Phong Trào Vịêt Nam Tân Dân Ch̉u giúp ḥôi C̣ưu Tù Nhân Chính Tṛi C̣ông S̉an thiết ḷâp và gỉai quyết các hồ sơ HO ḅ̣̣̣i ứ đ̣ong.

Phong Trào Việt Nam Tân Dân do Thủ Tướng Đào Minh Quân sáng lập, đã giúp hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Cộng Sản giải quyết các hồ sơ H.O. bị ứ đọng từ năm 1988. Đến năm 1989 mới có HO1 là đợt đầu tiên được định cư tại Hoa Kỳ. Đoạn phim tài liệu này cho thấy 1 phiên họp giữa hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Cộng Sản do ông Nguyễn Hậu là Chủ Tịch hội cùng các đại diện đang họp với Khu Bộ VNTDC Nam Cali để tìm cách giải quyết hồ sơ HO đang bị ứ đọng.

Comments

Minh Tran

13.07.2017 02:44

Thành tâm cảm ơn TT Đào Minh Quân.

Latest comments

05.11 | 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

04.11 | 16:17

LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH

04.11 | 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

03.10 | 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Share this page