CSVN muốn thương lựơng hay ṃao danh?

Những tên công an theo lệnh CSVN cầm dùi cui đánh đ̣âp dân chúng dã man rồi sẽ cḥay đi đâu?

Những tên công an theo lệnh CSVN cầm dùi cui đánh đ̣âp dân chúng dã man rồi sẽ cḥay đi đâu?

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

Văn Phòng Thường Trực

10800 Sierra Road, Adelanto, CA. 92301

760-523-3011

 THÔNG CÁO

Số: 0020/2608/VPTT/CSVN-2013

Ngày 26/08/2013

V/V CSVN muốn thương lượng

Văn Phòng Thường Trực của CPQGVNLT trân trọng thông cáo:

Ngày 24/8/2013 vừa qua, có một nhân vật tên Lê Văn Tài, xưng bí danh là bảy Tài, có nhờ người chở đến Văn Phòng Thường Trực/CPQGVNLT để xin gặp Thủ Tướng với mục đích đem tin nhắn của Chủ Tịch CSVN Trương Tấn Sang.

Qúi vị trong VPTT yêu cầu đương sự xuất trình căn cước hay bằng lái xe và giấy chứng minh công tác do Trương Tấn Sang cấp. Nhưng người này không xuất trình. Do đó, chúng tôi không thể tiếp chuyện và đưa ra khỏi văn phòng.

Để tránh mọi ngộ nhận, chúng tôi viết thông cáo này với mục đích tường trình cho Quốc Dân đồng bào biết: Tuy CPQGVNLT có chính sách độ lượng và đường lối ôn hòa, sẳn sàng lắng nghe nguyện vọng và sự đáp ứng của CSVN theo chương trình Tân Dân Chủ do CPQGVNLT đã đề ra và hoàn toàn phục vụ dân chúng một cách công khai, đường đường chính chính. CPQGVNLT không chấp nhận đi đêm, lén lút thương nghị hay bí mật thảo luận với CSVN dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu CSVN muốn gửi sứ giả tiếp xúc với CPQGVNLT, phải có văn thư và chứng minh.

Trước sau gì chế độ Cộng Sản tại Việt Nam cũng sẽ tàn lụi. Các tên cầm đầu cái gọi là “CP/CHXHCNVN” nếu không mau sớm thức tỉnh, có thái độ chân thành hợp tác với CPQGVNLT, sẽ không được hưỡng khoan hồng, tương lai sẽ rất đen tối.

Trân trọng

TL Chánh Văn Phòng

Thư Ký

Nguyễn Ngọc Diệp

Comments

NÀY ANH EM ƠI !

25.06.2017 02:02

Bỏ Cộng còn Việt. Việt không giết Việt. Hãy tin CPQGVNLT nói thật làm thật.

Latest comments

05.11 | 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

04.11 | 16:17

LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH

04.11 | 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

03.10 | 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Share this page