Quốc Ḥôi Hoa Kỳ chất vấn Pḥu Tá Thứ Trửơng Ḅô Ngọai Giao Hoa Kỳ đ̣ăc trách vấn đề Nhân-Quyền tại Vịêt Nam

               DNguyen

Mời coi một Video Clip (có phụ đề Việt ngữ):  

Chủ-Tịch Ủy Ban Đối Ngoại/Quốc Hội Hoa Kỳ chất vấn Phụ Tá Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đặc trách vấn đề Nhân-Quyền tại Việt Nam:

" Các ông đã làm được gì trước bản án mà nhà nước VN kết tội hai cháu Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha ? "

Mời coi một Video Clip (có phụ đề Việt ngữ): Chủ-Tịch Ủy Ban Đối Ngoại/Quốc Hội Hoa Kỳ chất vấn Phụ Tá Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đặc trách vấn đề Nhân-Quyền tại Việt Nam:

Latest comments

05.11 | 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

04.11 | 16:17

LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH

04.11 | 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

03.10 | 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Share this page