Còn nhiều chiến sĩ yêu nước khác đã bị CSVN ám ḥai, bắt giết mà chưa được biết.

Còn nhiều chiến sĩ yêu nước khác đã bị CSVN ám ḥai, bắt giết mà chưa được biết.

Toàn dân hịêp ḷưc LẤY ḶAI ĐẤT T̉Ô

Toàn dân hịêp ḷưc LẤY ḶAI ĐẤT T̉Ô

Ṃoi người nên c̉anh giác, không cho những tên công an, côn đồ sách nhiễu hay gây nguy ḥai đến những người đã anh dũng công khai lên tiếng tố giác CSVN trong youtube này.Các Chiến Nghĩa Hữu tiếp nḥân th̉e căn cước đ̉ê trở thành đoàn viên VIỆT NAM TÂN DÂN CH̉UCác Chiến Nghĩa Hữu tiếp nḥân th̉e căn cước đ̉ê trở thành đoàn viên VIỆT NAM TÂN DÂN CH̉U

ḄÔ TƯ ḶÊNH CHIẾN LỰƠC TOÀN QUỐC

Chính Ph Quc Gia Vit Nam Lâm Thi

LY LI ĐT T - KHÔNG LÀM KH DÂN

ḄÔ TƯ ḷÊNH CHIẾN LƯƠC TOÀN QUỐC

10800 Sierra Road, Adelanto, CA. 92301

760-523-3011

 TIÊU LỆNH 1

́ 001-2013/NĐ/BTLCLTQ ngày 20/08/2013

Theo chỉ thị của Thủ Tướng CPQGVNLT, Bộ Tư Lệnh Chiến Lược toàn Quốc trân trọng thông báo đến qúi Đại Biểu, qúi thành viên, qúi Chiến Nghĩa Hữu các cấp thi hành quyết định của nội dung tiêu lệnh số 001-2013/NĐ/VPTT gồm 3 đ̉m:

1-  “Lấy Lại Đất Tổ – Không Làm Khổ Dân”

2-  “Việt Cộng”: Bọ̉ng Còn Việt

3-  “Việt Không Giết Việt

Theo đúng chính sách vàđường lối của Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời đã quảng bá:

“BỌ̉NG THÌ THA

HẠI DÂN, CƯỚP CỦA PHẢI RA HẦU TÒA”

́t cạ̉đội các cấp, kể cảđảng viên, công an CSVN, đều được CHIÊU HIỀN trở̀ với chính nghĩa đoàn kết dân tộc. Tuyệt đối không sách nhiễu  nhân dân  hay tư thù cá nhân.

Tiêu lệnh này có gía trịđến khi có tiêu lệnh số 2

Theo Lệnh của Thủ Tướng

 Thiếu Tướng Lê Văn Xê

Ấn Ký
Đồng bào rầm rộ rước chân dung c̉ua Th̉u Tướng Đào Minh Quân
Đồng bào rầm rộ rước chân dung c̉ua Th̉u Tướng Đào Minh Quân

Ông Đào Minh Quân kêu g̣oi toàn dân tiêu dịêt ch̉u nghĩa C̣ông S̉an ṭai Vịêt Nam - Ngày 30/04/1990

Ông Đào Minh Quân kêu g̣oi toàn dân tịêu dịêt ch̉u nghĩa C̣ông S̉an ṭai Vịêt Nam - Ngày 30/04/1990.

Latest comments

05.11 | 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

04.11 | 16:17

LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH

04.11 | 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

03.10 | 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Share this page