ḶÊNH B̉Ô NHỊÊM Số: 0114/1511/2013/TT/BTLCLTQ/QD Ngày 15/11/2013BỘ TƯ LỆNH CHIẾN LƯỢC TOÀN QUỐC

MẶT TRẬN CỨU NGUY TỔ QUỐC VIỆT NAM

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

Quyết Định

Số: 0114/1511/2013/TT/BTLCLTQ/QD

Ngày 15/11/2013

-      Căn cứ bản Tuyên Ngôn Kỷ Nguyên Tân Dân do Phong Trào Việt Nam Tân Dân Chủ công bố năm 1987.

-      Căn cứ vào Quyết Định của Hội Đồng Quốc Dân Nguyên Lão ngày 04/08/1989.

-      Căn cứ vào Quyết Định của Quốc Dân Đại Hội ngày 21/10/1990.

-      Căn cứ vào Quyết Định của Thủ Tướng Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời ngày 25/10/1990.

-      Căn cứ vào Quyết Định của đại biểu ba thế hệ Việt Nam ngày 16/02/1991.

-      Căn cứ vào bản cáo trạng tội ác của Cộng Sản Việt Nam công bố ngày 31/12/1991.

-      Căn cứ vào nhu cầu thiết yếu của đất nước trong thời đại hôm nay là LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN.

-      Căn cứ Hiến Ước Lâm Thời do CPQGVNLT công bố ngày 6/6/2009

-      Nhằm thực hiện Chương Trình Tân Dân Chủ trong diễn tiến hòa bình

Thừa Lệnh Thủ Tướng Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

Bộ Tư Lệnh Chiến Lược Toàn Quốc Quyết định:

Thứ nhất : Bổ nhiệm các Chiến/Nghĩa Hữu sau đây:

 -      Thiếu Tướng Nguyễn Văn Nội, danh số 2120/HK4 Tham Mưu Trưởng Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực quốc Gia VN, kiêm nhiệm Tư Lệnh Nghĩa Dũng Quân Quân Khu 1.

-      Chiến Hữu Đại Tá Phạm Hữu Trọng, danh số 3003/HK5 được mang quân hàm Thiếu Tướng, nhận nhiệm vụ Tư Lệnh Quân Khu Hà Nội.

-      Nghĩa Hữu Lương Thiện, danh số 1917/HK3 nhận nhiệm vụ Chính Ủy Quân khu 2.

-      Nghĩa Hữu Liềng A Phụng, danh số 4000/HK20 1406/HK Đại Biểu CPQGVNLT tại Biên Hòa, kiêm nhiệm Chính Ủy Quân Khu 7.

-      Nghĩa Hữu Vũ Minh Đức, danh số 113516 nhận nhiệm vụ Đại Biểu CPQGVNLT tại Quận 3, Sài Gòn.

Thứ 2 : Lễ Bổ Nhiệm được cử hành khẩn cấp theo tình hình an ninh tại khu vực trách nhiệm.

Thứ 3: Lệnh Bổ Nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Yêu cầu các đơn vị, các cấp, tận tụy giúp đỡ cho đương sự hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.

 TL. Thủ TướngĐào Minh Quân

Đại Tướng Lê Minh

(Ấn ký)

Quyết Đ̣Inh B̉ô Nḥiêm Số: 0112/1411/2013/TT/BTLCLTQ/QD ngày 14/11/2013

CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI

BỘ TƯ LỆNH CHIẾN LƯỢC TOÀN QUỐC

MẶT TRẬN CỨU NGUY TỔ QUỐC VIỆT NAM

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

 Quyết Định

 Số: 0112/1411/2013/TT/BTLCLTQ/QD ngày 14/11/2013

-      Căn cứ bản Tuyên Ngôn Kỷ Nguyên Tân Dân do Phong Trào Việt Nam Tân Dân Chủ công bố năm 1987.

-      Căn cứ vào Quyết Định của Hội Đồng Quốc Dân Nguyên Lão ngày 04/08/1989.

-      Căn cứ vào Quyết Định của Quốc Dân Đại Hội ngày 21/10/1990.

-      Căn cứ vào Quyết Định của Thủ Tướng Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời ngày 25/10/1990.

-      Căn cứ vào Quyết Định của đại biểu ba thế hệ Việt Nam ngày 16/02/1991.

-      Căn cứ vào bản cáo trạng tội ác của Cộng Sản Việt Nam công bố ngày 31/12/1991.

-      Căn cứ vào nhu cầu thiết yếu của đất nước trong thời đại hôm nay là LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN.

-      Căn cứ Hiến Ước Lâm Thời do CPQGVNLT công bố ngày 6/6/2009

-      Nhằm thực hiện Chương Trình Tân Dân Chủ trong diễn tiến hòa bình

Thừa Lệnh Thủ Tướng Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

Bộ Tư Lệnh Chiến Lược Toàn Quốc quyết định:

Thứ nhất : Bổ nhiệm các Chiến/Nghĩa Hữu sau đây:

-      Chiến Hữu Voòng Si Cẩu, danh số 4033/HK14 nhận nhiệm vụ Đại Biểu CPQGVNLT tại Di Linh.

-      Chiến Hữu Đại Tá Nguyễn Khắc Điệp, nhận nhiệm vụ Đại Biểu CPQGVNLT tại Quảng Ninh.

-      Chiến Hữu Phạm Văn Gô, danh số 1406/HK nhận nhiệm vụ Đại Biểu CPQGVNLT tại Bình Thạnh/Gia Định.

-      Nghĩa Hữu Hoàng Quang Huy, danh số 1357/HK2 nhận nhiệm vụ Đại Biểu CPQGVNLT tại Hàng Kênh, Hải Phòng.

-      Chiến Hữu Trung Tá Nguyễn Đức Hợi, danh số 1146/HK2 nhận nhiệm vụ Đại Biểu CPQGVNLT tại Ninh Bình.

-      Nghĩa Hữu Nguyễn Thị Kim Thoa, danh số 99043/414/91 nhận nhiệm vụ Đại Biểu CPQGVNLT tại Đại Lộc/Quảng Nam.

-      Nghĩa Hữu Đặng Thu Anh Minh, danh số 5000/HK15 nhận nhiệm vụ Đại Biểu CPQGVNLT tại Đà Nẳng.   

Thứ 2 : Lễ Bổ Nhiệm được cử hành khẩn cấp theo tình hình an ninh tại khu vực trách nhiệm.

Thứ 3: Lệnh Bổ Nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Yêu cầu các đơn vị, các cấp, tận tụy giúp đỡ cho đương sự hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.

TL. Thủ TướngĐào Minh Quân

Đại Tướng Lê Minh

(Ấn ký)

LỆNH ÁN BINH BẤT ĐỘNG.

CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI

BỘ TƯ LỆNH CHIẾN LƯỢC TOÀN QUỐC

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

P.O.Box 2807, Anaheim, CA. 92814

480-463-6169

LỆNH ÁN BINH BẤT ĐỘNG.

Lưu ý:  

1-   Thưà lệnh Thủ Tướng CP QGVNLT, Bộ Tư Lệnh Chiến Lược Toàn Quốc Ra Lệnh Án Binh Bất Động trên Toàn Quốc cho tới khi có lệnh mới.* 

2- Một cuộc Họp Báo dành cho Giới Truyền Thông Báo Chí tổ chức tại Orange County, Thủ Phủ cuả người Việt bị Cộng Sản Cướp Nước, sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng 9 năm 2013, vào lúc 12 giờ trưa, và sẽ chấm dứt vào lúc 2 giờ 30 sau đó. 

3- Thẻ vào hội trường đã và đang được cấp cho phóng viên và ký giả nào được nhận trước để được ngồi gần chủ toạ đoàn. Theo thứ tự, phóng viên sẽ được thoả mãn các câu hỏi. Nếu không có đủ thì giờ, ban tổ chức sẽ phát tài liệu in ấn khi ra về.

4- Nếu còn thắc mắc sau buổi họp báo, CP QGVNLT sẽ cho truyền thông được gặp các thuyết trình viên lần họp báo khác. 

Trân trọng

*Lệnh "Án binh bất động"sẽ vô hiệu hoá âm mưu Việt Cộng đang xài lại chiến lược cố hữu cuả chúng là gây mâu thuẫn, đấu tranh giai cấp và căm thù với âm mưu thúc đẩy cái nhìn xa lệch hướng họp báo của CP QGVN LT tại Orange County, Hoa Kỳ. Tại Mỹ Yên, miền Bắc VN, Việt Cộng đã sai công an mặc thường phục giả Phật Giáo đánh nhau với thanh niên Công Giáo. Chúng cho công an đến bắt cả hai. Chúng thả công an giả ra về và giữ người Công Giáo lại. Tuy nhiên, âm mưu của Việt Cộng đã bị bại lộ. 

Comments

David Huynh

11.04.2017 17:18

I support u

Latest comments

05.11 | 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

04.11 | 16:17

LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH

04.11 | 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

03.10 | 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Share this page