Quyết Định tịch thu tài sản phi pháp của CSVN

VIỆT NAM CỘNG HÒA

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

PO BOX 2807, ANAHEIM, CA. 92814, USA

760-523-3011

SẮC LỆNH

Số 04/2015/TT

Dựa vào Đề Cương Hiến Pháp Lâm Thời do CPQGVNLT công bố ngày 06 tháng 09 năm 1994 và Thủ Tướng ký ban hành ngày 06/06/2009.

-      Tham chiếu Sắc Lệnh số 02/2009/05-TT ký ngày 01/06/2009 và Quyết Định Số: 0001-22052015/TT/TACSVN ban hành ngày 22/05/2015,

-      Căn cứ tình hình thực tế tại Việt Nam, đảng CSVN vẫn tiếp tục trấn áp, đánh đập, cướp đoạt tài sản của nhân dân,

-      Dựa vào sự cống hiến kho báu của những Hiền Sĩ Việt Nam Ái Quốc,  

Thủ Tướng Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời quyết định:

1-   Tịch thu tất cả tài sản, đất đai phi pháp của các đầu sỏ Cộng Sản Việt Nam mà không cần chờ án lệnh của Tòa án. Sau chín mươi (90) ngày mà không có ai khiếu nại, sẽ được bán đấu giá để xung công qủi.

2-   Tài sản của cha con Phùng Quang Thanh, Phùng Quang Hải sẽ bán đấu giá từ ngày 28/09/2015. Các tài sản phi pháp khác của các đầu sỏ CSVN sẽ bắt đầu rao đấu gía kể từ ngày 01/11/2015.

3-   Để bày tỏ sự thông cảm và muốn bù lấp những thiệt thòi về tinh thần lẫn vật chất của đồng bào Việt Nam sống dưới chế độ cộng sản, CPQGVNLT sau khi về nước, sẽ không thu tất cả các lọai thuế khoá hành nghề, Nông-Lâm-Ngư Nghiệp trong vòng ba (3) năm.

4-   Ngoại trừ thuế Thương Nghiệp, thuế lợi tức trên Năm Mươi Ngàn Đô La (US$50,000.00) và thuế giao dịch, buôn bán với các công ty nước ngoài. 

5-   Những cá nhân hay gia đình nào có nghành nghề hay muốn buôn bán mà không có vốn, sẽ được Chính Phủ cho vay tiền để làm ăn. Tiền lời căn bản ấn định bắt đầu là 6% tính theo năm, tức 0.5% tính theo tháng. Nếu thanh toán nợ đúng hạn kỳ, thì sẽ được cho mượn tiếp tục với phân lời giãm nhẹ hơn cho đến khi chỉ còn tương đương với tiền lãi xuất của Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam trả cho thân chủ +1%. 

Đại Biểu, Thành Viên, Cán Bộ các cấp chiếu Sắc Lệnh thi hành.

 

Ngày 01 tháng 08 năm 2015

TM. Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

Thủ Tướng ĐÀO MINH QUÂN

 (Ấn Ký)

- Bộ An Sinh Xã Hội, Cựu Chiến Binh và Cô Nhi Tử Sĩ

- Bộ Thông Tin và Quốc Dân Vụ.

- Tổng Cục Quân Huấn

- Quốc Vụ Khanh

- Đại Biểu Chính Phủ

- Văn Phòng Thường Trực

- Bộ Tư Lệnh Chiến Lược Toàn Quốc

- Lưu

 

🤒🤒🤒🤒🤒🤒🤒🤒🤒🤒🤒🤒🤒🤒🤒🤒🤒🤒🤒🤒🤒

 

 

Ân xá và tưởng thưởng tất cả các cán binh, bộ đội vỏ trang Nhân Dân Việt Nam hợp tác với Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời.

Căn cước th̉e tín ḍung c̉ua CPQGVNLT cấp cho dân trong tương lai.

Căn cước th̉e tín ḍung c̉ua CPQGVNLT cấp cho dân trong tương lai.

CHÍNH PHỦ

QUỐC GIA VIỆT NAM

LÂM THỜI

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

10800 Sierra Rd., Adelanto, CA. 92301

760-523-3011

 Quyết Định

Số: 001-04102012-TT-QD ngày 04/10/2012

-       Căn cứ bản Tuyên Ngôn Kỷ Nguyên Tân Dân do Phong Trào Việt Nam Tân Dân Chủ công bố năm 1987.

-       Căn cứ vào Quyết Định của Hội Đồng Quốc Dân Nguyên Lão ngày 04/08/1989.

-       Căn cứ vào Quyết Định của Quốc Dân Đại Hội ngày 21/10/1990.

-       Căn cứ vào Quyết Định của Thủ Tướng Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời ngày 25/10/1990.

-       Căn cứ vào Quyết Định của đại biểu ba thế hệ Việt Nam ngày 16/02/1991

-       Căn cứ vào bản cáo trạng tội ác của Cộng Sản Việt Vam công bố ngày 31/12/1991.

-       Căn cứ vào nhu cầu thiết yếu của đất nước trong thời đại hôm nay là LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN.

Nay Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời quyết định:

Điều 1: Quyết Định Số 01/02/2008/TT/QD do Thủ Tướng ký ban hành ngày 02/02/2008 vẫn còn hiệu lực và CPQGVNLT tái khẳng định lãnh thổ Việt Nam trải dài từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mâu. Quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa nằm trong lãnh hải Việt Nam, đều thuộc chủ quyền của Việt Nam, bất khả tương phân và bất khả tương nhượng.

Điều 2: Tái xác nhận tập đoàn Cộng Sản Việt Nam là tay sai Cộng Sản Quốc Tế và cái gọi là “Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” là công cụ của đảng Cộng Sản Việt Nam, không đại diện cho toàn dân Việt Nam. Tất cả những văn bản, văn kiện hay hợp đồng do tập đoàn Cộng Sản Việt Nam và cái gọi là “Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” ký kết với bất cứ ai, bất cứ tập thể nào và bất cứ Quốc Gia nào, đều không có gía trị.  

Điều 3: Hệ thống công an khu vực do Cộng đảng điều khiển, là một hệ thống kìm kẹp để để hành hạ, đe dọa, trấn áp nhân dân Việt Nam, cần phải dẹp bỏ. Những kẻ ngoan cố từng gây tội ác với dân có bằng chứng xác thật, sẽ bị đưa ra pháp luật xét xử. Những ai lợi dụng tình hình để gây xáo trộn hay trả thù cá nhân sẽ bị trừng trị thích đáng.  

Điều 4: Tất cả tài sản, điền trạch, thổ trạch của nhân dân Việt Nam do tập đoàn Cộng Sản Việt Nam cưỡng đoạt hay chiếm cứ, bao gồm nhà cửa, ruộng vườn, đất đai, cơ sỡ tư nhân, sẽ cứu xét trả lại cho nhân dân Việt Nam theo từng trường hợp. Các tài sản, bất động sản, tài khoản và cơ sở của các tôn giáo sẽ trả lại và giúp đỡ tu sữa để có nơi thờ tự, tu tập, truyền bá giáo lý.

Điều 5: Cứu xét, hỗ trợ các phong trào DÂN OAN. Trả lại danh dự cho những nhà tranh đấu cho Dân Chủ và tự do tín ngưỡng, thả những người bất đồng quan điễm và chánh kiến vô điều kiện.

Điều 6: Ân xá và tưởng thưởng tất cả các cán binh, bộ đội vỏ trang Nhân Dân Việt Nam hợp tác với Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời. Cấp và tưởng thưởng “Quốc Công Bội Tinh” cho những công dân hay Quốc Dân có thành tích và công trạng với đất nước. Đặc biệt những đơn vị nào hợp tác với CPQGVNLT để bắt giử và phong toả tài sản quốc gia do những đầu xỏ Cộng Sản như Nguyỗn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng chiếm hữu bất hợp pháp, sẽ được ân thưởng thêm 20% trên tổng số tài vật được CPQGVNLT kiễm kê. Kẻ nào lợi dụng tình hình hổn loạn để chiếm hữu tài sản của người khác làm của riêng sẽ bị pháp luật trừng trị và phải bồi hoàn cho sỡ hửu chủ hay sung công qủy tùy trường hợp sẽ do toà án xét xử công bằng.

Điều 7: Kêu gọi toàn dân ủng hộ một cuộc Tổng Tuyển Cử có quốc tế giám sát để chọn lựa thể chế và cơ chế chính trị theo nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam. Kêu gọi Liên Hiệp Quốc và các quốc gia yêu chuộng TỰ DO TÔN GIÁO THẬT SỰ, trong đó có Hoa Kỳ, ủng hộ và giúp đỡ cuộc tranh đấu cho TƯ DO TÔN GIÁO THẬT SỰ và nguyện vọng DÂN CHỦ của toàn dân Việt Nam hiện nay.

Điều 8: Nông dân và thành phần vô sản sẽ được Chính Phủ xét cấp đất đai để khai khẩn. Ai không có nhà ở, sẽ được trợ cấp nơi cư ngụ an toàn, hợp vệ sinh. Công nhân và giới tiểu thương sẽ được xét trợ giúp tài chánh, kỷ thuật và phương tiện để hành nghề. Giới lao động, thợ thuyền sẽ được giúp nâng cao đời sống và hưởng qui chế lương bổng theo các tiêu chuẩn quốc tế ấn định. Thành phần cô nhi, tử sĩ, thương phế binh và người lao động tàn phế, bất khiển dụng hay già yếu, bệnh họan, sẽ được cứu xét cấp hưu bổng trọn đời.

Điều 9: Khoáng sản, nguyên liệu, tài nguyên trên lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam, đều là của nhân dân Việt Nam, sẽ được CPQGVNLT cho đấu thầu công khai theo tiêu chuẩn công bằng và hợp pháp. Sau khi khai thác được, một phần lợi nhuận sẽ xét cấp đồng đều cho những người có công LẤY LẠI ĐẤT TỔ. Phần còn lại sẽ được xử dụng vào các chương trình công ích, do Chính Phủ quyết định.

Thủ Tướng

Đào Minh Quân

(Ấn ký)

Comments

Chau Ha

16.12.2020 06:09

Là học sinh trường đại học , Công Nghệ Tp, Hồ Chí Munh bị giảng viên làm bảng điẻm giả để làm tiền để vô tình khiến tôi biết ông. Chúc ông sớm cứu được dân tộc

James Pearson

27.06.2019 08:07

Dear Sir,

What is your comment on the arrest of Tran Cong Khai, who was sentenced to eight years in prison on Thursday? He is said to be a member of the Provisional Government of Vietnam.

vo danh

23.04.2019 18:16

You want to get your people 's votes, the faculties that guide the people to cross the firewalls inside the country are all blocked by a firewall

SON VAN PHAN

12.02.2019 01:20

Chuc mung Tong Thong Dao Minh Quan va noi cac Chinh Phu Quoc Gia De Tam Viet Nam Cong Hoa da thanh cong tung buoc lay lai chu quyen Quoc Gia Viet Nam with 18 Projects from Hoi Dong Lien Hiep Quoc.

anna

28.11.2018 04:57

DAO MINH QUAN president is a kind man, he loves truthly vietname motherland and struggling for freedom and happiness.

Tran Vu Tru

25.10.2018 03:48

Tôi có một mưu kế có thể mượn lực đẩy lực để đánh chiếm miền nam việt nam và thống nhất 3 miền nam bắc. Vì đây là cơ hội hiếm hoi mà ông trời đã ban cho.
1. cần 1 người có tài nói
2. cần 1 người

P. Nguyen

27.02.2019 17:18

Nếu có mưu kế, xin quý vị gửi về e-mail:
btlcltq@gmail.com hoặc
vptt@cpqgvnlt.com

Loc Le

28.04.2018 14:26

Công bằng mà nói thì thời buổi nầy, kiếm được một người trẻ ở xứ người DÁM TỪ BỎ SỰ NGHIỆP kinh doanh cá nhân và gia đình đang hồi cất cánh như TT ĐÀO MINH QUÂN để lao vào con đường cam go nhất trên

Tony han

25.01.2018 22:31

Thử hỏi 42 năm nay xa xứ có ai làm được như ông đào minh quân? Người việt nam ta mắc một cái bệnh rất là lớn đó là cái tôi của bản thân quá lớn

tony han

25.01.2018 22:27

Đã làm chính trị thì phải hy sinh phải có đóng góp, việc thành lập cpqgvnlt là một bước ngoặt rất lớn trong công cuộc khôi phục lại đất nước nhưng lại vấp phải vô số những cáo buộc nào là lừa đảo đến

Melanie Le

Không những tôi ủng hộ mà còn kéo nguyên cả dòng họ ủng hộ..

04.01.2018 06:47

Latest comments

05.11 | 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

04.11 | 16:17

LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH

04.11 | 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

03.10 | 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Share this page