CTPT TIẾNG NÓI VIỆTNAM CỘNG HOÀ NGÀY 05.02.2018

KÍNH MỜI ĐỒNG BÀO VÀ QUÝ ĐỒNG NHIỆM ĐÓN XEM CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH TIẾNG NÓI VIỆTNAM CỘNG HOÀ NGÀY 05.02.2018

CTPT TIẾNG NÓI VIỆTNAM CỘNG HOÀ NGÀY 03.02.2018

KÍNH MỜI ĐỒNG BÀO VÀ QUÝ ĐỒNG NHIỆM ĐÓN XEM CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH TIẾNG NÓI VIỆTNAM CỘNG HOÀ NGÀY 03.02.2018

CTPT TIẾNG NÓI VIỆTNAM CỘNG HOÀ NGÀY 01.02.2018

KÍNH MỜI ĐỒNG BÀO VÀ QUÝ ĐỒNG NHIỆM ĐÓN XEM CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH TIẾNG NÓI VIỆTNAM CỘNG HOÀ NGÀY 01.02.2018

CTPT " TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HÒA " ngày 30.01.2018

KÍNH MỜI ĐỒNG BÀO VÀ QÚY ĐỒNG NHIỆM XEM CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH " TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HÒA " ngày 30.01.2018.

CTPT " TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HÒA " ngày 15.01.2018

KÍNH MỜI ĐỒNG BÀO VÀ QÚY ĐỒNG NHIỆM XEM CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH " TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HÒA " ngày 15.01.2018.

CTPT " TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HÒA " ngày 12.01.2018

KÍNH MỜI ĐỒNG BÀO VÀ QÚY ĐỒNG NHIỆM XEM CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH " TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HÒA " ngày 12.01.2018.

CTPT " TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HÒA " ngày 11.01.2018

KÍNH MỜI ĐỒNG BÀO VÀ QÚY ĐỒNG NHIỆM XEM CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH " TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HÒA " ngày 11.01.2018.

CTPT " TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HÒA " ngày 09.01.2018

KÍNH MỜI ĐỒNG BÀO VÀ QÚY ĐỒNG NHIỆM XEM CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH " TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HÒA " ngày 09.01.2018.

CTPT " TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HÒA " ngày 08.01.2018

KÍNH MỜI ĐỒNG BÀO VÀ QÚY ĐỒNG NHIỆM XEM CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH " TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HÒA " ngày 08.01.2018.

CTPT " TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HÒA " ngày 06.01.2018

KÍNH MỜI ĐỒNG BÀO VÀ QÚY ĐỒNG NHIỆM XEM CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH " TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HÒA " ngày 06.01.2018.

CTPT " TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HÒA " ngày 09.01.2018

KÍNH MỜI ĐỒNG BÀO VÀ QUÝ ĐỒNG NHIỆM XEM CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH "TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HOÀ" NGÀY 09,01,2018

CTPT " TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HÒA " ngày 05.01.2018

KÍNH MỜI ĐỒNG BÀO VÀ QÚY ĐỒNG NHIỆM XEM CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH " TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HÒA " ngày 05.01.2018.

CTPT " TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HÒA " ngày 01.01.2018

KÍNH MỜI ĐỒNG BÀO VÀ QÚY ĐỒNG NHIỆM XEM CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH " TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HÒA " ngày 01.01.2018.

CTPT " TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HÒA " ngày 29.12.2017.

KÍNH MỜI ĐỒNG BÀO VÀ QÚY ĐỒNG NHIỆM XEM CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH " TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HÒA " ngày 29.12.2017.

CTPT " TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HÒA " ngày 28.12.2017.

KÍNH MỜI ĐỒNG BÀO VÀ QÚY ĐỒNG NHIỆM XEM CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH " TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HÒA " ngày 28.12.2017.

CTPT ngày 27,12,2017 đặc biệt về Thủ Tướng Đào Minh Quân và phu nhân.

KÍNH MỜI ĐỒNG BÀO VÀ QÚY ĐỒNG NHIỆM XEM CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH " TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HÒA " ngày 27.12.2017 đặc biệt về Thủ Tướng Đào Minh Quân và phu nhân.

CTPT " TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HÒA " ngày 24.12.2017.

KÍNH MỜI ĐỒNG BÀO VÀ QÚY ĐỒNG NHIỆM XEM CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH " TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HÒA " ngày 24.12.2017.

CTPT " TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HÒA " ngày 22.12.2017.

KÍNH MỜI ĐỒNG BÀO VÀ QÚY ĐỒNG NHIỆM XEM CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH " TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HÒA " ngày 22.12.2017.

TPT " TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HÒA " ngày 21.12.2017.

KÍNH MỜI ĐỒNG BÀO VÀ QÚY ĐỒNG NHIỆM XEM CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH " TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HÒA " ngày 21.12.2017.

CTPT " TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HÒA " ngày 20.12.2017.

KÍNH MỜI ĐỒNG BÀO VÀ QÚY ĐỒNG NHIỆM XEM CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH " TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HÒA " ngày 20.12.2017.

CTPT "TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HOÀ" ngày 19.12.2017

KÍNH MỜI ĐỒNG BÀO VÀ QUÍ ĐỒNG NHIỆM XEM Chương Trình Phát Thanh (CTPT) "TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HOÀ" ngày 19.12.2017

Comments

Phuong

04.01.2018 22:18

"Không làm khổ dân " Đào minh quân nói rất hay nhưng ông ta và Chính phủ của ông ta đang làm khổ nguoi khác
ông ta và chính phủ VN lâm thởi đang làm ngơ và trốn tránh

Thuong Nguyen

25.12.2017 08:22

Các khẩu hiệu “Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc”. “Giải Phóng Dân Tộc” đã một thời đắc dụng thì nay đã trở nên vô nghĩa. Đảng CSVN đang bị toàn dân oán ghét, căm thù và các quốc gia trên thế giới khinh bỉ.

Latest comments

05.11 | 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

04.11 | 16:17

LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH

04.11 | 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

03.10 | 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Share this page