Lệnh Bổ Nhiệm

Chuẩn Tướng Nguyễn Đức Thắng, Chánh Văn Phòng Thủ Tướng.

Chuẩn Tướng Nguyễn Đức Thắng, Chánh Văn Phòng Thủ Tướng.

VIỆT NAM CỘNG HÒA

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

Văn Phòng Thường Trực

10800 Sierra Road, Adelanto, CA. 92301

760-523-3011

 LỆNH BỔ NHIỆM

Số:  022/25072016/VP/CPQGVNLT

Ngày: 25/7/2016

-      Căn cứ vào nhu cầu thiết yếu của đất nước trong thời đại hôm nay là: LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN.

-      Tham chiếu ý kiến của Bộ Tư Lệnh Chiên Lược Toàn Quốc

-      Tham chiếu ý kiến của Ban An Ninh Nội Chính

-      Chiếu nhu cầu công vụ.

Thủ Tướng Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời quyết định bổ nhiệm:

 1. Trung Tướng Lý Hồng Thái, Tổng Tham Mưu Phó, Quân Lực Quốc Gia Việt Nam (QLQGVN).
 2. Trung Tướng Bác Sĩ Quách Thế Hùng, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Quân Huấn.
 3. Thiếu Tướng Võ Sư Bác Sĩ Lý Hồng Sanh, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị kiêm Phát Ngôn Viên.
 4. Thiếu Tướng Nguyễn Đức Hiếu, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Tiếp Liệu và Hậu Cần.
 5. Thiếu Tướng Hàng Thượng Nguyên, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục An Ninh kiêm Đại Biểu CPQGVNLT tại Âu Châu.
 6. Chuẩn Tướng Nguyễn Đức Thắng, Chánh Văn Phòng Thủ Tướng.
 7. Chuẩn Tướng Kelly Triệu Thanh Hoa, Đại Biểu CPQGVNLT tại Westminster kiêm Phụ Trách Thanh Niên.
 8. Đại Tá Lâm Kim Huệ, Đại Biểu CPQGVNLT tại Canada kiêm Tùy Viên Ngoại Giao.
 9. Đại Tá Sloan Trương, Đại Biểu CPQGVNLT tại Garden Grove kiêm phụ trách Ban Tài Chánh. 
 10. Đại Tá Judy Nga Nguyễn, Đại Biểu CPQGVNLT tại Houston-Texas.
 11. Đại Tá Lê Thiên Phong, Tùy Viên An Ninh.
 12. Đại Tá Đỗ Đức Tiết, Tùy Viên Quân Sự.
 13. Đại Tá Võ Đại Đức, Tùy Viên.
 14. Đại Tá Trần Kim Hiền, Cục Hậu Cần Sài Gòn.
 15. Đại Tá Trần Nam Long, Chỉ Huy Trưởng (CHT) Chí Nguyện Đoàn (CNĐ) Tây Ninh.
 16. Trung Tá Lê Hưng, CHT/CNĐ Sông Đốc.
 17. Trung Tá Trần Bình Nguyên, CHT/CNĐ Bình Dương.
 18. Trung Tá Vũ Hùng, CHT/CNĐ Quảng Ninh.
 19. Trung Tá Lê Đức, CHT/CNĐ thành Phố Vinh.
 20. Trung Tá Lý Kiên, CHT/CNĐ Kiên Giang.
 21. Trung Tá Nguyễn Quang Thạnh, CHT/CNĐ Phú Yên.
 22. Trung Tá Phạm Tiến Lên, Phụ Tá CHT/CNĐ Tuy Hòa.
 23. Thiếu Tá Ngô Quảng Tín, CHT/CNĐ Đà Nẳng.
 24. Thiếu Tá Ngọc Thụy, CHT/CNĐ Long Biên.
 25. Thiếu Tá Trần Minh Trường, CHT/CNĐ Sài Gòn.
 26. Thiếu Tá Nguyễn Hồng Long, CHT/CNĐ Trà Vinh.
 27. Thiếu Tá Hoàng Long, CHT/CNĐ Hải Phòng.
 28. Thiếu Tá Nguyễn Lập Chiến, CHT/CNĐ Gia Định.
 29. Thiếu Tá Hải Phong, CHT/CNĐ Đồng Tháp Mười.
 30. Thiếu Tá Lê Phan, CHT/CNĐ Nha Trang.
 31. Thiếu Tá Trần Minh Thái, Ban Phim Ảnh, Tài Liệu.
 32. Thiếu Tá Nguyễn Quốc Thái, Ban An Ninh.
 33. Thiếu Tá Nguyễn Xinh, Ban Yễm Trợ Tiếp Vận.
 34. Đại Úy Trần Nhiều, CHT/CNĐ Thanh Hóa.
 35. Đại Úy Nguyễn Viết Cơ, CHT/CNĐ Vĩnh Long.
 36. Đại Úy Lê kinh Doanh, CHT/CNĐ Bà Rịa.
 37. Đại Úy Phạm Tiến Lên, Phụ Tá CHT/CNĐ Bình Dương.
 38. Trung Úy Nguyễn Quốc An, Ban An Ninh.

Các vị Dân Sự gồm có:

 1. Luật Sư Bùi Phát, Bộ Tư Pháp.
 2. Luật Sư Nguyễn Duy Thiên, Bộ Tư Pháp.
 3. Giáo Sư Phạm Thị Lệ, Ủy Viên Ban Hồ Sơ.
 4. Kỹ Sư Nguyễn Thiên Ân, Ban Kỹ Thuật.
 5. Bà Lê Duyên Anh Ngọc, Ban An Ninh Nội Chính.
 6. Ông Trần Cường, Quyền Đại Biểu CPQGVNLT tại Las Vegas-Nevada.
 7. Bà Nguyễn Kim, Ban Xã Hội.
 8. Bà Tammy Lâm, Ban Xã Hội.
 9. Ông Bùi Đạt, Bộ Thông Tin.
 10. Ông Nguyễn Anh Tú, Ban Quân Xa.
 11. Bà Kim Collins, Đại Biểu CPQGVNLT tại San Diego.
 12. Thạc Sĩ Anthony Trần Phong, Phụ Tá Đại Biểu CPQGVNLT tại San Diego.
 13. Bà Nguyễn Thúy Liễu, Chủ Tịch Hội Phụ Nữ Việt Nam Tân Dân Chủ tại Pháp.
 14. Bà Nguyễn Thu Minh Chủ Tịch Hội Phụ Nữ Việt Nam Tân Dân Chủ tại Thụy Sĩ.
 15. Bà Angel Phan Trúc Đào, Chủ Tịch Phong Trào Việt Nam Tân Dân Chủ tại San Diego.

 Cùng tất cả các viên chức, quân nhân, chiến sĩ các cấp.

Ngoài ra, những giới chức vừa được CPQGVNLT tuyển chọn bổ nhiệm sau đây để cùng phối hợp với các Tướng Lãnh, quý vị Chỉ Huy có quyết tâm giúp dân, bảo vệ Tổ Quốc, chống Tàu Cộng xâm lược và đã khẳng định lập trường Quốc Gia BẰNG CÁCH KÝ ĐẠP MẶT TÊN VIỆT GIAN HỒ CHÍ MINH.

Tuy được chọn lựa. Nhưng cần bổ túc hồ sơ: 

 1. Trung Tướng Đào Duy Minh, Chính Ủy BTL/CLTQ
 2. Đại Tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Lực Quốc Gia Việt Nam (QL-QGVN) – Hồ sơ cần duyệt xét vì chưa bổ túc KÝ ĐẠP MẶT TÊN VIỆT GIAN HỒ CHÍ MINH.
 3. Đại Tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ  Nhiệm Tổng Cục Chính Trị, được Thủ Tướng CPQGVNLT đề nghị là Tổng Trưởng Quốc Phòng.
 4. Thiếu Tướng Nguyễn Văn Nội, Tham Mưu Trưởng Bộ Tổng Tham Mưu QL-QGVN.
 5. Trung Tướng Đào Văn Quân, Chủ Tịch Ủy Ban Kiểm Tra Bộ Quốc Phòng/QLQGVN.
 6. Trung Tướng Nguyễn Đình Giang, Chánh Thanh Tra QL-QGVN.
 7. Trung Tướng Hà Minh Thám, Tư Lệnh Lực Lượng Kỷ Thuật và Điện Tử.
 8. Thiếu Tướng Lê Văn Xê, Tư Lệnh các Lực Lượng Nghĩa Dũng Quân kiêm Tư Lệnh Quân Khu 3.
 9. Đô Đốc Nguyễn Văn Hiến, Tư Lệnh Hải Quân - Hồ sơ cần duyệt xét vì chưa bổ túc KÝ ĐẠP MẶT TÊN VIỆT GIAN HỒ CHÍ MINH.
 10. Phó Đô Đốc Phạm Đức Lĩnh, Tư Lệnh Lực Lượng Tuần Duyên
 11. Đại Tướng Lê Hữu Đức, Tư Lệnh Lục Quân và Bộ Binh, hưu trí vì qúa lớn tuổi.
 12. Trung Tướng Phương Minh Hòa, Tư Lệnh Không Quân
 13. Trung Tướng Trần Hoa, Tư Lệnh Lực Lượng Biên Phòng
 14. Trung Tướng Phạm Ngọc Khóa, Tư Lệnh Lực Lượng Tiếp Ứng -  Hồ sơ cần duyệt xét vì chưa bổ túc KÝ ĐẠP MẶT TÊN VIỆT GIAN HỒ CHÍ MINH.  
 15. Trung Tướng Nguyễn Sơn Hà, Tư Lệnh Lực Lượng Cứu Nạn
 16. Trung Tướng Hoàng Anh Xuân, Tư Lệnh Lực Lượng Truyền Tin
 17. Thiếu Tướng Nguyễn Nam Hồng, Tư Lệnh Lực Lượng Pháo Binh Diện Địa - Hồ sơ cần duyệt xét vì chưa bổ túc KÝ ĐẠP MẶT TÊN VIỆT GIAN HỒ CHÍ MINH.
 18. Thiếu Tướng Đỗ Quốc Ân, Tư Lệnh Lực Lượng Pháo Binh Cơ Động
 19. Thiếu Tướng Vũ Ngọc Diệp, Tư Lệnh Lực Lượng Phòng Không
 20. Thiếu tướng Trần Văn Thi, Tư Lệnh Lực Lượng Không Quân Tiêm Kích
 21. Thiếu Tướng Mai Năng, Tư Lệnh Lực Lượng Đặc Công và Người Nhái
 22. Thiếu Tướng Hồ Trí Liêm, Phụ trách Viễn Thông và Liên Lạc
 23. Trung Tướng Triệu Xuân Hòa, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Hà-Lai-Sơn (Tây Nguyên)
 24. Trung Tướng Nguyễn Châu Thanh, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Cao-Bắc-Lạng
 25. Trung Tướng Tô Đình Phùng, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Sơn-Hòa - Hồ sơ cần duyệt xét vì chưa bổ túc KÝ ĐẠP MẶT TÊN VIỆT GIAN HỒ CHÍ MINH.
 26. Trung Tướng Nguyễn Sỹ Thăng, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Quảng Ninh
 27. Trung Tướng Dương Đức Hòa, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Hải-Nam
 28. Thiếu Tướng Trần Trung Khương, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Thanh-Nghệ-Tỉnh
 29. Trung Tướng Phạm Văn Dỹ, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Bình-Trị-Thiên
 30. Trung Tướng Trần Quốc Phú, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Cao Nguyên Trung Phần
 31. Thiếu Tướng Lương Sỹ Nhung, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Đà Lạt-Ban Mê Thuột
 32. Trung Tướng Phạm Quang Hợi, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Nam-Ngãi
 33. Trung Tướng Nguyễn Phương Nam, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Bình-Phú
 34. Thiếu Tướng Trần Tây, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Cam-Khánh
 35. Trung Tướng Nguyễn Thanh Sơn, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Ninh-Bình
 36. Đại Tướng Trương Quang Khánh, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Tây Nam Bộ. Hưu trí vì qúa lớn tuổi.
 37. Trung Tướng Mai Quang Phấn, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Đông Nam Bộ
 38. Thiếu Tướng Ngô Ngọc Bình, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Sai Gòn-Gia Định
 39. Trung Tướng Nguyễn Đăng Sáp, Tư Lệnh BTLQ vùng Bà Rịa-Vũng Tàu
 40. Trung Tướng Nguyễn Văn Chia, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Bến Tre-Trà Vinh
 41. Thiếu Tướng Lê Hoàng Sương, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Sóc Trăng-Bạc Liêu
 42. Trung Tướng Lưu Đức Huy, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Bình Dương-Tây Ninh
 43. Trung Tướng Trần Phi Hổ, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Bạc Liêu-Cà Mâu
 44. Thiếu Tướng Phạm Hữu Trọng, Chỉ Huy Trưởng Quân Báo.
 45. Bà Bùi Thị Duyên, Đại Biểu CPQGVNLT tại Hà Nội
 46. Ông Vũ Minh Bạch, Đại Biểu CPQGVNLT tại Sài Gòn
 47. Ông Liềng A Phụng, Đại Biểu CPQGVNLT tại Biên Hòa
 48. Ông Lữ Xướng, Đại Biểu CPQGVNLT tại Cần Thơ

   (và thêm một danh sách quan trọng có tính cách nhạy cảm)

Cùng các vị Tư Lệnh Chí Nguyện Đoàn, các vị Tư Lệnh mới, các Chỉ Huy Trưởng Chí Nguyện Đoàn để chuẩn bị tiếp quản chính quyền và sẽ điền khuyết tiếp tục như sau:

 1. Đại Tướng Hoàng Tùng, Tư Lệnh Quân Khu 6 và Yếu Khu Sàigon, Gia Định
 2. Thiếu Tướng Lê Phương Nam, Tư Lệnh Quân Khu 7
 3. Đại Tá Lê Phú Yên, Tư Lệnh Quân Khu 4
 4. Đại Tá Viên Dung, Tư Lệnh Quân Khu 1

- Và 72 vị Chỉ Huy Trưởng Chí Nguyện Đoàn phụ trách các tỉnh thành tại Việt Nam đang được bổ xung thêm quân số.

Nay tăng cường thêm:

 1. Đại Tướng Hoàng Tùng, Tư Lệnh Chí Nguyện Đoàn Quân Khu 6 và Sài Gòn/Gia Định sẽ kiêm nhiệm Phó Tổng Tư Lệnh Quân Lực Quốc Gia Việt Nam.
 2. Trung Tướng Bác Sĩ Quách Thế Hùng, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Quân Huấn kiêm nhiệm Tổng Tham Mưu Phó Quân Lực Quốc Gia Việt Nam (QLQGVN).
 3. Đại Tá Huỳnh Tấn Phước, Bộ Chỉ Huy Trung Đoàn Nghĩa Dũng Quân Thái Lan, nhận nhiệm vụ Chỉ Huy Trưởng CNĐ An Giang.
 4. Cùng các Chiến Hữu được thăng thưởng và bổ nhiệm tập thể sau đây:
 5. Chiến Hữu (CH) Lê Mạnh Hùng, PST 4463, Tiểu Đội Trưởng Trung Đoàn Nghĩa Dũng Quân Thái Lan, nhận nhiệm vụ Đại Đội Trưởng Chí Nguyện Đoàn (CNĐ) Tỉnh Hậu Nghĩa.
 6. CH Trần Đình Liêm, PST 10354, Ban 2 Tiểu Đoàn Chỉ Huy Cộng Vụ (CHCV), nhận nhiệm vụ Trưởng Ban 2 CNĐ Sài Gòn.
 7. CH Trần Văn Tạo, PST 2682, Trung Đội Trưởng/Đại Đội 3/Tiểu Đoàn 2, nhận nhiệm vụ Đại Đội Trưởng CNĐ Kiên Giang. 
 8. CH Quách Trần Hiệp, PST 3592, Tiếp Liệu Đại Đội CHCV/Tiểu Đoàn (TĐ) 2, nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Tiếp Liệu CNĐ Sài Gòn.
 9. CH Nguyễn Văn Thương, PST 3945, Trung Đội Trưởng/TĐ 2, nhận nhiệm vụ Đại Đội Trưởng CHCV CNĐ Kiên Giang.
 10. CH Trần Ngọc Măng, PST 3503, Phó Ban 4/TĐ 2, nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Tiếp Liệu CNĐ Kiến Phong.
 11. CH Trương Minh Bổn, PST 3839, Trung Đội Phó Thám Báo/TĐ 2, nhận nhiệm vụ Đại Đội Trưởng Thám Báo CN Hậu Giang.
 12. CH Nguyễn Văn Mót, PST 2733, Truyền Tin Trung Đội Thám Báo, nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Liên Lạc CNĐ Mỹ Tho.
 13. CH Hồ Văn Mai, PST 2732, Y Tá Trung Đội Thám Báo, nay nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Y Tế CNĐ Bình Đức.
 14. CH Lê Tấn Tài, PST 3594, Tiểu Đội Phó, Đại Đội CHCV/TĐ 2, nhận nhiệm vụ Trung Đội Trưởng CNĐ Sài Gòn.
 15. CH Nguyễn Văn Mỹ, PST 4116, Truyền Tin Đại Đội 3, nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Liên Lạc CNĐ Hà Tiên.
 16. CH Nguyễn Viễn Phương, PST 4939, Y Tá Đại Đội 4/TĐ2, nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Y Tế CNĐ Sài Gòn.
 17. CH Bùi Văn Được, PST 3784, Tiểu Đội Trưởng, Đại Đội 2/TĐ 2, nhận nhiệm vụ Trung Đội Trưởng CNĐ Sài Gòn.
 18. CH Nguyễn Công Văn, PST 5125, Tiểu Đội Trưởng, Đại Đội 2/TĐ 2, nhận nhiệm vụ Trung Đội Trưởng CNĐ Đốc Mơ/Đồng Nai.
 19. CH Nguyễn An Phước, PST 3299, Tiểu Đội Phó Đại Đội 3/TĐ 2, nhận nhiệm vụ Trung Đội Trưởng CNĐ Thốt Nốt/An Giang.  

 (Và thêm một danh sách quan trọng có tính cách nhạy cảm)

 Ngoài ra, những giới chức vừa được CPQGVNLT tuyển chọn bổ nhiệm sau đây để cùng phối hợp với các Tướng Lãnh, quý vị Chỉ Huy có quyết tâm giúp dân, bảo vệ Tổ Quốc, chống Tàu Cộng xâm lược và đã khẳng định lập trường Quốc Gia BẰNG CÁCH KÝ ĐẠP MẶT TÊN VIỆT GIAN HỒ CHÍ MINH.

Tuy được chọn lựa. Nhưng chưa bổ túc hồ sơ, nên tạm thời bị lấy tên ra khỏi danh sách:

Đại Tướng Đỗ Bá Tỵ.
Đô Đốc Nguyễn Văn Hiến.
Phó Đô Đốc Phạm Đức Lĩnh.
Trung Tướng Phạm Ngọc Khóa.  
Trung Tướng Tô Đình Phùng.
Thiếu Tướng Nguyễn Nam Hồng.
Thiếu Tướng Đỗ Quốc Ân.
Thiếu Tướng Vũ Ngọc Diệp.
Thiếu Tướng Trần Văn Thi.
 1. Thiếu Tướng Hồ Trí Liêm.
 2. Thiếu Tướng Lê Hoàng Sương.

Nay tăng cường thêm:

 1. Đại Tướng Hoàng Tùng, Tư Lệnh Chí Nguyện Đoàn Quân Khu 6 và Sài Gòn/Gia Định sẽ kiêm nhiệm Phó Tổng Tư Lệnh Quân Lực Quốc Gia Việt Nam. 
 2. Trung Tướng Bác Sĩ Quách Thế Hùng, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Quân Huấn kiêm nhiệm Tổng Tham Mưu Phó Quân Lực Quốc Gia Việt Nam (QLQGVN).
 3. Đại Tá Huỳnh Tấn Phước, Bộ Chỉ Huy Trung Đoàn Nghĩa Dũng Quân Thái Lan, nhận nhiệm vụ Chỉ Huy Trưởng CNĐ An Giang.

Cùng các Chiến Hữu được thăng thưởng và bổ nhiệm tập thể sau đây:

 1. Chiến Hữu (CH) Lê Mạnh Hùng, PST 4463, Tiểu Đội Trưởng Trung Đoàn Nghĩa Dũng Quân Thái Lan, nhận nhiệm vụ Đại Đội Trưởng Chí Nguyện Đoàn (CNĐ) Tỉnh Hậu Nghĩa.
 2. CH Trần Đình Liêm, PST 10354, Ban 2 Tiểu Đoàn Chỉ Huy Cộng Vụ (CHCV), nhận nhiệm vụ Trưởng Ban 2 CNĐ Sài Gòn.
 3. CH Trần Văn Tạo, PST 2682, Trung Đội Trưởng/Đại Đội 3/Tiểu Đoàn 2, nhận nhiệm vụ Đại Đội Trưởng CNĐ Kiên Giang. 
 4. CH Quách Trần Hiệp, PST 3592, Tiếp Liệu Đại Đội CHCV/Tiểu Đoàn (TĐ) 2, nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Tiếp Liệu CNĐ Sài Gòn.
 5. CH Nguyễn Văn Thương, PST 3945, Trung Đội Trưởng/TĐ 2, nhận nhiệm vụ Đại Đội Trưởng CHCV CNĐ Kiên Giang.
 6. CH Trần Ngọc Măng, PST 3503, Phó Ban 4/TĐ 2, nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Tiếp Liệu CNĐ Kiến Phong.
 7. CH Trương Minh Bổn, PST 3839, Trung Đội Phó Thám Báo/TĐ 2, nhận nhiệm vụ Đại Đội Trưởng Thám Báo CN Hậu Giang.
 8. CH Nguyễn Văn Mót, PST 2733, Truyền Tin Trung Đội Thám Báo, nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Liên Lạc CNĐ Mỹ Tho.
 9. CH Hồ Văn Mai, PST 2732, Y Tá Trung Đội Thám Báo, nay nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Y Tế CNĐ Bình Đức.
 10. CH Lê Tấn Tài, PST 3594, Tiểu Đội Phó, Đại Đội CHCV/TĐ 2, nhận nhiệm vụ Trung Đội Trưởng CNĐ Sài Gòn.
 11. CH Nguyễn Văn Mỹ, PST 4116, Truyền Tin Đại Đội 3, nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Liên Lạc CNĐ Hà Tiên.
 12. CH Nguyễn Viễn Phương, PST 4939, Y Tá Đại Đội 4/TĐ2, nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Y Tế CNĐ Sài Gòn.
 13. CH Bùi Văn Được, PST 3784, Tiểu Đội Trưởng, Đại Đội 2/TĐ 2, nhận nhiệm vụ Trung Đội Trưởng CNĐ Sài Gòn.
 14. CH Nguyễn Công Văn, PST 5125, Tiểu Đội Trưởng, Đại Đội 2/TĐ 2, nhận nhiệm vụ Trung Đội Trưởng CNĐ Đốc Mơ/Đồng Nai.
 15. CH Nguyễn An Phước, PST 3299, Tiểu Đội Phó Đại Đội 3/TĐ 2, nhận nhiệm vụ Trung Đội Trưởng CNĐ Thốt Nốt/An Giang.  

(Và thêm một danh sách quan trọng có tính cách nhạy cảm)

CPQGVNLT đồng thời quyết định ngưng nhiệm vụ các viên chức sau đây:

 1. Kiến Trúc Sư Dương Trọng Văn, Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng: Ngưng nhiệm vụ vì lý do gia cảnh.
 2. Bà Vũ Thùy Nhân, Thư Ký VPTT: Ngưng nhiệm vụ vì lý do sức khoẻ.
 3. Bà Thảo Ly, Ủy Viên Du Lịch và Thương Mại: Ngưng nhiệm vụ vì lý do gia cảnh.
 4. Thiếu Tá Raymond Trần Tiếng, Phụ Tá Đặc Biệt của Thủ Tướng Đào Minh Quân: Xin nghỉ hưu.
 5. Giáo Sư Nguyễn Văn Minh, Đại Biểu CPQGVNLT tại Nam Cali: Ngưng nhiệm vụ vì lý do gia cảnh.
 6. Trung Tướng Nam Sơn Nguyễn Đình Khương: Đình chỉ công tác vì tuổi tác và bệnh hoạn.  

   Các viên chức vi phạm kỷ luật gồm có: 

 1. Đại Tá Nguyễn Hiệp, Đại Biểu CPQGVNLT tại Colorado: Trục xuất ra khỏi CPQGVNLT vì lý do kỷ luật.
 2. Y Sĩ Nguyễn Đình Thanh, Là cán bộ CSVN được khoan hồng cho gia nhập CPQGVNLT làm Đại Biểu tại Đức Quốc. Nhưng nay phải sa thải vì thiếu tác phong, đạo đức và vi phạm kỷ luật. 
 3. Hoa Hậu Trần Kim Bông, Tổng Ủy Viên Xã Hội: Bị sa thải khỏi CPQGVNLT vì thiếu tác phong, đạo đức và vi phạm kỷ luật.

-      Lễ Bổ Nhiệm được cử hành tại địa phương

-      Yêu cầu các đơn vị, các cấp, tận tụy giúp đỡ cho các đương sự hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.

-      Lệnh Bổ Nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hoa Kỳ Ngày 25 Tháng 7 Năm 2016

T/L Thủ Tướng Đào Minh Quân CP/QGVN/LT

Chánh Văn Phòng

Chuẩn Tướng Nguyễn Đức Thắng

Bản sao:

- Đương Sự (để thi hành)

- VPTT (để thi hành) -               

- Lưu hồ sơ       

LỆNH BỔ NHIỆM ĐỢT I

Trung Tướng Quách Thế Hùng, Tổng Tham Mưu Phó Quân Lực Quốc Gia Việt Nam.

Trung Tướng Quách Thế Hùng, Tổng Tham Mưu Phó Quân Lực Quốc Gia Việt Nam.

CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI

BỘ TƯ LỆNH CHIẾN LƯỢC TOÀN QUỐC

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

LỆNH BỔ NHIỆM

Số:  0001/LBN/160727/QTH/TCQH

Ngày: 27/07/2016

Thừa lệnh Thủ Tướng Đào Minh Quân

-      Căn cứ vào nhu cầu thiết yếu của đất nước trong thời đại hôm nay là: LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN.

-      Tham chiếu ý kiến của Bộ Tư Lệnh Chiên Lược Toàn Quốc

-      Tham chiếu ý kiến của Ban An Ninh Nội Chính

-      Chiếu nhu cầu công vụ.

Trung Tướng Bác Sĩ Quách Thế Hùng quyết định bổ nhiệm:

1- C.H. Nguyễn  An Phước, PST số 3299, nguyên là Tiểu Đội Phó,  nay nhận nhiệm vụ là Trung Đội Trưởng Chí Nguyện Đoàn Thốt Nốt, An Giang

2- C.H. Phạm Mạnh Hùng , PST số 3595, nguyên là Tiểu Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Đại đội Phó Chí Nguyện Đoàn Gò Vấp, Gia Định, Sài Gòn

3- C.H. Hồ Ngọc Phước, PST số 6922, nguyên là Tiếp Liệu,  nay nhận nhiệm vụ là Trung Đội Phó Kiêm Tiếp Liệu Trưởng  Chí Nguyện Đoàn Lương Thủy, Huế

4- C.H. Nguyễn  Duy Tân, PST số 1458, nguyên là Tiểu Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Đại đội Phó Chí Nguyện Đoàn Gia Tân, Biên Hòa

5- C.H. Nguyễn  Văn Bình, PST số 496, nguyên là Tiểu Đội Phó,  nay nhận nhiệm vụ là Trung Đội Trưởng Chí Nguyện Đoàn Địa Điểm Sẽ Bổ Túc

6- C.H. Phong Xuân Phong, PST số 1591, nguyên là Tiểu Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Đại đội Phó Chí Nguyện Đoàn Địa Điểm Sẽ Bổ Túc

7- C.H. Vẹn  Châu, PST số 4030, nguyên là Tiểu Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Đại đội Phó Chí Nguyện Đoàn Rạch Giá, Kiên Giang

8- C.H. Lý Văn  Trí, PST số 8652, nguyên là Trung Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Sài Gòn

9- C.H. Nguyễn Thành Nguyễn Quyết, PST số 5125, nguyên là Tiểu Đội Phó,  nay nhận nhiệm vụ là Trung Đội Trưởng Chí Nguyện Đoàn Dốc Mơ, Biên Hòa

10- C.H. Đỗ Văn Trung, PST số 4576, nguyên là Trung Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Địa Điểm Sẽ Bổ Túc

11- C.H. Lý Minh Sáng, PST số 3152, nguyên là Trung Đội Phó,  nay nhận nhiệm vụ là Đại đội Trưởng Chí Nguyện Đoàn Nha Trang

12- C.H. Lê Hồng  Phúc , PST số 2718, nguyên là Trưởng Ban 5,  nay nhận nhiệm vụ là Đại đội Phó Chí Nguyện Đoàn Tân Châu, Châu Đốc

13- C.H. Trần Minh  Tòng , PST số 6823, nguyên là Đại đội Phó,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Trưởng Chí Nguyện Đoàn Bến Cát, Bình Dương

14- C.H. Lê Tấn Đợt, PST số 3592, nguyên là Thường Vụ,  nay nhận nhiệm vụ là Trung Đội Phó Chí Nguyện Đoàn Sài Gòn

15- C.H. Võ Văn  Tùng , PST số 4565, nguyên là Trung Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Vàm Cống, An Giang

16- C.H. Nguyễn Văn Trương Văn , PST số 6896, nguyên là Tiểu Đội Trưởng Thám Báo,  nay nhận nhiệm vụ là Đại đội Phó Thám Bá Chí Nguyện Đoàn Định Tường

17- C.H. Kiều Quốc Hùng, PST số 4734, nguyên là Tiểu Đội Trưởng Thám Báo,  nay nhận nhiệm vụ là Đại đội Phó Thám Bá Chí Nguyện Đoàn Phố La Văn Cầy, Hoàn Kiếm, Hà Nội

18- C.H. Nguyễn  Minh Châu, PST số 6413, nguyên là Truyền Tin,  nay nhận nhiệm vụ là Trung Đội Phó Kiêm Truyền Tin Trưởng Chí Nguyện Đoàn Bình Thạnh, Sài Gòn

19- C.H. Nguyễn Minh Tài, PST số 8998, nguyên là Thường Vụ,  nay nhận nhiệm vụ là Trung Đội Phó Chí Nguyện Đoàn Tây Ninh

20- C.H. Nguyễn Thanh Long, PST số 3637, nguyên là Trung Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Quận 3, Sài Gòn

21- C.H. Thái Trần Bá, PST số 2784, nguyên là Trung Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Địa Điểm Sẽ Bổ Túc

22- C.H. Lý Thi Nhầu, PST số 2639, nguyên là Trung Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Sài Gòn

23- C.H. Nguyễn Văn Thành, PST số 3127, nguyên là Đại đội Phó,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Trưởng Chí Nguyện Đoàn Sóc Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang

24- C.H. Trần Văn  Sơn, PST số 3262, nguyên là Trung Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Sài Gòn

25- C.H. Nguyễn Văn  Tiền, PST số 8397, nguyên là Trung Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Long Sơn, Phú Tân, An Giang

26- C.H. Phạm Văn Hoàng, PST số 2575, nguyên là Tiểu Đội Phó Thám Báo,  nay nhận nhiệm vụ là Trung Đội Trưởng Thám Báo Chí Nguyện Đoàn Kum Tum

27- C.H. Liễu Văn Tươi, PST số 1545, nguyên là Trung Đội Trưởng Thám Báo,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Phó Thám Báo Chí Nguyện Đoàn Bình Thuận, Bình Sơn, Kiên Giang

28- C.H. Trần Quang Đức, PST số 3799, nguyên là Trung Đội Phó,  nay nhận nhiệm vụ là Đại đội Trưởng Chí Nguyện Đoàn Quận 1, Sài Gòn

29- C.H. Lê Văn  Cường, PST số 2346, nguyên là Trưởng Ban 4,  nay nhận nhiệm vụ là Trung Đội Phó Kiêm Trưởng Ban 4 Chí Nguyện Đoàn Tân Quới, thanh Bình, Kiến Phong

30- C.H. Nguyễn Văn  An , PST số 2963, nguyên là Tiểu Đội Trưởng Thám Báo,  nay nhận nhiệm vụ là Đại đội Phó Thám Bá Chí Nguyện Đoàn Vỉnh Thanh Văn, Kiên Giang

31- C.H. Nguyễn Văn  Phương, PST số 6830, nguyên là Tiểu Đội Phó Thám Báo,  nay nhận nhiệm vụ là Trung Đội Trưởng Thám Báo Chí Nguyện Đoàn Huyện Châu Thành, Đồng Nai

32- C.H. Phan Điền Nam, PST số 3160, nguyên là Đại đội Phó,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Trưởng Chí Nguyện Đoàn Saigon

33- C.H. Nguyễn Văn  Hiệp , PST số 3018, nguyên là Trung Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Bình Đức, An Giang

34- C.H. Nguyễn Ngọc  Hòa , PST số 9181, nguyên là Đại đội Phó,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Trưởng Chí Nguyện Đoàn Đắc Lắc

35- C.H. Châu Hoàng Phương, PST số 7695, nguyên là Quân Số,  nay nhận nhiệm vụ là Trung Đội Phó Chí Nguyện Đoàn Sài Gòn

36- C.H. Huỳnh Thanh Vân  , PST số 2779, nguyên là Trung Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Địa Điểm Sẽ Bổ Túc

37- C.H. Nguyễn Thanh Tùng , PST số 5872, nguyên là Tiểu Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Đại đội Phó Chí Nguyện Đoàn Kiên Giang

38- C.H.  Trường Lê Sơn, PST số 7288, nguyên là Trung Đội Phó,  nay nhận nhiệm vụ là Đại đội Trưởng Chí Nguyện Đoàn Minh Hải

39- C.H. Kim Hồng  Việt, PST số 70015, nguyên là Quân Y,  nay nhận nhiệm vụ là Trung Đội Phó Kiêm Quân Y Trưởng Chí Nguyện Đoàn Địa Điểm Sẽ Bổ Túc

40- C.H. Trần Minh Tâm, PST số 8920, nguyên là Trung Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Bạc Liêu

41- C.H. Đỗ Kim Dung, PST số 7447, nguyên là Trung Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Sài Gòn/Gia Định.

42- C.H. Lý  Cheen, PST số 70334, nguyên là Đại Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Trung Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Bạc Liêu

43- C.H. Son Phanh, PST số 2433, nguyên là Đại Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Trung Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Ba Xuyên

44- C.H. Thạch Rang, PST số 70390, nguyên là Trung Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Tây Ninh

45- C.H. Tang Riem, PST số 20349, nguyên là Đại đội Phó,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Trưởng Chí Nguyện Đoàn Vĩnh Châu

46- C.H. Danh Binh, PST số 9233, nguyên là Trung Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Kiên Giang

47- C.H. Kim Quang, PST số 8923, nguyên là Trung Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Vĩnh Châu

48- C.H. Thạch Voeun, PST số 70961, nguyên là Đại đội Phó,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Trưởng Chí Nguyện Đoàn Sóc Trăng

49- C.H. Triêu  Sarath, PST số 70779, nguyên là Đại Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Trung Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Gia Định

50- C.H. Nguyễn Tấn Tài , PST số 7401, nguyên là Thư Lý Trung Đội,  nay nhận nhiệm vụ là Trung Đội Phó  Chí Nguyện Đoàn Sài Gòn

51- C.H. Lưu Minh Kỳ, PST số 5801, nguyên là Đại đội Phó,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Trưởng Chí Nguyện Đoàn Cần Thơ

52- C.H. Lâm Phú Cường, PST số 6035, nguyên là Phòng 1,  nay nhận nhiệm vụ là Trung Đội Phó Kiêm Trưởng Phòng 1  Chí Nguyện Đoàn An Giang

53- C.H. Đinh Hồng  Phúc , PST số 5324, nguyên là Tiếp Liệu ,  nay nhận nhiệm vụ là Trung Đội Phó Kiêm Tiếp Liệu Trưởng  Chí Nguyện Đoàn Đồng Tháp

54- C.H. Hà Đại Hải, PST số 5103, nguyên là Truyền Tin ,  nay nhận nhiệm vụ là Trung Đội Phó Kiêm Truyền Tin Trưởng Chí Nguyện Đoàn Sài Gòn

55- C.H. Lưu Minh Liệt, PST số 5800, nguyên là Phó Ban 4 ?,  nay nhận nhiệm vụ là Trung Đội Trưởng Kiêm Trưởng Ban 4 Chí Nguyện Đoàn Kiên Giang

56- C.H. Nguyễn Công Niên, PST số 1585, nguyên là Truyền Tin Trung Đội,  nay nhận nhiệm vụ là Trung Đội Phó Kiêm Truyền Tin Trưởng Chí Nguyện Đoàn Quãng Ngãi

57- C.H. Nhân Hồng  Nhân, PST số 5325, nguyên là Thường Vụ Đại Đội,  nay nhận nhiệm vụ là Trung Đội Phó Kiêm Thường Vụ Trưởng Chí Nguyện Đoàn Đồng Tháp

58- C.H. Lưu Mai Hoa, PST số 4001?, nguyên là Ban 2 ,  nay nhận nhiệm vụ là Trung Đội Phó Kiêm Trưởng Ban 2 Chí Nguyện Đoàn Sài Gòn

59- C.H. Thái Minh Sơn, PST số 6082, nguyên là Tiểu Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Đại Đội Phó  Chí Nguyện Đoàn Sài Gòn

60- C.H. Phạm Đình Chơn , PST số 5790, nguyên là Tiếp Liệu ĐĐ 1,  nay nhận nhiệm vụ là Trung Đội Trưởng Chí Nguyện Đoàn Vĩnh Long

61- C.H. Trương Minh Hiệp, PST số 1839, nguyên là Tiểu Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Đại Đội Phó Chí Nguyện Đoàn Cần Thơ

62- C.H. Lê Thanh An , PST số 3314, nguyên là Thơ Ký Tr.Đội 2,  nay nhận nhiệm vụ là Trung Đội Phó  Chí Nguyện Đoàn Sài Gòn

63- C.H. Ngô Văn  Sáng , PST số 5838, nguyên là Tiểu Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Đại Đội Phó Chí Nguyện Đoàn Kiên Giang

64- C.H. Lâm Quách Thuộc, PST số 8022, nguyên là Tiểu Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Đại Đội Phó Chí Nguyện Đoàn Ban Mê Thuộc

65- C.H. Nguyễn  Ngọc  Điệp, PST số 3025, nguyên là Đại đội Phó,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Trưởng Chí Nguyện Đoàn Cần Thơ

66- C.H. Trần Tân  Lập, PST số 2591, nguyên là Đại Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Trung Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Kiên Giang

67- C.H. Danh  Sương, PST số 10272?, nguyên là Trung Đội Trưởng ,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Trà Vinh

68- C.H.  Trần Văn Nghiêm, PST số 10430, nguyên là Trưởng Ban Truyền Tin,  nay nhận nhiệm vụ là Trung Đội Trưởng Chí Nguyện Đoàn Vĩnh Long

69- C.H. Lê Văn Nhơn, PST số 2659, nguyên là Trung Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàng Phó Chí Nguyện Đoàn An Giang

-      Lễ Bổ Nhiệm được cử hành tại địa phương

-      Yêu cầu các đơn vị, các cấp, tận tụy giúp đỡ cho các đương sự hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.

-      Lệnh Bổ Nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TL. Thủ  Tướng Đào Minh Quân

Tổng Tham Mưu Phó Quân Lực Quốc Gia Việt Nam


 Trung Tướng Quách Thế Hùng

LỆNH BỔ NHIỆM ĐỢT II

Nhân ngày 30/04/2016, Chính Phủ Hoa Kỳ Tuyên Dương thành tích chống Cộng và phục vụ cộng đồng trong 30 năm của Thủ Tướng Đào Minh Quân.

Nhân ngày 30/04/2016, Chính Phủ Hoa Kỳ Tuyên Dương thành tích chống Cộng và phục vụ cộng đồng trong 30 năm của Thủ Tướng Đào Minh Quân.

CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI

BỘ TƯ LỆNH CHIẾN LƯỢC TOÀN QUỐC

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

 LỆNH BỔ NHIỆM

Số:  0002/LBN/160729/QTH/TCQH

Ngày29/07/2016

 

Thừa lệnh Thủ Tướng Đào Minh Quân

 

-      Căn cứ vào nhu cầu thiết yếu của đất nước trong thời đại hôm nay là: LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN.

 

-      Tham chiếu ý kiến của Bộ Tư Lệnh Chiên Lược Toàn Quốc

 

-      Tham chiếu ý kiến của Ban An Ninh Nội Chính

 

-      Chiếu nhu cầu công vụ.

 

 

Trung Tướng Bác Sĩ Quách Thế Hùng quyết định bổ nhiệm:

 

 

70- C.H. Nguyễn Văn Hóa , PST số 2497, nguyên là Trung Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Châu Đốc.

71- C.H. Lê Hiếu Châu, PST số 10512, nguyên là Tiểu Đoàn Phó,  nay nhận nhiệm vụ là Trung Đoàn Trưởng Chí Nguyện Đoàn An Giang.

72- C.H. Nguyễn Văn  Hoàng , PST số 3958, nguyên là Trưởng Ban Quân Y Tiểu Đoàn,  nay nhận nhiệm vụ là Quân Y Trưởng Trung Đoàn Chí Nguyện Đoàn Sài Gòn.

73- C.H. Dương Nhuận  Tài , PST số 1819, nguyên là Trung Đội Phó,  nay nhận nhiệm vụ là Đại Đội Trưởng Chí Nguyện Đoàn Sài Gòn.

74- C.H. Phạm Ngọc  Lâm , PST số 5942, nguyên là Trung Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Gò Vấp.

75- C.H. Ngô Đình Kim, PST số 6572, nguyên là Trung Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Ninh Bình.

76- C.H. Hoàng Hoa Thám, PST số 7515, nguyên là Trung Đội Phó,  nay nhận nhiệm vụ là Đại Đội Trưởng Chí Nguyện Đoàn Biên Hòa.

77- C.H. Nguyễn Thị Thúy Hằng, PST số 6108, nguyên là Y Tá Đại Đội,  nay nhận nhiệm vụ là Y Tá Tiểu Đoàn Chí Nguyện Đoàn Biên Hòa.

77- C.H. Nguyễn Thị Thúy Hằng, PST số 6108, nguyên là Y Tá Đại Đội,  nay nhận nhiệm vụ là Y Tá Tiểu Đoàn Chí Nguyện Đoàn Biên Hòa.

78- C.H. Đạm Đình  Đạm, PST số 5944, nguyên là Tiểu Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Đại Đội Phó Chí Nguyện Đoàn Gò Vấp.

79- C.H. Huỳnh Ích  Thieu, PST số 5869, nguyên là Y Tá Tiểu Đoàn,  nay nhận nhiệm vụ là Y Tá Trung Đoàn Chí Nguyện Đoàn Cần Thơ.

80- C.H. Nguyễn Thị  Vân , PST số 6018, nguyên là Trưởng Ban 5 Tiểu Đoàn,  nay nhận nhiệm vụ là Trưởng Ban 5 Trung Đoàn Chí Nguyện Đoàn Kiên Giang.

81- C.H. Lâm Phước  Dức, PST số 6112, nguyên là Thường Vụ Đại Đội,  nay nhận nhiệm vụ là Thường Vụ Tiểu Đoàn Chí Nguyện Đoàn Tây Ninh.

82- C.H. Huỳnh Thi Thiên, PST số 5865, nguyên là Phó Ban Quân Y Tiểu Đoàn,  nay nhận nhiệm vụ là Phó Ban Quân Y  Trung Đoàn Chí Nguyện Đoàn Minh Hải.

83- C.H. Lê Văn  Hải , PST số 3331, nguyên là Đại Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Trung Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Biên Hòa.

84- C.H. Phạm Đại  Nghĩa, PST số 8139, nguyên là Trung Đội Phó,  nay nhận nhiệm vụ là Đại Đội Trưởng Chí Nguyện Đoàn Bến Tre.

85- C.H. Nguyễn Lê  Vũ, PST số 5862, nguyên là Quân Số Đại Đội,  nay nhận nhiệm vụ là Quân  Số Tiểu Đoàn Chí Nguyện Đoàn Đồng Tháp.

86- C.H. Nguyễn Thành Hơn, PST số 1728, nguyên là Trung Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Cần Thơ.

87- C.H. Ngô Minh Thành, PST số 5379, nguyên là Trung Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Kiên Giang.

88- C.H. Trần Quân  Anh, PST số 3701, nguyên là Trung Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Sài Gòn.

89- C.H.  Văn Sang Sang, PST số 1804, nguyên là Trung Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Đồng Tháp.

90- C.H. Nguyễn Quốc  Bá, PST số 6385, nguyên là Trung Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Kiên Giang.

91- C.H. Nguyễn Văn Sơn, PST số 3187, nguyên là Trung Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Vĩnh Long.

92- C.H. Huỳnh Văn Trường, PST số 3811, nguyên là Đại Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Trung Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Minh Hải.

93- C.H. Huỳnh Tri  Phương, PST số 4830, nguyên là Trung Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Địa Điểm Sẽ Bổ Túc.

94- C.H. Lê Văn  Út, PST số 2673, nguyên là Trưởng Ban 4 Tiểu Đoàn,  nay nhận nhiệm vụ là Trưởng Ban 4 Trung Đoàn Chí Nguyện Đoàn AN Giang.

95- C.H. Dư Hùng Dũng, PST số 10276, nguyên là Phó Ban 1 Tiểu Đoàn,  nay nhận nhiệm vụ là Phó Ban 1 Trung Đoàn Chí Nguyện Đoàn Trà Vinh.

96- C.H. Trần Văn Ớn , PST số 10114, nguyên là Trung Đội Phó,  nay nhận nhiệm vụ là Đại Đội Trưởng Chí Nguyện Đoàn Cần Thơ.

97- C.H. Võ Minh  Phụng, PST số 5609, nguyên là Tiểu Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Đại Đội Phó Chí Nguyện Đoàn Kiên Giang.

98- C.H. Khương Ngọc  Quý , PST số 9110, nguyên là Tiểu Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Đại Đội Phó Chí Nguyện Đoàn Sài Gòn.

99- C.H. Đinh Văn Út, PST số 5774, nguyên là Phòng 4 Chiến Đoàn,  nay nhận nhiệm vụ là Phòng 4 Sư Đoàn Chí Nguyện Đoàn kiên Giang.

100- C.H. Trần Văn  Sen , PST số 6560, nguyên là Đại Đội Phó,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Trưởng Chí Nguyện Đoàn Bạc Liêu.

101- C.H. Lê Kim Khánh, PST số 5443, nguyên là Tiểu Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Đại Đội Phó Chí Nguyện Đoàn Đồng Nai.

102- C.H. Trần Quốc  Bình , PST số 3345, nguyên là Trưởng 1 Ban Tiểu Đoàn,  nay nhận nhiệm vụ là Trưởng Ban 1 Trung Đoàn Chí Nguyện Đoàn Mỹ Tú, Hậu Giang.

103- C.H. Nguyễn Văn  Nữa , PST số 4827, nguyên là Tiểu Đội Phó,  nay nhận nhiệm vụ là Trung Đội Trưởng Chí Nguyện Đoàn Kiên Giang.

104- C.H. Nguyễn Văn Út, PST số 3772, nguyên là Tiểu Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Đại Đội Phó Chí Nguyện Đoàn Vĩnh Long.

105- C.H. Nguyễn Thành Oanh , PST số 3396, nguyên là Phó Ban 4 Tiểu Đoàn,  nay nhận nhiệm vụ là Phó Ban 4 Trung Đoàn Chí Nguyện Đoàn Quảng Ngãi.

106- C.H. Huỳnh Văn  Trung , PST số 6579, nguyên là Trưởng Ban 2 Tiểu Đoàn,  nay nhận nhiệm vụ là Trưởng Ban 2 Trung Đoàn Chí Nguyện Đoàn Vĩnh Bình.

107- C.H. Võ Văn Bảy, PST số 5877, nguyên là Trung Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Kiên Giang.

108- C.H. Nguyễn Văn Quang, PST số 6084, nguyên là Đại Đội Phó,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Trưởng Chí Nguyện Đoàn Thủ Đức.

109- C.H. Lê Bình Yên , PST số 5623, nguyên là Trung Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Minh Hải.

110- C.H. Nguyễn Trung  Thủy, PST số 5821, nguyên là Trung Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Kiên Giang.

111- C.H. Lê Minh  Dũng, PST số 3682, nguyên là Trung Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Hòa Khánh.

112- C.H. Nguyễn Thị Lệ Thu, PST số 8707, nguyên là Phó Ban 1 Tiểu Đoàn,  nay nhận nhiệm vụ là Phó Ban 1 Trung Đoàn Chí Nguyện Đoàn Sông Bé.

113- C.H. Huỳnh Nghĩa Thắng, PST số 6050, nguyên là Trung Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Sài Gòn.

114- C.H. Huỳnh Ngọc  Sơn , PST số 5815, nguyên là Trung Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Kiên Giang.

115- C.H. Lê Quốc  Hùng , PST số 8706, nguyên là Trung Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Qui Nhơn.

116- C.H. Nguyễn Văn  Hải, PST số 9038, nguyên là Trung Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Sài Gòn.

117- C.H. Trần Ngọc  Quyên , PST số 4975, nguyên là Ban 1 Tiểu Đoàn,  nay nhận nhiệm vụ là Ban 1 Trung Đoàn Chí Nguyện Đoàn Chợ Lớn.

118- C.H. Mai Văn  Bé, PST số 4981, nguyên là Đại Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Trung Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Lương Hòa Lạc, Định Tường.

119- C.H. Danh   Tám , PST số 6607, nguyên là Trưởng Ban 3 Tiểu Đoàn,  nay nhận nhiệm vụ là Trưởng Ban 3 Trung Đoàn Chí Nguyện Đoàn Long Thành.

120- C.H. Thái Ngọc  Thanh, PST số 7369, nguyên là Đại Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Trung Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Đồng Tháp.

121- C.H. Nguyễn Văn Thành, PST số 6018, nguyên là Tiểu Đoàn Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Chiến Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Châu Thành Rạch Giá.

122- C.H. Đinh Thành  Phước , PST số 3757, nguyên là Đại Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Trung Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Ba Xuyên.

 

-      Lễ Bổ Nhiệm được cử hành tại địa phương

 

-      Yêu cầu các đơn vị, các cấp, tận tụy giúp đỡ cho các đương sự hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.

 

-      Lệnh Bổ Nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

TL. Thủ  Tướng Đào Minh Quân

 

Tổng Tham Mưu Phó Quân Lực Quốc Gia Việt Nam

 

Trung Tướng Quách Thế Hùng

 

(Ấn Ký)

 

LỆNH BỔ NHIỆM ĐỢT III

Thủ Tướng ban khen phụ tá Đại Biểu Nevada Trần Cường

Thủ Tướng ban khen phụ tá Đại Biểu Nevada Trần Cường

CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI

BỘ TƯ LỆNH CHIẾN LƯỢC TOÀN QUỐC

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

 LỆNH BỔ NHIỆM

Số:  0003/LBN/160801/QTH/TCQH

Ngày01/08/2016

Thừa lệnh Thủ Tướng Đào Minh Quân

-      Căn cứ vào nhu cầu thiết yếu của đất nước trong thời đại hôm nay là: LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN.

-      Tham chiếu ý kiến của Bộ Tư Lệnh Chiên Lược Toàn Quốc

-      Tham chiếu ý kiến của Ban An Ninh Nội Chính

-      Chiếu nhu cầu công vụ.

Trung Tướng Bác Sĩ Quách Thế Hùng quyết định bổ nhiệm:

123- C.H. Đỗ Văn  Hiệp, PST số 8021, nguyên là Trưởng Ban Quân Y Tiểu Đoàn,  nay nhận nhiệm vụ là Trưởng Ban Quân Y Trung Đoàn Chí Nguyện Đoàn Sài Gòn

124- C.H. Nguyễn Văn  Nhạn, PST số 4183, nguyên là Trưởng Ban 4 Tiểu Đoàn,  nay nhận nhiệm vụ là Trưởng Ban 4 Trung Đoàn Chí Nguyện Đoàn An Giang

125- C.H. Dương Văn Nghiêm, PST số 5984, nguyên là Trưởng Ban 2 Tiểu Đoàn,  nay nhận nhiệm vụ là Trưởng Ban 2 Trung Đoàn Chí Nguyện Đoàn Cà Mau

126- C.H. Trần Văn Thức , PST số 9567, nguyên là Trưởng Ban 1 Tiểu Đoàn,  nay nhận nhiệm vụ là Trưởng Ban1 Trung Đoàn Chí Nguyện Đoàn Kiên Giang

127- C.H. Huỳnh  Năm, PST số 3467, nguyên là Trung Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Quãng Ngãi

128- C.H. Nguyễn Vũ Trường Chinh , PST số 4023, nguyên là Trung Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn An Giang

129- C.H. Đặng Ái Quốc, PST số 7978, nguyên là Trung Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Long An

130- C.H. Lưu trhanh Tùng , PST số 3574, nguyên là Trung Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Sài Gòn

131- C.H. Phan Hữu  Quang, PST số 4186, nguyên là Đại Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Trung Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Kiến Hòa

132- C.H. Vũ Quang  Hiền, PST số 1964, nguyên là Trung Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Sài Gòn

133- C.H. Danh   Toàn, PST số 7909, nguyên là Truyền Tin Đại Đội,  nay nhận nhiệm vụ là Truyền Tin Tiểu Đoàn Chí Nguyện Đoàn Kiên Giang

134- C.H. Thạch  Salet, PST số 5079, nguyên là Truyền Tin Đại Đội,  nay nhận nhiệm vụ là Truyền Tin Tiểu Đoàn Chí Nguyện Đoàn Cần Thơ

135- C.H. Thạch  Dễ, PST số 6610, nguyên là Y Tá Đại Đội,  nay nhận nhiệm vụ là Y Tá Tiểu Đoàn Chí Nguyện Đoàn Vĩnh Long

136- C.H. Sơn  Cường, PST số 5964, nguyên là Truyền Tin Đại Đội,  nay nhận nhiệm vụ là Truyền Tin Tiểu Đoàn Chí Nguyện Đoàn Cần Thơ

137- C.H. Nguyễn Hùng  Em, PST số 4165, nguyên là Trung Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Rạch Soài

138- C.H. Thạch  Nô, PST số 8921, nguyên là Y Tá Đại Đội,  nay nhận nhiệm vụ là Y Tá Tiểu Đoàn Chí Nguyện Đoàn Cần Thơ

139- C.H. Thạch  Mai, PST số 8926, nguyên là Y Tá Đại Đội,  nay nhận nhiệm vụ là Y Tá Tiểu Đoàn Chí Nguyện Đoàn Cần Thơ

140- C.H. Huỳnh Sĩ Khánh, PST số , nguyên là Y Tá Đại Đội,  nay nhận nhiệm vụ là Y Tá Tiểu Đoàn Chí Nguyện Đoàn Vĩnh Long

141- C.H. Thạch  Let, PST số 6537, nguyên là Y Tá Đại Đội,  nay nhận nhiệm vụ là Y Tá Tiểu Đoàn Chí Nguyện Đoàn Cần Thơ

142- C.H. Trần Hưũ Lợi, PST số 4180, nguyên là Ban 2 Tiểu Đoàn,  nay nhận nhiệm vụ là Ban 2 Trung Đoàn Chí Nguyện Đoàn Minh Hải

143- C.H. Lâm Minh Triều, PST số 10526, nguyên là Ban 2 Tiểu Đoàn,  nay nhận nhiệm vụ là Ban 2 Trung Đoàn Chí Nguyện Đoàn Phú Tâm

144- C.H. Nguyễn Hữu  Săn, PST số 8589, nguyên là Khai ThácTrưởng Chiến Đoàn,  nay nhận nhiệm vụ là Khai ThácTrưởng Sư Đoàn Chí Nguyện Đoàn An Giang

145- C.H. Nguyễn  Nhiệm, PST số 8409, nguyên là Tiểu Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Đại Đội Phó Chí Nguyện Đoàn Nha Trang

146- C.H. Lương  Hương, PST số 8330, nguyên là Thường VụĐại Đội,  nay nhận nhiệm vụ là Thường VụTiểu Đoàn Chí Nguyện Đoàn Đồng Tháp

147- C.H. Nguyễn Văn Lợi, PST số 7889, nguyên là Trưởng Ban Huấn Luyện Chiến Đoàn,  nay nhận nhiệm vụ là Trưởng Ban Huấn Luyện Sư Đoàn Chí Nguyện Đoàn Nam Hưng

148- C.H. Danh   Bê, PST số 8759, nguyên là Trưởng Ban 5 Tiểu Đoàn,  nay nhận nhiệm vụ là Trưởng Ban 5 Trung Đoàn Chí Nguyện Đoàn Kiên Giang

149- C.H. Nguyễn Văn Phước , PST số 4436, nguyên là Thường Vụ Đại Đội,  nay nhận nhiệm vụ là Thường Vụ Tiểu Đoàn Chí Nguyện Đoàn Sài Gòn

150- C.H. Lỷ Quang  Long, PST số 7878, nguyên là Trung Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn An Giang

151- C.H. Cường Tấn Trần, PST số 5901, nguyên là Trung Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Tây Ninh

152- C.H. Nguyễn Văn Nê, PST số 6002, nguyên là An Ninh Tình Báo Trưởng Chiến Đoàn,  nay nhận nhiệm vụ là An Ninh Tình Báo Trưởng Sư Đoàn Chí Nguyện Đoàn An Giang

153- C.H. Nguyễn Thị Kim Hồng, PST số 8815, nguyên là Phòng 5 Chiến Đoàn,  nay nhận nhiệm vụ là Phòng 5 Sư Đoàn Chí Nguyện Đoàn Khánh Hòa

154- C.H. Trần Quang  Liêu, PST số 7392, nguyên là Phòng 2 Chiến Đoàn,  nay nhận nhiệm vụ là Phòng 2 Sư Đoàn Chí Nguyện Đoàn Buôn Mê Thuộc

155- C.H. Roàn Thị Anh , PST số 6763, nguyên là Phòng 1 Chiến Đoàn,  nay nhận nhiệm vụ là Phòng 1 Sư Đoàn Chí Nguyện Đoàn Biên Hòa

156- C.H. Tô Ngọc  Liên, PST số 9358, nguyên là Phòng 4 Chiến Đoàn,  nay nhận nhiệm vụ là Phòng 4 Sư Đoàn Chí Nguyện Đoàn Sài Gòn

157- C.H. Lê Văn Dũng, PST số 1475, nguyên là Trưởng Ban 4 Tiểu Đoàn,  nay nhận nhiệm vụ là Trưởng Ban 4 Trung Đoàn Chí Nguyện Đoàn

158- C.H. Nguyễn Văn Tấn, PST số 6134, nguyên là Trưởng Ban 1 Tiểu Đoàn,  nay nhận nhiệm vụ là Trưởng Ban 1Trung Đoàn Chí Nguyện Đoàn Bến Tre

159- C.H. Châu Thị Cành, PST số 8822, nguyên là Phòng1  Chiến Đoàn,  nay nhận nhiệm vụ là Phòng 1 Sư Đoàn Chí Nguyện Đoàn Phan thiết

160- C.H. Nguyễn Quốc  Tuấn, PST số 7900, nguyên là Trưởng Ban Thẫm Vấn Chiến Đoàn,  nay nhận nhiệm vụ là Trưởng Ban Thẫm Vấn Sư Đoàn Chí Nguyện Đoàn Kiên Giang

161- C.H. Nguyễn Thị  Hải, PST số , nguyên là Phó Ban 1 Tiểu Đoàn,  nay nhận nhiệm vụ là Phó Ban 1 Trung Đoàn Chí Nguyện Đoàn Sài Gòn

162- C.H. Nguyễn Văn  Lợi , PST số 5868, nguyên là Y Tá Đại Đội,  nay nhận nhiệm vụ là Y Tá Tiểu Đoàn Chí Nguyện Đoàn Kiên Giang

163- C.H. Ký Minh Bằng, PST số 6159, nguyên là Ban Tiểu Đoàn,  nay nhận nhiệm vụ là Ban Trung Đoàn Chí Nguyện Đoàn Chợ Lớn

164- C.H. Trương Thanh Hùng , PST số 5874, nguyên là Trung Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Kiên Giang

165- C.H. Trần Hùng Anh , PST số , nguyên là Trung Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Kiên Giang

166- C.H. Lý  Long, PST số 4884, nguyên là Trung Đội Trưởng,  nay nhận nhiệm vụ là Tiểu Đoàn Phó Chí Nguyện Đoàn Kiên Giang

167- C.H. Lê  Cam, PST số 4472, nguyên là Y Tá Đại Đội,  nay nhận nhiệm vụ là Y Tá Tiểu Đoàn Chí Nguyện Đoàn Kiên Giang

168- C.H. Ký Tài  Thăng, PST số 6156, nguyên là Ban 5 Tiểu Đoàn,  nay nhận nhiệm vụ là Ban 5 Trung Đoàn Chí Nguyện Đoàn Chợ Lớn

169- C.H. Nguyễn Th Thanh Hải, PST số 5874, nguyên là Phó Ban 5 Tiểu Đoàn,  nay nhận nhiệm vụ là Phó Ban 5 Trung Đoàn Chí Nguyện Đoàn Kiên Giang

170- C.H. Lê Minh Hùng , PST số 6790, nguyên là Phó Ban 2 Tiểu Đoàn,  nay nhận nhiệm vụ là Phó Ban 2 Trung Đoàn Chí Nguyện Đoàn Long Điền

171- C.H. Cao Văn Móm, PST số 2966, nguyên là Y Tá Đại Đội,  nay nhận nhiệm vụ là Y Tá Tiểu Đoàn Chí Nguyện Đoàn Kiên Giang

-      Lễ Bổ Nhiệm được cử hành tại địa phương

-      Yêu cầu các đơn vị, các cấp, tận tụy giúp đỡ cho các đương sự hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.

-      Lệnh Bổ Nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TL. Thủ  Tướng Đào Minh Quân

Tổng Tham Mưu Phó Quân Lực Quốc Gia Việt Nam

Trung Tướng Quách Thế Hùng

(Ấn Ký)

Comments

Le Hoang

03.03.2017 21:04

Sao toi chua thay lenh bo nhiem moi

Latest comments

05.11 | 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

04.11 | 16:17

LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH

04.11 | 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

03.10 | 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Share this page