Công Hàm c̉ua Ḥôi Đồng Liên Minh Châu Âu phúc đáp thư c̉ua Th̉u Tướng CPQGVNLT với lời cam kết thúc đẩy dân chủ, nhân quyền và các quy định của pháp luật, cả trong quốc gia thành viên và trên toàn thế giới

Công Hàm c̉ua Ḥôi Đồng Liên Minh Châu Âu phúc đáp thư c̉ua Th̉u Tướng CPQGVNLT với lời cam kết thúc đẩy dân chủ, nhân quyền và các quy định của pháp luật, cả trong quốc gia thành viên và trên toàn thế giới

Thư cám ơn c̉ua Tṛơ Lý Th̉u Tướng CPQGVNLT

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

PO Box 2807, Anaheim, CA. 92814,  USA

760-523-3011

Số: 0014-VPTT-2306/2013

Ngày 03 Tháng 06 năm 2013

Kính Gửi Ngài Gérard Dejoué

Hội đồng Liên Minh Châu Âu

175 rue de la Loi

1048 Brussels, Bỉ Quốc

www.consilium.europa.eu / infopublic

Tài liệu tham khảo: 261

Thưa ngài Gérard Dejoué,

Chúng tôi xác nhận đã nhận công hàm của Hội đồng Liên Minh Châu Âu ngày 17 tháng tư năm 2013 gửi đến Thủ Tướng Đào Minh Quân, Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời với lời cam kết thúc đẩy dân chủ, nhân quyền và các quy định của pháp luật, cả trong các nước thành viên và trên toàn thế giới.

Chúng tôi xin cảm ơn quý vị và Chủ tịch Van Rompuy đã cao thượng kèm theo bản sao của 2 Nghị quyết của Nghị viện châu Âu. Những tài liệu hữu ích này rất được chúng tôi quan tâm.

Thay mặt Thủ Tướng CPQGVNLT Đào Minh Quân, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới Hội đồng Liên Minh Châu Âu về các bước thực hiện để thúc đẩy dân chủ và nhân quyền trên toàn thế giới.

Trân trọng,

 Trợ lý đặc biệt của Thủ Tướng Chính Phủ

Latest comments

05.11 | 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

04.11 | 16:17

LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH

04.11 | 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

03.10 | 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Share this page