Comments

NÀY ANH EM ƠI !

25.06.2017 01:25

NÀY ANH EM ƠI ! ĐỨNG LÊN ĐÁP LỜI SÔNG NÚI . Tôi hoàn toàn ủng hộ CHÁNH PHỦ Q.G. VIỆT NAM L.T.Tôi mong từng ngày để dẹp được nạn cướp Quốc tế Cộng sản trên quê hương Việt Nam.

Phạm cong Tan

26.02.2017 13:50

Ký tên đmhcm

Quan văn Huỳnh

04.06.2015 19:59

Tôi hoàn toàn ủng hộ CHÁNH PHỦ Q.G. VIỆT NAM L.T.Tôi mong từng ngày để dẹp được nạn cướp Quốc tế Cộng sản trên quê hương Việt Nam.

Latest comments

05.11 | 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

04.11 | 16:17

LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH

04.11 | 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

03.10 | 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Share this page