Comments

Nhon hoang

12.06.2018 05:05

Chiến lược lấy lại VN của Ô.ĐMQ rất thông minh và logic, tuy nhiên chưa biết xác suất thành công sẽ như thế nào, bởi vì có nhiều yếu tố khách quan bao quanh (người dân quốc nội; mở lại hiệp định 1973)

Latest comments

05.11 | 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

04.11 | 16:17

LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH

04.11 | 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

03.10 | 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Share this page