Vietnam Communist Crimes

Now, with the full effect of corruption and ineptitude being felt by everyone across Vietnam, public trust in the so-called "Vietnam government" has vanished. I think the world should use this opportunity to make clear that Vietnam Communist need to engage themselves in a serious reform to improve the right situation, or there will be severe consequences, including damage to relations with the democratic world.
If ever the Vietnamese people need an opportune time to change, now is certainly that time.
Sincerely,
Dao Minh Quan

I write this letter to ask you for the righteousness of those innocent Vietnamese people who are being insulted, persecuted and gradually worn out by the so called "Vietnamese authorities" whom you are dealing with.

Prime Minister Đào Minh Quân

Prime Minister Đào Minh Quân

THE PROVISIONAL NATIONAL GOVERNMENT OF VIETNAM

PO Box 2807, Anaheim, CA. 92814 (USA)

Phone: 760-523-3011

Email: Mr.daominhquan@yahoo.com

USA June 12, 2013

Dear all respected leaders of the world,

My name is Đào Minh Quân, Prime Minister of the Provisional National Government of Vietnam. I write this letter to ask you for the righteousness of those innocent Vietnamese people who are being insulted, persecuted and gradually worn out by the so called "Vietnamese authorities" whom you are dealing with.

We firmly believe that you are the great leaders, lucid, kindness and respect for the law. You are the idol of millions of people on Earth; obviously you have honor and dignity. It is hard to accept if you are helping and dealing with the ruling authorities who ordered police to beat and persecute innocent people, and insult women.

Currently, the so-called Vietnamese Communists "authorities" have been showing the delinquency as a mafia crime gang. The peaceful innocent Vietnamese people are calling out for you, the leaders for help. Hopefully you have a heart to respond for them. Is it possible for you, in the meantime, to value the lives of those vulnerably innocent Vietnamese as equal as that of the people of your country?

We have filed a lawsuit over the ICC (International Criminal Court) authorities to demand the prosecution of crimes of 19 pernicious Vietnamese Communists leaders, including the ones that are ruling the so-called Socialist Republic of Vietnam. With the integrity of justice, I would like to make sure all the insincere Vietnamese Communists will be appropriately punished for those crimes that they have been violated.

We sent this alert letter to all the leaders around the world and we sincerely hope you to rethink before deciding to trade or help out the so-called Socialist Republic of Vietnam which is suspect criminal to mankind. The Provisional National Government of Vietnam and its people always hope and expect your kindness to bring about Peace and the light of Justice to this country.

Please God keep blessing you and loved ones.

Sincerely yours,

Prime Minister Đào Minh Quân

The Provisional National Government of Vietnam

############################################

 

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

PO Box 2807, Anaheim, CA. 92814,  USA

760-523-3011

Hoa kỳ ngày 12/06/2013

Kính thưa qúi vị lãnh đạo đáng kính trên toàn thế giới!

Tôi là Đào Minh Quân, Thủ Tướng CPQGVNLT, viết thư này đến qúi vị để mong cầu 1 sự công bình, liêm chính cho những người Việt Nam vô tội, đang bị xúc phạm, bị đàn áp và sát hại dần mòn bởi cái gọi là “nhà cầm quyền VN” mà qúi vị đang giao dịch.

Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng: Là những vị lãnh đạo anh minh, sáng suốt vĩ đại, có trái tim nhân ái và tinh thần thượng tôn luật pháp, đang là thần tượng của hàng triệu người trên trái đất, đương nhiên qúi vị đều có danh dự và lòng tự trọng. Sự tiếp tay, giao dịch với 1 nhà cầm quyền ra lệnh cho công an lộng hành mặc tình bắt bớ, đánh đập, chà đạp dân chúng, xúc phạm phụ nữ, là điều khó chấp nhận được.

Hiện nay, CSVN đang cầm đầu cái gọi là “nhà cầm quyền VN” đã lộ lõ sự phạm pháp như 1 băng đảng mafia tội ác, qua những hành động cướp bóc, đàn áp, sát hại dân chúng. Người dân VN vô tội, hiền hòa không còn trong mong vào đâu, ngoài những vị lãnh đạo khả kính như qúi vị. Kính mong qúi vị có chút lòng từ tâm để đáp ứng. Có thể nào trong lúc này, qúi vị tạm coi những người Việt Nam vô tội đáng thương kia, cũng như là nhân dân của quý quốc được không?

Chúng tôi đã đệ đơn kiện lên Cơ quan Hình Sự Quốc Tế ICC để yêu cầu truy tố tội ác của 19 tên đầu xỏ CSVN, bao gồm các tên đang điều hành cái gọi là “Nhà Nước CHXHCNVN”. Với sự công minh, chính trực của công lý, chắc chắc tất cả những tên Việt Cộng gian trá này phải bị trừng trị thích đáng vì những tội ác tày trời mà chúng đã vi phạm.

Lá thư này chúng tôi kính gửi đến tất cả những vị lãnh đạo trên toàn thế giới để báo động và chân thành cầu mong qúi vị không nên giao dịch hay tiếp tay cho tập đoàn CSVN và cái gọi là “Nhà Nước CHXHCNVN” đang là trọng phạm của nhân loại. CPQGVNLT và toàn dân luôn hy vọng và trông đợi sự tiếp sức của qúi vị để đem công bình và ánh sáng công lý về cho đất nước Việt Nam.

Xin Thượng Đế luôn ban phước lành cho qúi vị và qúy quyến

Trân trọng      

Thủ Tướng Đào Minh Quân

Prime Minister Dao in San Jose

Journalist Don Ortega reports the event those 3 generations of Viet Nam decision established the Provisional National Government of Vietnam and elected Mr. Dao Minh Quan, Chairman of Vietnam Central Committee of the New Vietnamese Democracy as their Prime Minister on Feb 16th, 1991.

President of American Allied Association back up Prime Minister Dao

Speech of Honorable Barry Thaxon, President of the American Allied Association in celebration of the easiest year cycle established at the Vietnam National Government

Prime minister Dao and Diplomatic Deligators

The US Representative welcome Prime Minster Dao to meet the Gold Sponsors and Congressional Sponsors.

Prime Minister Dao invited by US Congressman to speak at Nixon Library on October 15, 2010

Prime Minister Đào Minh Quân makes a clear statement: “I would like the Vietnamese people to earn a fair share of our own natural resources. I am determined to work for peace and freedom for our people”.

Ukrainian Decoration

Ti Na Dao at age 11, has replaced his father as prime minister Dao Minh Quan to read the statement of the Provisional National Government of Vietnam at the decoration of 11 countries want autonomy secession from the Soviet Union on august 23rd 1991 and no officials from the so-called “ Vietnam Communist Government” were invited.

Latest comments

05.11 | 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

04.11 | 16:17

LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH

04.11 | 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

03.10 | 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Share this page