From US. Secreetary of Defense Hon. James N. Mattis

Content from US. Secreetary of Defense Hon. James N. Mattis to PNGVN on October 18, 2018

Content from US. Secreetary of Defense Hon. James N. Mattis to PNGVN on October 18, 2018

THE THIRD REPUBLIC OF VIETNAM

THE PROVISIONAL NATIONAL GOVERNMENT OF VIETNAM

PO Box 2807, Anaheim, CA. 92814

On October 18th 2018
THE US Government supports
the PNGVN by making a ddeadly hit
to the Vietnam Communist party
with a congratulatory message
from the US Department
of Defense sent to
the Provisional National
Government of Vietnam
with the following content:

Thank you for inviting Secretary of Defense James N. Mattis to attend and participate in the Inauguration of Mr. Quan Minh Dao as the President of The Provisional National Government, 3rd Republic of Vietnam in Anaheim, CA, on November 11, 2018.  

Thanks again for the invitation, and best wishes for a successful event.

Respectfully,

Leslie M. Barroga
Public Affairs Specialist
Community & Public Outreach

Bản dịch Việt ngữ:

NGÀY 18 THÁNG 10 NĂM 2018 , HOA KỲ TIẾP TAY CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI ĐÁNH MỘT ĐÒN CHÍ MẠNG VÀO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỚI CÔNG ĐIỆN TỪ BỘ QUỐC PHÒNG HOA KỲ GỬI CHO CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI VỚI NỘI DUNG CHÚC MỪNG THÀNH CÔNG CHO LỄ ĐĂNG QUANG CỦA TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN, ĐỆ TAM VIỆT NAM CỘNG HÒA NGÀY 11.11.2018 VỚI NỘI DUNG SAU ĐÂY:

"Bộ Trưởng Quốc Phòng James N. Mattis gửi lời chúc tốt đẹp nhất cho sự kiện thành công trong Lễ Đăng Quang của ông Đào Minh Quân với tư cách là Tổng Thống Chính Phủ Quốc Gia Lâm Thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa ngày 11 tháng 11 năm 2018".

Trân trọng.

Latest comments

05.11 | 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

04.11 | 16:17

LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH

04.11 | 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

03.10 | 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Share this page