TUYÊN NGÔN K̉Y NGUYÊN TÂN DÂN CH̉U

TUYÊN NGÔN K̉Y NGUYÊN TÂN DÂN CH̉U

TUYÊN NGÔN K̉Y NGUYÊN TÂN DÂN CH̉U

TUYÊN NGÔN K̉Y NGUYÊN TÂN DÂN CH̉U

TUYÊN NGÔN K̉Y NGUYÊN TÂN DÂN CH̉U

TUYÊN NGÔN K̉Y NGUYÊN TÂN DÂN CH̉U

TUYÊN NGÔN K̉Y NGUYÊN TÂN DÂN CH̉U

TUYÊN NGÔN K̉Y NGUYÊN TÂN DÂN CH̉U

Comments

Thương Nguyên

19.07.2019 14:23

Đây là một món quà vô giá cho toàn dân VN nói riêng, cả nhân loại thế giới nói chung. Làm căn bản người yêu nước chân chính !

Minh Tran

29.06.2017 20:28

Tín - Thọ - Phụng - Hành

Lê Rin

05.06.2014 04:58

Tranh thủ rảnh ngồi đọc cái này, buồn cười, há há!

Latest comments

05.11 | 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

04.11 | 16:17

LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH

04.11 | 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

03.10 | 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Share this page