Comments

Linh Nguyen Ngoc Thuy

24.02.2018 02:55

Bọn cướp MNVN, HS-TS, 16 tấn vàng sinh mạng của hàng triệu đồng bào VN vô tội 30.04.1975 là CSMN ở Hải ngoại và CSVN. Ngày nay chúng bây còn dám kiêu ngạo nữa sao hay giẫy chết vậy?

Linh Nguyen Ngoc Thuy

21.02.2018 06:02

Bọn dư luận viên tụi bây không có nghề nghiệp vì bọn CSVN ngu dốt không tạo được công việc làm cho dân nên chúng bây xúc phạm VNCH 10.000 DLV ăn đồng lương trên xương máu người dân VN.

Linh Nguyen Ngoc Thuy

21.02.2018 05:47

chính lá phiếu trưng cầu dân ý tiếp tục để sẽ trở thành người dân của VNCH và Quý Ông Tổng Thống ĐẢO MINH QUÂN Đệ Tam VNCH sớm về vì ở VN toàn là thực phẩm độc mà bọn TC, CSVN đã âm mưu diệt chủng VN

Linh Nguyen Ngoc Thuy

21.02.2018 05:37

Nếu không có tình yêu với quê hương đất nước VN và sự hy sinh cao cả của Quý Ông, Bà .... thì VN sẽ bị nô lệ cho Trung Cộng vào năm 2020. Hỡi mọi người dân lành hãy biết ơn VNCH, và hãy chào đón VNCH

Linh Nguyen Ngoc Thuy

21.02.2018 05:28

Kính chào và hoan hô chào đón Quý Ông Tổng Thống ĐÀO MINH QUÂN Đệ Tam VNCH và Quý: Ông, Bà, Anh, Chị, Em trong nền VNCH đã trở lại với đất nước VN với sự hy sinh cao cả trong suốt thời gian gian qua

Gạch mặt đào minh quân

19.02.2018 16:50

ĐMQ và VNCH rất đĩ miệng mọi người hãy nhìn xem những người theo ĐMQ khốn nạn như thế nào có thể bỏ con ruột, và gia đình họ. vơ tiền cho Chính Phủ ĐMQ. ĐMQ không xứng đáng được Lá phiếu của đồng bào.

Gạch mặt ĐMQ

18.02.2018 09:40

ĐMQ và chính phủ đã làm ngơ trước hoàn cảnh của 3 đứa nhỏ . Bỏ cả công việc làm để làm tay sai. Ho ĐMQ. ĐMQ là thằng khốn nạn và mất tính người
Không xứng đáng booo siut ĐMQ

Gạch mặt đào minh quân

18.02.2018 09:36

Hỏi đĩ ĐMQ có thằng Nguyễn Ngọc Thiện từ lúc theo ĐMQ đã bỏ bê con cái, vô trách nhiệm với con 11, 7 và 4 tuổi theo ĐMQ hằng giờ và bỏ vô chính phủ ĐMQ bao nhiêu tiền.Kelly Triệu đã nhận $ của Trai

May God have mercy on Vietnam country

19.02.2018 00:16

May God repay all your good works.

Linh Nguyen Ngoc Thuy.

18.02.2018 08:18

Với tấm lòng yêu Nước cửa Quý Ông Tổng Thống cùng các Quý : Ông, Bà, Anh, Chị, Em trong VNCH. Đồng bào VN hãy chào đón VNCH với chính lá phiếu của mình nhé. Để Quý Ông Tổng Thống sớm về giải cứu VN.

May God bless Vietnamese Nation

19.02.2018 00:12

May God repay all your good works.

Linh Nguyen Ngoc Thuy.

18.02.2018 08:10

mà Quý Ông Tổng Thống đã bị bọn CSVN và CSMN xúc phạm và vu khống với những trò bẩn thỉu và ngu xuẩn của chúng hồng biến VN thành tỉnh lụy cho Trung Cộng vào năm 2020. Nhưng âm mưu cửa chúng đã bị bại

Linh Nguyen Thuy Linh.

18.02.2018 08:00

Quý Bà, Quý : Anh, Chị, Em VNCH và Đồng Bào VN trong và ngoài Nước. Tôi rất biết ơn sự hy sinh cao cả và Tài, Đức vẹn toàn cửa Quý Ông Tổng Thống Đệ Tam VNCH trong suốt 30 năm qua vì đất nước VN

Linh Nguyen Ngoc Thuy.

18.02.2018 07:49

Kính chào Quý Ông ĐÀO MINH QUÂN Tổng Thống Đệ Tam VNCH và các Quý Ông, Bà, Anh, Chi, Em trong Chính Phủ VNCH và Đồng Bào trong và ngoài nước kính chúc sức khoẻ và mọi đều tốt đẹp đều đến với Quý Ông,

Gạch mặt đào minh quân

18.02.2018 01:11

Thằng đĩ khốn nạn đào minh quân mà nên làm tổng thống thì dân VN còn khổ và khốn nạn. Hãy nhìn những người đi theo ông ta khốn nạn thế nào với con ruột và gia đình họ thì biết gần bùn thì đen

Linh Nguyen Ngoc Thuy.

14.02.2018 01:49

Còn hai ngày nữa Quý Ông ĐÀO MINH QUÂN Tổng Thống Đệ Tam VNCH sẽ nhận chức tin mừng cho người dân lành VN.

Linh Nguyen Ngoc Thuy.

14.02.2018 01:17

Cả Thế Giới đều biết bọn CS chúng mày tai sai khát máu diệt chủng dân tộc VN. Và cướp 2 nick Facebook của người dân VNCH. Chúng bây là bọn ngu xuẩn và đe hèn không dám nhận sự thật.

Linh Nguyen Ngoc Thuy.

14.02.2018 01:09

Bọn CSVN và CSMN ( Ba sạch của Lisa Phạm, Mà Tiểu Linh .) Đóng kịch quá dỡ bị tôi vạch mặt có bằng chứng trên Facebook 3 vụ. Bọn bây ăn trên xương máu người dân Việt chúng tao hày chuẩn bị chảo đón TT

Đạp mặt đào minh quan

12.02.2018 07:04

Booo điên điên đào minh quân thằng khốn nạn. Thằng đốn mạc thằng đĩ miệng làm dân khổ thằng đĩ họ hứa

lê Sơn

12.02.2018 16:04

CSVN học chiêu thức đạp mặt Hồ Chí Minh của TT ĐÀO MINH QUÂN mà dám lếu láo.

Linh Nguyen Ngoc Thuy.

11.02.2018 20:14

Yêu cầu CSMN, CSVN có các đệ tử làm việc cho VNCH trên Facebook trả lời về việc đã cướp hai nick Facebook của tôi. 30,31.12.2017. gần cuối 04.2017 không nghe tin tức được.

Linh Nguyen Ngoc Thuy.

11.02.2018 19:38

mà bồi thường cho người dân. Ông ĐMQ không cho người dân ra ngoài đường 30.04.2017. ( chỉ có CS ăn mừng thôi.) 16.02.2018 Tổng Thống Đệ Tam VNCH của đất nước VN là Quý Ông ĐÀO MINH QUÂN đấy nhé hai CS

Linh Nguyen Ngoc Thuy.

11.02.2018 19:22

Vụ Vương Văn Thả hai bà, CSVN đã dạy các đệ tử chửi bới Ông ĐMQ là bán Nước hại dân hả? Ông ĐMQ đâu có xúi người dân nổi loạn và đốt tất cả xe đi đến đâu đốt đến đó rồi Ông ĐMQ lấy trong 617 tỷ USD,

Linh Nguyen Ngoc Thuy.

11.02.2018 19:05

Còn CSMN chúng bây cùng CSVN đánh cướp MNVN, HS-TS cùng 16 tấn vàng 30.04.1975. Ngày nay xúi giục người dân nổi loạn để nướng người dân trong tay CSVN để người dân sẽ bị chết từ từ hả ba sạch LisaPham

Linh Nguyen Ngoc Thuy.

11.02.2018 18:47

Các đệ tử của Lisa Phạm kêu gọi người dân nổi loạn dùng bom xăng. Còn Ông ĐMQ yêu cầu người dân trưng cầu dân ý. Sao lại ngậm máu phun người ?

Linh Nguyen Ngoc Thuy.

11.02.2018 18:37

CSVN ơi ! Chúng bây có biết gậy ông đập lưng ông không ? Chúng bây cũng biết Lisa Phạm, Mã Tiểu Linh CSMN đã xúc phạm Ông Đào Minh Quân trên Facebook Lisa Phạm đã nói không biết Ông ĐMQ là ai 04.2017

Linh Nguyen Ngọc Thuy.

11.02.2018 02:00

Vụ Ông Vương Văn Thả, đặc bom ở Phi Trường Tân Sơn Nhất và người Đàn Bà Già bị hành hung, đã bị tôi vạch mặt CSVN, CSMN ở Hải Ngoại làm những việc ác tôi đã bị đe dọa và bị hack 2 nick Facebook.

Linh Nguyen Ngoc Thuy.

11.02.2018 01:13

Kính chảo Quý Ông Tổng Thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hoà và Đồng Bảo Việt Nam, trong và ngoài Nước.
Tôi rất vui mừng vì VN sắp tới sẽ có Tổng Thống Đệ Tam VNCH, Quý Ông Đảo Minh Quân.

Tom Lê

08.02.2018 07:48

Quan sát trên Bàn Thờ Tổ Quốc của TT Đào Minh Quân tôi nhận thấy Ngài TT và CPQGVNLT đã và đang thu phục nhân tâm rất mạnh ,nhất là nhân dân ở khu vực miền Tây Nam VN .(Theo Cổ học Phương Đông ).

Nguyen Minh Tung

04.02.2018 11:03

Mấy đồng chí cán bộ CS ơi, hãy can đãm nhìn vào sự thật đi. Sau hơn 40 năm giải phóng, ngoài độc tài và tham nhũng có hệ thống các ông đã làm gì tốt cho VN?

Tom Lê

02.02.2018 22:04

Hơn 40 năm qua mong đợi mỏi mòn ,nay có lẽ bậc Thánh Đức xuất hiện rồi chăng ?!Chỉ có đức độ của bậc Thánh mới 'Can qua bất chiên tự nhiên thành'.Mong lắm thay chính là TT Đào Minh Quân !

Tom Lê

02.02.2018 21:47

Chúng tôi đã rất vui mừng và hãnh diện vì đã thấy xuất hiện một vị lãnh tụ tài ba thông minh cái thế ,biện tài xuất chúng !(ĐMQ vs Bolsa TV0.Nguyện chúc TT &CPQGVNLT cứu quốc thành công !

Phượng dinh

21.01.2018 19:15

Đào minh quân là thằng phét lác, Đại tướng Kelly Triệu nhận tiền của trai. Thiện Nguyễn nghe theo đĩ miệng ĐMQ bỏ bê con cái. Để ĐMQ toàn quyền sai bảo. ĐMQ hèn. Lũ chính phủ hèn, khốn nạn

NGUYEN NINH

07.03.2017 15:18

Tôi muốn ký bản đạp mặt hồ chí minh

Latest comments

05.11 | 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

04.11 | 16:17

LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH

04.11 | 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

03.10 | 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Share this page