Tổng Thống Đào Minh Quân đến Nam Cali ngày 14-12-2014 khi còn là Thủ Tướng

Chưởng Môn Hồng Gia Việt Nam Lý Hồng Thái trân trọng mời Tổng Đào Minh Quân, lúc còn là Thủ Tướng Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời (CPQGVNLT) chủ tọa lễ giỗ vị Tổ Sư sáng lập môn phái là Nam Hải Chân Nhân, buổi lễ được tổ chức ngày 14-12-2014 tại thành phố Garden Grove, Nam Cali với sự tham dự của Tân Thị Trưởng Nguyễn Bảo và Hội Đồng Phát Triển Võ Thuật Thế Giới.

Thông Địêp của Tổng Thống Đào Minh Quân khi còn là Thủ Tướng

Tại Thư Viện Nixon ngày 15/10/2010, khi còn là Thủ Tướnng Thủ Tướng Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời (CPQGVNLT), Tổng Thống Đào Minh Quân được mời đọc thông điệp về chủ quyền Việt nam trên biển Đông và quyền lợi khai thác các mỏ dầu khí ở thềm lục địa Việt Nam, ông đã khẳng định chủ quyền và quyền thụ hưởng của dân Việt Nam theo đúng như Chính Phủ Hoa Kỳ do Tổng thống Nixon và Chính Phủ VNCH do Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã ký kết tại San Clemente, California năm 1973.

Tổng Thống Đào Minh Quân đã nhấn mạnh: Quyền lợi khai thác dầu khí tại biển Đông, trong thềm lục địa Việt Nam, phải do nhân dân Việt Nam tham dự quyết định và có quyền được thụ hưởng.

Ukrainian Decoration: Cháu Tina Đào, ái nữ của Thủ Tướng Đào Minh Quân thay cha đọc lời hiệu triệu trên diễn đàn Quốc Tế có 11 quốc gia trong khối Liên Bang Xô Viết tham dự ủng hộ sự tự trị của Ukrainian được tổ chức ngày 26/08/1991. http://youtu.be/qVt43MeNTIo

Ti Na Dao at age 11, has replaced his father, president Dao Minh Quan, to read the statement of the Provisional National Government of Vietnam at the declaration of 11 countries for autonomy secession from the Soviet Union on august 23rd 1991 where no officials from the so-called “ Vietnam Communist Government” were invited.

President Dao Minh Quan at the conference

President Dao Minh Quan at the conference

My Government strongly condemns the unlawful acts

REPUBLIC OF VIETNAM

THE PROVISIONAL NATIONAL GOVERNMENT OF VIETNAM

PO Box 2807, Anaheim, CA. 92814 (USA)

Phone: 760-523-3011

Email: Mr.daominhquan@yahoo.com

No: 0024-0407/VPTT-2014

July 4th, 2014

Honorable Xi Jinping,

General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of China

President of the People's Republic of China

9 Xihuang-Chenggen Beijie
Beijing, Peoples Republic of China

Dear Mr. President;

Over the past years, the Government of the People’s Republic of China has arbitrarily built illegal civil infrastructure and military bases on the two Islands of Vietnam, Spratly and Paracel. Also, they recently set up oil rigs in Vietnamese waters to steal the natural resources of the Vietnamese people.

Also, According to information that we received, on 25/6 and 3/7, your scene of naval forces have arrested two Vietnam fishing vessels numbered QB93256-TS with seven fishermen aboard and QNg-94 912-TS with 6 fishermen.

My Government strongly condemns the unlawful acts and requests your Government to immediately and unconditionally remove all the oil rigs from Vietnamese waters and release those 2 vessels and 13 fishermen that we mentioned above. 

Again, I repeat my promise: After the International Criminal Court (ICC) tries the Communist Vietnam ruling group, and after we take our country back and relieve the suffering of our people, I am sure that our New Vietnamese Democracy National Movement will be enforced to help both your country and mine to live peacefully, and both will benefit the WIN-WIN strategies of the United States.

I also promise to pay special attention to the 200,000 Chinese workers in Vietnam.  While the International Criminal Court tries the suspected criminal Vietnamese communists, this scenario may happen: The communist Vietnam group can create a mutiny, intentionally causing damage to the Chinese people in order to use slander on our innocent Vietnamese.

However, if our people receive a restraining order, I urge the Chinese to please stay put, do not accidently start any fights. But, in case the accused Vietnamese communists would infiltrate the places of your people and act like fake refugees, please tie them up and deliver them to the Trial Court of the Provisional National Government of Vietnam.

I am Đào Minh Quân, a liberal peace loving fighter who always complies with human rights and democratic law. I act against the Vietnamese communist dictatorship gang who oppresses our people. In due respect, I distinguish the good and the bad, the nobility and the despicable.

In 1988, once I helped your country to build and distribute computers and technology products of the China Computer Development to the United States. At that time you were the Governor-General of Fujian province. I hope you have not forgotten that.

Moreover, I wish the new Secretary-General still remembers the period when the former Chairman Mao Zedong opened relations with the United States to renew China. You probably remember Danny Dao; it was me, the President of the Dao Computer Incorporation. Accepting the invitation of Mr. Mao Hua in 1988, I had an occasion to contribute knowledge about digital Computing Science on the beginning of the manufacturing sector that your country was in need of. At present the branch still in Shenzhen and in Guangdong (CHINA GREATWALL COMPUTER SHENZHEN co., Ltd. 中国长城计算机深圳股份有限公司. Headquarters: Great Wall Computer Bldg Tech. Ind. Pk. Nanshan Area. SZ; Shenzhen; Guangdong; 518057).

Today we publicly declare to the Vietnamese Compatriots that: My Government in the future will set the State relation with China.  I will apply the same Policy of Benefits to both Vietnam and China with a peaceful resolution to the East Coast of Vietnam without bloodshed, and will consume quality goods made in China.

Once, China can count on Đào Minh Quân, who respects for promises, as Mr. Mao Hua has believed about me since 1988. I believe in a peaceful environment where both sides, China and Vietnam, certainly benefit. Please set an equality relation with us, then you will see that the victory of the Provisional National Government of Vietnam is also a big success for your great country, and it is more a precious peace, since we will not waste a single bullet. Only a handful of corrupted and narrow-minded rulers of the Vietnamese communist party are lost and will be sent out of the game!

Prime Minister

 Đào Minh Quân

 (Sign & Seal)

Bản dịch tiếng Việt

 VIỆT NAM CỘNG HÒA

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

PO Box 2807, Anaheim, CA. 92814,  USA

760-523-3011

Số: 0024-0407/VPTT-CM-2014

Ngày 04/07/2014

Kính gởi ngài Tổng Bí Thư Tập Cận Bình

Chủ Tịch Trung Quốc

9 Xihuang-Chenggen Beijie

Beijing, Peoples Republic of China

Trong thời gian vừa qua, Chính Phủ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa đã tự ý xây dựng các cơ sở dân sự và quân sự một cách trái phép trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Quốc Gia Việt Nam, lại còn đưa các giàn khoan vào Biển Đông của Việt Nam để ăn cắp tài nguyên của nhân dân Việt Nam.

Và theo thông tin mà chúng tôi nhận được, ngày 25/6 và 3/7 lực lượng hải cảnh của qúy quốc đã bắt giữ hai tàu đánh cá Việt Nam số QB-93256-TS với 7 ngư dân và tàu QNg-94912-TS với 6 ngư dân.

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời cực lực lên án các hành động phi pháp và yêu cầu Chính Phủ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa phải rút các giàn khoan ra khỏi lãnh hải của Việt Nam và thả hai tàu và 13 ngư dân mà chúng tôi đề cập ở trên, ngay lập tức và vô điều kiện.

Một lần nữa, tôi lập lại lời hứa sau khi Toà án Quốc Tế ICC xử tội nhóm Việt Cộng đang cầm quyền tại Việt Nam xong, sau khi tôi Lấy Lại Đất Tổ để Quốc Dân tôi bớt khổ, tôi chắc chắn sẽ thực thi Quốc Sách Tân Dân Chủ để nước tôi và qúy quốc sống hoà bình, HAI BÊN ĐỀU CÓ LỢI (Đồng Lợi) như sách lược WIN-WIN của Hoa Kỳ.

Tôi cũng xin hứa sẽ đặc biệt quan tâm đến 200 ngàn công nhân Trung quốc đang làm việc ở Việt Nam. Trong khi Toà Án Hình Sự Quốc Tế xử nhóm bị cáo tội phạm Việt Cộng, kịch bản sau đây có thể xẩy ra : nhóm Việt Cộng có thể nổi loạn, cố ý gây thiệt hại cho người Trung quốc để vu vạ cho dân Việt vô can.

Mặc dầu Quân-Dân tôi đã được lệnh tự chế, tôi cũng xin quý quốc ÁN BINH BẤT ĐỘNG, không nên vô tình gây ra một cuộc xung đột nào. Nhưng trong trường hợp có những tên bị cáo Việt Cộng thâm nhập vào những địa khu của các anh và giả làm di dân, xin hãy bắt giùm chúng và giao cho Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời.  

Tôi là Đào Minh Quân, một người khoáng đạt, hiếu hòa, luôn luôn tôn trọng nhân quyền và quy luât dân chủ luật, tôi cương quyết chống lại chế độ độc tài Việt Cộng hiện đang áp bức đồng bào tôi. Nhưng là con người nhân bản, tôi biết phân biệt tốt xấu, quân tử và tiểu nhân.

Quý quốc đã từng được tôi tiếp tay xây dựng và phân phối công nghệ máy điện toán và các mặt hàng kỹ thuật khác từ China Computer Development đến Hoa Kỳ vào năm 1988. Lúc đó ngài đang là Bí thư-Tỉnh Ủy tỉnh Phúc Kiến, tôi hy vọng ngài chưa quên chuyện đó.

Rất mong ngài Tân Tổng Bí Thư còn nhớ thời kỳ cựu Chủ Tịch Mao Trạch Đông mở cửa bang giao với Tư Bản Chủ Nghiã Hoa Kỳ để Đổi Mới Trung Quốc. Ngài Tập chắc còn nhớ tôi, Danny Dao, Chủ Tịch Dao Computer Incorporation đã có dịp đóng góp một phần khoa học Điện Toán Kỹ Thuật Số vào ngành sản xuất lúc sơ khai, khi mà qúy quốc cần, theo lời mời của ngài Mao Hứa từ năm 1988. Hiện nay chi nhánh vẫn còn tại Shenzen và bản doanh tại Quảng Đông (CHINA GREATWALL COMPUTER SHENZHEN CO., LTD. 中国长城计算机深圳股份有限公司. Headquarters: Great Wall Computer Bldg. Tech.Ind. Pk. Nanshan Dt. SZ; Shenzhen; Guangdong; 518057)

Chúng tôi sẽ công khai với Quốc Dân Việt Nam rằng: Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời trong tương lai sẽ bang giao với quý quốc. Tôi sẽ áp dụng Quốc Sách Cùng có lợi cho hai bên mà giải quyết một cách Hoà Bình cho Biển Đông Việt Nam không đổ máu và cũng sẽ tiêu thụ hàng có chất lượng do quý quốc sản xuất.

Trung Quốc có thể tin cậy một Đào Minh Quân, người không sai lời hứa, như ngài Mao Hứa đã từng tin vào tôi từ năm 1988. Tôi tin vào một nền hoà bình mà hai bên, Trung Quốc và Việt Nam, đều được lợi. Xin hãy giữ một bang giao bình đẳng với chúng tôi, rồi các bạn sẽ thấy rằng chiến thắng của Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời cũng là đại thành công cho nước vĩ đại của các anh, mà cái nền hòa bình này lại càng quý báu hơn vì chúng ta không tốn lấy một viên đạn cho nó. Chỉ có một nhóm nhỏ bọn Việt Cộng cầm quyền đầu óc thiển cận, thối nát là thất bại và bị đuổi ra khỏi cuộc chơi mà thôi! 

           Thủ Tướng Đào Minh Quân            

(Ấn ký)

Ông Đào Minh Quân kêu gọi

Ông Đào Minh Quân kêu gọi toàn dân tiêu diệt tà quyền Cộng Sản ṭai Việt Nam - Ngày 30/04/1990

Tàu đánh cá Vịêt Nam ḅi tàu Trung Cộng kéo chìm

Tàu đánh cá Vịêt Nam ḅi tàu Trung Cộng kéo chìm

Nghị quyết mang số S.RES.412 về Biển Đông, yêu cầu Trung C̣ông quay lại nguyên trạng trước ngày 1/5/2014.

QUỐC HỘI LƯỠNG VIỆN HOA KỲ ĐỒNG HÀNH VỚI BẢN TUYÊN CÁO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI (CPQGVNLT)

Tiếp theo bản tuyên cáo của CPQGVNLT công bố ngày 4/7/2014, Chủ Tịch Ủy Ban Tình Báo Hạ Nghị Viện Mỹ tuyên bố:

“Đây là cơ hội để chúng ta thay đổi cục diện, để Trung Cộng hiểu rằng họ không nên nghi ngờ quyết tâm của Mỹ trong việc bảo vệ tự do hàng hải, tự do thương mại tại Biển Đông”, ông Mike Rogers nhấn mạnh.

Chia sẻ quan điểm của Hạ nghị sỹ Rogers, Giám đốc Chương trình an ninh châu Á-Thái Bình Dương thuộc Trung tâm vì một nền an ninh mới của Mỹ, Patrick Cronin nhận định rằng Chính phủ Mỹ đã nhìn nhận vấn đề Biển Đông một cách nghiêm túc hơn so với một năm trước đây.

Sau đó, Thượng viện Mỹ nhất trí thông qua Nghị quyết về Biển Đông ngày 10/7/2014 với toàn bộ phiếu thuận.

Nghị quyết mang số S.RES.412 về Biển Đông, yêu cầu Trung Cộng quay lại nguyên trạng trước ngày 1/5/2014.

Nghị quyết S.RES.412 được một số thượng nghị sỹ có ảnh hưởng bảo trợ như Chủ tịch thường trực Thượng viện Patrick Leahy; Thượng nghị sỹ John McCain; Thượng nghị sỹ Robert Menendez; Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện Benjamin Cardin; Thượng nghị sỹ James Risch; Thượng nghị sỹ Marco Rubio; Thượng nghị sỹ Dianne Feinstein và Thượng nghị sỹ John Cronyn.

Nghị quyết khẳng định sự ủng hộ của chính phủ Mỹ đối với quyền tự do hàng hải, sử dụng các vùng biển và không phận ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương theo đúng quy định của luật pháp quốc tế.

Nghị quyết nêu rõ mặc dù không phải là một bên có yêu sách ở Biển Đông nhưng Mỹ là một cường quốc châu Á-Thái Bình Dương, có lợi ích quốc gia trong việc khuyến khích và ủng hộ các quốc gia trong khu vực hợp tác với nhau để giải quyết các tranh chấp bằng con đường ngoại giao và hòa bình; phản đối việc cưỡng bức, hù dọa, đe dọa hoặc sử dụng vũ lực.

Nghị quyết nhấn mạnh tầm quan trọng sống còn của tuyến hàng hải qua Biển Đông, cho rằng việc gia tăng các hoạt động tuần tra và đưa ra các quy định đối với các vùng biển và không phận có tranh chấp ở Biển Đông đang làm gia tăng căng thẳng cũng như nguy cơ đối đầu. 

Nghị quyết S.RES.412 liệt kê một loạt hành động của Trung Cộng vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS). 

Nghị quyết cho rằng các yêu sách lãnh thổ và hành động trên đây của Trung Cộng là không thể biện minh theo luật pháp quốc tế như đã được nêu rõ trong UNCLOS và là một hành động đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực, vi phạm Tuyên bố về cách ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC) mà Trung Cộng đã ký với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2002. 

Nghị quyết cũng lên án việc cưỡng chế, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực gây cản trở các hoạt động hàng hải, hối thúc chính phủ Trung Cộng rút giàn khoan Hải Dương-981 cùng các lực lượng ra khỏi các vị trí hiện nay, ngay lập tức trả mọi việc trở về nguyên trạng trước ngày 1/5/2014.

Có nghĩa: Chính Phủ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa phải chấm dứt việc xây dựng và rút các giàn khoan ra khỏi lãnh hải của Việt Nam lập tức và vô điều kiện, như trong bản Tuyên Cáo của Thủ Tướng CPQGVNLT công bố ngày 04/07/2014.

US SENATE CALLS ON CHINA TO WITHDRAW OIL RIG

July 11, 2014 16:20

The US Senate unanimously passed a resolution on Thursday July 10, 2014 which, among other things, called on China to withdraw a giant drilling rig and associated maritime forces from their current positions in Vietnam's exclusive economic zone in the South China Sea.

On May 1, China's state-owned energy company, CNOOC, placed the deepwater semi-submersible drilling rig Haiyang Shiyou 981 (HD-981), accompanied by over 25 Chinese ships, in Block 143 --some 120 nautical miles off Vietnam's coastline, the resolution stated.

By May 9, the number of Chinese vessels escorting the rig had increased to more than 80, including seven military ships, which aggressively patrolled and intimidated Vietnamese Coast Guard ships, reportedly intentionally rammed multiple Vietnamese vessels, and used helicopters and water cannons to obstruct others, according to the resolution.

China's territorial claims and associated maritime actions in support of the drilling activity that HD-981 commenced on May 1 have not been clarified under international law, including the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, and constitute a unilateral attempt to change the status quo by force, and appear to be in violation of the 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (or East Sea).

The resolution calls on China to withdraw its drilling rig and associated maritime forces from their current positions, refrain from maritime maneuvers contrary to the Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, and return to the status quo as it existed before May 1, 2014.

The US Senate said the resolution (S.RES.412) reaffirms the strong support of the United States government for freedom of navigation and other internationally lawful uses of sea and airspace in the Asia-Pacific region, and for the peaceful diplomatic resolution of outstanding territorial and maritime claims and disputes.

It states that the Senate condemns coercive actions or the use of force to impede freedom of operations in international airspace to alter the status quo or to destabilize the Asia-Pacific region.

Comments

Ma DaoMinhQuan

06.11.2017 19:08

Tao xin Dap Mat thang DaoMinhQuan...thang hai nuoc hai dan

May God Bless VN people & VN Country

07.11.2017 23:50

Our Father who art in heaven,...and lead us not into temptation; but deliver us from evil.

DuMaDaoMinhQuan@yahoo.com

27.10.2017 13:22

Dao Minh Quan la thang sao lon......fuck you

lien

19.11.2017 18:26

Bõ tài sản và tính mạng ra giúp dân cứu nước như THỦ TƯỚNG ĐÀO MINH QUÂN thì bạn có làm được như vậy không mà viết bậy bạ nơi đây?

Numbers 6: 24-26

28.10.2017 06:16

May the Lord bless you and keep you; May His Face shine upon you and be gracious to you ; and give you peace.

SOS. Please help me. Help!

24.10.2017 10:50

Using international banners to ask for help that will bring security.

DCSVN

23.10.2017 17:38

Cam on dong chi Dao Minh Quan....Dang cong san VietNam mang on ngay

Our Father Who Art In Heaven Hallowed Be Thy Name

24.10.2017 02:48

Psalm 103:8 The Lord is kind and merciful. He is patient and full of love.

Dao Minh Quan

11.10.2017 12:49

Thang Viet Cong Dao Minh Quan... Lay lai Dat To De Lam Kho dan...

Hung Nguyen

19.11.2017 18:30

Lọai ăn bậy nói bạ và giả danh xưng THỦ TƯỚNG ĐÀO MINH QUÂN như bạn chỉ là VG/CS không xứng đáng để vào đây viết bậy bạ. Thật đáng khinh tởm.

Do Not Be Afraid

16.10.2017 08:22

Psalm 117: The truth of the Lord endures forever.

Fuck you

09.10.2017 20:15

Dao Minh Quan is a fake mother fucker

Lan T

19.11.2017 18:32

bạn cứ bỏ tài sản và tâm huyết ra lo cho dân như THỦ TƯỚNG ĐÀO MINH QUÂN được không mà chửi bậy? Đúng là nòi Việt gian, cộ̣ng sản thối tha, hổn láo.

mot long kien cuong

13.10.2017 19:07

Da kinh ong!neu chung chau moi ong vao lam viec de giup cho nhan loai bot dau kho thi ong nen day chung chau lam gi a!

Ong Noi May

09.10.2017 20:14

bunch of fake mother fucker.......

long dan bao quoc

13.10.2017 19:02

Chao ong!cho chau hoi cau nay neu chau moi ong len lam lanh tu thi ong se day chau lam gi??????????

tam

06.09.2017 17:22

i will wait for you, i will wait for the republic of vietnam to return

Thanh Hung

19.11.2017 18:35

Tôi tin VNCH sẽ trở lại Việt Nam 2018. Toàn dân chuẩn bị hưởng ứng và ủng hô.

dit me 3 soc

31.08.2017 03:25

nghe loi tao bot xam lon di thang gia sap xuong lo

Cha thằng Hồ Chí Minh

19.11.2017 18:37

Toàn đảng CSVN có ai đạo đức thương dân như THỦ TƯỚNG ĐÀO MINH QUÂN không mà chúng bây bày trò chửi bậy. Ai cho chúng bây chui vào đây hả những tên CS thối mồm?

Evil Thoughts Are The Poison To Kill Yourself

04.09.2017 22:54

you want to have a long life, joy and happiness. Why do you want to have evil wishes to the other?

Minh Tran

15.07.2017 01:45

̉Tôi hoàn toàn ủng hộ Ngài, TT / CPQGVNLT.

Latest comments

05.11 | 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

04.11 | 16:17

LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH

04.11 | 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

03.10 | 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Share this page