BỔ NHIỆM CÔNG KHAI

Thủ tướng huấn từ trong ngày QLVNCH 19-6-2016 tại San Diego

Thủ tướng huấn từ trong ngày QLVNCH 19-6-2016 tại San Diego

CÔNG KHAI CHO TOÀN DÂN BIẾT III-Bổ Túc  

Vì quyền lợi tối thượng của Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam, để không tạo ra khoảng trống lãnh đạo trong khi bàn giao chính quyền, đồng thời đề phòng ngoại xâm, ngăn ngừa tình trạng hỗn loạn nhất thời có thể xẩy ra, Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam luôn nghĩ đến việc che chở cho người Dân khỏi bị cướp bóc, sát hại theo não trạng đấu tranh cũ, tránh gây tử vong lớn như “cách mạng giải phóng” Việt Nam giả hiệu năm 1975. Gần đây biểu tình, nổi loạn và nổi dậy xẩy ra tại nhiều nơi, từ 2010 đến 2015 và còn đang tiếp diễn đã chứng tỏ điều này như: Cách mạng ở Tunisi, Ai-Cập, Yemen; nội chiến Libăng, Syria, biểu tình ở Algêri, Irắc, Jordani, Marốc, Oman, Iran; Nổi loạn Tuareg; Xâm lược Ukraine, Crimea  v.v…làm thiệt mạng nhiều thường dân vô tội nằm giữa hai lằn đạn vào buổi giao thời của các chính quyền.

Một nước không thể một ngày bị thiếu lãnh đạo, ông bà Việt Nam từ ngàn xưa nói thế. Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời cần sự thoái vị của Đảng CSVN ngay tức khắc, để người Việt chúng ta cùng làm cuộc Cách Mạng Không Đổ Máu mà mọi phe phái đều có lợi. Đó là Chiến Lược thay đổi Thuyền Trưởng Liêm Chính Tài Đức, nhờ chính sách công minh Lấy Lại Đất Tổ - Không Làm Khổ Dân  Bỏ Cộng Còn Việt - Việt Không Giết Việt. Nước ta sẽ tiết kiệm được nhiều xương máu.

Và vì từng có những biến cố xảy ra do cách thay đổi quyền hành kiểu Cộng Sản, lạc hậu, làm thất thoát nhân mạng và tài sản Việt Nam vào tay cường đồ ngoại xâm, nên tôi quyết định thừa lệnh Quốc Gia và Quốc Dân bổ nhiệm những vị cùng chung lo việc nước:

-      Vì ưu thế Chính Nghiã tất thắng của Quốc Gia và Đoàn Kết Dân Tộc, CP QGVN LT xin Quốc Dân Việt Nam cho phép Thủ Tướng CPQGVNLT tạm kiêm nhiệm Tổng Trưởng Quốc Phòng thay thế cho tên Việt gian Phùng Quang Thanh, vì Đại Tướng Lê Văn Dũng phụ trách Tổng Tư Lệnh Bộ Tư Lệnh Chiến Lược Toàn Quốc (BTL/CLTQ) được mời nhận nhiệm vụ Tổng Trưởng Quốc Phòng nhưng xin cáo bệnh vì qúa lớn tuổi.

Đồng thời vì ưu thế Chính Nghiã tất thắng của Quốc Gia và Đoàn Kết Dân Tộc, Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời vâng lệnh Tổ Quốc và thuận theo lòng Dân xin đưa ra thêm những quyết định bổ nhiệm tập thể, tái phối trí an ninh quốc phòng, cấp bách bảo vệ lãnh thổ, duy trì trật tự xã hội, che chỡ dân chúng và sẳn sàng nhận trách nhiệm trước toàn dân để đương đầu với giặc Tàu Cộng xâm lược.

Mong được sự hợp tác của những vị đã được trân trọng kính mời nhận trách nhiệm trước Tổ Quốc và được sự đồng tình, hậu thuẫn của toàn dân Việt Nam, để giúp Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời chặn đứng mọi hung hăng đe dọa của giặc Tầu, ngăn ngừa những đổ máu không cần thiết theo kiểu cướp chính quyền mọi rợ và lạc hậu của bọn Cộng Sản trước kia, bằng một cuộc CÁCH MẠNG NHUNG TIÊN PHONG CỦA THỜI ĐẠI MỚI, thay đổi quyền lực êm thắm KHÔNG LÀM KHỔ DÂN với Chương Trình Thay Đổi Tài Công cho Soái Hạm Quốc Gia Việt Nam. Tất cả chúng ta bây giờ ngồi cùng Thuyền, đoàn kết với nhau, để đối mặt với Nga, Tầu Cộng và Tư bản Dầu Khí Quốc Tế.

CPQGVNLT xin Quốc Dân, Đồng Bào Việt Nam cho phép Chính Phủ thay đổi các vị Tư Lệnh, các Tướng Lãnh và một vài vị Đại Biểu đã được bổ nhiệm trước đây, tính đến ngày 30/06/2016 nhưng chưa bổ túc hồ sơ KÝ ĐẠP MẶT TÊN VIỆT GIAN HỒ CHÍ MINH hay qúa lớn tuổi hoặc vì lý do kỷ luật nên không thể tiếp tục nhiệm vụ.

Nay tăng cường thêm:

-      Trung Tướng Lý Hồng Thái, Tổng Tham Mưu Phó, Quân Lực Quốc Gia Việt Nam (QLQGVN).

-      Trung Tướng Bác Sĩ Quách Thế Hùng, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Quân Huấn.

-      Thiếu Tướng Võ Sư Bác Sĩ Lý Huỳnh Sanh, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị kiêm Phát Ngôn Viên.

-      Thiếu Tướng Nguyễn Đức Hiếu, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Tiếp Liệu và Hậu Cần.

-      Thiếu Tướng Hàng Thượng Nguyên, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục An Ninh kiêm Đại Biểu CPQGVNLT tại Âu Châu.

-      Chuẩn Tướng Đại Tá Nguyễn Đức Thắng, Chánh Văn Phòng Thủ Tướng.

-      Chuẩn Tướng Kelly Triệu Thanh Hoa, Đại Biểu CPQGVNLT tại Westminster kiêm Phụ Trách Thanh Niên.

-      Đại Tá Lâm Kim Huệ, Đại Biểu CPQGVNLT tại Canada kiêm Tùy Viên Ngoại Giao.

-      Đại Tá Sloan Trương, Đại Biểu CPQGVNLT tại Garden Grove kiêm phụ trách Ban Tài Chánh. 

-      Đại Tá Judy Nga Nguyễn, Đại Biểu CPQGVNLT tại Houston-Texas.

-      Đại Tá Lê Thiên Phong, Tùy Viên An Ninh.

-      Đại Tá Đỗ Đức Tiết, Tùy Viên Quân Sự.

-      Đại Tá Võ Đại Đức, Tùy Viên.

-      Đại Tá Trần Kim Hiền, Cục Hậu Cần Sài Gòn.

-      Đại Tá Trần Nam Long, Chỉ Huy Trưởng (CHT) Chí Nguyện Đoàn (CNĐ)Tây Ninh.

-      Trung Tá Lê Hưng, CHT/CNĐ Sông Đốc.

-      Trung Tá Trần Bình Nguyên, CHT/CNĐ Bình Dương.

-      Trung Tá Vũ Hùng, CHT/CNĐ Quảng Ninh.

-      Trung Tá Lê Đức, CHT/CNĐ Thành Phố Vinh.

-      Trung Tá Lý Kiên, CHT/CNĐ Kiên Giang.

-      Trung Tá Nguyễn Quang Thạnh, CHT/CNĐ Phú Yên.

-      Trung Tá Phạm Tiến Lên, Phụ Tá CHT/CNĐ Tuy Hòa.

-      Thiếu Tá Ngô Quảng Tín, CHT/CNĐ Đà Nẳng.

-      Thiếu Tá Ngọc Thụy, CHT/CNĐ Long Biên.

-      Thiếu Tá Trần Minh Trường, CHT/CNĐ Sài Gòn.

-      Thiếu Tá Nguyễn Hồng Long, CHT/CNĐ Trà Vinh.

-      Thiếu Tá Hoàng Long, CHT/CNĐ Hải Phòng.

-      Thiếu Tá Nguyễn Lập Chiến, CHT/CNĐ Gia Định.

-      Thiếu Tá Hải Phong, CHT/CNĐ Đồng Tháp Mười.

-      Thiếu Tá Lê Phan, CHT/CNĐ Nha Trang.

-      Thiếu Tá Trần Minh Thái, Ban Phim Ảnh, Tài Liệu.

-      Thiếu Tá Nguyễn Quốc Thái, Ban An Ninh.

-      Thiếu Tá Nguyễn Xinh, Ban Yểm Trợ Tiếp Vận.

-      Đại Úy Trần Nhiều, CHT/CNĐ Thanh Hóa.

-      Đại Úy Nguyễn Viết Cơ, CHT/CNĐ Vĩnh Long.

-      Đại Úy Lê kinh Doanh, CHT/CNĐ Bà Rịa.

-      Đại Úy Phạm Tiến Lên, Phụ Tá CHT/CNĐ Bình Dương.

-      Trung Úy Nguyễn Quốc An, Ban An Ninh.

Các vị Dân Sự gồm có:

-      Giáo Sư Hoàng Vạn Lý, Viện Nghiên Cứu Chính Trị.

-      Giáo Sư Phan Hiền, Viện Chiêu Hiền.

-      Luật Sư Bùi Phát, Bộ Tư Pháp.

-      Luật Sư Nguyễn Duy Thiên, Bộ Tư Pháp.

-      Giáo Sư Phan Lệ, Ủy Viên Ban Hồ Sơ.

-      Kỹ Sư Nguyễn Thiên Ân, Ban Kỹ Thuật.

-      Bà Lê Duyên Anh Ngọc, Ban An Ninh Nội Chính.

-      Ông Trần Cường, Quyền Đại Biểu CPQGVNLT tại Las Vegas-Nevada.

-      Bà Nguyễn Kim, Ban Xã Hội.

-      Bà Tammy Lâm, Ban Xã Hội.

-      Ông Bùi Đạt, Bộ Thông Tin.

-      Ông Nguyễn Anh Tú, Ban Quân Xa.

-      Bà Kim Collins, Đại Biểu CPQGVNLT tại San Diego.

-     Thạc Sĩ Anthony Trần Phong, Phụ Tá Đại Biểu CPQGVNLT tại San Diego.

-     Bà Nguyễn Thúy Liễu, Chủ Tịch Hội Phụ Nữ Việt Nam Tân Dân Chủ tại Pháp.

-     Bà Nguyễn Thu Minh, Chủ Tịch Hội Phụ Nữ Việt Nam Tân Dân Chủ tại Thụy Sĩ.

-      Bà Trần Trưng Nguyệt Ánh, Ban An Ninh Nội Chính.

-      Bà Angel Phan Trúc Đào, Chủ Tịch Phong Trào Việt Nam Tân Dân Chủ tại San Diego.  

Cùng tất cả các viên chức, quân nhân, chiến sĩ các cấp.

Ngoài ra, những giới chức vừa được CPQGVNLT tuyển chọn bổ nhiệm sau đây cùng phối hợp với các Tướng Lãnh, qúi vị Chỉ Huy có quyết tâm giúp dân, bảo vệ Tổ Quốc, chống Tàu Cộng xâm lược và đã khẳng định lập trường Quốc Gia BẰNG CÁCH KÝ ĐẠP MẶT TÊN VIỆT GIAN HỒ CHÍ MINH.

Tuy được chọn lựa. Nhưng nếu không bổ túc hồ sơ kịp, sẽ bị lấy tên ra khỏi danh sách:

-      Trung Tướng Đào Duy Minh, Chính Ủy BTL/CLTQ

-      Đại Tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Lực Quốc Gia Việt Nam (QL-QGVN) – Hồ sơ cần duyệt xét vì chưa bổ túc KÝ ĐẠP MẶT TÊN VIỆT GIAN HỒ CHÍ MINH.

-      Thiếu Tướng Nguyễn Văn Nội, Tham Mưu Trưởng Bộ Tổng Tham Mưu QL-QGVN.

-      Trung Tướng Đào Văn Quân, Chủ Tịch Ủy Ban Kiểm Tra Bộ Quốc Phòng/QLQGVN.

-      Trung Tướng Nguyễn Đình Giang, Chánh Thanh Tra QL-QGVN.

-      Trung Tướng Hà Minh Thám, Tư Lệnh Lực Lượng Kỷ Thuật và Điện Tử

-      Thiếu Tướng Lê Văn Xê, Tư Lệnh các Lực Lượng Nghĩa Dũng Quân kiêm Tư Lệnh Quân Khu 3

-      Đô Đốc Nguyễn Văn Hiến, Tư Lệnh Hải Quân - Hồ sơ cần duyệt xét vì chưa bổ túc KÝ ĐẠP MẶT TÊN VIỆT GIAN HỒ CHÍ MINH.

-      Phó Đô Đốc Phạm Đức Lĩnh, Tư Lệnh Lực Lượng Tuần Duyên

-      Đại Tướng Lê Hữu Đức, Tư Lệnh Lục Quân và Bộ Binh, hưu trí vì qúa lớn tuổi.

-      Trung Tướng Phương Minh Hòa, Tư Lệnh Không Quân

-      Trung Tướng Trần Hoa, Tư Lệnh Lực Lượng Biên Phòng

-      Trung Tướng Phạm Ngọc Khóa, Tư Lệnh Lực Lượng Tiếp Ứng - Hồ sơ cần duyệt xét vì chưa bổ túc KÝ ĐẠP MẶT TÊN VIỆT GIAN HỒ CHÍ MINH.  

-      Trung Tướng Nguyễn Sơn Hà, Tư Lệnh Lực Lượng Cứu Nạn

-      Trung Tướng Hoàng Anh Xuân, Tư Lệnh Lực Lượng Truyền Tin

-      Thiếu Tướng Nguyễn Nam Hồng, Tư Lệnh Lực Lượng Pháo Binh Diện Địa - Hồ sơ cần duyệt xét vì chưa bổ túc KÝ ĐẠP MẶT TÊN VIỆT GIAN HỒ CHÍ MINH.

-      Thiếu Tướng Đỗ Quốc Ân, Tư Lệnh Lực Lượng Pháo Binh Cơ Động

-      Thiếu Tướng Vũ Ngọc Diệp, Tư Lệnh Lực Lượng Phòng Không

-      Thiếu tướng Trần Văn Thi, Tư Lệnh Lực Lượng Không Quân Tiêm Kích

-      Thiếu Tướng Mai Năng, Tư Lệnh Lực Lượng Đặc Công và Người Nhái

-      Thiếu Tướng Hồ Trí Liêm, Phụ trách Viễn Thông và Liên Lạc

-      Trung Tướng Triệu Xuân Hòa, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Hà-Lai-Sơn (Tây Nguyên)

-      Trung Tướng Nguyễn Châu Thanh, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Cao-Bắc-Lạng

-      Trung Tướng Tô Đình Phùng, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Sơn-Hòa - Hồ sơ cần duyệt xét vì chưa bổ túc KÝ ĐẠP MẶT TÊN VIỆT GIAN HỒ CHÍ MINH.

-      Trung Tướng Nguyễn Sỹ Thăng, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Quảng Ninh

-      Trung Tướng Dương Đức Hòa, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Hải-Nam

-      Thiếu Tướng Trần Trung Khương, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Thanh-Nghệ-Tỉnh

-      Trung Tướng Phạm Văn Dỹ, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Bình-Trị-Thiên

-      Trung Tướng Trần Quốc Phú, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Cao Nguyên Trung Phần

-      Thiếu Tướng Lương Sỹ Nhung, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Đà Lạt-Ban Mê Thuột

-      Trung Tướng Phạm Quang Hợi, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Nam-Ngãi

-      Trung Tướng Nguyễn Phương Nam, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Bình-Phú

-      Thiếu Tướng Trần Tây, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Cam-Khánh

-      Trung Tướng Nguyễn Thanh Sơn, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Ninh-Bình

-      Đại Tướng Trương Quang Khánh, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Tây Nam Bộ. Hưu trí vì qúa lớn tuổi.

-      Trung Tướng Mai Quang Phấn, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Đông Nam Bộ

-      Thiếu Tướng Ngô Ngọc Bình, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Sai Gòn-Gia Định

-      Trung Tướng Nguyễn Đăng Sáp, Tư Lệnh BTLQ vùng Bà Rịa-Vũng Tàu

-      Trung Tướng Nguyễn Văn Chia, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Bến Tre-Trà Vinh

-      Thiếu Tướng Lê Hoàng Sương, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Sóc Trăng-Bạc Liêu

-      Trung Tướng Lưu Đức Huy, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Bình Dương-Tây Ninh

-      Trung Tướng Trần Phi Hổ, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Bạc Liêu-Cà Mâu

-      Thiếu Tướng Phạm Hữu Trọng, Chỉ Huy Trưởng Quân Báo.

-      Bà Bùi Thị Duyên, Đại Biểu CPQGVNLT tại Hà Nội

-      Ông Vũ Minh Bạch, Đại Biểu CPQGVNLT tại Sài Gòn

-      Ông Liềng A Phụng, Đại Biểu CPQGVNLT tại Biên Hòa

-      Ông Lữ Xướng, Đại Biểu CPQGVNLT tại Cần Thơ

-      ( và thêm một danh sách quan trọng có tính cách nhạy cảm )

-       

Cùng các vị Tư Lệnh Chí Nguyện Đoàn, các vị Tư Lệnh mới, các Chỉ Huy Trưởng Chí Nguyện Đoàn để chuẩn bị tiếp quản chính quyền và sẽ tiếp tục điền khuyết như sau:

-      Đại Tướng Hoàng Tùng, Tư Lệnh Quân Khu 6 và Yếu Khu Sàigòn Gia Định

-      Thiếu Tướng Lê Phương Nam, Tư Lệnh Quân Khu 7

-      Đại Tá Lê Phú Yên, Tư Lệnh Quân Khu 4

-      Đại Tá Viên Dung, Tư Lệnh Quân Khu 1

Và 72 vị Chỉ Huy Trưởng Chí Nguyện Đoàn phụ trách các tỉnh thành tại Việt Nam đang được bổ xung thêm quân số.

CPQGVNLT đồng thời quyết định ngưng nhiệm vụ các viên chức sau đây:

-      Kiến Trúc Sư Dương Trọng Văn, Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng: Ngưng nhiệm vụ vì lý do gia cảnh.

-      Bà Vũ Thùy Nhân, Thư Ký VPTT: Ngưng nhiệm vụ vì lý do sức khoẻ.

-      Bà Thảo Ly, Ủy Viên Du Lịch và Thương Mại: Ngưng nhiệm vụ vì qúa lý do gia cảnh.

-      Thiếu Tá Raymond Trần Tiếng, Phụ Tá Đặc Biệt của Thủ Tướng Đào Minh Quân: Xin nghỉ hưu.

-      Giáo Sư Nguyễn Văn Minh, Đại Biểu CPQGVNLT tại Nam Cali: Ngưng nhiệm vụ vì lý do gia cảnh.

Các viên chức vi phạm kỷ luật gồm có: 

-      Trung Tướng Nam Sơn Nguyễn Đình Khương: Đình chỉ công tác vì tuổi tác và bệnh hoạn.   

-      Đại Tá Nguyễn Hiệp, Đại Biểu CPQGVNLT tại Colorado: Trục xuất ra khỏi CPQGVNLT vì lý do kỷ luật.

-      Y Sĩ Nguyễn Đình Thanh, Là cán bộ CSVN được khoan hồng cho gia nhập CPQGVNLT làm Đại Biểu tại Đức Quốc. Nhưng nay phải sa thải vì thiếu tác phong, đạo đức và vi phạm kỷ luật.  

-      Hoa Hậu Trần Kim Bông, Tổng Ủy Viên Xã Hội: Bị sa thải khỏi CPQGVNLT vì thiếu tác phong, đạo đức và vi phạm kỷ luật.

Hoa Kỳ Ngày 30 Tháng 6 Năm 2016

Thủ Tướng Đào Minh Quân

Kính trình.

NGƯỜI VIỆT YÊU MẾN QUÊ HƯƠNG

CÙNG CHUNG LO CHO

TỔ QUỐC VÀ NHÂN DÂN VIỆT NAM

Thuyết giảng của Thiếu Tướng Lý Huỳnh Sanh ngày 2/1/2016.

Thuyết giảng của Thiếu Tướng Lý Huỳnh Sanh, Phát Ngôn Nhân của CPQGVNLT trong cuộc họp báo đầu năm 2016 tại Houston-Texas
https://youtu.be/FTZEWBwjuUA

Vài tấm hình bằng vạn lời nói

Vài hình ảnh nói lên phần nào hoạt động của CPQGVNLT từ Hoa Kỳ đến Âu Châu, từ Úc Châu cho đến tận Quốc Nội và đã được đồng bào khắp nơi từ trong ra ngoài nước tham gia, ủng hộ.

CPQGVNLT Công du Canada từ ngày 4-đến ngày 9/11/2015

Thủ Tướng Đào Minh Quân và phái đoàn CPQGVNLT kinh lý Canada từ ngày 4 đến ngày 9/11/2015

CPQGVNLT Công Du Canada phần II

Trung Tướng Bác Sĩ Quách Thế Hùng Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Quân Huấn trình bày Tiểu Sử Thủ Tướng Đào Minh Quân ; Thiếu Tướng Bác Sĩ/Võ Sư Lý Hỳnh Sanh, Phát Ngôn Viên CPQGVNLT, thuyết giảng về Chủ Trương, đường Lối GIẢI THỂ csvn để LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN.

CPQGVNLT Công Du Canada phần III

Phần phát biểu của các giới chức trong CPQGVNLT.

Thủ Tướng Đào Minh Quân truyện trò ngày 7/11/2015

Phần IV Thủ Tướng chuyện trò cùng qúy vị Nhân Sĩ và đồng bào Việt Nam tại Canada ngày 7/11/2015 - Video 1 và 2.

QUỐC DÂN ĐỆ TRÌNH THƯ

Thủ Tướng Đào Minh Quân

Thủ Tướng Đào Minh Quân

VIỆT NAM CỘNG HÒA

Thủ Tướng Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

PO Box 2807, Anaheim, CA. 92814

TEL: 760-523-3011 và 949-529-0952

 QUỐC DÂN ĐỆ TRÌNH THƯ 

Ngày 09/09/2015

Kính thưa đồng bào và qúi chiến hữu!

Tổ Quốc chúng ta đang đứng trước họa diệt vong vì các đầu sỏ CSVN đã ký kết sang nhượng lãnh thổ biển đảo cho Tàu Cộng. Nhiều người muốn đem tài sức bảo vệ giang sơn, nhưng lực lượng quân sự vẫn chưa sẵn sàng, tình thế nước nhà như trên dầu sôi lửa bỏng. Cho dù thời khắc gian nan nguy hiểm này có thể đem lại sự bất an, xáo trộn, lo âu, chán nản; tôi khuyên mọi người luôn bình tĩnh, giữ vững tinh thần lạc quan, ý chí kiên cường, cùng thống nhất yểm trợ chiến lược của CPQGVNLT, song hành với Hoa Kỳ và các nước đồng minh, cố gắng tránh chiến nạn và đừng để cương thổ lọt vào tay cuồng đồ ngoại xâm.

Giúp dân, cứu nước đối với tôi là việc đứng hàng đầu, trách nhiệm ổn định lòng dân, tạo dựng đoàn kết, nêu cao lòng ái quốc là ưu tiên. Do đó, tôi xin trình lên kế hoạch là dùng một phần kho báu của các Hiền Nhân đã cống hiến, để sử dụng vào công cuộc giải thể chế độ tà quyền CSVN và ngăn chặn sự xâm lược của Tàu Cộng, mong việc này được sự đồng thuận của toàn dân:

1-  CPQGVNLT sẽ chiêu binh, tái lập quân đội quốc gia, phụ giúp phát triển Chí Nguyện Đoàn theo cách thức: ĐỘNG VI BINH – TỊNH VI DÂN, dựa theo BẢNG CẤP SỐ như sau:  

-      Bất cứ ai, nếu thâu nhận được 2 người từ 18 đến 65 tuổi, tham gia Chí Nguyện Đoàn để thành lập 1 tổ 3 người, sẽ được thưởng 100 Đô La, tương đương với 2 triệu 300 ngàn đồng CSVN và được gọi là Tổ Trưởng.

-      Nếu đứng ra tập trung được 3 Tổ để thành lập 1 Toán Chí Nguyện Đoàn, sẽ được thưởng thêm 30 Đô La, tương đương với 690 ngàn đồng CSVN và được làm Toán Trưởng mang cấp bậc Hạ Sĩ.

-      Nếu tập trung được 3 Toán để thành lập 1 Tiểu Đội, sẽ được thưởng thêm 90 Đô La, tương đương với 2 Triệu 70 ngàn đồng CSVN và được trở thành Tiểu Đội Trưởng mang cấp bậc Trung Sĩ.

-      Nếu tập trung được 3 Tiểu Đội để thành lập 1 Trung Đội, sẽ được thưởng thêm 100 Đô La và được phong là Sĩ Quan Trung Đội Trưởng mang cấp bậc Thiếu Úy.

Thật ra sự tham gia Chí Nguyện Đoàn của CPQGVNLT phải vì lòng ái quốc, chống ngoại xâm, hy sinh vì đất nước là chính yếu, tưởng thưởng này chỉ mang tính cách tượng trưng. Cho đến khi CPQGVNLT triệt tiêu chế độ CS, lấy lại chủ quyền quốc gia, chính sách về lương hướng và chu cấp cho đời sống các chiến hữu cùng gia đình sẽ được hoạch định.    

2-  Ai có công giúp CPQGVNLT tịch thâu các tài sản phi pháp của bọn đầu sỏ CSVN, sẽ được tưởng thưởng 10% trên tổng số tiền đã được đem ra bán đấu giá.

3-  Những người chỉ huy quân đội CSVN từ cấp Tiểu Đoàn trở lên, nếu tình nguyện ký đạp mặt Hồ Chí Minh đem đơn vị của mình tham gia với CPQGVNLT để bảo vệ Tổ Quốc, sẽ được tưởng thưởng 100 ngàn Đô La và giữ nguyên cấp bậc, chức vụ cũ.

4-  Những tướng lãnh CSVN liêm khiết từ cấp Sư Đoàn trở lên, sau khi ký đạp mặt Hồ Chí Minh, đem đơn vị của mình tham gia với CPQGVNLT để ngăn chận giặc Tàu xâm lược, được tưởng thưởng 1 triệu Đô La và thăng một cấp.  

5-  Cá nhân Nguyễn Tấn Dũng đã cho con gái là Nguyễn Thị Thanh Phượng liên lạc với CPQGVNLT, đề nghị hiến tặng một phần tài sản để trao đổi việc xin rút tên ra khỏi danh sách 19 đầu sỏ CSVN bị nêu trong đơn kiện do CPQGVNLT đã đệ nạp toà Hình Sự Quốc Tế ngày 16/02/2013. Y còn xin cho gia đình được định cư tại Hoa Kỳ. Điều này tôi vẫn chưa quyết định, mà chờ đợi ý kiến của đa số dân chúng.

6-  Một số tướng lãnh về hưu khác của CSVN cũng đã liên lạc với đặc sứ của chúng ta để bày tỏ thiện chí ủng hộ đường lối chính nghĩa đoàn kết đầy tình yêu nước, vị tha, nhân hậu và tôn trọng nhân mạng do CPQGVNLT chủ trương. Họ đồng thời cũng xin giao nộp các tài sản tóm thâu từ các nguồn khác nhau. Các tài sản này sẽ là tài sản Quốc Gia.  

7-  CPQGVNLT là 1 cơ chế hữu thần. Do đó, tín ngưỡng được đặc biệt tôn trọng, đề cao. Sau khi công cuộc giúp dân, cứu nước thành công, các Tôn Giáo lớn với trên một (1) triệu tín đồ thực thụ, sẽ được dâng tặng 50 mẫu đất và 100 triệu Đô La để xây dựng một Trung Tâm Tôn Giáo mình. Những tôn giáo nhỏ hơn sẽ được CPQGVNLT cứu xét giúp đỡ theo đơn đệ nạp.

8-  Giáo dục là nền tảng, khởi điểm để xây dựng lại Quốc Gia, tài bồi cho các thế hệ mai sau. Do đó, những Trung Tâm giáo dục thanh, thiếu niên không đúng tiêu chuẩn, đường lối, sẽ được CPQGVNLT giúp đỡ phương tiện, tài chánh để tái thiết, chỉnh trang.

9-  Đặc biệt, Trung Tâm Võ Học Việt Nam sẽ được ưu tiên cấp ngân khoản để xây dựng và điều hành. Các Trung Tâm phục vụ xã hội, chăm sóc cho trẻ em, người già yếu, bệnh tật, thương phế binh, nếu liên lạc nộp danh sách cho CPQGVNLT, sẽ được cấp ngân khoản để hoat động tốt hơn.

10-              Để tạo thêm công ăn việc làm và kích thích tinh thần cầu tiến, sáng tạo của mọi tầng lớp, CPQGVNLT sẽ cấp ngân khoản hay cho vay với lãi xuất nhẹ, giúp thực hiện các dự án hay các phát minh phục vụ khoa học và xã hội.

11-              Nông gia nghèo không có ruộng sẽ được cấp 2 mẫu tịch thu từ bọn đầu sỏ CSVN phạm pháp để canh tác. Nếu không đủ, CPQGVNLT sẽ cấp phát tài chánh để mua lại đất của tư nhân.

12-              Tuy CPQGVNLT đã có trong tay tiền Bond trị giá hàng tỷ Đô La. Nhưng việc tưởng thưởng chỉ áp dụng sau khi các tài vật, tiền và Bond này được Chính Phủ Hoa Kỳ kiểm chứng, thông qua và ngân hàng Dự Trữ Liên Bang cho phép xử dụng. CPQGVNLT sẽ không dùng nguồn tài vật do CSVN hiến tặng để tưởng thưởng.

Các đệ trình này chỉ là tóm tắt. CPQGVNLT sẽ lắng nghe, điều chỉnh theo ý dân và tình hình của đất nước. Trong thời gian tới, Chính Phủ sẽ tiếp tục đưa ra những chương trình để toàn dân tham khảo. Rất mong được toàn dân chấp thuận, hậu thuẫn, hỗ trợ, tham gia Chí Nguyện Đoàn, bày tỏ quyết tâm cùng với CPQGVNLT bảo vệ Tổ Quốc:

́Y LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔN

Nguyện xin Đấng Tối Cao, Trời, Phật luôn ban cho mọi người bình an, sức khoẻ, cho tâm nguyện chúng ta được thành đạt.

Trân trọng kính chào.

TM. Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

Thủ Tướng Đào Minh Quân

(Ấn Ký)

Comments

Nguyenquy

02.04.2017 16:16

Toi ung ho

Quang mang

24.03.2017 08:50

Chau xin duoc ky ten,va dap mat hcn 1 mil time...cam on tt dao minh quan

Phạm công Đông

23.03.2017 20:39

hoan hô Thủ Tướng Đào Kinh Quân mau sớm trở về phuc quốc đánh đuổi Tàu cộng và bọn bán nước ...bảo vệ giang san gấm vóc cho mọi người dân nương nhờ

Lê Quốc Cường

Ủng hộ thủ tướng và chính phủ .

Xuan Nguyen

We are very proud of all you

NHƯ NGUYỄN

23.03.2017 07:38

18.03.2017 20:09

12.02.2017 09:16

Cháu muốn biét về đạp hcm la nhu the nao??

Ha Le

20.12.2016 07:20

Ong Nguyen khong thay cai diem chinh yeu la Hoa Ky va 27 nuoc cong dong Chau Au cong nhan CPLT nay. Con may to chuc chinh tri kia co cong nhan hay khong, noi trang ra, thi it quan trong.

Ông Nguyễn

17.07.2016 15:54

Chính phủ Quốc gia lâm thời này không có tính hợp danh. Chính phủ lâm thời không có sự tham gia của hầu hết các tổ chức chính trị khác nhau, mà chủ yếu là của một nhóm bộ phận nhỏ

lien lạc

29.07.2016 14:35

Danh xưng "Chính Phủ" dù nhiều hay ít cũng là hợp danh rồi. Các nhóm, tổ chức chính trị không tham gia với Chính Phủ mới trở thành con không cha, chỉ là nhóm. những nhóm.

k ruynh

05.12.2015 20:09

xin thủ tướng hãy cầu nguyện với chúa của cháu .chau tin rang chua se giup thu tuong.

k ruynh

05.12.2015 20:12

cháu theo đạo tin lành. không phải công giáo

Nguyễn-kim-Hùng

18.11.2015 03:42

Tôi rất muốn nói chuyện với ÔngTT/CPQGVNLT Đào Minh-Quân.
Thanks

lien lạc

29.07.2016 14:36

Ông vui lòng cho biết nội dung câu chuyện để chúng tôi trình lên Thủ Tướng.

k ruynh

05.12.2015 20:17

xin ngài hãy đọc sách kinh thánh tin l.

Trần Văn Tâm và gia đình

14.09.2015 18:00

Dân chúng Việt Nam rất mong chờ ngày Thủ Tướng về nước. Hằng đêm gia đình chúng tôi luôn cầu nguyện cho Ngài luôn có sức khoẻ để giúp dân, cứu nước.

Latest comments

05.11 | 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

04.11 | 16:17

LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH

04.11 | 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

03.10 | 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Share this page