THIẾT KẾ LẠI DINH ĐỘC LẬP

VIỆT NAM CỘNG HÒA

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

Văn Phòng Thường Trực

PO Box 2807, Anaheim, CA. 92814

DINH ĐỘC LẬP

Ngày 06.8.2018

Thưa Đồng Bào và qúy đồng nhiệm!

Trong nỗ lực phục hưng, phục hoạt tinh thần và hình ảnh tốt đẹp của chế độ VIỆT NAM CỘNG HÒA để xóa đi tàn tích xấu xa, tội ác của bè đảng CSVN, CPQGVNLT sẽ tiến hành thiết kế lại DINH ĐỘC LẬP trên khu đất 40 mẫu tại Tụ Nghĩa Đường.

Đồ án đang được thiết kế. Xin trình lên bản vẻ và rất mong được đồng bào và qúy giới chức hết lòng ủng hộ.

VPTT/CPQGVNLT trân trọng thông báo

NGHỊ HỘI VNCH

VIỆT NAM CỘNG HÒA

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

Văn Phòng Thường Trực

PO Box 2807, Anaheim, CA. 92814

TEL: 760-523-3011 và 949-529-0952

THÔNG BÁO

NGHỊ HỘI QUỐC TẾ VNCH

Ngày xưa: CHÚNG TA ĐI MANG THEO QUÊ HƯƠNG

NGÀY VỀ CÓ ĐỆ III VNCH và TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN

Hoa Kỳ ngày 01.8.2018

Kính thưa Đồng Bào và qúy đồng nhiệm!

Ngày 14.07.2018 vừa qua, BTLCLTQ thừa lệnh Thủ Tướng đã trình lên đồng bào quyết định tạm hoản tổ chức Nghị Hội Quốc Tế Việt Nam Cộng Hòa tại London-Anh Quốc tạm đình hoãn cho đến sau khi Tổng Thống Donald Trump và Tổng Thống Đào Minh Quân gặp nhau.

Tuy nhiên vì hiện tình cấp bách của quốc gia, VPTT sẽ tổ chức Nghị Hội Quốc Tế VNCH ngay tại trung tâm thủ đô người Việt tỵ nạn Cộng Sản vùng Nam California.

Lịch trình Nghị Hội sẽ được công bố ngày 12.9.2018 tại Wesminster Civic Center số 8200 Westminster Blvd., thành phố Westminster, tiểu bang California lúc 6:00 giờ chiều.

Trân trọng thông báo.

TL.Thủ Tướng

TUN. BTLCLTQ

Đại Tá Trần Tân Lập

(Ấn Ký)

NGHỊ HỘI QUỐC TẾ VIỆT NAM CỘNG HÒA

Northampton Guild Hall in London, Where the Unternational Conference of the Republic of Vietnam take place. 
Tòa Thị Chính London, nơi được CPQGVNLT chọn lựa để tổ chức Nghị Hội Quốc Tế Việt Nam Cộng Hòa ngày 16.9.2018

Northampton Guild Hall in London, Where the Unternational Conference of the Republic of Vietnam take place.
Tòa Thị Chính London, nơi được CPQGVNLT chọn lựa để tổ chức Nghị Hội Quốc Tế Việt Nam Cộng Hòa ngày 16.9.2018

THE INTERNATIONAL CONFERENCE OF VIETNAM

by THE THIRD REPUBLIC OF VIETNAM
IN BRITISH COUNTRY-LONDON ON SEP. 16TH, 2018.

“In the old days we left Vietnam carrying disappointed, sad.

Today returned in hope because of the 3rd Republic of Vietnam with President DAO”.

 

Date July 6th, 2018

Ladies and gentlemen!

Prior to the Celebration of the Presidential Inauguration of Honorable DAO, an International Convention for the Vietnamese Community of the World will be held in the United Kingdom on September 16th, 2018.

The PNGVN is aimed at soliciting the opinions of all the Vietnamese senators and delegates from around the world to vote for the National Assembly, based on the Provisional Constitution, issued by the Prime Minister Dao on 06.06.2009.

The National Assembly consists of four (4) Councils and the Prime Minister of Vietnam.

1 / The Council of Religions: This council is fully autonomous in spirit and material, supported by the Government to concentrate on helping to develop the religion as the basis of public education ethics, especially the cadres, Communist Party members and teenagers have the wrong past, helping them become the genuine Vietnamese..

This council is composed of leaders or representatives of the religions that have been or will be established in Vietnam and have the function of contributing ideas to the government in all matters of belief, religion and ritual. schooling and education programs. This council also has the task of organizing, administering and administering places of worship such as the Churches, pagodas, communal houses, shrines ... and the centers of cultivating the personality.

2 / National Assembly: It has the function of a National Planning Council consisting of Vietnamese citizens over the age of 65 who have a good reputation, ethics, and political, military, cultural and social experience. or has been a senior member of the PNGVN or the National Assembly, or has been a member of the Religious Council, and Delegate Council, but has retired.

This council is responsible for advising the 3rd of RVN on the establishment of all internal and external policies, programs and ways to serve Vietnamese people.

3 / National Executive Council: Having the function of an Executive Council, including the people of Vietnam in the world, has led organizations, unions, national forces to collaborate and help PNGVN's future purpose of REGAIN ANCESTRAL LANDS – END POPULACE SUFFERING.

The National Executive Council is responsible for mobilizing the public, seeking and introducing the talented and virtuousien people to the Government to build a democratic and prosperous nation in Asia and on a par with any country in the world. This is the spirituality, truth, and prayer of the people, that President DAO has sacrificed almost his entire life to serve People and the NATIONAL.

4 / Delegate Control Council: It has the function of a Board of Supervisors, composed of representatives of the Vietnamese Nationals in the fields of trade or industry, to control the activities of the PNGVN about legitimacy of the masses, of the labor force, Intellectual-Agriculture-Trade-Industry for the Government to respond.

The council is also responsible for advising the Vietnam National Federation of Labor (VGCL).

We hope the people and the delegates follow the news and support the progress of the International Congress of the 3rd Republic of Vietnam on 16.9.2018 in the British capital to help the public to contribute to the conference. The Association succeeds in dissolving the rights of the Vietnamese Communist Party by the United States Congregation, by the International Criminal Tribunal for the Nation of Vietnam.

From the Permanent Office of the Provisional Natioan Government of Vietnam      ́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́

́́́́́́́́́́́́́́́́́************************************

VIỆT NAM CỘNG HÒA

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

Văn Phòng Thường Trực

PO Box 2807, Anaheim, CA. 92814

TEL: 760-523-3011 và 949-529-0952

THÔNG BÁO

NGHỊ HỘI QUỐC TẾ VIỆT NAM CỘNG HÒA

TẠI THỦ ĐÔ ANH QUỐC-LONDON

Ngày xưa: CHÚNG TA ĐI MANG THEO QUÊ HƯƠNG

NGÀY VỀ CÓ ĐỆ III VNCH và TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN

Ngày 6.07.2018

Kính thưa Đồng Bào và qúy đồng nhiệm!

Trước ngày lễ Đăng Quang của TỔNG THỐNG, một NGHỊ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA QUỐC TẾ sẽ được tổ chức tại Vương Quốc Anh ngày 16.9.2018.

Nghị Hội Quốc Tế VNCH nhằm mục đích tiếp thu ý kiến của tất cả các vị Nghị Sĩ, Đại Biểu người Việt đến từ khắp nơi trên thế giới để bầu lên THƯỢNG HỘI ĐỒNG QUỐC GIA, dựa theo bản Hiến Ước Lâm Thời do THỦ TƯỚNG CPQGVNLT ký ban hành ngày 06.06.2009.  

Thượng Hội Đồng Quốc Gia gồm 4 Hội Đồng và Thủ Tướng như sau:

Thượng Hội Đồng Quốc Gia bao gồm bốn (4) Hội Đồng và Thủ Tướng Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời gồm có:

1/ Hội Đồng Tôn Giáo: Hội đồng này hoàn toàn tự trị về tinh thần và vật chất, được Chính phủ hổ trợ để chuyên tâm giúp đỡ phát triển tôn giáo làm nền tảng đạo lý giáo dục quần chúng, nhất là các cán bộ, đảng viên CSVN và thanh thiếu niên có quá khứ sai lầm, giúp họ trở thành NGƯỜI VIỆT NAM CHÂN CHÍNH.

Hội đồng này bao gồm các vị lãnh đạo hay đại diện cho các tôn giáo đã, đang hay sẽ thành lập tại Việt Nam, có chức năng đóng góp ý kiến với chính phủ trong tất cả các vấn đề Tín ngưỡng, Tôn Giáo, lễ lạc và các chương trình Giáo Dục. Hội đồng này còn có nhiệm vụ tổ chức, điều hành và quản trị các nơi thờ tự như Nhà Thờ, Chùa, Đình, Miếu... và các Trung Tâm Tu Luyện Nhân Cách.

2/ Hội Đồng Quốc Lão: Có chức năng của một Hội Đồng Kế Hoạch Quốc Gia, gồm những công dân Việt Nam trên 65 tuổi, có uy tín, đạo đức, kinh nghiệm về chính trị, quân sự, văn hoá, xã hội hay đã từng là thành viên lão thành trong CPQGVNLT và BTLCLTQ hoặc đã từng là nhân tố của Hội Đồng Quốc Sĩ, Hội Đồng Tôn Giáo, Hội Đồng Đại Biểu Quần Chúng, nhưng đã về hưu.

Hội đồng này có nhiệm vụ cố vấn cho Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời trong việc đề ra tất cả những đường lối, kế hoạch đối nội, đối ngoại và chương trình hành động cùng các đường lối để phục vụ đồng bào Việt Nam.

3/ Hội Đồng Quốc Sĩ: Có chức năng của một Hội Đồng Chấp Hành, gồm những Quốc Dân Việt Nam TRÊN KHẮP THẾ GIỚI, đã và đang lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể, lực lượng Quốc Gia nhằm cộng tác, giúp đỡ cho Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời hoàn thành mục đích LẤY LẠI ĐẤT TỔ – KHÔNG LÀM KHỔ DÂN.

Hội Đồng Quốc Sĩ có trọng trách vận động quần chúng, tìm kiếm, giới thiệu Hiền Tài tham gia Chính Phủ hầu xây dựng một quốc gia dân chủ, giàu có, thịnh vượng, vững sáng trong Á Châu và ngang hàng với bất kỳ một cường quốc nào trên thế giới. Đó là TÂM THỨC, Ý CHÍ, và là NGUYỆN VỌNG CỦA TOÀN DÂN, mà THỦ TƯỚNG ĐÀO MINH QUÂN đã hy sinh gần trọn đời để phục vụ cho DÂN TỘC VÀ TỔ QUỐC VIỆT NAM.

4/ Hội Đồng Đại Biểu Quần Chúng: Có chức năng của một Hội Đồng Giám Sát, gồm Đại Diện các Quốc Dân Việt Nam trong các ngành nghề hay thương trường để kiểm soát các hoạt động của CPQGVNLT đồng thời đạo đạt tất cả những nguyện vọng chính đáng của quần chúng, của giới lao động, Sĩ-Nông-Công-Thương để Chính Phủ nghiên cứu đáp ứng.

Hội Đồng này còn có nhiệm vụ cố vấn cho Tổng Liên Đoàn Lao Động Quốc Gia Việt Nam đang được thành lập.

Để chuẩn bị cho NGHỊ HỘI QUỐC TẾ VNCH, hồ sơ TCDY cũng gia tăng thêm gần 40 ngàn phiếu. Đại Biểu Nguyễn Thị Pha vẫn là người dẫn đầu. Tính đến ngày 6.7.2018 như sau:    

1-     BTLCLTQ: 7,510 hồ sơ.

2-     Đại Biểu Nguyễn Thị Pha: 4,715 hồ sơ.

3-     Chuẩn Tướng Trần Trưng Nguyệt Ánh: 4,160 hồ sơ.

4-     Đại Tá Đỗ Đức Tiết: 3,417 hồ sơ.

5-     ĐN Tammy Thắm Huỳnh: 3,185 hồ sơ.

6-     Đại Biểu Diệp Lệ Hằng: 2,940 hồ sơ.

7-     Đại Tá Triệu Thanh Hoa: 2,347 hồ sơ.

8-     ĐN Phạm Jacqueline: 1,833 hồ sơ.

9-     Đại Biểu Nguyễn Thu Minh: 1,678 hồ sơ.

10- Đại Tá William Lê: 1,144 hồ sơ.

11- ĐN Kristine Trang: 1,064 hồ sơ.

12- Chuẩn Tướng Lâm Ái Huệ: 898 hồ sơ.

13- Thiếu Tá Đỗ Đức Thìn: 810 hồ sơ.

14- Đại Úy Nguyễn Trọng: 682 hồ sơ.

15- Thiếu Tá Nguyễn Văn Nhanh: 590 hồ sơ.

16- ĐN Đỗ Lan: 453 hồ sơ.

17- Thiếu Tướng Nguyễn Đức Thắng: 395 hồ sơ.

18- ĐN Vũ Hữu Duy: 332 hồ sơ.

19- Đại Úy Nguyễn Anh Tuấn: 273 hồ sơ.

20- Đại Tá Nguyễn Huy Hoàng: 241 hồ sơ.

21- ĐN Phạm Uy Hùng: 185 hồ sơ.

22- ĐN Nguyễn Văn Nguyên: 128 hồ sơ.

23- Trung Tá Lê Anh Duyên: 86 hồ sơ.

24- Đại Tá Nguyễn Phi Hùng: 51 hồ sơ.

25- ĐB Giang Thúy Liễu: 32 hồ sơ.

26- ĐN Christopher Nguyễn: 6 hồ sơ.

27- Đại Biểu Trương Thị Hoa: 2 hồ sơ.

Ngoài ĐN Christopher Nguyễn phải bận liên tục cho công tác Thông Tin/Văn Hóa hằng ngày, còn một số giới chức vẫn không gia tăng hồ sơ TCDY nhập vào hệ thống Trung Ương trong suốt ba tuần qua nên chúng tôi quyết định không đưa vào danh sách như:

1-     Đại Tướng Quách Thế Hùng: 18 hồ sơ.

2-     ĐN Nguyễn Kim: 17 hồ sơ.

3-     ĐN Lê Thị Lộc: 5 hồ sơ.

4-     ĐN Nguyễn Thị Hoàng Yến: 3 hồ sơ.

5-     Đại Tá Huỳnh Vĩnh Dậu: 1 hồ sơ.

Rất mong đồng bào và qúi Đại Biểu theo dõi tin tức và tiếp tay loan tải diễn tiến về NGHỊ HỘI QUỐC TẾ VIỆT NAM CỘNG HÒA ngày 16.9.2018 tại Thủ Đô Anh Quốc để giúp cho dân chúng tường tận hầu góp phần tham dự Nghị Hội thành công trong mục đích GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ TÀ QUYỀN CSVN BẰNG CON ĐƯỜNG HÒA BÌNH, THEO CÔNG PHÁP QUỐC TẾ VỚI SỰ TRỢ LỰC CỦA CÁC NƯỚC ĐỒNG MINH VỚI CHÚNG TA.

VPTT/CPQGVNLT

Comments

Quang Hung

28.08.2019 17:12

Như vậy là rất tốt. Tôi hy vọng quý vị không mất công sức và của cải, tiền bạc để lật đổ chế độ. Tôi biết Việt Nam hiện giờ còn tồn tại nhiều tiêu cực, nhưng có cần hò hét kéo nhau đạp đổ chính quyền?

Hung T Quach

14.08.2018 00:24

Sắp tới ngày Trung Cộng trở về nước Tàu và Cộng Sản hoàn toàn tan vào hư vô.

Huỳnh Thúy Lan

08.08.2018 13:14

Chúng tôi mong mỏi CPQGVNLT sớm trở về đất mẹ để giải thể bọn tà quyền cs đuổi tàu cộng ra khỏi đất nước VN bằng công ước quốc tế .

Hang Thuong Nguyen

22.07.2018 06:45

Chúng tôi kỳ vọng nơi CPQGVNLT trong 2 việc làm như :
1- Một cuộc gặp gỡ giữa Ngài TT Donald Trump và Ngài TT Đào Minh Quân, tiến bước đến giải thể tà quyền Việt cộng, thoát Trung ! bằng công ước quốc

Latest comments

05.11 | 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

04.11 | 16:17

LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH

04.11 | 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

03.10 | 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Share this page