Ông Đào Minh Quân tiếp xúc với Kháng Chiến Quân Quốc Ṇôi

Ngay sau khi đến Hoa Kỳ tháng 8 năm 1980, ông Đào Minh Quân đã tìm cách giúp đỡ, tiếp xúc với qúi vị anh Hùng, Hào Kiệt Kháng Chiến Quân quốc nội.

Th̉u Tướng Đào Minh Quân và Đ̣ai Tướng Nguyễn Khánh cùng ḍư tang lễ cố Th̉u Tướng Nguyễn Bá C̉an

Dù chí nguỵên chưa thành nhưng cố Đ̣ai Tướng Nguyễn Khánh luôn nhịêt thành gắn bó với các họat đ̣ông đấu tranh nhằm tìm 1 gỉai pháp cứu nước. Trong đó có CPQGVNLT và Th̉u Tướng Đào Minh Quân.