Ý DÂN LÀ Ý TRỜI

Liên ṭuc trong nhiều tháng, k̉ê từ ngày 21/10/1990, ba (3) thế ḥê đồng bào Việt Nam th̉inh cầu ông Đào Minh Quân đứng ra nḥân tṛong nhịêm Th̉u Tướng CPQGVNLT. Cho đến ngày 16/02/1991 ông Đào Minh Quân chấp nḥân và lễ tuyên tḥê c̉ua Th̉u Tướng đựơc cử hành ngay tại trung tâm th̉u đô người Vịêt ṭy ṇan Cộng S̉an thành phố Garden Grove, quận Cam, Nam California.

CPQGVNLT đang nghiên cứu và xem xét đ̉̉ê trình lên Quốc Dân đồng bào những ṿi xứng đáng nhất

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

Văn Phòng Thường Trực

10800 Sierra Road, Adelanto, CA. 92301

760-523-3011

 THÔNG CÁO  

Số: TC-0022-3005/VPTT-2013

Hoa Kỳ ngày 30/05/2013

V/V: CPQGVNLT bổ nhiệm các chức vụ then chốt 

Cùng chung nhịp sống với toàn dân từ trong ra ngoài nước, hòa trong tiến trình giải thể chế độ Cộng Sản tại Việt Nam một cách ôn hòa nhưng dứt khoát, CPQGVNLT đã vinh dự được sự tham gia của những vị Anh Thư, Hào Kiệt, Trí Thức Việt Nam ngày càng mạnh mẽ.  

Hôm nay, chúng tôi trân trọng thông báo thêm tin mừng đến toàn dân về một số vị trí quan trọng đã có nhiều ứng cử viên dự tuyển. Tuy nhiên CPQGVNLT đang nghiên cứu và xem xét để trình lên Quốc Dân đồng bào những vị xứng đáng nhất, trong các nhiệm vụ then chốt sẽ lần lượt được công bố sau đây:

1-   Vị Phụ Tá Đặc Biệt của Thủ Tướng CPQGVNLT

2-   Đặc Sứ Toàn Quyền tại Việt Nam

3-   Đại Biểu CPQGVNLT tại Nam Cali

4-   Đại Biểu CPQGVNLT tại Hoa Thịnh Đốn

5-   Đại Biểu CPQGVNLT tại Vatican

6-   Chánh Văn Phòng Thủ Tướng CPQGVNLT

7-   Ban dịch thuật

Kính mong đồng bào chiếu cố, giúp đỡ cho những nhà ái quốc được tuyển chọn, trong số những nhân tuyển đầy can đảm, đã vượt qua nhiều thử thách, có kiến thức, đạo đức và lòng hy sinh tận tụy với đất nước, để họ mau sớm hoàn thành nhiệm vụ được CPQGVNLT giao phó.

Trân trọng thông cáo

T.U.N. Chánh Văn Phòng

Thư Ký

Nguyễn Ngọc Diệp

CSVN: Lớp 3 trường làng

TÔI ĐÃ THẤY Q̉UI

Latest comments

05.11 | 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

04.11 | 16:17

LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH

04.11 | 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

03.10 | 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Share this page