Ý DÂN

Kính thưa đồng bào! CPQGVNLT do 3 thế ḥê Vịêt Nam thành ḷ̣âp với ṃ̣uc đích pḥuc ṿu đất nước và đồng bào. Chúng tôi luôn chân thành lắng nghe ý dân là căn b̉an c̉ua Chính Ph̉u QGVNLT. Trân trọng kính mời đồng bào và nhử̃ng nhà ái quốc tham gia ý kiến, k̉ê c̉a vịêc không đồng ý với những vịêc làm c̉ua Chính Ph̉u. Nhưng xin ngắn g̣on và với tinh thần xây dựng, tôn tṛong nhau. Chúng tôi xin dành quyền xóa b̉o những ý kiến thiếu trách nhịêm và kém văn hóa hoặc dùng đ̉ê thóa ṃa nhau. Trân trọng.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Dear compatriots! Provisional National Government of Vietnam by three generations of Vietnam established with the purpose of serving the country and the people. We sincerely listen to the people is the basis of Provisional Government of VN. Invite people and patriots consulted, including not agree with the actions of the government. But please be brief and constructive spirit, respect each other. We would like to reserve the right to delete these comments irresponsible and ornate cream or used to slander. Appreciate.

Email Jan. 26, 2022

phle

Những ai mà, vì miếng ăn, đã không ủng hộ chế độ cộng hòa thì thôi (điển hình một số nhỏ các youtuber - rất dễ tìm thấy, qua các cờ-lip chúng vẫn lưu lại để tiếp "kiếm chác") lại tuyên truyền nói xấu về những người lính cộng hòa đã hy sinh bỏ mình vì dân
vì nước, các thành phần này cpqgvnlt nên đặc biệt chú ý ...

Email Jan. 26, 2022

phle

Những ai mà, vì miếng ăn, đã không ủng hộ chế độ cộng hòa thì thôi (điển hình một số nhỏ youtuber - rất dễ tìm thấy, qua các cờ-lip chúng vẫn lư lại để tiếp "kiếm chác"), lại tuyên truyền nói xấu về những người lính cộng hòa đã hy sinh bỏ mình vì dân vì
nước, các thành phần này cpqgvnlt nên đặc biệt chú ý ...

Email Jan. 5, 2022

Phuoc le

Dân ngoại bang khi du lịch sang VN đã cho rằng trong một xứ cs mà vẫn thấy đầy dẫy các cửa hàng tư nhân, nhưng họ không biết là biết bao người nghèo phải cầu cứu việt kiều thông qua các người sinh sống bằng nghề làm youtube, cho cuộc sống thường nhựt của
họ, đặc biệt cho bệnh phí vì quá cao đối với họ (sống còn hơn kiểu "giật gấu vá vai thì lấy tiền đâu để lo chữa bệnh?). Cpqgvnlt nên vạch trần điều này thông qua các đài ngoại quốc - một nạn mà nhà cầm quyền nước sở tại phải lo, vì đây là trách nhiệm của chính
những người lãnh đạo. Vì nước, vì dân kiểu gì mà lạ vậy? Chỉ chủ yếu lo cho giới giàu, còn giới nghèo để ai lo đây? Để chó lo cho à? Và nếu không có nghề youtube, thì tỷ số nghèo lại càng cao ! Nhà cầm quyền VN quảng lý, điều hành đất nước kiểu gì lạ vậy :
2 thái cực cực nổi bật – hạng giàu sụ như P. N. Vượng và hạng nghèo "rớt mộng tơi" lê lếch đầu đường xó chợ với thân tàn tật để kiếm sống !

Email Jan. 5, 2022

phuoc Le

Dân ngoại bang khi du lịch sang VN đã cho rằng trong một xứ cs mà vẫn thấy đầy dẫy các cửa hàng tư nhân, nhưng họ không biết là biết bao người nghèo phải cầu cứu việt kiều thông qua các người sinh sống bằng nghề làm youtube, cho cuộc sống thường nhựt của
họ, đặc biệt cho bệnh phí vì quá cao đối với họ (sống còn hơn kiểu "giật gấu vá vai thì lấy đâi mà có tiền để lo chữa bệnh?). Cpqgvnlt nên vạch trần điều này thông qua các đài ngoại quốc - một nạn mà nhà cầm quyền nước sở tại phải lo, vì đây là trách nhiệm
của chính những người lãnh đạo. Vì nước, vì dân kiểu gì mà lạ vậy? Chỉ chủ yếu lo cho giới giàu, còn giới nghèo để ai lo đây? Để chó lo cho à? Và nếu không có nghề youtube, thì tỷ số nghèo lại càng cao ! Nhà cầm quyền VN quảng lý điều hành đất nước kiểu gì
vậy : 2 thái cực cực nổi bật : hạng giàu sụ như P. N. Vượng và hạng nghèo "rớt mộng tơi" lê lếch đầu đường xó chợ với thân tàn tật để kiếm sống !

Email Jan. 5, 2022

Phuoc le

Mời quý vị, các bạn xem trang mạng sau của tờ “ENPRESSWIRE" :

HEXAGON MONUMENT - EIN Presswire - EIN News

https://www.einnews.com › pr_news › hexagon-monu...

Jun. 17, 2021 — HEXAGON MONUMENT BUILT BY IMPERIAL DUKE PRESIDENT ĐÀO MINH QUÂN AND HIS COMRADES ....

Vì sao bọn cs lại đã dám phản bác sự hiện hữu của thực thể - cpqgvnlt - một cách tùy tiện, ngu xuẩn trên trang WIKIPEDIA, nhưng lại không dám làm trên trang báo điện tử "EINPRESSWIRE"? Thật đơn giản - WIKI thiên cộng, chẳng khác bọn truyền thông bất lương [Việt,
Mỹ]. XÁC SUẤT PHẢN BIỆN CỦA CS TRÊN WIKI LÀ 100%; NHƯNG TRÊN EINPRESSWIRE LẠI TRÁI NGHỊCH HOÀN TOÀN – LÀ 0% ! VÌ "EINPRESSWIRE" có điều lệ hẳn hòi : Hẳn quý vị, các bạn biết rằng cs, bọn "tép riêu", đã bêu phá cpqgvnlt, cho rằng đây chỉ là một tổ chức, kèm
theo những lời châm chích, phản biện ngu ngốc; ngược hẳn, báo điện tử này đã, sau khi xem xét kỷ lưởng về nội dung mà cpqgvnlt muốn truyền tải đến công dân VN - sự thắng kiện tại tòa án môi trường quốc tế của một tập thể thuộc một chính phủ lư vong thực thụ
chớ không một tổ chức - đã bằng lòng cho lên tin này, vì nội dung bản tin của cpqgvnlt thỏa mản các điều lệ về sự đăng tải.


{ Các điều kiện trong mục "Guidelines" ("các điều lệ" [phải theo]), chung cùng cho người ta thấy :

* Điều kiện chủ yếu của báo này là tin buộc phải trung thực 100%

* Điều kiện phụ yếu là không được có những lời bêu rếu, thóa mạ người khác}

Email Dec. 6, 2021

phle

Vì sao bọn lếu láo an ninh cộng sản đã chống phá được cpqgvnlt trên trang WIKI, nhưng lại HOÀN TOÀN bất lực trên trang báo điện tử "EINPRESSWIRE? Thật đơn giản - WIKI thiên cộng, chẳng khác bọn truyền thông bất lương [Việt, Mỹ]. (Youtube thiên cộng đã

xóa, nhưng tôi lại ghi ra đây hầu qúy vị nhận thức về thực danh cùng sự thắng kiện TC/VN thực có của cpqgvnlt),

XÁC SUẤT PHẢN BIỆN CỦA CS TRÊN WIKI LÀ 100%; VÀ TRÊN EINPRESSWIRE LÀ 0%, BẤT CHẤP CÓ HAY KHÔNG 2 ĐIỀU SAU : ĐÚT LÓT HAY MỊ BAN BIÊN TẬP !** Vì sao báo điện tử trên lại đã bằng lòng nhận truyền tải thông tin báo chí [...] của CPQGVNLT? HEXAGON MONUMENT - EIN Presswire - EIN News https://www.einnews.com › pr_news › hexagon-monu...

Jun. 17, 2021 — HEXAGON MONUMENT BUILT BY IMPERIAL DUKE PRESIDENT ĐÀO MINH QUÂN AND HIS COMRADES ....

"EINPRESSWIRE" có điều lệ hẳn hòi ; hãy xem các điều kiện trong hai điều lệ 2 & 4 "cốt lỏi" trong mục "Our Guidelines [các điều lệ hướng dẫn]" :

+ Legally Accurate (chính xác về mặt pháp lý) : EIN Presswire requires a case number (đòi hỏi số hồ sơ vụ kiện), court of record (hồ sơ lưu trữ; cần biết rằng hồ sơ kiện TC & VN sau này là bổ túc cho hồ sơ kiện trước, đã sẵn nằm tại tòa án), complaint number
(số hồ sơ kiện được cấp lúc nhập tòa), ...

+ Press releases about legal cases and political matters are not interpretations of legal proceedings (thông tin báo chí liên hệ các vấn đề pháp lý hay chính trị không thể là sự diễn giải [bình luận] về các diển tiến của các vụ xử kiện) :

(a) all claims

Email Nov. 2, 2021

HA LE

Ai không ưa thích, không màn đến sự giải quyết vấn nạn của quê hương mình thì cpqgvlt cũng chẳng cần họ, những người "uốn nước mà không biết nhớ nguồn", tự cho là đầy đủ khi phải sống nhờ ở đất khách quê người ! Hãy nhìn lịch sử dân Do Thái, dân Ấn Độ,
... họ cùng đoàn kết một lòng chống ách đô hộ họ ... Bàn về tiểu sử của ông Đào Minh Quân lảnh đạo cpqgvnlt - phải công bằng mà nói, người như ông ta hoàn toàn không khó để được vinh thăng lên cấp tướng thời đó, nếu đã không xảy ra sự sụp đổ của miền Nam.
Ai khác mà có sự đa tài như vậy thì hãy chứng minh cho quốc dân được nhờ để họ ủng hộ ! Hãy đừng lố bịch phô trương chức tá tướng này kia, danh tước tiến sỷ này nọ. Cấp bực tướng tá ông ĐMQ thừa khả năng, tước tiến sỷ ông ta cũng thừa (phát triển "Bios", được
mời làm giám đốc thì nếu không thuộc đẳng cấp tiến sỷ thì là gì? Tiến sỷ, kỷ sư ra trường hàng tá; với số điểm từ 70% trở lên là có học vị này; có gì là đặc biệt ! Có sáng chế ra được cái gì không mới là đáng nói !).


* 1989, ông ĐMQ từ bỏ sự nghiệp, và bắt đầu dấn thân vào con đường cứu nước. Sau khi nhận được thông báo của Thượng nghị sỷ tiểu bang Utah xác nhận là sẽ không có sự vinh danh HCM - do nhà cầm quyền cs đã không để họ so dấu vân tay để biết hư thực - ông ĐMQ
đã khởi xướng việc "Đạp mặt HCM" với phương châm "Dẹp cộng chết hết cộng sống" ! Chính vì lý lẻ này mà việc TCDY đã ra đời, kêu gọi sự tỉnh thức của quốc dân ...

Email Sep. 20, 2021

phle

Vì sao bọn lếu láo an ninh cộng sản đã chống phá được cpqgvnlt trên trang WIKI, nhưng lại HOÀN TOÀN bất lực trên trang báo điện tử "EINPRESSWIRE? Thật đơn giản - WIKI thiên cộng, chẳng khác bọn truyền thông bất lương [Việt, Mỹ]. (Youtube thiên cộng đã
xóa, nhưng tôi lại ghi ra đây hầu qúy vị nhận thức về thực danh cùng sự thắng kiện TC/VN thực có của cpqgvnlt),

XÁC SUẤT PHẢN BIỆN CỦA CS TRÊN WIKI LÀ 100%; VÀ TRÊN EINPRESSWIRE LÀ 0%, BẤT CHẤP CÓ HAY KHÔNG 2 ĐIỀU SAU : ĐÚT LÓT HAY MỊ BAN BIÊN TẬP !

** Vì sao báo điện tử trên lại đã bằng lòng nhận truyền tải thông tin báo chí [...] của CPQGVNLT? HEXAGON MONUMENT - EIN Presswire - EIN News https://www.einnews.com › pr_news › hexagon-monu...

Jun. 17, 2021 — HEXAGON MONUMENT BUILT BY IMPERIAL DUKE PRESIDENT ĐÀO MINH QUÂN AND HIS COMRADES ....

"EINPRESSWIRE" có điều lệ hẳn hòi ; hãy xem các điều kiện trong hai điều lệ 2 & 4 "cốt lỏi" trong mục "Our Guidelines [các điều lệ hướng dẫn]" :

+ Legally Accurate (chính xác về mặt pháp lý) : EIN Presswire requires a case number (đòi hỏi số hồ sơ vụ kiện), court of record (hồ sơ lưu trữ; cần biết rằng hồ sơ kiện TC & VN sau này là bổ túc cho hồ sơ kiện trước, đã sẵn nằm tại tòa án), complaint number
(số hồ sơ kiện được cấp lúc nhập tòa), ...

+ Press releases about legal cases and political matters are not interpretations of legal proceedings (thông tin báo chí liên hệ các vấn đề pháp lý hay chính trị không thể là sự diễn giải [bình luận] về các diển tiến của các vụ xử kiện) :

(tiếp dưới)

Email Sep. 20, 2021

Phle

(tiếp trên) :

(a) all claims about events surrounding a court case need to be attributed to court documents;


mọi sự khẳng định về các diễn biến quanh một vụ kiện [pháp lý] cần phải được quy từ các giấy tờ tòa án mà ra [ý nói không thể "xàm ngôn", khuyếch lác kiểu cs, vì điều lệ buộc phải có ("need to”) nêu xuất xứ là từ giấy tờ (bất chấp văn kiện, tài liệu, ...) tòa
án (ví dụ như sự thông tin từ ban TTCL về sự kiện Tòa có kêu gọi trung tướng Huệ Lâm lên gặp họ liên hệ vụ kiện TC & Vn xhcn/cs phải được chứng minh là thực có - nếu cpqgvnlt muốn truyền tin này qua “E. wire”).

(b) until a case is decided, events cannot be interpreted, but only detail what court documents allege. các diễn biến [tình huốn] không thể được diễn giải [ý nói "phăng" lên một cách tùy tiện] cho đến khi có sự phán quyết [của tòa], nhưng chỉ được nêu [hàm
ý : cùng lắm là nêu] chi tiết các điều mà toà tình nghi (“ENPRESSWIRE"đã bằng lòng thông tin về vụ TUYÊN BỐ THẮNG KIỆN phía cpqgvnlt – quý vị cũng thấy được DÒNG CHỮ "IMPERIAL DUKE ĐÀO MINH QUÂN WON US $38 TRILLION LAWSUIT AGAINST THE CCP" kèm hình cờ-lip
2 tướng Huệ Lâm & Flynn).* Ngoài ra báo điện tử "EINPRESSWIRE" có tới 5 điều kiện, cùng hướng chung là "không được có ý hại phạm đến bất cứ một cá nhân hay một tập thể" (Điều lệ 3 & 4). Như vậy bọn chó cs tưởng rằng đã bêu phá đựợc cpqgvnlt qua Wiki, thì cũng làm được qua trang báo
"E. WIRE". Nhưng chúng đã phải tự khóa mỏm chỉ vì chúng không thể thoả mản các điều kiện của báo điện tử này.

Email Jul. 11, 2021

phleXÔNG HƠI TRỊ VI-RÚT CÔ-RÔ-NA - phương pháp đặc thù hiệu quả 100% :

Theo Đông y, cách diệt gió "độc" (gió sinh bệnh) đã thâm nhập cơ thể, là qua sự xuất mồ hôi bằng uống nước rể cây nấu. Phương pháp sau đáng tin cậy; mời quý đồng hương xem qua cờ-lip sau : "Một việt kiều Đức bị nhiễm COVIC19, đã tự chữa khỏi bằng cách làm này,
chuyện có thật 100% - Lê Vinh" https://youtu.be/SMRQEtBMkqg * Việc cho thêm các giọt dầu xanh để gia tăng hiệu lực ắt hẳn do tính xông tỏa lên đầu của nó, nên giúp tận diệt vi-rút vùng mủi lẫn miệng. Theo Đông y, người ta cũng phải dùng loại rể, lá có tính
đặc trị lại cùng có tính xông tỏa trong trường hợp con bệnh bị gió "độc" hòa cùng chất "đàm máu" (Tây y họ không ý thức hay tin cái này) "chạy" lên cả đầu (đã có trường hợp tử vong vì chứng này, Tây y họ không hiểu vì sao con bệnh không "cao máu" mà lại bị
"ngủm củ tỏi" !)

Email Jul. 11, 2021

phleXÔNG HƠI TRỊ CON VI-RÚT CÔ-RÔ-NA - phương pháp đặc thù sau, hiệu quả 100% :

theo Đông y, cách diệt gió "độc" (gió sinh bệnh) đã thâm nhập cơ thể, là qua sự xuất mồ hôi bằng uống nước rể cây nấu. Phương pháp sau đáng tin cậy - mời quý đồng hương xem qua cờ-lip sau :

"Một việt kiều Đức bị nhiễm COVIC19, đã tự chữa khỏi bằng cách làm này, chuyện có thật 100% - Lê Vinh" (https://youtu.be/SMRQEtBMkqg)

* Việc cho thêm các giọt dầu xanh để gia tăng hiệu lực ắt hẳng do tính xông tỏa lên đầu của nó, nên giúp tận diệt vi-rút vùng mủi lẫn miệng. Theo Đông y, người ta cũng phải dùng loại rể, lá có tính đặc trị lại cùng có tính xông tỏa trong trường hợp con bệnh
bị gió "độc" hòa cùng chất "đàm máu" (Tây y họ không ý thức hay tin cái này) "chạy" lên cả đầu (đã có trường hợp tử vong vì chứng này, Tây y họ không hiểu vì sao con bệnh không "cao máu" mà lại bị "ngủm củ tỏi" !)

Email Jul. 9, 2021

Phuoc Le

* Ai có y giúp tiền (bằng cách kích lên chữ "Donate") cho bất cứ chổ nào, nếu các bạn thuộc phía chính nghĩa, không theo bọn đã cố tình xé các hiệp định [...], thì các bạn cần xét kỷ trước.


Ngay các kênh du-tiub, hay kênh nhạc, cũng không thiếu gì thứ "cs con" làm để "kiếm chác" - bọn này ăn tiền thông qua lượng người xem - ủng hộ kênh chúng là "đút" tiền cho chúng ăn ! Ví dụ điển hình : kênh youtube "Hoàng Nam - Challenge Me - Hãy thách thức
Tôi", nó đã có phát biểu "... chống trả giặc từ phương Nam, ...".

Email Jun. 23, 2021

phle

ĐỂ NGĂN NGỪA HAY TRỊ CON C-19, MỜI QUÝ VỊ, CÓ BÀI THUỐC :

"TỨ-ĐOẠN-GIAO" bàị thuốc này có xuất xứ từ một vị Cao Tăng Thiền Sư VÀ THÔNG QUA Ô ĐÀO MINH QUÂN [CPQGVNLT] MÀ NGƯỜI TA ĐƯỢC BIẾT ! Hỗn hợp gồm 4 vị dược thảo tất cả - sả, gừng, nghệ, hành, dưới dạng bột. Mỗi ngày, qúy vị, các bạn pha trong nước ấm, hỗn hợp
bao gồm 4 thứ này, một muỗng cỡ như muỗng cà phê, chọ mỗi thứ (4 "muổng cà phê" tất cả, mỗi thứ một muổng). Dùng trong mỗi ngày, lúc bụng rổng, trước bữa ăn. Có thể pha với đường và muối để có vị gần với vị "nước chanh muối" cho dễ uống (nhưng bạn nào cao
máu thì đành phải tránh muối tối đa, đặt biệt dưới dạng loãng !).

* Các thứ này có bán dưới dạng bột tại VN. Ở xứ ngoài, các bạn đặt mua, ví dụ từ trang mạng Amazon.com

* Có một nơi bán garlic (hành [loại củ nhỏ có múi]), ginger (gừng), turmeric, duới dạng bột : iHerb.com - iHerb® - Official Site (nhưng nơi này không có bán bột sả).

Bột sả (lemongrass powder) các bạn đặt mua nơi khác (hãy mua thứ có gán từ "organic" [sự trồng trọt thuần túy thiên nhiên, không có sự can thiệp của hóa chất hay chất kích thích nào]); ví dụ qua các nơi :


- Single Origin Organic Lemongrass Powder www.cinnamontreeorganics.com › products › organic-l…

- Natrevibe Botanicals Organic Lemongrass Powder …

* "Nghệ" mà được đề cập đến trong bài thuốc "TĐG" là từ củ nghiền ra [grounded turmeric root; turmeric powder], nó có màu vàng (nghệ củ [turmerc root] mọc dưới đất từ cây nghệ [turmeric plant]). Bán qua các mạng, ví dụ từ iHerb.

Email Jun. 23, 2021

phle

(phần sau tiếp phần ngay phía trên)

* chú ý : qúy vị, các bạn đừng lầm lẫn từ "turmeric" (nghệ) với từ "curry" (cà-ri); từ "curry" dùng để chỉ một tổng hợp các chất gia vị, có turmeric là chính (với cái màu vàng đặc trưng của nó). Do đó chớ mua lầm bột cà-ri (curry powder), cũng màu vàng ! Và
hãy cũng đừng lầm 2 từ "turmeric" (nghệ, một tổng hợp các chất) và "curcumin" (một trong các chất của nghệ) với nhau - vì cũng có bán Curcumin ! Cái cần mua là bột nghệ (turmeric powder) chớ không phải curcumin, curry.


* "Nghệ" mà được đề cập đến trong bài thuốc "TĐG" là từ củ nghiền ra [grounded turmeric root; turmeric powder], nó có màu vàng (nghệ củ [turmerc root] mọc dưới đất từ cây nghệ [turmeric plant]). Được thấy qua các đường mạng, ví dụ từ iHerb.

* Bạn Hãy Nên Xét Giá Từ Các Nơi Khác Nữa; bạn đánh lên Google "turmeric sale" thì tha hồ mà chọn nơi mua.

https://ca.iherb.com/pr/Jiva-Organics-Organic-Turmeric-Powder-1-lb-454-g/102968 https://ca.iherb.com/pr/Pure-Indian-Foods-Organic-Turmeric-Root-Ground-7-5-oz-212-g/79387 https://ca.iherb.com/pr/Frontier-Natural-Products-Organic-Ground-Turmeric-Root-16-oz-453-g/30918
https://ca.iherb.com/pr/McCormick-Gourmet-Organic-Ground-Turmeric-1-37oz-38-g/101488

Email May. 17, 2021

Phuoc Le

THÔNG BÁO ! THÔNG BÁO QUÝ ĐỒNG HƯƠNG, AI CÓ TƯ DUY "TỈNH THỨC" !"Comment" : Tin về vụ thắng kiện $38 ngàn tỷ thông qua bài báo "QUAN MINH DAO – The New York Age Newspaper" có link (https://youtu.be/DvrzsDX1fhM) trực tiếp dẫn đến nó, đã bị Ém bởi Du-Tiub. Ai mà có muốn đọc tin này, hãy làm theo đúng cách gián tiếp sau :

* Để tìm trang WEB trên, hãy dùng "Google" và đánh lên dòng tựa "QUAN MINH DAO – The New York Age Newspaper" hay dùng "Microsoft Bing" và đánh lên dòng tựa "new york daily dao minh quan". TUY NHIÊN SAU KHI THẤY TỰA TRÊN HIỆN RA VÀ KÍCH TRÊN NÓ, QUÝ VỊ CẦN

PHẢI TIẾP KÍCH NGAY TRÊN DÒNG CHỮ : "LENIENCY POLICY PRESS RELEASE" THÌ MỚI ĐỌC ĐƯỢC BẢN TIN.


* TUY NHIÊN, qua Google, khi quý vị thấy tựa nói trên hiện ra với các dòng theo ngay dưới, hoàn toàn không liên hệ gì với đề tài này (!), hãy cứ việc kích lên tựa

trang WEB, "QUAN MINH DAO – The New York Age Newspaper", và tiếp kích - NGAY TRÊN dòng chữ "LENIENCY POLICY PRESS RELEASE" !


* * Vì "Comment" trên đã bị Du-Tiub xóa, nên tôi dùng trang "Hộp Thơ Dân ý" này để truyền tải. Ai mà muốn thử copy và paste nó trong phần "Comments-Ý Kiến" của BẤT CỨ cờ-lip nào thì cũng không kết quả. Nói rộng ra, youtuber nào mà nói "xấu" Vn xhcn, sẽ bị cảnh
cáo (chỉ khi bị lộ !) trước khi kênh bị vô hiệu hóa !

Latest comments

05.11 | 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

04.11 | 16:17

LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH

04.11 | 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

03.10 | 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Share this page