Thủ Tướng Đào Minh Quân kinh lý Nam Cali ngày 6/12/2015

Thủ Tướng Đào Minh Quân cùng các Tướng Lãnh, qúy vị Đại Biểu, qúy vị Sĩ Quan Tham Mưu và đoàn tùy tùng đi kinh lý Nam Cali ngày 6-12-2015 với sự hướng dẫn của các Sĩ Quan Cảnh Sát Công Lộ Hoa Kỳ. Ngài và phái đoàn đã ghé thăm thành phố Westminster và cầu nguyện tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ.

Lữ Đoàn Tình Nguyện Liên Hiệp Quốc tiếp đón Thủ Tướng Đào Minh Quân

Lữ Đoàn Tình Nguyện Liên Hiệp Quốc tiếp đón Thủ Tướng Đào Minh Quân khi Ngài và phái đoàn CPQGVNLT đến thăm viếng Calgary-Canada trong 4 ngày, từ 4/9/2015 cho đến 8/9/2015.

Thủ Tướng Đào Minh Quân đến Canada ngày 4/9/2015-Phần I

Lữ Đoàn Tình Nguyện Liên Hiệp Quốc tiếp đón Thủ Tướng Đào Minh Quân khi Ngài và phái đoàn CPQGVNLT đến thăm viếng Calgary-Canada ngày 6/9/2015 - Phần I

Thủ Tướng Đào Minh Quân đến Canada-Phần II

Thủ Tướng Đào Minh Quân thuyết giảng tại phòng hội người Việt Calgary ngày 6/9/2015 theo lời mời của Lữ Đoàn Tình Nguyện Liên Hiệp Quốc Canada-Phần II

REPUBLIC OF VIETNAM

THE PROVISIONAL NATIONAL GOVERNMENT OF VIETNAM

PO Box 2807, Anaheim, CA. 92814 (USA)

Phone: 760-523-3011

Email: Mr.daominhquan@yahoo.com

USA, March 3rd, 2015-03-05

President Obama DO NOT MEET WITH COMMUNIST NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Hon. President Obama,

You hold this highest position in the country. You are a wise and eminent leader. You and Mrs. Obama have been blessed with two intelligent daughters who will one day grow to become leaders in the future.

The communist, Nguyễn Phú Trọng is guilty of genocide against the Vietnamese people.  He will be named as a defendant in a criminal case at International Criminal Court, I.C.C. Ref # OTP-CR-152/13 along with 18 others responsible for crimes against humanity.

You have actively promoted human rights.  Please do not meet with the current communist leader Nguyễn Phú Trọng. The current communist government has cheated many American corporations, including Bank of America, Pepsi, MGM Grand, and others.  The communist tactic is to befriend and welcome companies to do business in Vietnam only to lie and change afterwards the terms of taxation, capital controls, and import/export arrangements.

This leads to the theft of American businesses and assets.

The communist government also represses religion, higher education, and any dissenting opinions that may challenge communist dogma.

You do not want to legitimize the communists by meeting with Nguyễn Phú Trọng.

Sincerely,

Quan Minh Dao

Prime Minister

Provisional National Government of Vietnam

Th̉u Tướng Đào Minh Quân và Phu Nhân chụp hình lưu nịêm với anh cḥi em ngḥê sĩ đến giúp vui ngày 20/02/2015, Mồng Hai Tết Ất Mùi.

Th̉u Tướng Đào Minh Quân và Phu Nhân chụp hình lưu nịêm với anh cḥi em ngḥê sĩ đến giúp vui ngày 20/02/2015, Mồng Hai Tết Ất Mùi.

Trung Tướng Nam Sơn đón Th̉u Tướng Đào Minh Quân vào dự lễ k̉y Niệm 25 Năm Thành Ḷâp CPQGVNLT tại Garden Grove-California ngày 20/02/2015

Trung Tướng Nam Sơn đón Th̉u Tướng Đào Minh Quân vào dự lễ k̉y Niệm 25 Năm Thành Ḷâp CPQGVNLT tại Garden Grove-California ngày 20/02/2015

Diplomatic ties between Provisional National Government of Vietnam (CPQGVNLT) with United 28 European nations

Lt. Gen. Nam Son Nguyen Dinh Khuong and Head Office Mr. Nguyen Duc Thang lecture on diplomatic ties between Provisional National Government of Vietnam (CPQGVNLT) with United 28 European nations and the International Criminal Court ICC.

Trung Tướng Nam Sơn Nguyễn Đình Khương và ông Chánh Văn Phòng Nguyễn Đức Thắng thuyết gỉang về quan ḥê ngoại giao giữa Chính Ph̉u Quốc Gia Vịêt Nam Lâm Thời (CPQGVNLT) với Liên Hịêp 28 quốc gia Âu Châu và Tòa Hình Sự Quốc Tế ICC.

Greetings from Prime Minister Đào on KRCA-62

Chương Trình “Saigon Television Network” cho phát hình toàn ḅô lời chúc Tết và mừng Giáng Sinh c̉ua Th̉u Tướng Đào Minh Quân ngày 25/12/1993 trên đài truyền hình KRCA-62

Program "Saigon Television Network" for broadcasting the entire Christmas and New Year greetings from Prime Minister Dao Minh Quan dated 25/12/1993 on TV KRCA -62

Quan Ḥê Ngọai Giao Giữa CPQGVNLT và Chính Ph̉u Hoa Kỳ

Trung Tướng Nam Sơn Nguyễn Đình Khương, Tham Mưu Phó Ḅô Tư Ḷênh Chiến Lựơc Toàn Quốc thuyết gỉang về ṣư quan ḥê ngoại giao giữa Chính Ph̉u Quốc Gia Vịêt Nam Lâm Thời và Hoa Kỳ

Comments

Quân

25.04.2017 07:08

Lừa đảo bị quạ bắt bú cặt nha Quân

Lê Dân

17.01.2018 22:55

Sao chú mầy không dám bắt CSVN BC chú mầy? Vì chúng nó lừa đảo dân VN qúa nhiều. Té ra chú mầy chỉ là tên nói phét hổn hào mà thôi.

Nguyễn Sơn

08.12.2015 19:21

Thưa Thủ Tướng Đào Minh Quân. Chúng tôi qúa đau khổ. Dù bị VC hành hình cũng đứng lên ủng hộ ngày về nước của Ngài. Mau mau cho chúng tôi nhờ.

Latest comments

05.11 | 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

04.11 | 16:17

LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH

04.11 | 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

03.10 | 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Share this page