Phong Trào Vịêt Nam Tân Dân Ch̉u giúp ḥôi C̣ưu Tù Nhân Chính Tṛi C̣ông S̉an thiết ḷâp và gỉai quyết các hồ sơ HO ḅ̣̣̣i ứ đ̣ong.

Phong Trào Việt Nam Tân Dân do Thủ Tướng Đào Minh Quân sáng lập, đã giúp hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Cộng Sản giải quyết các hồ sơ H.O. bị ứ đọng từ năm 1988. Đến năm 1989 mới có HO1 là đợt đầu tiên được định cư tại Hoa Kỳ. Đoạn phim tài liệu này cho thấy 1 phiên họp giữa hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Cộng Sản do ông Nguyễn Hậu là Chủ Tịch hội cùng các đại diện đang họp với Khu Bộ VNTDC Nam Cali để tìm cách giải quyết hồ sơ HO đang bị ứ đọng.

Comments

13.07.2017 02:44

Minh Tran

Thành tâm cảm ơn TT Đào Minh Quân.