Heartfelt condolences and sympathies to all American people

THE PROVISIONAL NATIONAL GOVERNMENT OF VIETNAM

PO Box 2807, Anaheim, CA. 92814 (USA)
Phone: 760-523-3011
 
April 16, 2013
Dear Mr. President,
I am deeply saddened today to learn of  the bombing in Boston on April 15, 2013.
On behalf of  the Provisional National Government of Vietnam and all the Vietnamese people all over the world that love Peace, Democracy and Freedom for all;  we offer our heartfelt condolences and sympathies to you, Mr. President, and  to those that lost loved ones during this difficult period of grief and shock.
Thus, we would like to emphasize that communism is equally dangerous as terrorism and more threatening as it continues to spread throughout other nations. The world will be safer when we become more vigilant.
 
Respectfully yours,
Mr. Đào Minh Quân
Prime Minister of The Provisional National Government of Vietnam
 -------------------------------------------------------------------------------------

Thương Tiếc và chia buồn

Nhân danh Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời và toàn thể người Việt Nam yêu chuộng Dân Chủ và Hòa Bình trên toàn thế giới, chúng tôi trân trọng kính gửi đến Tổng Thống, nhân dân Hoa Kỳ và tất cả thân nhân, gia đình và bè bạn của các nạn nhân bị khủng bố ngày 15/04/2013 vừa qua tại Boston lời chia buồn và lòng thương cảm xâu đậm của chúng tôi. Nhân đây chúng tôi cũng xin lưu ý qúi vị rằng: Cộng Sản cũng nguy hiễm không khác gì bọn khủng bố và càng nguy hiểm hơn khi chúng được tự do đi lại. Thế giới sẽ an toàn khi chúng ta thêm cảnh giác.  Trân trọng