THANH SỬ LƯU DANH-ĐỆ TAM VNCH

ĐỆ TAM VIỆT NAM CỘNG HÒA

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

Bộ Tư Lệnh Chiến Lược Toàn Quốc

 Sự Vụ Văn Thư

Số: 0014-20191010/BTLCLTQ/KT

Ngày 10.10.2019

 THANH SỬ LƯU DANH-ĐỆ TAM VNCH  

NGÀY XƯA: CHÚNG TA ĐI MANG THEO QUÊ HƯƠNG

NGÀY VỀ: CÓ ĐỆ III VNCH và TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN

KÍNH GỬI ĐỒNG BÀO

Nơi Gửi: BTLCLTQ

Nơi Nhận: Tất cả Thành Viên trong CPQGVNLT/Đệ Tam VNCH

Nội Dung: BIA TƯỞNG KÍNH ĐỒNG BÀO VÀ CHIẾN SĨ VÔ DANH

cùng VINH DANH những Đồng Nhiệm HỮU CÔNG.  

Ngày 10.8.2019

Kính thưa Đồng Bào và qúy đồng nhiệm!

Ngay từ khi còn thai nghén, đảng Cộng Sản Việt Nam đã là 1 chi bộ của đảng Cộng Sản Trung Quốc. Bản chất của chúng chỉ là 1 lũ bán nước, hại dân. Khi thành lập chúng làm gì có cơ sở. Bản thân Hồ Chí Minh và những tên tay sai, là một nhúm thổ phỉ người Tầu tại Vân Nam. Khi nhận lệnh xâm nhập nước ta, phải chui rúc ở hang Pắc Bó vùng Thượng Du Bắc Việt. Chúng chỉ phụ họa theo làn sóng bạo lực cách mạng của Tầu Cộng, do Mao Trạch Đông chủ xướng, nối tiếp theo làn sóng đỏ đẫm máu của Các Mác và Lê Nin tại Liên Sô. Vì vậy nhân gian có câu: “Mác Lê-Mao Hồ”.  Đây là bộ đầu não gây ra đảo chính tại các nước trên toàn cầu, mà chính đảng Cộng Sản Tàu cũng chỉ là 1 chi bộ của Cộng Sản quốc tế, phải chấp hành theo lộ tuyến do Hồng quân Liên Sô vạch ra để cướp đoạt chính quyền bằng võ trang và bạo lực cách mạng.

Ở một đất nước có truyền thống văn hóa lâu dài, có nền văn minh nông nghiệp và lối sống bình dị, hiền hòa của người Việt Nam, thì việc gieo cấy tư tưởng Cộng Sản chẳng có chút gì ăn nhập hay thích hợp với dân tộc chúng ta. Do đó, muốn gieo rắc tà thuyết ngoại lai này, Cộng Sản phải tiến hành các kế hoạch gian trá, thâm độc, tạo ra một qúa trình liên tục tích lũy tà ác, bất lương, vô nhân tính nhất trong lịch sử nhân loại, dựa theo sự chỉ huy có tính cách sai khiến của Tầu Cộng để từng bước tiến hành thủ đoạn xâm lăng mới: “Lấy củi đậu nấu đậu, dùng người Việt cai trị người Việt” mong biến nước ta thành một quận lỵ của Tàu, mà không cần chiến tranh qui mô.

May thay, Trời Phật, Hồn Thiêng Tiên Tổ và Anh Linh Chiến Sĩ Quốc Gia còn thương xót đến Dân Tộc Việt Nam, nên đã sản sinh ra những bậc Nữ Trung Hào Kiệt để giử Nước. Trong đó, có sự xuất hiện của một vị Anh Minh, kiệt xuất, đang lãnh đạo CPQGVNLT-Đệ Tam VNCH để cứu nguy cho Tổ Quốc và Dân Tộc chính là TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN.

Kính thưa đồng bào và qúy Đồng Nhiệm!

Những vị cứu tinh cứu tinh của dân tộc ngày nay, không những phải hội đù các đức tính cao qúy vì nước, vì dân, mà còn phải nắm vững một học thuyết căn bản để đối đầu với chủ nghĩa tà mị Cộng Sản,  phải có sự anh minh, sáng suốt, đạo đức, cộng thêm mưu lược thần tình, có đường lối nhân đạo và lập trường dân tộc chân chính, UÊU DÂN NHƯ CON, ĐỐI XỬ VỚI DÂN NHƯ CHA MẸ, thì mới mong chấm dứt được vĩnh viễn hiểm họa Cộng Sản. 

Học thuyết Tân Nhân Chủ và chế độ Tân Dân do Lãnh Tụ Đào Minh Quân đề xướng đã bừng lên anh đuốc trong đêm tối, là  cội nguồn yêu thương, là hải đăng cho những con tầu bị bỏ rơi trong cơn giông tố thời cuộc. Chủ Thuyết này đang khai quang con đường lịch sử củadân tộc với một tình yêu thươngn vô bờ bến, đã kết hợp kinh nghiệm của qúa khứ  và sức sánng tạo của hiện tại để hướng về chân mỹ của tương lai.

Chủ thuyết Tân Nhân Chủ đã mở mắt, mở tâm, giúp chúng ta ý thức được rằng: Không những phải dập tắt những thất vọng, chia rẽ, mù quáng, yếm thế, mà còn có trách nhiệm đem cuộc cách mạng tâm trị với trí tuệ và trí huệ làm nguồn sống tâm linh với hy vọng chứa chan của một cuộc đổi đời tốt đẹp  cho những người chung quanh. Nhất định phải thành nhân, mà cũng phải thành công, thì đó mới là quan niệm đứnng đắn của một thành viên Tân Dân Chủ. Phải chăng đây mới chính là con đường duy nhất, ngắn nhất và chắc chắn nhất để đưa con thuyền Việt Nam đến bến bờ hạnh phúc, tự do, an lạc, trường cửu?

Rõ ràng  Lãnh Tụ sáng lập VNTDC tuy chỉ là một người giản dị, bình thường. Nhưng đã thể hiện tấn lòng can đảm, bất khuất của một nhà cách mạng chân chính, đã phát xuất những  kiếnn thức siêu việt, những tư tưởng quán chúng, như một thiên tài về quân sự, kinh tế, chính trị. Hơn thế nữa, qua bao năm tu dưỡng Ông đã có được sức chịu đựng bền bĩ, sự nhẫn nại kiên trì, đức độ cao thâm và cả tấn lòng yêu thương đồng  bào chan chứa vô bờ bến như một vị chân tu đắc đạo. Thật xứnng đáng là một nhà Lãnh Tụ tài đức lưỡng toàn để  lèo lái con thuyềnn Việt Nam vượt qua cơn phong ba, bảo táp hiện nay. Chắc chắn học thuyết TĂN NHÂN CHỦ và chủ nghĩa TÂN DÂN CHỦ của Ông sẽ đưa  dân tộc Việt Nam đến bến bờ, đến chân trời mới THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC đầy tình người, yêu thương và hạnh phúc.        

Hãnh diện thay, từ đây người Việt Nam chúng ta sẽ không phải vay mượn sách lược của nước ngoài, không cần ân cắp sách Nga, học lóm tư tưởng Tàu, hay mọp đầu bắt chước Âu Mỹ. Mà chúnng ta đã có một học thuyết nhân bản, đầy tinh thần dân tộc của CON RỒNG CHÁU TIÊN quán chúng và siêu việt do chính Lãnh Tụ ĐÀO MINH QUÂN khai sáng để giúp dân ta tiến bước một cách tự chủ, độc lập, an hòa, thịnh vượng để sánh vai cùng đồng minh năm châu, bốn biển.

Phải tự hào về Tổng Thống Đệ Tam VNCH của chúng ta với những ưu điểm mà hầu như chưa có  một nhà lãnh tụ đương thời nào so sánh được. Ông đã tự nguyện dâng hiến sinh mạng để đương đầu với hiểm họa CS hầu giải cứ quê hương, đó là DŨNG. Có danh vọng, tiền tài, nhưng không hưởng lạc thú cá nhân, mà dám đem hết của cải, tài sản đóng góp vào công cuộc chung để mưu tìm đường giúp dân, cứu nước, đó là TÂM. Cương quyết  đối đầu với Cộng Sản nhưng không coi thường đích thủ, đó là SÁNG SUỐT. Đang mạng Trọng Nhiệm Lãnh Đạo, nhưng lúc nào cũng khiêm cung, tôn trọng hiền tài, đó là LỄ. Chủ trương Việt Cộng: Bỏ Cộng còn Việt – Việt Không Giết Việt, đó là ĐỘ LƯỢNG. Dựa vào các trại tỵ nạn do Liên Hiệp Quốc tài trợ để huấn luyện và đào tạo các thành viên, đồng nhiệm, cán bộ Tân Dân Chủ, đó là KHÔN NGOAN. Đang mãi lo đương đầu với giặc thù nguy hiểm, mà vẫn cưu an, vỗ về bá tánh, đó là ĐỨC ĐỘ. Tiên liêu được từ xa, kể cả các tình huống trong trại tỵ nạn CS để có phương cách cứu dân  an toàn, đó là MƯU LƯỢC. Dù người ít, thế cô nhưnng kẻ thù phải khiếp sợ, đó là OAI PHONG. Không vì lợi gần mà bỏ hướng xa, đó là ĐẠI TRÍ. Dùng người dám tin, dám tiến cử, bổ nhiệm, đó là MINH MẪN. Kiên nhẫn nâng đỡ, khuyên dạy những cán bộ phạm lỗi, đó là CHÂN THÀNH. Yêu cầu những nhà ái quốc muốn hợp tác với Ông phải dứt khoát lập trường chống Cộng ký đạp mặt Hồ Chí Minh, đó là PHÂN  MINH. Dù gặp biết bao trở ngại cũng không ngã lòng, đó là KIÊN NHẪN. Dùng tình thương để giáo dục đại chúng với THẬP BÁT THỨC và NGƯỜI VIỆT CHÂN CHÍNH, đó là VƯƠNG ĐẠO. Đề ra học thuyết Tân Nhân Chủ cho cả nhân loại nghiên cứu, đó là MINH SƯ. Chủ trương LẤY LẠI ĐẤT TỔ – KHÔNG LÀM KHỔ DÂN đó là QUỐC SÁCH LÂU DÀI. Lấy đức phục chúng, đó là ĐẠO HẠNH. Không dùng tài lợi, mà lấy công tâm để thu phục lòng người. Đó mới là TRƯỜNG KỲ.

Thử tìm xem trong thế giới hiện nay, có vị Lãnnh Tụ nào có thể sao sánh được với TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN, lãnh tụ của thời đại TÂN DÂN CHỦ, ĐỆ TAM VIỆT NAM CỘNNG HÒA của chúng ta hay không?                  

Vì vậy, tính chất quan trọng của NGÀY ĐỆ NHẤT CHU NIÊN được tổ chức tại TỤ NGHĨA ĐƯỜNG, lả một trọng điểm lịch sử khai sáng nền ĐỆ TAM VNCH, lại là chốn linh thiêng, đã dựng bia thờ kính NGŨ VỊ THẦN TƯỚNG cùng Đồng Bào và CÁC CHIẾN SĨ VÔ DANH của Quốc Gia Việt Nam. Đồng thời nơi đây cũng là linh địa mà Lãnh Tụ Đào Minh Quân, vị sáng lập VIỆT NAM TÂN DÂN CHỦ đã tịnh tâm, tu thiền, hướng dẫn những Anh Thư, Hào Kiệt đương thời có đủ Trí Tuệ và Trí Huệ để dấn thân giúp Dân, cứu Nước.  

Ngày nào CPQGVNLT triệt hạ được chế độ Cộng Sản tại Việt Nam để xân dựng nền ĐỆ TAM CỘNG HÒA, thì những Đồng  Nhiệm kiên trì chịu đựng gian khổ, ngày đêm hy sinh dấn thân phò trợ TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN với quyết tâm triệt hạ tà đảng CSVN, đương đầu với Tàu Cộng để KHÔI PHỤC SƠN HÀ – CỨU NGUY DÂN TỘC sẽ trở thành những bậc Khai Quốc Công Thần của Đệ Tam VNCH.

Do đó, trong Lễ KỶ NIỆM ĐỆ NHẤT CHU NIÊN ngày TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN NHẬN TRỌNG NHIỆM TỔNG THỐNG, CPQGVNLT quyết định khi thiết lập bia thờ kính Đồng Bào và các Chiến Sĩ Vô Danh, đồng thời cũng chọn lựa những Bậc Minh Sư, những Chiến Sĩ hữu công, dù còn tại thế hay đã khuất bóng, qua Năm (5) bước thiết lập nền ĐỆ TAM VNCH để lưu truyền hậu thế, theo thứ tự sau đây:

BƯỚC THỨ NHẤT:

TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN SÁNG LẬP VIỆT NAM TÂN DÂN CHỦ:

Học Giả Hồng Liên Lê Xuân Giáo

Triết Gia Lương Kim Định

Thường Vụ Tổ Chức Dân Sử Việt Trọng Nghĩa Nguyễn Văn Ngàn

Đại Lão Hòa Thượng Thích Giác Nhiên

Hội Trưởng Phật Giáo Hòa Hảo Lê Quang Liêm

Quốc Lão Trần Văn Giầu

Nhà Văn Thần Phong Nguyễn Hải Triều

BƯỚC THỨ HAI:

TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN THÀNH LẬP CPQGVNLT:

Trung Tướng Phạm Quốc Thuần

Trung Tá Trần Ngọc Dương và gia đình

Thiếu Tá Nguyễn Đức Sỹ

Cụ Bà Đốc Cán Nguyễn Xuân Oanh

Ông Trần Văn Anh và gia đình

Nữ Sĩ Mai Thi

Đại Biểu Anh Thuần Phan Bá Thuần Hậu

Đại Úy Nguyễn Hậu, Chủ Tịch sáng lập Hội Tù Nhân Chính Trị CS

Chiến Sĩ Nguyễn Văn Cừ

Thiếu Tá Lương Hữu Di và gia đình

Đặc Sứ Lê Minh Larry Linh Bùi

Đại Biểu Huỳnh Mai-Tôn Hưng

Đại Úy Nguyễn Biểu Chương

Hòa Thượng Thích Quảng Thanh

Thiếu Tá Trần Văn Ấm

Tu Sĩ Lữ Xướng

Đồng Nhiệm Nguyễn Thị Hải Đường

Chuyên Viên Bùi Thắng và gia đình

Chiến Sĩ Lê Văn Sáng và gia đình

Sứ Giả Phạm Trí

Kỹ Sư Nguyễn Lập Leonard

Kỹ Sư Nguyễn Chu

Đại Biểu Hàng Thượng Nguyên và gia đình

Đại Biểu Võ Tánh và gia đình

Đại Biểu Nguyễn Đình Nam và gia đình

Chưởng Môn Lý Hồng Chí và các môn sinh

Thiếu Tướng Tony Vũ và gia đình

Giáo Sư Phạm Vân Long và gia đình

Thiếu Tướng Nam Sơn Nguyễn Đình Khương và gia đình

Trung Úy Đào Nhơn và gia đình

Giáo Sư Phan Hiền và Phu Nhân Phan Thị Ngọc Lệ

Nhạc sĩ Đỗ Ngọc Đằng

Trung Tá Trương Văn Cao

Thi Sĩ Võ Duy Linh và gia đình

Ca Sĩ Đào Minh Dũng

Nhạc sĩ Xuân Thảo.

BƯỚC THỨ BA:

TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN KHAI SÁNG NỀN ĐỆ TAM VNCH:

Đại Tướng Bác Sĩ Quách Thế Hùng và gia đình

Trung Tướng Lâm Ái Huệ và gia đình

Nữ Sĩ Tuệ Lan và gia đình

Thiếu Tướng Nguyễn Đức Thắng và gia đình

Trung Tướng William Lê cùng Phu Nhân Lê Hoàng và gia đình

Đại Biểu Kim Collins và gia đình

Bà Sophia Đào và gia đình

Đại Biểu Angel Trúc Đào

Thiếu Tá Raymond Trần Tiếng và gia đình

Đại Biểu James Nguyễn

Mục Sư Đinh Diễm

Chưởng Môn Lý Hồng Thái và gia đình

Đồng Nhiệm John Võ

Giáo Sư Nguyễn Văn Minh và gia đình

Andy Huỳnh Khổng Nhiệm

Kỹ Sư Andy Nguyễn Thiên Ân

Luật Sư Bùi Phát

Luật Sư Nguyễn Duy Thiên

Văn Sĩ Vũ Thùy Nhân

Giáo Sư Đình Đóa và Phu Nhân Kim Anh

Đồng Nhiệm Nguyễn Kim

Đồng Nhiệm Phí Văn Nghĩa và gia đình

Đại Tá Lê Thiên Phong và gia đình

Đại Biểu Nguyễn Thị Pha cùng Phu Quân Nguyễn Phan và gia đình

Đại Biểu Triệu Thanh Hoa

Đại Biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân

Đại Tá Christopher Thiện Nguyễn

Đại Biểu Trần Nguyệt Ánh và Phu Quân Nguyễn Huy Hoàng và gia đình

Đồng Nhiệm Lê Lộc và gia đình

Thiếu Tá Trần Văn Ấm và Phu Nhân

Đại Úy Tô Văn Được và gia đình

Thiếu Tá Trần Minh Thái

Đại Biểu Nguyễn Loan và gia đình

Đại Biểu Diệp Lệ Hằng

Đại Biểu Trần Thị Đặng

Đại Biểu Trương Thị Hoa

Đại Biểu Nguyễn Thị Ngọc

Đại Biểu Nguyễn Thúy Liễu

Đại Biểu Đỗ Lang Hương và Phu Quân Nguyễn Luận

Đại Biểu Tammy Huỳnh và Phu Quân Greg Bùi

Trung Tá Lê Duyên và gia đình

Đại Tá Huỳnh Xuân Yến

Đồng Nhiệm Phạm Quang Nhàn và gia đình

Đồng Nhiệm Phan Công Thanh và Phu Nhân Phan Thanh Thủy

Đồng Nhiệm Trần Thị Cúc

Đồng Nhiệm Hoàng Yến.

BƯỚC THỨ TƯ:

TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN SÁNG LẬP  HẬU DUỆ ĐỆ TAM VNCH:

Nữ Sĩ Tuệ Lan và gia đình

Trung Tướng Lâm Ái Huệ và gia đình

Chuyên Gia Nguyễn Hữu Trí và gia đình

Đại Tá Đỗ Đức Thìn

Đại Biểu Tammy Huỳnh và Phu Quân Greg Bùi

Đồng Nhiệm Lê Lộc và gia đình

Đại Tá Christopher Thiện Nguyễn

Đại Úy Tô Văn Được

Thiếu Tá Trần Văn Ấm và gia đình

Trung Tướng William Lê cùng Phu Nhân Lê Hoàng và gia đình

Chuẩn Tướng Nguyễn Khánh và gia đình

Chuẩn Tướng Nguyễn Huy Hoàng và gia đình

Chuẩn Tướng Huỳnh Vĩnh Dậu và gia đình

Trung Tá Nguyễn Nhanh và Phu Nhân Đỗ Tuyết

Đại Úy Nguyễn Vĩnh Phúc

Đại Biểu Võ Kim Lan

Đại Biểu Trần Thị Ngọc Xuân và Thần Đồng Nguyễn Công Doanh

Đại Biểu Lương Thị Thu Hiền

Đồng Nhiệm Nguyễn Văn Hải

Đại Biểu Kim Mai

Đại Biểu Trương Thị Hoa

Đại Biểu La Nguyễn Thị Ngọc Duyên và gia đình

Đồng Nhiệm Phạm Uy Hùng

Đồng Nhiệm Nguyễn Xuân Hòa

Đại Tướng Bác Sĩ Quách Thế Hùng và gia đình

Đại Tá Đỗ Đức Tiết

Thiếu Tá Nguyễn Đức Thái

Đại Úy Nguyễn Trọng và gia đình

Đại Biểu Nguyễn Beatrice và gia đình

Đồng Nhiệm Lê Bình

Đồng Nhiệm Tôn Vũ Hoàng và gia đình

Thạc Sĩ Anthony Trần

Đại Tướng Lê Minh.

BƯỚC THỨ NĂM:

TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN SÁNG LẬP HỘI PNVNTDC/TOÀN CẦU

Đại Biểu Nguyễn Thị Pha cùng Phu Quân Nguyễn Phan và gia đình

Trung Tướng Lâm Ái Huệ và gia đình

Nữ Sĩ Tuệ Lan và gia đình

Đại Biểu La Nguyễn Thị Ngọc Duyên và gia đình

Đại Biểu Võ Kim Lan

Đại Biểu Tammy Thắm Huỳnh và Phu Quân Đại Úy Greg Ninh Bùi

Đồng Nhiệm Tôn Vũ Hoàng và gia đình

Đồng Nhiệm Francis Andre Sovang

Chuẩn Tướng Nguyễn Khánh và gia đình

Trung Tá Nguyễn Nhanh và Phu Nhân Đỗ Tuyết

Đại Úy Nguyễn Vĩnh Phúc

Đại Úy Nguyễn Tuấn và gia đình

Đại Tá Đỗ Đức Thìn

Đại Úy Hứa Trường Văn

Đại Biểu Bùi Julia và gia đình

Trung Tướng William Lê cùng Phu Nhân Lê Hoàng và gia đình

Đại Biểu Bùi Rose

Đồng Nhiệm Lê Bình

Đồng Nhiệm Nguyễn Xuân Hòa

Đại Tá Christopher Thiện Nguyễn

Đồng Nhiệm Nguyễn Hoàng Tiên

Đồng Nhiệm Huỳnh Kim Lữ và Phu Quân Trần Văn Tỹ

Đại Tướng Bác Sĩ Quách Thế Hùng và gia đình

Chuyên Gia Nguyễn Hữu Trí và gia đình

Đồng Nhiệm Phạm Đức Vinh và gia đình

Đại Biểu Trần Quốc Khánh và Phu Nhân Lê Thanh Duyên

Đồng Nhiệm Phan Công Thanh và Phu Nhân Phan Thanh Thủy

Đại Biểu Nguyễn Thị Ngọc

Đại Biểu Triệu Thị Trinh

Chuẩn Tướng Nguyễn Huy Hoàng và gia đình

Thiếu Tá Trần Văn Ấm

Đại Úy Tô Văn Được

Đồng Nhiệm Lê Lộc và gia đình

Đồng Nhiệm Christine Trần

Thiếu Tướng Trần Ngân Giang.

Tinh thần ái quốc và sĩ khí của tất cả Thành Viên, Đồng Nhiệm trong CPQGVNLT đã làm gia tăng tính chất long trọng và sự quy mô của NGÀY ĐỆ NHẤT CHU NIÊN ĐỆ TAM VNCH. Sự kiện Lịch Sử này không chỉ làm nô nức lòng dân, nâng cao tinh thần tướng sĩ, mà còn khiến cho người Việt trên toàn thế giới chú tâm vào Đại Hội, có thể làm thay đổi chiều hướng chính trị tại nội địa Việt Nam.

Do đó, BTLCLTQ đã thừa lệnh TỔNG THỐNG VIỆT NAM CỘNG HÒA ĐỆ TAM để yêu cầu CPQGVNLT thực hiện bia thờ kính ĐỒNG BÀO VÀ CHIẾN SĨ VÔ DANH, đồng thời những vị hữu công cũng được ghi khắc tên để tuyên dương cho hậu thế.

Tất cả qúy Tướng Lảnh và các Giới Chức, Đồng Nhiệm trong CPQGVNLT cố gắng thi hành nhiệm vụ nghiêm chỉnh để việc tổ chức Đại Hội Đệ Nhất Chu Niên được thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào

TL TỔNG THỐNG

TUN. BTLCLTQ

Thiếu Tướng Trần Ngân Giang

(Ấn Ký)

Phái đoàn CPQGVNLT du thuyết tại Sydney, Úc ngày 18.9.2019

Phái đoàn CPQGVNLT du thuyết tại Sydney, Úc ngày 18.9.2019

ĐỆ TAM VIỆT NAM CỘNG HÒA

CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI

BỘ TƯ LỆNH CHIẾN LƯỢC TOÀN QUỐC

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

PO Box 2807, Anaheim, CA. 92814

 QUYẾT TÂM

GIẢI THỂ NHÀ CẦM QUYỀN CỘNG SẢN TẠI VIỆT NAM

Ngày 16.10.2019

Kính thưa toàn dân Việt Nam và qúy Đồng Nhiệm trong CPQGVNNLT!

Như Tuyên Bố của TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN đã đưa ra ngày 27.1.2019:

“Nhà cầm quyền của một nước có thể được hình thành bằng nhiều phương pháp, bằng nhiều thủ đoạn. Nhưng muốn trở thành một Chính Quyền của Dân thì điều kiện ắt có và đủ là nhà cầm quyền đó phải do người dân của quốc gia đó bầu ra. Trong trường hợp một nhà cầm quyền được thành lập để tạm điều hành quốc gia, nhưng do điều kiện đất nước chưa thuận lợi để tổ chức bầu cử, thì sau đó, nhà cầm quyền này phải được sự chuẩn thuận của đại đa số người dân, qua một cuộc trưng cầu dân ý trong tinh thần dân chủ tự do và tự nguyện”. 

Vì vậy không có gì rỏ ràng và dể hiểu hơn về sự chính danh và tính hợp pháp của một Chính Quyền của Dân với câu nói ngắn gọn sau đây: “Sự chính danh và hợp pháp của một chính phủ là do phiếu bầu của Dân, chứ không phải là súng đạn”. 

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời (CPQGVNLT)tuy đang lưu vong tại đất nước Hoa Kỳ. Nhưng đã được sự chuẩn thuận của người dân Việt Nam qua Trưng Cầu Dân Ý với gần 5 triệu số phiếu, trong tinh thần dân chủ, tự do và tự nguyện, được coi là một chính phủ có chính danh và hợp pháp duy nhất của Việt Nam hiện nay.

Dù CSVN dùng mọi thủ đọan để quấy phá, kể cả cho công an hăm dọa. Nhưng trong giai đoạn đen tối này của lịch sử, người dân Việt Nam vẫn tiếp tục tham gia TCDY với ước nguyện giải thể tà quyền CSVN tay sai Tàu Cộng, thoát họa diệt vong, không bị Tàu Cộng Hán hóa. Chỉ có giải pháp TCDY là dân chủ, tiện lợi, nhanh chóng, an toàn, ôn hòa, được Hoa Kỳ và quốc tế chấp nhận. Sau khi đạt hiệu qủa TCDY, chúng ta sẽ xây dựng chế độ Đệ Tam VNCH. Không cần phải bạo loạn chiến tranh, gây tang thương, hận thù, chia rẽ.     

Dưới sự lãnh đạo của Tổng Thống Đào Minh Quân, chính sách của CPQGVNLT không thay đổi. Vẫn rất khoan hồng độ lượng: VIỆT CỘNG: BỎ CỘNG CÒN VIỆT-VIỆT KHÔNG GIẾT VIỆT. Do đó, những cán binh, bộ đội, đảng viên CSVN thức tỉnh, muốn trở thành công dân VNCH đã tham gia TCDY để có số căn cước (ID) VNCH và đều âm thầm chờ đợi ngày TOÀN DÂN GIẢI THỂ CS LẤY LẠI CHỦ QUYỀN.

Uư thế Chính Nghĩa của Đệ Tam VNCH với sự hậu thuẫn của đa số dân chúng và sự tiếp ứng, song hành của Hoa Kỳ và Đồng Minh là THẾ TẤT THẮNG của ĐỆ TAM VNCH. Sự kiện này đang làm cho TC lúng túng và bọn đầu xỏ CSVN run sợ. Trong lúc bấn loạn, chúng phải dùng mưu mẹo đu dây. Một mặt vẫn lòn cúi TC và mặt khác lại ve vản Hoa Kỳ và còn dùng kế mọn giả mù xa mưa, “Mượn Hoa Cúng Phật”, cho vài tướng lãnh kêu gọi hồi phục chế độ VNCH. Nhưng không đề cập đến CPQGVNLT. Đó là sự biến trá trong ý đồ bất chính kéo dài sự tồn tại của chế độ CSVN.

Vì vậy, BTLCLTQ khẳng định quyết tâm GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ TÀ QUYỀN CSVN ĐƯƠNG ĐẦU VỚI TÀU CỘNG.

Những ai thật tâm trở về với chính nghĩa đoàn kết dân tộc đều được CPQGVNLT đón nhận. Kể cả các tướng lãnh CSVN. Tuy nhiên, đối với những kẻ ngoan cố, có manh tâm muốn lợi dụng danh nghĩa VNCH để dương Đông kích Tây, cứu nguy chế độ CS, là kẻ thù của toàn dân Việt Nam, sẽ bị đối xử như tội phạm phản quốc, chứ không được coi là tội phạm chiến tranh, theo qui chế của Liên Hiệp Quốc.

Trước tình hình rối ren của đất nước hiện nay, CPQGVNLT kêu gọi đồng bào nên sáng suốt, không để bọn CSVN tiếp tục lừa gạt, bịp bợm bằng những lời tuyên bố hay tin nóng sốt trên diễn đàn. Vì các bộ đội CSVN khi muốn trở về với Chính Nghĩa Đoàn Kết Quốc Gia đã gia nhập CPQGVNLT, đều âm thầm, im lặng hay chờ đợi hiệu lệnh, chứ không ai cần phải ồn ào. Những tuyên bố gây chú ý của dư luận chỉ là những thủ đoạn tà mị, gian trá để mượn đò qua sông. Trước những tin tức thật-giả khó phân biệt, toàn dân hãy chung vai đoàn kết với CPQGVNLT dưới sự lãnh đạo anh minh, sáng suốt, nhân đạo, độ lượng của TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN để mau chóng giải thể chế độ tà quyền CSVN, KHÔI PHỤC SƠN HÀ – CỨU NGUY DÂN TỘC, LẤY LẠI ĐẤT TỔ – KHÔNG LÀM KHỔ DÂN chứ không để mắc mưu Cộng phỉ như trong qúa khứ.

TL. Tổng Thống

TUN. BTLCLTQ

Thiếu Tướng Trần Ngân Giang

ĐỆ NHẤT CHU NIÊN ĐỆ TAM VNCH

Thư Mời tham dự ĐỆ NHẤT CHU NIÊN KỶ NIỆM NGÀY TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN ĐĂNG QUANG trong 3 ngày. Kể từ ngày 8 đến 10.11.2019 tại Tụ Nghĩa Đường, sa mạc Adelanto, quận San Bernardino, tiểu bang California.

KHO TÀNG

ĐỆ TAM VIỆT NAM CỘNG HÒA

CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

PO Box 2807, Anaheim, CA. 92814

 THÔNG CÁO

Số 20190625-001/VPTT

Ngày 25.06.2019

Trích Yếu: V/V XÂM PHẠM TÀI SẢN VÀ TÀI NGUYÊN QUỐC GIA

Tham Chiếu: Sắc Lệnh Số 002-20190501/TT do Tổng Thống Đệ Tam VNCH ký ngày 01.05.2019

Kính thưa Đồng Bào và qúy đồng nhiệm!

Chiếu Sắc Lệnh Số 002-20190501/TT do Tổng Thống Đào Minh Quân ký ban hành ngày 01.05.2019 về quyền hạn và trách nhiệm của Tổng Thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa phải bảo vệ tài sản và tài nguyên quốc gia được ấn định trong Hiến Pháp VNCH. 

VPTT/CPQGVNLT xin lưu ý:

1-    Chiếu theo hiến pháp thì tất cả tài sản và tài nguyên của đất nước, kể cả các kho tàng trên lãnh thổ Việt Nam đều thuộc trách nhiệm cai quản và bảo quản của một Chính Phủ hợp pháp do dân bầu lên, mà hiện nay là CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI (CPQGVNLT).

2-    Sau khi CPQGVNLT khai sáng nền ĐỆ TAM VIỆT NAM CỘNG HÒA, đã nhận được đa số phiếu TRƯNG CẦU DÂN Ý của người dân Việt Nam trên khắp thế giới tín nhiệm bầu chọn THỦ TƯỚNG ĐÀO MINH QUÂN là TỔNG THỐNG ĐỆ TAM VNCH, đã trở thành vị lãnh đạo và là đại diện chính thức của nước Việt Nam.

3-    Vì vậy, mặc dù đảng CSVN và cái gọi là “Nhà Nước” CHXHCNVN đang cầm quyền tại Việt Nam. Nhưng do chúng cướp chính quyền năm 1945, rồi đem quân xâm lăng miền Nam Việt Nam, vi phạm Hiệp Định GENEVE 1954 và Hiệp Định Paris 1972 do đảng CSVN ký kết. Do đó, theo công pháp quốc tế và luật pháp quốc gia, chúng không có quyền sở hữu chủ và cũng chẳng có nhiệm vụ cai quản hay bảo quản tài sản hoặc tài nguyên thuộc về VIỆT NAM CỘNG HÒA.

4-    Hiện nay, vì giá trị của những kho tàng, nên nhiều kẽ đã giả mạo sự quan hệ với Chính Phủ VNCH và quốc tế trong các quyết đính có liên can đến các kho tàng tại Việt Nam.

5-    Do đó, VPTT/CPQGVNLT trân trọng nhắc nhở tất cả người Việt Nam, kể cả Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc nên biết những điều quan trọng sau đây:

A: Tất cả kho tạm thời đóng để bàn giao cho Chính Phủ Đệ Tam VNCH.

B: Những vi phạm về tài nguyên và tài sản quốc gia có thể dẫn đến tội đại hình.

C: Trong trường hợp gia trọng vì có cấu kết với ngoại bang để ăn cắp, ăn cướp hay làm tổn thất trầm trọng tài nguyên và tài sản quốc gia có thể dẫn đến tội tử hình. Những ai liên can, có thể mang tội đồng lõa.  

Nay VPTT/CPQGVNLT trân trọng đưa ra thông báo này để ngăn ngừa trường hợp những ai bị truy tố hay truy nã vì tội xâm phạm tài nguyên và tài sản quốc gia, sẽ không vịn lý do chưa biết các tin tức đã đưa ra trong thông cáo này.

Lực lượng tàu chiến của những đồng minh của chúng ta như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Úc, Đức, Tân Tây Lan, Úc và kế đến là Nhật, Đại Hàn, Ấn Độ đang rầm rộ kéo đến vây kín biển Đông.

Bọn tà quyền CSVN nếu không quy thuận CPQGVNLT/ĐỆ TAM VNCH sẽ khó thoát lưới pháp luật. Tất cả những nhân viên công an, cảnh sát, an ninh dù có mặc sắc phục hay mặc thường phục, khi lợi dụng chức quyền, lấy lý do công vụ để đe dọa, hà hiếp, bắt bớ dân lành đều phạm tội hình sự.

Trân trọng thông báo

VPTT/CPQGVNLT

Comments

phuoc le

15.07.2022 02:35

Tin xát phạt thằng cộng xản nghìn tỷ, hiển lộ zõ zàng bằng tiến Mỹ chên zoutube mà không thể thể bị xóa theo lời đòi hỏi của cx, thì điều này chứng ming là cpqvvnlt đang tiến zần về ...

Nguyễn Văn Thiệu

Một bọn thần kinh

Gs.Ts.Bs. Trưng Triệu Nguyễn Thanh

20.02.2022 20:42

03.01.2022 10:00

Bọn ĐMQ và LTK thông minh thì lo giải tán đi. Đợi VN có 'Trưng cầu Dân ý' thì về nước mà ứng cử làm Tổng Thống nghe chưa?

Latest comments

05.11 | 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

04.11 | 16:17

LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH

04.11 | 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

03.10 | 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Share this page