CTPT TIẾNG NÓI VNCH ngày 17.12.2017

KÍNH MỜI ĐỒNG BÀO VÀ QÚY ĐỒNG NHIỆM XEM CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH " TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HÒA " ngày 17.12.2017

CTPT TIẾNG NÓI VNCH ngày 16.12.2017

KÍNH MỜI ĐỒNG BÀO VÀ QÚY ĐỒNG NHIỆM XEM CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH " TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HÒA " ngày 16.12.2017: Tâm Thư của THỦ TƯỚNG ĐÀO MINH QUÂN.

CTPT TIẾNG NÓI VNCH ngày 15.12.2017

Kính mời đồng bào và qúy đồng nhiệm xem Chương Trình Phát Thanh TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HÒA đặc biệt ngày 15.12.2017 về Tiểu Sử Thủ Tướng Đào Minh Quân

CTPT TIẾNG NÓI VNCH ngày 14.12.2017

Kính mời đồng bào và qúy đồng nhiệm xem Chương Trình Phát Thanh TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HÒA ngày 14.12.2017.

CTPT TIẾNG NÓI VNCH ngày 13.12.2017

Kính mời đồng bào và qúy đồng nhiệm xem Chương Trình Phát Thanh TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HÒA ngày 13.12.2017.

CTPT TIẾNG NÓI VNCH ngày 12.12.2017

Kính mời đồng bào và qúy đồng nhiệm xem Chương Trình Phát Thanh TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HÒA ngày 12.12.2017.

CTPT TIẾNG NÓI VNCH ngày 09.12.2017

Kính mời đồng bào và qúy đồng nhiệm xem Chương Trình Phát Thanh TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HÒA ngày 09.12.2017.

CTPT TIẾNG NÓI VNCH ngày 08.12.2017

Kính mời đồng bào và qúy đồng nhiệm xem Chương Trình Phát Thanh TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HÒA ngày 08.12.2017.

CTPT TIẾNG NÓI VNCH ngày 07.12.2017

Kính mời đồng bào và qúy đồng nhiệm xem Chương Trình Phát Thanh TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HÒA ngày 07.12.2017.

CTPT Tiếng Nói VNCH ngày 06.12.2017

Kính mời đồng bào và qúy đồng nhiệm xem Chương Trình Phát Thanh TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HÒA ngày 06.12.2017.

CTPT Tiếng Nói VNCH ngày 05.12.2017

Kính mời đồng bào và qúy đồng nhiệm xem Chương Trình Phát Thanh TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HÒA ngày 05.12.2017.

CTPT Tiếng Nói VNCH ngày 04.12.2017

Kính mời đồng bào và qúy đồng nhiệm xem Chương Trình Phát Thanh TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HÒA ngày 04.12.2017.

CTPT Tiếng Nói VNCH ngày 03.12.2017

Kính mời đồng bào và qúy đồng nhiệm xem Chương Trình Phát Thanh Tiếng Nói VNCH ngày 03.12.2017-

CTPT Tiếng Nói VNCH đặc biệt ngày 02.12.2017-Phim CHÚNG TÔI MUỐN SỐNG

Kính mời đồng bào và qúy đồng nhiệm xem Chương Trình Phát Thanh Tiếng Nói VNCH đặc biệt ngày 02.12.2017-Phim CHÚNG TÔI MUỐN SỐNG

CTPT Tiếng Nói VNCH ngày 01.12.2017

Kính mời đồng bào và qúy đồng nhiệm xem Chương Trình Phát Thanh TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HÒA ngày 01.12.2017.

CTPT Tiếng Nói VNCH ngày 30/11/2017

Kính mời đồng bào và qúy đồng nhiệm xem Chương Trình Phát Thanh TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HÒA ngày 30.11.2017.

CTPT Tiếng Nói VNCH ngày 29.11.2017

Kính mời đồng bào và qúy đồng nhiệm xem Chương Trình Phát Thanh TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HÒA ngày 29.11.2017.

CTPT Tiếng Nói VNCH ngày 28.11.2017

Kính mời đồng bào và qúy đồng nhiệm xem Chương Trình Phát Thanh Tiếng Nói VNCH ngày 28.11.2017

CTPT Tiếng Nói VNCH ngày 27/11/2017

Kính mời đồng bào và qúy đồng nhiệm xem Chương Trình Phát Thanh Tiếng Nói VNCH ngày 27/11/2017.

CTPT Tiếng Nói VNCH ngày 26/11/2017

Kính mời đồng bào và qúy đồng nhiệm xem Chương Trình Phát Thanh Tiếng Nói VNCH ngày 26/11/2017.

CTPT Tiếng Nói VNCH ngày 25/11/2017

Kính mời đồng bào và qúy đồng nhiệm xem Chương Trình Phát Thanh Tiếng Nói VNCH ngày 25/11/2017.

Comments

Nguyen Van Thanh Le

02.12.2017 13:13

chúng tôi ủng CPQGVNLT do TT Đào Minh Quân đảm nhiệm tổng thống đệ tam VNCH

Latest comments

05.11 | 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

04.11 | 16:17

LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH

04.11 | 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

03.10 | 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Share this page