Ý DÂN

Kính thưa đồng bào! CPQGVNLT do 3 thế ḥê Vịêt Nam thành ḷ̣âp với ṃ̣uc đích pḥuc ṿu đất nước và đồng bào. Chúng tôi luôn chân thành lắng nghe ý dân là căn b̉an c̉ua Chính Ph̉u QGVNLT. Trân trọng kính mời đồng bào và nhử̃ng nhà ái quốc tham gia ý kiến, k̉ê c̉a vịêc không đồng ý với những vịêc làm c̉ua Chính Ph̉u. Nhưng xin ngắn g̣on và với tinh thần xây dựng, tôn tṛong nhau. Chúng tôi xin dành quyền xóa b̉o những ý kiến thiếu trách nhịêm và kém văn hóa hoặc dùng đ̉ê thóa ṃa nhau. Trân trọng.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Dear compatriots! Provisional National Government of Vietnam by three generations of Vietnam established with the purpose of serving the country and the people. We sincerely listen to the people is the basis of Provisional Government of VN. Invite people and patriots consulted, including not agree with the actions of the government. But please be brief and constructive spirit, respect each other. We would like to reserve the right to delete these comments irresponsible and ornate cream or used to slander. Appreciate.

Email May. 17, 2021

Phuoc Le

Quý vị nên thỉnh thoảng "nhìn đến" các ban điều hành các tôn giáo ...; ngay như trong Hội Tòa Thánh La Mã" đã xảy ra các vụ "lấy đạo tạo đời" ...

Email May. 16, 2021

Phuoc Le

* CHỪNG NÀO KHÔNG CÒN CẢNH SỐNG LÊ LẾT CÁC VỈA HÈ, TRÚ DUỚI CÁC GẦM CẦU, NẰM LA LIỆT "NGOÀI" BỆNH VIỆN ĐÀNH CHỜ CHẾT, PHỤ NỮ BỊ DỤ DỖ VÌ NGHÈO ĐÓI, ĐỂ RỒI BỎ MÌNH NƠI ĐẤT KHÁCH, TÌNH TRẠNG "GÁI GỌI", CẢNH CÁC NGƯỜI KHỐN ĐỐN TRONG SỰ SỐNG PHẢI CHỊU NỢ "CẮT
CỔ" TỪ GIỚI XÃ HỘI "ĐEN", TÌNH TRẠNG CÁC TRẺ NHỎ PHẢI BÁN VÉ SỐ TRÊN KHẮP CÁC NẺO PHỐ, BĂNG CẦU "KHỈ" QUA SÔNG, TỤM NĂM TỤM BA TRONG CÁC BỌC NI-LÔNG, ... THÌ CHỪNG ĐÓ CHÍNH PHỦ XHCN/CS MỚI ĐÁNG TỒN TẠI. MỘT XÃ HỘI MÀ ĐỂ NẢY SINH RA 2 TẦNG LỚP CỰC ĐOAN - GIÀU
SỤ BẠC TỶ SO VỚI NGHÈO TẬN BA XU - ĐIỀU NÀY CHỨNG TỎ ĐƯỜNG HƯỚNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ĐÓ CÒN KHUYẾT ĐIỂM NẶNG : CÁI THẾ GIỚI TƯ BẢN TỰ NÓ CŨNG CHƯA PHẢI LÀ TỐT HẲN, NHƯNG ÍT RA NÓ CŨNG HƠN HẲN CÁI THẾ GIỚI CS/XHCN . * ... ÔNG ĐMQ ĐỀ RA THUYẾT "TÂN DÂN CHỦ" ĐỂ
ÁP DỤNG CHO VN, TRƯỚC KHI TRUYỀN RA THẾ GIỚI PHƯƠNG TÂY . THUYẾT NÀY NHẰM MỤC ĐÍCH XÓA BỎ TỐI ĐA CÁC BẤT CÔNG TRONG XÃ HỘI ...

Email May. 16, 2021

Phuoc Le

* CHỪNG NÀO KHÔNG CÒN CẢNH SỐNG LÊ LẾT CÁC VỈA HÈ, TRÚ DUỚI CÁC GẦM CẦU, NẰM LA LIỆT "NGOÀI" BỆNH VIỆN ĐÀNH CHỜ CHẾT, PHỤ NỮ BỊ DỤ DỖ VÌ NGHÈO ĐÓI, ĐỂ RỒI BỎ MÌNH NƠI ĐẤT KHÁCH, TÌNH TRẠNG "GÁI GỌI", CẢNH CÁC NGƯỜI KHỐN ĐỐN TRONG SỰ SỐNG PHẢI CHỊU NỢ "CẮT
CỔ" TỪ GIỚI XÃ HỘI "ĐEN", TÌNH TRẠNG CÁC TRẺ NHỎ PHẢI BÁN VÉ SỐ TRÊN KHẮP CÁC NẺO PHỐ, BĂNG CẦU "KHỈ" QUA SÔNG, TỤM NĂM TỤM BA TRONG CÁC BỌC NI-LÔNG, ... THÌ CHỪNG ĐÓ CHÍNH PHỦ XHCN/CS MỚI ĐÁNG TỒN TẠI. MỘT XÃ HỘI MÀ ĐỂ NẢY SINH RA 2 TẦNG LỚP CỰC ĐOAN - GIÀU
SỤ BẠC TỶ SO VỚI NGHÈO TẬN BA XU - ĐIỀU NÀY CHỨNG TỎ ĐƯỜNG HƯỚNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ĐÓ CÒN KHUYẾT ĐIỂM NẶNG : CÁI THẾ GIỚI TƯ BẢN TỰ NÓ CŨNG CHƯA PHẢI LÀ TỐT HẲN, NHƯNG ÍT RA NÓ CŨNG HƠN HẲN CÁI THẾ GIỚI CS/XHCN . * ... ÔNG ĐMQ ĐỀ RA THUYẾT "TÂN DÂN CHỦ" ĐỂ
ÁP DỤNG CHO VN, TRƯỚC KHI TRUYỀN RA THẾ GIỚI PHƯƠNG TÂY . THUYẾT NÀY NHẰM MỤC ĐÍCH XÓA BỎ TỐI ĐA CÁC BẤT CÔNG TRONG XÃ HỘI ...

Email May. 15, 2021

Ha Le

* LUẬN BÀN :

VÌ SAO CPQGVNLT CÓ CÁI THẾ CỰC MẠNH TRONG HIỆN TẠI, KHÁC VỚI BAO NĂM VỀ TRƯỚC? VÌ NAY "NỀN MÓNG" CỦA CPQGVNLT ĐƯỢC LẬP TRÊN CẢ 4 "TRỤ THÉP" : EU [khối cộng đồng Châu Âu], Mỹ, "TÀI CHÍNH" [$38 tỷ], "DÂN TÌNH" [Nam + Bắc ["chiêu hồi"] !!!!! KHÔNG CÁCH NÀO MÀ
VN xhcn/cs đủ sức tiếp tồn tại ...

Email May. 14, 2021

phle

ĐỂ NGĂN NGỪA HAY TRỊ CON C-19, MỜI QUÝ VỊ, CÁC BẠN DÙNG BÀI THUỐC :

"TỨ-ĐOẠN-GIAO" (cản trở sự kết hợp, làm đứt đoạn sự kết tập của các con cô-rô-na, khi chúng thâm nhập được cơ thể; do đó vô hiệu hóa sự gây tạo bệnh từ chúng và làm chúng dễ bị tấn công bởi hệ miễn nhiểm); bàị thuốc này có xuất xứ từ một vị Cao Tăng Thiền Sư
VÀ THÔNG QUA Ô ĐÀO MINH QUÂN [CPQGVNLT] MÀ NGƯỜI TA ĐƯỢC BIẾT ! Hỗn hợp gồm 4 vị dược thảo tất cả - sả, gừng, nghệ, dưới dạng bột. Mỗi ngày, qúy vị, các bạn pha trong nước ấm, hỗn hợp bao gồm 4 thứ này, một muỗng cỡ như muỗng cà phê, chọ mỗi thứ (4 "muổng
cà phê" tất cả, mỗi thứ một muổng). Dùng trong mỗi ngày, lúc bụng rổng, trước bữa ăn. Có thể pha với đường và muối để có vị gần với vị "nước chanh muối" cho dễ uống (nhưng bạn nào cao máu thì đành phải tránh muối tối đa, đặt biệt dưới dạng loãng !). Các thứ
này có bán dưới dạng bột tại VN. Ở xứ ngoài, ví dụ từ trang mạng Amazon.com ...

* Có một nơi bán garlic (hành [loại củ nhỏ có múi]), ginger (gừng), turmeric, duới dạng bột : iHerb.com - iHerb® - Official Site (nhưng nơi này không có bán bột sả). Bột sả (lemongrass powder) các bạn hãy mua thứ có gán từ "organic" [sự trồng trọt thuần túy
thiên nhiên, không có sự can thiệp của hóa chất hay chất kích thích nào]; ví dụ, Single Origin Organic Lemongrass Powder (www.cinnamontreeorganics.com › products › organic- …) / Natrevibe Botanicals Organic Lemongrass Powder … (tiep phan ghi sau ...)

Email May. 14, 2021

phle

* chú ý : qúy vị, các bạn đừng lầm lẫn từ "turmeric" (nghệ) với từ "curry" (cà-ri); từ "curry" dùng để chỉ một tổng hợp các chất gia vị, có turmeric là chính (với cái màu vàng đặc trưng của nó). Do đó chớ mua lầm bột cà-ri (curry powder), cũng màu vàng
! Và hãy cũng đừng lầm 2 từ "turmeric" (nghệ, một tổng hợp các chất) và "curcumin" (một trong các chất của nghệ) với nhau - vì cũng có bán Curcumin ! Cái cần mua là bột nghệ (turmeric powder) chớ không phải curcumin, curry.


* "Nghệ" mà được đề cập đến trong bài thuốc "TĐG" là từ củ nghiền ra [grounded turmeric root; turmeric powder], nó có màu vàng (nghệ củ [turmerc root] mọc dưới đất từ cây nghệ [turmeric plant]). Được thấy qua các đường mạng, ví dụ từ iHerb.

* Bạn Hãy Nên Xét Giá Từ Các Nơi Khác Nữa; bạn đánh lên Google "turmeric sale" thì tha hồ mà chọn nơi mua.

https://ca.iherb.com/pr/Jiva-Organics-Organic-Turmeric-Powder-1-lb-454-g/102968 https://ca.iherb.com/pr/Pure-Indian-Foods-Organic-Turmeric-Root-Ground-7-5-oz-212-g/79387 https://ca.iherb.com/pr/Frontier-Natural-Products-Organic-Ground-Turmeric-Root-16-oz-453-g/30918
https://ca.iherb.com/pr/McCormick-Gourmet-Organic-Ground-Turmeric-1-37oz-38-g/101488

Email May. 14, 2021

HA LE

XIN ĐỒNG BÀO, AI CÓ TƯ DUY TỈNH THỨC, LƯU Ý : CÁC LINKS VỀ PHÁP THÍ DO NGƯỜI CÓ TÊN "CAO VĂN HIỆP" DƯỚI ĐÂY GHI RA, CHÚNG CÓ XUẤT XỨ TỪ CHÍNH QUYỀN XHCN/CS HÀ-NỘI :

" TA KHÔNG THẸN VỚI LƯƠNG TÂM, KHÔNG MU CẦU TƯ ...

http://ttdl.hanoi.gov.vn › documents › CHIA+SẺ...."

* 2 TỪ "HANOI.GOV" CÓ CHỦ ĐÍCH - PHÁP THÍ MÀ LẠI PHẢI THÔNG QUA SỰ GIỚI THIỆU CỦA MỘT THỰC THỂ CHÍNH TRỊ LÀ SAO? VÀ “C. V. HIỆP” NÀY NHƯ VẬY DO CHÍNH QUYỀN HÀ NỘI "TIẾN CỬ" LÀM "THẦY ĐẠO" !


MỘT CHÍNH QUYỀN HỦ BẠI, MÀ LẠI CHO TRUYỀN RA CÁC PHÁP NHÀ PHẬT ! CHẲNG KHÁC MỘT THẰNG ĐẠO ĐỨC GIẢ CHO TRUYỀN NHỮNG BÀI CÔNG DÂN GIÁO DỤC CỦA CÁC BẬC THẦY THIỆN LƯƠNG ! NẾU KHÔNG LÀ MỤC ĐÍCH "RU NGŨ" DÂN, LÀM HỌ AN PHẬN VỚI KIẾP SỐNG THA NHÂN, CHỊU SỰ BÓC LỘT,
ĐÀN ÁP CỦA CÁI GỌI LÀ "NHÀ NƯỚC XHCN", THÌ LÀ MỤC ĐÍCH NÀO KHÁC ĐÂY? LẤY ĐẠO TẠO ĐỜI HAY SAO ĐÂY? ĐÃ CƯỚP ĐẤT NGƯỜI TA THÌ NAY PHẢI TRẢ LẠI, RỒI MỚI HÃY NÓI TỚI CHUYỆN TRUYỀN BÁ ĐẠO LÝ !


* LÝ TƯỞNG CỦA ĐỆ III CỘNG HÒA LÀ “ĐỜI ĐẠO SONG TU”; LÝ TƯỞNG CỦA XHCN/CS LÀ “ĐỜI ĐẠO VÔ TU” !

Email May. 14, 2021

HA LE

CPQGVNLT SAU NÀY NÊN CHÚ Ý XEM XÉT CÁC NHÀ TRUYỀN ĐẠO, XEM MỤC ĐÍCH HỌ CÓ THỰC LÀ TRUYỀN ĐẠO KHÔNG HAY CÓ Ý GIÁN TIẾP TUYÊN TRUYỀN VIỆC GÌ KHÔNG ... ! NẾU CỎ, HỌ PHẢI LẤY TƯ CÁCH MỘT CƯ-SỸ, TÁCH BIỆT KHỎI ĐÁM ĐÔNG SÙNG ĐẠO, ĐÃ ĐẶT NIỀM TIN NƠI HỌ ...

Email May. 14, 2021

Phuoc Le

THÔNG BÁO ! THÔNG BÁO QUÝ ĐỒNG HƯƠNG, AI CÓ TƯ DUY "TỈNH THỨC" !

"comment" : Tin về vụ thắng kiện $38 ngàn tỷ thông qua bài báo "QUAN MINH DAO – The New York Age Newspaper" có link (https://youtu.be/DvrzsDX1fhM) trực tiếp dẫn đến nó, đã bị Ém bởi Du-Tiub. Ai mà có muốn đọc tin này, hãy làm theo đúng cách gián tiếp sau :
* Để tìm trang WEB trên, hãy dùng "Google" và đánh lên dòng tựa "QUAN MINH DAO – The New York Age Newspaper" hay dùng "Microsoft Bing" và đánh lên dòng tựa "new york daily dao minh quan". TUY NHIÊN SAU KHI THẤY TỰA TRÊN HIỆN RA VÀ KÍCH TRÊN NÓ, QUÝ VỊ CẦN
PHẢI TIẾP KÍCH NGAY TRÊN DÒNG CHỮ : "LENIENCY POLICY PRESS RELEASE" THÌ MỚI ĐỌC ĐƯỢC BẢN TIN. * TUY NHIÊN, qua Google, khi quý vị thấy tựa nói trên hiện ra với các dòng theo ngay dưới, hoàn toàn không liên hệ gì với đề tài này (!), hãy cứ việc kích lên tựa
trang WEB, "QUAN MINH DAO – The New York Age Newspaper", và tiếp kích - NGAY TRÊN dòng chữ "LENIENCY POLICY PRESS RELEASE" ! * * Vì "Comment" trên đã bị Du-Tiub xóa, nên tôi dùng trang "Hộp Thơ Dân ý" này để truyền tải. Ai mà muốn thử copy và paste nó trong
phần "Comments-Ý Kiến" của BẤT CỨ cờ-lip nào thì cũng không kết quả. Nói rộng ra, youtuber nào mà nói xấu Vn xhcn, sẽ bị cảnh cáo (chỉ khi bị lộ !) trước khi kênh bị vô hiệu hóa.

Email May. 13, 2021

phle

PNGVN – ANNOUNCEMENT CORRESPONDENCE : “ [VN] IMPOUNDING unlawful VC property ”


CPQGVNLT - SỰ VỤ VĂN THƯ : V/V TỊCH THU TÀI SẢN CỦA CSVN PHẠM PHÁP

https://youtu.be/19vvZS_Um8s

DẦU CHO KHÔNG ĐÀI NÀO MUỐN LOAN TIN SỰ THẤT BẠI CỦA TC+VNXHCN TRONG VỤ KIỆN TOÀN PHẦN [...] CỦA CPQGVNLT :

14/4/2021 ĐÁNH DẤU SỰ CHẤM HẾT CHO CSVN. NẾU HỌ KHÔNG CHỊU BÀN GIAO CHÍNH QUYỀN CHO CPQGVNLT, ĐIỀU NÀY SẼ TẤT YẾU KÉO THEO SỰ TRUY NÃ 5 TÊN CS ĐẦU SỎ CS [...]

Email May. 13, 2021

phle

DẪN TRÍCH BÀI BÁO "The New York Age Newspaper" VỀ SỰ THẮNG KIỆN [ ... ] CỦA Ô ĐMQ - "TRÙM KHẮC TINH" CỦA 2 ĐẢNG, TQ CSCN & VN XHCN :

[ 2021-05-01 · Tag : QUAN MINH DAO. LENIENCY POLICY PRESS RELEASE. May 1, 2021 News Desk. Oklahoma, USA: The INTERNATIONAL ENVIRONMENT COURT in the United States gave the judgment for case number ENC201215

Oklahoma, USA : The INTERNATIONAL ENVIRONMENT COURT in the United States gave the judgment for case number ENC201215 that the Provisional National Government of Vietnam – Republic of Vietnam the Third (PNGVN – 3rd RVN) won with the amount of 38 trillion US
dollars against Communist China and the Vietnamese Communist Party . . .

Email May. 13, 2021

phuoc Le

MỜI QÚY VỊ, CÁC BẠN XEM QUA TRANG WEB SAU : "QUAN MINH DAO – The New York Age Newspaper"

https://thenewyorkage.com/tag/quan-minh-dao

(VỀ SỰ THẮNG KIỆN [ ... ] CỦA Ô ĐMQ)

* Để tìm trang WEB trên, hãy dùng "Google" và đánh lên dòng tựa "QUAN MINH DAO – The New York Age Newspaper" hay dùng "Microsoft Bing" và đánh lên dòng tựa "new york daily dao minh quan".


TUY NHIÊN KHI THẤY HIỆN RA VÀ KÍCH TRÊN NÓ, QUÝ VỊ PHẢI TIẾP KÍCH NGAY TRÊN DÒNG CHỮ : "LENIENCY POLICY PRESS RELEASE" THÌ MỚI ĐỌC ĐƯỢC NGUYÊN BÀI BÁO !

Email Apr. 22, 2021

Ha Le

Nghĩ bàn về ngày phán quyết ... - mặt tâm linh "huyền bí" :

Tin từ tòa án môi trường quốc tế - sự phán quyết cpqgvnlt thắng kiện xảy ra ngày 14-4-2021. Cái mặt số thật "đặc biệt" này - số 4 và 1 và cặp [2;2] (2+2 = 4) - chứng xác một sự kiện suông sẻ từ Đầu đến Cuối mở ra trước mắt cho cpqgvnlt ... Chúng ta hãy quay
nhìn lại thời điểm mà ông Đào Minh Quân đã nhận lãnh chức vụ Tổng Thống Đệ III Cộng Hòa đã xảy ra lúc 11 AM ngày 11-11, toàn là cặp 11 cả, đằng đuôi cũng như đằng đầu. Số nhà mấy người "Đầu Sỏ" Vn xhcn/cs có số "1" đứng đầu; nhưng về mặt số học huyền bí thì
"bộ số 1" so với số đơn lẻ "1" cho thấy điều gì, nếu không là "lực" áp đảo tứ bề ... ? Cái án lệnh từ toà án quốc tế đã được hạ ký ngày 14/4/2021 - chỉ chệch đi một ngày, một tháng - nếu sớm hơn thì "còn nhiều vấn đề lắm", xét về mặt "huyền bí" ... Như vậy,
ngày xảy ra cái án lệnh này, "chính là do thiên cơ" an bày ... VN xhcn/cs "Te Tua" thực sự rồi ... Cái đoạn đường đầy "gai góc" ông ĐMQ đã vượt hẳn, nay chỉ còn là đoạn đường "bằng phẳng" mà ông ta buộc phải bỏ ra "chút" công sức "cuốc bộ" ...

Ai mà còn chống phá cpqgvnlt, thì quả là xuẩn ngốc - giấy trắng mực đen chứng bởi con mộc thì còn "nước cờ" nào mà chống? Toàn thể dân quân cán chính cs đừng có ngoan cố dại dột mà tiếp ủng hộ Đảng nữa, hãy lo "bỏ chạy" cho an toàn tính mạng (các bạn đã làm
nghịch lòng Trời nên nền "đế chế" các bạn mới bị gặp phải thảm họa ...!) !

Email Feb. 29, 2020

Ha Le

Hiến pháp nói rằng : "Kể từ ngày HP được công bố, ai mạ lỵ cpqgvlt, thì sẽ bị nghiêm trị". Nhưng cũng cần bao gồm luôn ai đã duy trì, cố tình không xóa bỏ các cờ-lip mạ lỵ từ quá khứ, vì các cờ-lip loại này, dù xuất hiện trước hay sau cũng đều có tác động
như nhau !

Email Feb. 29, 2020

Ha Le

... Hiến pháp cần nên có điều lệ nam nữ phải thi qua điều luật gia-đình (về sự đối xử của cha mẹ đối với con cái, của chồng đối với vợ) để được cấp giấy hôn thú, hầu tránh sự bạo hành một cách vô ý thức sau này. Và cũng cần có điều luật liên hệ tài sản
đôi bên khi ly dị trong hôn nhân dù chính thức ngắn hạn, hầu tránh sự trục lợi từ một trong hai phía.

Latest comments

05.11 | 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

04.11 | 16:17

LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH

04.11 | 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

03.10 | 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Share this page