Ý DÂN

Kính thưa đồng bào! CPQGVNLT do 3 thế ḥê Vịêt Nam thành ḷ̣âp với ṃ̣uc đích pḥuc ṿu đất nước và đồng bào. Chúng tôi luôn chân thành lắng nghe ý dân là căn b̉an c̉ua Chính Ph̉u QGVNLT. Trân trọng kính mời đồng bào và nhử̃ng nhà ái quốc tham gia ý kiến, k̉ê c̉a vịêc không đồng ý với những vịêc làm c̉ua Chính Ph̉u. Nhưng xin ngắn g̣on và với tinh thần xây dựng, tôn tṛong nhau. Chúng tôi xin dành quyền xóa b̉o những ý kiến thiếu trách nhịêm và kém văn hóa hoặc dùng đ̉ê thóa ṃa nhau. Trân trọng.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Dear compatriots! Provisional National Government of Vietnam by three generations of Vietnam established with the purpose of serving the country and the people. We sincerely listen to the people is the basis of Provisional Government of VN. Invite people and patriots consulted, including not agree with the actions of the government. But please be brief and constructive spirit, respect each other. We would like to reserve the right to delete these comments irresponsible and ornate cream or used to slander. Appreciate.

Email Feb. 3, 2013

Bán Nguyệt San Tự Do Ngôn Luận số 164

Trên thế giới, ai cũng công nhận sở dĩ Hoa Kỳ là quốc gia phát triển về kinh tế, tiến bộ về khoa học, thành đạt về giáo dục, bình đẳng về nhân quyền và ảnh hưởng về chính trị quốc tế vào bậc nhất hoàn cầu, chính là nhờ họ có một nền tảng luật pháp hết
sức vững chãi, nghĩa là một Hiến pháp giá trị, một Hiến pháp đầu tiên trong lịch sử nhân loại mà hầu như chẳng có bất cứ một lỗi văn bản hay đúng hơn một lỗi nguyên tắc lớn nào! Được hình thành năm 1787 tại Philadelphia, với mong muốn trở nên một căn bản trường
tồn qua nhiều thời đại, Hiến pháp Hoa Kỳ đã theo một nguyên tắc quan trọng là dựa trên bản tính tự do của con người và tính chất dân chủ của xã hội mà khẳng định những điều sẽ không bao giờ thay đổi, chẳng hạn mỗi con người đều có quyền được sống, quyền bình
đẳng, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc, mỗi cá nhân đều có quyền tư hữu thiêng liêng và bất khả xâm phạm, mọi công dân đều có quyền bầu lên cũng như bãi nhiệm chính phủ của mình... Hơn 2 thế kỷ qua, bản văn ngoại hạng này chẳng cần thay đổi. Chỉ có những
điều phụ tùy được bổ sung gọi là Tu chính án.
Đang khi đó thì tại Việt Nam, chỉ trong không đầy 70 năm, dù dưới cùng một chế độ chính trị, Hiến pháp (tạm gọi vậy) đã thay đổi xoành xoạch, 4 lần rồi và đang chuẩn bị lần thứ 5, chưa kể những lần sửa đổi
nhỏ. Quả là một con số kỷ lục không tìm thấy đâu trên thế giới! Về việc này, cựu bộ trưởng tư pháp CS Nguyễn Đình Lộc đã biện minh như sau: “Chúng tôi (Việt Nam) phát triển theo một điều kiện mà tình hình đất nước luôn có những giai đoạn thay đổi. Tương ứng
từng giai đoạn như thế phải có một Hiến pháp. Phải thấy được đặc thù của chúng tôi là từng giai đoạn mang một tính chất khác cho nên phải có bản Hiến pháp. Cho nên có thể thấy Việt Nam rất tôn trọng Hiến pháp. Mỗi giai đoạn phát triển dù thế nào cũng có một
bản Hiến pháp tương ứng”. (RFA 19-11-2012) Đó chỉ là kiểu ngụy biện lếu láo! Bởi lẽ do bản chất độc tài đảng trị, người Cộng sản không quan niệm Hiến pháp (như mọi quốc gia dân chủ trên thế giới công nhận) chính là bộ luật cao nhất do toàn dân dựa trên nhân
tính tự do và xã hội tính dân chủ để soạn ra mà xác định các quyền con người và quyền công dân, chế độ chính trị tự do và chế độ kinh tế phát triển, quyền hạn và bổn phận của chính phủ như công bộc được toàn dân giao cho nhiệm vụ điều hành quản lý đất nước.
Nói cách khác, đi từ lý thuyết Khế ước của triết gia Hy lạp Aristote (tk IV trước CN, tác giả cuốn “Cộng hòa”), được triển khai bởi nhiều triết gia Âu châu thế kỷ 17 và 18 như Thomas Hobbes, John Locke và Jean-Jacques Rousseau (tác giả cuốn “Về khế ước xã
hội”) nhằm xóa bỏ tư duy cai trị kiểu quân chủ chuyên chế (Vua là thiên tử, con trời), nhân loại văn minh -kể từ sau Cách mạng Hoa Kỳ rồi Cách mạng Pháp- đã quan niệm Hiến pháp là khế ước, giao kèo giữa nhà nước với người dân, là văn kiện giao phó quyền lực
chính trị từ người dân cho Nhà nước để thay họ điều hành quốc gia và đảm bảo an toàn, tự do, bình đẳng và phát triển cho họ.

Email Website Feb. 1, 2013

Trần Ngọc Dương

Thưa ông Trần ̣Đình Ng̣oc, không dám gọi ông là "Bút Xuân" vì sao mong ông tự hiểu. Tuy nhiên cũng xin có vài lời thưa ông rằng:
Người Quân T̉ư dám đánh k̉e thù, nhưng không dám cất tay với anh em. Trước khi dơ tay lên, cũng
ph̉ai suy nghĩ nhiều lắm. Còn k̉̉e tỉêu nhân thì khác. Nó hẻn trước gịăc, nhưng mạt sát anh em thì không tiếc lời. Không những thế, nó có th̉ê lạy ḷuc trộm cướp. Nhưng rất hùng h̉ô với người lương thịên. Hy ṿong ông không như
ṿây. Mình là người có chức tước, có chử nghĩa, có tuổi tác và kinh nghiệm. Nhưng KHÔNG DÁM NHẢY RA ĐƯƠNG ĐẦU với gịăc CS. May có người dám đứng ra, hy sinh cả s̉an nghiệp, chịu muôn ngàn đắng cay, xông pha nơi tuyến đầu để giúp
dân, cứu nước và cứu gỡ giùm danh dự cho chúng ta: Những "đàn anh" khi còn quyền bính thì huyênh hoang, khoát lát. Nhưng khi giặc tới thì nín khe. không biết mấy cḥuc năm trước ông ờ đâu sao không lên tiêng? Nhưng thôi, dù ông có
bầu ông Th̉u Tướng Quân hay không thì ông ta cũng đã là Th̉u Tướng. Tiếc là mấy ông Tổng Thống, các nhà ngoại giao cao cấp Hoa Kỳ cứ g̣oi ông Quân là "Th̉u Tướng" mà không hỏi ý kiến 1 người cao cấp như ông mà thôi. Dù sao thì
ông Quân cũng như ông Obama, là Th̉u Tướng, k̉ê cả những người KHÔNG BẦU CHO ÔNG TA. Ông Trân Đình Ngọc nên tự trách mình SAO MẤY CḤUC NĂM TRƯỚC KHÔNG NHẢY RA ỨNG CỬ LÀM TH̉U TƯỚNG để đồng bào bầu cho ông, ông nhé. Nay tàm ràm có
hơi muộn tí đấy.

Email Website Feb. 1, 2013

R. Trần Tiếngr name

Kính gởi ông Bút Xuân Trần Đình Ngọc,

Thỉnh thoảng tôi cũng nghe đến tên ông nhưng chưa biết ông là ai. Trong quá khứ tôi không cần biết ông chống cộng ra sao, có ở tù không, ra hải ngoại bằng vượt biên hay đi máy bay. Tôi chỉ mong ông đừng vì
quan điểm của mình mà chà đạp lòng tin và hy vọng của người khác một cách thô bạo. Bất cứ người chiến sĩ Quốc Gia Việt Nam nào cũng có quyền chọn một tổ chức, một Chánh Phủ Lưu Vong Lâm Thời để tiếp tục đấu tranh, nhất là cái tổ chức đó không làm điều gì sai
ngoài mục đích cùng nhau đoàn kết để lấy lại đất tổ, cứu dân khỏi ách CS.

Ông có quyền lập Chánh Phủ mới nếu ông có khả năng. Ông có quyền gởi thư khiếu nại với Tổng Thống Clinton tại sao lại phúc đáp thư của CPQGVNLT một cách chánh thức mà chưa
hỏi ý kiến ông. Ông có quyền tổ chức biểu tình trước thư viện TT Nixon, hỏi tội họ tại sao đã đón tiếp và mời ông Đào Minh Quân lên đọc diễn văn với tư cách Thủ Tuớng Lâm Thời, người mà ông không bầu và không ủng hộ. Ông có đủ thứ quyền, trừ cái quyền chà
đạp lòng tin của người khác, nhất là những người từng đổ máu, tù tội, vượt biên vì đã chiến đấu dưới ngọn cờ Vàng.Hơn 37 năm rồi, biết bao nhiêu cấp Tướng Tá, Nhân sĩ lão thành lần lượt từ giã chúng ta về bên kia thế giới với nỗi đau buồn
vì đã bỏ nước ra đi, rồi chết ở quê người, chưa gầy đựng được một tổ chức gì để thế hệ sau có thể theo đó mà đấu tranh với một chính danh cho Quốc Gia Việt Nam. Mỗi một năm trì trệ là một năm chúng ta rơi vào cái bẩy của đám CS già. Chúng mong chờ chúng ta
chết hết thì con cháu chúng mới an hưởng được khối của cải cướp giật bóc lột từ nhân dân. Càng chờ đợi thì càng rơi vào âm mưu của chúng.Vì vậy, tôi không thể ngồi chờ thêm nữa. Và tôi quyết tâm bảo vệ cái quyền đó của tôi và tin rằng
nhiều chiến hữu của tôi cũng như thế.

Trân trọng kính chào ông.

Email Feb. 1, 2013

Bác Sĩ LÊ Thị Lễ

Gs BÚT XUÂN TRẦN ĐÌNH NGỌC kính mến,

Chúng tôi rất cám ơn Gs đã nhắc nhở. Trong suốt 5 năm nay chúng tôi cùng đồng bào và QÚI VỊ YÊU NUỚC THỰC SỰ trong đó có Gs mà chúng tôi vô cùng cãm mến, trân quý tinh thần tranh đấu cho NHÂN QUYỀN, TỰ DO,
DÂN CHỦ, BẢO VỆ TOÀN VẸN LÃNH THỔ VN của QUÝ VỊ và Gs.

Chúng tôi không thuộc đảng phái, tôn giáo nào mà chỉ sẳn sàng ủng hộ bất cứ ai dấn thân tranh đấu cho tương lai của đất nước và dân tộc trong đó có QUÝ VỊ và Gs.

Chúng tôi đã gửi MẪU
ĐƠN trên diễn đàn nhiều lần kêu gọi tất cả ĐỒNG BÀO trong lẫn ngoài nước ký tên và gửi đi, muốn khuất phục được CSVN chỉ có cách tố cáo tội ác đảng CSVN và kiện tội ác của họ ra trước các Toà Án Hình Sự Quốc Tế và các Quốc Gia có thẩm quyền. Nhưng chỉ có UBTTTAĐCSVN
và CPQGVNLT do Ô. ĐÀO MINH QUÂN làm Thủ Tướng xung phong đứng ra lãnh trách nhiệm quan trọng, khó khăn này ( trong suốt tuấn qua CPQGVNLT vận động cộng đồng QUỐC TẾ, trước khi nộp đơn chính thức kiện tội ác đảng CSVN) . Còn UBTTTAĐCSVN đang chuẩn bị nộp hồ
sơ cho Toà Án.

Vì lý do đó mà chúng tôi tình nguyện ủng hộ tinh thần lẫn vật chất cho UBTTTAĐCSVN và ủng hộ tinh thần cho CPQGVNLT trong vụ việc khiếu kiện tội ác CSVN để cứu dân, cứu nước, cứu đạo thoát khỏi ách cai trị bạo tàn của CSVN và Tàu cộng.


Chúng tôi gìa nua tuổi tác, mất sức, không ham danh vọng và nguyện vọng thiết tha của chúng tôi là mong muốn Việt Nam sớm có NHÂN QUYỀN, TỰ DO, DÂN CHỦ và các tù nhân tôn giáo, chính trị, dân oan được sớm trả tự do. Chỉ có thế thôi.

Nếu Gs hay
tổ chức tôn giáo, đảng phái chính trị , cá nhân đứng ra nộp đơn kiện tội ác CSVN thì chúng tôi cũng sẽ ủng hộ hết mình. Theo LM ĐINH XUÂN MINH có nhiều đơn kiện thì càng tốt và LM sẳng sàng cung cấp các tài liệu bằng chứng và chúng tôi sẳn sàng thảo đơn kiện
để tham khảo ý kiến các Luật sư.

Theo thiển ý tố cáo tội ác và kiện tội ác đảng CSVN không có gì là nghiêm trọng. Có kiện mới biết thắng hay thua. Thua làm sao được khi chúng ta có bằng chứng rõ ràng, có cơ sở và cả thế giới đều biết CSVN vi phạm
trầm trọng Hiệp định Genève và Paris về VN, vi phạm trầm trọng các Luật Lệ Quốc Tế, Hiến Chương Liên Hiệp Quốc và tội ác chiến tranh, chống nhân loại trong đó có tội diệt chủng!!! Nếu chúng ta không kiện thì Tòa không xét xử.

Chúng tôi tin tưởng
vào sự thông hiểu của Gs.
Còn kiện thắng hay bại xin Gs vui lòng chờ xem kết qủa.
Kính mến,
LÊ Thị Lễ

Email Feb. 1, 2013

GS Bùi Xuân Trần Đình Ngọc

Đây là chuyện động trời chứ khg phải tầm thường như chúng ta nghĩ.
Bà BS Lê thị Lễ đã gửi nhiều Văn thư nhân danh người tị nạn VGCS tại hải ngoại ký tên là TT Đào minh Quân. Trong đám công văn lưu để trả lời của TT Vatican còn chình ình những Văn bản
khẩn thiết này. Rồi TT Vatican trả lời, rồi mọi chuyện bạch hóa thì người tị nạn lấy cái mo nào mà che mặt đây?

1- Bà BS Lê thị Lễ phải gấp rút gửi thư sang Bộ Ngoại giao Tòa Thánh xin hủy các Văn thư ấy vì lý do gì tùy bà BS.

2- Phủ nhận
ĐMQ ngay trên các Diễn Đàn là chúng tôi khg công nhận những gì CPQGVNLT do Đào minh Quân xướng xuất.

3- Nếu khg làm ngay e có những hậu quả nghiêm trọng.

4- Chuyện của tổ chức, khi bà Lễ làm, bà nên hỏi ý kiến những người đã từng trải, bà
biết cá nhân tôi và những vị khác khg đồng ý với danh xưng tiếm danh tiếm vị láu cá

lưu manh, nhưng bà BS Lễ cứ làm, mà lại gửi đi một nơi quá nhạy cảm và quan trọng như Tòa Thánh Vatican. Tôi khg hiểu bà Lễ có mưu đồ gì chứ khg ai sơ sót chết người
như thế.

5- Y như CH Joseph Pham nói: chúng muốn hề hóa công việc chống vgcs của chúng ta nên làm vậy. Đúng như vậy. Còn hơn cả hề hóa. Lố bịch và thô bỉ, ngu dốt, hợm hĩnh, kiêu căng, phét lác, một tấc đến trời.

Tôi thật khg còn ý chí làm
việc chung với quí vị.

Email Website Jan. 29, 2013

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Một cái Cơ chế cho độc tài Chính trị nắm độc quyền Kinh tế là một tuyên bố công khai trơ trẽn rằng đảng CSVN là “quân ăn cướp ngày” không còn một chút liêm xỉ xấu hổ gì cả. Chúng sẽ tiếp tục bóc lột dân chúng cho đến nghèo kiết xác, tiếp tục ăn cướp tài
sản quốc gia làm của riêng giầu nứt khố. Dân chúng mang DẠ DẦY rỗng với lòng HẬN THÙ đã tích lũy tại Việt Nam còn lâu hơn Ai Cập. Bài học cương quyết đi tới cùng của dân Tunisie và dân Ai Cập cho chúng ta phải có thái độ dứt khoát với đảng CSVN:

=>
Không có Hòa Hợp Hòa Giải như một số người làm chính trị xôi thịt tại Hải ngoại hô hào để mong hớp được chút bánh rơi rụng do CSVN thẩy xuống.

=> Không có “đối thoại“ như một số Lãnh đạo Tôn giáo giả hình ngụy biện để tòng phạm với tội ác CSVN

=>
Thâu hồi lại cho dân những tài sản, đất đai, nhà cửa mà đảng đã ăn cướp bẩn thỉu

=> Săn lùng những tài sản mà chúng chuyển ra nước ngoài cất giữ để phục hồi lại cho Việt Nam.

=> Không để chúng đứng chung trong tiến trình xây dựng Tự do Dân
chủ thực sự cho dân bởi vì lịch sử đảo điên tráo trở phản bội của chúng đã có từ thời Hồ Chính Minh.

=> Dân Việt đứng lên làm Cách Mạng DỨT BỎ Cơ chế CSVN hiện hành phải cứng rắn gạt bỏ những tính toán Chính trị quốc tế. Việt Nam cũng đứng ở vị trí
tính toán Chính trị quốc tế như Ai cập. Mỹ tính toán quyền lợi cho dân họ. Tầu tính toán quyền lợi cho dân Tầu. Không ai thương sót số phận của Dân mình bằng chính mình thương mình. Tự tin ở mình và tự mình đấu tranh cho chính mình, đừng để tính toán Chính
trị quốc tế làm “chệch hướng“ cuộc Cách Mạng của Dân tộc Việt Nam.

Những điểm cương quyết như trên có nghĩa là phải quét sạch ngay từ lúc đầu những chướng ngại trên con đường dân tộc xây dựng Tự do và Dân chủ thực sự.

Email Website Jan. 27, 2013

Trần Văn Tiếng, KQ/VNCH

Không có chính phủ VNCH lưu vong. Khi Việt cong chiếm miền Nam, thì chính phủ của VN CH lúc ấy là ông Duong Văn Minh, và ông ta đầu hàng Việt công, sau đó thì bị quản thúc ở VN, nếu ông ấy không đầu hàng VC mà trốn đi, thì mình mới có chính phủ lưu vong.

Bạn
nghĩ gì về chính phủ?

Những người tỵ nạn như chúng tôi khi sống ở nước ngòai thì theo luật lệ của nuớc ngòai, không có thể dựng lên 1 chính phủ. Chỉ có các hội đòan. Hiện tai có hội Người Việt Quốc gia Liên Bang Hoa kỳ đó là hội đòan có tính cách
cao nhất ở Mỹ. Vô trang mang: cdnvqglbhk.org
Chính phủ là do dân bầu ra, chứ không phải tự nhẩy lên ngai như cộng sản rồi gán ghép những mỹ từ: do dân bầu ra, nô bộc của dân, vì dân, cái gì cũng dân, nhưng thực sự dân là nô lệ cho đảng, nhưng đảng là
đảng cuớp, chứ không phải là một chính đảng.

Email Website Jan. 27, 2013

truyen Tan

Chúng ta vẫn còn CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI. Họ nêu
cao lý tưởng “Lấy Lại Đất Tổ Không Làm Khổ Dân. Việt Cộng bỏ Cộng còn Việt. Người Việt Không Giết Người Việt” Đây là một Chính Phủ Lưu Vong được thành lập trước khi Mỹ có ban giao với CSVN,
vì vậy họ được hoạt động trên đất Mỹ, có công hàm trao đổi chính thức, được mời thuyết trình tại thư viện rất lớn của cựu Tổng thống Nixon. Con đường đấu tranh Lấy Lại Đất Tổ còn tung bay như cờ Vàng ba sọc Đỏ trên khắp thế giới nơi nào có người Việt tị nạn
CS. Mời bạn vào hai trang Web của CPQGVNLT và xin tiếp tục phổ biến:

http://www.chinhphuquocgia.com...

http://www.phamvanlong.com/148...

Ngoài ra còn Ủy Ban Lảnh Đạo VNCH đang tiến hành việc phục hồi Hiệp Định Paris 1973. Một Uỷ
Ban Truy Tố Tội Ác của Đảng CSVN ra Tòa Án Quốc Tế. Tất cả đều bị CSVN tung tiền bạc tỉ cho Việt gian trong NQ36 để mong đánh sập những tổ chức chống cộng nầy. Khó khăn lắm, nhưng chúng ta sẽ thắng, bằng chứng là sau 40 năm chúng phải ra sức tuyên truyền về
HĐ Paris, nhưng chúng sẽ chết vì không thể tiếp tục lừa dối đồng bào trong nước

Email Jan. 27, 2013

Nhan Quyen

(HOẢ TỐC 11) BẮC KỲ DI CƯ CHU TẤT TIẾN : THƯ KÍNH GỬI HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VN - GS PHAN THỊ ĐỘ GÓP Ý VỀ THÁI ĐỘ CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG & HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VN - ĐẠI TÁ TRẦN THOMAS GÓP Ý VỀ BS LÊ THỊ LỄ ĐỀ NGHỊ 4 GIẢI PHÁP KHẢ THI GIẢI THỂ ĐẢNG CSVN - GSTS HỒNG
LĨNH ĐỀ NGHỊ KIỆN TỘI ÁC ĐẢNG CSVN

Email Jan. 27, 2013

Chu Tất Tiến

Ngày 24 tháng 1 năm 2013...
Nước Việt Nam, trừ một thiểu số Đảng Viên và những kẻ sống bám theo Đảng để kiếm lợi, còn lại đại đa số dân lànhđang sống trong đói, khát, rách rướivà một số không nhỏ bị tù rạc. Nhiều tiếng nói Công Chính, Dũng Cảm đã vang
lên nhất là trước mối họa Quỳ Gối Dâng Tổ Quốc cho giặc nhưng rất tiếc họ đã bị tù rạc với những bản án cực kỳ phi lý và vô luân: Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Việt Khang, Nguyễn Phương Anh, Bùi Minh Hằng, Phạm Thanh Nghiên, Cù Huy
Hà Vũ, Lê Thị Công Nhân, Huỳnh Thục Vy, Trần Vũ Anh Bình, gần đây là 14 thanh niên Công Giáo và Tin Lành… Hàng chục ngàn dân oan khác, bị đập phá nhà cửa, ruộng vườn, mồ mảcha ông để lấy chỗ cho tà quyền xây dinh thự, làm giầu. Nhiều nhà thờ, nghĩa trang đã
bị cướp. Thái Hà, Cồn Dầu, Tam Tòa…Có kẻ đã phải khỏa thân lõa lồ rađể phản kháng. Có kẻ đã phải dùng đến vũ khí để thay cho lời nói. Nhưng có kẻ đã bị bọn côn đồ dùng xe cần cẩu đập đầu chết tốt!
Trên hết và đau lòng hơn hết là chính sách đô hộ của Trung
Cộng, bắt dùng ngôn ngữ Tầu, bắt thôn nữ lấy chồng Tầu rồi chuyển quốc tịch sang Tầu. Thâm độc hơn nữa, là ngoài việc bán tràn lan nhữngđộc dược cho dân ta, họ cho người đi giả bộ mua sản phẩm nông thôn, để sau khi dụdỗ nông dân lao vào sản xuất cả những thứ
độc hại như đỉa, như ốc bươu vàng…rồi bỏ chạy, mặc cho nông dân chết đói vì hàng không ai mua.
Vậy, thưa quý Đức Cha, những thảm cảnhđau lòng cho dân Việt này có được ví như là những chú chiên đi lạc, cần được chủ chiên đi tìm về không? Với tâm tình của
một tín hữu, con rất đau lòng khi phải viết những dòng chữ có thể mang tính xúc phạm này đến quý Đức Cha, nhưng theo lời người xưa nói: “Thấy việc trái mà không cản, thì là làm trái. Thấy việc phải mà không làm, cũng là làm trái”, con chân thành mong những
điều con trình bầy đây, sẽ được quý Đức Cha rộng lượng và chấp nhận theo lời của Chúa dậy: “Thứ nhất là Kính Thờ Đức Chúa Trời, thứ hai là Yêu Người như chính mình ta vậy”.
Amen.

Email Jan. 27, 2013

Chu Tất Tiến

THƯ KHÔNG NIÊM KÍNH GỬI HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
Trọng kính quý Đức Cha,
Theo tin tức báo chí, ngày 22 tháng 1 năm 2013, Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam, đã đến Vatican để gặp Đức Giáo Hoàng. Nghe tin này, cá nhân con tự
dưng lo sợ vì kinh nghiệm cho thấy, mỗi lần có cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam và Vatican thì ngay sau đó, có một đợt đàn áp giáo dân Việt Nam một cách khốc liệt.

Email Jan. 27, 2013

Gs PHAN THỊ ĐỘ

Kính chuyển để Quý Vị tham khảo, góp ý kiến xây dựng, phổ biến rộng rãi trong lẫn ngoài nước. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với Ô. CHU TẤT TIẾN : ĐỨC GIÁO HOÀNG, HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM phải có bổn phận, trách nhiệm bảo vê các tu sĩ, các giáo dân bị các
Thủ lãnh, đảng CSVN và nhà nước XHCNVN tuỳ tiện khủng bố, đàn áp, sách nhiễu, đánh đập, giam cầm, bạc đãi.

Nếu các NGÀI sợ hãi CSVN, ham sống, sợ chết, không dám lên tiếng bệnh vực và quan tâm đến các con chiên lâm nạn CSVN thì ĐỨC GIÁO HOÀNG, các
Tổng Giám Mục, các Giám Mục, các tu sĩ công giáo và tin lành có còn xứng đáng đãm trách chức vụ linh thiêng của mình nửa hay không? Nếu vậy các Ngài đồng lõa với tội ác Satan CSVN chống lại CHÚA TOÀN NĂNG, bán nước, giết hại tín đồ ngoan đạo con cái của CHÚA!!!
Vô cùng Đau đớn và Mỉa mai thay!!!
Gs PHAN THỊ ĐỘ

Email Jan. 27, 2013

THOMAD D. TRAN

ĐẠI TÀ TRẦN THOMAS GÓP Ý
Thưa qúy vị
Kính chuyển đọc, suy ngẫm, chuyển tiếp nhiều bài giá trị dưới đâỵ

Thiển nghĩ phe Ta, người Việt tị nạn cs ỏ hải ngoại đã làm, đang làm hầu như tất cả những gì có thể làm để cứu nước đặc biệt là nhóm
BS Lê Thị Lễ đã gửi rất nhiều thư tới các yếu nhân, tổ chức trên thế gìới, đã phân cộng việc Truy Tố tội ác đảng csVN cho bốn tổ chức/nhóm riêng biệt tiến hành và ai hay hay dở thì thời gian sẽ trả lời. Thiển nghĩ như vậy thì nhóm BS Lễ đã tich cực làm những
gì có thể làm, đã vì thế mà được ...cộng sản chiếu cố!

Nay là lúc phải làm thế nào để Thế Giới Tự Do Biết và LƯU Ý
Muốn thế theo thiển ý Phải khiến cho tình hình ỏ VN xáo trộn, bất ổn không ngừng, khắp nơi, cùng một lúc và về mọi mặt. Nghiã là
tình hình trong nước "bấy nhậy như tương tàu". Muốn thế phe Ta trong nước phảI có tổ chức bí mật, khả tín và có phương tiện truyên tin chính xác và mau chóng để có thể huy động mau chóng người có chí khí, dám dấn thân tham dư. Vạn sự khởi đầu nan, Bắt đầu
bao giờ cũng khó nhưng khi đã khởi sự là có trớn và sau sẽ dễ dàng vì đã rút ưu, khuyết điểm

Giải quyết được hai vấn dề Tổ Chức và Phương Tiện Truyền tin là sẽ có chương trình hành động tiếp theo.

Kính trình qúy vị thẩm định.

Email Jan. 27, 2013

GS NGUYỄN Thị Hiền

(HỎA TỐC 10) GSTS HỒNG LĨNH : PHẢI TẤN CÔNG CSVN TỪ NHIỀU HƯỚNG - Bs LÊ THỊ LỄ, Ô. RAYMOND TRẦN, Ô. PAUL VAN, Ô. KHAI NGUYÊN, ĐẠI TÀ TRẦN THOMAS GÓP Ý - LS TRẦN THANH HIỆP : 40 Năm Hiệp Định Hòa Bình Paris 1973: Dịp May Bị Bỏ Qua - CHIẾN SĨ CHỐNG CỘNG
JOSEPH PHẠM BỊ KẺ THÙ ĐE DOẠ.

Email Jan. 27, 2013

BS LÊ Thị Lễ

1.- Chúng tôi hòan toàn đồng ý với GsTs HỒNG LĨNH, nếu TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN muốn khuất phục các Thủ lãnh và Đảng CSVN thì phải tấn công CSVN từ nhiều hướng trong đó có 4 giải pháp khả thi nhất:

a - Tham gia khiếu kiện tội ác các Thủ lãnh và Đảng
CSVN (không đổ máu)
b.- Dũng cãm cùng nhau vùng dậy lật đổ các Thủ lãnh và Đảng CSVN (đổ máu)
c.- Không du lịch VN, không gửi tiền về VN hay chỉ gửi quần áo, thuốc men, thực phẩm về cho gia đình mà thôi (không đổ máu)
d.- Nếu không tham gia, không
hành động thì xin vui lòng "IM LẶNG" để cho người khác hành động, không nên phá đám, hay đề nghị giải pháp khả thi khác hay hơn.

Ls TRẦN THANH HIỆP kết luận :
"Do vậy, đặt lại vấn đề làm sống lại Hiệp định Paris thì cũng không thể giải quyết gì
được chuyện tương lai đất nước. Chi bằng cả nước dồn nỗ lực làm sống lại lý tưởng đoàn kết dân tộc, xây dựng dân chủ tự do, mang lại nhân phẩm cho mỗi con người Việt Nam mà Hiệp định Paris đã xưng tụng, thiết kế thực hiện nhưng hiệp định này đã bị dìm chết.
Quốc tế và Cộng sản Hà Nội đã làm lỡ dịp may này »".

Chúng tôi xin phép hỏi Ls TRẦN THANH HIỆP các nỗ lực kê trên đã được toàn dân VN thực hiện trong suốt 40 năm qua , nhưng các Thủ Lãnh và đảng CSVN độc tài, đảng trị, cực kỳ độc ác, ngoan cố, tham
quyền cố vị không thực thi, thì Ls HIỆP có phướng cách nào khả thi hơn không để đem lại Nhân Quyền, Tự Do, Dân Chủ, Toàn Vẹn Lãnh Thổ Việt Nam?

2.- Chúng tôi cũng bị An Ninh CSVN phổ biến trên diễn đàn có ghi rằng :"... bằng mọi cách phải trấn áp
bọn LÊ Thị Lễ..." Chúng tôi đã thông báo ngay các cơ quan An Ninh địa phương, càc Tòa Án, và đã thông báo cho các chiến sĩ chống cộng : "Trường hợp chúng tôi có mệnh hề gì chính là bọn CSVN nhúng tay".

Vậy chiến sĩ JOSEPH PHẠM không nên lo lắng chỉ
cần thông báo cho FBI hay cơ quan cãnh sát mở cuộc điều tra tìm thủ phạm. Giải pháp hay nhất là nhờ các Luật Sư Việt Nam hay Ngoại Quốc làm đơn hay tự làm đơn lấy gửi Ông BIỆN LÝ TÒA ÁN địa phương khiếu kiện (X) cố ý đe doạ, hảm hại...nhớ đính kèm các bằng
chứng cụ thể. Sau khi nhận đơn khiếu kiện Ông BIỆN LÝ sẽ cho mở cuộc điều tra tìm kiếm thủ phạm ngay.

Rất hoan nghênh, trân quý Đại tá TRẦN THOMAS, GsTs HỒNG LĨNH đã an ủi và hổ trợ chiến sĩ JOSEPH PHẠM. Mong rằng các tổ chức tôn giáo, các đảng phái
chính trị, các Hội đòan, CPQGVNLT, UBTTTAĐCSVN, CPVNLV, ĐÀI SBTN & NHẠC SĨ TRÚC HỒ sẽ quan tâm đặc biệt đến tình cảnh của chiến sĩ JOSEPH PHẠM.
Kính mến,
Bs LÊ Thị Lễ

Latest comments

05.11 | 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

04.11 | 16:17

LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH

04.11 | 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

03.10 | 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Share this page