap hoai khong vo, den mot luc nao do thi phai dut khoat dung bua ta (big axe) de gia nat no (pulverize) ... Va chi mot CPLT hop phap moi co the giai the che do CS vi CPLT nay duoc su ung ho chinh thuc
cua Hoa Ky. Viec che tai truc tiep cac nguoi cam quyen trong noi cac (cabinet) o cac nuoc vi pham nhan quyen da duoc thong qua boi thuong vien va ha vien HK truoc Giang sinh nam nay (2016) la mot buoc ngoac cuc ky quan trong lam suy thoai cac che do doc tai,
ac voi dan.

Dec. 27, 2016

Ha Le

Vua qua, toi moi duoc nghe ban nhac "Bien man" tren Youtube trinh bay boi chinh thu tuong D.M.Q. . Ban dau toi nghi la o. ta chi co giong ca xoang xoang thoi, hat "theo hinh thuc" chi de dap lai loi yeu cau cua nhom nguoi quanh o. ta. Toi da nghi vay,
vi toi da nghe qua nhieu bai hat hat boi ca nhan hay hoi doan muc dich chi de "mua vui" trong cac dip le nay kia; va toi da so sanh voi cac nhac sy tru danh (khong phai cac nhac sy thuong). Nhung toi da rat lam ; vi o. ta hat that qua hay, theo toi hay hon
ca Nhat truong khi nhac sy nay da trinh bay ban nay lau xa truoc. Vi giong ca co am vang, nhu vang lai tu mot noi xa xoi nao do ! Con nguoi noi chung ai cung anh huong it nhieu boi nhac, dac biet cac ban nhac hay, trinh bay boi cac giong ca thien phu. ...
Neu can pho P.L.T. co mot man anh lon, duoc dat o mot vi tri thich hop, va chieu len phan nay (nhung phan boi canh can hoan toan la boi canh bien troi, khong nguoi, khong vat) thi rat hay; vi quan chung tu nhien se muon biet ai ma hat tuyet nhu vay ; hoa ra
... chinh la vi chu tich cua mot CPLT ... hop phap ! Va vi co thien cam voi ... giong hat, tu nhien se dan den viec "Dap mat H.C.M." theo yeu cau cua chinh o. thu tuong nay, se khong con la chuyen gi de ban ... vi su hien dien cac nhac sy tai danh loi keo
nhieu fans !

Dec. 27, 2016

Ha Le

... tiep phan truoc day :

... va neu co the (?), thi mot kieu bao se dai dien cho cac nguoi than cua ho hien con o VN trong viec "Dap mat H.C.M."

Dec. 27, 2016

Ha Le

Kinh xin dan chut thien y lien he ve su xuc tien viec "Dap mat H.C.M" (tiep)

Theo toi thay, viec "Dap mat H.C.M." se duoc tich cuc, mot khi ma nhan dan VN song o cac nuoc ngoai co co hoi vuot qua duoc hai diem sau : khong muon bo ra thoi gian hay lam bieng nhin den van de nay vi qua quan tam den cong viec sinh nhai va nghi ngoi giai
tri sau khoang thoi gian di lam viec. Dau rang, neu hoi, thi tu nhien ai cung yeu thuong to quoc ! Cho nen, theo toi, thi nen lam mot dieu gi do de tao co hoi cho ho "Dap mat H.C.M.". Vi du, len list computer nhung ai muon co the mua hang dac biet (giam 25%
ap dung cho bat ky mat hang nao trong can pho P.L.T.) trong noi thoi gian xac dinh nao do - goi la thoi gian "Dap mat H.C.M." ... "quy vi se duoc cap the nay, va dap lai quy vi vui long noi ro len cho toan the cac nuoc dan chu biet la quy vi yeu dat nuoc VN
cua quy vi va san sang "Dap mat ten Viet Gian H.C.M." muc dich de giup chung toi xuc tien viec giai the che do C.S. . Vi da dat ra mot thoi gian nhat dinh, "thoi gian dap mat H.C.M." o vung Little SG, nen chac han dan buot phai keo den nhieu,neu khong se ...
bi vuot mat cai the dac quyen mua hang.

Qua thoi gian nay, trong co vai tuan, lai cho dot xuat "Thoi ky dap mat H.C.M." lan thu hai. Va nhu vay de cho dan biet rang nguoi nao vi da khong the lay duoc cai card do vi bat cu ly do gi (qua ban hom do, bi benh, quen di, chua thay muon co card luc do ...)
luon se co co hoi de lay duoc ...

Dec. 27, 2016

Ha Le

Kinh xin dan chut thien y lien he ve su xuc tien viec "Dap mat H.C.M"

Theo toi, O. Trump, neu khong tich cuc ung ho CPLT trong nhiem ky ong, thi cai mong "HK ba chu hoan cau" cua o. ta se tieu tan. Xet loi ngai thu tuong cho biet rang cai mo dau hoa VN rat lon, va lai nua, o. Trump lai coi dau hoa rat la quan trong cho nen kinh
te, nen toi nghi o. Trump se rat hao hung ve ke hoach cua thu tuong tren mat dau hoa cua VN cho HK, va o. ta phai gap rut xuc tien viec nay trong chinh nhiem ky cua o. ta, "vi o. ta biet ro rat kho co mot vi tong thong nao khac co lap truong cung rang voi
TC" nhu o. ta.

Ngoai do, cac tuong lanh HK trong vung bien dong da tuyen bo rang ho can mot nha lanh dao cung ran doi voi TC.


Cho nen, ong Trump, du chi muon lo cho cac cong dan o. ta truoc, o. ta cung buoc phai tich cuc ung ho cac nha hoat dong dan chu o VN ... De tro giup vo viec nay, viec ky ten " Dap mat HCM" tro nen khan thiet trong nhiem ky cua tong thong nay. Trong hop tho
"DAN Y" nay, toi ghi ra day dieu ma toi nghi rang co le xuc tien duoc viec ky ten "Dap mat H.C.M." ...

Dec. 25, 2016

Ha Le

... Dan chung phan ung nhieu hay it tuy suc tac dong ben ngoai vo con nguoi ho manh hay yeu. Dien hinh vi du nuoc hoa hieu "Chanel", duong day "Telus" nghe "mat tai" thu hut nguoi tieu thu. Hay su quang cao ve may anh "Pentax" da lam "Pentax" vuot han
"Mamiya", dau nhung nha nhiep anh deu cho rang chat luong trong (lens) Mamiya hon Pentax, va gan ngang bang voi Leica.


Theo chieu huong tren, neu viec "Dap mat H.C.M." duoc thuc thi mot cach nang dong (nhu the thuc "marketing") voi mot cach trinh bay "mat tai" (nhu "chieu bai" dung tu Chanel, Telus cho mot am thanh dep) thi at han se tac dong manh den su chu y cua dan chung.
Neu can pho P.L.T. - noi co cai khong khi tinh thuc, nao nhiet, noi ma ai noi ra nhung dieu gi thi se co su lang nghe chu y hon - danh ra mot dien tich nao do de trinh bay tap trung cac yeu to nao co anh huong loi lac [nghe "mat tai"] trong viec ky "Dap mat
H.C.M" thi at se loi keo duoc nhieu nguoi.

Dec. 25, 2016

Ha Le

Kinh xin dan chut thien y ve su xuc tien viec "Dap mat H.C.M"

Can pho da bi "lien", P.L.T., hang ngay phai it nhut la hang nghin nguoi qua lai, chu yeu la Viet va Tau. Neu CPLT danh ra mot khoang dien tich de thu hut dan chung, vi du nhu "noi giai khat voi gia dac biet trong toan can pho nay" de keu goi nguoi nao muon
cac dieu sau, thi hay ky ngay "Dap mat H.C.M." :

- Ban co muon tro lai que huong khong?

(toi biet rat nhieu nguoi, Viet, Tau [song o vung Cho Lon truoc do, va ca con cai ho] mong co ngay tro ve VN song)

- Ban co muon co 2 quoc tich, va nhu vay khong phai ton tien ve VN khong? (chac chan ai cung muon)

- Ban co muon du lich VN voi mot tinh than thoai mai, yen on, khong bi CSGT CS, an ninh CS ha hiep khong?

- Ban co muon lam an mot cach yen on o VN khong? (nham vo cac doanh nhan)

- Ban co muon giup ba con ban va ca dong huong ban song trong mot nuoc yen binh nhu ban mong muon khong?

Vay, neu ban muon cac dieu tren, thi hay KY NGAY VO DAY de CPLT chung toi xuc tien viec GIAI THE CHE DO CS.

{ tam ly dan, noi chung, phan khoi lam viec gi do chi khi thay "truoc mat" nhieu nguoi cung lam; nhut la viec co tinh chinh tri nhu viec nay. Lam don doc thi ho thuong co khuynh huong e de hay "luoi lam". Ngoai do, khi thay co loi mot cach ro rang, cu the,
cho ho, ba con ho thi ho moi "hang say"} Theo thien y toi, neu chi noi mot cach chung chung, "hay Dap mat H.C.M. de de chung to la nguoi yeu que huong" thi co le se khong ket qua lam.


Dec. 1, 2016

Ha Le

Kinh xin dan chut thien y :

Viec can pho Phuc-Loc-Tho da bi "lien" danh dau mot buoc quan trong ve kha nang chinh sach cua thu tuong Dao Minh Quan. Can pho PLT la mot can pho thuong mai, noi dan chung qua lai tap nap. Neu CPLTQGVN dung noi nay de truyen rao tin tuc ve minh, thi co gi
hay bang? Con nhieu nguoi ho con map mo, chua ro ve quyen han cua CPLTQGVN, lai nua, ho bi anh huong boi cac loi tieu cuc ban ve CP nay, va thinh thoang lai thay hien huu mot CPLT nao do (vi du nhu "quoc truong Tran Dan"). Do do, su ung ho va tin tuong cua
ho kem han dan di. Do la chua noi co mot so dang ke khong biet gi ca hay nghi ngo ve CPLT vi ho da khong co thoi gian xem hay theo gioi tin internet ve CPLT nay ! Neu can pho PLT ngoai viec dem loi ve thuong mai, lai la noi truyen tin tuc ve CPLT cua thu tuong
DMQ, thi that la hay vi : day la bang chung cu the ve su tich thu tai san cua CS truoc mat QUAN CHUNG, va la noi tin cho nhung ai con chua thuc biet ve su hien huu thuc thu va hop phap cua CPLT nay, qua cac thanh tich dat duoc. Can pho se "gian tiep" nhu mot
"nha thong tin mini", gop phan vo su thang tien ung ho CPLTVNCH tu dan. Dan se thay ro su khac biet giua cai chon va cai gia ve mot CPLT : Khong mot CPLT nao khac co the chung minh mot cach cu the ve kha nang, quyen luc cua minh cho quan - chung biet mot cach
thuc te ngoai doi, ngoai viec chi thong tin qua cac trang web.

Nov. 29, 2016

Ha Le

Toi tin la De tam Cong Hoa ra doi. Toi noi dieu sau, tuy cac ban xet ; vao nhung nam cuoi thap nien 70 (thoi CS), mot nha thien su noi tieng thoi do, ong Luong Sy Hang [tuc goi o. Tam] { khong phai nhu ong Tran Dan noi co trung, co trat (chi so 70% trung
la max.) } co noi la che do CS ben Nga sau nay se sup do (thoi do hoan toan khong ai tin ca, ly rang nuoc Nga la nuoc to lon ...); va nuoc VN se chia lam ... va se buoc vao thoi ky thuong nguon thanh duc ...

Noi ve mat Ly, thi toi thay o. Trump co tinh kien dinh, lap truong dut khoat giong het nhu giam doc tinh bao ma ong moi de cu; va ca tinh o. DMQ lai giong het ca hai nguoi nay. Va nhom tuong hai quan cao cap deu rat la "dieu hau". Nhu vay ca nhom nguoi nay
di voi nhau rat hop !

Trai lai, ong Clinton, nhut la o. Obama co tinh nhan nhuong, vi do neu la ba Clinton (chong nao, vo nay) thi roi banh xe ngoai giao se tiep lung khung quay va quay ... Hop tinh, hop y, la nen tang trong moi su tinh toan, dan dung cong viec. Ngoai do, o. Trump
xem trong dau hoa ... ; nhien lieu nay lai nam trong chinh sach hoach dinh cua o. DMQ. O. Trump lai co tinh thich cho bonus hau hinh nhung "thu truong cong tac" nao da lam viec dac biet tot cho ong. Tinh nay giong het tinh cua o. DMQ. Toi khong chuc o. DMQ
va CPLT cua ong thanh cong, vi toi tin rang ong ta cung CPLT cua ong se di den thanh cong.

Nov. 25, 2016

Ha Le

Cho den nay chua co ai chung to minh la :

1) co nghia tinh to lon doi voi dan toc que huong VN nhu o. DMQ ( leo lai con thuyen, duong dau voi hai tac khi cuu hang tram thuyen nhon tren duong tim tu do)

2) tro giup cong dong ty nan VN thoi truoc khi o. ta la thu tuong; va lai to chuc dieu hanh tro giup dan trong nan Formosa. Va cung da vo cung tich cuc va lai huu hieu trinh don kien vu nay ra truoc toa an quoc te ca may thang truoc cac hoi doan khac.

3) co mot su kien nhan rat la lon trong nguyen vong giai phong dat nuoc (CPLTQG thanh lap ca hon hai thap nien)

4) co mot chinh sach dac biet khon ngoan

Cho du mot nguoi co bang thac si, co hoc thuc cao, ma chang co duoc cac dieu kien neu tren, hoac chi co duoc phan nao cac dieu kien tren, thi lam sao duoc vo so nguoi ung ho nhu ho da ung ho ong, thoi ong nham chuc thu tuong (may chuc nam ve truoc) ? Do la
chua ban den viec mot nguoi co hoc thuc cao, chua chac gi co du ban lanh tri lu khon ngoan de leo lai con thuyen VN qua con song gio, bao tap. Kha nang ngoai giao, binh luot, chinh tri, noi ve can ban, khong truc tiep lien he den mot manh bang cap giay to.
Tuong tu, khong the danh gia trinh do dao duc cao qua cai tit thay ty kheo hay su tru tri ! Tu nhien la tren doi nay khong ai "thap phan muoi ven muoi ca". Mot nguoi ma co dao duc hon han, va tri lu hon han da so nguoi khac, thi do la dieu rat kho tim duoc.
Nhung nguoi co bang cap cao, thi vo so; nhung nguoi co dao duc xoan xoan (chi biet song cho gia dinh) thi vo so.

Jan. 29, 2016

an

Xin cplt cho biết hiện giờ 3x ko còn nắm quyền nữa thì làm sao bàn giao chính quyền dc,tt có cách khác chăng xin hãy phổ biến cho đong bào rõ,cảm ơn

Dec. 15, 2013

khong Nhiem

tang nhung anh hung dat nuoc 4 cau tho

Thoung dan, yeu nuoc chua thoa long
Ban khuan, boi roi then non song
Tham chi nhung thu khon mui vi
Danh loi cho cung, cung the khong.

Kinh chuc anh Tu va gia dinh mot mua noen am
cung va mua xuan van su nhu y va dai gia dinh vn som giai the che do thu ghich cong san.

Khong Nhiem 2013

Oct. 15, 2013

ong gia Thi Nghe

Thua quy vi,
Chuyen MAY ONG MU DI XEM VOI.
Hoi toi con nho, nghe quy vi cao nien ke chuyen may ong MU di xem voi, toi cu nghi do la chuyen tieu lam, ke ra de cuoi cho vui. Khong ngo, khi lon len , cang dung cham voi thuc te chung nao , toi lai
cang thay tham thia chung do.
Nhu quy vi da biet , may anh mu sau khi xem voi xong, vi khong thay TOAN THE CON VOI, nen cac anh chi doan ma thoi. Anh so trung cai chan thi bao con voi nhu cai cot nha thang dung, anh so trung cai tai thi bao con voi giong
nhu cai quat ...cu the ma cai nhau, chang ai nhuong ai.
Tinh hinh GIAI THE CSVN cung the. Cac hoi doan, doan the, dang phai ,mat tran...ai cung cho la chi co to chuc cua minh moi giai the duoc CSVN , nguoi thi noi chi co NHAN QUYEN la tu huyet , ke khac
thi bao chi co DAN OAN hoac CACH MANG HOA LAI moi bung re duoc CSVN.
Xin thua voi tat ca quy vi, tat ca deu dung het NHUNG chi DUNG MOT PHAN THOI. Hinh the con voi khong the giong cot nha hay giong cai quat duoc. Hinh the con voi la TONG HOP TAT CA NHUNG
CAI MA QUY VI THAY CONG LAI.
Trong hien tinh dau soi ,lua bong hien nay, neu khong biet va khong co kha nang TONG HOP lai tat kha nang toi vua ke tren thi cong cuoc GIAI TRU CSVN se lam vao canh trong danh xuoi, ken thoi nguoc.
Con voi tuong trung
cho cong cuoc giai tru CSVN se khong bao gio nhuc nhich duoc vi co ai thay no va biet no la the nao dau ma THUC no di.
Hoi thap nien 50, khi bao chi hoi HCM tai sao dam phong quan ham Dai Tuong cho Vo Nguyen Giap ma khong qua cac cap bac UY va TA. HCM
chi tra loi don gian : Nguoi da danh bai duoc cap TUONG thi xung dang duoc mang quan ham cap tuong hoac cao hon.VNG da mang quan ham Dai Tuong tu sau tran DBP den ngay chet.
Tro lai van de GIAI THE che do CSVN. Che do CSVN ve mat noi thi duoc dieu hanh
boi chinh phu CSVN, nhung thuc te, chinh phu CSVN chi la ke thi hanh menh lenh cua dang CSVN.
O hai ngoai hien nay, toi chua thay mot to chuc nao co danh xung NGANG TAM voi che do CSVN hien nay bang to chuc PHONG TRAO VN TAN DAN CHU va chinh phu QGVNLT.

Neu moi no luc dau tranh cua cac to chuc hai ngoai va quoc noi deu quy tu ve do thi toi tin chac rang CON VOI do se san bang moi tro luc nhu da lam voi vua Quang Trung ngay xua khi tien chiem thanh Thang Long, giac Tau se dap len nhau ma chay.
Trong
luc nay, can nen thoi bung ngon lua TAN DAN CHU len . Chinh phu QGVNLT se nuong theo do ma ve VN.

Jun. 25, 2013

Vinh Dang Ngoc

Là một người quan sát về lịch sử, tôi biết là lịch sử, mặc dù được khép kín trong quá khứ, vẫn luôn luôn mở rộng ra tương lai. Là một Ki-Tô hữu tôi biết ai là Chúa của lịch sử. Chiến thắng của Cộng sản dựa vào những căn bản độc ác: khủng bố, tàn sát và
phản bội. Hiển nhiên tôi không biện minh cho chuyện tiếp tục đổ máu nhằm chỉnh lại kết quả, cho dù có khả thi đi chăng nữa. Nhưng là một người ngưỡng mộ tính kiên cường của dân tộc Việt Nam, tôi tin là họ sẽ cuối cùng tìm ra phương cách ôn hòa và các lãnh
tụ chân chính để họ có thể thoát khỏi những tay bạo chúa. Có thể sẽ phải mất nhiều thế hệ, nhưng điều đó sẽ xẩy ra.
"A reporter's love for a wounded people"
của tác giả Uwe Siemon-Netto đã được viết xong và đang chờ một số người viết "foreword" và
endorsements

Website Jun. 24, 2013

Kim Nguyen từ Vương Tự Do


Kim Nguyen


" Xám hối"là động từ mà người xám hối xử dụng sau khi đã phạm phải sai lầm,đã gây tội ác,.Không phải ai đã phạm phải sai lầm,đã gây lên tội ác cũng đủ can đảm xám hối.Mời quí vị nghe mấy tên cộng sản cao
cấp XÁM HỐI dưới đây:http://youtu.be/iQqEmNrLOEo

May. 28, 2013

nam nguyen

toi ung ho chinh phu lam thoi quoc gia viet nam v/v nay doi voi vg cs.

May. 22, 2013

Your nameTs. Nguyễn Đình Thắng Giám Đốc Điều Hành, BPSOS

Ngày Vận Động Cho Việt Nam

Ngưng Ghi Danh Vào Quốc Hội và Toà Bạch Ốc

BPSOS, ngày 22 tháng 5, 2013

Số người ghi danh tham gia Ngày Vận Động Cho Việt Nam 4 tháng 6 ở Quốc Hội đã lên trên 500 người trong khi Hội Trường Quốc Hội
chỉ có sức chứa là 450 chỗ ngồi. Do đó chúng tôi xin ngưng tiến trình ghi danh, ngoại trừ một số trường hợp ở các tiểu bang mà chúng tôi đang cần thêm người tham gia: New Hampshire, Delaware, Connecticut, New Mexico, Idaho, Wisconsin và Wyoming.

Cũng
vậy, số người ghi danh vào Toà Bạch Ốc trong ngày 3 tháng 6 đã lên đến gần 170, vượt quá số 150 chỗ mà hội trường Toà Bạch Ốc có thể đáp ứng. Chúng tôi do đó cũng ngưng không nhận thêm người ghi danh để vào Toà Bạch Ốc. Những ai đã ghi danh sẽ được liên lạc
bởi Cô Julia Phạm để xin thông tin cần thiết cho Toà Bạch Ốc kiểm tra an ninh. Xin Quý Vị cung cấp sớm để chúng tôi còn chuyển cho Toà Bạch Ốc.

Ban tổ chức ở Hạ Viện cho biết là sau buổi họp khoáng đại sẽ có buổi họp báo lúc 11:30 sáng. Buổi họp khoáng
đại từ 10 đến 11:30 sáng sẽ không có báo chí tham dự. Các đại diện cơ quan truyền thông muốn tham dự họp báo, xin liên lạc với bpsos@bpsos.org. Sau buổi họp báo, Quý Vị đại diện truyền thông sẽ được mời tham gia bữa cơm trưa do Đảng Đa Số ở Hạ Viện khoản đãi
và sẽ có nhiều cơ hội để phỏng vấn các vị dân biểu sẽ dùng bữa trưa chung với phái đoàn. Quý Vị cũng sẽ được mời ở lại để tham dự buổi điều trần về vi phạm nhân quyền ở Việt Nam và về tình trạng người Mỹ gốc Việt bị chính quyền Việt Nam cưỡng đoạt tài sản.

May. 6, 2013

Nguyễn Phê

Theo tôi thì những vị dân cử gốc Việt dù rất muốn lên tiếng nhưng cũng chưa đủ mạnh cho bằng tiếng nói của CPQGVNLT nếu được mọi người thực tâm yêu nước hậu thuãn. Còn chần chừ hay không dám mạnh dạn tham gia với CPQGVNLT là sẽ bị mất nước vào tay Tầu
Cộng, bị cai trị như dân Tây Tạng.

May. 6, 2013

Thanh Hiền

TC vi phạm HĐ Paris ngay năm 1974 (Dùng hải quân đánh chiếm HS of VNCH.) 1975 VC xâm lăng chiếm VNCH mà nó gọi là GPMN! Còn TT Reagan lại gọi là hòa bình! ( The price for this kind of peace could thousand years of darkness for generation VN borned!", như
vậy USA biết TC&VC sai mà không làm gì cả! Cần nhắc nhở các nghị viên gốc VN lên tiếng.

May. 6, 2013

Thanh Hiền

TC vi phạm HĐ Paris ngay năm 1974 (Dùng hải quân đánh chiếm HS of VNCH.) 1975 VC xâm lăng chiếm VNCH mà nó gọi là GPMN! Còn TT Reagan lại gọi là hòa bình! ( The price for this kind of peace could be thousand years of darkness for generation VN borned!",
như vậy USA biết TC&VC sai mà không làm gì cả! Cần nhắc nhở các nghị viên gốc VN lên tiếng.

May. 6, 2013

Thanh Hiền

TC vi phạm HĐ Paris ngay năm 1974 (Dùng hải quân đánh chiếm HS of VNCH.) 1975 VC xâm lăng chiếm VNCH mà nó gọi là GPMN! Còn TT Reagan lại gọi là hòa bình! ( The price for this kind of peace could thousand years of darkness for generation VN borned!", như
vậy USA biết TC&VC sai mà không làm gì cả! Cần nhắc nhở các nghị viên gốc VN lên tiếng.

May. 6, 2013

Thanh Hiền

TC vi phạm HĐ Paris ngay năm 1974 (Dùng hải quân đánh chiếm HS of VNCH.) 1975 VC xâm lăng chiếm VNCH mà nó gọi là GPMN! Còn TT Reagan lại gọi là hòa bình! ( The price for this kind of peace could thousand years of darkness for generation VN borned!", như
vậy USA biết TC&VC sai mà không làm gì cả! Cần nhắc nhở các nghị viên gốc VN lên tiếng.

May. 6, 2013

Thanh Hiền

TC vi phạm HĐ Paris ngay năm 1974 (Dùng hải quân đánh chiếm HS of VNCH. 1975 VC xâm lăng chiếm VNCH mà nó gọi là GPMN! Còn TT Reagan lại gọi là hòa bình! ( The price for this kind of peace could thousand years of darkness for generation VN borned!", như
vậy USA biết TC&VC sai mà không làm gì cả! Cần nhắc nhở các nghị viên gốc VN lên tiếng.

Website May. 5, 2013

Hàng Thượng Nguyên

Thưa toàn đồng bào dân oan bị cướp đất nhà , các nhà dân chủ tuổi trẻ trong nước bị Việt Cộng bắt giam tù . Bởi nhiều nguyên nhân và chúng tôi xin thưa rằng: Chúng tôi chỉ mong muốn tất cả những người Việt đấu tranh, quý vị có trách nhiệm các đảng phái
khắp thế giới nên vận động nhau, tạm gác bàn cải về lịch sử đã thắng hay bại bởi đâu đâu ...., mà quý vị đã tranh luận bàn hơn 37 năm qua rồi chưa chắc đúng sự thật ? xem như thằng mù sờ voi. Riêng than khóc mãi ngày 30/04/75, thiếu sách lược làm rạng danh
thêm đau lòng thôi.

Thay vì ngồi lại với nhau cùng chung lưng đấu cật, góp một người một ý trong việc làm thực tế như CPQGVNLT đang kiện tội ác CSVN và tội diệt chủng Tàu Cộng nên làm và phải làm ! đó là con đường khã thi đi đến giải thể tà quyền
Việt Cộng hoặc ít nhất cho chúng ( CSVN ) sẽ co cụm lại và chấp nhận một cuộc Tổng Tuyễn Cử tự do có đa đảng tại VN, đều này quá dễ dàng quý vị hình dung ra thực tế là vậy mà không làm. Sở dĩ khó ngồi lại với nhau được vì cái " TÔI " quá to lớn, do bởi một
lũ Tướng bất tài phản Tướng tàn dư như ông TS Hồ Nam Trân và những quý vị trên diễn đàn ấm ức , vì thế đã mất thì giờ quí báo cho Đại Cuộc, Đại Sự Dất Nước giải thoát gông cùm CSVN sớm có tự do và hạnh phúc muon dân. Ngoài ra còn việc làm có cả hàng trăm nghìn
thĩnh nguyện thư thưa gửi các vị TT như TT Mỹ , Quốc Tế Nhân Quyền ..v..v.. mà thành quả Việt Cộng vẫn trù dập các nhà dân chủ , hàng triệu dân oan bị cướp đất nhà, Công An VC đánh chết ..v..v.. nguyên nhân chính đáng là thiếu vị lãnh đạo chung, trong nước
thì chưa đứng lên được , hải ngoại thì hơn thua nhau viết lách nhận định lung tung, thờ ơ việc làm cũa CPQGVNLT ? thậm chí bôi nhọ chụp mũ nón cối luôn trong việc khá quan trọng thì mạnh ai ...nấy làm . Thử hỏi quốc tế nào giúp đỡ chúng ta giải quyết vấn đề
!.

Một lần nữa chúng tôi tha thiết, khẫn kêu gọi sau cùng trước khi muộn sẽ mất nước vào tay Tàu Cộng, quý vị bình tĩnh đọc xem qua sinh hoạt và hình ảnh cũa CPQGVNLT trong thực tế gặt hái được có tầm vốc Quốc Gia như TT Đào Minh Quân đọc diễn văn
ra mắt tại Thư Viện NIXON ngày 15/10/2011, mới đây trong Thông Cáo 2 bổ túc ( đính kèm ) vui lòng mỡ xem. Chúng tôi thiết tưởng một trình độ hiểu biết cũa quý vị từng chê bai những Vị Tướng VNCH bất tài kém chính trị, Việt cộng ngu dốt ..v..v.. Vậy thành quả
CPQGVNLT gặt hái được với sự lãnh đạo cũa TT Đào Minh Quân và là cái phao cho công cuộc đấu tranh, dù tiếng nói Lâm Thời nhưng có tính chất ngang hàng Quốc Gia, điễn hình có chính phủ Hoa Kỳ gửi Công Hàm đến ông Đào Minh Quân tư cách là Thủ Tướng ( Honnorable
) thành tiếng nói đối trọng với tà quyền Việt Cộng rất đầy đủ và cứ bấm tiếp. Đa Tạ !
Kết luận: Vì quyền lợi Tối Thượng Tổ Quốc VN Sống Còn ! không vì cái " TÔI " quá to lớn cũa quý vị ! kính mong suy gẫm nghiêng cứu và sáng suốt, không mất thì giờ về
lịch sử đúng hay sai hoặc còn ấm ức ...mà hãy bắt tay cùng với CPQGVNLT làm một việc thực tế như cùng nhau kiện tội ác csvn và Tàu Cộng ra Toà Ác Hình Sự QT, sớm mang lại tư do và hạnh phúc thật sự cho toàn dân VN sẽ biết ơn sau hậu cộng sản. Kính mong lắm
thay. Kính chào thân ái !

May. 4, 2013

Trần Ngọc

Thưa ông Phương Đức Tùng! Đồng ý với ông là CPQGVNLT trên 20 năm là lâu. Nhưng cũng nên hỏi lại chúng ta, những người Việt Nam phải làm gì để đóng góp công đức giúp CPQGVNLT chứ. TT Kenedy từng nói: "Không nên đòi hỏi Tổ Quốc
đã làm gì cho bạn, mà nên h̉oi là mình đã làm gì cho T̉ô Quốc chưa". CPQGVNLT rất cần dân. Nếu người dân chưa cùng pḥu lực thì sẻ lâu lắm.

Website May. 4, 2013

Nhat Hung

You are invited to view NHẤT HÙNG's photo album: LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG DO HỘI CAO NIÊN VIỆT MỸ MARYLAND TỔ CHỨC NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2013

Apr. 30, 2013

phuongductung@yahoo.com

Tôi theo dõi trang "CPQGVNLT DMQuan" trên 20 năm rồi, thích quá nhưng sao lâu quá, lâm thời là đâu được fep để lâu!
Mới đây (Mar2013), thấy GS Bích thành lập UBLDQGVNLT và nổ lực đưa TC/VC ra tòa án QT v/v vi fam HĐ Paris 1973, muốn quyền tự quyết
của ND/MNVN, đang vận động 6/12 nước đã ký Định Ước hậu thuẫn>

Apr. 29, 2013

Danh Phung

Đầu đường Xây dựng bơm xe
Cuối đường Kinh tế bán chè đậu đen
Ngoại thương mời khách ăn kem
Các anh Nhạc viện thổi kèn đám ma
Ngân hàng ngồi dập đô la
In giấy vàng mã, sống qua từng ngày
Sư phạm trước tính làm thày
Giờ thay
kế toán, hàng ngày tính lô.
Điện lực chẳng dám bô bô,
Giờ đang lầm lũi phụ hồ trên cao.
Lập trình chả hiểu thế nào,
Mở hàng trà đá, thuốc lào...cho vui
Nông nghiệp hỏi đến ngậm ngùi
"Số em chắc chỉ tiến lùi theo trâu"
Nhìn quanh,
Thương mại đi đâu?
Hóa ra là đã nhảy tàu đi buôn.....
Ngoại ngữ vẻ mặt thoáng buồn
Đang ngồi viết sớ, kiêm luôn bói bài.
Báo chí buôn bán ve chai
Giao thông đi chở thuê ngoài Đồng Xuân.
Bách khoa cũng gặp đôi lần
Buôn đồ điện hỏng,
kiếm cân dây đồng
Mỹ thuật thì đang chổng mông
Đục khắc bia mộ, cũng mong lên đời
Mỏ địa chất mới hỡi ôi
Sáng thồ hai sọt, chào mời mua than
Thuỷ sản công việc an nhàn
Sáng cân mớ cá, cuối làng ngồi rao...!
Hàng hải ngồi gác chân
cao
Bao giờ trúng số mua tàu ra khơi
Bác sĩ, y tá có thời
Học xong về huyện được mời chích heo...

Trong bài thơ lục bát này, tác giả cho thấy thực trạng sinh viên ra trường hoặc thất nghiệp hoặc làm việc trái ngành nghề với lối viết “hài
hước”, phóng túng. Nhiều thành viên tỏ ra vô cùng thích thú về bài thơ “độc đáo” này vì đã phản ánh một phần thực trạng sinh viên ra trường hiện nay.

Website Apr. 28, 2013

RAYMOND TRẦN TIẾNG

“Chỉ biệt đánh phá, dàn dựng, bội nhọ, bóp méo sự thật, mà không đưa ra giải pháp nào để giải thể CSVN coi như là tay sai CSVN hay là tiếp tay đồng lõa với tội ác CSVN phản nước, hại dân, tay sai Tầu xâm lược.”
BS Lê
Thị Lễ

Website Apr. 28, 2013

RAYMOND TRẦN TIẾNG

Kính mời Quí vị xem hoặc join facebook của tôI:

Apr. 26, 2013

Tâm Minh

Xin góp ý :
1/Còn rất nhiều nhân chứng sống quan trọng đang bị tù đày hoặc đang bị khủng bố, giam lỏng trong nước như Huỳnh anh Tuấn( Tam Kỳ/Quảng Nam ,bố của Huỳnh Thục Vy ) Huỳnh Thục Vy , Tạ Phong Tần và thành viên trong gia đình , Việt Khang..
2/
Mọi người cần sưu tầm tài liệu tội ác của VC ,đó là trách nhiệm chung chứ nhận tiền bạc khen thuởng nổi gì.

Apr. 26, 2013

Gs NGUYỄN Thị Hiền

Chúng tôi xin hết lòng ủng hộ CPQGVNLT và xin phép đề nghị :

I./ CPQGVNLT vì uy tín phải giữ lời hứa là sẽ trả tiền cho những ai cung cấp :

1.- Mỗi tấm hình phải có các chi tiết sau đây, các hình ảnh, tài liệu nào được
CPQGVNLT xử dụng làm bằng chứng để bổ túc hồ sơ tội ác của CSVN theo giá biểu ấn định:

Tên kẻ phạm pháp, chức vụ, cơ quan, ngày, giờ, tháng, năm sảy ra sự kiện và tên của các nạn nhân được trả $50.00 Mỹ Kim.
2.-
Mỗi trang tài liệu tường thuật có kèm hình ảnh, tên kẻ phạm pháp, chức vụ, cơ quan, ngày, giờ, tháng, năm sảy ra sự kiện và tên của các nạn nhân sẽ được trả $100.00 Mỹ Kim.

II./ hay CPQGVNLT để dành số tiền 150 NGÀN US
DOLLARS vào việc CPQGVNLT gửi thư mời chính thức và đài thọ di chuyển, ăn ở cho các nhân chứng sống, hiện có mặt hay tị nạn CSVN tại ngoại quốc : LM "DÒNG CHÚA CỨU THẾ" NGUYỄN VĂN KHẢI, Nhà văn TRẦN KHẢI THANH THUỶ, Ls BÙI KIM THÀNH, Ts NGUYỄN QUỐC QUÂN v.v...và
hiện bị CSVN tuỳ tiện giam cầm hay quản thúc tại gia trong nước : Đại Uý VNCH NGUYỄN HỬU CẦU, LM NGUYỄN VĂN LÝ, LM PHAN VĂN LỢI, LsTs CÙ HUY HÀ VŨ, Ms NGUYỄN CÔNG CHÍNH, ĐLHT THÍCH QUẢNG ĐỘ, luật sư Lê Quốc Quân, Nhà báo Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Ls Tạ Phong
Tần, Anh BaSG Ls Phan Thanh Hải, Nhà giáo Đinh Đăng Định ,Ls NGUYỄN VĂN ĐÀI, Bs PHẠM HỒNG SƠN, Bs NGUYỄN ĐAN QUẾ, Ls LÊ THỊ CÔNG NHÂN, Bà BÙI THỊ MINH HẰNG v.v...Đồng thời yêu cầu Tòa Án Hình Sự Quốc tế tống đạt giấy mời các nhân chứng sống kê trên ra hầu
Tòa thì sẽ thâu đạt được kết qủa mong muốn và thắng lợi.Rất mong CPQGVNLT cứu xét rộng rãi đề nghị xây dựng của chúng tôi.Gs NGUYỄN Thị Hiền

Apr. 25, 2013

Huynhha

Thưa toàn đồng bào và quý vị! Là những người VN không chấp nhận sự tồn tại cũa chế độ csvn lũ tàn ác, nhất là lo sợ mất nước lọt vào tay Tàu cộng. Nên tạo thành cơ cấu đấu tranh và đã tập họp được nhiều cuộc biểu tình, kháng thư lên Quốc Tế Nhân Quyền,
thĩnh nguyện thư hàng chục, hàng trăm nghìn ..v..v.. . Nhưng tại sao ? Việt cộng cho đến ngày hôm nay vẫn có phát ngôn viên bộ ngoại giao VC phản ứng mạnh liệt với Mỹ về nhân quyền tại VN, như là con số 0, chẳng ai làm được gì ? đối với Việt Cộng . Những người
dân oan tiếp tục phải chịu sự đàn áp cũa lũ chúng " HÈN VỚI GIẶC ÁC VỚI DÂN ", Việt gian ra đầy đường hải ngoại không hề bị trừng trị . Bởi vì cái đám trí thức mãi mê viết lách nhận định thật hay mong khoe tài mình.... mà thờ ơ trong việc vận động những người
dân oan đễ tham gia với CPQGVNLT cùng nhau đứng kiện tội ác CSVN và tội diệt chủng Tàu cộng. Bởi vì họ quên hay chưa tỉnh ngộ trong thực tế nên cứ làm việc như vậy đã hơn 37 năm qua, mà thành quã rất khiêm nhường và chỉ có tính chất cục bộ, không đi
đến đâu cả! Nhưng vẫn hoênh hoang. Trên diễn đàn hàng ngày hàng ngàn mail gửi lên om sòm, nhưng cũng vô thưởng vô phạt ...mà cứ cấm đầu cấm cổ phổ biến, thật đau lòng cho đồng bào trong nước.

Kính chào

Apr. 23, 2013

Tâm Minh

Việt Tân kiều nữ Hồng Thuận. ..Trúc Hồ và Hoàng Duy Hùng đi về đâu?

Kính thưa quí diễn đàn, thân hữu.
Chuyện bất đắc dĩ tôi phải lên tiếng. Những gì tôi nói ra đây không có lợi cho những chiến sĩ Việt Tân đang hoạt động trong nước ,vì
vậy Việt Tân im lặng chịu đựng những cú đòn quá đau của bạn và của thù ,nhưng tôi không thể im lặng đứng nhìn diễn đàn tiếp tục lây lan một sự hiểu lầm oan nghiệt , tổn thuơng tinh thần những chiến sĩ dấn thân cho dân cho nước.
Năm trước tôi đã gởi lên
diễn đàn bài tường thuật về cuộc hội luận của ông Đỗ Hoàng Điềm tại Washington DC.Trong đó ông Đỗ Hoàng Điềm đã nêu một trong những chiến thuật mà Việt Tân đang tiến hành ,đó là kết hợp những lực lượng ,những cá nhân, những đoàn thể ,những tôn giáo ,những
dân oan..đấu tranh đồng loạt .Điều đó chứng tỏ Việt Tân xác nhận rằng có CHIẾN SĨ về nước hoạt động.
Cô Hồng Thuận là một. Cô đi từ thành thị đến nông thôn ,dĩ nhiên bằng một tư cách hợp lệ ,tự tạo như ông Quân đã đi và đã thất bại ,sa lưới .
Ngày
nọ Hồng Thuận đến một xã hẻo lánh sinh hoạt ,dưới danh nghĩa VẬN ĐỘNG PHỤ NỮ CHỐNG NẠN BUÔN NGƯỜI(chống buôn bán phụ nữ ,trẻ em ). Hội phụ nữ ở xã nầy mượn hội trường của xã cho cô thuyết trình. Quí vị cũng biết , những hội trường xã ,huyện,tỉnh của Việt cộng
chổ nào cũng có biểu ngữ ca tụng BÁC ,ĐẢNG,hoặc hình tượng già HỒ ..
Hinh ảnh nầy lọt vào ống kính , bị chụp hình. Hồng Thuận chủ tâm hoàn thành nhiệm vụ, không câu nệ hình ảnh trong phòng. Hơn nữa Hồng Thuận lấy lý do gì yêu cầu người ta dẹp bỏ hình ảnh
,biểu ngữ trong phòng? Không có lý do !
Điều ngặc nhiên là tại sao hình ảnh đó lại đến được hải ngoại ? Có phải VC đã tương kế tựu kế , chụp hình rồi cung cấp cho VC nằm vùng tung ra? Hình ảnh nầy đầu tiên được đăng trên một tờ báo trụ sở tại Philadelphia
.
Thưa quí vị, Hồng Thuận qua Mỹ lúc mới 7 tuổi , nay 24 ,còn trẻ quá, kinh nghiệm hoạt động non nớt quá dù tinh thần quả cảm có thừa.
Sau khi hình ảnh bị phát táng , bị chỉ điểm là chiến sĩ Việt Tân, Hồng Thuậ hết đường về nước .Nay Việt Tân đã bị
Việt cộng ghép tội danh KHỦNG BỐ.Xin nhắc qua chuyện THANH TOÀN đi từ bắc vô nam phóng sự cho SBTN.
Thanh Toàn trên danh nghĩa là phóng viên của Mỹ chứ không phải phóng viên của người Việt. Thanh Toàn có quyền như phóng viên ngoại
quốc. Chúng ta phải công nhận rằng có qua có lại, VC lợi dụng cho Thanh Toàn lưu thông trong nước để làm màu mè rằng VN có tự do báo chí.. Thanh Toàn lợi dụng việc đó để thu tin bề trái của xã hội VN .

TRÚC HỒ :
Có người nêu vấn đề Bố của Trúc
Hồ đi từ bắc vô nam làm thiện nguyện ,vậy Trúc Hồ chắc là người thông đồng với VC.
Cha là Cha ,Con là Con. Bố của Trúc Hồ về VN làm thiện nguyện,cứu trợ chứ có làm cái gì đó mà VC cấm cản.
Thấy anh Ngô Kỷ đả kích Trúc Hồ khá nặng.Tôi rất ái mộ anh
Ngô Kỷ qua tinh thần chống cộng của anh nhưng thú thật nếu giữa Ngô Ký với Trúc Hồ phải chọn 1 để ủng hộ thì tôi sẽ chọn Trúc Hồ.
Tôi không phiền trách những người chống đối Việt Tân, tôi không phải Việt Tân, không thuộc đảng phái nào hết.Tôi nhận thấy
việc chống đối Việt Tân lan truyền từ người nầy sang người khác, từ diễn đàn nầy sang diễn đàn khác chứ chưa thấy ai đưa bằng chứng Việt Tân là Việt cộng.
Thưa diễn đàn, tôi không muốn phiền nhiều thời giờ quí báu của quí vị nên chỉ viết vắn tắt ,kính
mong quí vị thông cảm cho những gì thiếu xót

Apr. 23, 2013

uyenvutrinh1930@gmail.com

Bây giờ ngồi một chỗ mà phê phán thì ông nào cũng tỏ ra là "uyên thâm lỗi lạc, trên thông thiên văn, dưới thông địa lý", nhưng nếu ngày ấy nhét vào tay cho các ông cái trách nhiệm như của Cụ Diệm, hay ông Thiệu, ông Kỳ sau này thì các ông làm được cái
gì hay là lại trao 25 triệu dân Miền Nam vào tay Việt cộng sớm hơn???.

Bây giờ thời cơ đang có đấy, dân trong nước đang muốn nổi dậy, các Tôn Giáo cũng đang muốn thay đổi chế độ, ông nào tài giỏi hãy đứng ra gánh vác đi, hãy dấn thân xem có làm được
cái chi chi không? Hay còn chờ Mỹ "bật đèn xanh". Bao giờ thì Mỹ mới "bặt đèn xanh" và liệu đã có ông nào được Mỹ dùng làm con bài chưa? Ở hải ngoại tiến sĩ và lý thuyết gia nhiều lắm, có ông nào được Mỹ "nhắm" chưa???

Phê bình thiên hạ thì giỏi
quá, chẳng hiểu khi việc đến tay có làm được gì không? và liệu có làm hay hơn người trước không???

Apr. 17, 2013

Dzoãn Thường

THÂN CỘNG !

Ôm chân cộng sản, để làm gì ?
Được chút lợi danh, hổ mặt vì:
Canh cặn cơm thưà, hưởng nhục nhã ,
Mũ cao áo thụng, chuốc khinh khi !
“Theo voi hít bã,” khôn hay dại !?
“Theo đóm ăn tàn,“ ngu hoặc si ?!
Bia miệng
tiếng dơ, không thể rửa ,
Muôn đời truyền tụng, vẫn còn y ….

Pasadena, 17-4-2013

Website Apr. 17, 2013

Phạm Thị Kim Thanh-Thiên Kim

Kính gửi toàn thể Quý Vị,
Tôi được đọc một trang báo dưới đây do GS Nguyễn Thị Hiền gửi tới bạn đọc trong diễn đàn, gồm những phần rất hữu ích trong một trang này.
1- Thỉnh nguyện thư gửi TT Obama, về vấn đề một số người Việt-Mỹ hàng năm đã dùng
một số tiền khổng lồ để du lịch, và để gửi về bằng nhiều cách để giúp đỡ guồng máy cai trị của đảng CSVN thoát khỏi cơn hiểm nghèo suy sụp kinh tế, như vậy là giúp CSVN sống dai thêm để tham nhũng bóc lột dân nghèo và có phương tiện đàn áp dân tộc Việt Nam
đang quằn quại trong áp bức, trong nghèo đói và đã phản bội những anh hùng đang đấu tranh cho dân chủ Việt Nam!

2- CPQGVNLT đang chứng minh bằng việc làm của ông Đào Minh Quân càng ngày càng tăng lợi ích cho công cuộc đấu tranh cho nhân quyền, dân
chủ cho một Việt Nam tự do trong tương lai, trước kia chúng tôi đã không tin tưởng vào các chính phủ hải ngoại vì đã bị nhiều lần thất vọng vì những tổ chức khác đã làm mất lòng tin của người Việt hải ngoại, mong ông Đào Minh Quân có và giữ được tính liêm
khiết, thật thà, trung hậu, dũng cảm cần thiết của một người lãnh đạo một phong trào, một chính phủ hay một đảng phái nếu không có những đức tính ấy thì quý vị chỉ hoài công xây dựng và sẽ không giữ được lâu dài sự nghiệp của quý vị và hãy loại bỏ những thành
viên thiếu đức tính nhẫn nại và đạo đức !

3- Bài vấn - đáp giữa ông Thất Lĩnh ( Dân Làm Báo) và ông Hoàng Duy Hùng nghị viên Houston-Hoa Kỳ, rất lợi ích cho chúng ta biết rõ những hành vi tuyên truyền chống đa đảng, làm lợi cho đảng CSVN và đã làm
cản trở bước tiến của những nhà đấu tranh dân chủ trong và ngoài nước, các nhà đấu tranh dân chủ trong nước đang bị vô vàn khó khăn vì sự đàn áp, đang bị bắt bớ tù đầy . Các nhà đấu tranh dân chủ hải ngoại đang bỏ công sức, tài chánh để góp sức với đồng bào
trong nước để sớm có một Việt Nam tự do-dân chủ . Thế mà ông Hoàng Duy Hùng đã nhẫn tâm tuyên truyền và tiếp tay cho CSVN, phản bội lại ước mơ của người dân trong nước đang tha thiết mong có một ngày thoát khỏi ách áp bức, độc tài toàn trị, tham nhũng và nguy
cơ Bắc thuộc do đảng CSVN đã và đang thực hiện !
Xin mời đọc bài vấn đấp của ông Thất Lĩnh và ông Duy Hùng dưới đây và xin PHỔ BIẾN tối đa trong và ngoài nước để mọi người được tường tận những việc làm của nghị viên Houston, Hoàng duy Hùng !
Thân
kính chào quý vị.

Apr. 8, 2013

Phạm Thế Nhân

THI khoán thủ:

CHÁNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI

CHÁNH nghĩa, chánh tâm vững bền luôn,
PHỦ trùm thế giới như thác tuôn.
QUỐC biến Dân Nam lìa Quốc Tổ,
GIA tan Cộng Phỉ bán non sông.
VIỆT tộc muôn phương diệt Hán Chệt,
NAM
triều vạn quốc cứu Lạc Hồng.
LÂM chung tưởng chết mà vẫn sống,
THỜI thế anh hùng chặt phá gông.

Phạm Thế Nhân

Apr. 2, 2013

GS Phan Thị Độ

De : Thi Do PHAN <phanthido1@gmail.com>
À :
Envoyé le : Mardi 2 avril 2013 20h29
Objet : QUỐC HỘI HOA KỲ SẼ ĐIỀU TRẨN 2 BUỔI LIÊN TIẾP VỀ NHÂN QUYỀN VN

- CPQGVNLT, GHPGVNTN LÊN TIẾNG BẢO VỆ ĐOÀN VĂN VƯƠN

QUỐC HỘI HOA KỲ
SẼ ĐIỀU TRẨN 2 BUỔI LIÊN TIẾP VỀ NHÂN QUYỀN VN

- CPQGVNLT, GHPGVNTN LÊN TIẾNG BẢO VỆ ĐOÀN VĂN VƯƠN
Trân trọng kính chuyển để QUÝ VỊ tham khảo, phổ biến rộng rãi trong lẫn ngoài nước.

Apr. 2, 2013

Bs LÊ Thị Lễ

Thư Mời Hội Thảo Ngày Thứ Bảy 27.04.2013 tại Frankfurt am Main - Mời Tham dự Ngày phản kháng tai Stuttgart 27.04.2013 - THƯ TỐ CÁO CỦA LƯ THỊ THU TRANG - Cảm xúc của TS. Nguyễn Xuân Diện trong ngày đầu phiên tòa sơ thẩm Đoàn Văn Vươn

Trân trọng
kính chuyển để QUÝ VỊ tham khảo, phổ biến rộng rãi trong lẫn ngoài nước và cùng nhau tham gia đông đảo Hội Thảo Ngày Thứ Bảy 27.04.2013 tại Frankfurt am Main và phản kháng tai Stuttgart 27.04.2013.
Kính mến,
Bs LÊ Thị Lễ

BAN TIN CUA TAP CHI
DAN VAN
DANVAN MAGAZINE
POSTFACH 50 01 62
44871 BOCHUM – GERMANY
Email: tapchidanvan.germany@gmail.com

Mar. 23, 2013

Bong Nguyen

Kính gởi
Ông Đào Minh Quân
TT- CPQGVNLT

Chương trình " Credit Card " rất TỐT. Có giá trị và hữu ích.

CPQGVNLT nên liên lạc với các Hội đoàn cộng đồng VN và các đại diện quân binh chủng VNCH qua những web đã phổ biến.

Con
đường của CPQGVNLT rất nhiều chông gai ....người thông cảm thì ÍT, người không thông cảm hoặc đố kỵ thì nhiều.

Với sự hy sinh ( đủ thứ . . . . ), lòng can đảm DÁM DẤN THÂN, hết lòng lòng tận tuỵ phục vụ dù thành công hay không thành công, ông Đào
Minh Quân cũng xứng đáng cho tôi mến phục. Không vào việc thì không gặp trở ngại, vào việc mới biết đá biết vàng.

Càng được nhiều Hội đoàn cộng đồng VN và các đại diện quân binh chủng VNCH hổ trợ, hy vọng CPQGVNLT sẽ sớm hình thành trong vinh quang.


Kính chúc ông Đào Minh Quân
Sẽ được ÁNH SÁNG của PHẬT gia hộ.
Sẽ được Hồn Thiêng Sông Núi, anh linh tiền nhân trợ giúp
Sẽ được rất nhiều người Việt thông cảm nghiêm chỉnh đứng dưới LÁ CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ.

Với số tuổi 60, ông sẽ còn
những 20 năm nữa để phục vụ NHÂN DÂN và TỔ QUỐC.

Trân trọng
Một cá nhân 77 tuổi.
Không còn khả năng gì để giúp ich cho Đại cuộc!

Mar. 21, 2013

Vĩnh Nhất Tâm

ĐÔI DÒNG VĨNH BIỆT: NGỤC SĨ NGUYỄN HỮU CẦU

Nghe tin cấp báo Ngục-sĩ Đại-úy Nguyễn Hữu Cầu vừa tạ thế! Ông là một trong những vị Sĩ-quan uy dũng và cương cường trước mọi tình huống của bọn tay sai giặc Tàu, dù phải chấp nhận mọi cực hình, mà bọn
cộng sản Bắc-bộ-phủ tay sai thay cho giặc Tàu, đã dành bằng mọi thủ đoạn cho Ông trong suốt thời luân vong của đất nước.

NGỤC SĨ ĐẠI ÚY NGUYỄN HỮU CẦU là một SĨ QUAN QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA: "THÀ CHẾT VINH HƠN SỐNG NHỤC". ĐÓ LÀ TẤM GƯƠNG MUÔN
THUỞ.

Vĩnh Nhất Tâm xin được trân kính gửi những dòng thơ tuy mộc mạc, nhưng gói ghém một cách tiêu biểu về những: "ANH HÙNG VỊ QUỐC VONG THÂN" trong hai thời đại chống xâm lăng:
1) Thực dân phương Bắc (Tàu)
2) Thực dân phương Tây (Pháp)


NGỤC SĨ NGUYỄN HỮU CẦU ... trong thời đại chống thực dân Cộng-sản trong lao tù từ lúc Quốc Nạn 30.04.1975, mà Bộ-phận Ngoại-tộc còn đang giày xéo trên Quê-hương của Người Lạc Việt đất phương Nam sau 38 năm...

Trân trọng,

Vĩnh Nhất
Tâm 22.03.2013

NỐI CHÂN NGƯỜI ĐI TRƯỚC

Lạc Việt ngàn năm vì chính nghĩa!
Từ thời vong quốc, Nữ Trưng Vương.
Đứng lên vì nước theo Phù Đỗng (*),
Đuổi lũ rợ man! Giặc Bắc phương!

Bình Trọng, Tướng Trần với núi sông,

Sử xanh còn đó - cõi trời Đông!
Thoát Hoan thái tử đem danh lợi,
Quắc mắt trả lời Thái tử Mông (*):
"Thà làm quỉ nước Nam hơn làm vương đất Bắc!".

Phó Đức Chính (*) ung dung ngửa mặt,
Đoạn đầu đài: Nhìn lưỡi đao rơi...
Máu
phun nhuộm đỏ cờ Yên Bái!
Tưới cõi giang hà: Hoa mãi tươi

Đại Việt trước sau: Gương lẫm liệt!
Trai Hùng, gái Kiệt giữ trời Nam.
Ngàn năm phương Bắc thây phơi khắp!
Dọc dải biên thùy xác ngoại xâm.

Nguyễn Hữu Cầu: Người-hùng
thế-kỷ,
Nối gương xưa vì nước: KHÔNG HÀNG.
Ngang nhiên uy dũng theo gương sáng
Nối nghiệp Tiền-nhân chẳng ngại ngần.

Quốc Nạn Bảy-lăm: Trang nhục sử!
Phần tư thế kỷ rước thù chung.
Giang san đem đổi làm nên "Đảng"!
Một
lũ côn đồ bán núi sông!

Đại-úy (Nguyễn) Hữu Cầu: Người-bất-tử
"Chết vì sông núi: Chết Vinh Quang"
Nối chân Ngũ-tướng ... theo Hồn-sử
Chống bọn giặc Hồ. Rước ngoại bang.

Vĩnh Nhất Tâm 22.03.2013

(*) Phù Đổng đuổi
giậc Ân vào thời Hùng Vương thứ VI.

(*) Thái tử Mông, tức là Thoát Hoan làm nguyên soái thống lãnh nửa triểu quân(50 vạn) sang xâm nước Đại Việt lần thứ II, vào tháng 2 năm 1285, tại trận Đà Mạc, Nghĩa Vương Trần Bình Trọng bị giặc bắt. Có sách sử
gọi nơi đó là Thiên Trường (Mạc).

(*) Phó Đức Chính là một trong ba yếu nhân của Việt Quốc (được sử gọi chung một cách gọn từ danh xưng Việt Nam Quốc Dân Đảng) là Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khắc Nhu. Ông Phó Đức Chính từng lên tiếng đòi hỏi trước ''tòa
án '' thực dân Pháp, là không có tội chấp nhận tử hình. Khi ra pháp trường và ung dung bước lên Đoạn-đầu-đài chân còn mang vòng xiềng xích, Người thứ 12, Ông đòi ngửa cổ nhìn lưỡi đao xâm lăng của thực dân Pháp, vào sáng mời sương 17.06.1930. Và Ông Nguyễn
Thái Học, Người thứ 13, ung dung bước lên Đoạn-đầu-đài cũng vào sáng mờ sương hôm ấy! Đảo mắt nhìn chung quanh người dân với nụ cười cuối cùng, rồi hô ''Việt Nam Vạn Tuế'' cùng tất cả Đồng-chí của Ông, và lấy máu nhuộm cho cờ Độc-lập và tưới cho hoa Tự-do.

Mar. 18, 2013

Nguyên Thạch

(Viết nhân dịp tàu và ngư phủ VN bị Trung Cộng bắt và giết)

Có những chữ lạ mà người dân không lạ
Đó là tin "người lạ" "tàu lạ" đâm chìm tàu đánh cá Việt Nam!.
Có những điều mà đảng biết nhưng đảng không làm!
Đó là những tình trạng
ngư phủ Việt Nam bị đòi tiền chuộc, bắt giam hoặc bị giết.

Có nhiều người mà chính họ là công dân nước Việt
đã đứng lên để thể hiện tấm lòng
đã nêu lên những tên tội đồ, những tên tham nhũng, những nỗi bất công
thì đã bị cái còng của
điều 88!

Nhưng khi "quân lạ" xâm lăng thì đảng ta nào dám
gọi đích danh là đám hung tàn.
Chỉ nói là "thế lực lạ" để được giữ ghế, được làm quan
hoặc Thái thú để có dịp hốt tiền, ôm vàng khối.

Hung hăng bạo tàn với dân quốc nội
với
Tàu ô thì quì đội quần què!
Thiên triều ra lịnh thì răm rắp dạ dạ, nghe nghe
với đồng đảng thì bao che cho tội ác.

Hơn 70 năm, đảng lên cầm quyền là 70 năm toàn dân chết ngạt.
Ba mươi tám năm thống nhất thì lòng dân tan tác, kinh tế quặc
què
700 báo đài, cứ ra rả dí điếc tai nghe
quan các cấp thì tranh nhau cướp giựt, lầu đài, biệt thự, xe xanh xe đỏ.

Dân biểu tình phản đối thì sai công an, dân phòng đá đạp như đá chó!
Gục đầu sợ ngoại bang mà cứ nói ra ngõ... đảng anh
hùng!
Tổng bí thơ, Thủ tướng, thứ bộ trưởng thì ăn nói lung tung
Quốc hội thì lùng bùng, trung ương đảng, một bọn khùng chết tiệt.

Đời có qua, mới thấy thương dân Việt
có lầm than, mới thấu được cuộc sống ngả nghiệt vô cùng.

Trời
sẽ không tha
Đất sẽ không dung
xui cộng sản sẽ đi vào đường cùng ngõ tiệt.

Toàn dân hãy mau vùng lên dựng lại non xanh nước biếc
xóa đảng hèn, chớ nuối tiếc mà chi.

Tất cả, hãy vùng lên
đứng dậy mà đi.

Mar. 18, 2013

Nguyen Quang Duy

Thời báo Ba Lan ‘xếp hạng’ Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh- Ảnh trên tờ Polska Times
Tờ Polska Times tức Thời báo Ba Lan hôm 5/3 vừa đưa ra một bản xếp hạng 13 nhà độc tài đẫm máu nhất thế kỉ 20, trong đó có Hồ Chí Minh. Theo đó, Hồ Chí Minh qua 24
năm cầm quyền của mình đã gây ra cái chết của 1,7 triệu người Việt qua cuộc chiến tranh đẫm máu.
Cũng như nhiều sự bình chọn trước đó của các trang mạng khác, các nhà độc tài thuộc 3 thể chế chính trị: Phát xít, Cộng sản và Quân phiệt.
Những nhân vật
của Polska Time như sau:
* 1 – Ismail Enver, Thổ Nhĩ Kỳ, cầm quyền 1913-1918, chịu trách nhiệm về cái chết của 1,1 đến 2,5 triệu người; tội ác lớn nhất: diệt chủng người Armenia
* 2 – Kim Nhật Thành, Bắc Triều Tiên, cầm quyền 1948-1994, chịu trách
nhiệm về cái chết của 1,6 triệu người; tội ác lớn nhất: chiến tranh Triều Tiên
* 3 – Hồ Chí Minh, Việt Nam, cầm quyền 1945-1969, chịu trách nhiệm về cái chết của 1,7 triệu người; tội ác lớn nhất: chiến tranh Việt Nam
*4 – Pol Pot, Campuchia, cầm quyền
1975-1979, chịu trách nhiệm về cái chết của 1,7 – 2,4 triệu người; tội ác lớn nhất: diệt chủng ở Campuchia
* 5 – Saddam Hussein, Irad, cầm quyền 1969-2003, chịu trách nhiệm về cái chết của 2 triệu người; tội ác lớn nhất: diệt chủng người Kurd
*6 –
Yahya Khan, Pakistan, cầm quyền 1969-1971, chịu trách nhiệm về cái chết của 2 đến 12 triệu người; tội ác lớn nhất: diệt chủng ở Bangladesh
*7 – Hideki Tojo, Nhật Bản, cầm quyền 1941-1944, chịu trách nhiệm về cái chết của 4 triệu người; tội ác lớn nhất:
hành quyết thường dân trong chiến tranh thế giới thứ II.
* 8 – Vladimir Lenin, Nga, cầm quyền 1917-1924, chịu trách nhiệm về cái chết của 4 triệu người; tội ác lớn nhất: nội chiến ở Nga
* 9 – Hoàng đế Hirohito Nhật Bản, cầm quyền 1926-1989, chịu trách
nhiệm về cái chết của 6 triệu người; tội ác lớn nhất: thảm sát ở Nam Kinh
* 10 – Tưởng Giới Thạch, Trung Quốc, cầm quyền 1928-1949, chịu trách nhiệm về cái chết của 10 triệu người; tội ác lớn nhất: thảm sát tại Đài Loan vào năm 1947
* 11 – Adolf Hitler,
Đức, cầm quyền 1933-1945, chịu trách nhiệm về cái chết của 17-20 triệu người; tội ác lớn nhất: Holocaust
* 12 – Joseph Stalin, Nga, cầm quyền 1924-1953, chịu trách nhiệm về cái chết của 40-62 triệu người; tội ác lớn nhất: Trại tập trung Gulag
* 13
– Mao Trạch Đông, Trung Quốc, cầm quyền 1943-1976, chịu trách nhiệm về cái chết của 45-75 triệu người; tội ác lớn nhất: nạn đói lớn và Cách Mạng Văn Hóa.
Cũng cần nói thêm, Polska Times là tờ báo có số lượng truy cập khá lớn. Theo Alexa Ranking, lượng
người đọc của tờ này đứng hạng thứ 30.000 trong số hàng chục triệu trang mạng trên toàn thế giới.

Mar. 15, 2013

Bs LÊ Thị Lễ

THƯƠNG CA CỦA NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN CSVN - HỘP THƠ DÂN Ý - Tâm tình của nghệ sĩ Kim Chi nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3 - Luật về đảng hay luật về Đảng?
THƯƠNG CA CỦA NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN CSVN - HỘP THƠ DÂN Ý - Tâm tình của nghệ sĩ Kim Chi nhân ngày Quốc Tế
Phụ Nữ 8/3 - Luật về đảng hay luật về Đảng?

Trân trọng kính chuyển để QUÝ VỊ tham khảo, phổ biến rộng rãi trong lẫn ngoài nước. Mong rằng sau khi đọc bài thơ " THƯƠNG CA CỦA NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN CSVN " rất bổ ích này thì những ai hay đánh phá, ganh
ghét, tị hiềm lẫn nhau, nên đặt quyền lợi của quốc gia dân tộc lên hàng đầu và vui lòng chấm dứt ngay tức khắc các hành động vô ý thức này để dồn mọi tài, trí, lực vào công cuộc tranh đấu giải thể CSVN ngỏ hầu cứu nước, cứu dân trước vấn nạn, hiểm họa giặc
nội xâm (CSVN) và giặc ngoại xâm (Tàu cộng).
Mong lắm thay.
Kính mến,

Mar. 15, 2013

Ngô Minh Hằng

THƯƠNG CA CỦA NGƯỜI TỊ NẠN CSVN
( Rất đau lòng, xin gởi bản Thương Ca này đến Ðồng Bào Việt Nam, những người Tị Nạn VC, và những người không tị nạn VC, mọi lứa tuổi, mọi đoàn thể trên toàn thế giớị)

Vâng, Ông bảo Ông là người chống cộng
Cộng
cướp non sông, cộng nhốt Ông tù
Vâng, Bà bảo, cộng kia, bày thú độc
Bọn giết người, bán nước, chẳng ai ưa !
Nghe như thế, lòng nào không ngưỡng phục
Phục con tim trung nghĩa, tấm gương ngời
Và mừng nữa, mừng quê hương tù ngục
Có những
bàn tay giữ lửa cho đời ...
Nhưng rất tiếc, rất buồn vì đuốc lửa
Lắm kẻ không dùng đốt cháy xiềng gông
Mà lại lấy soi chân người, tìm vết
Sỉ nhục nhau, làm tan nát cộng đồng !
Sỉ nhục cả người bền lòng tranh đấu
Dù tháng năm, mưa nắng,
đứng biểu tình
Dù ngòi bút nhắm vào bày thảo khấu
Dù lằn ranh Quốc - Cộng giữ phân minh !!!
Rồi sự việc tăng lên và lan rộng
Toà án này tốt, xấu chẳng chừa ai
Xử cả người XƯA chết do phản phúc
Xử đến người NAY vì cộng, chạy dài !
Xử
như thế có làm đời trong sạch
Hoặc làm người chán nản đặng buông trôi ?
Nhưng chắc chắn cộng mừng vì đúng cách
Nghị quyết thi hành, đập nát, khuấy hôi
Xỉ nhục người phải chăng do mình tốt
Hay ghét ghen, mặc cảm ngập trong lòng ...
Hoặc
đón gió hay thực hành nghị quyết
Để đạt mục tiêu đánh phá cộng đồng ???
Họ là ai, trẻ hay gìa, ai biết
Chỉ biết nhìn hậu quả thấy lòng đau
Xưa tìm Tự Do, bao nhiêu người chết
Nay có Tự Do, sao đạp nát nhàu !!!
Vâng, Ông bảo Ông là
người chống cộng
Cộng cướp non sông, cộng nhốt Ông tù
Vậy, Ông hãy đồng hành cùng dân tộc
Góp bàn tay ta chung diệt quốc thù !
Vâng, Bà bảo cộng kia, bày thú độc
Bọn giết người, bán nước chẳng ai ưa
Vậy, Bà hãy tránh xa lời mời mọc
Cùng
chúng tôi, mau, tố giác tội đồ !
Hãy để sử ghi tiếng hờn lịch sử
Ai tội, ai công, phản bội, trung thành
Chuyện nước Việt Nam vì đâu, bức tử
Đã rõ ràng trong ý nghĩa đấu tranh
Còn ngồi đó khoắng đục ngầu dĩ vãng
Mà đặt tên vẽ tội ích
gì không
Có tránh khỏi lòng ghét, yêu, xuyên tạc ?
Lợi cho ai ? Vâng, chỉ cộng vui lòng !!!
Cộng rất vui vì có người tiếp sức
Phá rối, quăng dơ, đâm thọc, hỏa mù
Không phải tuyên truyền tốn hao tài, lực
Mà vỗ tay cười, chiến thắng cộng
thu !!!
Đây, bản thương ca buồn như tiếng khóc
Gởi chị, gởi anh khắp chốn địa cầu
Nếu thực Ông - Bà nạn nhân Việt cộng
Hãy chống cộng thù, đừng đánh lẫn nhau !
Ðừng lụi lưng nhau đường dao chí tử
Bôi mặt, tung chiêu, kể cả đòn hèn
Nghị
quyết này, sao làm giùm cộng chứ ?
Để cộng làm, nếu thật sự anh em !!!
Vâng, nếu thực Ông - Bà yêu tổ quốc
Xót quê hương, dân tộc, trọng công bình
Thì xin hãy đấu tranh cho đại cuộc
Để giống nòi, sông núi được tồn vinh !

Mar. 15, 2013

ONG GIA THI NGHE

Ve viec thanh lap Vien Nghien Cuu va Truy Tam TOI AC CSVN va CS TAU (tiep theo )
Thua quy vi,
Qua nhung bai truoc, toi da trinh bay ve nguyen nhan phai SOM thanh lap VNCvaTTTACSVNvaCSTAU ( co the viet tat la VIEN NGHIEN CUU TOI AC CSVN va CS TAU).
Nay toi xin de cap them tai sao phai nhan manh den CS TAU ?
Nhu da trinh bay o nhung bai truoc, toi ac cua CSVN va CS TAU la mot loai toi ac chua tung co trong lich su nhan loai noi chung va lich su VN noi rieng nen QUY AN la mot qua trinh rat phuc tap;
toi da kien nghi TT va CPQGVNLT nen HE THONG HOA lai nhung he thong hoa nhu the nao ? Voi kien thuc han hep, toi gop y nhu sau:
1/ Bat cu mot vu an nao cung thuong co CHANH PHAM va TONG PHAM (hay con goi la DONG LOA) roi toi NHAN CHUNG. Trong vu an gay
hai cho dat nuoc cung nhan dan VN the ky 20 va sau nay, nghi cho cung, CONG SAN NGA va CONG SAN TAU la CHANH PHAM, CONG SAN VIET NAM chi la TAY SAI,thua hanh menh lenh nhu chinh HO CHI MINH da thu nhan. CS NGA nay da tan ra, chi con CS TAU van con tiep tuc
cang ngay cang tram trong hon, gay hai cho TO QUOC VIET NAM. Nhung NHAN CHUNG SONG co lien quan den TOI AC do CS TAU ra lenh o thap nien 1950 nay cang ngay cang it , nhung nguoi do, truoc day co the la CAN BO CONG SAN phai tuan theo chi thi cua HCM va dong
bon hay chinh ho la nhung nguoi nhan chi thi TRUC TIEP tu CS TAU de gay hai cho dat nuoc va nhan dan VN, nay y thuc duoc DA TAM cua CS TAU , muon to cao truoc du luan VN va THE GIOI ma khong co dieu kien hay co hoi thi CP QGVNLT nen tim gap ho truoc khi ho
qua doi. Do la mot trong nhung ly do de CANG SOM thanh lap vien NCTACSVN va CSTAU. Toi nghi chi co cap CHINH PHU moi lam duoc dieu nay.
2/ Doi voi che do LUU MANH va XAO QUYET nhu che do CONG SAN, luc nao cung DANG LANH DAO, NHA NUOC QUAN LY , DAN LAM
CHU va nhut la CA NHAN chi PHU TRACH de CHAY TOI thi viec QUY AN khong phai chi mot som mot chieu.
3/ Hien nay, nhieu chinh phu tren the gioi trong do co chinh phu MY da nhin thay NUOC CO cua CS dac biet la CSVN nen da MO DUONG cho quoc hoi thong qua nhung
du luat nham ngan chan viec thay doi ly lich de dao thoat hoac tau tan tai san ra nuoc ngoai bang cach cho con chau du hoc, kinh doanh v....v...voi dieu kien chung ta phai cung cap cho ho nhung DU KIEN CAN THIET va MINH BACH. (con tiep)

Mar. 12, 2013

Ly Tien Quan

When the mind is pure, the land is pure.

Mar. 7, 2013

KHONGNHIEM

HELLO ALL CHUNG TA PHAI HANH DONG NGAY BANG CACH VO WEB SITE WWW.CHANGE.ORG KY THINH NGUYEN THU BO DIEU 4 HIEN PHAP https://www.change.org/petitions/dong-bao-viet-nam-trong-va-ngoai-nuoc-va-cong-dong-the-gioi-tien-bo-doi-cong-san-viet-nam-phai-to-chuc-trung-cau-dan-y-co-quoc-te-giam-sat-2?utm_campaign=friend_inviter_chat&utm_medium=facebook&utm_source=share_petition&utm_term=permissions_dialog_true
CHE DO CONG SAN DA XOA SO TU 1991 NHUNG CSVN NGOAN CO SONG LAY LAT CHO TOI HOM NAY NHU SU TAN AC VO DOC HAI CO NO THOI DIEM DA TOI DONG BAO HAY CO GANG PHO BIEN TIN NAY CANG NHIEU CANG TOT NGAY VE VN GAN TOI ROI.

Mar. 7, 2013

Bs LÊ Thị Lễ

Giáo Sư Thi Sĩ Dân Biểu (GsTsDb)BÚT XUÂN TRẦN ĐÌNH NGỌC kính mến,

Theo phép lịch sư thì chúng tôi phải viết thư riêng trả lời GsTsDb, nhưng GsTsDb quá nóng giận lại tấn công chúng tôi trên diễn đàn. Vì vậy chúng tôi xin phép trả lời GsTsDb trên
diễn đàn để diễn đàn tuỳ nghi góp ý kiến.

1.- Chúng tôi không chỉ đích danh GsTsDb đánh phá CPQGVNLT trong vụ kiện tội ác CSVN rất tiếc GsTsDb lại động lòng!!!

2.- Ở các nước dân chủ chúng tôi muốn gọi ai là Thủ Tướng, Tổng Thống, GsTs, Bs,
Ls, Ks, Đại tá, Thiếu tá.. hay gọi GsTsDb là quyền tự do, cá nhân của chúng tôi (chúng ta hiện ở các nước tự do tôn trọng nhân quyền mà phải không thưa GsTSDb?) Khi nào GsTsDb cấm thì chúng tôi không dám gọi. Không cấm coi như được phép.

3.- Chúng
tôi không hề bắt buộc GsTsDb kêu Ông ĐÀO MINH QUÂN là Thủ Tướng. Có kêu hay không là quyền tự do của GsTsDb.

4.- Lập trường của chúng tôi là bất di bất dịch tôn trọng phương cách tranh đấu của mổi người kể cả GsTsDb và rất buồn phiền khi thấy "PHE
TA" đánh "PHE MÌNH" mà không đưa giải pháp khả thi nào để cứu nước, cứu dân cho nên rất đau lòng phải lên tiếng.

5.- Chúng tôi không quan tâm đến thành tích bất hảo quá khứ của mổi cá nhân mà chỉ quan tâm đặc biệt đến công cuộc đấu tranh hiện tại
của họ cho Nhân quyền, Tự Do, Dân chủ, Bảo vệ Tòan vẹn lãnh thổ Việt Nam và cứu vớt các tù nhân tôn giáo chính trị, dân oan, đồng bào biểu tình chống Tàu cộng xâm lược đất nước Việt Nam.

6.- Vì Chúng tôi bất tài, không có đủ khả năng, cho nên chẳng
những ủng hộ UBTTTADCSVN mà còn ủng hộ CPQGVNLT trong vụ kiện CSVN đòi công lý, sự thật, danh dự, thanh danh cho toàn dân Việt Nam trong đó có gia đình của chúng tôi. Sự thật trong suốt 80 năm qua cả thế giới kể cả Việt Nam có ai dũng cãm kiện tội ác và phản
quốc của đảng CSVN hay không?, ngoại trừ quốc nội có LM NGUYỄN VĂN LÝ, TsLs CÙ HUY HÀ VŨ, hải ngoại có Thiếu Tá LIÊN THÀNH (UBTTTAĐCSVN) và Thủ Tướng ĐÀO MINH QUÂN (CPQGVNLT) mà chúng tôi hết lòng ủng hộ và thán phục. Chúng tôi quan niệm rằng bất cứ ai đánh
phá các Vị bỏ công, bỏ của đứng tên kiện tội ác đảng CSVN là vô trách nhiệm, vô cãm với đất nước, dân tộc, đã vô tình hay cố ý tiếp tay, che đậy cho tội ác CSVN.

7.- Nếu GsTsDb :
- dấn thân dũng cãm đứng tên kiện tội ác CSVN thì chúng tôi xin
hứa cũng sẽ ủng hộ GsTsDb đến hơi thở cuối cùng.
- Kỳ bầu cử sắp tới do GsTsDb đề xướng (mặc dầu chúng tôi bầu hay không bầu) nếu GsTsDb thắng cứ Thủ Tướng Chính Phủ Việt Nam thì theo phép lịch sự, nếu GsTsDb cho phép, thì chúng tôi sẳn sàng gọi Thủ Tướng
TRẦN ĐÌNH NGỌC.

8.- Chúng tôi không giận hờn gì GsTsDb và chúng tôi bao giờ cũng tôn trọng, trân quý tình thần tranh đấu vì dân, vì nước của GsTsDb cho nên những bài thơ chống cộng do GsTsDb sáng tác chúng tôi đều cho phổ biến rộng rãi trên diễn
đàn.

Rất mong vào sự thông hiểu, thông cãm của GsTsDb để cùng chúng tôi kết hợp với đồng bào các giới tiếp tục dấn thân tranh đấu vào công cuộc cứu nước, cứu dân quan trọng hơn là đấu đá lẫn nhau một cách vô ích.
Thân chào GsTsDb

Website Mar. 7, 2013

Phan Hà Dzu

Muốn thành công thì phải được dư luận quốc tế chú ý. Do đó, theo ý con trình lên cha và qúi vị xem xét: Đơn kiện của Thù Tướng vừa là đơn kiện vừa là thỉnh nguyện cứu xét (Petition). Do đó, chúng ta có thể thay tên người
nhận là qúi vị lãnh đạo thế giới, các tòa án mọi quốc gia để gửi hay email đến cho họ. Cả các thông tấn quốc tế cũng nhận được thì CSVN chạy đàng trời cũng khó thoát. Cách của Thủ Tướng Quân rất khôn ngoan và thực dụng.
Ông ta luôn dùng sức người và chỉ dùng sức mình khi kết thúc. Như vụ ông ta dẹp âm mưu của CSVN tại UNESCO khi chúng nộp đơn xin vinh danh Hồ Chí Minh thì rỏ. Cả cộng đồng mình om sòm chống đối âm mưu đó của CSVN. Nhưng không thành
công. Khi ông Quân nhảy vào thì ổng dùng cách khác. Thay vì kể lể tội ác của CSVN, ông ta chỉ xin UNESCO chứng minh Hồ Chí Minh và Nguyễn Ái Quốc là 1 người. Thế là CSVN thua đau vào giờ phút chót. Chính vì trí tuệ thông sáng
này của Thủ Tướng mà chúng con bội phục nên đem hết lòng phò tá. Chính Đại Tướng Khánh còn nói với con: Thủ Tướng Quân xứng đáng là 1 vị lãnh đạo anh minh của VN. Cha không thấy trong ngày dự tang cố Thủ Tướng Cẩn, ông Đại
Tướng Khánh đã nhường ghế chính vị cho Thủ Tướng Quân khi ông Quân cùng đến dự tang lễ hay sao? Ngay cả lúc ra đứng trước nhà thờ chụp hình, Đại Tướng Khánh cũng nhường cho Thủ Tướng Quân đứng giữa. Đó là thái độ kính trọng
đặc biệt của Đại Tướng giành cho 1 người lãnh đạo (Xem 2
youtube dưới)
http://youtu.be/JX9JWb_ph_c

http://youtu.be/JSxatFeOz0c

Thưa cha và thưa qúi vị!

Tôi may mắn được làm việc gần với Thủ Tướng. Nhưng
chắc không bao lâu nữa cũng tàn. Thấy hình của T/Tá Tiếng còn qúa phong độ và kiên cường nên anh em tụi tôi mong T/Tá và lớp trẻ hơn nên hết lòng hết sức gánh vác và gọi thêm người giúp cho Thủ Tướng. Đồng bào VN sẽ mãi biết
ơn cha và qúi vị. CSVN rất sợ Thủ Tướng vì biết ông ta có Hoa Kỳ chống lưng nên chúng nó không làm gì được. Ông Thủ Tướng đang dùng mưu lược để ép cho CSVN phải từ bỏ quyền lực và giải tán mà không cần bạo động. Bọn cò
mồi trên diễn đàn chỉ là muốn đánh trống lãng. Do đó khi tranh luận với NTT, PV hay BX/TĐN, nên xoáy vào vụ kiện CSVN và chính danh của CPQGVNLT chứ không để chúng đánh trống bỏ dùi để quấy hôi bôi nhọ rồi chạy. CPQGVNLT là
vàng thật nên không bao giờ sợ lữa, mà phải dùng chúng nó để quấy động sự chú ý của dư luân vào vụ kiện CSVN. Kính chào cha và qúi vị

Mar. 7, 2013

Phan Hà Dzu

Thưa cha con cũng có chút tuổi. Xin phép cha cho con đóng góp vài ý:
1/ Nếu ai cũng lập được Chính Phủ thì không tới phiên ông Thủ Tướng Đào Minh Quân đứng ra gánh vác. Nếu lập được thì cố Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn đã
lập rồi. Ba tháng trước khi mất, ông Cẩn có điện cho con nói về dự án Hoàng Sa. Con hỏi còn "chính phủ" thì sao? Ông Cẩn trã lời "Khó qúa, ra chính phủ chưa được". Liên Thành cũng vậy, chú ấy cũng muốn lập CP từ lâu rồi.
Hơn 20 năm trước LT hợp tác với Nguyễn Hữu Chánh và có nhờ Giáo Sư Nguyễn Vũ Khương đến gặp con để xin giúp lập "chính phủ" mà không được nên Nguyễn Hữu Chánh nhảy ra làm. Chính ông Thủ Tướng Quân còn nhờ Trung Tá Dương lúc
đó là Bí Thư Khu Bộ Nam Cali của chúng con qua giúp cho Chánh. Nhưng vùng vẫy như thế cũng bị giải tán và còn Việt Tân cũng vậy. Họ có vây cánh, tiền bạc thế kia, mà cũng không thể lập chính phủ được nên đành tì đường khác.
Nhóm Nguyễn Thị Thanh/Paul Vân chỉ là con chốt thí của "thành phần thứ 3" quậy phá để chúng ta cho họ tham gia mà thôi. Nhưng vì sự kém lễ độ của họ có thể đã làm cho họ đánh mất 1 cơ hội tốt nhất của cả đời họ, chứ họ
không đáng cho chúng con quan tâm đâu thưa cha.
2/ Ý thức của người dân rất cần khi biết mình có 1 "Chính Phủ" và phải phân biệt "chính phủ" và hội đoàn. Chính Phủ Hoa Kỳ vì biết nhu cầu chí yếu này nên mới mắt nhắm mắt
mở cho Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời họat động. Vai trò của Thủ Tướng rất quan trọng. Nhưng ông Quântuy rất sáng suốt, biết h sinh. Nhưng lại rất đạo đức và hiền từ. Ông ta hầu như không có tham vọng. Khi còn khoẻ, con
cũng từng được ông ta cho đi họp với phía Hoa Kỳ. Con biết họ rất kính trọng và tin tưởng ông Thủ Tướng Quân. Nhưng ông Quân vì có nhiều hoài bảo cho dân tộc, khá giống Tổng Thống Diệm nên người Mỹ còn thương lượng. Nhưng nếu
chúng ta mạnh mẽ ủng hộ cho Thủ Tướng, thì mọi việc thành tựu dễ dàng hơn chúng ta tưởng. Con biết Thủ Tướng đang có những chìa khóa và trong tay. Nhưng ông ta thận trọng và không muốn mang ơn Hoa Kỳ nhiều nên chưa xử dụng đến
mà thôi. Nếu chúng ta không cố gắng vận động quần cúng mạnh mẽ hổ trợ cho Thủ Tướng, thì cơ hội để thắng CS không thể sảy ra, ít nhất là trong thời đại của cha và của chúng con, nếu không nói là có thể đưa đến việc con
cháu của VC lại kế tục cha anh của chúng nó cai trị VN. Đám VC con này đang được Tầu và Mỹ đào tạo. Nhóm ở Mỹ không đáng sợ bằng nhóm đang du học Trung Cộng. Chúng nó ác và sẳn sàng biến nước ta thành 1 quận của Tầu thì
nước VN sẽ không còn trên bản đồ.
3/ Vụ kiện CSVN tuy rất quan trọng, kìm chế CS và tạo thêm uy tín cho CPQGVNLT. Nhưng chúng ta không nên dùng tiếng "đánh trống bỏ dùi". Vì người đứng ra kiện là Thủ Tướng, nên theo con, ổng
chỉ cần chịu ký tên là đủ. Còn chính chúng ta phải là người liên tục đánh trống, phải kiên nhẩn, cố gắng mọi cách giúp cho vụ kiện được thành công. Muốn thành công thì phải được dư luận quốc tế chú ý.

Mar. 7, 2013

Trần Ngọc Dương

Thưa cha! Thưa qúi cụ và qúi vị!
Tôi cám ơn những tay viết về CPQGVNLT 1 cách thiếu ý thức trên diễn đàn. Vì họ đã cho người dân thấy được lòng độ lượng, tha thứ và đạo đức của cá nhân vị lãnh đạo là Thủ Tướng Đào
Minh Quân. Chính tôi cũng phải khâm phục Thủ Tướng đã không lên tiếng trả lời họ. Người dân càng thấy được phản ảnh một người hy sinh, miệt mài, dấn thân làm việc phục vụ cho đất nước như Thủ Tướng và những kẻ vô trách nhiệm,
phá phách, thích khoe khoang như NTT, BXTĐN. Người dân cũng thấy được là tại sao trong khi các chiến sĩ QLVNCH ngày đêm anh dũng chống giặc tại mặt trận, lại bị thua 1 đám thổ phỉ như CSVN? Chính quyền đó khó đứng vững khi trong
guồng máy đó có những người như Bút Xuân Trần Đình Ngọc làm "Dân Biểu". Cách đây hơn 20 năm, trong lúc ban đầu tiếp kiến, tôi có nghe ông Thủ Tướng nói với anh em câu: "Bất Úy Tham Sân Khởi - Duy Khủng Tự Giác Trì". Lúc bấy giờ
tôi nghĩ thầm trong bụng là "ông Thủ Tướng này trẻ mà hay xổ nho". Nhưng nay gần xuống lỗ, nhìn thấy những Đại biểu, những vị Niên Trưởng kiên nhẫn giảng giải, trình bày, mà còn có những người như BX/TĐN như VP qúa vô ý thức,
còn tối mắt không hiểu hay không chịu hiểu, nên tôi mới thấy câu nói này của Thủ Tướng đúng lắm. Câu đó có nghĩa là: "Không sợ lòng tham sân si, mà chỉ lo là không cải hóa được". Vì vậy, nhiều khi đối với 1 tên ăn cướp hung
dữ mà biết phục thiện, sẽ khá hơn 1 kẽ trí thức mà ngoan cố cứng lòng. Câu hỏi là tại sao đám người như NTT, BXTĐN dám chỉ trích CPQGVNLT không chừa 1 ngôn từ nào, mà lại không dám nói mạnh với CSVN, kể cả việc làm đơn kiện
CSVN? Dễ hiểu thôi: Vì CSVN ác độc, chúng nó sẽ tìm cách trù dập liền làm sao về VN được. Còn CPQGVNLT thì đường lối nhân đạo, tha thứ, độ lượng nên bọn NTT, BXTĐN đâu có sợ. Nhưng họ đã lầm 1 cách tai hại. Vì CPQGVNLT sẽ
tha thứ cho họ. Nhưng còn đồng bào, còn những nạn nhân CS và con cháu họ̣? Làm sao đồng bào chịu tha thứ cho được những kẻ phá hoại công nghiệp hy sinh của toàn dân đang cùng với CPQGVNLT triệt hạ chế độ vô luân, vô đạo của
CS? Lúc đó tôi e rằng những NTT, BXTĐN có quay lại van xin thì cũng đã muộn. Kính chào.

Mar. 7, 2013

Kiến trúc Sư Nguyen V N

Kính tất cả các chiến hữu.

Tôi cũng như nhiều người đọc sơ môt đề nghị của Ông Trần đình Ngọc về việc thành lập CPLTQGVN trong đó ông đề nghị đề cử hay bầu THủ tướng cho danh chính ngôn thuận, chúng tôi lầm đã ủng hộ đề nghị này. Tôi xin chính
thức rút lại vì khám phá ra Ông Trần Đình Ngọc chỉ muốn chống phá và bôi nhọ tư cách Thủ tướng CPLTQGVN của ông Đào Minh Quân.
Cũng như TRúc Hồ , BS Lễ , Ông Đào minh Quân hay bất cứ ai có sáng kiến, thiện chí và uy tín, chúng tôi đều ủng hộ.
Nhạc
sỉ, BS hay thủ tướng dám đứng mũi chịu sào tranh đấu cho dân quyền và Tự do cho VN đều đáng tháng phục và ủng hộ. Điều đáng trách DB Trần đình Ngọc không thấy cái cần thiết, cái lợi thế của danh hiệu Thủ tướng CPLTQGVN, dù là ai có tư cách đều làm nao núng
CSVN.
Nếu nói như ông phải họp hết kiều bào họp hành bầu cử thì tới tết Congo chúng ta cũng không có thủ tướng mà chẳng có gì ráo trọi.
Vì vậy tôi cũng như BS Lễ và nhiều người vô danh ỦNG HÔ ông TT Đào Minh Quân hi sinh tiền bạc sức lực thì giờ tranh
đấu cho dân tộc. Sáng kiến không có hại ta hảy dồn sức tin tưởng cho vai trò ông thành chính thức nhờ sự đồng lòng của ta cũng như nếu Nhạc sĩ Trúc Hồ phải đợi ông Trần đình Ngọc bầu thì TRIÊU CON TIM vẫn chưa có mà CSVN đâu mất ngủ như ngày hôm nay.


vậy nhân danh một chiến hữu vô danh nhưng kiên trì xin kêu gọi mọi người ủng hộ Trúc Hồ , Thủ tướng Đào Minh Quân , Chị BS Lễ, TS Ngô văn Tuấn v.v trong công cuộc cứu quốc.

Feb. 28, 2013

Trần Văn Đăng

Tôi ủng hộ tất cả những ai dám đứng ra đương đầu với CS Tầu và CSVN. Trước đêy tôi ủng hộ UBTTTADCSVN và bây giờ cũng vậy. Nhưng có điều tôi chưa bao giờ được thấy đơn kiện đó ra sao. Còn phía CPQGVNLT thì tôi thấy đơn kiện
rất quang minh chính đại. Tôi cũng tán đồng ý kiến của "Ông Gìa Thị Nghè".

Feb. 20, 2013

ONG GIA THI NGHE

connie

Feb. 20, 2013

ONG GIA THI NGHE

VE VIEC TRUY TO CSVN va CS TAU,
Toi vua doc duoc bai viet ky ten Dr. Nguyen thi Thanh V/V TT DMQ va CPQGVNLT kien hay truy to CSVN. Toi that kinh ngac va co vai gop y:
1/ Trong viec nay, CSVN va CS TAU la BI CAO. Bi cao chi co MOT MA THOI , trai
lai, NGUYEN CAO la nhung ca nhan,doan the hay ca mot vai the he hoac lon hon nua la ca MOT DAN TOC thi nhieu vo ke. BAT CU AI DUOC LIET KE TRONG DANH SACH NHUNG NGUOI TRUC TIEP hay GIAN TIEP , ve TINH THAN hay VAT CHAT BI HAI DEU CO THE LA NGUYEN CAO. Nguyen
cao hay NHAN CHUNG CANG NHIEU , CANG TOT. Khong mot TO CHUC nao co the vo nguc noi minh DOC QUYEN TRUY TO CSVN va CS TAU.
2/ Ve DANH XUNG: UY BAN khac voi CHINH PHU. Uy ban chi co quyen DAI DIEN cho mot THIEU SO nao do, trai lai, CHINH PHU co the DAI DIEN
cho MOT DAN TOC. Toi rat dong y neu UBTTTACSVN cua Ong Lien Thanh dai dien cho nhung nan nhan o Hue trong Tet Mau Than 1968 de truy to CSVN vi o thoi diem do, ong Lien Thanh la NGUOI TRONG CUOC o DIA PHUONG nhung rat khong dong y neu To chuc do danh DOC QUYEN
DAI DIEN CHO DAN TOC VIET NAM de TRUY TO toi ac CSVN va CS TAU.
3/Khi kien nghi TT DMQ va CPQGVNLT nen som thanh lap Vien nghien cuu va truy tam TOI AC CSVN va CS TAU , toi da y thuc duoc rang cong viec nay khong phai la mot cong viec don gian . Mot vai
ca nhan, doan the ,to chuc hay uy ban khong the lam duoc. BI CAO khong phai la nhung ca nhan hay to chuc binh thuong, chung la nhung tap doan duoc ren luyen RAT KY ve NGUY BIEN, DOI TRA va LUA LOC huong ho, bay gio bon chung lai dang nam van mang ca mot DAT
NUOC.
Toi that su kinh ngac khi Dr.Nguyen thi Thanh DANH DOC QUYEN TRUY TO CSVN cho to chuc Lien Thanh. Neu quan niem day la MOT DICH VU BEO BO HAI RA TIEN thi toi khong co y kien con neu nghi day la mot DAN THAN CUA NGUOI HIEP SI , VI DAN DEP LOAN,
VI NGHIA QUEN MINH thi nen cung nhau HOI lai trong mot hoi nghi DIEN HONG de ban muu giet GIAC. Mot ong gia nha que nhu toi thi suy nghi don gian : Chi co CHINH PHU moi dai dien cho mot DAN TOC. TOI AC cua CSVN va CS TAU la TOI AC doi voi ca DAN TOC chu khong
rieng gi ba con o Hue trong Tet Mau Than.
Toi rat hy vong va mong moi co nhieu UBTTTACSVN va nhung uy ban do se giup cho CPQGVNLT NGHIEN CUU va TRUY TAM nhung ho so TOI AC cua CSVN va CS TAU truoc khi dat thanh van de TRUY TO. Tran trong ( ky sau tiep).

Ong gia Thi Nghe

Feb. 16, 2013

Ly-Tien Quan

Kinh,

Tat ca nhung bat Thanh nhan dieu day va lam:

Dung de han thu lam cho chung ta ngu muoi. Hay dung tinh thuong va su khoang dung de lay "nhan su the"!

Tinh thuong cua tat ca nhung nan nhan, " anh hung " da va dang yeu nuoc
se la su den bu cong bang nhat cho dan toc quoc gia VN.

Tran kinh,

Tien Quan

Feb. 10, 2013

Văn Phòng Thường Trực

Thưa ông Lê Đình Thứ! Diễn đàn do CPQGVNLT thành ḷâp g̣oi là Ý Dân với nguyên tắc: Moi người, kể c̉a Th̉u Tướng và dân thường đều bình đ̉ăng như nhau, đều có quyền nêu ý kiến. Nhưng với nguyên tắc xây ḍưng và tôn tṛong nhau.
Chúng tôi sẽ xóa ngay mọi ý kiến kếm văn hóa hay xúc pḥam cá nhân. Bất kỳ ai, chính Th̉u Tướng cũng ṿây, kể c̉a ông, không ai có quyền xúc pḥam đến người khác. Đó là nguyên tắc của diễn đàn chúng tôi theo ch̉u trương do chính
Th̉u Tướng ban hành. Kính chào

Feb. 10, 2013

Lê Đình Thứ

Nhưng đối với những thành phần vô ý thức, dùng những điều ḅia đ̣ăt, dối trá, h̉ôn hào, vô giáo ḍuc, vô căn cứ thì sao? Không lẽ cứ nḥin.

Feb. 10, 2013

Lê Đình Thứ

Nhưng đối với những thành phần vô ý thức, dùng những điều ḅia đ̣ăt, dối trá, h̉ên hào vô căn cứ thì sao? Không lẽ cứ nḥin.

Feb. 10, 2013

Phan Hà Dzu

Kính thưa Th̉u Tướng! CPQGVNLT M̉ơ ḥôp thư Dân Ý là ṃôt sáng kiến Dân Ch̉u và hợp lòng dân. Và tôi cũng đồng ý là ch̉i đăng t̉ai những ý kiến xây ḍưng, ḍưa trên tinh thần bình đ̉ăng và tôn tṛong ṃoi người,

Feb. 10, 2013

BS Tran Van Tich

Kính thưa Ông Đào Minh Quân,
Nhân dịp Ông Giáo sư Bút Xuân Trần Đình Ngọc cựu Dân biểu Quốc hội Việt Nam Cộng hoà lên tiếng,
cá nhân tôi cũng xin theo gương và dựa hơi Ông Giáo sư để thưa trình rất ngắn gọn cùng Ông rằng
khi có người chưa
ủng hộ, chưa tin tưởng một Tổ chức, một Cá nhân nào đó thì điều đó là rất tự nhiên.
Chúng ta là những người trưởng thành, chúng ta hành xử trong tư thế vừa tự do vừa hữu trách.
Tôi nghĩ rằng những người chưa ủng hộ Ông sẵn sàng thành tâm thiện ý cầu
nguyện van vái
Anh linh Tổ tiên, Hồn thiêng Sông núi phù hộ cho Ông thành công sớm sủa, nhanh chóng và
cụ thể, rõ ràng trong công việc truy tố tội ác kẻ thù trước nền công lý nhân loại, một việc mà nhiều
người trong đó có tôi, đã không thể nào
làm nổi tính đến hôm nay.
Với niềm xác tín đó, chúng tôi xin kính cẩn chờ đợi quí vị hành động hữu hiệu và cho biết kết quả cụ thể.
Trân trọng,

Feb. 10, 2013

nhanquyen2@gmail.com

08.02.2013
Hai nhân vật bất đồng chính kiến Việt Nam được nhiều người biết đến, Linh mục Nguyễn Văn Lý và Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, được đề cử nhận Giải Nobel Hòa Bình năm 2013. Thư đề cử của hai nghị sĩ Hoa Kỳ Chris Smith và Zoe Lofgren gửi Ủy
ban Nobel Hòa Bình tại Na Uy nói hai nhà lãnh đạo tôn giáo, nhà hoạt động dân chủ, và cũng là tù nhân lương tâm nổi tiếng của Việt Nam này tuy phải chịu sự đàn áp thường xuyên từ nhà cầm quyền, nhưng vẫn kiên định tiếp tục cổ xúy nhân quyền cho người dân Việt
Nam bằng những cái giá mà bản thân họ phải trả.

Thư viết rằng Linh mục Lý trong 37 năm qua không ngừng đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhiều lần bị nhà nước bỏ tù trong những điều kiện giam giữ nghiệt ngã. Vị linh mục 66 tuổi này đã bị tuyên án 4
lần với tổng cộng 53 năm tù đày và 10 năm quản chế.

Phiên xử ông cuối tháng 3 năm 2007 bị công luận quốc tế chỉ trích mạnh mẽ, đặc biệt sau khi bức hình chụp cảnh ông bị một nhân viên an ninh bịt miệng ngay trước vành móng ngựa được phổ biến ra thế
giới.
Trong cuộc phỏng vấn với VOA Việt ngữ vào giữa tháng 3 năm 2010 ngay khi bước chân ra khỏi trại giam với lệnh hoãn thi hành án trong 1 năm vì lý do sức khỏe, linh mục Nguyễn Văn Lý khẳng định tù tội không làm ông nao núng trong lý tưởng đấu tranh
đòi dân chủ cho người dân Việt Nam vì, theo ông, đó là “cái giá phải trả của những người đấu tranh chân chính”.
Linh mục Lý nói: “Tôi không nhận bản án. Tôi cũng không coi mình là phạm nhân mà luôn luôn coi mình là tù nhân lương tâm. Tôi coi bản án đó
là thiếu văn minh, trái với các Công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký. Những người đấu tranh bất bạo động càng ở tù thì càng mạnh hơn. Đối phương càng bắt bớ thì càng yếu hơn. Chuyện tù đày là cái giá phải trả của những người đấu tranh chân chính thôi.”


Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ năm nay 84 tuổi là nhà hoạt động lâu năm và là một học giả tôn giáo được kính trọng. Ngài lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, một tổ chức tôn giáo độc lập không được nhà nước cộng sản Việt Nam công nhận trong
hơn 37 năm qua. Ngài đã trải qua nhiều chục năm bị giam cầm vì hoạt động dân chủ ôn hòa, kêu gọi nhân quyền và đa đảng tại Việt Nam.
Tôi luôn luôn coi mình là tù nhân lương tâm...Những người đấu tranh bất bạo động càng ở tù thì càng mạnh hơn. Đối phương
càng bắt bớ thì càng yếu hơn. Chuyện tù đày là cái giá phải trả của những người đấu tranh chân chính...

Năm 2001, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đưa ra lời Kêu gọi cho Dân chủ Việt Nam với một chương trình 8 điểm thực hiện tiến trình dân chủ hoá Việt
Nam một cách ôn hòa. Vì lời kêu gọi này, Ngài bị nhà cầm quyền ra lệnh quản thúc 2 năm mà không qua xét xử. Kể từ năm 2003 tới nay, Ngài bị đưa về quản thúc tại Thanh Minh thiền viện dù không có án lệnh.

Thư của hai nghị sĩ Mỹ đề cử Giải Nobel Hòa
Bình cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và Linh mục Nguyễn Văn Lý nói trao giải thưởng cao quý cho hai nhân vật này là một sự ghi nhận quan trọng rằng các nhân quyền căn bản có giá trị toàn cầu mà tất cả các chính phủ buộc phải tôn trọng. Tổ chức bảo vệ nhân
quyền quốc tế có trụ sở tại Mỹ, Freedom Now, lên tiếng hoan nghênh sự đề cử này, nói rằng các hoạt động chính đáng của hai nhân vật bất đồng chính kiến vừa kể nên được vinh danh thay vì bị trừng trị. Freedom Now đồng thời kêu gọi Hà Nội trả tự do ngay lập
tức cho hai vị lãnh đạo tinh thần.

Cùng lúc đó, Tổ chức Đoàn Kết Thiên Chúa giáo Toàn cầu nói họ hy vọng đề cử này sẽ khiến thế giới chú ý hơn tới tình trạng đàn áp tôn giáo đối với giới bất đồng chính kiến tại Việt Nam ngày nay.

Kết quả
Giải Nobel Hòa Bình 2013 sẽ chính thức được công bố vào tháng 10 năm nay.

Feb. 10, 2013

T/S Hồng Lĩnh

Từ Đâu Có Tên Hồ Chì Minh, Do Ai Hồ Tùng Mẫu Bị Máy Bay Pháp bắn?
Hồ Chí Minh là tên của nhà cách mạng VN. Ông ta sinh ra tại làng Quỳnh Đôi và lá chú ruột của Hồ Tùng Mẫu. Người Công Giáo!
Sau khi ông Hồ Chí Minh thật mất tại Tàu. Ông Nguyễn Tất
Thành lấy tên của kẻ đã qua đời là Hồ Chí Minh.

Còn Hồ Tùng Mẫu ví hay cãi bướng với Nguyễn Tất Thành, nên Nguyền Tất Thành cho làm thanh tra.
Một hôm, Hồ Tùng Mẫu sáng sớm dùng xe đạp đi thanh tra, xe của ông ta bị máy bay Pháp bắn tan nát và
Hồ Tùng Mẫu qua đời.

Sau nầy có người thương Hồ Tùng Mẫu, một giáo dân của TCG, đã tung cái bí mầt:

Xe đạp của Hồ Tùng Mẫu được Nguyễn Tất Thành cho nhân viên thuọc ban ám sát sơn phết một chất lơn tinh và bí mất báo cho Pháp hay là sáng
sớm ngày Y, Hồ Tùng Mẫu sẽ đi qua đoạn đường có tọa độ X, vắng vẻ với chiếc xe đạp óng ánh và ai đó đã làm bài thơ thương tiếc Hồ Tùng Mẫu.

Ngày hôm qua, tôi còn theo anh trên quốc lộ.

Nay chặt cành đắp cho người dưới mộ.

Đứa nào
đã giết anh?

Việt Gia hay thổ phỉ ?

Thế là Tất Thành ăn cắp tên của chú Hồ Tùng Mẫu và giết luôn Hồ Tùng Mẫu

Hồng Lĩnh

Feb. 10, 2013

Bs LÊ Thị Lễ

RFA - 6 février 2013
Une note critique adressée au gouvernement émanant d’un blogueur vietnamien célèbre a pu sortir de prison.

Dans une requête sortie clandestinement de prison, le blogueur emprisonné le plus en vue du Vietnam critique les
autorités communistes pour lui avoir imposé une peine sévère et s’interroge sur la pertinence des articles de loi sur lesquels il a été condamné. Nguyen Van Hai, l’un des membres fondateurs du site internet interdit, le ‘Club des Journalistes Indépendants’,
dit également dans sa requête qu’il espère que l’Article 88 du Code pénal, qui est utilisé par le gouvernement communiste pour museler toute opposition, sera supprimé avant qu’il ne sorte de prison.

Une copie de la requête de Hai faisant appel de
sa condamnation à 12 ans de prison en septembre de l’année dernière a été remise au Service vietnamien de RFA par le militant pour la démocratie Nguyen Quoc Quan. Américain d’origine vietnamienne, il a été libéré la semaine dernière par Hanoï après avoir passé
neuf mois en prison pour subversion.

Hai, très connu sous son pseudonyme Dieu Cay (Pipe à eau), a confié sa pétition à Quan alors que, pendant deux semaines l’année dernière, ils étaient dans le même bloc de cellules.

Quan, craignant que
les gardiens de prison ne s’emparent de la requête, a demandé à une autre personne de la faire sortir. Celle-ci a été remise à Quan à sa libération la semaine dernière.

Quan dit que les responsables de la prison avaient refusé de soumettre la requête
en appel de Hai aux autorités et qu’il avait dû en reprendre les termes.

“Les termes employés pour la requête sont très forts et c’est pourquoi les autorités pénitentiaires n’ont pas voulu l’accepter”, a déclaré Quan à RFA au cours d’une interview
suivant son retour en Californie.

“Ils lui ont dit d’en reprendre les termes. Il s’est alors disputé avec eux. Ils lui ont dit que s’il ne récrivait pas sa requête, ils ne la déposeraient pas [aux autorités supérieures]. C’est pourquoi il a récrit
sa requête” dit Quan. “J’étais bouleversé quand je l’ai lu”.

‘Echec dans la construction d’une démocratie’

Dans sa requête, Hai dit que son procès “est la preuve évidente de l’échec de la construction d’une démocratie au Vietnam”.

Selon
la requête, “la création du Club des Journalistes Indépendants fait de son mieux pour exercer la liberté de la Presse et la liberté d’expression, d’association et de réunion et ne viole pas la loi”.

Hai a rédigé sa requête un jour après avoir été
condamné le 24 septembre pour avoir rédigé des articles politiques, dont des centaines d’articles postés en ligne. Sa requête a finalement été rejetée en décembre de l’année dernière.

Hai, qui, depuis 2008, est emprisonné sous diverses accusations,
figure parmi les journalistes mentionnés par le Président américain Barack Obama lors d’un discours prononcé le jour de la Journée Mondiale de la liberté de presse en mai dernier.

Obama avait déclaré que la première arrestation du blogueur en 2008
avait “coïncidé avec la vague de répression massive sur le journalisme citoyen au Vietnam”.

Dans sa requête, Hai dit que l’Article 88, en vertu duquel il a été reconnu coupable pour "propagande contre l’état”, “disparaitra avant qu’il ne soit libéré”.

“Je
pense qu’est le principal message” [de la requête], dit Quan, ajoutant que Hai avait voulu que l’original de sa requête soit rendue publique de sorte que les autorités vietnamiennes puissent subir des pressions et adopter des réformes politiques.
Les autorités
vietnamiennes ont emprisonné des dizaines de dissidents politiques depuis le lancement d’une vague de répression envers la liberté d’expression fin 2009. Beaucoup d’entre eux ont été accusés “de tentative de renversement du gouvernement”.

Source :
Radio Free Asia

Feb. 10, 2013

GS Thi Hien NGUYEN

Please find enclosed these documents '' for your information ". We sincerely appreciate your help for Human Rights : Freedom, Democracy and Sovereignty of VietNam. Respectfully yours and with our gratefulness,

Feb. 10, 2013

GS Phan Thị Độ

HỘP THƯ DÂN Ý - CÔNG HÀM CỦA CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI GỨI TỔNG THỐNG HOA KỲ BARACK OBAMA VÀ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI ÂU CHÂU HERRMAN VAN ROMPUY - ĐẠI TÁ THI SĨ TRẦN DOÃN THƯỜNG THOMAS & GIÁO SƯ THI SĨ BÚT XUÂN TRẦN ĐÌNH NGỌC "CUNG CHÚC TÂN XUÂN QUÝ
TỴ"

Trân trọng kính chuyễn để QUÝ VỊ tham khảo, góp ý kiến và phổ biến rộng rãi trong lẫn ngoài nước.

Feb. 10, 2013

Bs LÊ Thị Lễ

Chúng tôi hoan nghênh và ủng hộ sáng kiến của CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI đã có sáng kiến mở "HỘP THƯ DÂN Ý" để đồng bào thân thương trong lẫn ngoài nước có cơ hội góp ý kiến xây dựng để cùng nhau kết hợp chặt chẻ tranh đấu cho :

- NHÂN
QUYỀN
- TỰ DO
- DÂN CHỦ
- và BẢO VỆ TOÀN VẸN LÃNH THỔ VIỆT NAM
trước nạn nội xâm CSVN và ngoại xâm CỘNG SẢN TÀU XÂM LƯỢC để sớm cứu nước, cứu đạo và cứu dân trước hiểm hoạ cộng sản vô thần, tàn ác.

ĐỀ NGHỊ : chỉ nên phổ biến những
ý kiến có VĂN HOÁ và không nên cho đăng những ý kiến VÔ VĂN HÓA, PHẢN ĐỘNG, PHẢN QUỐC, HẠI DÂN và phản lại quyền lợi tối thượng của QUỐC GIA, TÔN GIÁO và DÂN TỘC.
Kính mến,

Feb. 9, 2013

Hoài Thanh

Date: 2013/2/9
Subject:
To: lethile655@gmail.com
Kính gởi Bs. Lê Thị Lễ.

Tôi là Hoài Thanh, cựu chủ nhiệm báo Ðai Chúng, thành thật cảm ơn Bs. Lê Thị Lễ đã viết thư minh định sự lẫn lộn giữa chuyện “BS. Lê Thị Lễ là nick name của
bà Ngô Thị Hiền”. Thông tin nầy tôi nhận được từ diễn đàn trên mạng. Do đó tôi muốn xác minh cho mọi người biết chắc chắn rằng bà không phải là bà Ngô Thị Hiền nên phải viết một email thông báo để hi vọng tìm ra ánh sáng của sự thật.

Nếu bà có thời
gian, tôi sẽ hân hạnh được tiếp chuyện trức tiếp với bà để trao đổi những ý kiến, nhận định về hiện tình đất nước. Và tôi mong được xin lỗi bà trực tiếp trên điện thoại nếu điều đó không làm cho bà phiền lòng.

Tôi xin minh định với bà là tôi không
hề có ý đề cập đến tên và sự nghiệp cũng như sinh hoạt của bà trong các tổ chức đấu tranh chính trị. Tôi kham phục những người đã dấn thân đem tài năng, công sức, trí tuệ với chủ tâm giải thể và lật đổ chế độ CSVN hầu đem đến cho người dân Việt-nam có được
tự do, dân chủ và nhân quyền, trong đó có bà.

Vấn đề tranh tụng giãu tôi và bà Ngô Thị Hiền, thiết nghĩ tôi không cần đề cập đến trong thư trả lời nầy.

Cuối cùng xin chúc bà năm mới an khang và thăng tiến.

Trân trọng chào bà.

Feb. 9, 2013

Van Nang Nguyen

Các bạn
Cái lập lờ của báo Đai Chúng là mánh khoé của CS bôi nhọ mọi con dân tranh đấu cho Tư Do Dân Chủ. NHân danh một người tranh đấu chống CS từ lâuvà quen biết chiến hữu tôi xác nhận chi/ BS Lễ không phải là là bà NGô thị Hiền.
Trong phương
pháp thiếu lươnbg tâm này Báo Đại chúng muốn đập môt lúc cả chị Lễ và chị Ngô thị Hiền cùng là giới tranh đấu và cũng chụp mũ chị Hiền tráo tên chị Lễ. Nhưng thực ra không có ai tráo ai cả mà báo Đại chúng muốn bôi nhọ cả hai người chống CS.
Mong quí
vị coi chừng trò môt đập bảy mạng của chúng.
Thân mến
Nguyen V N

Feb. 7, 2013

Nhân viên VPTT

Thưa Ông Gia Thi Nghe!
Vì bất cẩn, chúng tôi đã xóa bài viết quan trọng của ông. Xin ông tha lỗi và gửi lại chúng tôi bai "Thành Lập Viện Nghiên Cứu Tội Ác của CSVN. Trân trọng cán ơn ông

Feb. 7, 2013

Nguyễn Thu Trâm, 8406

Hôm nay ngày 06 tháng 01 năm 2013, nhằm ngày 26 tháng chạp âm lịch, tức là chỉ còn 4 ngày nữa thôi, người Việt sẽ tưng bừng đón chào năm mới Quý Tỵ với nhiều ước vọng về một sự thay đổi lớn cho quê hương, cho đất nước và cho dân tộc: Một nước Việt Nam
thực sự tự do, thực sự dân chủ thực sự tôn trọng quyền con người và một nước Việt Nam không bị thống trị bởi đảng cộng sản VN chắc chắn là ước muốn của cả dân tộc Việt Nam trong năm mới này.

Feb. 7, 2013

Hoài Thanh

Kính gởi quý vị trên diễn đàn

Tôi là Hoài Thanh, cựu chủ nhiệm báo Ðại Chúng. Tôi đang truy tìm bà BS. Lê Thị Lễ, nếu quí vị nào biết Lê Thị Lễ, nếu quí vị nào biết tên và nơi cư ngụ của bà BS, Lê Thị Lễ xin vui lòng báo cho tôi biết. Bởi vì
dân mạng cho tôi biết bà BS. Lê Thị Lễ chính là nickname của bà Ngô Thị Hiền, cựu chủ tịch Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam (CRFV), người hiện đang trốn tránh nộp hồ sơ và tài liệu liên quan đến vụ kiện tại tòa án liên bang Hoa-kỳ, tiểu bang Maryland," vu
khống, mạ lị và chụp mũ tôi là cọng sản". Thoe thông báo của luật sư bà Hiền, báo cho luật sư của tôi là bà Hiền hiện nay vắng mặt, không có mặt tại tiểu bang Maryland. Nếu quả thật bà Ngô Thị Hiền chính là bà BS. Lê Thị Lễ, hiện đang hành nghề địa ốc bán
nhà cữa tại tiểu bang Maryland thì chính là người tôi và luật sư đang tìm kiếm.


Chân thành cảm ơn quý vị.

Hoài Thanh

Feb. 7, 2013

drnguyenthixuan

Date: 2013/2/8

Kính gửi Ông HOÀI THANH


CHỦ NHIỆM "BÁO ĐẠI CHÚNG" kính mến,


Chúng tôi xin thành thật cám ơn Ông CHỦ NHIỆM về nhận xét lẫn lộn giữa Bs LÊ Thị Lễ và Bà NGÔ Thị Hiền để chúng tôi có cơ hội trình bày trên
diễn đàn về thân thế, nghề nghiệp ngoài ý muốn của chúng tôi.


Chúng tôi xin xác nhận trên diễn đàn là Bs LÊ Thị Lễ không phải là Bà NGÔ Thị Hiền. Chúng tôi hành nghề trong nghành ngoại giao, giáo dục, xã hội, báo chí, y tế, hành chánh, tư pháp,
và không bao giờ hành nghề địa ốc, bán nhà cữa tại tiểu bang Maryland và không hề cư trú ở Maryland. Chúng tôi cũng không hề quen biết Bà NGÔ Thị Hiền.Rất mong Ông vui lòng cải chính gấp trên diễn đàn cho đồng bào trong lẫn ngoài nước để
tránh lầm lẫn vế cá nhân chúng tôi với Bà NGÔ Thị Hiền. Nếu không chúng tôi buộc lòng và rất tiếc sẽ dùng biệnn pháp mạnh khiếu kiện Ông CHỦ NHIỆM ra trước Tòa Án Hoa Kỳ để bảo vệ thanh danh của chúng tôi. Chúng tôi xin cảnh cáo Ô. CHỦ NHIỆM có biết rằng các
Tòa Án Hoa Kỳ tuyên án trừng trị nghiêm khắc những kẻ vu khống, mạ lỵ người khác như thế nào không?


Nhân dịp này chúng tôi cũng xin thành thật tri ân, cãm mến, trân quý Đại Tá Thi Sĩ TRẦN DOÃN THƯỜNG THOMAS, Trung Tá TRẦN Matthew, Ô. NGUYỄN SƠN
HÀ, GSTS HỒNG LĨNH HỒ NAM TRÂN, LM NGUYỄN VĂN LÝ, LM PHAN VĂN LỢI, MS NGUYỄN CÔNG CHÍNH, LM ĐINH XUÂN MINH và QUÝ VỊ : TU SĨ, LUẬT SƯ, LUẬT GIA, NHÂN SĨ, TRÍ THỨC Việt Nam và Ngoại Quốc đã hướng dẫn, cố vấn cho chúng tôi trong suốt 5 năm qua trong công cuộc
dấn thân tranh đấu bất vụ lợi cùng đồng bào các giới cho Nhân Quyền, Tự Do, Dân Chủ, Bảo Vệ Toàn Vẹn Lãnh Thổ Việt Nam.


Chúng tôi rất mong vào sự thông hiểu, sáng suốt của Ông CHỦ NHIỆM về vấn đề lầm lẫn này và thân chúc Ông CHỦ NHIỆM, QUÝ ANH
CHỊ EM phục vụ BÁO ĐẠI CHÚNG và BỬU QUYẾN một năm mới QUÝ TỊ : AN KHANG, HẠNH PHÙC, THỊNH VƯỢNG, THÀNH CÔNG và VẠN SỰ ĐỀU ĐƯỢC NHƯ Ý MUỐN.

Trân trọng kính chào Ông CHỦ NHIỆM.

Feb. 7, 2013

Saigonmoi

những suy nghĩ của đa số người dân trong nước đã nhận thức được bộ mặt thật của bọn côn đồ cầm quyền trong 80 năm qua. Sự âm ỉ trong lòng người dân cũng như trong lòng ngọn hỏa diệm sơn sẽ có một ngày bùng nổ thì không còn sức mạnh nào ngăn chặn được.

Website Feb. 4, 2013

Ong Gia Thi Nghe

TAI SAO PHAI THANH LAP VIEN NGHIEN CUU TOI AC CSVN va CS TAU ?
Thua quy vi,
Nhu toi da trinh bay cung quy vi trong bai viet lan truoc, QUYEN LOI PHI PHAP da lien ket bon an cuop lai voi nhau , thi ngay nay , cung chinh quyen loi phi phap do , den
giai doan ma bon chung goi la QUA DO se don bon chung vao con duong TU PHAN HOA, TU GIAI THE va TIM DUONG THOAT THAN. Nhung co gang cuoi cung cua bon chung nhu tai lap lai Ban Noi Chinh va Ban Kinh Te Trung Uong de kiem soat va thanh toan lan nhau chung to
cuoc TRANH AN da vao giai doan cuoi : bon an cuop da bat dau quay mat lai voi nhau. Thoi co ngan nam mot thuo cho cong cuoc Lay Lai Dat To da bat dau neu CPQGVNLT biet nam lay.
Tu lau,
Toi da kien nghi TT va CPQGVNLT song song voi viec thanh lap Vien
Nghien Cuu Chinh Tri thi dong thoi cung thanh lap Vien NGHIEN CUU va TRUY TAM TOI AC CSVN va CS TAU vi nhung ly do sau day:
1- HE THONG HOA nhung toi ac cua CSVN va CS TAU cap QUOC GIA va QUOC TE : chi co cap chinh phu, dai dien QUOC GIA moi co tham quyen
va DIEU KIEN de lam duoc dieu nay. O thoi the tranh toi tranh sang, nguoi dan se khong TIN TUONG AI bang TIN TUONG CPQGVNLT de cung cap nhung tai lieu, ho so toi ac noi tren. CPQGVNLT nen ban hanh mot chinh sach ro rang, nang viec nghien cuu va truy lung toi
ac CSVN va CS TAU thanh mot ke sach lau dai mot cach co he thong, khong phai chi de TRUY TO truoc NHAN LOAI ma con de cho NHUNG THE HE CON CHAU sau nay hieu duoc THE NAO la VI TRUNG CONG SAN . The he lanh dao CS hien nay da chuan bi chuyen giao quyen hanh
lai cho the he con chau chung mai sau. Chung goi nhung ten nay la nhung Thai Tu Dang nhu truong hop Bac Han. Neu khong co nhung HO SO TOI AC cua chung thi hoa CS se khong bao gio cham dut duoc. Nhan loai se khong bao gio hieu duoc toi ac cua CSVN va CS TAU
neu khong ai he thong hoa lai va noi cho ho biet. CPQGVNLT nen lam viec do cang som cang tot.
2- Cho den nay, CPQGVNLT da lam duoc nhung gi CU THE cho cong cuoc GIAI TRU CONG SAN VN ngoai viec khuyen khich ky ten dap mat HCM . Dong y ky ten la mot cach
phan ranh gioi QUOC CONG nhung thien nghi, viec lam nay chua HUY DONG CU THE duoc SUC MANH cua QUAN CHUNG. HCM da chet, dap mat HCM la dap mat mot xac chet , it ai biet den . Con nghien cuu va truy tam toi ac cua nhung ten con song cung con chau cua chung
se TAO NEN MOT HAP LUC CU THE de NGUOI DAN , nhut la DAN OAN cang ngay cang tham gia va biet nhieu ve CPQGVNLT. Neu tu lau, CPQGVNLT som thanh lap VIEN NGHIEN CUU va TRUY TAM TOI AC CSVN va CS TAU , HE THONG HOA lai thanh mot HO SO cap QUOC GIA thi toi nghi
tieng noi cua TT noi rieng va CPQGVNLT noi chung se co nhieu trong luong hon.

Website Feb. 4, 2013

Phạm Thế Nhân

CHÁNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI

CHÁNH nghĩa, chánh tâm vững bền luôn,
PHỦ trùm thế giới như thác tuôn.
QUỐC biến Dân Nam lìa Quốc Tổ,
GIA tan Cộng Phỉ bán non sông.
VIỆT tộc muôn phương diệt Hán Chệt,
NAM triều vạn quốc
cứu Lạc Hồng.
LÂM chung tưởng chết mà vẫn sống,
THỜI thế anh hùng chặt phá gông.

Feb. 4, 2013

R.Trần Tiếng, KQ/VNCH

Kính thưa quí vị,
Đôi khi phải đấu lý với nhau thật đau, hiểu nhau rồi mới thành bạn bè, anh em. Vấn đề quá rộng lớn, nên bỏ bớt những gì không cần nói. Bàn đến những gì rất cần, không thể thiếu.

1) Chúng ta không phải là kẻ thù nhau, chúng
ta đều có lý tưởng muốn giải thể CSVN, xây dựng một VN tự do, dân chủ, nhân quyền. Có đúng không? Vị nào không đồng ý, mời đi chổ khác, đừng quấy phá chúng tôi.

2) Danh xưng: thật cần thiết, ngay cả đôi dép cũng cần có cái tên của nó.

- Từ
hang Pac Po, Hồ Tập Chương dựng bản "Đảng CS Đông Dương"
- Chánh Phủ Cách Mạng Lâm Thời Miền Nam VN: phi pháp, tạo ra lên bởi CS Bắc Việt, Quốc Tế đều biết nhưng câm miệng để nó ký HĐ Paris 73. Chúng ta chửi nó, nhưng chính trị là phải vậy, không thể thiếu.

3)
Có phải CPQGVNLT hiện nay là duy nhất còn lại?
- Nếu đúng, đây là một đóm lửa nhỏ gần bên ta trong mùa đông giá rét, tại sao không cùng nhau đốt cháy thêm lên? Tại sao ngồi đó chê không ấm và mơ mộng một trận bảo lửa Phi châu?
- Nếu không đúng, làm
ơn chỉ tôi Chính Phủ Lâm Thời thứ hai đúng nghĩa của nó. Hoặc làm ơn đứng ra xây dựng một Chính Phủ toàn vẹn hơn cái đang có. Nói dể nhưng làm chắc khó, phải không?

4) Chúng ta có mất mặt khi gọi ông Đào Minh Quân là Thủ Tướng?
- Nếu cảm thấy
mất măt, xin đừng gọi. Không ai yêu cầu.
- Tôi không cảm thấy mất mặt hay nịnh bợ (có hưởng được gì mà nịnh?). Trái lại, tôi muốn nói với ông Đào Minh Quân, khi tôi gọi Thủ Tướng, là tôi biết quí trọng công lao một người trẻ, thay vì về VN hưởng lạc, lại
bỏ thì giờ tiền bạc ra để tạo khung sường một ngôi nhà cho tất cả người nào có lòng với đại cuộc. Tôi gọi ông là Thủ Tướng là tôi chỉ định cái trọng trách, nhiệm vụ mà ông phải sống hôm nay và chết mai sau cho dân tộc Việt Nam.

5) Có thể thay thế
Thủ Tướng Đào Minh Quân không?
- Chính ông Đào Minh Quân đã xác định điều nầy. Nhưng quí vị cần chứng tỏ tài đức, chứ không thể tự khoe tôi lớn tuổi hơn, cấp bậc lớn hơn, có bằng cấp cao hơn. Nếu quí vị tỏ ra khinh thường, không cần, thì chúng tôi cũng
không cần quí vị. Chúng tôi quí người có lòng, từ anh binh nhì đến lảo tướng. Chúng tôi cần người có tài giúp công việc chung, nhưng không cần người tự cao tự đại vô tích sự. Thời buổi nầy, thiếu ông Thạc Sĩ, Tiến Sĩ kế bên, tôi tạm thời hỏi ông Google. Cần
dịch một bản công hàm qua sinh ngữ khác, không có mấy ông giỏi sinh ngữ làm cao tự đại, chúng tôi bỏ ra vài trăm dollar nhờ Chuyên viên dịch thuật, hoàn hảo, không có lỗi. Thật tế không cần thiết. Tôi thấy anh em trong CPQGVNLT và những vị có lòng trong phong
trào đã ngày đêm tự làm lấy. Nếu có sơ sót, đó là cái nét đẹp rất chân thật của những người đem hết sức mình ra phụng sự một hoài bảo thiêng liêng vì dân tộc. Một cảm xúc mà những người đứng ngoài chế diểu không bao giờ có được.

Feb. 4, 2013

Ts Hong Linh

NHỮNG LẦM LẪN TAI HẠI
Đấu tranh là sách lược. Vấn đề danh xưng không quan trọng. Đấu tranh không chỉ có các tuyên cáo bày tỏ ước muốn hay một ý chí, giống như ném các cục đá xuống sông. Chỉ nghe một tiếng xì xào của làm sóng gợn.
Cần một kế hoạch
vững chắc hướng dẫn một cách liên tục các hành động.
Một hợp quần nào, bất kể danh xưng nào, luôn cần đặt nặng vấn đề tổ chức và kế hoạch.
Khi hai vấn đề vừa kể không được đặt ra, thời tất cả chỉ màn quảng cáo thuốc gián.
Trong các vận động, gặp
được ông nầy hay ông kia không quan trọng. Nếu các gặp gỡ ấy không có tiếp theo hay không đúng một chính sách của họ có lợi cho phe ta.
Đó là loại gặp gỡ thuộc loại quảng cáo. Do đó, nếu xem các gặp gỡ ầy là một thừa nhận công khai xem ra là một ảo tưởng.
Chúng nó quay lưng mấy hồi. Tại Mỹ có loại gặp gỡ phải trả tiền. Cái hơi hám vô duyên.
Mình là chính họ là phụ trong đấu tranh.

Feb. 3, 2013

Thomas D. Tran

Kính chuyển đọc, suy ngẫm và chuyển tiếp.

Riêng tôi thì "cứ tiếc hùi hụi" rằng những nhà trí thức, khoa bảng, nhân sĩ phe Ta tỵ nạn cs ngay từ 1975 đã chỉ chăm chú kiếm tiền bằng cách lương thiện hoặc gian manh (Vụ Hoàng Cơ Minh, vụ những bác
sĩ gian với Medicare ỏ Nam California, v..v..) truy thâu cho những gì đã mất mà lơ là chuyện cứu VNCH.

Về việc GS Nguyễn Ngọc Bích thì tôi đồng ý với BS Trần Văn Tích đã viết Ai làm được gì thì cứ làm, nếu xét ra không thể làm được thì tôi bỏ lơ,
như tôi đã viết về vụ Hoàng Duy Hùng: Hay nhờ dở chịu, vì không thiệt hại vật chất hoặc tinh thần gì cho tôi.Tuy nhiên nếu có hại chung cho việc giải thể chế độ cs thì tôi minh bạch lên tiếng để liệu định.

Nhân tiện tôi mạn phép nhắc lại chủ trương
của tôi là CHÊ thì PHẢI CÓ GIẢI PHÁP thay thế. còn như Chê Khơi Khơi, chê để mà chê là Không Có Tôi, vì Chê như thế đồng nghiã với Phá Hoại.
Kính

Feb. 3, 2013

Bán Nguyệt San Tự Do Ngôn Luận số 164

Trên thế giới, ai cũng công nhận sở dĩ Hoa Kỳ là quốc gia phát triển về kinh tế, tiến bộ về khoa học, thành đạt về giáo dục, bình đẳng về nhân quyền và ảnh hưởng về chính trị quốc tế vào bậc nhất hoàn cầu, chính là nhờ họ có một nền tảng luật pháp hết
sức vững chãi, nghĩa là một Hiến pháp giá trị, một Hiến pháp đầu tiên trong lịch sử nhân loại mà hầu như chẳng có bất cứ một lỗi văn bản hay đúng hơn một lỗi nguyên tắc lớn nào! Được hình thành năm 1787 tại Philadelphia, với mong muốn trở nên một căn bản trường
tồn qua nhiều thời đại, Hiến pháp Hoa Kỳ đã theo một nguyên tắc quan trọng là dựa trên bản tính tự do của con người và tính chất dân chủ của xã hội mà khẳng định những điều sẽ không bao giờ thay đổi, chẳng hạn mỗi con người đều có quyền được sống, quyền bình
đẳng, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc, mỗi cá nhân đều có quyền tư hữu thiêng liêng và bất khả xâm phạm, mọi công dân đều có quyền bầu lên cũng như bãi nhiệm chính phủ của mình... Hơn 2 thế kỷ qua, bản văn ngoại hạng này chẳng cần thay đổi. Chỉ có những
điều phụ tùy được bổ sung gọi là Tu chính án.
Đang khi đó thì tại Việt Nam, chỉ trong không đầy 70 năm, dù dưới cùng một chế độ chính trị, Hiến pháp (tạm gọi vậy) đã thay đổi xoành xoạch, 4 lần rồi và đang chuẩn bị lần thứ 5, chưa kể những lần sửa đổi
nhỏ. Quả là một con số kỷ lục không tìm thấy đâu trên thế giới! Về việc này, cựu bộ trưởng tư pháp CS Nguyễn Đình Lộc đã biện minh như sau: “Chúng tôi (Việt Nam) phát triển theo một điều kiện mà tình hình đất nước luôn có những giai đoạn thay đổi. Tương ứng
từng giai đoạn như thế phải có một Hiến pháp. Phải thấy được đặc thù của chúng tôi là từng giai đoạn mang một tính chất khác cho nên phải có bản Hiến pháp. Cho nên có thể thấy Việt Nam rất tôn trọng Hiến pháp. Mỗi giai đoạn phát triển dù thế nào cũng có một
bản Hiến pháp tương ứng”. (RFA 19-11-2012) Đó chỉ là kiểu ngụy biện lếu láo! Bởi lẽ do bản chất độc tài đảng trị, người Cộng sản không quan niệm Hiến pháp (như mọi quốc gia dân chủ trên thế giới công nhận) chính là bộ luật cao nhất do toàn dân dựa trên nhân
tính tự do và xã hội tính dân chủ để soạn ra mà xác định các quyền con người và quyền công dân, chế độ chính trị tự do và chế độ kinh tế phát triển, quyền hạn và bổn phận của chính phủ như công bộc được toàn dân giao cho nhiệm vụ điều hành quản lý đất nước.
Nói cách khác, đi từ lý thuyết Khế ước của triết gia Hy lạp Aristote (tk IV trước CN, tác giả cuốn “Cộng hòa”), được triển khai bởi nhiều triết gia Âu châu thế kỷ 17 và 18 như Thomas Hobbes, John Locke và Jean-Jacques Rousseau (tác giả cuốn “Về khế ước xã
hội”) nhằm xóa bỏ tư duy cai trị kiểu quân chủ chuyên chế (Vua là thiên tử, con trời), nhân loại văn minh -kể từ sau Cách mạng Hoa Kỳ rồi Cách mạng Pháp- đã quan niệm Hiến pháp là khế ước, giao kèo giữa nhà nước với người dân, là văn kiện giao phó quyền lực
chính trị từ người dân cho Nhà nước để thay họ điều hành quốc gia và đảm bảo an toàn, tự do, bình đẳng và phát triển cho họ.

Website Feb. 1, 2013

Trần Ngọc Dương

Thưa ông Trần ̣Đình Ng̣oc, không dám gọi ông là "Bút Xuân" vì sao mong ông tự hiểu. Tuy nhiên cũng xin có vài lời thưa ông rằng:
Người Quân T̉ư dám đánh k̉e thù, nhưng không dám cất tay với anh em. Trước khi dơ tay lên, cũng
ph̉ai suy nghĩ nhiều lắm. Còn k̉̉e tỉêu nhân thì khác. Nó hẻn trước gịăc, nhưng mạt sát anh em thì không tiếc lời. Không những thế, nó có th̉ê lạy ḷuc trộm cướp. Nhưng rất hùng h̉ô với người lương thịên. Hy ṿong ông không như
ṿây. Mình là người có chức tước, có chử nghĩa, có tuổi tác và kinh nghiệm. Nhưng KHÔNG DÁM NHẢY RA ĐƯƠNG ĐẦU với gịăc CS. May có người dám đứng ra, hy sinh cả s̉an nghiệp, chịu muôn ngàn đắng cay, xông pha nơi tuyến đầu để giúp
dân, cứu nước và cứu gỡ giùm danh dự cho chúng ta: Những "đàn anh" khi còn quyền bính thì huyênh hoang, khoát lát. Nhưng khi giặc tới thì nín khe. không biết mấy cḥuc năm trước ông ờ đâu sao không lên tiêng? Nhưng thôi, dù ông có
bầu ông Th̉u Tướng Quân hay không thì ông ta cũng đã là Th̉u Tướng. Tiếc là mấy ông Tổng Thống, các nhà ngoại giao cao cấp Hoa Kỳ cứ g̣oi ông Quân là "Th̉u Tướng" mà không hỏi ý kiến 1 người cao cấp như ông mà thôi. Dù sao thì
ông Quân cũng như ông Obama, là Th̉u Tướng, k̉ê cả những người KHÔNG BẦU CHO ÔNG TA. Ông Trân Đình Ngọc nên tự trách mình SAO MẤY CḤUC NĂM TRƯỚC KHÔNG NHẢY RA ỨNG CỬ LÀM TH̉U TƯỚNG để đồng bào bầu cho ông, ông nhé. Nay tàm ràm có
hơi muộn tí đấy.

Website Feb. 1, 2013

R. Trần Tiếngr name

Kính gởi ông Bút Xuân Trần Đình Ngọc,

Thỉnh thoảng tôi cũng nghe đến tên ông nhưng chưa biết ông là ai. Trong quá khứ tôi không cần biết ông chống cộng ra sao, có ở tù không, ra hải ngoại bằng vượt biên hay đi máy bay. Tôi chỉ mong ông đừng vì
quan điểm của mình mà chà đạp lòng tin và hy vọng của người khác một cách thô bạo. Bất cứ người chiến sĩ Quốc Gia Việt Nam nào cũng có quyền chọn một tổ chức, một Chánh Phủ Lưu Vong Lâm Thời để tiếp tục đấu tranh, nhất là cái tổ chức đó không làm điều gì sai
ngoài mục đích cùng nhau đoàn kết để lấy lại đất tổ, cứu dân khỏi ách CS.

Ông có quyền lập Chánh Phủ mới nếu ông có khả năng. Ông có quyền gởi thư khiếu nại với Tổng Thống Clinton tại sao lại phúc đáp thư của CPQGVNLT một cách chánh thức mà chưa
hỏi ý kiến ông. Ông có quyền tổ chức biểu tình trước thư viện TT Nixon, hỏi tội họ tại sao đã đón tiếp và mời ông Đào Minh Quân lên đọc diễn văn với tư cách Thủ Tuớng Lâm Thời, người mà ông không bầu và không ủng hộ. Ông có đủ thứ quyền, trừ cái quyền chà
đạp lòng tin của người khác, nhất là những người từng đổ máu, tù tội, vượt biên vì đã chiến đấu dưới ngọn cờ Vàng.Hơn 37 năm rồi, biết bao nhiêu cấp Tướng Tá, Nhân sĩ lão thành lần lượt từ giã chúng ta về bên kia thế giới với nỗi đau buồn
vì đã bỏ nước ra đi, rồi chết ở quê người, chưa gầy đựng được một tổ chức gì để thế hệ sau có thể theo đó mà đấu tranh với một chính danh cho Quốc Gia Việt Nam. Mỗi một năm trì trệ là một năm chúng ta rơi vào cái bẩy của đám CS già. Chúng mong chờ chúng ta
chết hết thì con cháu chúng mới an hưởng được khối của cải cướp giật bóc lột từ nhân dân. Càng chờ đợi thì càng rơi vào âm mưu của chúng.Vì vậy, tôi không thể ngồi chờ thêm nữa. Và tôi quyết tâm bảo vệ cái quyền đó của tôi và tin rằng
nhiều chiến hữu của tôi cũng như thế.

Trân trọng kính chào ông.

Feb. 1, 2013

Bác Sĩ LÊ Thị Lễ

Gs BÚT XUÂN TRẦN ĐÌNH NGỌC kính mến,

Chúng tôi rất cám ơn Gs đã nhắc nhở. Trong suốt 5 năm nay chúng tôi cùng đồng bào và QÚI VỊ YÊU NUỚC THỰC SỰ trong đó có Gs mà chúng tôi vô cùng cãm mến, trân quý tinh thần tranh đấu cho NHÂN QUYỀN, TỰ DO,
DÂN CHỦ, BẢO VỆ TOÀN VẸN LÃNH THỔ VN của QUÝ VỊ và Gs.

Chúng tôi không thuộc đảng phái, tôn giáo nào mà chỉ sẳn sàng ủng hộ bất cứ ai dấn thân tranh đấu cho tương lai của đất nước và dân tộc trong đó có QUÝ VỊ và Gs.

Chúng tôi đã gửi MẪU
ĐƠN trên diễn đàn nhiều lần kêu gọi tất cả ĐỒNG BÀO trong lẫn ngoài nước ký tên và gửi đi, muốn khuất phục được CSVN chỉ có cách tố cáo tội ác đảng CSVN và kiện tội ác của họ ra trước các Toà Án Hình Sự Quốc Tế và các Quốc Gia có thẩm quyền. Nhưng chỉ có UBTTTAĐCSVN
và CPQGVNLT do Ô. ĐÀO MINH QUÂN làm Thủ Tướng xung phong đứng ra lãnh trách nhiệm quan trọng, khó khăn này ( trong suốt tuấn qua CPQGVNLT vận động cộng đồng QUỐC TẾ, trước khi nộp đơn chính thức kiện tội ác đảng CSVN) . Còn UBTTTAĐCSVN đang chuẩn bị nộp hồ
sơ cho Toà Án.

Vì lý do đó mà chúng tôi tình nguyện ủng hộ tinh thần lẫn vật chất cho UBTTTAĐCSVN và ủng hộ tinh thần cho CPQGVNLT trong vụ việc khiếu kiện tội ác CSVN để cứu dân, cứu nước, cứu đạo thoát khỏi ách cai trị bạo tàn của CSVN và Tàu cộng.


Chúng tôi gìa nua tuổi tác, mất sức, không ham danh vọng và nguyện vọng thiết tha của chúng tôi là mong muốn Việt Nam sớm có NHÂN QUYỀN, TỰ DO, DÂN CHỦ và các tù nhân tôn giáo, chính trị, dân oan được sớm trả tự do. Chỉ có thế thôi.

Nếu Gs hay
tổ chức tôn giáo, đảng phái chính trị , cá nhân đứng ra nộp đơn kiện tội ác CSVN thì chúng tôi cũng sẽ ủng hộ hết mình. Theo LM ĐINH XUÂN MINH có nhiều đơn kiện thì càng tốt và LM sẳng sàng cung cấp các tài liệu bằng chứng và chúng tôi sẳn sàng thảo đơn kiện
để tham khảo ý kiến các Luật sư.

Theo thiển ý tố cáo tội ác và kiện tội ác đảng CSVN không có gì là nghiêm trọng. Có kiện mới biết thắng hay thua. Thua làm sao được khi chúng ta có bằng chứng rõ ràng, có cơ sở và cả thế giới đều biết CSVN vi phạm
trầm trọng Hiệp định Genève và Paris về VN, vi phạm trầm trọng các Luật Lệ Quốc Tế, Hiến Chương Liên Hiệp Quốc và tội ác chiến tranh, chống nhân loại trong đó có tội diệt chủng!!! Nếu chúng ta không kiện thì Tòa không xét xử.

Chúng tôi tin tưởng
vào sự thông hiểu của Gs.
Còn kiện thắng hay bại xin Gs vui lòng chờ xem kết qủa.
Kính mến,
LÊ Thị Lễ

Feb. 1, 2013

GS Bùi Xuân Trần Đình Ngọc

Đây là chuyện động trời chứ khg phải tầm thường như chúng ta nghĩ.
Bà BS Lê thị Lễ đã gửi nhiều Văn thư nhân danh người tị nạn VGCS tại hải ngoại ký tên là TT Đào minh Quân. Trong đám công văn lưu để trả lời của TT Vatican còn chình ình những Văn bản
khẩn thiết này. Rồi TT Vatican trả lời, rồi mọi chuyện bạch hóa thì người tị nạn lấy cái mo nào mà che mặt đây?

1- Bà BS Lê thị Lễ phải gấp rút gửi thư sang Bộ Ngoại giao Tòa Thánh xin hủy các Văn thư ấy vì lý do gì tùy bà BS.

2- Phủ nhận
ĐMQ ngay trên các Diễn Đàn là chúng tôi khg công nhận những gì CPQGVNLT do Đào minh Quân xướng xuất.

3- Nếu khg làm ngay e có những hậu quả nghiêm trọng.

4- Chuyện của tổ chức, khi bà Lễ làm, bà nên hỏi ý kiến những người đã từng trải, bà
biết cá nhân tôi và những vị khác khg đồng ý với danh xưng tiếm danh tiếm vị láu cá

lưu manh, nhưng bà BS Lễ cứ làm, mà lại gửi đi một nơi quá nhạy cảm và quan trọng như Tòa Thánh Vatican. Tôi khg hiểu bà Lễ có mưu đồ gì chứ khg ai sơ sót chết người
như thế.

5- Y như CH Joseph Pham nói: chúng muốn hề hóa công việc chống vgcs của chúng ta nên làm vậy. Đúng như vậy. Còn hơn cả hề hóa. Lố bịch và thô bỉ, ngu dốt, hợm hĩnh, kiêu căng, phét lác, một tấc đến trời.

Tôi thật khg còn ý chí làm
việc chung với quí vị.

Website Jan. 29, 2013

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Một cái Cơ chế cho độc tài Chính trị nắm độc quyền Kinh tế là một tuyên bố công khai trơ trẽn rằng đảng CSVN là “quân ăn cướp ngày” không còn một chút liêm xỉ xấu hổ gì cả. Chúng sẽ tiếp tục bóc lột dân chúng cho đến nghèo kiết xác, tiếp tục ăn cướp tài
sản quốc gia làm của riêng giầu nứt khố. Dân chúng mang DẠ DẦY rỗng với lòng HẬN THÙ đã tích lũy tại Việt Nam còn lâu hơn Ai Cập. Bài học cương quyết đi tới cùng của dân Tunisie và dân Ai Cập cho chúng ta phải có thái độ dứt khoát với đảng CSVN:

=>
Không có Hòa Hợp Hòa Giải như một số người làm chính trị xôi thịt tại Hải ngoại hô hào để mong hớp được chút bánh rơi rụng do CSVN thẩy xuống.

=> Không có “đối thoại“ như một số Lãnh đạo Tôn giáo giả hình ngụy biện để tòng phạm với tội ác CSVN

=>
Thâu hồi lại cho dân những tài sản, đất đai, nhà cửa mà đảng đã ăn cướp bẩn thỉu

=> Săn lùng những tài sản mà chúng chuyển ra nước ngoài cất giữ để phục hồi lại cho Việt Nam.

=> Không để chúng đứng chung trong tiến trình xây dựng Tự do Dân
chủ thực sự cho dân bởi vì lịch sử đảo điên tráo trở phản bội của chúng đã có từ thời Hồ Chính Minh.

=> Dân Việt đứng lên làm Cách Mạng DỨT BỎ Cơ chế CSVN hiện hành phải cứng rắn gạt bỏ những tính toán Chính trị quốc tế. Việt Nam cũng đứng ở vị trí
tính toán Chính trị quốc tế như Ai cập. Mỹ tính toán quyền lợi cho dân họ. Tầu tính toán quyền lợi cho dân Tầu. Không ai thương sót số phận của Dân mình bằng chính mình thương mình. Tự tin ở mình và tự mình đấu tranh cho chính mình, đừng để tính toán Chính
trị quốc tế làm “chệch hướng“ cuộc Cách Mạng của Dân tộc Việt Nam.

Những điểm cương quyết như trên có nghĩa là phải quét sạch ngay từ lúc đầu những chướng ngại trên con đường dân tộc xây dựng Tự do và Dân chủ thực sự.

Website Jan. 27, 2013

Trần Văn Tiếng, KQ/VNCH

Không có chính phủ VNCH lưu vong. Khi Việt cong chiếm miền Nam, thì chính phủ của VN CH lúc ấy là ông Duong Văn Minh, và ông ta đầu hàng Việt công, sau đó thì bị quản thúc ở VN, nếu ông ấy không đầu hàng VC mà trốn đi, thì mình mới có chính phủ lưu vong.

Bạn
nghĩ gì về chính phủ?

Những người tỵ nạn như chúng tôi khi sống ở nước ngòai thì theo luật lệ của nuớc ngòai, không có thể dựng lên 1 chính phủ. Chỉ có các hội đòan. Hiện tai có hội Người Việt Quốc gia Liên Bang Hoa kỳ đó là hội đòan có tính cách
cao nhất ở Mỹ. Vô trang mang: cdnvqglbhk.org
Chính phủ là do dân bầu ra, chứ không phải tự nhẩy lên ngai như cộng sản rồi gán ghép những mỹ từ: do dân bầu ra, nô bộc của dân, vì dân, cái gì cũng dân, nhưng thực sự dân là nô lệ cho đảng, nhưng đảng là
đảng cuớp, chứ không phải là một chính đảng.

Website Jan. 27, 2013

truyen Tan

Chúng ta vẫn còn CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI. Họ nêu
cao lý tưởng “Lấy Lại Đất Tổ Không Làm Khổ Dân. Việt Cộng bỏ Cộng còn Việt. Người Việt Không Giết Người Việt” Đây là một Chính Phủ Lưu Vong được thành lập trước khi Mỹ có ban giao với CSVN,
vì vậy họ được hoạt động trên đất Mỹ, có công hàm trao đổi chính thức, được mời thuyết trình tại thư viện rất lớn của cựu Tổng thống Nixon. Con đường đấu tranh Lấy Lại Đất Tổ còn tung bay như cờ Vàng ba sọc Đỏ trên khắp thế giới nơi nào có người Việt tị nạn
CS. Mời bạn vào hai trang Web của CPQGVNLT và xin tiếp tục phổ biến:

http://www.chinhphuquocgia.com...

http://www.phamvanlong.com/148...

Ngoài ra còn Ủy Ban Lảnh Đạo VNCH đang tiến hành việc phục hồi Hiệp Định Paris 1973. Một Uỷ
Ban Truy Tố Tội Ác của Đảng CSVN ra Tòa Án Quốc Tế. Tất cả đều bị CSVN tung tiền bạc tỉ cho Việt gian trong NQ36 để mong đánh sập những tổ chức chống cộng nầy. Khó khăn lắm, nhưng chúng ta sẽ thắng, bằng chứng là sau 40 năm chúng phải ra sức tuyên truyền về
HĐ Paris, nhưng chúng sẽ chết vì không thể tiếp tục lừa dối đồng bào trong nước

Jan. 27, 2013

Nhan Quyen

(HOẢ TỐC 11) BẮC KỲ DI CƯ CHU TẤT TIẾN : THƯ KÍNH GỬI HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VN - GS PHAN THỊ ĐỘ GÓP Ý VỀ THÁI ĐỘ CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG & HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VN - ĐẠI TÁ TRẦN THOMAS GÓP Ý VỀ BS LÊ THỊ LỄ ĐỀ NGHỊ 4 GIẢI PHÁP KHẢ THI GIẢI THỂ ĐẢNG CSVN - GSTS HỒNG
LĨNH ĐỀ NGHỊ KIỆN TỘI ÁC ĐẢNG CSVN

Jan. 27, 2013

Chu Tất Tiến

Ngày 24 tháng 1 năm 2013...
Nước Việt Nam, trừ một thiểu số Đảng Viên và những kẻ sống bám theo Đảng để kiếm lợi, còn lại đại đa số dân lànhđang sống trong đói, khát, rách rướivà một số không nhỏ bị tù rạc. Nhiều tiếng nói Công Chính, Dũng Cảm đã vang
lên nhất là trước mối họa Quỳ Gối Dâng Tổ Quốc cho giặc nhưng rất tiếc họ đã bị tù rạc với những bản án cực kỳ phi lý và vô luân: Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Việt Khang, Nguyễn Phương Anh, Bùi Minh Hằng, Phạm Thanh Nghiên, Cù Huy
Hà Vũ, Lê Thị Công Nhân, Huỳnh Thục Vy, Trần Vũ Anh Bình, gần đây là 14 thanh niên Công Giáo và Tin Lành… Hàng chục ngàn dân oan khác, bị đập phá nhà cửa, ruộng vườn, mồ mảcha ông để lấy chỗ cho tà quyền xây dinh thự, làm giầu. Nhiều nhà thờ, nghĩa trang đã
bị cướp. Thái Hà, Cồn Dầu, Tam Tòa…Có kẻ đã phải khỏa thân lõa lồ rađể phản kháng. Có kẻ đã phải dùng đến vũ khí để thay cho lời nói. Nhưng có kẻ đã bị bọn côn đồ dùng xe cần cẩu đập đầu chết tốt!
Trên hết và đau lòng hơn hết là chính sách đô hộ của Trung
Cộng, bắt dùng ngôn ngữ Tầu, bắt thôn nữ lấy chồng Tầu rồi chuyển quốc tịch sang Tầu. Thâm độc hơn nữa, là ngoài việc bán tràn lan nhữngđộc dược cho dân ta, họ cho người đi giả bộ mua sản phẩm nông thôn, để sau khi dụdỗ nông dân lao vào sản xuất cả những thứ
độc hại như đỉa, như ốc bươu vàng…rồi bỏ chạy, mặc cho nông dân chết đói vì hàng không ai mua.
Vậy, thưa quý Đức Cha, những thảm cảnhđau lòng cho dân Việt này có được ví như là những chú chiên đi lạc, cần được chủ chiên đi tìm về không? Với tâm tình của
một tín hữu, con rất đau lòng khi phải viết những dòng chữ có thể mang tính xúc phạm này đến quý Đức Cha, nhưng theo lời người xưa nói: “Thấy việc trái mà không cản, thì là làm trái. Thấy việc phải mà không làm, cũng là làm trái”, con chân thành mong những
điều con trình bầy đây, sẽ được quý Đức Cha rộng lượng và chấp nhận theo lời của Chúa dậy: “Thứ nhất là Kính Thờ Đức Chúa Trời, thứ hai là Yêu Người như chính mình ta vậy”.
Amen.

Jan. 27, 2013

Chu Tất Tiến

THƯ KHÔNG NIÊM KÍNH GỬI HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
Trọng kính quý Đức Cha,
Theo tin tức báo chí, ngày 22 tháng 1 năm 2013, Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam, đã đến Vatican để gặp Đức Giáo Hoàng. Nghe tin này, cá nhân con tự
dưng lo sợ vì kinh nghiệm cho thấy, mỗi lần có cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam và Vatican thì ngay sau đó, có một đợt đàn áp giáo dân Việt Nam một cách khốc liệt.

Jan. 27, 2013

Gs PHAN THỊ ĐỘ

Kính chuyển để Quý Vị tham khảo, góp ý kiến xây dựng, phổ biến rộng rãi trong lẫn ngoài nước. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với Ô. CHU TẤT TIẾN : ĐỨC GIÁO HOÀNG, HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM phải có bổn phận, trách nhiệm bảo vê các tu sĩ, các giáo dân bị các
Thủ lãnh, đảng CSVN và nhà nước XHCNVN tuỳ tiện khủng bố, đàn áp, sách nhiễu, đánh đập, giam cầm, bạc đãi.

Nếu các NGÀI sợ hãi CSVN, ham sống, sợ chết, không dám lên tiếng bệnh vực và quan tâm đến các con chiên lâm nạn CSVN thì ĐỨC GIÁO HOÀNG, các
Tổng Giám Mục, các Giám Mục, các tu sĩ công giáo và tin lành có còn xứng đáng đãm trách chức vụ linh thiêng của mình nửa hay không? Nếu vậy các Ngài đồng lõa với tội ác Satan CSVN chống lại CHÚA TOÀN NĂNG, bán nước, giết hại tín đồ ngoan đạo con cái của CHÚA!!!
Vô cùng Đau đớn và Mỉa mai thay!!!
Gs PHAN THỊ ĐỘ

Jan. 27, 2013

THOMAD D. TRAN

ĐẠI TÀ TRẦN THOMAS GÓP Ý
Thưa qúy vị
Kính chuyển đọc, suy ngẫm, chuyển tiếp nhiều bài giá trị dưới đâỵ

Thiển nghĩ phe Ta, người Việt tị nạn cs ỏ hải ngoại đã làm, đang làm hầu như tất cả những gì có thể làm để cứu nước đặc biệt là nhóm
BS Lê Thị Lễ đã gửi rất nhiều thư tới các yếu nhân, tổ chức trên thế gìới, đã phân cộng việc Truy Tố tội ác đảng csVN cho bốn tổ chức/nhóm riêng biệt tiến hành và ai hay hay dở thì thời gian sẽ trả lời. Thiển nghĩ như vậy thì nhóm BS Lễ đã tich cực làm những
gì có thể làm, đã vì thế mà được ...cộng sản chiếu cố!

Nay là lúc phải làm thế nào để Thế Giới Tự Do Biết và LƯU Ý
Muốn thế theo thiển ý Phải khiến cho tình hình ỏ VN xáo trộn, bất ổn không ngừng, khắp nơi, cùng một lúc và về mọi mặt. Nghiã là
tình hình trong nước "bấy nhậy như tương tàu". Muốn thế phe Ta trong nước phảI có tổ chức bí mật, khả tín và có phương tiện truyên tin chính xác và mau chóng để có thể huy động mau chóng người có chí khí, dám dấn thân tham dư. Vạn sự khởi đầu nan, Bắt đầu
bao giờ cũng khó nhưng khi đã khởi sự là có trớn và sau sẽ dễ dàng vì đã rút ưu, khuyết điểm

Giải quyết được hai vấn dề Tổ Chức và Phương Tiện Truyền tin là sẽ có chương trình hành động tiếp theo.

Kính trình qúy vị thẩm định.

Jan. 27, 2013

GS NGUYỄN Thị Hiền

(HỎA TỐC 10) GSTS HỒNG LĨNH : PHẢI TẤN CÔNG CSVN TỪ NHIỀU HƯỚNG - Bs LÊ THỊ LỄ, Ô. RAYMOND TRẦN, Ô. PAUL VAN, Ô. KHAI NGUYÊN, ĐẠI TÀ TRẦN THOMAS GÓP Ý - LS TRẦN THANH HIỆP : 40 Năm Hiệp Định Hòa Bình Paris 1973: Dịp May Bị Bỏ Qua - CHIẾN SĨ CHỐNG CỘNG
JOSEPH PHẠM BỊ KẺ THÙ ĐE DOẠ.

Jan. 27, 2013

BS LÊ Thị Lễ

1.- Chúng tôi hòan toàn đồng ý với GsTs HỒNG LĨNH, nếu TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN muốn khuất phục các Thủ lãnh và Đảng CSVN thì phải tấn công CSVN từ nhiều hướng trong đó có 4 giải pháp khả thi nhất:

a - Tham gia khiếu kiện tội ác các Thủ lãnh và Đảng
CSVN (không đổ máu)
b.- Dũng cãm cùng nhau vùng dậy lật đổ các Thủ lãnh và Đảng CSVN (đổ máu)
c.- Không du lịch VN, không gửi tiền về VN hay chỉ gửi quần áo, thuốc men, thực phẩm về cho gia đình mà thôi (không đổ máu)
d.- Nếu không tham gia, không
hành động thì xin vui lòng "IM LẶNG" để cho người khác hành động, không nên phá đám, hay đề nghị giải pháp khả thi khác hay hơn.

Ls TRẦN THANH HIỆP kết luận :
"Do vậy, đặt lại vấn đề làm sống lại Hiệp định Paris thì cũng không thể giải quyết gì
được chuyện tương lai đất nước. Chi bằng cả nước dồn nỗ lực làm sống lại lý tưởng đoàn kết dân tộc, xây dựng dân chủ tự do, mang lại nhân phẩm cho mỗi con người Việt Nam mà Hiệp định Paris đã xưng tụng, thiết kế thực hiện nhưng hiệp định này đã bị dìm chết.
Quốc tế và Cộng sản Hà Nội đã làm lỡ dịp may này »".

Chúng tôi xin phép hỏi Ls TRẦN THANH HIỆP các nỗ lực kê trên đã được toàn dân VN thực hiện trong suốt 40 năm qua , nhưng các Thủ Lãnh và đảng CSVN độc tài, đảng trị, cực kỳ độc ác, ngoan cố, tham
quyền cố vị không thực thi, thì Ls HIỆP có phướng cách nào khả thi hơn không để đem lại Nhân Quyền, Tự Do, Dân Chủ, Toàn Vẹn Lãnh Thổ Việt Nam?

2.- Chúng tôi cũng bị An Ninh CSVN phổ biến trên diễn đàn có ghi rằng :"... bằng mọi cách phải trấn áp
bọn LÊ Thị Lễ..." Chúng tôi đã thông báo ngay các cơ quan An Ninh địa phương, càc Tòa Án, và đã thông báo cho các chiến sĩ chống cộng : "Trường hợp chúng tôi có mệnh hề gì chính là bọn CSVN nhúng tay".

Vậy chiến sĩ JOSEPH PHẠM không nên lo lắng chỉ
cần thông báo cho FBI hay cơ quan cãnh sát mở cuộc điều tra tìm thủ phạm. Giải pháp hay nhất là nhờ các Luật Sư Việt Nam hay Ngoại Quốc làm đơn hay tự làm đơn lấy gửi Ông BIỆN LÝ TÒA ÁN địa phương khiếu kiện (X) cố ý đe doạ, hảm hại...nhớ đính kèm các bằng
chứng cụ thể. Sau khi nhận đơn khiếu kiện Ông BIỆN LÝ sẽ cho mở cuộc điều tra tìm kiếm thủ phạm ngay.

Rất hoan nghênh, trân quý Đại tá TRẦN THOMAS, GsTs HỒNG LĨNH đã an ủi và hổ trợ chiến sĩ JOSEPH PHẠM. Mong rằng các tổ chức tôn giáo, các đảng phái
chính trị, các Hội đòan, CPQGVNLT, UBTTTAĐCSVN, CPVNLV, ĐÀI SBTN & NHẠC SĨ TRÚC HỒ sẽ quan tâm đặc biệt đến tình cảnh của chiến sĩ JOSEPH PHẠM.
Kính mến,
Bs LÊ Thị Lễ

Jan. 27, 2013

Hong Linh

PHAI TAN CONG CSVN TU NHIEU HUONG:

1.- Dem CSVN ra toa an hinh su quoc te ve toi tham sat Mau Than 68.

2.- Kien CSVN tai cac nuoc Au-Chau ve toi ac chong nhan loai. Chan khong cho chung ra hai ngoai. Neu ra cac toa an phai yeu cau Interpol
bat chung. Muc tieu lam cho chung roi loan va buoc chung phai nha gong kem trong nuoc.

3.- Cac thanh vien da ky ket Hiep Dinh Paris phai nhom hop de lay bien phap trung tri CSVN vi toi boi uoc.

4. Tai My nen van dong cac thanh pho khong cho
CSVN dat chan toi.

5.- Moi nhom lo mot viec trong the lien hoan tan cong CSVN.

6.- Muc tieu lam cho chung roi loan va gay du luan ket an cua quoc te.

Website Jan. 24, 2013

viet nhan ha

ok