CPQVNLT yễm tṛơ C̣ông Đồng Người Vịêt Ṭư Do ṭai Pháp Quốc

Âu Châu, ngày 17-09-2013

 

Kính gửi đến ông Bs.Phan Khắc Tường Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Pháp Quốc. Đồng thời chúng tôi cùng loan tin với đồng bào VN thuộc khu vực Âu Châu với lá thư gửi đến Ngài Tổng Thống Pháp thêm vững hiện tình đất nước VN chúng ta và CPQGVNLT sẳn sàng hỗ trợ công cuộc đấu tranh cũa toàn dân khắp mọi nơi hầu mau sớm giải thể tà quyền Việt Cộng bằng cách tổ chức một cuộc Tổng Tuyễn Cử tự do có đa đảng tại Việt Nam có sự giám sát Quốc Tế.

Trân trọng kính chào

Hàng Thượng Nguyên 

Đại Bỉêu CPQGNLT tại Âu Châu