TRƯỚC KHI DU LỊCH NƯỚC NGOÀI NHƯ VỊÊT NAM

Người Mỹ gốc Việt nên ghi danh với Ḅô Ngoại Giao Hoa Kỳ trước khi đi du ḷich nước ngoài, đ̣ăc bịêt là Vịêt Nam.

Người Mỹ gốc Việt nên ghi danh với Ḅô Ngoại Giao Hoa Kỳ trước khi đi du ḷich nước ngoài, đ̣ăc bịêt là Vịêt Nam.

Công dân Hoa Kỳ khi đi du lịch đến bất kỳ quốc gia nào trên thế giới có quan hệ với Mỹ, trước khi khởi hành nên mở 1 account để ghi danh với bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ về lịch trình, chuyến đi, địa chỉ, số điện thoại liên lạc, tên khách sạn, thành phố dự định cư ngụ khi du lịch, để được toà đại sứ Mỹ giúp đỡ trong trường hợp khẩn cấp.

Việc ghi danh này đơn giản và hoàn toàn miễn phí, nhưng rất có lợi trong trường hợp bị mất passport, bị nhà cầm quyền sở tại bắt giử v.v...

Sau khi ghi danh, chúng ta sẽ được thông báo các tin tức về quốc gia mình sắp đến rong trường hợp bị các bệnh dịch, bị chiến tranh, khủng bố v.v...

Đặc biệt là khi du lịch Việt Nam, nếu bị Trung Cộng tấn công, bị đảo chánh hay có nổ súng để tranh giành quyền bính trong nội bộ Cộng Sản Việt Nam, qúi vị và các bạn sẽ được ưu tiên di tản.

website để ghi danh miễn phí:   

https://step.state.gov/step/

 

Smart Traveler Enrollment Program (STEP) The Smart Traveler Enrollment Program (STEP) is a free service provided by the U.S. Government to U.S. citizens who are traveling to, or living in, a foreign country. STEP allows you to enter information about your upcoming trip abroad so that the Department of State can better assist you in an emergency. STEP also allows Americans residing abroad to get routine information from the nearest U.S. embassy or consulate. More Information/FAQ

What Can You Do With STEP? Enter information on your trip or overseas residence Subscribe to receive updates on Travel Warnings, Travel Alerts and other information for a particular country

Smart Traveler Enrollment Program (STEP)The Smart Traveler Enrollment Program (STEP) is a free service provided by the U.S. Government to U.S. citizens who are traveling to, or living in, a foreign country. STEP allows you to enter information about your upcoming trip abroad so that the Department of State can better assist you in an emergency. STEP also allows Americans residing abroad to get routine information from the nearest U.S. embassy or consulate.More Information/FAQMore Information/FAQWhat Can You Do With STEP?Enter information on your trip or overseas residence Subscribe to receive updates on Travel Warnings, Travel Alerts and other information for a particular country

If you have an account, please login here:


User IDPasswordSmart Traveler Enrollment Program and Privacy The U.S. Department of State is committed to ensuring that any personal information received by our overseas embassies and consulates pursuant to the STEP process, whether in person or otherwise, is safeguarded against unauthorized disclosure. The data that you provided the U.S. Department of State is subject to the provisions of the Privacy Act (5 USC 552a). This means that the U.S. Department of State will not disclose the information you provide us in your STEP application to any third parties unless you have given us written authorization to do so, or unless the disclosure is otherwise permitted by the Privacy Act.Smart Traveler Enrollment Program and PrivacyThe U.S. Department of State is committed to ensuring that any personal information received by our overseas embassies and consulates pursuant to the STEP process, whether in person or otherwise, is safeguarded against unauthorized disclosure. The data that you provided the U.S. Department of State is subject to the provisions of the Privacy Act (5 USC 552a). This means that the U.S. Department of State will not disclose the information you provide us in your STEP application to any third parties unless you have given us written authorization to do so, or unless the disclosure is otherwise permitted by the Privacy Act.Latest comments

05.11 | 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

04.11 | 16:17

LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH

04.11 | 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

03.10 | 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Share this page