THE THIRD REPUBLIC OF VIETNAM

THE PROVISIONAL NATIONAL GOVERNMENT OF VIETNAM

Standing Office

PO Box 2807, Anaheim, CA. 92814

NOTIFICATION

December 5, 2022

CONSIDERATION OF HELPING THE MILITARY SOLDIERS WHO FOUGHT IN THE VIETNAM WAR

Dear Compatriots and all the Generals, Delegates, Members, and Fellows in the Provisional National Government of Vietnam, the Third Republic of Vietnam!

All wars in the world are orchestrated by power-hungry forces, of which the soldiers involved are all victims. During the war in Vietnam, China planted spy Ho Chi Minh in Vietnam to wage war, using Vietnamese to kill Vietnamese. The United States and the Allies of the Republic of Vietnam also participated in this bloody war and all military brothers and sisters are innocent people. When the Vietnam War temporarily ended on April 30, 1975, the soldiers who participated in the Vietnam War were all grateful to us.

For the 58,721 US service members who died, we built the HEXAGON-MONUMENT in memory. For those who are still alive, the wounded and disabled soldiers are all very traumatized, when it comes to them, they are still terrified and affect their future generations, so they must mobilize themselves to help each other. However, the material is only a part, and the spirit is the main problem, which has not been properly taken care of by their government and continues to this day.

Therefore, to move towards a GLOBAL GOVERNMENT of love, sharing, justice, and fairness, the Provisional National Government of Vietnam – The 3rd Republic of Vietnam will deduct some funds to replace gratitude and care to the soldiers and their families who have fought in the Vietnam War. This will be discussed and drafted into law by the National Assembly of the Third Republic of Vietnam to allow military personnel and their families and descendants to have the right to apply for permission to naturalize in the Third Republic of Vietnam and enjoy the benefits and privileges like a Vietnamese citizen, being cared for and facilitated by the Government from social security, health care, education, and housing.

Now under the Orders of THE IMPERIAL DUKE PRESIDENT DAO MINH QUAN

The Government Standing Office would like to respectfully notify and request Government agencies to disseminate this Notice to all families of soldiers who participated in the war in Vietnam such as the United States, Australia, New Zealand, South Korea, Philippines, and Thailand, and at the same time invite them to attend in the upcoming Congress on April 30th, 2023, to continue to petition IMPERIAL DUKE to be enthroned as Emperor and to join us in promulgating this law, after being approved by the National Assembly of the Third Republic of Vietnam.

Best regards

Standing Office/PNGVN

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐỆ TAM VIỆT NAM CỘNG HÒA

CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

PO Box 2807, Anaheim, CA. 92814

THÔNG BÁO

Ngày 05.12.2022

CỨU XÉT GIÚP ĐỠ NHỮNG QUÂN NHÂN THAM CHIẾN TẠI VIỆT NAM

Kính thưa Đồng Bào và toàn thể qúy Tướng Lãnh, Đại Biểu, Thành Viên, Đồng Nhiệm trong CPQGVNLT-Đệ III VNCH!

Tất cả những cuộc chiến tranh trên toàn thế giới là do những thế lực ham chuộng quyền lực sắp đặt, mà những quân nhân tham gia đều là nạn nhân cả. Trong cuộc chiến tại Việt Nam, Tàu cộng cài cắm gián điệp Hồ Chí Minh vào Việt Nam để gây chiến tranh, dùng người Việt giết hại người Việt. Hoa Kỳ và những nước Đồng Minh của VNCH cũng tham gia vào cuộc chiến đẫm máu này và tất cả Anh Chị Em quân nhân đều là những người vô tội. Khi cuộc chiến Việt Nam tạm thời kết thúc ngày 30/04/1975 thì những quân nhân tham gia vào cuộc chiến Việt Nam đều được chúng tôi tri ân.

Đối với 58,721 quân nhân Hoa Kỳ qua đời, chúng ta đã xây Lục Giác Đài (HEXAGON-MONUMENT) để tưởng kính. Đối với những người còn sống, những thương phế binh, đều bị chấn thương tinh thần rất nặng, khi nhắc đến họ vẫn còn kinh hoàng và ảnh hưởng đến các thế hệ sau của họ, nên họ phải tự vận động để giúp đỡ lẫn nhau. Tuy nhiên, vật chất chỉ là một phần, còn tinh thần mới là vấn đề chính, vẫn chưa được Chính Phủ của họ chăm lo đúng nghĩa, còn kéo dài đến tận ngày nay.

Do đó, để tiến tới một CHÍNH PHỦ TOÀN CẦU trong yêu thương, chia sẻ, có công lý và công bình, CPQGVNLT-Đệ III VNCH sẽ trích ra một số ngân khoản để thay cho lòng cảm tạ, chăm xóc đến những quân nhân và gia đình của họ, những người đã từng tham chiến tại Việt Nam. Điều này sẽ được Quốc Hội VNCH Đệ Tam thảo luận soạn thành đạo luật để cho phép những quân nhân và gia đình con cháu của họ có quyền xin phép nhập quốc tịch Việt Nam Cộng Hòa Đệ III và được hưởng những quyền lợi và đặc ân giống như một công dân Việt Nam, được Chính Phủ chăm sóc và tạo điều kiện từ an sinh xã hội, ý tế, giáo dục, nhà cửa.

Nay thừa lệnh ĐỨC QUỐC CÔNG TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN

VPTT Chính Phủ xin trân trọng Thông Báo và yêu cầu các cơ quan Chính Phủ phổ biến Thông Báo này đến tất cả gia đình những quân nhân từng tham gia vào cuộc chiến tại Việt Nam như Hoa Kỳ, Úc, Tân Tây Lan, Nam Hàn, Phi Luật Tân, và Thái Lan và đồng thời mời họ tham gia Đại Hội 30.4.2023 sắp tới để tiếp tục Thỉnh Nguyện ĐỨC QUỐC CÔNG Đăng Quang làm HOÀNG ĐẾ và cùng chúng ta công bố đạo luật này, sau khi được Quốc Hội Đệ III VNCH thông qua.

Trân trọng

VPTT/CPQGVNLT

DÒNG DÕI ĐỨC THÁNH VƯƠNG TRẦN HƯNG ĐẠO

ĐỆ TAM VIỆT NAM CỘNG HÒA

CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

PO Box 2807, Anaheim, CA. 92814

DÒNG DÕI ĐỨC THÁNH VƯƠNG TRẦN HƯNG ĐẠO

Ngày 18.08.2022

Kính thưa Đồng Bào, thưa quý vị và các bạn!

Thế giới ngày nay có quá nhiều chuyện nhiễu nhương. Tà gian ma qủy và Cộng Sản luôn dụ dỗ, xúi giục hận thù, chia rẽ vì tham vọng của con người, cho đến khi họ bị lầm lỡ, không rút lui được, phải sa chân vào hố sâu tội lỗi. Đó là lý do tại sao có những kẻ vô danh, tiểu tốt, nhưng khi có cơ may cầm được tiền bạc hay có chút danh vọng, liền mơ mộng viễn vông, tự phong là Tổng Thống, Chủ Tịch, và thậm chí phải dùng vũ lực để cướp bóc, cưỡng chiếm ngai vị của nhau, kể cả việc gây chiến tranh đổ máu của hàng triệu sinh linh vô tội. Như tên đồ tể Hitler, xuất thân là một người thợ sơn cũng muốn làm bá chủ thế giới, hay tên Việt gian Hồ Chí Minh, xuất thân là một thổ phỉ tại Vân Nam đã gây bao thương tâm cho nhân loại. Vì vậy, khi muốn tôn vinh hay hỗ trợ cho một vị Lãnh Tụ nào, chúng ta phải tìm hiểu rõ ràng thân thế, gốc gác và mục đích của Vị đó, để đem lòng tin yêu, phục vụ. Vì những bậc Đại Thánh Nhân hay những Lãnh Tụ Vĩ Đại Chân Chính, đều có thân thế và nguồn gốc rõ ràng, minh bạch.

Như sự ra đời của Ngôi Hai Thiên Chúa, còn gọi là Chúa Giê Su Kitô, hay là Đấng "Giêsu thành Nazareth", con Thánh Guise, thuộc dòng dõi vua David. Trong Phúc Âm Gioan đoạn 14:6 chép: "Đức Chúa Giêsu có phán rằng: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy" (Ga 14:6). Theo đức tin Kitô giáo, Chúa Giê-su là con Đức Chúa Trời, được sinh ra trên địa cầu và chịu đóng đinh để cứu chuộc nhân loại khỏi tội lỗi, nên Chúa Giê-su còn được xưng tụng là Đấng Cứu Thế. Cũng như sự hiện thế của Đức Phật Tất Đạt Đa cũng vậy. Ngài là Đức Thích Ca Mâu Ni, vốn xuất thân là một thái tử thuộc hoàng tộc Gautama của tiểu quốc Shakya ở vùng Kapilavastu. Ngài sinh ra ở Nepal, nhưng khoảng thời gian quan trọng nhất của Thái Tử Tất Đạt Đa gắn liền với các khu vực mà ngày nay là nước Ấn Độ, khi Ngài đi xuống phía Đông và Nam để truyền đạo. Tín đồ Phật giáo xem Ngài là người đầu tiên hoàn toàn giác ngộ để đạt Niết Bàn trở thành Đức Phật.

Còn ĐỨC QUỐC CÔNG TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN, Lãnh Tụ của chúng ta, Người đã thắng kiện Tàu Cộng và CSVN 38 ngàn tỷ Mỹ Kim và đã được Tòa Án Môi Trường Quốc Tế mời làm Tổng Tư Lệnh Cảnh Sát Môi Trường Thế Giới và chính ĐỨC QUỐC CÔNG đã ra tuyên ngôn KỶ NGUYÊN TÂN DÂN CHỦ, với chủ trương xây dựng MỘT CHÍNH PHỦ CHO TOÀN CẦU xuất thân từ đâu? Ngài sinh năm 1952 tại làng Thị Nghè, tỉnh Gia Định. Nhưng chánh quán của Ngài là làng Trúc Lâm, tỉnh Thừa Thiên, thành phố Huế. Ông Nội của Ngài là Cụ Ông Bách Tuế Đào Khương, sinh sống tại làng Trúc Lâm. Tuy Cụ Đào Khương đã trên 100 tuổi, nhưng còn rất khỏe mạnh và minh mẫn. Khi nhớ con cháu, Cụ Ông thường một mình đi bộ từ làng Trúc Lâm vượt qua đèo Hải Vân vào Đà Nẵng để thăm. Trong dịp tết Mậu Thân 1968, nhà báo Robert D. Ohman được ĐỨC QUỐC CÔNG dẫn về quê nội để được gặp Cụ Ông lúc đó đã 103 tuổi. Nhưng vì CSVN bất ngờ tổng tấn công vào dịp Tết, nên ĐỨC QUỐC CÔNG phải theo giúp nhà báo làm phóng sự, đã tận mắt chứng kiến cảnh CS giết người, đập đầu xô xuống hố dã man tại khe Đá Mài. Sau đó, khi về đến làng Trúc Lâm, Ngài phải đau lòng chứng kiến cảnh tượng CSVN pháo kích vào làng, đã cướp đi sinh mạng của người Ông vô cùng kính yêu, cũng là người cưng chìu ĐỨC QUỐC CÔNG nhất, trong khi cha của Ngài thì bận quân hành và công việc hành chánh. Phụ thân của ĐỨC QUỐC CÔNG chính là Ông Một Thế, là người con Thứ Ba (3) trong gia đình của Cụ Ông Bách Tuế Đào Khương. Ông Một Thế cũng là một trong Bát Tiên của Làng Trúc Lâm, với đặc điểm truyền thống của dòng dõi chính tông của ĐỨC THÁNH TRẦN là người cao lớn, uy nghi và rất mạnh mẽ. Ông Một còn là một người nông dân cày bừa rất giỏi, một tay Ông có thể chịu sức nặng của một lưỡi cày, nên hai tay có thể kéo cả hai lưỡi cày cùng một lúc.

“Trúc Lâm” là tên Húy của Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo. Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo là một bậc văn võ song toàn, tinh anh kiệt xuất, không những của Việt Nam, mà cả thế giới đều công nhận. (https://dothocungtamlinh.com/duc-thanh-tran-la-ai-co-vai-tro-gi-trong-tam-tu-phu/).

Ngài được vua Trần Anh Tông coi là bề trên và ngự phong là: Đức Thượng Phụ, Thượng Quốc Công, Bình Bắc Đại Nguyên Soái, Quốc Công, Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương, vì Hưng Đạo Vương là Tiết Chế, kiêm Tổng Quản Ngự Lâm Quân, lại là Đại Nguyên Soái, nắm giữ tất cả binh quyền cả 2 đạo binh, Đạo Ngự Lâm Quân bảo vệ cung cấm, triều đình và là Đại Nguyên Soái thống lĩnh tất cả ba quân tướng sĩ để chống giặc ngoại xâm, bảo vệ dân chúng và cương thổ.

Duy nhất trong Việt sử chỉ có 2 vị được phong “Thánh”. Đó là “Thánh Gióng” tức Phù Đổng Thiên Vương, chỉ có trong truyền thuyết, và “Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo” tức là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Vì ngoài đức độ, văn võ song toàn, Ngài còn là một bậc thiên tài về quân sự và rất trung quân, ái quốc. Trong lúc nước nhà bị giặc xâm lăng, ba quân tướng sĩ, kể cả Hoàng Thượng, đều muốn tôn Ngài lên ngôi Hoàng Đế để thống lãnh toàn dân và ba quân tướng sĩ để đương cự với giặc Mông Cổ. Nhưng Ngài từ chối vì không màng danh lợi, không nhân được thời cơ mà lấy lại ngai vàng. Dù theo Hoàng Thất, ngai vàng đáng lẽ thuộc về Đức Trần Hưng Đạo. Và khi dẹp xong giặc là Ngài lui về qui ẩn. Lúc giặc Tàu chiếm kinh đô, Đức Hưng Đạo Vương phải ra sức bảo vệ vua Trần Nhân Tông rời khỏi hoàng thành. Trong lúc nguy nan, trước sự tấn công như vũ bão của địch, tánh mạng của vua chưa biết có giữ được hay không, thì bọn nịnh thần đã tuyên truyền là phải đề phòng Đức Thánh Vương giết Vua soán ngôi. Để cho Vua an tâm thấy được lòng trung quân, ái quốc của mình và đồng thời dẹp tan lời đồn của đám gian thần, Ngài đã dùng tay bẻ gãy đầu nhọn của thanh trường thương của mình trước mặt vua.

Việt sử đã tôn vinh Hưng Đạo Đại Vương là “Đức Thánh Vương”. Vì tận đáy lòng và trong tâm thức của người dân, Ngài là Đức Thánh Cha, là một vị anh hùng dân tộc đã Hiển Thánh. Đền thờ Đức Trần Hưng Đạo và song thân của Ngài được dân Việt tự xây lên thờ ở nhiều nơi. Như đền Trần Thương tại thôn Trần Thương, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam là ngôi đền quy mô, bề thế nhất.

Nhân gian có câu “Tháng Tám giỗ Cha - Tháng Ba tiệc Mẹ” để nói đến ngày giỗ của Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo và Thánh mẫu Liễu Hạnh. Ngày giỗ Đức Thánh Trần là 20/8 âm lịch được tôn là ngày “Giỗ Cha” (Father’s Day) của toàn thể dân tộc Việt Nam. Hàng năm tại Đền thờ Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo ở Phường Tân Định, Quận I, Sài Gòn, đều diễn ra lễ giỗ chính thức. Năm 2022 là Lễ giỗ lần thứ 722 của Ngài. Để tưởng nhớ Đức Quốc Công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, đồng bào toàn quốc trong nước sẽ cử hành lễ Giỗ Đức Trần Hưng Đạo từ rằm tháng 8 cho đến hết ngày 20/8 Âm Lịch.

Đặc biệt trong năm nay, Lễ giỗ của ĐỨC THÁNH TRẦN 20.8 Âm Lịch nhằm vào Thứ Năm, ngày 15.9 Dương Lịch, là ngày kỷ niệm Bốn Mươi Chín (49) năm thành hôn của ĐỨC QUỐC CÔNG và Phu Nhân, cũng gần ngày Lễ Sinh Nhật 70 của TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN 16.9. Do đó, các Thành Viên thân tín sẽ tổ chức lễ chúc mừng trọng thể.

Đức Hưng Đạo Đại Vương rất thông thiên văn và giỏi địa Lý. Đặc biệt về Đẩu Số và tài điều binh, khiển Tướng. Sau khi 3 lần đánh thắng giặc Nguyên Mông hùng mạnh mà cả thế giới phải kinh sợ, Ngài đã không màng danh lợi nên lui về qui ẩn. Vì không muốn con cháu dòng dõi chính thống của Ngài bị giặc truy sát, giết hại một cách oan uổng bởi bọn giặc Tàu phương Bắc cho đến chính những tên gian thần trong triều muốn tranh giành quyền lợi, nên Ngài đã cho con cháu âm thầm đổi họ Trần thành họ Đào, lui về ẩn nhẫn, lập ra làng Trúc Lâm, trở thành những nông dân thuần khiết. Không những vậy, Ngài còn ra lệnh cấm không cho con cháu của mình ra khỏi Làng, không được học chữ để thi cử. Vì Đức Thánh Trần biết con cháu dòng dõi chính tông của Ngài rất thông minh, nếu đi học thì chắc chắn sẽ đỗ đạc, được trọng dụng và danh tánh, nguồn gốc bị bại lộ.  

Trước khi băng hà, Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo còn căn dặn con cháu của Ngài là sau khi chôn cất, thì dùng củi mục để phủ lên và không để tên Ngài trên tấm bia mộ. Ngài đã để lại cho hậu thế hai (2) cuốn binh thư yếu lược, đó là Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư, gồm cuốn thượng và cuốn hạ. Cuốn Thượng thì được lưu truyền trong dân gian, còn cuốn hạ chỉ truyền lại cho con cháu dòng dõi chính thống tại làng Trúc Lâm.

Do thiên phước, ĐỨC QUỐC CÔNG được may mắn là nhân tuyển thừa hưởng di sản qúi báu này và là người kế tục, nối nghiệp ĐỨC THÁNH VƯƠNG để bảo vệ Tổ Quốc. Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo dù có ẩn thân, nhưng uy danh của Ngài vẫn lẫy lừng với công nghiệp 3 lần đánh thắng giặc Nguyên Mông hùng mạnh mà cả thế giới rất khiếp sợ sự cường bạo của chúng. Ngài là hình ảnh của một bậc thiên tài, có tràn đầy lòng yêu nước và tinh thần bất khuất, uy dũng mà cả Thế Giới ca tụng, vô cùng  ngưỡng mộ. Còn người VN rất Tôn Thờ, mà CS không thể nào dẹp đi hay phá hủy gốc tích về Đức Thánh Trần. Làng Trúc Lâm muôn năm đi vào lịch sử Việt Nam và thế giới.

Làng Trúc Lâm, thuộc phường Hương Long, thành phố Huế, nằm cách chùa Thiên Mụ khoảng một (1) cây số, phía Đông giáp làng An Ninh Thượng, phía Tây giáp làng Bồn Phổ, phường Hương An, phía nam giáp sông Bạch Yến. Làng gồm có 12 họ tộc cùng chung sống sau những lũy tre xanh. Hiện tại làng còn những địa danh mang dấu ấn lịch sử như: Miếu Ông, rú Bắp, cồn Kê, cồn Hàu, cồn Chùa, cồn Côi, cồn Tranh, cồn Xứ Mua, cồn Ô Bang...

Biết về Trúc Lâm, chúng ta không khỏi ngậm ngùi và chua xót cho con cháu Đức Thánh Trần một thời bị quên lãng, dốt nát, quê mùa. Tưởng chừng như bí ẩn của lịch sử về nòi giống bất khuất hào hùng của dân tộc Việt này đã bị chôn vùi theo năm tháng. Nhưng không ngờ từ sự đột phá dám rời khỏi làng Trúc Lâm của Ông Một năm nào, mà quá khứ hào hùng, bất khuất, uy dũng của Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo TRẦN TRIỀU trong lịch sử Việt Nam đã được tiếp diễn và thể hiện qua TINH THẦN ĐÀO MINH QUÂN. Tất cả Thành Viên trong CPQGVNLT-Đệ III VNCH chúng tôi, không những rất vinh dự và tự hào được tham gia, tiếp bước theo chân ĐỨC QUỐC CÔNG TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN để dẹp giặc Tàu Cộng LẤY LẠI ĐẤT TỔ – KHÔNG LÀM KHỔ DÂN, mà còn viết lên những dòng lịch sử chân chính này cho thế giới, nhất là những hậu duệ, con cháu Việt Nam được trong sáng, tỏ tường về nguồn gốc của những bậc Anh Hùng trong Thánh Sử, không để cho bọn gian tà, ma mị xuyên tạc, làm cho mù mịt, hoen ố.

Trân trọng

VPTT/CPQGVNLT  

HỌP QUỐC HỘI ĐỆ TAM VNCH KHÓA I

ĐỆ TAM VIỆT NAM CỘNG HÒA

CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

PO Box 2807, Anaheim, CA. 92814

THÔNG BÁO

HỌP QUỐC HỘI ĐỆ TAM VNCH KHÓA I

Ngày 9.12.2019

Kính thưa Đồng Bào và qúy đồng nhiệm!

Niềm tin của Đồng Bào vào thế Chính Nghĩa Quốc Gia dưới sự lãnh đạo của TỔNG THỐNG ĐÀO MINNH QUÂN ngày càng thêm vững chắc, giúp cho phiếu TRƯNG CẦU DÂN Ý gia tăng mạnh mẽ làm nền tảng cho một chế độ Dân Chủ, bởi Dân, cho Dân, vì Dân, phục vụ cho dân.

Phiên họp đầu tiên của Quốc Hội Khoá I-Đệ Tam VNCH bắt đầu vào ngày 14/12/2019 được vinh dự có TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN chủ tọa.

Vì có sự tham dự đông đảo của qúy Đại Biểu Việt Nam trên toàn thế giới, nên phiên họp sẽ được công khai tại phòng FCC.  

Trung Tướng Lâm Ái Huệ sẽ là người điều khiển phòng họp với hai vị phụ tá:

1-   Bà Đại Biểu Tammy Thắm Huỳnh

2-   Bà Đại Biểu La Nguyễn Thị Ngọc Duyên

Với sự trợ giúp giám sát của: Đại Biểu Hoàng Vũ Tôn

Vì là phiên họp đầu tiên của khóa I, nên đồng thời có sự tham dự của 3 vị Chủ Tịch Thượng Hội Đồng Quốc Gia là:

Chủ Tịch Hội Đồng Tôn Giáo: Nữ Sĩ Tuệ Lan

Chủ Tịch Hội Đồng Quốc Lão: Bác Sĩ Quách Thế Hùng

Chủ Tịch Hội Đồng Quốc Sĩ: Thạc Sĩ Nguyễn Hữu Trí

Hiện tại, khóa I-Đệ Tam VNCH đã có trên 68 ngàn Đại Biểu sẽ hội họp để biểu quyết 5 đề mục quan trọng sau đây:

1-   Việc cấp thể Căn Cước Tin Dụng trợ giúp cho người dân Đệ Tam VNCH.

2-   Triển khai nhân sự các Bộ và Cục.

3-    Thành lập cơ chế Viện Giám Sát Nhân Dân để tái xét những bản án bất hợp pháp và xét xử hành vi phạm pháp của các nhân viên công lực cao cấp có hành động khủng bố hay triệu tập người dân Đệ Tam VNCH lên đồn công an mà không có sự hiện diện của luật sư biện hộ hoặc đại diện của CPQGVNLT.

4-   Thành lập toà án Quân Sự để xử lý các thành phần phạm pháp.

5-   Chuẩn bị Đại Hội công bố thành phần Quốc Hội Khóa I-Đệ Tam VNCH để tiến tới giải thể các cơ chế bất hợp pháp do đảng CSVN thành lập.

Hiện nay, tính đến ngày 9.12.2019, đã có thêm 309808 đồng bào tham gia TRƯNG CẦU DÂN Ý.

Đặc biệt, đã có SÁU MƯƠI TÁM NGÀN TÁM TRĂM LẺ TÁM (68,808) nhà ái quốc đương thời đã ghi tên tham gia CPQGVNLT/Đệ Tam VNCH để trở thành Đại Biểu Khóa I của Quốc Hội Đệ Tam VNCH.

Chúng tôi xin trân trọng khen ngợi các qúy vị Thức Giả, Anh Thư, Hào Kiệt Việt Nam đã mạnh mẽ gia nhập CPQGVNLT, quyết noi gương hy sinh giúp dân, cứu nước của TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN để giải trừ chế đệ tà quyền CSVN, đem yêu thương, tự do, no ấm đến cho đồng bào Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Trân trọng thông báo

VPTT/CPQGVNLT

Latest comments

05.11 | 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

04.11 | 16:17

LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH

04.11 | 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

03.10 | 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Share this page