1. 23- Những chi tiết đáng nhớ:

23.1 Ngày 14/06/1989 56 quốc gia họp tại Geneva để đưa ra kế hoạch hồi cư người tỵ nạn CS về cố hương.

23.2 Ngày 03/09/1990 Việt Cộng dâng đất nước Việt Nam cho Trung Cộng để xin hưỡng hưỡng qui chế tự trị.

23.3 Ngày 01/05/1990, bằng văn thư, Bộ Xã Hội của Chính Phủ Hoa Kỳ tại Tiểu Bang California đã ký xác nhận Phong Trào Việt Nam Tân Dân Chủ (PT/VNTDC) đã góp rất nhiều công sức trong việc tái nhập định cư đồng bào Việt Nam vào đời sống mới tại Hoa Kỳ.

23.4 Ngày 15/08/1990, sau khi biết các trại tỵ nạn CS tại Đông Nam Á hết ngân khoản, phải đóng cửa, PT/VNTDC cử ông Nguyễn Hữu Chánh liên lạc với Chính Phủ Vanuatu để xin định cư đồng bào Việt Nam tại đảo quốc này.

Chính Ph̉u Hoa Kỳ đã c̉ư phái đoàn đến làm vịêc với qúi Đại Bỉêu CPQGVNLT phụ trách Người Ṭy Ṇan.

Chính Ph̉u Hoa Kỳ đã c̉ư phái đoàn đến làm vịêc với qúi Đại Bỉêu CPQGVNLT phụ trách Người Ṭy Ṇan.

         23.5 Ngày 21/10/1990 Phong Trào Việt Nam Tân Dân Chủ đứng ra triệu tập Đại Hội Dân Chủ - Đoàn Kết để thỉnh thị ý kiến của quốc Dân, đồng bào VN xin thành lập 1 Chính Phủ Quốc Gia để lo cho đồng bào và đương đầu với CSVN. Đại Hội đã chuẩn nhận thành lập Chính Phủ với danh xưng là “Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời”. Biến cố lịch sử này đã được loan báo đến nhiều Quốc gia và truyền thông, báo giới Việt Nam và Quốc Tế.

         23.6 Ngày 16/02/1991, ông Đào Minh Quân, Chủ tịch Phong Trào Việt Nam Tân Dân chủ, người đang xử lý Văn Phòng Thường Trực của CP/QGVNLT chính thức tuyên thệ nhận trọng nhiệm Thủ Tướng Chính Phủ. Sau khi được tin Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời được thành lập dưới sự lãnh đạo của Thủ Tướng Đào Minh Quân, người Việt trên khắp thế giới rất phấn khởi và nô nức tham gia. Đặc biệt là những đồng bào đang bị ngược đãi trong các trại tỵ nạn Cộng Sản vùng Đông Nam Á như: Hồng Kông, Thái Lan, Mã Lai, Phi Luật Tân và Nam Dương, kể cả những cán bộ Cộng Sản Ly Khai và người Thượng Du cũng mạnh mẽ đứng lên ủng hộ CP/QGVNLT. Các Văn Phòng Đại Biểu CP/QGVNLT đã được thành lập tại năm (5) quốc gia, nơi đang dung chứa đông đảo đồng bào tỵ nạn Việt Nam. Đồng bào và cán bộ Tân Dân Chủ đã nêu cao ngọn cờ Vàng Chính Nghĩa Quốc Gia, cùng dựa vào danh nghĩa CP/QGVNLT để anh dũng đấu tranh bảo vệ Công Lý, Nhân Quyền và khát vọng muốn sống Hoà Bình, chống cưỡng bách hồi hương. VNCH không những sống dậy mà còn sống rất mạnh dưới sự lãnh đạo của Thủ Tướng Đào Minh Quân.

        23.7 Ngày 11/03/1991, ông Nguyễn Hữu Chánh, người có công lớn mời được Thủ Tướng Walter H. Lini và đoàn tùy tùng từ đảo quốc Vanuatu sang Hoa Kỳ diện kiến Thủ Tướng Đào Minh Quân để ký kết thoả ước định cư năm mươi ngàn (50,000) đồng bào Việt Nam tại Vanuatu.

        23.8 Ngày 25/04/1991, sau khi nhận được báo cáo của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, dựa vào tài liệu “Vietnam: The Road Ahead”, theo bản cung khai (Testimony) của ông Richard H. Solomon, Phụ Tá Ngoại Trưởng Hoa Kỳ đặc trách Á Châu Thái Bình Dương Sự Vụ trước ông Chủ Tịch Ủy Ban Đông Á-Thái Bình Dương và Thượng Nghị Sĩ Murkowshi, về chính sách Hoa kỳ, lộ trình bình thường hoá quan hệ với CSVN, viễn ảnh kinh tế, vấn đề Cam Bốt, Nhân Quyền, POW/MIA, di dân (Orderly Departure Program) và các trại tỵ nạn phải đóng cửa, CP/QGVNLT phải một mặt tiến hành tìm một mảnh đất cho đồng bào định cư, một mặt phải tìm cách giúp đỡ và bảo vệ dân chúng hồi cư nên phải cố gắng thúc đẩy hiện thực chương trình CPA (Comprehensive Plan of Action) do 56 quốc gia họp tại Geneva trong tháng 06/1989 để có ngân khoản yểm trợ người tỵ nạn hồi hương. Mặt khác, phải ráo riết vận động Hoa Kỳ và thế giới nhìn nhận sự hiện hữu và tính chất hợp pháp của CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI thay thế cho cái gọi là “CP Cộng Hòa Chủ Nghĩa Việt Nam đã cam tâm làm tay sai lệ thuộc Trung Quốc.

        23.9 Ngày 28/01/1994, cuộc vận động của CP/QGVNLT thành công. Chính vị Tổng Thống do dân bầu thứ 42 Hoa Kỳ, Bill Clinton, đã chính thức gửi công hàm đầu tiên nhìn nhận Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời (CP/QGVNLT) và vai trò của Thủ Tướng Đào Minh Quân. Và sau đó, nhiều Công Hàm tiếp theo. Những giới chức quan trọng hàng đầu trong guồng máy Chính Phủ Hoa Kỳ như Ngoại Trưởng Collin Powell (nội các của Tổng Thống thứ 43 của Hoa Kỳ, George W Bush) và những vị Dân Cử trong Hạ Nghị Viện Hoa Kỳ luôn quan hệ với vị Lãnh Đạo CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI là Thủ Tướng Đào Minh Quân với Tước Hiệu ngoại giao tôn kính: “Honorable Prime Minister of the Provisional National Government of Vietnam”. Những Công Hàm quan hệ giữa hai (2) vị Nguyên Thủ của Chính Phủ Hoa Kỳ và Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam được ký và chính thức phổ biến kể từ ngày 28 tháng Giêng năm 1994.

CSVN đã run sợ nên ráo riết đưa cộng nô vào chính trường Hoa Kỳ và tung tiền mua chuộc truyền thông, báo giới, nhất là những chương trình phát thanh Việt Ngữ với thủ đoạn dụ-dỗ-dọa-diệt, bưng bít, ếm nhẹm tin tức hoạt động của CP/QGVNLT, mong cản trở sự tham gia, ủng hộ của toàn dân khi Chính Phủ này chuẩn bị ra trước diễn đàn Liên Hiệp Quốc đòi lại CHỦ QUYỀN CỦA ĐẤT NƯỚC ĐANG DO CSVN CƯỠNG CHIẾM phi pháp. 

       23.10 Ngày 21/07/1995, gần hai (2) năm sau, Hoa Kỳ thiết lập quan hệ nhân đạo với CSVN và cái gọi là “Chính Phủ/CHXHCNVN”.

       23.11 Ngày 30/06/2002, Dolo sợ cuống cuồng, CSVN còn mua chuộc một thành viên trong CP/QGVNLT để thành lập 1 Chính Phủ thứ 2 với danh xưng là “CP/Việt Nam Tự Do” với bảy (7) âm mưu sau đây:  

1.  Khua chuông trống rình rang, lập lờ đánh lận con đen khiến dân    chúng ngộ nhận không biết đâu là Chính Phủ THẬT và đâu là Chính Phủ GIẢ.

2.  Gây chia rẽ trong các thành phần chống Cộng tại hải ngoại.

3.  Chuẩn bị chia phiếu nếu TỔNG TUYỂN CỬ đựơc tiếnhành.

4.  Đưa gián điệp Cộng Sản trà trộn trong “CP/Việt Nam Tự Do” để    theo dõi sinh hoạt cộng đồng và dụ dỗ những kẻ nhẹ dạ làm tay sai cho CSVN.

5.  Tạo những phương thức làm ăn phi pháp để trói tay những người   có nhiệt tình chống Cộng, nhưng thiếu kiên nhẫn.

6.  Làm nản lòng những người có tâm huyết, sau khi tham gia CP/VNTD mới nhìn ra sự thật là có sự trà trộn, điều khiển, tiếp tay của CSVN và Trung Cộng trong tổ chức này.

7.  Gài bẫy để triệt hạ những người có nhiệt huyết muốn trở về nước hoạt động chống Cộng.

Để phá  tan âm mưu gián  điệp của CSVN, với kế sách “dụng nhân như dụng nhân”, CP/QGVNLT đã tương kế tựu kế thi hành “tối mật phản gián”, dùng ông Nguyễn Hữu Chánh trong kế hoạch Dương Đông Kích Tây, tập trung trên 6,000 người Việt lưu vong tỵ nạn CS ngày 30/06/2002 tưng bừng thành lập một Chính Phủ giả tạo tại miền Nam California có tên là “CPVNTD” đưa ông Nguyễn Hữu Chánh thay thế Thủ Tướng ảo “bí mật” tên là Nguyễn Hoàng Dân” theo chiến dịch Thả Lưới. Nay CP/VNTD (Việt Nam Tự Do) đã giải tán sau khi làm tròn nhiệm vụ, khiến hầu hết cộng nô, kể cả điệp viên Tầu cộng bị dính lưới, lộ nguyên hình vào sổ đen CIA, FBI, và ban An Ninh Nội Chính của CPQGVNLT. Đây là công lớn thứ nhì của ông Nguyễn Hữu Chánh sau khi gia nhập Phong Trào Tân Dân Chủ.

Sau khi vụ án “LINH MIÊU TRÁO CHÚA” của tên điệp Cộng Hồ Chí Minh là người Tầu giả làm người Việt Nam Nguyễn Sinh Cung (Côn) bị chúng ta lật tẩy tại UNESCO (Cơ quan Văn Hóa Khoa Học Liên Hiệp Quốc) ngày 19-05-1989, thì LHQ và các Đồng Minh yêu Dân Chủ, tự do, nhân quyền, bình đẳng, thân thiện, đã ngầm hỗ trợ cho CP/QGVNLT lấy lại chủ quyền và thu hồi toàn bộ lãnh thổ, phất cao ngọn Cờ vàng chính nghĩa, đưa Dân Tộc VN vào vị trí xứng đáng giữa cộng đồng nhân loại, bằng cách đưa CSVN vào làm thành viên Liên Hiệp Quốc để việc thay đổi quyền lực tại Việt Nam sẽ sảy ra trong ôn hòa, hợp tình, hợp lý, không cần bạo lực đổ máu.  

Muốn thoát vòng kìm tỏa của Trung Cộng, CSVN không còn con đường nào khác để chọn lựa, ngoại trừ việc thay đổi quyền lực êm thắm KHÔNG LÀM KHỔ DÂN với Chương Trình Thay Đổi Tài Công cho Con Thuyền Quốc Gia Việt Nam do CPQGVNLT đã vạch ra. Bình minh đang ló dạng từ chân trời.

Th̉u Tướng Đào Minh Quân và qúi thành viên trong Văn Phòng Thường Tṛưc CPQGVNLT.

Th̉u Tướng Đào Minh Quân và qúi thành viên trong Văn Phòng Thường Tṛưc CPQGVNLT.

CPQGVNLT ḥop báo công bố chương trình gỉai th̉ê CSVN ngày 14-09-2013 tại Bolsa-Qụân Cam

Ông Trần Tiếng, Pḥu Tá Đ̣ăc Bịêt c̉ua Th̉u Tướng CPQGVNLT khai ṃac chương trình họp báo ṭai Câu Ḷac Ḅô Văn Hóa Báo Chí qụân Cam ngày 14-09-2013 và 1 phần bài thuyết trình c̉ua Giáo Sư Nguyễn Văn Minh, hịên là Đ̣ai Biểu Chính Ph̉u ṭai Nam Cali. Giáo Sư Minh trình bày đề tài : “Qúa trình hình thành Phong Trào VNTDC và Chính Ph̉u Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời”.

CPQGVNLT bố chương trình gỉai th̉ê CSVN ngày 14-09-2013 ṭai Bolsa-Qụân Cam-phần 2

GS Nguyễn Văn Minh, Đ̣ai Bỉêu Chính Ph̉u ṭai Nam Cali tiếp ṭuc thuyết trình đề tài "Quá Trình Thành Ḷâp Phong Trào Tân Dân Ch̉u và Chính Ph̉u Quốc Gia Vịêt Nam Lâm Thời" và Thiếu Tướng Nam Sơn trình bày "Quan Ḥê Giữa CPQGVNLT và các nước Đồng Minh trên thế giới" ṭai Câu Ḷac Ḅô Văn Hóa Báo Chí Qụân Cam ngày 14/9/2013.

CPQGVNLT công bố chương trình gỉai th̉ê CSVN ngày 14-09-2013 ṭai Bolsa-Qụân Cam-Phần 3

Thiếu Tướng Nam Sơn tiếp ṭuc trình bày đề tài: QUAN ḤÊ GIỮA CPQGVNLT VÀ ĐỒNG MINH và GS Hoàng Ṿan Lý gỉang gỉai CHƯƠNG TRÌNH GỈAI TH̉Ê CSVN TRONG ÔN HÒA. Các cụôc thuyết gỉang này ṭai Câu Ḷac Ḅô Văn Hóa Báo Chí qụân Cam ngày 14/09/2013.

Comments

Chien Bao@

03.05.2019 13:34

Chữ "sãy ra" trong câu văn dưới đây có nên viết là "xảy ra" ?
"... việc thay đổi quyền lực tại Việt Nam sẽ sảy ra trong ôn hòa, hợp tình, hợp lý, không cần bạo lực đổ..."

Linh Nguyen Ngoc Thuy

21.02.2018 07:42

Trước 1975 ở Châu Á, VN chỉ đứng sau nước Nhật. Bị CSVN cai trị 42 năm VN bị đứng sau các nước láng giềng CSVN ơi có thấy nhục không?

Linh Nguyen Ngoc Thuy

21.02.2018 07:22

Quý Ông ĐÀO MINH QUÂN Tổng Thống Đệ Tam VNCH sẻ mở lại trang Sử mới cho đất nước VN. VN sẽ được sánh vai với các Nước trên Thế Giới Như thời VNCH trước 1975 chỉ đứng sau nước Nhật mà thôi không như CS

Linh Nguyen Ngoc Thuy

21.02.2018 07:13

Tôi biết ơn và sự hy sinh cao cả của Quý Ông Tổng Thống Đệ Tam VNCH. Nhờ Tài, Đức vẹn toàn của Quý Ông Tổng Thống mà đất nước VN sẽ được khôi phục lại. Sau 42 năm cai trị của bọn ác ôn CSVN.

Minh Tran

29.06.2017 20:58

Tôi hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ triệt để CPQGVNLT.

Đỗ Lan Hương

25.05.2015 18:07

xin nói lại: hình TT Diệm nên cho vào mục 11. ngày 26-10-1955 là vị tồng thống đầu tiên, các hình ảnh nên đặt đúng chỗ tương ứng sẽ dễ đối chiếu để hiểu rõ hơn nội dung bài viết

Đỗ Lan Hương

25.05.2015 17:57

hình TT Diệm nên cho vào mục 10. ngày 23-10-1954 và tàu chở người di cư (?) cho vào mục 9.ngày 20-7-1954 sau khi VN bị chia cắt
tại sao nhiều video clips bị lấy mất, không còn xem được.

Tran Thanh

04.02.2014 23:31

PVTUSA có th̉ê gửi thư về CPQGVNLT hay email mail@chinhphuquocgia.com đ̉ê được tr̉a lời thỏa đáng. Tôi đã hỏi và được gỉai đáp rất rõ.

PhamVanThanhUSA

15.11.2013 01:43

Gửi bạn Đào Minh Quân,
Nhằm mục đích tìm hiểu về CPQGVNLT, xin bạn ĐMQ minh định vài điểm tôi đã nêu ra trên FB. Cảm ơn bạn. Ô này không cho viết nhiêu hơn.

VPTT

16.11.2013 23:10

Phamvanthanh muốn hỏi gì thì email vầ mail@chinhphuquocgia.com
Chúng tôi sẽ thay Thủ Tướng trã lời cho bạn. Trân trọng

Latest comments

05.11 | 16:41

Kinh cam on cho thong tin ve Tina Dao
Kinh tran trong

04.11 | 16:17

LY TONG
CUU PHI CONG ANH HUNG CUA VNCH

04.11 | 15:57

HOAN HO CONG CHUA DE TAM VNCH TINA DAO
THAN DONG MC TOAN CAU
VAN VAN TUE VAN VAN TUE VAN VAN TUE

03.10 | 06:02

Ai đó cho cpqgvnlt là "tào lao" ... Nhưng sao nhà báo quốc tế này tìm đến phỏng vấn? Chỉ vì ai đó ngu ngốc hết biết - rõ là mị dân cấp tồi !

Share this page