Thủ Tướng Đào Minh Quân kinh lý Houston-Texas 2016.

Jan. 12, 2016

Thủ Tướng Đào Minh Quân và phái đoàn CPQGVNLT kinh lý Houston-Texas đầu năm 2016.
- Thủ Tướng Đào Minh Quân và phái đoàn CPQGVNLT kinh lý Houston-Texas đầu năm 2016. Sau khi dự tiệc Tất Niên tại nhà hàng Quê Hương, Ngài và đoàn tùy tùng đã đến thắp nhang tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ sáng ngày 1/1/2016. Tại đây có hai việc khiến người dân khó quên:

1- Khi trời giá lạnh, Thủ Tướng đã cởi áo khoát của mình để choàng cho một chiến hữu trong ban tổ chức đang rét cóng.

2- Để bày tỏ lòng chân thành, dù trời mưa, Thủ Tướng đã bỏ dù che và Trời đã ngưng mưa gió.

Latest comments

05.11 | 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

04.11 | 16:17

LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH

04.11 | 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

03.10 | 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Share this page