Meet REUTERS reeporter at PNGVN compound on SEP 2, 2018

Reuters correspondent to Adelanto desert to interview Prime Minister Dao Minh Quan on September 2, 2018 - Part 2

Comments

03.10.2022 06:02

Phuoc

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

24.02.2019 23:36

Pham thi Nhu

Lam cach nao de lien he voi dai bieu cpqgvnlt tai Canada:
Dai ta Lam Kim Hue ?

23.10.2019 02:34

long

link fb ?