BÌNH LUẬN VỀ TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN

Tập Cận Bình sợ ai?

Tại sao ông ĐÀO MINH QUÂN vào sa mạc

Tại sao ông ĐÀO MINH QUÂN vào sa mạc? Xem video này để tiếp theo các video khác.

Latest comments

05.11 | 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

04.11 | 16:17

LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH

04.11 | 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

03.10 | 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Share this page