CHÍNH SÁCH ĐỘ LƯỢNG, KHOAN HỒNG, MINH BẠCH CỦA CPQGVNLT

CÔNG BỐ KẾT QỦA TRƯNG CẦU DÂN Ý

CHƯƠNG  TRÌNH ĐĂNG QUANG

CỦA TỔNG THỐNG ĐỆ TAM VNCH

Ngày 29.9.2018

Kính thưa đồng bào Việt Nam từ trong ra ngoài nước!

Thưa các Chiến Hữu, Đồng Nhiệm!

Thưa qúi vị Nhân Sĩ, Trí Thức và các bạn Thanh Niên, Sinh Viên Học Sinh thân mến!

- Vì tương lai của các thế hệ con cháu,

- Vì đại họa mất nước vào tay Tàu cộng đã cận kề,

- Vì nền tảng văn hoá đạo đức, kỷ cương, giềng mối của dân tộc đã và đang bị cộng sản hủy diệt,

- Vì muốn bảo vệ giang sơn, vì tiền đồ của dân tộc, vì muốn giúp dân, cứu nước,

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời quyết định tổ chức công cuộc TRƯNG CẦU DÂN Ý TỪ NGÀY 16.2.2017 để:

1-   THỈNH THỊ Ý KIẾN CỦA NHỮNG NHÂN SĨ và ĐỒNG BÀO KHÔNG CHẤP NHẬN CHẾ ĐỘ TÀ QUYỀN CỘNG SẢN và cái gọi là “Nhà Nước” Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa tại Việt Nam.  

2-   TIẾN CỬ VỊ LÃNH ĐẠO TÀI ĐỨC XỨNG ĐÁNG cho cơ chế ĐỆ TAM VIỆT NAM CỘNG HÒA hầu có TIẾNG NÓI MẠNH MẼ, ĐẠI DIỆN CHO TOÀN DÂN TRƯỚC QUỐC TẾ.

3-   Thay thế lá cờ máu của đảng Cộng Sản bằng Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa tại Liên Hiệp Quốc.

4-   Thống Nhất, Đoàn Kết để ĐƯƠNG ĐẦU VỚI HỌA XÂM LẶNG CỦA TÀU CỘNG.

5-   Cùng nhau kiến tạo lại một đất nước có Nhân Quyền, Tự Do, Dân Chủ và an bình, hạnh phúc cho đồng bào Việt Nam ngẩn mặt hiên ngang sánh vai cùng Năm Châu, Bốn Biển.

Tuy nhiên, vì đất nước hiện đang tạm thời do bọn Cộng Sản kiểm soát nên việc tổ chức Trưng Cầu Dân Ý rất khó khăn, nguy hiểm. Do đó, CPQGVNLT đã cố gắng đưa ra hệ thống TRƯNG CẦU DÂN Ý điện tử và sau đó, chuyển qua điện thoại cầm tay di động để bảo đảm tiện nghi, chính xác và an toàn cho người tham gia bỏ phiếu.

Hôm nay, ngày 29.9.2018, trong dịp TƯỞNG NIỆM CỐ TỔNG THỐNG NGUYỄN VĂN THIỆU lần thứ 17 (5.4.1923-29.9.2001) VPTT/CPQGVNLT chính thức công bố kết qủa TRƯNG CẦU DÂN Ý Sau một (1) Năm, sáu (6) Tháng, mười ba (13) Ngày.

Theo biên bản VPTT/CPQGVNLT đã nhận được từ các chuyên gia, Ban Tổ Chức và Ban Kiểm Soát Bầu Cử thì THỦ TƯỚNG ĐÀO MINH QUÂN đã đạt được trên 99% tổng số phiếu đề cử Ông là Tổng Thống Đệ III VNCH. Dựa trên tình thần Dân Chủ, CPQGVNLT yêu cầu toàn dân Việt Nam, từ trong ra ngoài nước, nếu có thắc mắc, đều có thời hạn là Ba Mươi Ngày (30) ngày để khiếu nại về kết qủa bầu cử, kể cả về lý lịch hay đạo đức, khả năng lãnh đạo của Thủ Tướng Đào Minh Quân.

Tất cả mọi khiếu nại xin gửi về Ban Tổ Chức bằng ba (3) cách thức sau đây:

1/ Thư Tín: CPQGVNLT, PO Box 2807, Anaheim, CA. 92814

2/ Email: TCDY@cpqgvnlt.com hay btlcltq@gmail.com

3/ Điện thoại: 1-714-982-7436 và 1-587-436-9908

Sau Ba Mươi Ngày (30) ngày, tính đến 12:00 giờ đêm ngày 29.10.2018, nếu không có ai đưa ra khiếu nại chính đáng, CPQGVNLT/VPTT và Ban Tổ Chức bầu cử sẽ chính thức mời Thủ Tướng Đào Minh Quân đứng ra nhận Trọng Nhiệm TỔNG THỐNG ĐỆ III VIỆT NAM CỘNG HÒA.

Nếu Thủ Tướnng Đào Minh Quân chấp thuận, lễ Đăng Quang sẽ được long trọng cử hành ngay tại căn cứ CPQGVNLT:  

Địa điểm: TỤ NGHĨA ĐƯỜNG, Số 10800 Sierra Road, sa mạc Adelannto, CA. 92301

Thời gian: 10:00 giờ sáng cho đến Chính Ngọ 12:00 giờ trưa ngày 11.11.2018.

Sau đó cùng ngày, Tổng Thống sẽ đến Trung Tâm Thủ Đô Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản vùng Nam California để Niệm Hương Tưởng Kính Anh Linh Chiến Sĩ và Đồng Bào tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ.

Địa chỉ: 14180 All American Way, Westminster, CA. 92683, USA.

Vào lúc 16:00 giờ chiều cho đến 17:00 giờ cùng ngày.

Dạ Tiệc Đăng Quang  của Tổng Thống sẽ được cử hành trọng thể với sự tham dự đông đảo của các giới chức quan trọng Việt – Mỹ, qúy Đại Biểu Thành Viên Đồng Nhiệm trong CPQGVNLT khắp thế giới, từ Úc Châu, Âu Châu, Mỹ Châu và Bắc Mỹ qui tụ về tại:

Đại Khách Sạn Hilton, thành phố Costa Mesa.

Địa Chỉ: 3050 Bristol Street, Costa Mesa, CA. 92626, USA.

Từ 17:00 giờ chiều đến 11:59 đêm 11.11.2018.

Sau đó, Nội Các Lâm Thời sẽ chính thức khai mạc phiên họp đầu tiên tại Tụ Nghĩa Đường, nơi được tạm dùng làm căn cứ cho Đệ Tam VNCH trong Ba (3) ngày: 12-13 và 14.11.2018 để thông qua bản Sơ Thảo Hiến Pháp ĐỆ TAM VIỆT NAM CỘNG HÒA.

Trân trọng thông báo và kính mời Đồng Bào, qúy Nhân Sĩ, Quan Khách và các bạn Thanh Niên hân hoan tham dự, chào đón TÂN TỔNG THỐNG VIỆT NAM CỘNG HÒA ĐỆ TAM và cùng nhau điểm xuyết cho bản SƠ THẢO HIẾN PHÁP ĐỆ TAM VNCH trong mục đích phục vụ Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam.

Cùng nhau chúng ta cất cao lời thề son sắt:

DÂN TỘC VIỆT BẤT KHUẤT

CƯƠNG THỔ VIỆT BẤT PHÂN

NHÂN DÂN VIỆT BẤT LY

Nguyện xin Thượng Đế, Trời Phật và Hồn Thiêng Sông Núi luôn phù trì, gia hộ cho Đại Chí Nghiệp LẤY LẠI ĐẤT TỔ – KHÔNG LÀM KHỔ DÂN của Toàn Dân Việt Nam và Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời được thành công, viên mãn.

VPTT/CPQGVNLT Kính Thông Báo.

BÀI THI TRỞ THÀNH CÔNG DÂN ĐỆ TAM VNCH

BÀI THI CÔNG DÂN ĐỆ TAM VNCH

200 câu hỏi và trả lời

Câu hỏi 1.

Tổng Thống Đào Minh Quân đã đưa ra phương thức “ký đạp mặt HCM” tương đương với chiến lược nào từng được sử dụng trong lịch sử VN ?

A-   Sát đát của Đức Trần Hưng Đạo.

B-   Sát cộng xăm trên tay của Biệt Động Quân hay Thủy Quân Lục Chiến.

C-   Ấp chiến lược của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm.

D-   Tất cã đều đúng.

Câu hỏi 2.

Quốc sách Ấp Chiến Lược dưới thời cố TT Ngô Đình Diêm của Đệ Nhất VNCH (1961) là để bảo vệ dân lành, ngăn chặn sự xâm nhập của Việt Cộng.   

A-   Đồng ý.

B-   Không đồng ý.

Câu hỏi 3.

Trong thời Đệ Nhất VNCH dưới thời cố TT Ngô Đình Diệm ấp chiến lược (1961) đã được thành lập bởi ý kiến của:

A-   Hoa Kỳ.

B-   Cố vấn Ngô Đình Nhu.

C-   Tướng Westmorerland.

D-   Ngoại trưởng Henry Kissinger.

Câu hỏi 4.

Cố TT Ngô Đình Diệm đã bị ám sát vào ngày:

A-   Ngày 11 tháng 1 năm 1962

B-   Ngày 30 tháng 4 năm 1963

C-   Ngày 1 tháng 11 năm 1963

D-   Ngày 19 tháng 6 năm 1963

Câu hỏi 5.

CPQGVNLT được thành lập do ba thế hệ lão niên, trung niên và thanh niên vào ngày nào?

A-   Ngày 16 tháng 02 năm 1991.

B-   Ngày 21 tháng 10 năm 1990.

C-   Ngày 01 tháng 04 năm 1990.

D-   Cả ba câu trên đều sai.

Câu hỏi 6.

CPQGVNLT/Đệ Tam VNCH được thành lập với mục đích “Lấy lại Đất Tổ” dựa trên chủ trương nào?

A-   Lấy Chí Nhân Thay Cường Bạo - Dùng Đạo Nghĩa Thắng Hung Tàn.

B-   Bỏ Cộng Còn Việt.

C-   Lăn Tay Già Hồ - Mồ Chôn Cộng Việt.

D-   Cả 3 câu trên đều đúng

Câu hỏi 7.

CPQGVNLT Đệ Tam VNCH song hành với Hoa Kỳ nhằm mục đích “Lấy Lại Đất Tổ” và cứu cánh “Không Làm Khổ Dân” dựa trên các yếu tố:

A-   Hoa Kỳ là đệ nhất cường quốc hiện nay.

B-   Quyền lợi của Hoa Kỳ trên biển Đông.

C-   Hiệp định Geneva 1054 và Hiệp định Paris 1973.

D-   Cả ba câu trên.

Câu hỏi 8.

Đệ Nhất VNCH do cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm đưa ra các chính sách:

A-   Cần Kiệm Liêm Chính.

B-   Đạo luật 10/59.

C-   Quốc sách Ấp Chiến Lược.

D-   Cả câu ba trên đều đúng.

Câu hỏi 9.

Dưới thời Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu quân lực VNCH có bao nhiêu quân đoàn:

A-   Năm quân đoàn.

B-   Sáu quân đoàn.

C-   Bốn quân đoàn và Biệt Khu Thủ Đô.

D-   Bảy quân đoàn.

Câu hỏi 10.

Tổng Thống Đào Minh Quân dùng phương pháp nào để chiến thắng CS?

A-   Tổng Thống Đào Minh Quân dùng sự thông minh, trí tuệ và trí huệ của Ngài để đánh vào hồng tâm của bọn CS gian tà ác độc là lật tẩy giả mạo người Việt của tên Tàu Cộng HCM.

B-   DUY THẬT – LẬT CỘNG

C-   Lấy đạo nghĩa thắng hung tàn – Dùng chí nhân thay cường bạo

D-   Cả ba câu trên đều đúng

Câu hỏi 11.

Một chiến thắng vẻ vang trong chính sách và chiến lược của Tổng Thống Đào Minh Quân là:

A-   Lật mặt nạ Hồ Chí Minh là gián điệp Tàu Cộng giả làm người Việt tại UNESCO.

B-   Thống nhất đất nước.

C-   Hợp tác với Liên Hiệp Quốc để xây dựng đợt đầu 126 ngàn căn nhà cho dân.

D-   Giúp 17 trại tỵ nạn Cộng Sản tại Đông Nam Á.

Câu hỏi 12.

Chiến lược ký đạp mặt HCM do Tổng Thống Đào Minh Quân áp dụng có tính cách trường kỳ và lâu dài so sánh với:

A-   Quốc sách ấp chiến lược trong thời Đệ Nhất VNCH do cố TT Ngô Đình Diêm lãnh đạo.

B-   Đức Trần Hưng Đạo cho dân xâm 2 chử “Sát Đát” để chống quân Nguyên trước kia. 

C-   Các chiến sĩ VNCH dũng cãm xâm lên cánh tay 2 chử “Sát Cộng”.

D-   Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu hỏi 13.

Mục đích của Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời là:

A-   Tiêu diệt Cộng Sản

B-   Lấy Lại Đất Tổ

C-   Giúp đồng bào tỵ nạn

D-   Giúp đồng bào nội địa

Câu hỏi 14.

Cứu cánh của Phong Trào Việt Nam Tân Dân Chủ là:

A-   Định cư người Việt tỵ nạn Cộng Sản tại Vanuatu

B-   Định cư người Việt tỵ nạn Cộng Sản tại Kuwait

C-   Không Làm Khổ Dân

D-   Giao thương với Hoa Kỳ

Câu hỏi 15.

Đường lối của Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời là:

A-   Việt Không Giết Việt

B-   Chiêu hiền cán binh, bộ đội Cộng Sản Việt Nam

C-   Truy tố các đầu xỏ Cộng Sản tại tòa hình sự quốc tế

D-   Cả 3 câu trên đều đúng

Câu hỏi 16.

Chủ trương của Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời là:

A-   Đoàn kết quốc gia

B-   Chống Cộng triệt để

C-   Bỏ Cộng Còn Việt

D-   Không câu nào đúng

Câu hỏi 17.

Lăn tay già hồ là:

A-   Tìm ra thủ phạm

B-   Mồ Chôn Cộng Việt

C-   Trở về cội nguồn

D-   Chứng minh Hồ Chí Minh là người Tàu

Câu hỏi 18.

Lãnh tụ sáng lập Việt Nam Tân Dân Chủ là:

A-   Triết Gia Lương Kim Định

B-   Cụ Hồng Liên Lê Xuân Giáo

C-   Đạo Trưởng Đỗ Vạn Lý

D-   Tổng Thống Đào Minh Quân

Câu hỏi 19.

Ngày, tháng, năm sinh của Tổng Thống Đào Minh Quân là:

A-   Ngày 19 tháng 6 năm 1953

B-   Ngày 16 tháng 9 năm 1952

C-   Ngày 21 tháng 10 năm 1950

D-   Không câu nào đúng

Câu hỏi 20.

Tổ phụ của Tổng Thống Đào Minh Quân là ai?

A-   Vua Lê Lợi

B-   Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, tức là Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo.

C-   Khai Quốc Công Thần nhà hậu Lê Nguyễn Trãi

D-   Đệ Nhất Khai Quốc Công Thần nhà Nguyễn Đào Duy Từ

Câu hỏi 21.

Tổng Tổng Thống Đào Minh Quân sanh tại làng, tỉnh:

A-   Làng Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên

B-   Làng Thị Nghè, tỉnh Gia Định

C-   Làng Kỳ Hưng, tỉnh Quảng Tín

D-   Làng Kim Liên, tỉnh Nghệ An

Câu hỏi 22.

Thuở nhỏ Tổng Thống Đào Minh Quân học tại trường tiểu học:

A-   Sao Mai, Đà Nẳng

B-   Thánh An Tôn, quận Hòa Vang

C-   Phan Thanh Giảng, Đà Nẳng

D-   Lê Bảo Tịnh, Sài Gòn

Câu hỏi 23.

Tổng Tổng Thống Đào Minh Quân lúc thiếu thời hoàn tất trung học tại trường:

A-   Sao Mai, Đà Nẳng

B-   Đặng Đức Tuấn, Tuy Hòa

C-   Lê Bảo Tịnh, Sàigòn

D-   Bá Ninh, Nha Trang

Câu hỏi 24.

Tổng Thống Đào Minh Quân sau khi đậu tú tài hai đã gia nhập quân đội và tốt nghiệp trường:

A-   Sĩ Quan Võ Bị Đà Lạt, khóa 25.

B-   Hạ Sĩ Quan Đồng Đế Nha Trang, khóa 5/71

C-   Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, khóa 5/71

D-   Cả 3 câu đều sai

Câu hỏi 25.

Ngay khi đến Hoa Kỳ ngày 14/8/1980, Tổng Thống Đào Minh Quân đã gia nhập:

A-   Lực Lượng Đặc Biệt

B-   Lực Lượng Delta Forces

C-   Lực Lượng Tình Báo Quốc Gia

D-   Lực Lượng Người Việt Quốc Gia

Câu hỏi 26.

Tổng Thống Đào Minh Quân là truyền nhân của:

A-   Thượng Toạ Thích Chơn Thức

B-   Triết gia Lương Kim Định

C-   Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận

D-   Tăng Thống Thích Tịnh Khiết

Câu hỏi 27.

Tổng Thống Đào Minh Quân tuyên thệ nhận trong nhiệm Thủ Tướng Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời vào thời gian nào và có sự tham dự của những ai?

A-   16/02/1991 với sự tham dự của 72 kiến họ Việt Nam.

B-   21/10/1990 với sự tham dự của 100 kiến họ Việt Nam.

C-   16/02/1991 với sự tham dự của 100 kiến họ Việt Nam.

D-   16/09/1991 với sự tham dự của 72 kiến họ Việt Nam.

Câu hỏi 28.

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời được thành lập vào ngày:

A-   Ngày 16/2/1991

B-   Ngày 21/10/1990

C-   Ngày 16/2/1990

D-   Ngày 21/10/1991

Câu hỏi 29.

Tổng Thống Đào Minh Quân đã ẩn tu nhiều năm tại sa mạc có tên là:

A-   Sa mạc San Bernardino

B-   Sa mạc Adelanto

C-   Sa mạc Sahara

D-   Sa mạc Mohave

Câu hỏi 30.

Tổng Thống Đào Minh Quân đã ẩn tu hơn 20 năm tại sa mạc Adelanto, nơi có khí hậu ra sao?

A-   Khí hậu điều hòa dễ chịu.

B-   Lạnh thấu xương. 

C-   Nóng cháy da.

D-   Khi thì lạnh buốt và khi thì nóng cháy da.

Câu hỏi 31.

Sa mạc mà Tổng Thống Đào Minh Quân đã ẩn tu nhiều năm có giếng nước, mà địa điểm đào giếng do ai tìm ra?

A-   Do chính Tổng Thống tìm ra.

B-   Do công ty đào giếng tìm ra.

C-   Do nhà khảo cổ tìm ra

D-   Đã có giếng sẳn

Câu hỏi 32.

Sa mạc mà Tổng Thống Đào Minh Quân đã ẩn tu nhiều năm, lúc ít nhất chỉ có, chọn câu đúng nhất:

A-   Một người

B-   Hai người

C-   Ba người

D-   Bốn người

Câu hỏi 33.

21- Sa mạc mà Tổng Thống Đào Minh Quân đã ẩn tu trên 20 năm có một ngôi Thánh Miếu thờ:

A-   Đức mẹ Maria

B-   Đức Thiên Hậu

C-   Đức Quán Thế Âm

D-   Bà Chúa Xứ

Câu hỏi 34.

Tổng Thống Đào Minh Quân đã vào sa mạc ẩn tu từ năm:

A-   1990

B-   2000

C-   2010

D-   2015

Câu hỏi 35.

Tổng Thống Đào Minh Quân đã vào sa mạc ẩn tu vì những mục đích sau đây:

A-   Chứng định, sinh huệ và cầu nguyện.

B-   Đọc sách, tập luyện kiên trì đối đầu với cực khổ vật chất và sự cô đơn.

C-   Cam chịu hy sinh không hưởng thụ tuổi thanh xuân vì lòng yêu nước, vì thi hành chiến lược.

D-   Tất cả 3 câu trên đều đúng.

Câu hỏi 36.

Tổng Thống Đào Minh Quân đã gửi tiền, sách báo và tài liệu để giúp đỡ bao nhiêu trại tỵ nạn Cộng Sản tại Đông Nam Á?

A-   3 trại

B-   17 trại

C-   8 trại

D-   11 trại

Câu hỏi 37.

Các trại tỵ nạn Cộng Sản được Tổng Thống Đào Minh Quân giúp đỡ nằm trong các quốc gia nào?

A-   Pakistan, Iran và Iraq

B-   Ấn Độ, Tây Tạng, Bắc Hàn, Nam Hàn và Nhật

C-   Thái Lan, Mã Lai, Hồng Kông, Indonesia và Phi Luật Tân

D-   Việt Nam, Lào, Cam Bốt, Singapore và Tây Tạng

Câu hỏi 38.

Tổng Thống Đào Minh Quân đưa ra các phương pháp gì để chứng minh Hồ Chí Minh không phải là người Việt Nam?

A-   So sánh dấu tay của HCM và dấu tay Nguyễn Ái Quốc trong thẻ căn cước do sở Liêm Phóng Pháp còn lưu trử.

B-   DNA (ADN) mẫu tế bào lấy từ xác cụ Nguyễn Sinh Sắc đang chôn tại Cao Lãnh, Đồng Tháp và từ xác HCM đang quàng tại Ba Đình.

C-   Sự tiết lộ của cụ Hồng Liên Lê Xuân Giáo, bạn của bà Nguyễn Thị Thỉnh, chị của Nguyễn Sinh Côn tức Nguyễn Ái Quốc xác nhận HCM không ăn món trứng rán mà Nguyễn Sinh Côn rất thích .

D-   Cả ba cách trên. 

Câu hỏi 39.

Tổng Thống Đào Minh Quân khi còn là Thủ Tướnng, đã khai sáng nền Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa vào ngày nào và tại đâu?

A-   Ngày 16/2/2018 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, thành phố Westminster, quận Cam

B-   Ngày 16/2/2018 tại nhà hát Performance Art Center, thành phố Fountain Valley, quận Cam

C-   Ngày 16/2/2018 tại Tụ Nghĩa Đường, thành phố Adelanto, quận San Bernardino, California

D-   Cả ba câu trên đều đúng 

Câu hỏi 40.

Đại Lễ tuyên thệ nhận trọng nhiệm Tổng Thống của Thủ Tướng Đào Minh Quân được cử hành vào ngày nào và tại đâu?

A-   Ngày 11/11/2018 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ thành phố Westminster, quận Cam

B-   Ngày 11/11/2018 tại Tụ Nghĩa Đường, thành phố Adelanto, quận San Bernardino, California

C-   Ngày 11/11/2018 tại khách sạn Hilton thành phố Costa Mesa, quận Cam.

D-   Cả ba nơi nói trên

Câu hỏi 41.

Chánh quán của Tổng Thống Đào Minh Quân ờ đâu?

A-   Làng Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

B-   Làng Trúc Lâm, Tỉnh Thừa Thiên

C-   Làng Truồi, Huế

D-   Làng Thị Nghè, Tỉnh Gia Định

Câu hỏi 42.

Tổng Thống Đào Minh Quân sinh tại đâu?

A-   Làng Truồi, Huế

B-   Làng Phủ Cam, Huế

C-   Làng Thị Nghè, Tỉnh Gia Định

D-   Làng Trúc Lâm, Tỉnh Thừa Thiên

Câu hỏi 43.

Tổng Thống Đào Minh Quân từng là chủ nhiệm kiêm chủ bút tạp chí nào tại Hoa Kỳ?

A-   Tạp Chí Văn Học

B-   Báo Dân Ý

C-   Việt Nam Business Magazine

D-   Việt Nam Thời Báo

Câu hỏi 44.

Tổng Thống Đào Minh Quân từng là chủ nhân các công ty nào?

A-   Công Ty Mãi Dịch Quốc Tế Pacific Trading and Consulting

B-   Công Ty Magic Jack

C-   Công Ty Teletech Paging

D-   Cả ba công ty trên

Câu hỏi 45.

Tổng Thống Đào Minh Quân đã sáng lập hãng điện tử nào?

A-   Clone Master Inc

B-   Dao Computer Inc

C-   Advanced Computer Company

D-   Cả ba hãng trên

Câu hỏi 46.

SEDI có nghĩa gì và do ai làm Chủ Tịch Hội Đồng Tổng Quản Trị?

A-   Sun Ennergy Development International LTD do Tổng Thống Đào Minh Quân là Chủ Tịch

B-   Solar Education Development Inc. do Tổng Thống Đào Minh Quân là Tổng Quản Trị

C-   SEDI and Insider reporting do CSA service desk quản trị

D-   Không biết

Câu hỏi 47.

Nhà bác học Bill Todorof người đã phát minh hệ thống Solar và là chủ tịch (President) công ty SEDI (Sun Energy Development International), nhưng đã mời ai làm Chủ Tịch Hội Đồng Tổng Quản Trị? Vào thời gian nào?

A-   Chủ Tịch Hiệp Hội Kỹ Sư Ấn Độ Bhalchanor Panda, ngày 21/6/1993

B-   Thủ Tướng Đào Minh Quân, ngày 21/6/1993

C-   Cựu Tổng Thống Ronald Reagan, ngày 21/6/1993

D-   Cả ba câu trên đều sai.    

Câu hỏi 48.

Chính khách Hoa Kỳ nào đã hướng dẫn cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm trước khi về nước chấp chánh?

A-   Bác Sĩ John B. Tsu, Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn Mỹ-Á của Tổng Thống Gorge W. Bush

B-   Đại Tướng Colin Powell, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ

C-   Nhà báo Robert D Ohman, Phóng Viên AP

D-   Ông Gary Muller, Dân Biểu Liên Banng Hoa Kỳ, đơn vị 42

Câu hỏi 49.

Tina Đào, người đã đọc bản tuyên ngôn của Tổng Thống Đào Minh Quân tại đại hội 11 quốc gia trong khối Liên Bang Sô Viết ngày 23/8/1991 lúc bao nhiêu tuổi và có quan hệ gì với Tổng Thống?

A-   Lúc 11 tuổi, là một thần đồng và là cháu nội của Tổng Thống Đào Minh Quân

B-   Lúc 20 tuổi, là em gái của Tổng Thống Đào Minh Quân

C-   Lúc 11 tuổi, chỉ là thành viên Tân Dân Chủ và không có liên hệ với Tổng Thống

D-   Lúc 11 tuổi, là ái nữ của Tổng Thống Đào Minh Quân

Câu hỏi 50.

Tại sao chúng ta biết Tổng Thống Đào Minh Quân có một tình thương yêu đồng bào Việt Nam vô bờ bến?

A-   Ngài đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình để tìm đường giúp dân, cứu nước.

B-   Ngài đã xa lìa vợ con, sự nghiệp chính trị và kinh doanh để vào sa mạc tịnh tu.

C-   Ngài đã đem hết của cải dâng hiến cho công cuộc giải cứu đất nước và giúp đỡ 17 trại tỵ nạn Cộng Sản vùng Đông Nam Á như Thái Lan, Mã Lai, Hồng Kông, Indonesia và Phi Luật Tân.

D-   Tất cả 3 câu trên đều đúng.

Câu hỏi 51.

Tổng Thống Đào Minh Quân được sinh ra vào giờ, ngày, tháng, năm nào? Và tại đâu??

A- 8 giờ 15 phút sáng ngày 16/9/1952 tại Làng Thị Nghè, tỉnh Gia Định.

B- 10 giờ 30 phút chiều ngày 16/2/1950 tại Làng Thới Sơn, tỉnh Mỹ Tho.

C- 4 giờ 30 chiều ngày 5/4/1953 Phan Rang, Tháp Chàm.

D- 11 giờ 47 sáng ngày 3/1/1901 Tỉnh Quảng Bình

Câu hỏi 52.

Tên húy của Tổng Thống Đào Minh Quân là gì?

A- Đào Văn Quân

B- Đào Khôi

C- Đào Văn.

D- Đào Tuệ

Câu hỏi 53.

Tên Họ và quê quán của thân phụ Tổng Thống Đào Minh Quân ở đâu?

A- Ông Đào Tuệ, quê quán Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

B- Ông Đào Thế, quê quán Làng Trúc Lâm, Tỉnh Thừa Thiên

C- Ông Đào Văn Từ, quê quán Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

          D- Ông Đào Văn Khôi, quê quán thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Câu hỏi 54.

Tên Họ và quê quán của thân mẫu Tổng Thống Đào Minh Quân ở đâu?

A- Bà Trần Thị Kim, nguyên quán Rạch Giá.

B- Bà Nguyễn Thị Hạnh tự Hạnh Nguyên, chánh quán Làng Phủ Cam, tỉnh Thừa Thiên-Huế

C- Bà Huỳnh Thụy Anh, huyện Phú Khương, tỉnh Tây Ninh.

D- Bà Nguyễn Thị Hoa, huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long

Câu hỏi 55.

Theo thứ tự nêu tên của trường tiểu học, trung học và nơi chốn Tổng Thống đã học trong thời niên thiếu

A- Trường Nam tiểu học Kon-Tum, kể đến là Nam Trung học Kon-Tum

B- Trường Tiểu học Vỹ Dạ Huế, Trung Học Quốc Học Huế.

C- Tiểu học Thánh An-Tôn quận Hòa Vang, kể đến là Trung học Sao-Mai Thị xã Đà Nẵng, kể đến là Trường Bá-Ninh Nha Trang, Trường Đặng Đức Tuấn Tuy Hòa và hoàn tất trung học tại trường Lê Bảo Tịnh, Sài-Gòn.

D- Trường Tiểu học Dĩ An Bình Dương, Trung học Bến Cát Bình Dương.

Câu hỏi 56.

Ngài Đào Minh Quân là con thứ mấy trong gia đình và thích được gọi bằng tên thân mật là gì?

A- Con thứ 5 và thích được gọi bằng “Anh Cả”

B- Con Út và thích được gọi bằng “Cậu Ấm”

C- Con thứ 3 và thích được gọi bằng “Anh Tư”

D- Con thứ 2 và thích được gọi bằng “Anh Hai”

Câu hỏi 57.

Năm 1968 ngài Đào Minh Quân là đoàn trưởng Thi Văn Đoàn “Ra Khơi”, với tên hiệu là Anh Thương. Ngài đã sáng tác nhiều chiến đấu ca và trường khúc, đồng thời ngài cũng là chủ biên Tạp Chí “Ra Khơi” với bút hiệu là gì?

A- Nam Đoàn

B- Trùng Dương

C- Nam Quán

D- Hắc Hổ

Câu hỏi 58.

Ngài Đào Minh Quân tốt nghiệp Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức với cấp bậc gì?

          A- Chuẩn Úy

B- Trung Úy

C- Đại Úy

D- Thiếu Úy

Câu hỏi 59.

Năm 1972 Ngài Đào Minh Quân cũng từng được trực tiếp huấn giáo với Thượng Tọa nào tại Thừa Thiên Huế?

A- Thích Quang Giác

B- Thích Chơn Thức

C- Thích Tịnh Khiết

D- Thích Tâm Đạt

Câu hỏi 60.

Số quân trong Quân Lực VNCH của Tổng Thống Đào Minh Quân là mấy?

A- 72/140999

B- 71/154668

C- 73/190699

D- 71/160922

Câu hỏi 61.

Ngài Đào Minh Quân tốt nghiệp Trường Sĩ quan trừ bị Thủ Đức khóa thứ mấy?

          A- 5/71.

B- 6/72

C- 4/70

D- 3/71

Câu hỏi 62.

Sau khi tốt nghiệp Trường Sĩ quan trừ bị Thủ Đức, ngài Đào Minh Quân phục vụ tại Tiểu đoàn gi? Đồn trú tại tỉnh nào?

A- Tiểu đoàn 144. Đồn trú tại tỉnh Thừa Thiên

B- Tiểu đoàn 122. Đồn trú tại tỉnh Quảng Trị.

C- Tiểu đoàn 124. Đồn trú tại tỉnh Kon Tum

D- Tiểu đoàn 125. Đồn trú tại tỉnh Quảng Bình

Câu hỏi 63.

Năm 1972 sau khi tốt nghiệp Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, ngài Đào Minh Quân là hội viên của Hội Văn Nghệ Sĩ Quân Đội phụ trách chương trình phát thanh tên gọi là gì?

A- Vùng Khói Lửa

B- Vùng Hoả Tuyến

C- Vùng Tự Vệ

D- Vùng Dân Vận

Câu hỏi 64.

Một năm sau khi tốt nghiệp Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, ngài Đào Minh Quân được thăng Thiếu úy, đóng quân ở vùng địa đầu giới tuyến thuộc tỉnh Quảng Trị. Ngài đặc trách trưởng đơn vị có tên là gì ? và với mục đích gì?

A- Đặc nhiệm Hắc Hổ (Black Tiger) nhằm truy lùng những tên đầu sỏ Cộng Sản

B- Đặc nhiệm Hắc Báo, tiểu đoàn 122, nhằm truy lùng Bộ Chỉ Huy Cộng sản

C- Đặc nhiệm Biệt Động Quân, Liên Đoàn 15, nhằm truy tìm du kích Việt cộng

D- Binh chủng Nhảy Dù, tiểu đoàn 9, nhằm đổ bộ trên vùng I Chiến Thuật.

Câu hỏi 65.

Chức vụ cuối cùng của ngài Đào Minh Quân trong QLVNCH vào ngày 30/4/1975 là gì?

A- Thiếu Tá QLVNCH

B- Thiếu Úy QLVNCH

C- Trung Úy QLVNCH

D- Đại Úy QLVNCH

Câu hỏi 66.

Có bao nhiêu chiến sĩ trong đơn vị đặc nhiệm Hắc Hổ dưới sự chỉ huy của Trung Úy Đào Minh Quân?

A- 64 Chiến Sĩ

B- 104 Chiến Sĩ

C- 54 Chiến Sĩ

D- 74 Chiến Sĩ

Câu hỏi 67.

Ngoài công tác tại Tiểu Đoàn 122 thuộc Bộ Chỉ Huy Tiểu Khu Quảng Trị, ngài Đào Minh Quân còn có nhiệm vụ chỉ huy toán “Đi Không Tiếng, Về Không Lời” có công tác gì? 

A- Tiền sát của lực lượng Đặc Nhiệm Hắc Hổ (Black Tiger) tại Vùng I Chiến Thuật

B- Trinh sát của Biệt Động Quân, Vùng 2 Chiến Thuật

C- Hỗ Trợ Sư Đoàn 3 Bộ Binh, vùng địa đầu giới tuyến Quảng Trị

D- Tiền sát của Binh Chủng Nhảy Dù, Vùng 1 Chiến Thuật

Câu hỏi 68.

Sau khi Việt cộng cưỡng chiếm Miền Nam 30/4/1975 Ngài Đào Minh Quân bị cầm tù bao nhiêu năm trước khi Ngài vượt ngục?

A-10 năm

B- 6 năm

C- 3 năm

D- 2 năm

Câu hỏi 69.

Sau khi Việt cộng cưỡng chiếm Miền Nam ngày 30/4/1975, Ngài Đào Minh Quân bị cầm tù trong nhiều trại cải tạo và ngài đã vượt ngục từ trại tù nào?

A- Hà Nam Ninh

B- Hà Sơn Bình

C- Bình Long

D- Bù Gia Mập

Câu hỏi 70.

Trong năm 1977 Ngài Đào Minh Quân bị chuyển từ trại từ nào đến trại tù nào?

A- Trại Mỹ Tho đến Long Khánh

B- Trại Trảng Bàng (Tây Ninh) đến Hà Nam Ninh

C- Trại Trảng Lớn (Tây Ninh) đến Vườn ươm cây xã Minh Hưng, Phước Long

D- Trại Hàm Tân đến Hà Sơn Bình

Câu hỏi 71.

Ngài Đào Minh Quân bị biệt giam tại trại tù csVN mang tên là gì ?

A- Trảng Lớn

B- Long Khanh

C- Bù Gia Mập

D- Nam Hà

Câu hỏi 72.

Ngài Đào Minh Quân vượt ngục tù cộng sản vào năm nào?

A- Năm 1980

B- Năm 1981

C- Năm 1978

D- Năm 1982

Câu hỏi 73.

Ai đã giới thiệu Ngài Đào Minh Quân là truyền nhân và đã ký Uỷ Nhiệm Thư giao cho Ngài giữ vai trò Chủ Tịch Ban Thường Vụ Hồi Đồng Quốc Dân Nguyên Lão năm 1987 lúc Ngài Đào Minh Quân chỉ vừa 35 tuổi.

A- Đại Tá Tỉnh Trưởng VNCH Hà Mai Việt

B- Đạo Trưởng Cao Đài Đỗ Vạn Lý

C- Triết Gia Lương Kim Định

D- Thượng Tọa Thích Chơn Thức

Câu hỏi 74

Sau khi vượt ngục, Ngài Đào Minh Quân đã lái con thuyền tên gì đến Mã Lai?

A- KGVN-2060

B- VNKG-0602

C- VNKG-0802

D- KGVN-0279

Câu hỏi 75.

Ngài Đào Minh Quân lái con thuyền vượt biên chở 524 thuyền nhân được một tàu ngoại quốc vớt rồi chuyển đến đảo Pulau Tangah-Malaysia vào ngày nào?

A- Ngày 19/6/1990

B- Ngày 11/11/1986

C- Ngày 16/5/1979

D- Ngày 16/2/1986

Câu hỏi 76.

Năm 1979 ngài Đào Minh Quân chỉ huy con thuyền vượt biên chở 524 thuyền nhân từ Việt-Nam đến đảo nào của Malaysia?

A- Pulau Tengah, Malaysia

B- Pulau Bidong

C- Penang

D- Galang

Câu hỏi 77.

Con thuyền vượt biên xuất hành từ Kiên Giang Việt Nam dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng Đào Minh Quân chở 524 thuyền nhân đã gặp tàu nào vớt?

A- Đệ Thất Hàng Không Mẫu Hạm Hoa Kỳ

B- Tàu Hàng Hải Hồng Kông tên Kiên Giang

C- Tàu Thăm dò Hải Dương Tây Đức tên là Proskekta

D- Tàu Hải Quân Pháp tên Marine

Câu hỏi 78.

Ngài Đào Minh Quân và gia đình đến Hoa Kỳ vào ngày tháng năm nào?

A- Ngày 16/2/1979

B- Ngày 11/11/1980

C- Ngày 14/8/1980

D- Ngày 16/9/1981

Câu hỏi 79.

Ngài Đào Minh Quân đã mang hài cốt của 4 mẹ con đã chết trên cùng một cái thúng được tìm thấy từ trại tị nạn ở Malaysia sang Mỹ và chôn cất hài cốt của họ tại nơi nào?

A-   Thị trấn Westminster, Tiểu Bang California, Hoa Kỳ

B-   Quận Cam, Nam Tiểu Bang California, Hoa Kỳ

C-   Tụ Nghĩa Đường, sa mạc Adelanto, Tiểu Bang California, Hoa Kỳ

D-   Thị trấn Sacramento, Bắc Tiểu Bang Carlifornia, Hoa Kỳ

Câu hỏi 80.

Năm 1984 Ngài Đào Minh sáng lập hệ thống điện toán tên là gì?

A-   Windows Incorporation

B-   Clone Master Incorporation

C-   Linux Incorporation

D-   Bios Incorporation

Câu hỏi 81.

Năm 1984 Ngài Đào Minh Quân trở thành Chủ Tịch các chi nhánh sản xuất máy điện toán có tên gì?

A-   Quan’s Computer

B-   Master Dao’s Computer

C-   Dao Computer INC.

D-   Dao Bios Computer

Câu hỏi 82.

Năm Đinh Mão 1987, Ngài Đào Minh Quân hệ thống cơ cấu phôi thai của Việt Nam Tân Dân Chủ đảng thành Học Thuyết tên gi?

A-   Việt Nam Dân Chủ Lập Hiến

B-   Việt Nam Tân Nhân Bản

C-   Việt Nam Lao Động và Nhân Quyền

D-   Việt Nam Tân Nhân Chủ

Câu hỏi 83.

Ngài Đào Minh Quân sáng lập chủ nghĩa Việt Nam Tân Dân Chủ làm nền tảng thành lập Phong trào Thanh Niên Sinh Viên Học Sinh Việt Nam Tân Dân Chủ, gọi tắt là gì?

A-   Tân Dân

B-   Tân Quốc

C-   Quân Chủ

D-   Dân Chủ

Câu hỏi 84.

Năm 1990 Ngài Đào Minh Quân là Chủ Tịch công ty mãi dịch quốc tế “Pacific Trading and Consulting” và được đảng Cộng Hòa Hoa Kỳ mời làm chức vụ gì?

A-   Thành viên dự bị của Đảng Cộng Hòa Hoa Kỳ

B-   Thành viên của Đảng Cộng Hòa Hoa Kỳ

C-   Thành viên chủ nhân (Host Committee) của Đảng Cộng Hòa Hoa Kỳ.

D-   Thành viên của Hội Đồng Bảo An Hoa Kỳ

Câu hỏi 85.

Chủ trương nhân bản, đạo nghĩa làm người và Vương Đạo của ngài Đào Minh Quân là gì?

A-   Thương Dân Như Con-Phục Vụ Dân Như Cha Mẹ

B-   Là Đôi Giày Cho Người Dân Mang

C-   Việt Cộng: Bỏ Cộng Còn Việt – Việt Không Giết Việt

D-   Cả 3 câu trên đều đúng

Câu hỏi 86.

Đệ Tam VNCH đã được khai sáng vào ngày, tháng, năm nào, tại đâu?

A-   Ngày 25/10/2015 Tại San Jose, Tiểu Bang California, Hoa Kỳ.

B-   Ngày 16/2/1991 Tại Westminster, Tiểu Bang California, Hoa Kỳ.

C-   Ngày 11/11/2018 Tại Westminster, Tiểu Bang California, Hoa Kỳ.

D-   Ngày 16/2/2018 Tại Tiểu Bang California, Hoa Kỳ.

Câu hỏi 87.

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời được hình thành vào ngày, tháng, năm nào, tại đâu?

A-   Ngày 16/2/1991 Quận Cam, Tiểu Bang California, Hoa Kỳ

B-   Ngày 11/11/2018 Tiểu Bang Washington, Hoa Kỳ

C-   Ngày 21/10/1990 Quậnn Cam, Tiểu Bang California, Hoa Kỳ

D-   Ngày 25/10/2015 Tiểu Bang California, Hoa Kỳ

Câu hỏi 88.

Ai là Thủ Tướng đầu tiên của Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời?

A-   Ông Đào Minh Quân, Kỹ sư Điện Toán, Hoa Kỳ

B-   Cụ Nguyễn Trân, cựu Đại Tá trong quân lực VNCH, Tinh Trưởng Mỹ Tho

C-   Triết Gia Lương Kim Định, Hoa Kỳ

D-   Cựu Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu Đệ Nhị VNCH

Câu hỏi 89.

Ngài Đào Minh Quân đã sáng Lập Phong Trào Việt-Nam Tân Dân Chủ và hoàn tất Bản Tuyên Ngôn Kỷ Nguyên Tân Dân Chủ vào năm nào?

A-   Năm 1991

B-   Năm 1985

C-   Năm 1987

D-   Năm 1990

Câu hỏi 90.

Ai đã để nghị ngài Đào Minh Quân thay thế trong nhiệm Thủ Tướng CPQGVNLT khi Cụ Nguyễn Trân lâm trọng bệnh?

A-   Phong Trào Việt Nam Tân Dân Chủ và đồng bào tại các trại tị nạn CS vùng Đông Nam Á

B-   Ba Thế Hệ: Lão Niên, Trung Niên, Thanh Niên Việt-Nam tại Hải Ngoại

C-   Tổ Chức Dân Sử Việt và Hội Lễ Nghĩa Liêm Sĩ

D-   Cả 3 câu trên đều đúng

Câu hỏi 91.

Với hơn 4 triệu lá phiếu TCDY từ người dân VN trong và ngoài nước, Thủ Tướng Đào Minh Quân đã truyên thệ nhận Trọng Nhiệm Tổng Thống CPQGVNLT-Đệ Tam VNCH vào ngày, tháng, năm nào?

A-   Ngày 25/10/2015

B-   Ngày 16/2/2018

C-   Ngày 11/11/2018

D-   Ngày 30/4/2018

Câu hỏi 92.

Thủ Tướng Đào Minh Quân đã ký sắc lệnh cho phép Hoa Kỳ và các nước đồng minh được tiến vào thềm lục địa Việt Nam 12 hải lý vào ngày, tháng, năm nào ?

A-   Ngày 11/11/2013

B-   Ngày 16/2/1991

C-   Ngày 25/10/2015

D-   Ngày 30/4/2015

Câu hỏi 93.

Liên Hiệp 28 nước Châu Âu đã gởi 3 công hàm đến Thủ Tướng Đào Minh Quân và Công Hàm đầu tiên vào ngày nào?

A-   Ngày 25/10/2015

B-   Ngày 11/11/2018

C-   Ngày 17/4/2013

D-   Ngày 26/02/2013

Câu hỏi 94.

Tổng Thống Hoa Kỳ Bill Clinton đã gởi công hàm đến Thủ Tướng Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời Đào Minh Quân lần thứ Nhất để yêu cầu hợp tác xây dựng sự an toàn, thịnh vượng và dân chủ hơn cho thế giới vào ngày tháng năm nào ?

A-   Ngày 4/04/1994

B-   Ngày 16/02/1091

C-   Ngày 28/01/1994

D-   Ngày 11/11/2018

Câu hỏi 95.

Tổng Thống Hoa Kỳ Bill Clinton đã gửi công hàm lần thứ Hai đến Thủ Tướng Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời Đào Minh Quân với lời hứa thực hiện chương trình nghị sự của Ngài về sự thay đổi và đổi mới để bảo đảm duy trì và xứng đáng với sự tin tưởng của người dân Mỹ với lời hứa hẹn: “Thời gian tới sẽ hoàn tất sự việc” vào ngày, tháng, năm nào?

A-   Ngày 16/2/1991

B-   Ngày 28/1/1994

C-   Ngày 04/04/1994

D-   Ngày 11/11/2018

Câu hỏi 96.

Tổng Thống Đào Minh Quân đã thành lập Hội Phụ Nữ Việt Nam Tận Dân Chủ Toàn Cầu vào ngày, tháng, năm nào?

A-   Ngày 1/1/2019

B-   Ngày 11/11/2018

C-   Ngày 18/5/2019

D-   Ngày 16/2/2018

Câu hỏi 97.

Tổng Thống Đào Minh Quân đã thành lập Hội Phụ Nữ VN Tân Dân Chủ toàn cầu tại đâu?

A-   Tụ Nghĩa Đường, Sa mạc Adelanto, Tiểu Bang California, Hoa Kỳ

B-   Phòng Họp FCC (Free Conference Call) có qúy thành viên phụ nữ trên khắp thế giới tham dự.

C-   Quận Cam, Tiểu Bang California, Hoa Kỳ

D-   San Jose, Tiểu Bang California, Hoa Kỳ

Câu hỏi 98.

Tổng Thống Đào Minh Quân đã thành lập Liên Đoàn Hậu Duệ Đệ Tam VNCH vào ngày, tháng, năm nào và tại đâu?

A-   Ngày 16/2/2019 tại Nam Cali

B-   Ngày 11/11/2018 tại khách sạn Hilton, Anaheim

C-   Ngày 1/1/2019 tại Tụ Nghĩa Đường, sa mạc Adelnato, Tiểu Bang California

D-   Ngày 1/1/2018 tại Bắc Cali.

Câu hỏi 99.

Thủ Tướng Chính phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời Đào Minh Quân khởi kiện csVN và 19 tên đầu sỏ csVN tại tòa án Hình Sự Quốc Tế vào ngày, tháng, năm nào?

A-   Ngày 19/6/2013

B-   Ngày 30/4/2015

C-   Ngày 16/2/2013

D-   Ngày 11/11/2018

Câu hỏi 100.

Thủ Tướng Chính phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời Đào Minh Quân khởi kiện Tàu cộng tại Tòa Hình Sự Quốc Tế để đòi bồi thường cho Việt Nam 15 ngàn tỷ USD về tội cài cắm tên Hán gian Hồ Chí Minh vào Việt Nam gây chiến tranh, đau thương tang tóc cho dân Việt vào ngày, tháng, năm nào?

A-   Ngày 15/4/2015

B-   Ngày 16/2/2013

C-   Ngày 29/4/2013

D-   Ngày 19/6/2013

Câu hỏi 101.

Sau đó, đơn kiện của Tổng Thống Đào Minh Quân đã tăng từ 15 ngàn tỷ USD lúc ban đầu lên 36 ngàn tỷ USD ngày 17/8/2018 rồi tăng đến 38 ngàn tỷ USD vào năm nào?

A-   2016

B-   2010

C-   2018

D-   Cả ba câu trên đều sai

Câu hỏi 102.

Liên Hiệp Âu Châu 28 Quốc Gia đã gửi công hàm đến Thủ Tướng Đào Minh Quân/CPQGVNLT kèm theo 2 bản tác động Nghị Quyết của Quốc Hội Âu Châu kết án CSVN và “Nhà Nước” CHXHCNVN vi phạm Tôn Giáo và Nhân Quyền vào ngày nào?

A-   Ngày 30/4/2015

B-   Ngày 16/2/2018

C-   Ngày 17/4/2013

D-   Ngày 16/2/2019

Câu hỏi 103.

Hai bản tác động Nghị Quyết của Quốc Hội Âu Châu kết án CSVN và “Nhà Nước” CHXHCNVN vi phạm Tôn Giáo và Nhân Quyền số mấy?

A-   B7-0166-2013 và B7-0184-2013

B-   QHAC-2013 và NCAC-2013

C-   LHAC-2013 và NQAC-2013

D-   Không có câu nào đúng

Câu hỏi 104.

Liên Minh Âu Châu gồm 27 Quốc Gia đã gửi nhiều Công Hàm đến Tổng Thống Đào Minh Quân/CPQGVNLT-Đệ Tam VNCH vào những thời gian nào?

A-   Công Hàm Thứ Nhất ngày 26/02/2013

B-   Công Hàm Thứ Hai ngày 17/04/2013

C-   Công Hàm Thứ Ba ngày 23/05/2013

D-   Cả ba câu trên đều đúng

Câu hỏi 105.

Dưới thời Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu quân lực VNCH có bao nhiêu quân đoàn:

A-   Năm quân đoàn.

B-   Sáu quân đoàn.

C-   Bốn quân đoàn và Biệt khu thủ đô.

D-   Bảy quân đoàn.

Câu hỏi 106.

Cấp bậc của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu trước khi làm Tổng Thống là:

A-   Thiếu ướng.

B-   Trung Tướng.

C-   Đại Tướng.

D-   Dân sự

Câu hỏi 107.

Nhiệm kỳ của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm bắt đầu và chấm dứt trong thời gian nào?

A-   Từ ngày 21/10/1990 đến 16/02/1991.

B-   Tử ngày 20/7/1955 đến 30/04/1975.

C-   Từ ngày 26/10/1955 đến 2/11/1963.

D-   Từ ngày 26/10/1955 đến 30/04/1975.

Câu hỏi 108.

Nhiệm kỳ của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu bắt đầu và chấm dứt trong thời gian nào?

A-   Từ ngày 20/7/1954 đến 30/4/1975.

B-   Từ ngày 27/1/1972 đến 30/4/1975.

C-   Từ ngày 1/9/1967 đến 21/4/1975.

D-   Tất cã đều không đúng.

Câu hỏi 109.

Quân lực VNCH trước năm 1975 là một lực lượng:

A-   Hùng mạnh nhất tại vùng Đông Nam Á.

B-   Phối hợp với Hoa Kỳ và Đồng Minh để chống lại cộng sản tại việt Nam.

C-   Được sự viện trợ tài chánh và vũ khí của Hoa Kỳ.

D-   Tất cã ba câu trên đều đúng.

Câu hỏi 110.

Hiệp Định Paris được ký vào ngày 27 tháng 1 năm 1973 bởi các thành phần:

A-   Cộng sản Việt Nam và Chính Phủ VNCH.

B-   Trung cộng, cộng sản Bắc Việt ,VNCH và Hoa Kỳ.

C-   Hoa Kỳ, VNCH, VN Dân chủ Cộng Hòa và chính phủ lâm thời Cộng Hòa miền Nam VN.

D-   Liên Xô, Cộng sản Bắc Việt, VNCH và Hoa Kỳ.

Câu hỏi 111.

Hiệp Định Geneva năm 1954 ký tại Thụy Sĩ đã chia đôi đất nước VN tại vĩ tuyến 17 nhằm:

A-   Chấm dứt chế độ quân phiệt Nhật tại Đông Dương, ký tại Thụy Sĩ.

B-   Khôi phục lại hòa bình ở Đông Dương.

C-   Chấm dứt sự hiện diện quân đội Hoa Kỳ trên bán đảo Đông Dương.

D-   Cã ba câu trên đúng.

Câu hỏi 112.

Binh chủng Lục Quân của QLVNCH bao gồm:

A-   11 Sư đoàn Bộ Binh.

B-   Sư Đoàn Nhảy Dù và Sư Đoàn Thủy Quân Lục Chiến.

C-   Biệt Động Quân, Lực lượng đặc biệt và Liên đoàn người Nhái.

D-   Tất cã 3 câu trên đều đúng.

Câu hỏi 113.

Không lực của VNCH có loại chiến đấu cơ nào hữu hiệu nhất trong các trận chiến tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975.

A-   Oanh tạc cơ A-37.

B-   Chiến đấu cơ F-5.

C-   Khu trục A-1 Skyraider.

D-   Oanh tạc cơ F-4

Câu hỏi 114.

Chính sách ký đạp mặt Hồ Chí Minh do Tổng Thống Đào Minh Quân đưa ra nhằm mục đích:

A-   Cứu giúp những người cộng sản về với Chính Phủ Quốc Gia.

B-   Hàng rào vô hình phân biệt giửa người Việt Quốc Gia và Cộng Sản.

C-   Những người ký đạp mặt HCM sẽ được hưởng quyền lợi của một công dân.

D-   Tất cã ba câu trên đúng.

Câu hỏi 115.

Vì sao hệ thống Trưng Cầu Dân Ý do CPQGVNLT/Đệ Tam VNCH đưa ra nhằm “Lấy Lại Đất Tổ - Không Làm Khổ Dân” là một phương pháp hiện đại, tối tân, rất an toàn và hợp pháp

A-   Vì người dân có thể xử dụng Notebook, Ipad hay điện thoại cầm tay (Cell Phone) để điền phiếu TCDY gửi đến CPQGVNLT một cách kín đáo.

B-   Các tin tức cá nhân sau khi điền phiếu TCDY sẽ biến mất ngay trên Notebook, Ipad hay điện thoại cầm tay (Cell Phone) cá nhân sau khi đã gửi đi.

C-   Cộng sản VN đã thuê nhiều chuyên gia, chuyên viên kỷ thuật theo dõi để cố tìm ra nơi đồng bào gửi hồ sơ TCDY nhưng đành bó tay.

D-   Cả 3 câu trên đều đúng.  

Câu hỏi 116.

Thành phố Sài Gòn được xem như là “Hòn Ngọc Viễn Đông”  mà Tổng thống Sigapore đã từng mơ ước vào thời điểm nào?

A-   Thời Pháp thuộc.

B-   Vua Bảo Đại.

C-   Đệ Nhất VNCH do cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm lãnh đạo.

D-   Đệ Nhị VNCH của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu.

Câu hỏi 117.

Vị Tổng Thống Hoa Kỳ nào đã có ảnh hưởng lớn nhất trong Đệ Nhất VNCH.

          A – Bill Clinton.

          B – Dwight Eisenhower.

          C – Ronald Regan

          D – Không có ai cả.

Câu hỏi 118.

CPQHVNLT Đệ Tam VNCH do Tổng Thống Đào Minh Quân lãnh đạo đã huấn luyện các thành viên bằng cách tôi luyện bảy điều để trỡ thành “Người Việt Chân Chính”. Các bài nầy theo thứ tự vì liên hệ lẩn nhau. Bài buông xã là bài học thứ mấy?

A-   Thứ ba.

B-   Thứ tư.

C-   Thứ năm.

D-   Thứ bảy.

Câu hỏi 119.

CPQHVNLT Đệ Tam VNCH do Tổng Thống Đào Minh Quân lãnh đạo đã huấn luyện các thành viên, tôi luyện bảy điều để trỡ thành “Người Việt Chân Chính”. Bài học Buông Xã có bao nhiêu điều cần phải buông bỏ?

A-   Năm điều.

B-   Sáu điều.

C-   Bảy điều.

D-   Chín điều.

Câu hỏi 120.

Theo từng thời gian, một trong những trường đào tạo sĩ quan cho Quân lực Việt Nam Cộng hòa được gọi bằng nhiều danh xưng khác nhau như:

A-   Trường Bộ Binh Thủ Đức.

B-   Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức.

C-   Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức.

D-   Các tên trên đều đúng.

Câu hỏi 121.

Tổng Thống Đào Minh Quân gia nhập và tốt nghiệp trường Bộ Binh Thủ Đức thuộc khóa học nào?

A-   Khóa 3/70

B-   Khóa 2/72

C-   Khóa 5/71

D-   Khóa 5/72

Câu hỏi 122.

Trường Võ Bị Đà Lạt và trường Bộ Binh Thủ Đức của QLVNCH trực thuộc đơn vị nào của QLVNCH?  đích:

A-   Trực thuộc Tổng Cục Quân Huấn của Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH.

B-   Thuộc Cục Dân Vận

C-   Thuộc Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia.

D-   Tất cã các câu trên đều sai.

Câu hỏi 123.

Nha Kỷ Thuật thuộc Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH là một trung tâm huấn luyện:

A-   Đào tạo các binh sĩ chuyên sửa chửa vũ khí cho QLVNCH.

B-   Các binh sĩ đồn trú tại địa Phương và ít khi ra tiề tuyến.

C-   Là Cơ quan Tình báo chiến lược của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa.

D-   Tất cã các câu trên đều đúng.

Câu hỏi 124.

Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trực thuộc cơ quan nào và có nhiệm vụ gì?

A-   Trực thuộc Bộ Quốc Phòng, là cơ quan chỉ huy thống nhất và cao cấp nhất của QLVNCH.

B- Thuộc Bộ Nội Vụ, lo về tình báo.

C-   Trực thuộc Bộ Xây Dựng Nông Thôn, có nhiệm vụ lo lương hướng cho binh sĩ.

D-   Trực thuộc Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung lo tuyển bộ nhân sự.

Câu hỏi 125.

“Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam” đã được cố Tổng thống Ngô Đình Diệm đổi thành “Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa” vào thời gian nào?

A-   Ngày 18 tháng 10 năm 1967

B-   Ngày 26 tháng 10 năm 1955

C-   Ngày 16 tháng 02 năm 1991

D-   Ngày 30 tháng 04 năm 1975

Câu hỏi 126.

Tổng Thống Đào Minh Quân khi còn là Thủ Tướng CPQGVNLT đã được đảng Cộng Hòa Hoa Kỳ mời đọc diễn văn tại đại hội đảng và Ngài đã tuyên bố tiếp tục đấu tranh để giúp dân, cứu nước, tiêu diệt chủ nghĩa Cộng Sản vào ngày nào và tại đâu?

A-   Ngày 15/10/2010 tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn

B-   Ngày 11/11/2018 tại Bắc California

C-   Ngày 5/7/2005 tại Nam California

D-   Không có câu nào đúng

Câu hỏi 127.

Triết gia Lương Kim Định với tư cách là Việt Linh Nguyên Lão đã Ủy Thác ông Đào Minh Quân nhận Trọng Nhiệm Chủ Tịch Ủy Ban Thường Vụ Hội Đồng Quốc Dân Nguyên Lão vào thời gian nào và tại đâu?

A-   Ngày 21/10/1990 tại thành phố Westminster, quận Cam

B-   Ngày 04/08/1989 tại thành phố Garden Grove, quận Cam

C-   Ngày 16/02/1991 tại thành phố Garden Grove, quận Cam

D-   Không có câu nào đúng 

Câu hỏi 128.

Thủ Tướng đầu tiên của CPQGVNLT được đồng bào đề nghị là cụ Nguyễn Trân, cựu Tỉnh Trưởng Mỹ Tho, đã ký Ủy Nhiệm Thư mời ông Đào Minh Quân xử lý Văn Phòng Thường Trực Chính Phủ vào ngày nào?

A-   Ngày 30/04/1995

B-   Ngày 30/04/2000

C-   Ngày 25/10/1990

D-   Ngày 16/02/1991

Câu hỏi 129.

Tổng Thống George W. Bush đã chỉ thị cho ông Sichan Siv là Phó trợ lý liên lạc công cộng của Tổng Thống gửi Công Hàm đến ông Đào Minh Quân với tư cách là Quốc Hội Mỹ-Việt với lời hứa bảo đảm an toàn cho người Việt tỵ nạn tại Hồng Kông vào thời gian nào?

A-   Ngày 18/12/1989

B-   Ngày 21/10/1990

C-   Ngày 16/02/1991

D-   Ngày 30/04/2010 

Câu hỏi 130.

Ngoại Trưởng Hoa Kỳ, Đại Tướng Cilin Powell đã gửi Công Hàm đến Tổng Thống Đào Minh Quân khi còn là Thủ Tướng, để cám ơn những chia sẻ về sự suy nghĩ và mối quan tâm của Ngài, đồng thời xác định với sự hỗ trợ và khuyến khích của Tổng Thống Quân, Hoa Kỳ và Việt Nam có thể đạt được mục tiêu với nhau. Công Hàm này được gửi ra vào thời gian nào,

A-   Ngày 28/09/2001

B-   Ngày 16/02/1991

C-   Ngày 30/04/2018

D-   Không có câu nào đúng

Câu hỏi 131.

Thù Tướng Đào Minh Quân và Bác Sĩ John B. Tsu, Chủ Tịch hội đồng cố vấn Á Châu Thái Bình Dương Sự Vụ của Tổng Thống Bush, cũng là người giúp đỡ, huấn luyện cho cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm trước khi về nước, đã bắt tay nhau vào ngày nào và tại đâu?

A-   Ngày 16/09/2002 tại Nam Cali

B-   Ngày 16/09/2002 tại Hoa Thịnh Đốn

C-   Ngày 16/09/2002 tại Phi Luật Tân

D-   Ngày 16/09/2002 tại Việt Nam

Câu hỏi 132.

Thủ Tướnng Đào Minh Quân đã cùng với trên 30 ngàn đồng bào Việt Nam tham dự lễ Thượng Kỳ VNCH lần đầu tiên được kéo lên song song với cờ Hoa Kỳ tại San Jose-Bắc California vào ngày nào?

A-   Ngày 16/02/1991

B-   Ngày 21/10/1990

C-   Ngày 23/06/1991

D-   Ngày 30/04/1990

Câu hỏi 133.

Cố Trung Tướng NGUYỄN VĂN THIỆU, Chủ Tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia, sau này là Tổng Thống Đệ Nhị VNCH đã ký sắc lệnh số 001/a/CT/LĐQG vào ngày 19/06/1965 để thành lập nội các. Từ đó, Quân lực Việt Nam Cộng H(QLVNCH) chính thức đứng ra nhận trách nhiệm với toàn dân và ngày 19/6 được gọi là:  

A-   Ngày Toàn Dân Khởi Nghĩa

B-   Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

C-   Ngày Việt Nam Cộng Hòa Lãnh Đạo

D-   Không câu nào đúng

Câu hỏi 134.

Vừa nhận nhiệm vụ Chủ Tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia, Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu đã ký ngay Sắc Luật 020/65 ngày 8/11/1965 để sửa đổi Dụ 57, “cấp quyền sở hữu thiệt thọ cho nông dân mua ruộng truất hữu. Cùng một ngày vào năm sau, khi được bầu làm Tổng Thống Đệ Nhị Cộng Hòa, ông đã ký Sắc Luật số 021/66 “cấp quyền sở hữu thực thụ cho nông dân trên những sở đất thuộc công sản quốc gia tại các dinh điền và trại định cư cho những người đang thực sự khai khẩn”. Sắc luật này gọi là luật gì?

A-   Người Cày Có Ruộng

B-   Thành lập Ấp Chiến Lược

C-   Truy Nã Cộng Quân

D-   Giúp đỡ Thương Phế Binh

Câu hỏi 135.

Ngày 6/5/1959, Quốc hội Việt Nam Cộng Hoà Đệ Nhất đã thông qua luật số 91 mang tên Đạo Luật 10-59 có nội dung ra sao?

A-   Là Tòa án quân sự đặc biệt nhằm xét xử trong 3 ngày các "tội ác chiến tranh chống lại chế độ Việt Nam Cộng Hòa".

B-   Luật này nhắm vào là những đảng viên, bộ đội Cộng sản đã sát hại đồng bào Việt Nam

C-   Theo luật 10-59, bản án chỉ có hai mức: Tử hình hoặc khổ sai chung thân.

D-   Cả 3 câu trên đều đúng

Câu hỏi 136.

Cứu cánh của phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ và cũng là Hiến Pháp đầu tiên của CPQGVNLT là “Không Làm Khổ Dân”

A-   Sai

B-   Đúng

Câu hỏi 137.

Đường lối của Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời là “Việt Không Giết Việt”

A-   Đúng

B-   Sai

Câu hỏi 138.

Các câu này từ đâu?          “... Long Hoa mở hội dựng kỳ chiêu binh

Ác ma rồi sẽ tan binh 

Cờ Đào rồi sẽ xuất chinh hội đình 

Minh Quân là chữ trên mình. 

Mượn thân để dựa tam đình tái sanh. 

Ai kia tiền tiếp thiên tinh 

Kiếp này sẽ nhận ánh mình mở lòng...” 

A-    Đoạn trên là của một thầy bói nỗi danh.

B-    Đoạn trên được trích trong một bài thơ của 1 thi sĩ mến mộ ngài Đào Minh Quân.

C-   Đoạn trên được trích trong một bài thơ của 1 tu sĩ Phật Giáo.

D-   Đoạn trên được trích trong một bài sấm giảng bằng cơ bút của Cao Đài giáo.

Câu hỏi 139.

Lăn tay già Hồ là:

A-   Chặt rễ Cộng Việt.

B-   Hố chôn Việt Cộng.

C-   Đào mồ Trung Cộng.

D-   Mồ chôn Cộng Việt.

Câu hỏi 140.

Lãnh tụ sáng lập Việt Nam Tân Dân Chủ Đảng là:

A-   Tổng Thống Ngô Đình Diệm

B-   Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu

C-   Thủ Tướng Vũ Văn Mẫu

D-   Ngài Đào Minh Quân

Câu hỏi 141.

Đệ Nhất VNCH do cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm đưa ra chính sách và chủ trương:

A-   Cần Kiệm Liêm Chính.

B-   Đạo luật 10/59 đặt VC ngoài vòng pháp luật.

C-   Quốc sách Ấp Chiến Lược.

D-   Cã câu ba trên đều đúng.

Câu hỏi 142.

Trong Tên Họ của Tổng Thống Đào Minh Quân, chữ “Đào” (培训) là biến thể của chữ “Trần” (铁杆Đ)

A-   Sai

B-   Đúng

Câu hỏi 143.

Chương trình HO (Humanity Operation) do Chính Phủ Hoa Kỳ thành lập có sự giúp đỡ của Phong Trào Việt Nam Tân Dân Chủ do ngài Đào Minh Quân Lãnh Đạo để:

A-   Thành lập hồ sơ.

B-   Chứng minh có tù nhân tại Việt Nam.

C-   Để cứu giúp Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa.

D-   Tất cả 3 câu trên đều đúng.

Câu hỏi 144.

Tổng Thống Đào Minh Quân đã ẩn tu nhiều năm

A-   Trong sa mạc cao nguyên Adelanto, nơi thường có gió cát.

B-   Phải đi bộ nhiều dậm để lấy được 1 bình nước.

C-   Có khi hết thực phẩm trong nhiều ngày.

D-   Các câu trên đều đúng.

Câu hỏi 145.

Nơi sa mạc mà Tổng Thống Đào Minh Quân đã ẩn tu nhiều năm, lúc ít nhất chỉ có:

A-   Mình thầy ngồi tu như đã được huyền ký bởi Sấm Giảng.

B-   Ngài Đào Minh Quân và ông Trần Văn Ấm

C-   Ba người.

D-   Bốn người

Câu hỏi 146.

Sau khi sáng lập Phong Trào Việt Nam Tân Dân Chủ, Tổng Thống Đào Minh Quân đã về sa mạc mua 40 mẫu đất để thành lập căn cứ “TỤ NGHĨA ĐƯỜNG” từ năm nào?

A-   Năm 1990

B-   Năm 2000

C-   Năm 2005

D-   Năm 2010

Câu hỏi 147.

Sau khi nhận được hai Công Hàm của Tổng Thống Bill Clinton công nhận CPQGVNLT và yêu cầu cùng hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ, Tổng Thống Đào Minh Quân đã dứt bỏ công danh, sự nghiệp, gia đình vợ đẹp con thơ và tuổi thanh xuân để trở ẩn tu tại sa mạc từ năm nào? 

A-   Năm 1990

B-   Năm 1991

C-   Năm 1995

D-   Năm 2000

Câu hỏi 148.

Tổng Thống Đào Minh Quân chấp nhận hy sinh ẩn tu tại sa mạc, nơi có thời tiết khắc nghiệt; không có phương tiện văn minh, thiếu thốn vật chất… vì những mục đích sau đây:

A-   Tập luyện kiên trì đối đầu với cực khổ vật chất và sự cô đơn, và thi hành chiến lược “Vườn Không Nhà Trống” để CS sa lưới pháp luật.

B-   Tu Thiền để chứng định, sinh huệ; đọc sách; cầu nguyện để được bề trên độ trì và sáng hóa.

C-   Cam chịu hy sinh, không hưởng thụ tuổi thanh xuân, từ bỏ địa vị, phú quý, xa gia đình, tất cả vì lòng thương dân yêu nước bao la vô bờ bến.

D-   Tất cả các câu trên đều đúng.

Câu hỏi 149.

     Khi mới đến sa mạc, bên ngoài chưa có hàng rào, ban đêm ở trong lều nhìn ra thì có những đôi mắt xanh của các loài chó rừng đi quanh lều. Lúc đó Tổng Thống Đào Minh Quân đã làm gì?

A-   Ngồi yên trong lều nhìn vào mắt chúng.

B-   Dùng vũ khí đuổi chúng

A-   Bỏ chạy.

B-   Gọi người tiếp cứu

Câu hỏi 150.

Đoạn đời của Tổng Thống Đào Minh Quân trong sa mạc đã được mặc khải từ đâu?

A-   Có được cơ bút giáng của Cao Đài giáo đề cập đến.

B-   Có Sấm Ký Trạng Trình nói đến

C-   Có Sám và Thiên Thơ đề cập

D-   Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu hỏi 151.

Ngày 19/5/1989, lấy lý do sinh nhật thứ 100 giả tạo của Hồ Chí Minh, Cộng sản Việt Nam đã nộp đơn tại Unesco để xin vinh danh y. Nhưng đến năm 1990,  hồ sơ đã bị xếp lại vì:

A-   Già Hồ phạm tội cướp của, giết người.

B-   Gìa Hồ Chí Minh phạm tội hãm hiếp phụ nữ và ăn cắp thư, văn của người khác rồi đề tên y.