Từ ngàn xưa, cương th̉ô Bách Vịêt không ph̉ai ch̉i từ Cao Bằng-Ḷang Sơn đến Ca Mâu-Minh H̉ai, mà còn bao gồm như b̉an đồ đ̣ia hình này.


Từ ngàn xưa, cương th̉ô Bách Vịêt không ph̉ai ch̉i từ Cao Bằng-Ḷang Sơn đến Ca Mâu-Minh H̉ai, mà còn bao gồm như b̉an đồ đ̣ia hình này.

Người xưa có câu: Nếu thắng tṛân mà Dân-Quân không ḷâp công là có ṭôi

Chân dung Th̉u Tướng Đào Minh Quân - Orange County California-May 2013.

Chân dung Th̉u Tướng Đào Minh Quân - Orange County California-May 2013.

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

Chương Trình

Tân Dân Chủ

Kính Thưa Đồng Bào!

Kính Thưa Qúy Vị cùng các bạn Thanh Niên Việt Nam!

1- Trước hết, xin cám ơn Trời và sau đến Đồng Bào, đã cho thêm cơ hội để thưa chuyện về Chương Trình Tân Dân Chủ (CT/TDC) của Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời (CPQGVNLT).

1-1- Cảm ơn Trời đã cho Nhân Loại trí huệ để phát minh ra TV, Radio, có đầy dãy các nhà truyền thông chân chính, hằng tỷ Cell Phone, nhất là Internet loan truyền và lưu trữ chứng tích Thông Tin các sự kiện lịch sử, thật rõ ràng cho dân chúng toàn cầu biết tường tận.

1-2- Thứ nhì là cám ơn Đồng Bào Ba (3) Thế Hệ tiêu biểu Việt Nam, bao gồm: Thanh Niên, Trung Niên, và Lão Niên, đã sớm bầu lên một Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam ngay sau khi Lạc Việt của toàn thể Bách Việt bị lọt vào tay Hán-Mông Tầu năm 1975 (1).

1-3- Thứ ba là cám ơn tất cả anh chị em phục vụ Quốc Dân Đồng Bào. Dù chỉ tặng một chén nước lã, hay góp một thời gian ngắn hiện diện với Chính Phủ QGVNLT, giúp Chính Phủ lớn lên và sống mạnh trong lòng Dân Việt cho tới ngày nay. Nhờ vào lòng tin của Đồng Bào, Phong Trào Tân Dân Chủ cuối thế kỷ 20 đã trưởng thành và tiến lên thành Chương Trình Tân Dân Chủ đầu thế kỷ 21, để thích ứng với thời đại mới. Nơi không còn chỗ đứng của cường quyền dùng bạo lực và khủng bố để điều hành Quốc Gia. CT/TDC là một chương trình phục vụ sự SỐNG tốt lành cho mọi Quốc Dân.

1-4- Chúng tôi là người được bầu lên làm Thủ Tướng Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời, một đứa con được khai sinh bởi Người Mẹ Việt Nam Cộng Hoà ngày 21-10-1990 tại Hoa Kỳ, (3)  để kế tục phục vụ, chứ không phải để cai trị dân Việt.

Kính thưa quý vị,

2- Có người vô tình hay cố ý đặt những câu hỏi: - Phong Trào Tân Dân Chủ (PT/TDC) là gì? Có phải chỉ là “cơn gió lộng nhất thời” của một học thuyết chăng? Là một đường lối lật đổ hay giải thể CS?

2-1 Thưa đúng và không đúng. Không đúng vì PT/TDC không phải là một “Cơn gió lộng nhất thời” của một học thuyết (3). Nhưng đúng là một Phong Trào do những người Việt Nam bị CS cướp nước nổi lên. Ngay sau ngày 30-40-1975, khi nam nữ ba (3) thế hệ lão niên, trung niên và thanh niên Việt Nam toàn quốc uất ức, cảm thấy mình bất lực, dù muốn hy sinh ngay mạng sống (4), vẫn không làm được gì để cứu đồng bào bị CS cướp chính quyền, cướp nước. Một số người dân Việt tiêu biểu trong ba (3) thế hệ đó vượt biên ra khỏi nhà tù nhỏ, nhà tù lớn. Họ có mặt trên toàn thế giới. Một số lớn định cư tại Hoa Kỳ, Úc và Âu Châu, chuẩn bị cho ngày phục quốc. Vài nhóm anh chị em thành công lập đoàn thể biểu tình chống đối CS đàn áp nhân dân trong nước. Số khác chủ trương theo não trạng cũ, là học nghề bạo động cướp chính quyền của CS. Một số thụ động chờ ngày Mỹ “bật đèn xanh” cho mình “bất chiến tự nhiên thành”, mong trở về nước nắm chính quyền nhờ “ba cái bằng cấp giấy”. Một số dùng “bằng cấp da” hay tiền bạc “về nước tìm đường cứu quốc”, rồi bị CS đồng hóa luôn! Có một số hùng hổ đáng kể, được ủng hộ nhân lực và tài chánh mạnh mẽ, có văn phòng, Radio, TV tưởng mình là một chính phủ Việt Nam hải ngoại thật rồi. Các tổ chức có khí thế chống cộng đó làm rất tốt cho sự nghiệp toàn dân Việt chống Tầu và Việt Cộng. Rủi thay, họ đã làm ổ cho Ruồi Tầu và Ruồi Việt Cộng đẻ trứng dòi vào đục tan nát.  

2-2- Nghe lời hướng dẫn của các cao nhân, một số anh chị em lập được Phong Trào TDC và thành hình được CPQGVNLT. Chính Phủ có lúc ẩn, lúc hiện. Lúc bùng lên khí thế ồ ạt (xin xem trên Youtube giương lên ngọn cờ vàng). Lúc im lìm như Tàng Long Hổ Phục. Biết lợi dụng sự “bưng bít thông tin” của CS và với sự giúp đỡ “mắt nhắm mắt mở” của Quốc Hội Mỹ, để giữ liên lạc với Chính Quyền Hoa Kỳ trong bao nhiêu năm qua (xin xem www.cuutuchinhtri.org). Nhưng PT/TDC không ngủ trên thành tựu chính trị đó, trái lại luôn đề cao cảnh giác để bảo toàn lực lượng trong trọng nhiệm chuẩn bị cho ngày thay thế đầu não CS Tầu Cộng và Việt Cộng.

2-3- Để thích ứng việc hậu thuẫn những cuộc phản kháng tà quyền của người dân toàn thế giới muốn được tự do, dân chủ và nhân quyền, hội đồng lãnh đạo Phong Trào TDC đã theo sát hành động của những nhà lãnh đạo cách mạng Hoa Kỳ. Xem họ làm cách nào giúp người dân bị trị ‘từng thời điểm này đến thời điểm khác’, ‘địa giới này đến địa giới khác’, ‘quốc gia này đến quốc gia khác’ và ‘chiến lược này đến chiến lược khác’. Phong Trào TDC tiến hoá lên thành Chương Trình TDC hầu hiến dâng những chiến lược bền lâu cho mục đích Lấy Lại Đất Tổ - Không Làm Khổ Dân trong Tân Kỷ Nguyên 21.

2-4- Chương Trình TDC không cần thiết là Học Thuyết để Học Hỏi, Học Hiểu. Nhưng là Chương Trình Hành Động Bằng Việc Làm, một cách thật ngắn gọn dễ hiểu, với mục đích phục vụ cho dân, chứ không phải để cai trị người dân. Làm sao cho CT/TDC thật đơn giản nhưng có tiềm lực giải cứu tất cả mọi người, kể cả con cháu người CS. Muốn thế, Chương Trình TDC cần giúp toàn dân biết những tử huyệt của Cộng Sản nằm ở đâu, để dân tay không ở mọi tầng lớp, dù ít quan tâm về chính trị, cũng có thể vô hiệu hóa sự vùng vẫy của đảng CS.

2-5- Tử huyệt thứ nhất của chế độ CS là tên cán bộ Tầu Cộng Hồ Chí Minh giả mạo người Việt. Ta chỉ dùng một chữ ký TRÊN BÀN CHÂN ĐẠP MẶT tên Việt gian này để tấn công. Diệt một kẻ đã chết, để cứu hết người sống. Ngay cả cán bộ đảng viên đã lỡ bị CS lừa gạt theo chúng, cũng không bị nguy hiểm tính mạng, vì dùng bí danh để ký tên.

2-6- Tử huyệt thứ hai của chế độ CS là mục đích và cứu cánh của CP QGVNLT “Lấy lại Đất Tổ - Không Làm Khổ Dân”. Kẻ nào không muốn, hoặc cản trở người Việt lấy lại Đất Tổ, kẻ nào làm khổ dân Việt, thì tuyệt đối không nằm trong Chương Trình Tân Dân Chủ.

2-7- Tử huyệt thứ ba của chế độ CS là đường lối của CPQGVNLT “Bỏ Cộng Còn Việt - Việt Không Giết Việt”. Kẻ nào không bỏ CS, kẻ nào chửi rủa hay đánh giết người Việt, thì không nằm trong Chương Trình TDC.

2-8- Tử huyệt thứ tư của chế độ CS là sự đảm bảo đại ân cho Tính Mạng, Danh Dự và Tài Sản hợp pháp của cán bộ đảng viên CS và con cháu họ. Kẻ nào không tin điều này thì không được hưởng ơn đại xá của Chương Trình TDC sau khi CPQGVNLT tiếp nhận chính quyền. 

2-9- Tử huyệt thứ năm tước bỏ vũ khí bí mật và thâm độc của VC do “Gây mâu thuẫn, căm thù và đấu tranh giai cấp”, mà đảng viên CS nào cũng phải họcthuộc lòngđể chiếm được trên nửa thế giới. Toàn dân và trợ thủ TDC ghi tâm khắc cốt câu hoá giải là: “Bất đồng, không bất hòa, tha được, cứ tha. Không mắng chửi anh chị em, kể cả kẻ thù, sẽ cứu được cả thế giới.

2-10- Đồng-nhiệm và trợ-thủ đích thực của CPQGVNLT luôn tu thân, từ bi hỉ xả để biết đau lòng khi thấy người dân bị tà quyền CS ngược đãi, bị gây đau khổ, hoặc bị đánh đập đến chết! Chương Trình TDC trước tiên muốn phục hồi và tôn trọng nhân phẩm, lương tâmniềm tin của mọi người dân Việt, nhất là tự do, dân chủ, và nhân quyền. Đó là tài sản thiêng liêng Tổ Tiên để lại cho con cháu dân Việt.

3- Chính Phủ QGVNLT gồm có những ai? Tổ chức ra sao? Quốc gia nào trên thế giới công nhận? Có hiến pháp, quốc hội, toà án, quân đội, lãnh thổ hay không?

3-1- CPQGVNLT gồm tất cả những người Việt Nam bị CS cướp nước. Ai cũng có thể là Thủ Tướng, là Lãnh Đạo, là Đồng Nhiệm, là Trợ Thủ, khi được dân bầu lên. Vì hoàn cảnh tế nhị của một Quốc Gia Việt Nam có chủ quyền, bị liệt cường thế giới dùng làm võ đài tỉ thí chí mạng, đến nỗi mất nước vào tay CS Tầu năm 1975, CPQGVNLT đã tổ chức chính quyền một cách linh động, không cồng kềnh và hợp pháp, để tồn tại trong quốc gia Hoa Kỳ.

3-2- Các Quốc Lão và Ba (3) Thế Hệ Tiêu biểu VN đã cố vấn cho CPQGVNLT thành lập một Quốc Gia mới, theo kiểu mẫu cách mạng Hoa Kỳ,  đã vượt ra khỏi não trạng cũ của chế độ quân chủ thời bấy giờ. Lúc đó Hoa Kỳ chưa được một quốc gia nào trên thế giới công nhận chính quyền của họ. Nhưng ngày nay Hoa Kỳ đã thành công trong việc tạo dựng một Quốc Gia và hiện là một cường quốc nhất nhì trên thế giới. Vì vậy, Hoa Kỳ tin và thông cảm cho Việt Nam trong sự Tái-Lập-Quốc rất tế nhị và khôn sáng của Chính Phủ QGVNLT. Vì được Tin và thông cảm, nên đến nỗi liên tiếp ba (3) đời Tổng Thống Hoa Kỳ, đã hậu thuẫn và bàn quốc sự với Thủ Tướng CPGQVNLT, mà không cần thông qua Quốc Hội (5) và mới đây, Liên Hiệp Âu Châu gồm 27 quốc gia đã gửi công hàm đến Thủ Tướng Đào Minh Quân ngày 17/04/2013 với lời cam kết thúc đẩy dân chủ, nhân quyền và các quy định của pháp luật, cả trong các nước thành viên và trên toàn thế giới. Và cùng ngày 16/04/2013, Nghị Hội Âu Châu cũng đã ra 2 Nghị Quyết B7-0166/2013 và B7-0184/2013 để lên án và cảnh cáo CSVN vi phạm dân quyền và nhân quyền.   

3-3- Vì DÂN CHI PHỤ MẪU. Dân chính là cha mẹ của chính phủ, toà án và quân đội, nên Chính Phủ QGVNLT không áp đặt quyền bính lên dân, nhưng chờ và nhờ chính người dân trong và ngoài nước bầu lên quốc hội, để lập Hiến Pháp Mới có quốc tế giám sát. Hiến pháp được dùng tạm thời thật ngắn gọn, bao gồm mục đích, cứu cánh, và đường lối của Chính Phủ QGVNLT là: Lấy Lại Đất Tổ - Không Làm Khổ Dân - Bỏ Cộng Còn Việt - Việt Không Giết Việt

3-4- Chương Trình TDC khuyến khích CPQGVNLT giữ nguyên Quân đội Nhân dân Việt Cộng sau khi bỏ cộng. Các anh hùng bị CS lừa dối chinh chiến gian khổ này, vẫn được CPQGVNLT giữ quân số, cấp bậc và đãi ngộ như cũ hoặc có thể hơn, vì giữ trọng nhiệm mới cho Quốc Dân. Để quen với trọng nhiệm này, các Tướng Lãnh Chỉ Huy là các anh chị em “phản tỉnh” được CPQGVNLT chiêu hiền, đã có bí danh “Đạp mặt Hồ Chí Minh từ số LLĐT 1…đến LLĐT 3358...” tạm thời huấn luyện. Sau đó, lần lượt được ra nước ngoài học tập, để tiến thân trên đường binh nghiệp của thế kỷ tin học. Quân Đội Quốc Gia Việt Nam mới sẽ có nhiệm vụ mới là làm nhiệm vụ cứu người trên không gian, trên biển và lòng đất sâu. Họ biết chống cháy, chống lũ lụt, chống tội ác, chứ không làm công cụ đàn áp dân chúng hay xâm lăng chiếm dân, cướp đất và biển của lân bang.

3-5- CPQGVNLT có lãnh thổ. Người dân Việt bị CS cướp nước đã mua được nhà đất nơi mình cư ngụ, nay được gọi là “Land Lord” (Chúa đất), làm chủ bất động sản nhà đất trên khắp thế giới, từ Đông sang Tây, từ Bắc đến Nam, là nơi mà mặt trời không bao giờ lặn.

4-  Đường lối? Chủ trương? Làm thế nào lật đổ CS?  Đường lối, chủ trương dựa vào cha mẹ là dân và các anh chị em ngành truyền thông chân chính, là đánh vào tử huyệt của CS (2-5-đến 2-9).

4-1- Chuyện lật đổ hay giải thể nhà cầm quyền CS theo chủ trương tranh giành quyền bính là não trạng cũ, mà cả hai bên đều bị thương tổn, không thích hợp với CT/TDC. Trong kỷ nguyên mới không có bạo lực, khủng bố và chiến tranh. Chính Quyền nào hành xử phi pháp, mang tội diệt chủng con người, thì kẻ cầm quyền phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước công lý. Khốn khổ nhất là kẻ bị ra toà án quốc tế để lãnh án vào lúc tuổi già hết thời. Do đó, theo đúng chủ trương của Chương Trình TDC, Chính Phủ QGVNLT không cần làm quan tòa hay đao phủ, mà Tòa án Hình Sự Quốc Tế ICC sẽ truy tố những kẻ phạm pháp. Ngày 27/05/2013 vừa qua, Thủ Tướng Đào minh Quân đã nhận được thông báo của ICC đã nhận được hồ sơ của 19 thủ lĩnh CSVN phạm pháp.

4-2- Giới truyền thông chân chính chắc chắn chọn vai trò làm lịch sử thay đổi bạo quyền CS tại VN, hơn là dại dột nhận chút ít quà lợi từ nhúm đầu xỏ tay sai Tầu Cộng hết thời này.

5- Thời gian là khi nào? Bao lâu?

5-1- Thay thế đảng VC cầm quyền nhanh hay chậm là do người Dân Việt. Quốc Dân Việt Nam muốn lúc nào, thì CPQGVNLT sẽ thay thế nhà cầm quyền Việt Cộng lúc đó. Hãy tụ họp chữ ký ủy thác cho CPQGVNLT thay mặt cho dân nói chuyện tại Đại Hội Đồng LHQ, càng nhiều càng tốt. Vừa mới đây Trúc Hồ và nhóm ông ấy đã làm một thí nghiệm vô tiền khoáng hậu để đo lòng dân bằng chữ ký thay cho lá phiếu. Nhưng tiếc rằng những đại diện đến xin gặp chính quyền Hoa Kỳ, tuy có tài danh nhưng không có thế, không có chính danh và chưa có thời gian bang giao với Chính Phủ Hoa Kỳ như CPQGVNLT (5).

6- Làm ở đâu?  Theo não trạng cũ, mọi người tưởng rằng ta phải giành giựt chủ quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ, Việt Nam, Tầu Cộng, hay tại địa danh nào đó tên thế giới.  

6-1- Thật ra địa điểm là ngay trong đầu óc của từng người và ai cũng có thể tự chủ và tự phát động. Ta làm việc cứu nước, cứu người từ trái tim ta. Tất cả việc làm vì yêu nước là từ trái tim chân chính không biết nói dối của chúng ta mà ra. Không thể dùng bạo lực để thay cường quyền, và cũng chẳng thể chế ngự tội ác bằng bất lương. Không phải cha ông ta đã dạy và đã thành công bằng cách ĐEM CHÍ NHÂN THAY CƯỜNG BẠO, LẤY ĐẠI NGHĨA THẮNG HUNG TÀN đó sao?     

7- Ai ủng hộ? Tài chánh từ đâu, ai tài trợ ?  Sự ủng hộ do dân chứ không lẽ do kẻ thù ? Tài chánh, nguồn tài trợ là từ người dân nào muốn Quốc Gia Việt Nam không lệ thuộc ngoại bang, chứ không phải từ kẻ chi tiền viện trợ, muốn quốc gia Việt Nam lệ thuộc họ như trước 1975 ? Cho đến ngày hôm nay, CPQGVNLT vẫn chưa bao giờ quyên góp hay xin của người dân. Nguồn tài chánh để sinh hoạt là do những khối óc thông sáng hiến dâng, tạo những nguồn tài trợ gần như vô tận. CT/TDC chủ trương tự giúp mình trước rồi thì Trời sẽ giúp sau. Ngày Trời giúp đó không xa, vì các công ty khai thác dầu khí như British Petroleum, ConocoPhillips, Exxon Mobil Corporation, India’s Oil, Mitsubishi Oil Co. v.v… phải nghĩ đến việc tự giúp mình bằng cách cộng tác với CPQGVNLT, để hợp pháp hóa việc làm ăn của họ, hơn là lén lút làm đồng loã ăn cắp, vụng trộm chia chác với Việt Cộng một số tài nguyên của Việt Nam. Những đại tài phiệt cũng đã và đang tiếp xúc với CPQGVNLT.

7-1- Sự tự nguyện của các công ty quốc tế là ủng hộ CPQGVNLT ra LHQ thay thế cho đầu não CS đang cầm quyền. Trời sẽ chúc phúc cho việc quốc tế ủng hộ CPQGVNLT, giúp toàn dân Việt làm người chủ đích thực của đất nước VN và tài nguyên dầu khí do cha ông để lại.

7-2- Tài nguyên Quốc Gia do cha ông ta để lại quan trọng trước nhất là trí tuệ quý giá của con cháu ta, sau là tài nguyên thiên nhiên dầu khí tại Biển Việt Nam lớn hơn 70 lần của nước Kuwait cũng thuộc về chúng ta. Ta sẽ dùng tài nguyên này vào mục đích tạo hòa bình và thịnh vượng cho toàn vùng Á Châu và Đông Nam Á Châu. Khi tài nguyên đó vào tay Dân, không lọt vào tay những kẻ gian tham. Và với tài kinh bang tế thế của CPQGVNLT, biển VN sẽ tránh được sự tranh giành của kẻ cướp và bọn đồng loã, chắc chắn thoát được nạn binh lửa chết người.

8- Ai được lợi ích từ Chương Trình Tân Dân Chủ?  Lúc CPQGVNLT có dịp thi hành Kinh Bang Tế Thế một cách công bằng và hữu hiệu:

8-1- Dân Quân VN, Quân Trung Quốc, Lính Tráng quanh vùng tranh chấp. Những người này được mối lợi trước tiên là giữ được sinh mạng của mình, tránh được cuộc chiến tranh chỉ có lính chết mà không có lãnh tụ chết, khi đi giành giựt dầu khí qúa lớn kia. Y như em bé, chộp vội một nắm kẹo quá lớn trong keo, không thể nào rút tay ra được. Hãy để CPQGVNLT phân chia, vì số kẹo đó qúa lớn.

8-2- Các công ty dầu khí trên thế giới được thoát tội danh cùng đồng loã ăn cắp với Đảng CS cướp nước VN. Ngày nào CT/TDC và CPQGVNLT chưa về VN chấp chánh, thì ngày đó chưa có chính sách khoan hồng đại ân xá (amnesty) cho việc ăn cắp dầu khí của Việt Nam, và chưa thể thi hành luật cho đấu thầu công khai, công bằng, với mối lợi cùng khai thác lợi nhuận hợp pháp. Có khi lợi hơn hẳn thủ đoạn khai thác lén lút với kẻ cướp bất chính là Việt Cộng và Tầu Cộng.

Kính Thưa Đồng Bào!

Kính Thưa Qúy Vị cùng các bạn Thanh Niên Việt Nam!

Do lòng nhân đạo muốn giúp dân Việt thoát nạn chậm tiến và bần cùng, các nước văn minh đành chấp nhận tài trợ cho CSVN. Cùng lúc những tư bản hoạt đầu cũng tuôn vào để thủ lợi. Do đó, một vài nơi trong nuớc cũng được trùng tu, phát triễn và nhiều biệt thự, cao ốc mọc lên, giúp cho bộ mặt của nhà cầm quyền CSVN thay đổi. Nhưng do không có đạo đức và thực chất dân tộc, nên đã đẻ ra tệ nạn bè phái, gian tham, ngu dốt và đầu óc nô lệ. Việt Cộng biến nước ta thành 1 lâu đài xây trên cát. Nhìn bề ngoài có vẻ phồn vinh nhưng chỉ là giả tạo. Thực chất thì  giầu nghèo qúa cách biệt, dân chúng vẫn cơ cực, lầm than và vẫn bị đầy đọa dưới hệ thống công an sắt đá, kìm kẹp bằng bắt bớ, đánh đập, gian cầm, kể cả sát hại. Trong khi nợ nần của quốc gia ngày càng chồng chất.

Thêm vào đó, Tầu Cộng đang thực hiện thủ đoạn “Lộng giả thành chân” để mong chiếm đoạt phần biển đất Hoàng Sa và Trường Sa, là một phần giang sơn của Việt Nam. Âm mưu này chỉ là 1 phần trong kế hoạch tầm gửi, muốn Hán hóa toàn cỏi Việt Nam, mà chúng đã nuôi mộng từ ngàn năm trước. Nếu chúng ta không mạnh mẽ hỗ trợ CPQGVNLT mau chóng tiếp thu chính quyền. Thì những gánh nặng kinh tế do Việt Cộng chụp giật, vơ tận, vét cạn, nên thiếu nợ công nhiều tỷ mỹ kim. Kể cả các chương trình viện trợ, hay cho vay có thời hạn hoàn trả, những hiểm họa đè lên bao thế hệ Việt Nam trong tương lai. Không kể việc chúng đang hủy hoại truyền thống đạo đức, văn hóa dân tộc, biến đất nước chúng ta thành nô lệ Tầu Cộng và trong tương lai, có thể nước Việt Nam trỡ thành một quận lỵ của Tầu. Lúc đó con cháu sẽ nguyền rủa chúng ta muôn đời.

9- Giải pháp: Sự duy trì Hòa Bình của lãnh đạo CPQGVNLT là giải pháp cho các vấn đề khủng hoảng quyền lực cùng chính danh và chủ quyền của Việt Nam. Liên Hiệp Quốc có muốn hoà bình tại Á Châu hay Đông Nam Á Châu và vùng biển Nam Hải, để có thương lộ quốc tế an toàn và sự thông cảm chia sẻ mối lợi dầu khí của Việt Nam do CPQGVNLT chủ trương, qua CTTDC để tránh cuộc chiến tranh không cần thiết tại đó hay chăng?

9-1- Xin đừng quên tính hợp pháp của CPQGVNLT, với sự nâng đỡ hành chánh của ba (3) đời Tổng Thống Hoa Kỳ, cùng trí tuệ và tài năng kinh bang tế thế của Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời, là chìa khóa để mở các bế tắc hiện nay tại Thái Bình Dương, hóa giải cuộc diện đang căng thẳng tại biển Đông, tránh cho thế giới một cuộc chiến hủy diệt, tương tàn không cần thiết.

Nay CPQGVNLTđang vâng theo ý Trời, xin thuận theo ý dân để CỨU QUỐC. Kính mong toàn dân Việt Nam xem xét Chương Trình TDC, để khuôn cứu và tán trợ.   

 Kính chào Liên Hợp trong Hòa Bình và Thịnh Vượng

Đại An Năm Thứ Hai Mươi Hai

Thủ Tướng Đào Minh quân

CPQGVNLT

 CT/TDC

Chú thích:

(1)  Nước Việt ta là toàn thể một Quốc Gia gồm cả trăm bộ tộc sống hoà bình suốt cả Trường Giang (Sông Dương Tử) tới tận Biển Đông nhập vào Thái Bình Dương. [Trích văn hóa phẩm của người Việt yêu nước không CS (H-1)]

 (2) CPQGVNLT đúng nghiã như danh xưng, là do con cháu của tiền nhân Bách Việt từ 7 ngàn năm đến cận đại như Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn, Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa.Nhưng không phải là từ hai nền Cộng Hoà mà gần một thế kỷ nay đã bị dòi Tầu đẻ trứng vào (VN dân chủ cộng hòa vàcách mạng lâm thời cộng hòa miền nam VN (mặt trận giải phóng miền Nam) và nay gộp chung là cộng hoà xã hội chủ nghiã VN).

(3) CPQGVNLT tuy thoát thai từ mẹ VNCH, cũng cờ vàng ba sọc đỏ tiêu biểu ba miền VN, tuy cùng huyết thống dòng tộc, cùng được hưởng quyền gia tộc, nhưng CPQGVNLT -cờ vàng ba sọc đỏ tiêu biểu ba thế hệ VN tự do, dân chủ, nhân quyền, là một Thực Thể có toàn quyền ngay sau khi lọt lòng mẹ VNCH. Ngày Chính Phủ Quốc Gia Lâm Thời chấp chánh là ngày toàn dân Việt Nam vui mừng vì Đệ I VNCH, Đệ II VNCH, VN Dân Chủ Cộng Hòa, Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghiã VN cáo chung đi vào lịch sử. 

(4) Tưởng nhớ anh chị em Tướng, Sĩ, Dân, Quân, Cán, Chính VNCH tuẫn tiết năm 1975.

(5) Xin xem công hàm trao đổi giữa chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ QGVNLT trong www.cutuchinhtri.org . Chính Phủ của Tổng Thống Clinton cố tình chính thức bang giao với nhà cầm quyền Việt Cộng ngày 20-7-1995 tức sau CPQGVNLT rất xa. Mọi việc đã và đang làm của guồng máy cầm quyền VC chỉ là mâm cỗ làm sẵn cho Quốc dân VN xơi.

Ông Trần Tiếng, Pḥu Tá Đ̣ăc Bịêt c̉ua Th̉u Tướng CPQGVNLT khai ṃac chương trình họp báo

Ông Trần Tiếng, Pḥu Tá Đ̣ăc Bịêt c̉ua Th̉u Tướng CPQGVNLT khai ṃac chương trình họp báo ṭai Câu Ḷac Ḅô Văn Hóa Báo Chí qụân Cam ngày 14-09-2013 và 1 phần bài thuyết trình c̉ua Giáo Sư Nguyễn Văn Minh, Đ̣ai Bỉêu Chính Ph̉u ṭai Nam Cali. Giáo Sư Minh trình bày đề tài : “Qúa trình hình thành Phong Trào VNTDC và Chính Ph̉u Quốc Gia Vịêt Nam Lâm Thời”.

Thiếu Tướng Nam Sơn trình bày "Quan Ḥê Giữa CPQGVNLT và các nước Đồng Minh trên thế giới".

GS Nguyễn Văn Minh, Đ̣ai Bỉêu Chính Ph̉u tại Nam Cali tiếp ṭuc thuyết trình đề tài "Quá Trình Thành Ḷâp Phong Trào Tân Dân Ch̉u và Chính Ph̉u Quốc Gia Vịêt Nam Lâm Thời" và Thiếu Tướng Nam Sơn trình bày "Quan Ḥê Giữa CPQGVNLT và các nước Đồng Minh trên thế giới".

GS Hoàng Ṿan Lý gỉang gỉai CHƯƠNG TRÌNH GỈAI TH̉Ê CSVN TRONG ÔN HÒA

Thiếu Tướng Nam Sơn tiếp ṭuc trình bày đề tài: QUAN ḤÊ GIỮA CPQGVNLT VÀ ĐỒNG MINH và GS Hoàng Ṿan Lý gỉang gỉai CHƯƠNG TRÌNH GỈAI TH̉Ê CSVN TRONG ÔN HÒA. Các cụôc thuyết gỉang này ṭai Câu Ḷac Ḅô Văn Hóa Báo Chí qụân Cam ngày 14/09/2013.
̉

Ch̉u Ṭich ̉Uy Ḥôi Đồng Minh ṃanh mẽ ̉ung ḥô Th̉u Tướng Đào Minh Quân

Hon. Barry Thaxton, President of the Allied Association of American declared a strong supporter Prime Minister Dao Minh Quan

Tường thuật của phóng viên Don Ortega về Lễ Thượng Kỳ tại San Jose ngày 23/6/1991

Thông Địêp c̉ua Th̉u Tướng Đào Minh Quân ngày 15/10/2010

Luật Sư Waldish giới thiệu Thủ Tướng Đào Minh Quân đọc thông điệp tại Thư Viện Nixon ngày 15/10/2010 về ch̉u quyền biển Đông c̉ua Vịêt Nam và quyền lợi khai thác các m̉o dầu khí ở thềm lục đ̣ia Vịêt Nam ph̉ai do dân Vịêt Nam quyết đ̣inh và được thụ hưỡng, như Chính Ph̉u Hoa Kỳ do T̉ông thống Nixon và Chính Ph̉u VNCH do T̉ông Thống Nguyễn Văn Thịêu đã ký kết ṭai San Clemente-California năm 1973.

Comments

Monique

18.03.2018 21:29

Cầu nguyện cũng TT DMQ mau thành đạt cứu nguy lấy lại Tổ Quốc. Thành kính tri ân

Minh Nguyen

12.12.2017 01:46

Chỉ có bọn người CSVN mới gọi Đào M.Quân là khốn nạn, Người miền Nam V.N.Cộng-Hòa gọi Ông Đào M. Quân làm một người Minh Quân, giám làm một việc trọng đại cho người Việt-Nam đang sống cảnh nghèo dưới

Người viet

Đào minh quân khốn nạn

lien ḷac

10.12.2017 22:47

10.01.2014 02:51

Qúi vị nên xem qua các tài liệu, hình ̉anh cu6a CPQGVNLT.

Tong T Le

12.08.2013 13:39

Ong la ai tu nhien voi danh xung Thu Tuong.Mot vi sao vua xuat hien?????
MOtnnhan vat huyen bi cua the ky 22?????????????????

Dan Nguyen

05.07.2013 06:56

Tôi không biết ông là ai- và cũng không biết ai đã bầu ông lên làm thủ tướng- Tôi vô cùng ngạc nhiên- Tuy nhiên tôi cũng thích sự kiện đột nhiên nầy lắm ! Dùông

Latest comments

05.11 | 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

04.11 | 16:17

LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH

04.11 | 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

03.10 | 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Share this page