2-4-3- Ngày nay, cũng với đặc sứ Lê Minh trên, ông sẽ được mời ra gặp Chủ Tịch Trương Tấn Sang để bàn tiếp về cuộc Thống Nhất Quốc Gia Việt Nam không cần Cộng Sản nữa. Nếu ông Sang dám tự cứu mạng, danh dự và tài sản hợp pháp của nhà mình. Khi gặp đặc sứ Lê Minh, ông Sang sẽ được tiết lộ “di chỉ” của Thủ Tướng Phạm Văn Đồng đã họp với đặc sứ Lê Minh năm xưa. Xin toàn dân và các phe phái của Tổ Quốc Việt Nam bỏ dị biệt mà mở rộng tâm, lòng, giành mọi sự dễ dàng cho hai vị sứ giả Hoà Bình Siêu Đoàn Kết Việt Nam này. 

Giáo Sư Đại Bỉêu Nguyễn Văn Minh ngồi bên ̣tay trái và ông Phụ Tá Trần Tiếng ngồi bên tay ṃăt c̉ua Th̉u Tướng Đào Minh Quân.

Giáo Sư Đại Bỉêu Nguyễn Văn Minh ngồi bên ̣tay trái và ông Phụ Tá Trần Tiếng ngồi bên tay ṃăt c̉ua Th̉u Tướng Đào Minh Quân.

2-4-4- Đại Biểu Chính Phủ QGVNLT  tại Nam Cali, Giáo Sư Nguyễn Văn Minh sẽ điều hợp các Đại Biểu CPQGVNLT toàn thế giới, Âu Châu, Canađa, Úc Châu và Mỹ Châu, khi về nhóm họp tại Thủ Đô tỵ nạn Orange County.

Ông Pḥu Tá Trần Tiếng tiếp nḥân Công tác.

Ông Pḥu Tá Trần Tiếng tiếp nḥân Công tác.

2-4-5- Phụ Tá Đặc Biệt của Thủ Tướng Đào Minh Quân, Thiếu Tá Raymond Trần Tiếng mang nặng trọng nhiệm trên vai về sứ mạng Lịch Sử Hoà Bình Siêu Đoàn Kết trên thế giới đầy phản bội và tội ác này. Ông cần được mọi cấp tình báo, sự cố vấn của các luật sư, luật gia trên thế giới tình nguyện giúp đỡ. Xin rộng lòng thương người dân Việt tột cùng khổ đau hiện nay. Mặc dù quý vị chưa thuộc Chương Trình Tân Dân Chủ. Nhưng quốc gia hưng/vong, thất phu hữu trách. Sự giúp đỡ cho CP QGVNLT coi như đó là cách cứu mạng cho cả dân tộc Việt Nam.

Sau khi giải tán cơ chế Việt Cộng, chúng tôi phục vụ tiếp Tổng Tuyển Cử có nhờ Quốc Tế Giám Sát để Việt Nam tự lực tự cường. Nhưng ngay trong lúc này, TDC phải tự giúp mình trước. Các Viện Chiêu Hiền và Nghiên Cứu Chính Trị, Hội Đồng Quốc Lão, HĐ Tôn Giáo, HĐ Đại Biểu Quần Chúng cần được liên lạc chặt chẽ với ông Phụ Tá Trần Tiếng một cách mật thiết.

Đ̣ai Tướng Martin và Thượng Tướng Đỗ Bá Ṭy

Đ̣ai Tướng Martin và Thượng Tướng Đỗ Bá Ṭy

2-4-6- Thiếu Tướng Nam Sơn, Phụ Tá Đặc Biệt của Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng (Thủ Tướng), có trọng nhiệm nhận Đơn Ghi Danh đợt đầu của các Nhân Vật Cộng Sản Cao Cấp được CPQGVNLT giúp đỡ cho du học tại Hoa Kỳ về môn học điều hành đất nước không Cộng Sản của Tân Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam. (Xem Đại Học QGVN, Chương Trình Tân Dân Chủ Hậu Cộng Sản- Bước Thứ Nhất).

2-4-7- Đó là việc Chương Trình Tân Dân Chủ chúng tôi đã kêu gọi theo mục đích Lấy Lại Đất Tổ - Không Làm Khổ Dân, với chủ trương Bỏ Cộng Còn Việt - Việt Không Giết Việt. Sau đó chúng tôi nhận được công hàm của Tổng Thống Bill Clinton tỏ ý tán đồng sự bảo vệ tự do và khuyến khích dân chủ, nhân quyền và tự do kinh tế toàn cầu.

Nay CPQGVNLT đang vâng theo ý Trời, xin thuận theo ý dân để CỨU QUỐC. Kính mong toàn dân Việt Nam xem xét Chương Trình TDC về vấn đề chuyển giao quyền lực đầy nhân đạo này, để khuôn cứu và tán trợ.   

Kính chào Liên Hợp trong Hòa Bình và Thịnh Vượng

Đại An Năm Thứ Hai Mươi Hai

 Thủ Tướng Đào Minh quân

CPQGVNLT

 CT/TDC    

Chú thích: (1)  Nước Việt ta là toàn thể một Quốc Gia gồm cả trăm bộ tộc sống hoà bình suốt cả Trường Giang (Sông Dương Tử) tới tận Biển Đông nhập vào Thái Bình Dương. [Trích văn hóa phẩm của người Việt yêu nước không CS (H-1)]

Đồng bào và những nhà ái quốc Vịêt Nam ṃanh mẽ ̉ung hộ Chính Ph̉u Quốc gia Vịêt Nam Lâm Thời và Th̉u Tướng Đào Minh Quân.

Đồng bào và những nhà ái quốc Vịêt Nam ṃanh mẽ ̉ung hộ Chính Ph̉u Quốc gia Vịêt Nam Lâm Thời và Th̉u Tướng Đào Minh Quân.

Comments

cooldo nguyen

04.02.2017 04:26

i love to JOIN ( become Member ) . Who do i need to contact

Duong Ngoc Khiem

10.08.2014 05:49

.

Lien Lac

19.08.2014 07:26

Mời ông Duong Ngoc Khiem vào mục "THAM GIA" trong website này xem và điền đơn.

Duong Ngoc Khiem

10.08.2014 05:51

Cho hỏi muốn gia nhập CPQGVNLT phải làm cách nào ạ!

Thien

08.08.2014 20:58

Toi rat muon gia nhap. Nhung tai sao toi rat it nghe+ biet ve CPQGVNLT
Lam sao cac ông co the giup cho toi tim hieu them cung nhu gap go duoc mot vai dai dien

Lien Lac

19.08.2014 07:24

ông Thien vui lòng cho biết lý lịch để chúng tôi thu xếp cho ông gặp thành viên CPQGVNLT.

APHEDA

04.08.2014 01:43

Please unsubscribe office@apheda.org.au from your mailing list
Thank you

lien lac

19.08.2014 07:27

We will.

Latest comments

05.11 | 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

04.11 | 16:17

LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH

04.11 | 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

03.10 | 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Share this page