Meet REUTERS reeporter at PNGVN compound on SEP 2, 2018

Reuters correspondent to Adelanto desert to interview Prime Minister Dao Minh Quan on September 2, 2018 - Part 2

Comments

Phuoc

03.10.2022 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Pham thi Nhu

24.02.2019 23:36

Lam cach nao de lien he voi dai bieu cpqgvnlt tai Canada:
Dai ta Lam Kim Hue ?

long

23.10.2019 02:34

link fb ?

Latest comments

05.11 | 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

04.11 | 16:17

LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH

04.11 | 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

03.10 | 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Share this page