Thank you for sending Deputy Assistant Secretary of State Dan Baer to Vietnam for a bilateral talk with them regarding Human Rights of its citizens.

Deputy Assistant Secretary of State Dan Baer

Deputy Assistant Secretary of State Dan Baer

THE PROVISIONAL NATIONAL GOVERNMENT OF VIETNAM

P.O.Box 2807, Anaheim, CA. 92814 (USA)

Phone : 760-523-3011

Email: Mr.daominhquan@yahoo.com

No: 0001-0418/VPTT-USA-2013

April 18, 2013

The Honorable Barrack Obama

WHITE HOUSE

1600 PENSYVANIA AVE NVV

WASHINTON, DC 20006 (USA)

Email: president@whitehouse.gov

 

April 18, 2013

 

Dear Mr. President:

On behalf of The Provisional National Government of Vietnam, I greatly appreciate and thank you for sending Deputy Assistant Secretary of State Dan Baer to Vietnam for a bilateral talk with them regarding Human Rights of its citizens. As you well know Freedom of Speech, Religion, and assembly are paid lip service but rarely allowed. Vietnam's human rights record remains weak in many areas. Those who are opposed with the so-called "Vietnam government" are virtually suppressed by their own government using a large scale of repressive measures. Freedom of expression, association, and public assembly are tightly controlled. Religious leaders are harassed, intimidated and even imprisoned. The criminal justice system lacks of independence and operates under the direction of the so-called "government" and party to say the least...

Now, with the full effect of corruption and ineptitude being felt by everyone across Vietnam, public trust in the so-called "Vietnam government" has vanished. I think the US should use this opportunity to make clear that they need to engage themselves in a serious reform to improve the right situation, or there will be severe consequences, including damage to relations with the US.

Mr. President, if ever the Vietnamese people need an opportune time to change, now is certainly that time.

Sincerely,

Prime Minister Đào Minh Quân

̣(Signed & Seal)

Bản dịch Việt ngữ

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

10800 Sierra Road, Adelanto, CA. 92301, USA

760-523-3011

 No: 0001-1804/VPTT-USA-2013

Hoa Kỳ ngày 18/04/2013

Kính gửi Ngài Barrack Obama

WHITE HOUSE

1600 PENSYVANIA AVE NVV

WASHINTON, DC 20006 (USA)

Email: president@whitehouse.gov

Kính Thưa Ngài Tổng Thống;

Thay mặt CPQGVNLT tôi đánh giá rất cao và cảm ơn Ngài đã gửi Phó Trợ lý Ngoại trưởng Dan Baer đến Việt Nam cho một cuộc nói chuyện song phương với họ về nhân quyền của người Việt trong nước. Như Ngài cũng biết tự do ngôn luận, tôn giáo, và hội họp chỉ có trên đầu môi nhưng hiếm khi được phép. Hồ sơ nhân quyền của Việt Nam vẫn còn yếu trong nhiều lĩnh vực. Những người phản đối với cái gọi là "chính phủ Việt Nam" hầu như bị đàn áp bởi chính phủ của họ bằng các biện pháp đàn áp được sử dụng quy mô lớn. Tự do ngôn luận, lập hội và hội họp công cộng được kiểm soát chặt chẽ. Các nhà lãnh đạo tôn giáo bị sách nhiễu, đe dọa và thậm chí bị bỏ tù. Hệ thống tư pháp hình sự thiếu độc lập và hoạt động theo sự chỉ đạo của cái gọi là "chính phủ" và thiểu số đảng viên CSVN.

Bây giờ, với hiệu ứng đầy đủ của tham nhũng và sự thiếu khả năng của họ được cảm nhận bởi tất cả mọi người trên khắp Việt Nam, sự tin tưởng của công chúng vào cái gọi là "chính phủ Việt Nam" đã biến mất. Tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ nên sử dụng cơ hội này để làm cho rõ ràng rằng Việt Nam cần phải tự tham gia vào một cuộc cải cách nghiêm trọng để cải thiện tình hình đúng mức, hoặc sẽ có hậu quả nghiêm trọng, bao gồm cả thiệt hại cho quan hệ với Mỹ.

Thưa Ngài Tổng thống, nếu bao giờ người dân Việt Nam cần phải có thời gian thích hợp để thay đổi, bây giờ chắc chắn là thời điểm đó.

Trân trọng

Thủ Tướng Đào Minh Quân

(Ấn Ký)

Latest comments

05.11 | 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

04.11 | 16:17

LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH

04.11 | 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

03.10 | 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Share this page