Hàng trăm đồng bào Huế ḅi CSVN chôn sống

Hàng trăm đồng bào Huế ḅi CSVN chôn sống

B̉ô túc thêm hồ sơ ṭôc ác c̉ua 9 tên CSVN đồng lõa sau đây

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

Văn Phòng Thường Trực

10800 Sierra Road, Adelanto, CA. 92301

760-523-3011

 Thông Cáo Bổ Túc Hồ Sơ Kiện CSVN

Số: 0061-2110-2013/VPTT/TACS

 

Ngày 21/10/2013

 

 Thưa đồng bào! Nhằm mau chóng đúc kết hồ sơ kiện 19 tên đầu xỏ CSVN, VPTT mong đồng bào và qúi nhân sĩ giúp bổ túc thêm hồ sơ tộc ác của 9 tên CSVN đồng lõa sau đây:

 

 -      Lê Hồng Anh

 

-      Ngô Văn Du

 

-      Nguyễn Thiện Nhân

 

-      Nguyễn Văn An

 

-      Nguyễn Xuân Phúc

 

-      Phạm Quang Nghị

 

-      Tống Thị Phong

 

-      Trương Hòa Bìnn

 

-      Đinh Thế Huynh

 

Theo cuộc điều tra thì 9 tên này có liên can đến 19 tên trọng phạm mà CPQGVNLT đã đệ nạp Tòa Án Hình Sự Quốc Tế trước đây.

 

 

VPTT/ CPQGVNLT xin thay mặt cho các nạn nhân CSVN để ghi nhận và khen ngợi sự hợp tác của qúi Chiến Hữu và đồng bào đang giúp đỡ phổ biến, điều chỉnh, cung cấp tài liệu, làm nhân chứng.

 

Trân trọng.

 

Hải ngoại ngày 21 tháng 10 năm 2013

 

 T.L Thủ Tướng

 

Chánh Văn Phòng

                    Sỹ Nguyễn

 

 - Lưu

 

- Các VP liên hệ

 

- LS tham chiếu

 

- Website www.chinhphuquocgia.com để phổ biến

 

 

Tửơng thưởng 10 ngàn đô la (US $10,000.00) khỏang 220 trịêu đồng Vịêt Nam (VN $220,000,000.00)

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

Văn Phòng Thường Trực

10800 Sierra Road, Adelanto, CA. 92301

760-523-3011

THÔNG CÁO TƯỞNG THƯỞNG

Số 0031-0310/2013-VPTT

Ngày 03-10-2013

Văn Phòng Thường Trực CPQGVNLT trân trọng thông báo:

Nhằm có thêm chứng liệu về tội ác của bọn cầm đầu Cộng Sản Việt Nam, chúng tôi hân hạnh trao giải thưởng 10 ngàn đô la (US$10,000.00) khoảng 220 triệu đồng Việt Nam(VN$220,000,000.00) cho những ai cung cấp tài liệu, hình ảnh, băng video để dùng truy tố 19 tên cầm đầu và băng đảng CSVN trước tòa án Hình Sự Quốc Tế.

Người cung cấp hay gửi tài liệu, hình ảnh, băng video đến CPQGVNLT chấp nhận đồng ý bốn (4) điều kiện sau đây:

1-Người cung cấp không cần cho tên họ, chỉ cung cấp bí danh hay bí số cũng được. Nhưng phải cho biết điện thoại liên lạc và địa chỉ để nhận bưu phiếu.

2-Ngân khoản chỉ được gửi đến sau khi tài liệu, hình ảnh hay video đã cung cấp được tòa án Hình Sự Quốc Tế công nhận là đúng sự thật để dùng vào việc truy tố băng đảng CSVN.

3-Các tài liệu, hình ảnh, băng video gửi đến CPQGVNLT nhưng không được tòa án Hình Sự Quốc Tế xử dụng sẽ không được gửi trả lại và đều thuộc sở hữu của CPQGVNLT. CPQGVNLT được toàn quyền xử dụng hay phổ biến các tài liệu, hình ảnh, băng video này.

4- Tất cả tài liệu, hình ảnh, băng video gửi về địa chỉ sau đây:

CPQGVNLT

PO Box 2807

Anaheim, CA. 92814, USA

Trân trọng.

TL. Chánh Văn Phòng

Thư Ký

Nguyễn Ngọc Diệp

CSVN hành hung đồng bào - Nhất đ̣inh ph̉ai ḅi lụât pháp trừng tṛi

Thưa dồng bào!
Dân là Ch̉u, Cộng S̉an Việt Nam ch̉i là đầy tớ. Tên nào phản chủ, nghịch ý chủ thì phải bị thôi vịêc. Nếu đầy tớ đã không pḥuc ṿu cho ch̉u, mà còn sinh lòng gian trá, đánh đ̣âp, tṛôm cướp c̉ua ch̉u thì ph̉ai ḅi trừng tṛi. C̣ông S̉an Vịêt Nam có ph̉ai là lọai đầy tớ này hay không? CPQGVNLT đang lắng nghe ṣư đồng ý quyết định c̉ua dân chúng đ̉ê làm việc
Th̉u Tướng Đào Minh Quân tuyên bố rõ như ṿây.

Ṭôi ác c̉ua CSVN

Bắt cứ ai a tòng, giúp ơđ̃, giao du với những k̉e ṭôi ác, đều có th̉ê ḅi can ṭôi đồng lõa.

Comments

Nguyen Van X

26.06.2017 18:50

Nhân chứng sống Đảng Viên CSVN kể Tội HCM & CSVN bán nước hại dân: www.youtube.com/watch?v=elORGDDGLMU

Nguyen Van X

26.06.2017 18:53

Tội HCM & CSVN : https://www.youtube.com/watch?v=elORGDDGLMU
WikiLeaks: Năm 2020 Việt Nam sẽ là 1 tỉnh của Tàu Cộng: https://www.youtube.com/watch?v=Gc7HRSLZfsY

Latest comments

05.11 | 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

04.11 | 16:17

LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH

04.11 | 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

03.10 | 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Share this page