Ti Na Dao at age 11, has replaced his father as Prime Minister Dao Minh Quan to read the statement of the Provisional National Government of Vietnam at the decoration of 11 countries want autonomy secession from the Soviet Union on August 23rd 1991.

Ti Na Dao at age 11, has replaced his father as prime minister Dao Minh Quan to read the statement of the Provisional National Government of Vietnam at the decoration of 11 countries want autonomy secession from the Soviet Union on August 23rd 1991 and no officials from the so-called “ Vietnam Communist Government” were invited.
Cháu Tina Đào, ái nử của Thủ Tướng Đào Minh Quân thay cha đọc lời hiệu triệu trên diễn đàn Quốc Tế có 11 quốc gia trong khối Liên Bang Xô Viết tham dự ủng hộ sự tự trị của Ukrainian được tổ chức ngày 26/08/1991 và cái g̣oi là "Chính Ph̉u CSVN" không được tham dự.

Comments

Ngoc Nguyễn

05.11.2022 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

NGOC NGUYEN

04.11.2022 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

VPTT

29.11.2021 16:39

Tina Dao is now a doctor and pharmacist who is very devoted to her family and always helps people.

DUC Nguyen

02.03.2014 17:29

I have already read this doc. many time, How old is Tina now?! I think ~ 24 ys?

Latest comments

05.11 | 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

04.11 | 16:17

LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH

04.11 | 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

03.10 | 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Share this page