Chương Trình Tân Dân Chủ
Chương Trình Tân Dân Chủ
Giáo Sư Đại Bỉêu Nguyễn Văn Minh ngồi bên ̣tay
trái và ông Phụ Tá Trần Tiếng ngồi bên tay mặt
của Tổng Thống Đào Minh Quân
Ông phụ tá Trần Tiếng tiếp nhận nhiệm vụ
Ông phụ tá Trần Tiếng tiếp nhận nhiệm vụ
do Tổng Thống khi còn là Thủ Tướnng, đã giao phó cho ông Trần Tiếng
Thủ Tướng CSVN Phạm Văn Đồng tiếp Đặc Sứ Lê Minh.
Thủ Tướng CSVN Phạm Văn Đồng tiếp Đặc Sứ Lê Minh.
Việc Hoà Giải và Đoàn Kết Quốc Gia Việt Nam không phải là việc mới, vì Tổng Thống Đào Minh Qua đã mở đường từ khi nhận trọng nhiệm Thủ Tướng.
Chưa bao giờ CSVN cho thâu băng các cuộc tiếp xúc.
Chưa bao giờ CSVN cho thâu băng các cuộc tiếp xúc.
Nhưng đó là điều kịên tiên quyết
do Tổng Thống Đào Minh Quân khi còn là Thủ Tướng đã đưa ra trước khi cho sú giả tiếp xúc với CSVN
Đặc Sứ Lê Minh nhận chỉ thị của Tông Thống Đào.
Đặc Sứ Lê Minh nhận chỉ thị của Tông Thống Đào.
Đặc Sứ Lê Minh nhận trọng nhiệm trước mặt Tổng Thống Đào Minh Quân ngày 01/6/2013.
Toà Tây Ban Nha truy nã Đặng Tiểu Bình
Toà Tây Ban Nha truy nã Đặng Tiểu Bình
Tòa án Tây Ban Nha ra lệnh bắt các cựu lãnh đạo Trung Cộng về cáo buộc tội diệt chủng
19 TÊN ĐẦU SỎ CSVN SẼ BỊ TẬN SỐ TH ẢM THƯƠNG HƠN?
Tội nhân diệt chủng bị xử tội chết
Tội nhân diệt chủng bị xử tội chết
Lòng dân đang sôi sục, Cộng Sản Việt Nam và cái gọi là “CP/CHXHCNVN” chỉ có 1 trong 2 con đường để lựa chọn:
1/ Tham gia CT/TDC thì toàn dân đều co
Xử treo cổ
Xử treo cổ
Lòng dân đang sôi sục, Cộng Sản Việt Nam và cái gọi là “CP/CHXHCNVN” chỉ có 1 trong 2 con đường để lựa chọn:
1/ Tham gia CT/TDC thì toàn dân đều co
Dũng-Sang-Trọng sẽ làm con thuyền quốc gia bị đắm?
Dũng-Sang-Trọng sẽ làm con thuyền quốc gia bị đắm?
Lòng dân đang sôi sục, Cộng Sản Việt Nam và cái gọi là “CP/CHXHCNVN” chỉ có 1 trong 2 con đường để lựa chọn:
1/ Tham gia CT/TDC thì toàn dân đều co
Dũng-Sang-Trọng chấp nhận Chương Trình Tân Dân Chủ
Dũng-Sang-Trọng chấp nhận Chương Trình Tân Dân Chủ
Nay CPQGVNLT đang vâng theo ý Trời, xin thuận theo ý dân để CỨU QUỐC. Kính mong toàn dân Việt Nam xem xét Chương Trình TDC về vấn đề chuyển giao quyền lực.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA VN Chương Trình Tân Dân Chủ HẬU CỘNG SẢN

Trời cũng có khi làm Nắng làm Mưa! Quốc Dân Việt Nam như đàn kiến mà ta tưởng không đoàn kết, đang kéo một con dán lớn đi 4 phương 8 hướng. Nhưng kiên có Một Mục Đích chung là kiếm đồ ăn, dùng để sống còn cho qua mùa mưa lụt là phải về Một Hướng Tổ, để nuôi chính mình cùng các con cháu.

Trời cũng có khi làm Nắng làm Mưa! Quốc Dân Việt Nam như đàn kiến mà ta tưởng không đoàn kết, đang kéo một con dán lớn đi 4 phương 8 hướng. Nhưng kiên có Một Mục Đích chung là kiếm đồ ăn, dùng để sống còn cho qua mùa mưa lụt là phải về Một Hướng Tổ, để nuôi chính mình cùng các con cháu.

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

PO Box 2807, Anaheim, CA. 92814,  USA

760-523-3011

 Chương Trình Tân Dân Chủ

HẬU CỘNG SẢN

ĐẠI HỌC QUỐC GIA VN

*Cám ơn Trời.

*Nhân danh những Quốc Dân Đồng Bào và Đồng Hương yêu nước nhưng Không yêu Cộng Sản hoặc Tầu Cộng Xâm Lăng.

*Nay công khai công bố thêm 2 bước trong Chương Trình Tân Dân Chủ (CT/TDC) của Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời (CPQGVNLT).

CT/TDC xuất phát từ PHONG TRÀO TDC do ông Đào Minh Quân sáng lập năm 1987 cùng với 9 thành viên tiên khởi. Và sau khi cùng qúi Tiền Nhân Ba Thế Hệ Tiêu Biểu Quốc Dân Việt Nam khai sinh CPQGVNLT và yêu cầu ông Đào Minh Quân đứng ra nhận trọng nhiệm Thủ Tướng ngày 16/02/1991, thì Phong Trào TDC càng lớn mạnh và nay trở thành CHƯƠNG TRÌNH TÂN DÂN CHỦ.[ Chưa kể những cụ còn sinh tiền, những cụ đã về với núi sông gồm có Triết Gia Lương Kim Định, Đại Biểu Pháp Quốc Nguyễn Đình Nam, Nhà Báo Anh Thuần-Phan Bá Thuần Hậu, Viện Trưởng Viện Chiêu Hiền, cụ Trọng Nghiã-Nguyễn Văn Ngàn, Thủ Tướng Tiên Khởi Nguyễn Trân…vân vân…Các vị đó cùng ba thế hệ Việt Nam đã bầu Lên một Chính Phủ hợp pháp CPQGVNLT Cờ Vàng 3 sọc đỏ Nhân, Trí, Dũng nối tiếp nền Việt Nam Cộng Hoà  đến ngày nay.] 

Sau khi bị Việt Cộng cướp nước, tưởng là Việt Nam sẽ mất luôn, nhưng thật may mắn cho toàn dân Việt Nam chúng ta, vì ta có một người được chọn để kế tục sự nghiệp cứu quốc, dẫn dắt toàn dân Việt quật khởi diệt Tà Cộng, đó là Thủ Tướng Đào Minh Quân. Ông có tài đức, đầy lòng nhẫn nại, giữ vững lèo lái con thuyền Quốc Gia Việt Nam tại Hoa Kỳ một cách hợp pháp.

Việc này giúp cho các anh chị em cựu Dân-Quân-Cán-Chính VNCH có nơi tụ tập lại thành sức mạnh chính nghiã dưới Lá Cờ Vàng ba sọc đỏ của Tiền Nhân Việt Nam. Hiện tượng này hiển nhiên cả thế giới đều trông thấy rõ bằng những cuộc biểu tình biểu tỏ chính kiến.

Chính Phủ Hoa Kỳ của Tổng Thống Bill Clinton đã Hợp Pháp Hoá Thủ Tướng Đào Minh Quân chúng ta bằng việc Xưng Tụng trong cách trao đổi Công Hàm: Tước hiệu Honorable Dao Minh Quan, Provisional National Government of Vietnamngày 01/28/1994, hơn một năm  trước khi T.T. Clinton vì nhân đạo mà bang giao với cái gọi là Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghiã Việt Nam” ngày 21/07/1995.

Sau khi đứng vững thế Hợp Pháp, CP QGVNLT tiến lên thế can thiệp đến nội bộ chóp bu Đảng Cộng Việt. Thủ Tướng Minh Quân đã tuyên bố công khai cho Quốc Dân Đồng Bào biết rõ những chính sách của CP QGVNLT.

Do đó, Phong Trào TDC tiến lên những Chính Sách Dài Hạn và trở thành CHƯƠNG TRÌNH TÂN DÂN CHỦ.

1-Chương Trình TDC YỂM TRỢ MẠNH MẼ VÀ THI HÀNH MỤC ĐÍCH, ĐƯỜNG LỐI CỦACPQGVN LT: Lấy Lại Đất Tổ - Không Làm Khổ Dân; Bỏ Cộng Còn Việt - Việt Không Giết Việt.

2- Chương Trình TDC CÓ 9 BƯỚC ĐỂ THI HÀNH CHO CẢ TOÀN THỂ QUỐC DÂN VIỆT NAM.

2-1- Năm 1975, đám Lâu La Ăn Cướp của Tầu Cộng Hồ Chí Minh muốn giết hết hoặc đày đoạ Dân Quân Cán Chính và Gia Đình Việt Nam Cộng Hoà. Nhưng việc quá ác độc không thành, vì chỉ có một nhúm nhỏ Việt Cộng là khát máu mà thôi.

         2-2-Biết điều này, Thủ tướng Đào Minh Quân muốn dung tha cho “Tính Mạng, Danh Dự và Tài Sản Hợp Pháp” cuả Việt Cộng. Xem có vẻ quá mềm dẻo không hợp lý, nhưng mạng người dân Việt Nam rất quý giá “Thà tha lầm hơn giết oan”. Từ ngàn xưa đến cận đại, kể cả hai nền Việt Nam Cộng Hoà đều đối xử nhân đạo với Việt Cộng như vậy. Như chúng ta đã có chính sách chiêu hồi, mà nay được cẩn trọng và tôn trọng hơn để trở thành Viện Chiêu Hiền của CPQGVNLT.

          3- Với lòng nhân của người Việt Nam, Thủ Tướng Chính Phủ QGVN LT đã long trọng tuyên bố Việt Nam được coi là CON TÀU QUỐC GIA VIỆT NAM. Việc Giải Thể Cơ Chế Việt Cộng theo Chương Trình Tân Dân Chủ phải là việc có lợi cho tất cả mọi người dân Việt Nam. Thưa có khác hẳn cái gọi là cách mạng Hoa Lài đẩm máu tại Ai Cập, Bắc Phi và Trung Đông không?

3- 1- Con Tàu Quốc Gia Việt Nam vẫn được sống và chạy bình thường trong khi sửa chữa và tân trang, không cần tranh giành đổ máu.

 3-2- Chính sách cứu nước là chỉ THAY THẾ TÀI CÔNG CHÍNH mà thôi.

 3-3- Tất cả Quốc Dân Việt Nam theo lệnh thuyền trưởng mới, theo cách điều khiển mới rất khoa học. Tất cả đồng lòng góp công sức cùng trí tuệ giữ cho Con Tàu không chìm, tức là thắng lợi về với tất cả mọi người Việt Nam.

 3-4- Tài công cũ là nhúm Dũng-Sang-Trọng về hưu, và được xếp vào Lịch Sử.

 3-5- Tài công mới tạm thời là Thủ Tướng Đào Minh Quân. Các cấp chỉ huy nhà nước cũ Bỏ Cộng Còn Việt, tuyệt đối vâng lệnh Thủ Tướng Đào Minh Quân CP QGVNLT cho tới khi có tổng tuyển cử với sự giám sát quốc tế đến từ Liên Hiệp Quốc. Toàn dân sẽ bầu ra vị nguyên thủ quốc gia xứng đáng chính thức.

 3-6- Việc điều hành Guồng máy Quốc Gia được Thủ Tướng tạm thời tái phối trí như dưới đây:

3-7- Thủ Tướng vẫn sử dụng các cấp cũ VỚI ĐIỀU KIỆN PHẢI THAM DỰ VÀ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC - CHƯƠNG TRÌNH TÂN DÂN CHỦ HẬU CỘNG SẢN.   

       Sau đây chúng tôi xin trình bầy 2 bước đầu.

I - BƯỚC THỨ NHẤT: Đại Học Dẫn Đạo Hầu Việc Dân

1-   Nhà đương quyền Việt Cộng “Dũng, Sang, Trọng” êm thắm thiết lập và trao CPQGVLT danh sách các nhân vật ĐANG cầm đầu guồng máy cai trị đất nước dưới quyền các vị: như Tư Lệnh Quân Đội, Công An, Tổng, Bộ Trưởng v.v…của Nhà Nước Việt Cộng.

2- Các cán bộ cao cấp cầm quyền nhà nước Việt Cộng này phải tham dự học “Khoá Dẫn Đạo Hầu Việc Dân” theo sách văn minh tôn trọng nhân quyền của thế giới tự do. Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam sẽ chọn những giáo sư giỏi nhất để huấn luyện các vị cai trị dân đó thành người Dẫn Đạo không Cộng Sản. Dĩ nhiên là được CP QGVN LT xin phép CP Hoa Kỳ cho dùng các Đại Học đặc biệt (có trả tiền) tại Hoa Kỳ. Sau khi tốt nghiệp (thi đậu), sẽ trở về nước nắm lại vị trí cũ – đã tạm được các phó ngành, phụ tá đang tạm thời xử lý chức vụ, công việc của mình khi mình đi du học.

3- Đến đợt thứ nhì là các Phó, Phụ tá các Bộ, Sở, Ban, Ngành v.v… “xử lý thường vụ”  thay mặt cho cấp trên, bắt đầu tham dự các khoá học như các đàn anh trên, sau khi họ đi du học Hoa Kỳ về. Nên nhớ rằng CP QGVNLT độc lập với Chính Phủ Đồng Minh Hoa Kỳ. Hai lượt Cán Bộ Chánh và Phó du học này hoàn toàn do các đương sự, Sinh Viên Hc Dẫn Đo t túc, và chu hoàn toàn chi phí kể cả bảo hiểm y tế khi đi du hc. Nếu không có tiền học phí và sinh sống khi du học, CP QGVNLT sẽ kiếm học bổng cho đi học sau. Tức là theo cùng đợt với các cán bộ thanh liêm nghèo được du học các kỳ sau. Chỉ mất thời gian chờ đợi thôi.

4- Tuyệt đối theo sự hướng dẫn của CP QGVNLT. các "Cán Bộ Sinh Viên Du Học" được quyền lựa chọn một trong hai điều sau đây:

     4-1- Chính Trực, Giữ Liêm Sỉ, tuân theo sự hướng dẫn, sắp xếp thứ tự của Viên Chức CP QGVNLT. Học và thi tốt nghiệp đàng hoàng để sớm về nước làm việc chức cũ của mình. Không được gian lận hay hối lộ, hối mại quyền thế kiểu Cộng Sản cũ. Nếu vi phạm quy ước này, xem tiếp phần 4-2 dưới.

     4-2- CP QGVNLT không trừng phạt, nhưng sẽ cho cơ hội đi học và thi lại. Nhưng phải xếp hàng lại theo sau những cán bộ viên chức đang ở trong đợt chờ đợi.

5- Đừng “Lấy bụng Tiểu Nhân để Đo Lòng Quân Tử” của CPQGVNLT. Đừng sợ CT/TDC sẽ Tập trung trả thù như thủ đoạn cải tạo 1975 của Việt Cộng. Lòng tiểu nhân của đám tay sai Tầu Hồ Chí Minh đã hại Việt Cộng phải trả giá đắt là mất cơ hội sử dụng guồng máy kinh tế và quân sự của Việt Nam Cộng Hoà. VNCH đã từng là Hòn Ngọc Viễn Đông mà Tổng Thống Lý Quang Diệu, Singapore và Thống Chế Tưởng Giới Thạch, Đài Loan ngưỡng mộ. Trái lại, Việt Cộng vì lo trả thù đã làm đất nước Việt Nam kiệt quệ phải lệ thuộc vào Tầu Cộng và mất đất quá nhiều. 

6- Các nhân vật Cộng Sản Đương Quyền kể trên cũng yêu nước như những anh chị em bất đồng chính kiến. Quốc Dân đồng bào, đồng hương khác chính kiến, các em sinh viên, các bloggers đang bị mất tự do trong các nhà tù Việt Nam, tất cả đều yêu nước… CT/TDC đều quan tâm, thương và thông cảm cho tất cả. Trời Sinh bá nhân, bá tánh, khác ý nhau!

7- Trời cũng có khi làm Nắng làm Mưa! Quốc Dân Việt Nam như đàn kiến mà ta tưởng không đoàn kết, đang kéo một con dán lớn đi 4 phương 8 hướng. Nhưng kiên có Một Mục Đích chung là kiếm đồ ăn, dùng để sống còn cho qua mùa mưa lụt là phải về Một Hướng Tổ, để nuôi chính mình cùng các con cháu.

Bộ ba “Dũng, Sang, Trọng” và gia đình cũng nên thương dân tộc Việt Nam. Dân Tộc Bách Việt mình đã mất 99 Việt cho Tầu rồi. Nay chỉ còn mỗi một Lạc Việt là Việt Nam ngày nay. Xin hãy tháo xiềng, thả nhân dân ra khỏi nhà tù nhỏ, tù lớn. Chính Phủ do chúng tôi lãnh đạo sẽ tuyển một số anh chị em đó và cũng cho họ đi Du Học Hoa Kỳ như qúy vị, cho phải lẽ công bằng. Ngày mai, mọi người Việt Nam trưởng thành hơn, sẽ đỗ đạt Đại Học vào bậc nhất nhì thế giới, dù bất đồng chính kiến cũng không bất hoà như chúng ta hôm nay.

Kiến khác ý nhau, nhưng Tất cả vì sự sống mà cùng về tổ

II- BƯỚC THỨ HAI:

CHƯƠNG TRÌNH SIÊU HÒA GIẢI DÂN TỘC VIỆT NAM

II-1 Cuộc hoà giải có cơ sở vững chắc:

2-1- Sáng kiến cùng khai triển do hai vĩ nhân siêu cường Liên Xô (Trước khi thành nước Nga hiện nay) và Hoa Kỳ đã vạch mở đầu cho Hoà Bình Thế Giới: Tổng Thống Mikhai Gorbachev (USSR) và Tổng Thống Ronald Reagan (USA) là hai vị Lãnh Đạo hai Khối Quốc Gia trong Chiến Tranh Lạnh Thế Giới: Cộng Sản và Tự Do. (1)

2-2- Cả hai Vị là lãnh tụ Đại Cường Quốc Nguyên Tử, đều có thể bấm một nút điện là toàn cầu sẽ bị tận thế. Cả hai vị đều khác chủng tộc và tuổi tác, khác nền giáo dục và văn hoá. Nhưng cả hai thành vĩ nhân như nhau. Họ không Vĩ Đại chỉ vì sức mạnh vũ lực chiến tranh, nhưng nhờ mở đầu một cuộc hoà giải để tiến tới Hoà Bình thế giới. Cả hai đều Thắng một trận chiến không đổ máu, nhờ Tâm Thức tự chế ngự bản thân. Họ lãnh đạo thuộc cấp để làm sao hiến tặng Hoà Bình của chính mình cho đối phương trước. Việc Hoà bình thế giới khó khăn mà họ làm được. Không lẽ Quốc/Cộng Việt Nam không làm được. Nhất là các lãnh tụ Việt Cộng đã giàu xụ không làm được sao?

2-3- Ngày nay, Tôi, Thủ Tướng Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời muốn mời Chủ Tịch Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghiã đóng vai trò của Tổng Thống Liên Xô Gorbachev trước kia để thực thi Chương Trình Tân Dân Chủ do tôi khởi xướng, làm Siêu Đoàn Kết Việt Nam.

2-4- Việc Hoà Giải và Đoàn Kết Quốc Gia Việt Nam ta không phải là việc mới, vì tôi đã mở đường trước để chiêu hiền như sau: (Xin xem bước Thứ Nhất trước)

          2-4-1- Tôi đã mở đầu cuộc hoà giải này bằng cách gửi Đặc Sứ Lê Minh đến tận Phủ Chủ Tịch Hà Nội. Ông đã  họp thượng đỉnh mật với Cựu Thủ Tướng CSVN Phạm Văn Đồng. Việc này có gây khó khăn cho ngài Thủ Tướng Đồng nên ngài khất lại, xin hẹn cho một ít thời gian vì VNDCCH Bắc Việt lúc đó có ít khó khăn: 

A) Khó khăn Thứ nhất  là ông sợ tình báo Trung Cộng biết, nắm cơ hội viện cớ giúp đỡ Việt Cộng còn yếu, mà tràn quân qua Việt Nam.

B) Khó khăn Thứ hai, ngày 14-9-58 Thủ Tướng Đồng đã qua mặt Thủ Tướng Chu Ân Lai (kẻ luôn hối thúc đòi Hồ Chí Minh lấy hai quần đảo của VN). Ông Phạm Văn Đồng ở thế bí - mắc nợ mượn xương máu quân Tầu đánh giúp, cướp Điện Biên Phủ, Ông đã dụ Trung Cộng bán Hoàng Sa, Trường Sa dưới Vĩ Tuyến 17 của VNCH, mà lúc đó, căn cứ theo Hiệp Định Genève thì ông không quyền.

         C) Khó khăn Thứ ba  là  năm 1975, quân Bắc Việt (Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà) vừa mới chiến thắng Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu của VNCH, lòng quân-dân Việt Cộng còn bám chặt vào niềm kiêu hãnh Hồ Chí Minh, nên khó mà hợp tác hoà bình với CP QGVNLT.

D) Khó khăn Thứ tư năm 1989 mặc dù Cộng Sản Thế Giới đã sụp đổ như bị sóng thần. Nhưng đa số Việt Cộng “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”. (sắp chết đói vì Tầu Cộng xâm lăng mà không biết)

Với 4 lý do Thủ Tướng Phạm Văn Đồng kẹt đó, Đặc sứ Lê Minh thong thả ra về Mỹ với mật ước của Thủ Tướng Phạm Văn Đồng là hứa mở cuộc hữu nghị trong tương lai gần. Một trong hai lần trực thoại với đặc sứ Lê Minh, ông Đồng có nói: “Chúng nó HƯ lắm!”. Có ai biết đó là ý gì chăng?

2-4-2- Không may cho vận số của nhân dân Việt Nam, Thủ Tướng CSVN Phạm Văn Đồng đã bị chết một cách mờ ám. Sau đó, chức vị Thủ Tướng Việt Cộng thay đổi vài lần. Việt Nam lệ thuộc càng ngày càng sâu đậm vào Tầu Cộng. Lần này, Việt Cộng phải bán Nam Quan, Bản Giốc, Bô Xít Tây Nguyên, Minh Hải vân vân…

Kinh tế Cộng Sản Tầu nhờ Mỹ cho “tối huệ quốc” được vươn lên, trong khi Việt Cộng tuột dốc thê thảm vì bị Mỹ cấm vận. Lo cho Việt Cộng bị Tầu Cộng lớn lên quá sẽ nuốt trọng, Tổng Thống Hoa Kỳ Bill Clinton (1993-2001) bèn lấy lý do nhân đạo xả cấm vận ngày 21-07-1995. Một mặt cho ngưng việc hạn chế Việt Kiều yêu nước và đồng bào du lịch gửi tiền và quà về Việt Nam vào giữa thập niên 90. Nhờ đó, ngày nay Việt Cộng nhận khoảng 10 tỷ đô la, hằng năm, cùng cả triệu Việt Kiều mặc áo gấm về làng du lịch, cũng đỡ cho kinh tế Việt Nam phần nào, mặc dù Việt Cộng đứng hàng gần chót thế giới.

2-4-3- Sau khi Thủ Tướng Đồng chết, vài Thủ Tướng Việt Cộng nối tiếp bị Tầu Cộng bắt buộc miễn visa cho người Tầu ra vào nước Việt Nam như đi chợ. (Trong số Thủ Tướng đó có thêm người bị chết mờ ám là ông Thủ Tướng CSVN Võ Văn Kiệt). Hiện nay, có vài trăm ngàn Tầu khựa tụ tập thành nhiều pháo đài ở rải rác Việt Nam. Tuy nhiên, lãnh tụ Tầu cũng sợ đám Tầu này không trung thành, “xin tỵ nạn chính trị”, nên chưa cho qua Việt Nam ồ ạt.

Mặc dù Tầu có lẽ cũng nhúng tay vào cái chết mờ ám của cựu Thủ Tướng Võ Văn Kiệt tại Singapore, nhưng Chính Phủ QGVN có sách lược thu phục nhóm người Trung Quốc này một cách không cần vũ lực hay đổ máu.

2-4-3- Ngày nay, cũng với đặc sứ Lê Minh trên, ông sẽ được mời ra gặp Chủ Tịch Trương Tấn Sang để bàn tiếp về cuộc Thống Nhất Quốc Gia Việt Nam không cần Cộng Sản nữa. Nếu ông Sang dám tự cứu mạng, danh dự và tài sản hợp pháp của nhà mình. Khi gặp đặc sứ Lê Minh, ông Sang sẽ được tiết lộ “di chỉ” của Thủ Tướng Phạm Văn Đồng đã họp với đặc sứ Lê Minh năm xưa. Xin toàn dân và các phe phái của Tổ Quốc Việt Nam bỏ dị biệt mà mở rộng tâm, lòng, giành mọi sự dễ dàng cho hai vị sứ giả Hoà Bình Siêu Đoàn Kết Việt Nam này

2-4-4- Đại Biểu Chính Phủ QGVNLT  tại Nam Cali, Giáo Sư Nguyễn Văn Minh sẽ điều hợp các Đại Biểu CPQGVNLT toàn thế giới, Âu Châu, Canađa, Úc Châu và Mỹ Châu, khi về họp tại nam California.

2-4-5- Phụ Tá Đặc Biệt của Thủ Tướng Đào Minh Quân, Thiếu Tá Raymond Trần Tiếng. Ông cần được mọi cấp tình báo, sự cố vấn của các luật sư, luật gia trên thế giới tình nguyện giúp đỡ. Xin rộng lòng thương người dân Việt tột cùng khổ đau hiện nay. Mặc dù quý vị chưa thuộc Chương Trình Tân Dân Chủ. Nhưng quốc gia hưng/vong, thất phu hữu trách. Sự giúp đỡ cho CP QGVNLT coi như đó là cách cứu mạng cho cả dân tộc Việt Nam, mà qúy vị cũng có công trong lịch sử Hậu Cộng Sản Việt Nam.                                                                    

Sau khi giải tán cơ chế Việt Cộng, chúng tôi phục vụ tiếp Tổng Tuyển Cử có nhờ Quốc Tế Giám Sát để Việt Nam tự lực tự cường. Nhưng ngay trong lúc này, TDC phải tự giúp mình trước. Các Viện Chiêu Hiền và Nghiên Cứu Chính Trị, Hội Đồng Quốc Lão, HĐ Tôn Giáo, HĐ Đại Biểu Quần Chúng cần được liên lạc chặt chẽ với ông Phụ Tá Trần Tiếng một cách mật thiết.

2-4-6- Thiếu Tướng Nam Sơn, Phụ Tá Đặc Biệt của Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng (Thủ Tướng), có trọng nhiệm nhận Đơn Ghi Danh đợt đầu của các Nhân Vật Cộng Sản Cao Cấp được CPQGVNLT giúp đỡ cho du học tại Hoa Kỳ về môn học điều hành đất nước không Cộng Sản của Tân Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam. (Xem Đại Học QGVN, Chương Trình Tân Dân Chủ Hậu Cộng Sản- Bước Thứ Nhất).

2-4-7- Đó là việc Chương Trình Tân Dân Chủ chúng tôi đã kêu gọi theo mục đích Lấy Lại Đất Tổ - Không Làm Khổ Dân, với chủ trương Bỏ Cộng Còn Việt - Việt Không Giết Việt. Như công hàm của Tổng Thống Bill Clinton đã tỏ ý tán đồng sự bảo vệ tự do, khuyến khích dân chủ, nhân quyền và tự do kinh tế toàn cầu. Chính Tổng Thống đã yêu cầu Thủ Tướng Đào Minh Quân cùng tích cực tham gia. (Công Hàm 4/4/1994)

Lòng dân đang sôi sục, Cộng Sản Việt Nam và cái gọi là “CP/CHXHCNVN” chỉ có 1 trong 2 con đường để lựa chọn:

1/ Tham gia CT/TDC thì toàn dân đều có lợi, bảo toàn được nguyên khí và thực lực của Quốc Gia.

2/ Nếu không, khi toàn dân vùng lên, CSVN sẽ trỡ thành những trọng phạm của Quốc Gia và Tòa án Hình Sự Quốc Tế ICC với những hình phạt không tiên liệu được.

Vậy CSVN nên khôn ngoan chọn con đường nào? Tự diệt hay sẽ được tồn tại với dòng sinh mệnh của Việt Sử, một dân tộc đầy khoan dung, độ lượng và rất nhân đạo.

Nay CPQGVNLT đang vâng theo ý Trời, xin thuận theo lòng dân để CỨU QUỐC. Kính mong toàn dân Việt Nam xem xét Chương Trình TDC về vấn đề chuyển giao quyền lực khả thi và ôn hòa này, để khuôn cứu và tán trợ.   

Kính chào Liên Hợp trong Hòa Bình và Thịnh Vượng

Đại An Năm Thứ Hai Mươi Hai

 Thủ Tướng Đào Minh quân

CPQGVNLT

 CT/TDC   

Chú thích: (1)  Nước Việt ta là toàn thể một Quốc Gia gồm cả trăm bộ tộc sống hoà bình suốt cả Trường Giang (Sông Dương Tử) tới tận Biển Đông nhập vào Thái Bình Dương. [Trích văn hóa phẩm của người Việt yêu nước không CS (H-1)]

Nguyễn Tấn Dũng sợ cửa kiếng sau lưng vì ṣơ hồn ma.
Nguyễn Tấn Dũng sợ cửa kiếng sau lưng vì ṣơ hồn ma.
Nguyễn Tấn Dũng loay hoay qua ph̉ai rồi qua trái.
Nguyễn Tấn Dũng loay hoay qua ph̉ai rồi qua trái.
Thống Pháp ph̉ai nhờ An Ninh che cửa sổ lại.
Thống Pháp ph̉ai nhờ An Ninh che cửa sổ lại.
Trụ Sở Toà Án Hình Sự Quốc Tế ICC
Trụ Sở Toà Án Hình Sự Quốc Tế ICC
 Văn Thư Hồi Đáp Của ICC cho CP QGVN LT đang tiến hành
Văn Thư Hồi Đáp Của ICC cho CP QGVN LT đang tiến hành

Chương Trình Tân Dân Ch̉u - Gỉai Th̉ê CSVN ôn hòa

Hình 5- Xác tử tội sau khi bị Toà Án Quốc Tế Xử tội diệt chủng nhân loại. Danh sách rất dài.

Hình 5- Xác tử tội sau khi bị Toà Án Quốc Tế Xử tội diệt chủng nhân loại. Danh sách rất dài.

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

PO Box 2807, Anaheim, CA. 92814,  USA

760-523-3011

 CHƯƠNG TRÌNH TÂN DÂN CHỦ

DEMONCRACY PLAN OF ACTION FOR VIETNAM (DPA)

NHIỄU ĐIỀU PHỦ LẤY GIÁ GƯƠNG

Kính thưa quý vị, quý bạn,

1- NGƯỜI TRONG MỘT NƯỚC PHẢI THƯƠNG NHAU CÙNG:

1-1 Cái gọi là Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng biết sợ?

Từ khi cho lệnh xử tử những anh hùng yêu nước như ông Trần Văn Bá đã trở về Việt Nam đánh Tầu và tay sai Việt Cộng, ông Dũng đâu có sợ. Từ lúc ông Dũng cho lệnh đập đầu thủ tiêu đồng bào thượng để bán Bô-Xít cho Tầu, ông say máu. Tây Nguyên là cật, là sống lưng của Tổ Quốc mà ông cho phép Tầu Cộng chiếm đóng, đào nát, một cách không thương xót, ông không run. Từ lúc Chính Phủ Quốc Gia VNLT đưa đơn kiện tên Tầu Cộng Hồ Chí Minh và tay sai Việt Cộng 19 tên, ra Toà Án ICC Quốc Tế ông cũng chưa trả lời lựa chọn giải pháp nào để “Thay đổi Tài Công” lèo lái Con Thuyền Quốc Gia Việt Nam ra khỏi tay họa diệt chủng cuả Cộng Sản, ông cũng chưa biết sợ chăng? Ông vẫn chạy lăng xăng tìm đường sống, bất kể sự mất mặt, lết qua nuớc Pháp, nơi mà Việt Cộng thường khoác lác là thắng trận Điện Biên Phủ - mặc dù do chính Tầu Cộng từ Vân Nam tràn qua Việt Nam đánh giùm.

1-2- Tuy nhiên trong thâm sâu, ông Dũng biết sợ linh hồn của các Nghiã Sĩ từ Trần Văn bá đến Thượng Fulrô. Các oan hồn theo ông và gia đình lúc nào ông không hay? Ông không giấu được nỗi ơn ớn đằng sau gáy. Ông nhìn quanh quất xem cái gì lạnh ở sống lưng làm lông tay, lông gáy dựng đứng lên chăng? Bởi ông lấy “bụng tiểu nhân đo lòng quân tử” những nhà ngoại giao Quốc Tế đang bảo vệ cho ông, khi ông đang ở nước họ. Ông không cần phải nhìn trước, nhìn sau, không thể tin đàn em Việt Cộng dám bảo vệ cho ông vì sợ chúng, như trường Cộng Sản dạy vô cảm, nên đàn em sẽ bỏ chạy mặc kệ ông khi có “sự cố” xảy ra cho ông Dũng chăng? Tổng Thống Pháp đã cho người kéo màn che lưng cho ông với lý do tế nhị là “ông sợ ánh sáng”. Truyền thông Pháp lấy lý do đùa cợt là Thủ Tướng số một Việt Cộng “có vấn đề thiếu giao tế” chứ không phải là sợ hồn Trần Văn Bá! Ông nên viết thư cám ơn những người Tư Bản văn minh, thay vì cho xoá đoạn trên You Tube này. Vì vừa kéo xuống thì họ lại tung lên ngay. Có phải cái nhục tăng lên gấp đôi không?

1-3- Vì theo Cộng Sản từ nhỏ nên ông đáng được tội nghiệp khi quyết định ra tay độc ác giết hại đồng bào, đồng hương. Bây giờ ông có mở mắt ra để thấy rằng khi không thương đồng bào Việt Nam mình, thì hậu quả ra sao? Chế độ Việt Cộng đã đến đường cùng cuả 36 chước trong binh thư Tôn Tử là rút chạy: Tam thập lục kế, dí đào vi thượng”. Hãy để yên cho anh chị em cán bộ thoải mái di cư ra nước ngoài tự do tiêu xài số tiền quỹ của Nghị Quyết 36 đi. Miễn là họ giơ tay lên thề Không theo, Không làm việc, Không ủng hộ, Không cổ võ cho Cộng Sản trước mặt nhân viên sở di trú Mỹ.

1-4- Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời không ngại 10 đài VNTV của Việt Cộng đang cố gắng “ru ngủ” người đân Việt Nam Hải Ngoại. Lý Tưởng và mục đích của Chính Phủ là Không Làm Khổ Dân. Nên tương kế tựu kế dùng những đài TV free công cụđể cán bộ Việt Cộng bỏ tiền ra làm đầy tớ không công cho dân Việt Nam giải trí. Điều đó xứng đáng cho việc hải ngoại gởi hằng năm 10 tỷ Đô La về Việt Nam không phí mất vào đâu. Coi như vừa giúp gia đình vừa giải trí FREE. Lá Cờ Vàng ba Luồng khí đỏ Nguyên Thần, Nguyên Khí và Nội Lực Việt Nam không dễ dẹp, vì ngoài Hoa Kỳ thì Anh Chị Em bị Cộng Sản cướp nước cũng đang gìn giữ lá cờ Quốc Gia đó khắp Thế Giới. Chính nhờ Lá Cờ Vàng đó mà ông Dũng và các bạn Cộng Sản ông phải biết ơn và đừng quên Chương Trình Tân Dân Chủ Thay Tài Công Quốc Giacòn đó, là Phao Cứu Hộ cho ông và con cháu sống sót. Đầu hàng đi Nguyễn Tấn Dũng!

2- THÔNG CẢM CHO CÁN B ĐẢNG VIÊN TRONG GUỒNG MÁY CAI TR VIT NAM CŨNG LÀ NN NHÂN CỦA TẦU CNG VÀ HỒ CHÍ MINH

2-1- Rất thông cảm cho những nạn nhân tay sai  của tên Tầu Hồ Chí Minh, CP QGVN LT vạch lằn ranh Quốc/Cộng một cách nhanh chóng và không đổ máu là “Ký Tên Đạp Mặt Hồ Chí Minh”. Nếu Dũng-Sang-Trọng ngoan cố không theo Chương Trình Tân Dân Chủ là thay đổi Tài Công Lèo Lái Con Thuyền Quốc Gia Việt Nam, thì cán bộ các cấp nhỏ hãy theo gót nhiều trăm ngàn người trong và ngoài nước đã ký tên Đạp Mặt Hồ Chí Minh.

2-2- Năm 1975, Việt Cộng lừa gạt dân, quân, cán, chính VNCH để trả thù. Ngày nay, VNCH tức CP QGVN LT dùng đại nghiã chống hung tàn, cho nên dùng luật pháp quốc tế để các bạn tự cứu. Hãy thú nhận tất cả tội ác các bạn đã làm vì “Lệnh Trên” chứ không phải tự ý các bạn làm ác với dân.

2-3- Hãy để 19 cái cổ của các tên chóp bu Việt Cộng bị treo thế cho cổ các bạn. Chúng nó ném đá dấu tay, vay nhiều nợ máu của dân tộc Việt Nam thì phải trả cả vốn lẫn lời cho Tổ Tiên và Hồn Thiêng Sông Núi Việt Nam. Bắt các bạn cấp nhỏ và gia đình họ trả giá là không công bằng phải không các bạn?

3- CÁC BẠN ƠI, HÃY ĐOÁI CÔNG CHUỘC TỘI. CHÚNG TA CÒN NHIỀU VIỆC PHẢI LÀM ĐỂ TÁI XÂY DỰNG LẠI ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM.

 Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời theo Nhân Bản của Ông Bà, Tổ tiên để thực thi lời hứa tha cho kẻ bỏ Việt Cộng về Tính Mạng, Danh Dự và Tài Sản hợp pháp. Đúng theo câu: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Người trong một nước phải thương nhau cùng.”

Kính chào Liên Hợp trong Hòa Bình và Thịnh Vượng

Đại An Năm Thứ Hai Mươi Hai

Thủ Tướng Đào Minh quân

CPQGVNLT

 CT/TDC   

Figure 2- Mẫu Đạp Mặt HCM của Cố Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện Nhiều trăm ngàn người trong và ngoài nước đã ký tên.

Figure 2- Mẫu Đạp Mặt HCM của Cố Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện Nhiều trăm ngàn người trong và ngoài nước đã ký tên.

Latest comments

05.11 | 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

04.11 | 16:17

LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH

04.11 | 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

03.10 | 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Share this page