TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN là ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ hay LÀ VUA CỦA VIỆT NAM TRONG TƯƠNG LAI ?

Dù có tin hay không thì trong Sấm Trạng Trình có từ hơn 500 năm trước đã đề cập đến Tổng Thống Đào Minh Quân và Ngài chính là vị lãnh đạo của Phật Giáo Hòa Hảo hiện nay.

Believe it or not, in SẤM TRẠNG TRÌNH from over 500 years ago mentioned President Dao Minh Quan and he is one of the Buddhist leader Hoa Hao today.

Vì nghe nhiều người đồn đoán Tổng Thống Đào Minh Quân là Đức Huỳnh Giáo Chủ tái sinh. Nhưng hiểu biết của tôi quá giới hạn, không dám góp ý kiến. Chỉ xin đưa ra những tài liệu mà tôi sao lục để tùy ý mọi người suy luận:

Qúi vị và các bạn có thể không đồng ý với suy nghĩ của tôi. Nhưng những điều tôi đưa ra là SỰ THẬT VÀ CÓ CHỨNG CỚ HẲN HÒI. Còn SÁM KÝ - THIÊN THƠ và SẤM TRẠNG TRÌNH có từ hàng trăm năm trước, không do chúng tôi bịa đặt ra.

 

TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN là ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ hay là VUA CỦA VIỆT NAM trong tương lai?

 

Tin đồn giả hay thật?

 

Có CHÍN (9) căn nguyên, chứ không phải tin đồn:

 

1- Trong Thi Sấm giảng Phật Giáo Hòa Hảo có câu:
“Năm hai gốc mục đâm chồi”.
(Có nghĩa Đức Huỳnh Giáo Chủ tái sinh vào năm 1952).

 

Tổng Thống Đào Minh Quân sinh năm 1952, có gương mặt và cung cách mà nhiều người lớn tuổi thấy được ở Đức Huỳnh Giáo Chủ trong con người của Đức Quốc Công Đào Minh Quân. Cũng theo Thông Cáo Báo Chí ngày 1/2/2005 của Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo công bố quyết định chung để triệu thỉnh Tổng Thống lúc Ngài còn là Tổng Thống CPQGVNLT để giữ hai nhiệm vụ trọng đại và thiết yếu nhất cùng một lúc, đó là:

 

A- CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KẾ HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN PHẬT GIÁO HÒA HẢO

B- CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CỐ VẤN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VIỆT NAM DÂN XÃ ĐẢNG.

 

Trong PGHH, chỉ có Đức Huỳnh Giáo Chủ mới giữ 2 vai trò vừa ĐẠO vừa ĐỜI)

 

2- Cơ giáng của Đại Tiên Lý Thái Bạch:

 

“...Ngươn Thánh Đức phải tìm trở lại
TÂN DÂN là nhân ngãi biết gìn...
...Dung hòa phong tục ngày nay
TÂN DÂN MINH ĐỨC tương lai hòa bình”

 

(Có phải những câu Cơ Giáng này có ý nói về Phong Trào Tân Dân Chủ do Tổng Thống Đào Minh Quân sáng lập không?)

 

3- Trong Sám Ký có câu:

 

“Ngựa kia đi trước hả hê
LỢN ra đứng cổng – DÊ kia ứng điềm
Mưa sầu gió thảm liên miên
Vững tâm mà đợi, nguyên niên gần kề
TÂN DÂN xuất hiện THẦY về”

 

- Năm 2014 là năm Giáp Ngọ, tức NGỰA. Tổng Thống Đào Minh Quân được Chủ tịch Siêu quyền Lực Hoa Kỳ là Ngài Jim Dantona đón tiếp và nhận được sự hiến tặng kho báu của các Hiền Nhân Việt Nam khi Đức Quốc Công còn là Tổng Thống CPQGVNLT (HẢ HÊ)

 

- Năm 2015 là năm Ất Mùi, tức năm Dê, Tổng Thống Đào Minh Quân từ sa mạc Adelanto trở về Nam Cali và Phong Trào TÂN DÂN CHỦ do Ngài sáng lập tái hoạt động trong nước (XUẤT HIỆN) vào năm DÊ (ỨNG ĐIỀM).

 

4- Trong Thiên Thơ có chỉ rõ:

 

“Dẫu rằng Thiên Tử hàn vi
Bảo Giang bảy núi lập vì tới khi
Chín năm Châu Đốc Long Trì
Long Hoa Mở hội dừng kỳ chiêu binh
Ác ma rồi sẽ tan binh
Cờ ĐÀO rồi sẽ xuất chinh hội Đình
MINH QUÂN là chữ trên mình
Mượn thân để dựa, tam đình tái sinh”

 

(Người có chân tâm tất hiểu 8 câu này mà không cần phải giảng: Tổng Thống là vị Minh Quân họ ĐÀO trong Sấm Trạng Trình là “Thiên Tử hàn vi” vì xuất thân của Tổng Thống trong một gia đình nho giáo thanh bạch (HÀN VI). Tên của Tổng Thống Đào Minh Quân chính là “CHỮ TRÊN MÌNH”, là người sẽ dựng kỳ chiêu binh và được toàn dân ủng hộ để đánh tan lũ ác ma cộng sản).

 

5- Trong Giáo Thư có câu:

 

“Tiếng ca, tiếng hát LÃO KHÙNG XƯNG VƯƠNG”

 

(Không phải là có nhiều người từng chê Tổng Thống Đào Minh Quân là người khùng điên. Nhưng có phải đã ba (3) đời các Tổng Thống Hoa Kỳ đều xưng tụng Đức Quốc Công lúc Ngài còn là Thủ Tướng với danh dự gọi là “HONORABLR PRIME MINISTER ĐÀO MINH QUÂN” tức là NGÀI THỦ TƯỚNG hay sao?)

 

6- Sấm Trạng Trình có đề cập về Tổng Thống Đào Minh Quân rất rõ ràng trong 2 câu:

 

- Câu 473 “ĐÀO viên đỉnh phát quần dương tranh hùng”

(Câu 473 còn nói cho biết tình trạng 12 sứ quân tranh hùng giả lập “Chính Phủ” hay tự xưng là “quốc trưởng”, “tổng thống”... Nhưng rồi đều bị thu phục và Tổng Thống Đào Minh Quân mới hiệu triệu Thống Nhất Sơn Hà: “ĐÀO VIÊN ĐỈNH PHÁT” ).

 

- Câu 483 “Giang hồ xử sĩ ĐÀO tiềm xuất du” mà hầu như ai cũng đoán biết là ám chỉ ĐỨC QUỐC CÔNG TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN.

 

7- Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng có phán rằng:

 

“Thương Minh Vương bắt chước Thuấn-Nghiêu
Lòng hiền đức nào ai có biết
Thương trần thế kể sao cho xiết
MƯỢN XÁC TRẦN bút tả ít hàng”

 

(Có phải nước Việt Nam chúng ta có biết bao nhiêu là người hiền tài, lắm của. Có người làm đến Tướng của Hoa Kỳ Quốc, có người là triệu phú, tỷ phú tiền muôn bạc vạn. Nhưng có ai dám đem cả tính mạng và tài sản để lo cho dân? Đem cả tuổi trẻ, hao mòn thân xác ròng rã hơn 30 năm, dâng hiến hết gia tài, sản nghiệp để phục vụ chúng sinh, mà còn bị chửi rủa không hề than trách như Tổng Thống Đào Minh Quân không?)

 

8- Trong Sấm Giảng Thi Văn Toàn Bộ của Đức Huỳnh Giáo Chủ có ghi:

 

“Chừng nào ta gặp HỚN HOÀNG
Chúng sanh mới hết phàn nàn số căn”.

 

(Khi tin tức về Tổng Thống Đào Minh Quân loan truyền thì lập tức những vị đang giữ kho báu hàng tỷ Đô La trong tay cũng đều liên lạc với CPQGVNLT xin dâng hiến cho Tổng Thống để giúp dân, cứu nước, hết PHÀN NÀN SỐ CĂN.)

 

9- Chính Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng có phán:

 

“Ngươi có biết đạo thời khai mở
Phật giáo truyền từ thuở niên nao
Chư hiền muốn rõ âm hao
Tại sao lại có KỲ SAU Phật truyền”

 

(Ý nói Đức Huỳnh Giáo Chủ sẽ có KỲ SAU tái sanh)

 

Bác sĩ Phạm Lễ cư ngụ tại San Jose từng tiết lộ rằng:

 

Lúc 12:00 giờ trưa ngày 08/06/1993 tức 19/4 năm Quý Dậu. Nhân lúc thiền định tại văn phòng số 919 The Alameda, San Jose, CA. 95126-3135. Sau khi ra khỏi hồng trần, đang ta bà thế giới Tiên, Phật. Bác sĩ gặp Không Cuồng Hòa Thượng tức Thiền Sư Trần Quốc Tảng, là con thứ nhì của Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo đang thăm cảnh núi Yên Tử. Khi đến cửa Ông, Ngài Không Cuồng Hòa Thượng giáng Sấm như sau:

 

HOẰNG PHÁP TAM THIÊN:

 

ĐÀO Viên Thiền Tịnh Mật
MINH Ý Đạo Viên Thông
QUÂN Thành Hiện Thế Nhân
ĐỘ TRÌ TAM CÕI

 

Theo chúng tôi thì 4 câu này có ý nghĩa một vị họ Đào được chỉ điểm thông suốt lý lẽ huyền thông của Phật-Trời giáng hiện xuống thế gian để giúp dân, cứu nước, độ trì 3 cõi, cõi Thượng Thiên, Hạ Giới và Địa Ngục. Với câu: Bỏ Cộng còn Việt, Đức Quốc Công đang cứu độ chúng sinh, cứu cả bọn Cộng Sản tà ma ác độc, mong chúng được thành người chân chính.

 

Bác sĩ Phạm Lễ đã ghi lại đầy đủ lời dạy của Ngài Không Cuồng Hòa Thượng để chúng ta cùng chiêm nghiệm.

 

BỬU SƠN KỲ HƯƠNG cũng biết khá chính xác rằng:

 

Đến nay gần buổi khoa tràng
MINH QUÂN xuất thế, khắp tràng thảnh thơi
Đến THÂN – DẬU cơ Trời mới lộ
Hết đao binh-Quy cổ diệt kim.

 

TÂN DÂN PHỤC QUỐC – ĐẠI VIỆT TRƯỜNG TỒN

 

Ngoài ra, SẤM TRẠNG TRÌNH còn nói rõ hơn về thân thế và sự nghiệp thương dân, giúp nước của Tổng Thống Đào Minh Quân như sau:

 

Dị bản: Bản B - SẤM TRẠNG TRÌNH

 

Câu 473: ĐÀO viên đỉnh phát quần dương tranh hùng
Câu 477: ĐÀO viên tán lạc Ngô dân thủ thành
Câu 478: Ðoài phương phước địa giáng linh
Câu 480: Phá điền thiên tử giáng trần
Câu 481: Dũng sĩ nhược hải mưu thần như lâm
Câu 482: Trần công nãi thị phúc tâm
Câu 483: Giang hồ xử sĩ ĐÀO tiềm xuất du
Câu 484: Tướng thần hệ xuất Y Chu
Câu 485: Thức cơ phục kiến Đường Ngu thị thành
Câu 486: Hiệu xưng thiên hạ thái bình
Câu 487: Đông Tây vô sự, Nam thành quốc gia

 

Câu 473 “ĐÀO viên đỉnh phát quần dương tranh hùng”:

 

“Đào viên đỉnh phát” có nghĩa là đất nước khi ngộ biến đến cao điểm, thì nhiều người có tài xông ra cứu nước. “Quần dương tranh hùng” là tình trạng nước Việt Nam trước năm 1975, nhiều đoàn thể, đảng phái, lực lượng, mặt trận, liên minh đã ra sức quần hùng.

 

“Đào viên” còn có ý nói khi cuộc chiến Quốc-Cộng đến cao điểm, thì có người họ ĐÀO xuất hiện.

 

Điều này ứng nghiệm với Tổng Thống Đào Minh Quân, khi ông tốt nghiệp Sĩ Quan trường Bộ Binh Thủ Đức khóa 5/71 vào mùa hè năm 1972, lúc đó là thời gian cao điểm nhất của cuộc chiến Quốc-Cộng nên truyền thông báo chí còn gọi là “MÙA HÈ ĐỎ LỬA”. Ông lại được đưa ra nhận nhiệm vụ tại vùng địa đầu giới tuyến Quảng Trị, là tuyến đầu của Việt Nam Cộng Hòa, cũng là vùng đang có những trận giao chiến kinh hoàng nhất giữa QLVNCH và Cộng quân trong lịch sử Việt Nam cận đại.

 

Câu 477 “ĐÀO viên tán lạc Ngô dân thủ thành”:

 

Sau khi đất nước bị Cộng Sản chiếm đóng ngày 30/04/1975 thì “Đào viên tán lạc”, mạnh ai nấy chạy, tan tác như đàn ong vỡ tổ, không còn bao nhiêu lực lượng đứng ra cứu nước. Người dân “Ngô dân” phải chịu sống lầm than, đày đọa, đói khổ trong tay bạo quyền Cộng Sản như cảnh “thủ thành”, cả khoai sắn cũng không có mà ăn.

 

“ĐÀO viên tán lạc” còn có nghĩa là người họ ĐÀO cũng chịu cảnh tán lạc, tù đày như bao nhiêu người khác.

 

Ông Đào Minh Quân cũng di tản theo đồng bào từ Quảng Trị đến Vũng Tàu và sau đó bị Cộng Sản bắt giam cầm khổ sai tại các trại tù Trảng Lớn, Bù Gia Mập, Bù Đăng, Bù Đốp, bị lao động tại vườn ươm cây cao su xã Minh Hưng, tỉnh phước Long, thì các câu Sấm trên rất trùng hợp.

 

Câu 478 “Ðoài phương phước địa giáng linh”:

 

“Đoài phương” tức hướng Tây. Từ nam California nhìn đến vùng sa mạc Adelanto là hướng Tây. Còn vùng đất lành chính là nước Mỹ, sẽ có một người kỳ tài xuất hiện. Từ hơn 20 năm qua, ông Đào Minh Quân đã chọn sa mạc Adelanto xây dựng Thánh Miếu và Kỳ Đài để thờ kính những Anh Hùng Tử Sĩ, Ngũ Đại Thần Tướng, cùng những đồng bào đã hy sinh vì lý tưởng tự do. Có thể vì công đức này, ông được Thánh Linh giáng phúc. Nhất là khi ông chọn nơi sa mạc khô cằn gió cát để tu thân, tịnh tâm hơn 10 năm, nên mới gọi là “Phước Địa Giáng Linh”.

 

Câu 480 “Phá điền thiên tử giáng trần”:

 

Theo thầy bói Trần Dần thì truyền thống của Việt Nam là nước nông nghiệp, con trâu tượng trưng cho việc “phá điền” nầy. “Phá điền” là cày ruộng, tức hình ảnh con trâu. “Thiên Tử” là con của Trời. TT Hoa Kỳ Barack Obama sinh ngày 04 tháng 8 năm 1961 tức tuổi Tân Sửu và tuyên thệ nhậm chức vào năm 2009 tức năm Kỷ Sửu là năm Con Trâu. Sinh ra tuổi Tân Sửu (phá điền) và nhiếp chánh năm Kỷ Sửu (phá điền) nên ông có thể là vị “Thiên Tử” mà Sấm Trạng Trình nói trước cách nay 500 năm. Do đó, TT Barack Obama sẽ có liên quan đến các đổi thay tại Việt Nam.

 

Tuy nhiên, cụ Phạm Tôn thì cho rằng: Ông Obama đã là Tổng Thống và chỉ còn 1 năm nữa là ông chấm dứt nhiệm kỳ, nên không phải là Thiên Tử Xuất. Vì "Thiên Tử Xuất" là vị chưa xuất hiện.

 

Cụ cho rằng Tổng Thống Obama chỉ làm nhiệm vụ "phá điền" triệt hạ những tên đầu sỏ CSVN để cho "Minh Quân" xuất hiện. Việc Tổng Thống Obama tiếp những tên cầm đầu CSVN như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng và sang thăm Việt Nam là PHÁ ĐIỀN và TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN mới là "THIÊN TỬ XUẤT", vì tên ông Tổng Thống họ Đào tên là "Minh Quân".

 

Phá điền có thể hiểu là cuốc đất, rất hợp với tin tức có nhiều nhà thiện tâm, lương tướng nghe tin tức của Tổng Thống Đào Minh Quân nên đã dâng hiến biết bao kho tàng, châu báu, tiền tài hàng ngàn tỷ đô la để Tổng Thống giúp dân, cứu nước. PHÁ ĐIỀN còn có thể là đào vàng, đào kho tàng, tìm châu báu, rất ứng hợp với thiện duyên của Tổng Thống Đào Minh Quân được chư Thần bảo hộ, có chư Thánh giúp và Hiền Lương ủng hộ dâng hiến tài sản hàng ngàn tấn vàng.

 

Đúng như Trung Tá Trần Ngọc Dương, Nguyên là Phụ Tá Cục Tâm Lý Chiến QLVNCH có nói: "TÊN ÔNG ĐÀO MINH QUÂN LÀ MỘT ĐỊNH MỆNH CỦA LỊCH SỬ." Và Ông Tổng Thống Đào Minh Quân sẽ là vị "THIÊN TỬ XUẤT" với bài thơ do chính Trung Tá Trần Ngọc Dương sáng tác để kính tặng Tổng Thống Đào Minh Quân với đề tựa là "Minh Quân: Phá Điền Thiên Tử Xuất" như sau:

 

MINH QUÂN: Phá Điền Thiên Tử Xuất

 

Nhà Nam Bách Việt giống Tiên Rồng
Lãnh thổ vạn niên vững núi sông
Đạo chủ Việt Linh minh thế giới
Anh hùng muôn thuở mở trời Đông
Dũng quốc Minh Quân DÂN VI QUÝ
Đào viên hành cứ tứ hướng thông
Minh định Rồng Tiên Thiên Tử xuất
Quân cơ hé lộ Độ thành công

 

Bút danh: Đại Hồng Tinh Ngũ Thế Long
Trần Ngọc Dương

 

Câu 481 “Dũng sĩ nhược hải mưu thần như lâm”

 

Câu 481 theo bình giảng của Trần Dần công bố, thì vị Thiên Tử nầy là một “Dũng Sĩ” (anh hùng) cho vùng biển của một xứ nhỏ “nhược hải” và ông ta có nhiều mưu lược như cả cánh rừng. Tiên đoán của Sấm Trạng Trình thấy trước rằng chính TT Barack Obama tuổi con trâu (Tân Sửu), đăng quang làm Tổng Thống Hoa Kỳ vào năm con trâu (Kỷ Sửu) là người nhiều mưu lược để ổn định vùng Biển Đông của một nước nhỏ (nhược hải) như Việt Nam. Tại sao Sấm Trạng Trình không nói tới rừng, tới bình nguyên mà là nói tới “Nhược Hải” là vùng “Biển nhỏ, yếu” bởi vì đúng thời vận thì Trung Quốc xem Việt Nam là “nhược tiểu”, xem Biển Đông là “ao nhà”, nên vẽ đường Ranh Giới Lưỡi Bò để chiếm đoạt. CSVN yếu nhược đến nỗi thuyền đánh cá của dân bị tàu Trung Quốc đâm chìm thì cũng chỉ nói là bị “Tàu lạ”!

 

Nhưng tôi, Phạm Tôn cho rằng: ông Obama đã là Tổng Thống và chưa có ngày nào trong quân ngũ hay chưa từng là chiến sĩ nên không phải là "DŨNG SĨ". Nhưng chính Tổng Thống Đào Minh Quân là 1 chiến sĩ vùng hỏa tuyến, là 1 sĩ quan QLVNCH cũng là trưởng toán Biệt Kích BLACK TIGER mới là "Dũng Sĩ".

 

Nhưng cũng có thể chính Nguyễn Tấn Dũng, xuất thân là 1 y tá, có thể gọi là "Sĩ" chăng? Nếu như vậy thì "Dũng Sĩ mưu thần như lâm" có nghĩa là Nguyễn Tấn Dũng sẽ được Tổng Thống Đào Minh Quân chiêu hiền để BÀN GIAO CHÍNH QUYỀN ÊM THẤM hay tự rút lui ra khỏi Bộ Chính Trị của đảng CSVN hầu được hưởng ĐẠI ÂN XÁ của CPQGVNLT, được bảo tồn được tính mạng, tài sản và danh dự.

 

Tin tức cho hay, Nguyễn Tấn Dũng đang tìm cách móc nối để xin tiếp xúc với quý thành viên của CPQGVNLT. Nếu điều này đúng, thì quả là thời cơ tốt cho nước Việt Nam và tôi tin là Tổng Thống Đào Minh Quân có thể đứng ra xin toàn dân tha tội cho Nguyễn Tấn Dũng và con cháu của y được khoan hồng.

 

Câu 482 “Trần khôn nãi thị phúc tâm”:

 

Sau bao nhiêu năm, vì sự cai trị độc ác của Cộng Sản, con cháu nhà Trần và những người Anh Thư, Hào Kiệt mang tấm lòng thành tâm thiện chí ra giúp đồng bào, đó là “Nãi thị phúc tâm”. Hiện nay có biết bao phái đoàn thiện nguyện từ hải ngoại trở về mang theo thuốc men, lương thực và tấm lòng nhân ái ra giúp đỡ, lo lắng cho dân.

 

“Trần khôn” còn có nghĩa là những người họ Trần khôn ngoan và “Nãi thị” chỉ rõ là những người phụ nữ lớn tuổi có kiến thức, sáng suốt và lòng nhân đạo đã nhìn ra đại cuộc nên đem tài trí giúp cho người họ “ĐÀO”.

 

Như hiện nay, đã có nhiều vị nữ lưu lớn tuổi, có học vị cao cấp như Giáo Sư, Bác Sĩ, Tiến Sĩ v.v... đang tiếp tay phổ biến tin tức của CPQGVNLT và rất ủng hộ Tổng Thống Đào Minh Quân để tố cáo những tên cầm đầu CSVN tại tòa án hình sự quốc tế ICC (International Criminal Court). Người đã giúp Tổng Thống Đào Minh Quân dịch bản văn gửi Tòa Hình Sư Quốc Tế là Ông Thiếu Tá TRẦN Tiếng, Người đang làm luận án Tiểu Sử của Thủ Tướng là TRẦN Phong...

 

Tuy nhiên, “TRẦN KHÔN” còn có nghĩa là những người trần gian mà khôn ngoan, thức thời sẽ phù giúp Thủ Tướng Đào Minh Quân an bang tế thế, triệt quốc nạn cho dân.

 

Câu 483 “Giang hồ xử sĩ ĐÀO tiềm xuất du”:

 

Câu này có ý nói về một người họ ĐÀO vượt biên ra khỏi nước để tìm đường giúp dân. Người họ ĐÀO này là dòng dõi Đại Tướng Đào Tiềm, đã giúp cho Trương Nữ Vương đánh bại giặc Tàu Tô Định năm xưa. “Đào tiềm xuất du” có thể ám chỉ về ông Đào Minh Quân. Vì ông Quân họ ĐÀO và sau khi trốn thoát ngục tù Cộng Sản, đã lấy tên là Trần Nhuận Cường để giả làm người Hoa lái chiếc tàu VNKG-0602 mang theo 524 đồng bào vượt biển tỵ nạn tại Mã Lai và sau đó ông và gia đình nhập cư Hoa Kỳ quốc năm 1980 rất trùng hợp với câu Sấm này, tức là Đào Tiềm Xuất Du, tức trốn ra khỏi nước bằng tàu, thuyền (Tiềm), chứ không phải đi máy bay công khai.

 

“Tiềm” còn có nghĩa bóng nghĩa là chìm, là ẩn, là lặn xuống, là trầm và nghĩa đen là trốn, là âm thầm. “Đào tiềm xuất du” có thể hiểu là người họ ĐÀO xuất ngoại bằng cách trốn tránh, chứ không phải được xuất du chính thức hay được cấp giấy phép để xuất ngoại. Đoạn Sấm này ứng với trường hợp của Tổng Thống Đào Minh Quân. Vì sau khi ông vượt thoát trại tù Cộng Sản, đã dùng thuyền vượt biển trốn đến đảo Pulau Tangah-Mã Lai năm 1979.

 

“Giang hồ xử sĩ”, SĨ còn có nghĩa là Sĩ Quan, chiến Sĩ, kẻ Sĩ hoặc là 1 người văn nhân thi Sĩ nho nhã. Tất cả điều này đều có vẻ xứng hợp với phong cách, địa vị và xuất thân của Tổng Thống Đào Minh Quân. Vì ông nguyên là một văn nhân có bút hiệu Nam Quán, với dáng dấp như một thư sinh, nho nhã. Ông cũng xuất thân khóa 5/71 Sĩ Quan Võ Khoa Thủ Đức. Và tuy ông là một người thành công trên thương trường, là chủ nhân DAO Computer INC. nhưng lại có lối sống giản dị, chân thật, kết giao với mọi tầng lớp trong xã hội một cách thân thiết, không phân biệt học thức, địa vị, giầu nghèo, giống như cách giao tiếp, đi lại chân tình của những người “giang hồ”, tức “Giang Hồ Xử Sĩ”.

 

Câu 484 “Tướng thần hệ xuất Y Chu”:

 

Người họ ĐÀO này nhờ đức độ, hiền lành nên được những vị Bề Trên phù hộ. “Hệ xuất Y Chu”: Câu Sấm này theo tôi đã chỉ rõ vai trò của ông Đào Minh Quân. Tuy chỉ là 1 người áo vải bình thường, 1 sĩ quan trung úy trong QLVNCH. Nhưng ông ta lại được Ngũ Đại Tôn Giáo chú ý, nhất là quý vị cao tăng Phật Giáo và Hòa Hảo rất thương mến. Đồng thời cả ba đời Tổng Thống Đệ Nhất cường quốc Hoa Kỳ đều giúp đỡ, cho nương tựa và trao đổi với ông. Họ còn chấp nhận danh xưng “Thủ Tướng Chính Phủ QGVNLT” qua những công hàm liên lạc.

 

Trong lúc đó, có biết bao cá nhân địa vị lớn hơn ông, hay các tổ chức có bề thế khác, không làm được như vậy, hay làm được rồi cũng giải tán. “Tướng thần” còn có nghĩa là những người tài ba, lỗi lạc, có tâm linh, có tu dưỡng, trở thành các Thần Tướng, hay được các Thần Tướng chỉ đường đến giúp cho ông Đào Minh Quân. “Hệ xuất Y Chu”, “Y CHU” có nghĩa là những vị bác sĩ, giáo sư, trí thức cũng xuất hiện để hết lòng giúp đỡ cho người họ ĐÀO dẹp được loạn tặc để cứu dân, giúp nước.

 

Câu 485 “Thức cơ phục kiến Đường Ngu thị thành”:

 

Người họ ĐÀO này nhờ có lòng tốt giúp dân lành, nên đại nghiệp sẽ thành. “Thức cơ phục kiến” còn có nghĩa là những người khôn ngoan, thông minh, sáng suốt sẽ thức thời, thấu đáo cơ trời nên hết lòng phụ giúp cho người họ ĐÀO thành công. “Đường ngu thị thành” là đất nước rồi sẽ thanh bình, thạnh trị vang tiếng hát ca. Từ thôn quê đến chốn thị thành, dân chúng sẽ có đời sống an bình, phúc vượng, văn nhân, thi sĩ sẽ được thanh nhã, nhàn hạ, như đời nhà Đường: “Đường ngu thị thành”. Ông Đào Minh Quân đã bỏ hết tài sản lo cho đồng bào tại các trại tỵ nạn CS Đông Nam Á có phải là nhân vật này chăng?

 

Câu 486 “Hiệu xưng thiên hạ thái bình”:

 

Người họ ĐÀO này tâm dạ hiền lương, không muốn khởi nghiệp chiến tranh, mà chỉ muốn cho thiên hạ thái bình. Ông Tổng Thống họ ĐÀO chủ trương “Lấy Lại Đất Tổ – Không Làm Khổ Dân” và “Bỏ Cộng Còn Việt - Việt Không Giết Việt” rất ứng hợp với câu: “Hiệu xưng thiên hạ thái bình”.

 

Câu 487 “Đông Tây vô sự, Nam thành quốc gia”:

 

Nhờ vào sự giải quyết sáng suốt, nhân đạo và khéo léo của những nhà lãnh đạo thế giới, phối hợp với những vị nhân sĩ, trí thức, anh thư, hào kiệt yêu nước chân chính đem hết tim óc, lòng dạ ra cùng chung góp tâm sức cho đường lối hòa bình của người họ ĐÀO này, mà các mối họa chiến tranh Đông – Tây không còn, nước Việt Nam sẽ được hòa bình, muôn dân an lạc: Đúng là “Đông Tây vô sự – Nam thành quốc gia”.

 

Theo tài liệu mà tôi tầm kiếm thì ông Đào Minh Quân luôn tìm mọi cách để trấn an dân tình, không hề đưa ra 1 giải pháp bạo động quân sự, mà chỉ dùng đường lối thương thuyết, nhân hòa để giải quyết những bế tắc chính trị. Kể cả trận chiến biển Đông cũng có thể được hóa giải, qua các cách thức “Song phương lưỡng lợi”, thật khôn khéo để đem lại an bình cho quê hương đất nước và hòa bình cho thế giới. Hy vọng nước ta có thể thoát khỏi trận can qua chinh chiến đang muốn nổi sóng tại biển Đông đúng như câu: “Đông Tây vô sự” và sau đó, nước Việt Nam sẽ trở thành 1 quốc gia như những nước trên thế giới: “Nam thành quốc gia”.

 

Tóm lại là: đất nước loạn lạc, một người họ ĐÀO phải ra nuớc ngoài tìm đường phục quốc. Nhờ những người trai họ Trần khôn ngoan, trung thành và các anh thư, trí thức, hào kiệt có lòng tâm huyết giúp cho ông ĐÀO thành công phục quốc, khắp mọi nơi an hưởng thái bình,không còn họa chiến tranh loạn lạc như trước.

 

Sấm Trạng Trình còn tiên tri rằng:

 

“ Ngư ông bất ngộ ĐÀO NGUYÊN KHÁCH
Khởi thức hưng vong thế cổ kim “

 

“Ngư ông” là người đánh cá hay những người biết thời cơ, nắm được thời cuộc, mà không tìm gặp ông khách họ ĐÀO “Bất ngộ”, thì làm sao biết được sự hưng vong của thế cuộc xưa nay “Cổ kim”. “Ngư ông” còn có thể là những người đang cầm quyền như Tổng Thống Obama, Chủ tịch Tập Cận Bình, các nhà lãnh đạo phương Tây, hay có thể là những Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng... hay còn có nghĩa là những người liên quan đến tranh chấp biển Đông, phải tìm cho được vị khách họ ĐÀO mới biết được đại cuộc thành hay bại:

 

“Ngư ông bất ngộ ĐÀO nguyên khách,
Khởi thức hưng vong thế cổ kim”.

 

Kiến thức tôi hiểu được chút ít mà thôi. Chuyện SẤM là thiên cơ huyền bí không ai dám quả quyết biết được chính xác. Nên hiểu chút nào thì xin viết ra để tùy bà con liệu định. Tôi là người ủng hộ Tổng Thống Đào Minh Quân, nay quá già và chưa hề nhận 1 ân huệ nào của ông ấy, không cần phải nịnh nọt ông ấy. Nghĩ cho cùng, ông Tổng Thống Quân cũng là người xứng đáng. Thà giúp đỡ ông hơn là lòn cúi lũ Việt Cộng gian tham, ác độc tay sai Tầu Cộng, đang xâm lăng, đang cướp đất, cướp biển, đầu độc, thống trị dân ta.

 

Tuy nhiên, dù có tin Sám, Sấm Ký, Thiên Thơ hay không, thì tư cách, sự sáng suốt và lòng hy sinh, trường kỳ lo lắng cho đồng bào, chân thành muốn giúp dân cứu nước của Tổng Thống Đào Minh Quân, cộng với sách lược khoan hồng, nhân đạo, đoàn kết của CPQGVNLT do Tổng Thống lãnh đạo, chính là chìa khóa để mọi người qui tụ đến với ông cùng nhau giải cứu đất nước là điều chắc chắn.

 

Chế độ và gian đảng Cộng Sản phải tàn lụi, bị triệt tiêu là TẤT YẾU CỦA LỊCH SỬ.

 

TUY NHIÊN TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI VIỆT NAM CHÂN CHÍNH NÊN NHỚ RẰNG: Chính chúng ta phải cố gắng bảo vệ vị Lãnh Đạo của chúng ta. Lũ ma vương TC/VC cũng có lắm mưu gian chước quỷ. Chúng đang rắp tâm hãm hại MINH QUÂN để chúng ta mãi mãi là kẻ lưu vong, mất nước. Dù có tin vào SẤM hay không, thì chúng ta cũng biết lắng nghe LÒNG DÂN đang hướng về TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN vì họ quá hận và chán ngán sự gian ác, tham lam HÈN VỚI GIẶC TÀU – ÁC VỚI DÂN VIỆT của bọn CSVN. Ủng hộ Tổng Thống Đào Minh Quân là góp công sức bảo vệ Tổ Quốc, triệt hạ bọn Việt Cộng ác ôn, chống giặc Tàu xâm lược. Đó là CHÁNH NGHĨA nên làm.

 

Trân trọng

Hà Thượng Nhân

Ấn chỉ của Thủ Tướng Nguyễn Trân ủy nhiệm Thủ Tướng Đào Minh Quân.
Ủ Nhiệm Thư của Triết Gia Lương Kim Định ủy thác Thủ Tướng Đào Minh Quân.
Công hàm của Tổng Thống Hoa Kỳ gửi Thủ Tướng Đào Minh Quân với lời hứa tiến hành theo kế hoạch (Time will take care of the rest).
Thông Cáo Báo Chí của Giáo Hội Phất Giáo Hòa Hảo thừa nhận Thủ Tướng Đào Minh Quân là vị Lãnh Đạo.
Tiểu Bang California nhìn nhận và tuyên dương công đức của Thủ Tướng Đào Minh Quân

Comments

Cao Đức Thắng

05.01.2017 10:14

Tân tổng thống đắc cử Donald Trump thứ 45 của nước Mỹ đã ứng vào câu Sấm Ký Trạng Trình: “ Ma Vương Sát Đại Quỷ”. Vì
http://caoducthangqn.blogspot.com/2017/01/binh-giai-sam-ky-trang-trinh-nguyen.html

Cao Minh Bao

22.07.2016 04:43

Latest comments

05.11 | 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

04.11 | 16:17

LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH

04.11 | 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

03.10 | 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Share this page