NƯỚC VỊÊT NAM LÀ C̉UA NGƯỜI VỊÊT NAM - KHÔNG PH̉AI C̉UA Đ̉ANG C̣ÔNG S̉AN

CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LT

CÔNG BỐ VIỆC LÀM ĐẦU NĂM QÚY TỴ

1) Trong cương vị Thủ Tướng Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

Tôi đã bảo đảm tính mạng, danh dự và tài sản hợp pháp cho nhúm lãnh đạo Việt Cộng khi chúng trao trả quyền lãnh đạo lại cho Quốc Dân. Nhưng đối diện với nguy cơ LÒNG DÂN ĐANG SÔI SỤC oán hận Đảng Việt Cộng ngất trời, mà Đảng vẫn ù lì, muốn dùng gian kế TRÌ HUỞN như cho Nguyễn Phú Trọng khẩn cấp gặp Đức Giáo Hoàng, hay loan tin bỏ điều 4 trong cái ngụy tạo Hiến Pháp không ra gì do đảng CSVN áp đặt, không chịu trả quyền quản lý đất nước lại cho nhân dân, nên tôi e rằng thời gian Lãnh Tụ Việt Cộng và gia đình được hưởng sự khoan hồng sắp hết!

2) Chính Phủ QGVN LT đã được một số Tản Lực của những Anh Chị Em yêu nước bắt đầu Tụ Công với Chính Phủ.

Những Hiền Sĩ Lãnh Đạo các Tản Lực đã thuận lòng muốn chặn đứng đổ máu không cần thiết của lịch sử mọi rợ và lạc hậu kiểu Cộng Sản cướp chính quyền tại Việt Nam. Vạn nhất nếu không tránh được, thì lập giới hạn là chỉ cho đổ máu vài tên Quản Lí Nhà Nước Việt Cộng độc ác, ngoan cố, nặng nợ máu Quốc Dân Việt Nam. Nhưng nhớ kỹ toàn dân Việt Nam muốn làm một cuộc thay đổi quyền lực êm thắm KHÔNG LÀM KHỔ DÂN với Chương Trình Thay Đổi Tài Công cho Con Thuyền Quốc Gia Việt Nam. Tất cả chúng ta, kể cả viên chức hay cán bộ CS cấp thấp hiện đang điều hành bộ máy Hành Chánh Công Quyền, hãy cùng ngồi Thuyền đoàn kết với nhau, để dứt bỏ “cái lệnh trên” mà cứu nước.

Ta cấp tốc trực diện với Nga, Tầu Cộng và Tư bản Dầu Khí Quốc Tế đang hối lộ và ăn cắp dầu khí tại biển Đông Việt Nam. Đảng CS Việt Cộng theo phiá bất cứ phe nào vừa kể trên, kể cả “đi đêm” hay “công khai ve vuốt” Đức Giáo Hoàng Công Giáo, đều không chạy được tội đối với tổ quốc và nhân dân ta. Vì bất cứ ngoại bang nào, dùng bất cứ vỏ bọc nào, ngược đãi dân và dò đào dầu khí biển Đông của Việt Nam, dù do Việt Cộng cho phép, cũng đều có thành tích đồng loã làm tổn thương dân tộc Việt Nam.

3) Nhu cầu sử dụng luật pháp văn minh cho sự vực dậy một Quốc Gia Việt Nam rất lớn.

Vì Việt Nam đã bị Tầu Cộng và Tay Sai Việt Cộng phá nát, vơ vét rồi bỏ chạy. Do đó, Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam khẩn thiết cần ngăn cản những sự thanh trừng chết người theo kiểu não trạng cũ, khi Quốc Dân muốn lấy lại quyền của chính mình, không cần Việt Cộng nữa! Tại sao Việt Cộng không thể bàn giao quyền lãnh đạo đất nước Việt Nam lại cho CPQGVNLT một cách văn minh. Ngay sau đó, tất cả những người Việt Nam chế độ cũ và mới cùng nhau tổ chức TỔNG TUYỂN CỬ CÓ QUỐC TẾ CHỨNG KIẾN.

4) Đừng nghi ngờ hỏi tại sao phải là CP QGVN LT cần nắm chính quyền?

Nếu Nguyễn Tấn Dũng cầm Cây Cờ Vàng Ba Dòng Máu Việt Nam, lá Cờ VNCH Chính Nghiã, đem ra Liên Hiệp Quốc và y tuyên bố rằng:- “ Tôi muốn Lá Cờ Vàng này thống nhất Việt Nam để làm một cuộc Tổng Tuyển Cử chọn những người lãnh đạo Việt Nam tài đức, tôn trọng tự do và nhân quyền nhất ”. Nếu ông Dũng được toàn dân Việt Nam Mới dưới cờ Vàng, tha tội ông phản quốc làm tay sai cho Tầu Cộng. Nếu dân bầu cho ông làm Tổng Thống, tôi sẽ vì quyền lợi tối thượng của đất nước và dân tộc mà giúp ông hết mình.

Nhiều nhân sĩ bảo rằng chuyện này chỉ là nằm mơ. Nhưng tại sao Nước Nga làm được? Sau khi Cờ Cộng Hoà Nga thay thế, phế bỏ lá Cờ Máu Buá Liềm Liên Bang Xô Viết, bấy giờ không còn Cộng Sản, ông Gorbachev, Yeltsyn, Putin có muốn được bầu làm Tổng Thống bao nhiêu năm theo hiến pháp nhân dân Nga cho phép sao chẳng được? Nhưng việc ông Dũng trao quyền Thủ Tướng cho đồng bào, đồng hương, để cứu ông và gia đình ông, ắt sẽ được dễ dàng hơn. Nhất là khi lời hứa của tôi ở đoạn 1) trên vẫn được nhân dân VN cho là kịp thời còn giá trị.

5) Hãy làm một cuộc cách mạng không đổ máu bất cứ người nào trên thế giới ngày hôm nay.

Nếu giả thiết đoạn 4) trên bất khả thi, khi gần 90 triệu nhân dân Việt Nam nay đã cạn kiên nhẫn, thì CP QGVN LT cần sự thoái vị của Đảng CSVN NGAY LẬP TỨC để người Việt chúng ta còn thời gian cùng chung sức làm việc xây dựng đất nước và cho phép ông Nguyễn Tấn Dũng bàn giao quyền hành lãnh đạo đất nước trong danh dự. Tất cả mọi phe phái tham dự đều có lợi. Đó là Chiến Lược thay đổi Thuyền Trưởng liêm chính Tài Đức, nhờ chính sách công minh Lấy Lại Đất Tổ - Không Làm Khổ DânBỏ Cộng Còn Việt - Việt Không Giết Việt. Tuyệt đối không thể cho một tiếng súng nổ vang lên, để Tầu Cộng lấy cớ bảo vệ người Tầu đang sinh sống tại Việt Nam, hầu tràn qua nước Nam ta.

Chính Phủ QGVN LT hứa sẽ lo cho họ, coi họ là người Bách Việt lai Hán tộc, cũng là công dân Lạc Việt, Việt Nam. Nên nhớ trong lúc này, Hoa Kỳ không cần can thiệp như chiến lược “Con Ngựa Gỗ Thành Troy” 1963-1975 nữa. Hoa Kỳ đã có thượng sách bất ngờ không đổ máu cho Tầu Cộng và Việt Cộng. Bật mí cho toàn dân biết tại sao Hoa Kỳ giúp nước Việt Nam thống nhất, sau đó lại cho tư cách “huệ quốc”, rồi thong thả đưa VN đi sâu vào trong Hội Đồng Không Thường Trực LHQ. Trong khi vì chưa hiểu ý này, có vài chính trị gia VN “lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử” cứ ráo riết đòi trục xuất Việt Cộng ra khỏi LHQ. Họ không biết khi một quốc gia xin vô LHQ, nhất là Việt Nam một nửa “đỏ” có một nửa “vàng” là VNCH, làm sao tránh khỏi 2 quyền phủ quyết  “Veto” của Nga và Tầu? Như Palestine của ông Arafat bò lết tróc đầu gối mà mãi đến nay mới chỉ được vào làm quốc gia quan sát viên mà thôi. Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời đang cố gắng triệt đễ, dựa lên sách lược của “anh Hai Hoa Kỳ” hầu tiết kiệm được nhiều xương máu, không cho thất thoát nhân mạng và tài sản Việt Nam vào tay cường đồ ngoại nhân, mà Việt Nam vẫn luôn là nước có chủ quyền trong LHQ. (xin xem nội dung công hàm của 3 đời Tổng Thống Hoa Kỳ và bản dịch trong www.cuutuchinhtri.org của Thiếu Tướng Nam Sơn CPQGVNLT và website www.phamvanlong.com).

6) Trong vòng 30 ngày kể từ Tết Qúy Tỵ .

Nếu không nhận được bất kỳ 1 thông báo chính thức nào từ phía ông Nguyễn Tấn Dũng, thì CPQGVNLT sẽ tiến hành các phương án cần thiết. Khởi đầu là việc tiến hành thủ tục Truy Tố Tội Ác những đầu xỏ CSVN, kể cả ông Nguyễn Tấn Dũng, người đã nhúng tay sát hại chí sĩ Trần Văn Bá và các anh hùng yêu nước cùng với anh em miền thượng Việt Nam.

Toà Án Quốc Tế đưa tất cả ra trước tòa án để chịu các bước kế tiếp. Những tên Việt Cộng giả Cha, giả Sư cũng không được ngoại lệ. Phải trả lại công đạo cho Nhà Thờ và Nhà Chùa cho những Nhà Tu không làm chính trị. CP QGVN LT không muốn Việt Nam trúng kế Tầu Cộng “củi đậu nấu đậu” diệt chủng Dân Nam nữa.Lãnh Tụ Việt Cộng hãy hợp tác với CP QGVN LT để cứu nước!

Thủ Tướng Đào Minh Quân

Và Viện Nghiên Cứu Chính Trị-CPQGVNLT

Kính trình.

NGƯỜI VIỆT YÊU MẾN QUÊ HƯƠNG

CÙNG CHUNG LO CHO

TỔ QUỐC VÀ NHÂN DÂN VIỆT NAM                          

Yêu cầu CSVN gỉai th̉ê ngay tức khắc

Th̉u Tướng Đào Minh Quân

Th̉u Tướng Đào Minh Quân

Trong cương vị Thủ Tướng Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời tôi đã đảm bảo tính mạng, danh dự và tài sản hợp pháp cho lãnh đạo Việt Cộng Hà Nội. Nhưng đối diện với nguy cơ LÒNG DÂN ĐANG SÔI SỤC oán hận Đảng Việt Cộng ngất trời, tôi e rằng thời gian qúy vị được hưởng sự khoan hồng sắp hết.

Điều kiện về chấp chánh cấp thời:

Vì muốn chặn đứng đổ máu không cần thiết của lịch sử mọi rợ và lạc hậu kiểu Cộng Sản cướp chính quyền tại Việt Nam, Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời muốn làm một cuộc thay đổi quyền lực êm thắm KHÔNG LÀM KHỔ DÂN với Chương Trình Thay Đổi Tài Công cho Con Thuyền Quốc Gia Việt Nam. Tất cả chúng ta bây giờ cùng ngồi Thuyền đoàn kết với nhau, để đối diện với Nga, Tầu Cộng và Tư bản Dầu Khí Quốc Tế. Đảng CS Việt Cộng đứng hay theo về bất cứ phe nào vừa kể trên, đều phi nghiã đối với nhân dân. Vì ngoại bang nào, bất cứ dùng chiêu bài nào, cũng đều có thành tích sát thương dân tộc Việt nam.

Do ưu thế Chính Nghiã tất thắng của Quốc Gia và Đoàn Kết Dân Tộc, CP QGVN LT đã xin Quốc Dân Việt Nam cho phép CP ra lệnh cởi trói ngay Nguyễn Tấn Dũng một cách êm thắm, như đã không bao giờ có chuyện bủa vây như vừa xảy ra, vì ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn thích hợp với chính sách của cuộc Cách Mạng Không Đổ Máu của CP QGVN LT.

Nhu cầu sử dụng luật pháp văn minh cho sự vực dậy một Quốc Gia Việt Nam rất lớn. Vì Việt Nam đã bị Tầu Cộng và Tay Sai phá nát, vơ vét rồi bỏ chạy. Do đó, Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam cần chấm dứt những sự thanh trừng chết người kiểu Cộng Sản. Không muốn một Thủ Tướng Phạm Văn Đồng bị tăng nhiệt độ phòng nghỉ bệnh mà chết. Không muốn Võ Văn Kiệt, Trần Văn trà bị ép đi bệnh viện Singapore chích cho chết. Cũng không muốn Nguyễn Tấn Dũng bị xảy ra bất trắc, mà không thể bàn giao quyền lãnh đạo đất nước Việt Nam lại cho CPQGVNLT một cách văn minh.

Một nước không thể bị một ngày thiếu lãnh đạo. Hãy làm một cuộc cách mạng không đổ máu bất cứ người nào trên thế giới ngày hôm nay.

Nhưng nay, gần 90 triệu nhân dân Việt Nam đã hết kiên nhẫn. CP QGVN LT cần sự thoái vị của Đảng CSVN NGAY LẬP TỨC để người Việt chúng ta cùng làm việc và cho phép ông Nguyễn Tấn Dũng bàn giao quyền hành lãnh đạo đất nước trong danh dự, mà mọi phe phái đều có lợi. Đó là Chiến Lược thay đổi Thuyền Trưởng liêm chính Tài Đức, nhờ chính sách công minh Lấy Lại Đất Tổ - Không Làm Khổ DânBỏ Cộng Còn Việt - Việt Không Giết Việt. Tuyệt đối không thể có một tiếng súng nổ vang lên, để Tầu Cộng lấy cớ bảo vệ người Tầu mà tràn qua nước Nam ta. Nên nhớ trong lúc này, Hoa Kỳ không bao giờ can thiệp, vì đã có thượng sách bất ngờ không đổ máu cho Tầu Cộng và Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời đang cố gắng triệt để, hầu tiết kiệm được nhiều xương máu. Không cho thất thoát nhân mạng và tài sản Việt Nam vào tay cường đồ ngoại nhân.

Trong vòng 30 ngày, nếu không nhận bất kỳ 1 thông báo chính thức nào từ phía ông Nguyễn Tấn Dũng, thì CPQGVNLT sẽ tiến hành các phương án cần thiết. Khởi đầu là việc tiến hành thủ tục truy tố những đầu xỏ CSVN ra trước tòa án quốc tế và các bước kế tiếp. 

Thủ Tướng Đào Minh Quân

Và Viện Nghiên Cứu Chính Trị-CPQGVNLT

Kính trình.

NGƯỜI VIỆT YÊU MẾN QUÊ HƯƠNG

CÙNG CHUNG LO CHO

TỔ QUỐC VÀ NHÂN DÂN VIỆT NAM

Nhiều ḷưc lượng kháng chiến quốc ṇôi và Liên Đảng Cách Ṃang Vịêt Nam chấp nḥân và ủng ḥô vai trò lãnh đ̣ao của Th̉u Tướng Đào Minh Quân.

Phát Bỉêu của Đ̣ai Tướng Nguyễn Đoan Hùng trong Đ̣ai Ḥôi Quốc Dân Ṭu Nghĩa tại Qụân Cam ngày 25/07/1993.

Triết Gia Lương Kim Đ̣̣inh giới tḥiêu ông Đào Minh Quân là Truyền Nhân c̉ua Ngài

Triết Gia Lương Kim Đ̣inh giới thiệu ông Đào Minh Quân là Truyền Nhân c̉ua Ngài và đ̉am nḥân trọng nhịêm Chủ Ṭich Ban Thường Ṿu Hội Đồng Quốc Dân Nguyên Lão năm 1987 lúc ông Quân chỉ vừa mới 36 tủôi

Th̉u Tướng Đào Minh Quân và Đại Tướng Nguyễn Khánh cùng dự tang lễ cố Th̉u Tướng Nguyễn Bá C̉ân

Đ̣ai Tướng Nguyễn Khánh, nguyên là Quốc Trưởng VNCH, tṛon ṃôt đời đeo đuổi lý tưởng pḥung ṿu quốc Gia.

Ông Đào Minh Quân tiếp xúc với Kháng Chiến Quân Quốc Ṇôi

Ngay sau khi đến Hoa Kỳ tháng 8 năm 1980, ông Đào Minh Quân đã tìm cách giúp đỡ, tiếp xúc với qúi ṿi anh Hùng, Hào Kịêt Kháng Chiến Quân quốc ṇôi.

Comments

NÀY ANH EM ƠI !

28.06.2017 21:28

TÔI XIN KÝ TÊN ĐẠP MẶT HỒ CHÍ MINH

Phạm Ngọc Hải

11.02.2017 05:06

Tôi xin ký đập mặt Hồ Chí Minh.

Thu doan

11.02.2017 01:36

Tôi xin ký tên đạp mặt tên hồ chí minh

an

29.01.2016 15:53

Người nắm quyến bây giờ ki fải là 3x nữa ,làm sao bàn giao chính quyền????

Latest comments

05.11 | 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

04.11 | 16:17

LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH

04.11 | 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

03.10 | 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Share this page