LỄ ĐĂNG QUANG CỦA TỔNG THỐNG VNCH ĐỆ TAM NGÀY 11.11.2018

KÍNH MỜI ĐỒNG BÀO VÀ QUÝ ĐỒNG NHIỆM ĐÓN XEM CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH ĐẶC BIỆT “TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HOÀ” :BÀI TẾ CÁO TRỜI ĐẤT VÀ HUẤN TỪ CỦA TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN TRONG NGÀY LỄ ĐĂNG QUANG TỔNG THỐNG CỦA NỀN ĐỆ TAM CỘNG HOÀ NGÀY 11.11.2018

Comments

14.03.2021 16:32

NGUYEN THI NGOC

NGAY TAN CUA CONG SAN VA TAU CONG

15.02.2019 12:57

DANH

ok

05.07.2019 15:23

VONG

Okk