Hội đồng 27 quốc gia gồm Đức, Pháp, Anh, Ý, Tây Ban Nha, Ba Lan, Lỗ Ma Ni, Hà Lan, Hy Lạp, B̉i, Bồ Đào Nha, Cộng Hòa Séc, Hung Gia Lợi, Thụy Điển, Áo, Bulgaria, Dan Ṃach, Slovakia, Phần Lan, Ireland, Lithuania, Slovenia, Latvia, Estonia, Cyprus, Luc Xâm B̉ao và Malta gửi công hàm đến Th̉u Tướng CPQGVNLT

Hội đồng 27 quốc gia gồm Đức, Pháp, Anh, Ý, Tây Ban Nha, Ba Lan, Lỗ Ma Ni, Hà Lan, Hy Lạp, B̉i, Bồ Đào Nha, Cộng Hòa Séc, Hung Gia Lợi, Thụy Điển, Áo, Bulgaria, Dan Ṃach, Slovakia, Phần Lan, Ireland, Lithuania, Slovenia, Latvia, Estonia, Cyprus, Luc Xâm B̉ao và Malta gửi công hàm đến Th̉u Tướng CPQGVNLT

The European Union is committed to promoting democracy, human rights and the rule of law, both in its members states and throughout the world ̣(Nguyên văn)- Ḥội đồng 27 quốc gia chúng tôi cam kết   thúc đẩy dân chủ, nhân quyền và các quy định của pháp luật, cả trong các nước thành viên và trên toàn thế giới (Ḍich).

The European Union is committed to promoting democracy, human rights and the rule of law, both in its members states and throughout the world ̣(Nguyên văn)- Ḥội đồng 27 quốc gia chúng tôi cam kết thúc đẩy dân chủ, nhân quyền và các quy định của pháp luật, cả trong các nước thành viên và trên toàn thế giới (Ḍich).

Các tên đầu x̉o CSN ph̉ai bị x̣ô khám đ̉ê đền bù ṭôi ác c̉ua chúng đã gây ra cho nhân dân Vịêt Nam.

Các tên đầu x̉o CSN ph̉ai bị x̣ô khám đ̉ê đền bù ṭôi ác c̉ua chúng đã gây ra cho nhân dân Vịêt Nam.

 Nghị Quyết B7-0184-2013 c̉ua Ḥôi Đồng Âu Châu đ̉ê lên án CSVN  gồm 5 trang. Đây là trang thứ I.

Nghị Quyết B7-0184-2013 c̉ua Ḥôi Đồng Âu Châu đ̉ê lên án CSVN gồm 5 trang. Đây là trang thứ I.

 Nghị Quyết B7-0166-2013 c̉ua Ḥôi Đồng Âu Châu đ̉ê lên án CSVN gồm 4 trang. Đây là trang thứ I.

Nghị Quyết B7-0166-2013 c̉ua Ḥôi Đồng Âu Châu đ̉ê lên án CSVN gồm 4 trang. Đây là trang thứ I.

Comments

Nguyễn Thị Lương

11.06.2019 10:50

Luôn ủng hộ TT Đào Minh Quân và CPQGVNLT.

Minh Tran

13.07.2017 02:40

Hoan Hô ! Hoan Hô ! Chúc mừng CPQGVNLT, chúc mừng chúng ta có thêm đồng minh. Và cũng xin trân trọng cảm ơn sự hy sinh, vượt gian khổ, khó khăn và quyết tâm cao độ của CPQGVNLT.

Latest comments

05.11 | 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

04.11 | 16:17

LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH

04.11 | 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

03.10 | 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Share this page